Lediga jobb som Avdelningschef, kommun i Göteborg

Se lediga jobb som Avdelningschef, kommun i Göteborg. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Göteborg som finns hos arbetsgivaren.

Avdelningschef till arbetsmarknad och vuxenutbildning

Arbetsmarknads och vuxenutbildning har både det övergripande ansvaret för stadens kommunala vuxenutbildning och för hela stadens arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Tillsammans skapar vi förutsättningar för studier och arbete för göteborgare i alla åldrar, allt ifrån ungdomar som ska få sina första jobb till vuxna som ska ges möjlighet att byta yrkesbana. För att lyckas med vårt uppdrag samarbetar vi med både modiga entreprenörer, akademin, världsomspännand... Visa mer
Arbetsmarknads och vuxenutbildning har både det övergripande ansvaret för stadens kommunala vuxenutbildning och för hela stadens arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Tillsammans skapar vi förutsättningar för studier och arbete för göteborgare i alla åldrar, allt ifrån ungdomar som ska få sina första jobb till vuxna som ska ges möjlighet att byta yrkesbana.

För att lyckas med vårt uppdrag samarbetar vi med både modiga entreprenörer, akademin, världsomspännande företag och självklart med övriga staden. Hos oss ger du såväl göteborgare som näringslivet nya möjligheter, varje dag.

Vi är förvaltningen som rustar göteborgaren för både nutid och framtid!

ARBETSUPPGIFTER
Förvaltningen arbetsmarknad och vuxenutbildning står inför en omorganisation och från och med den 1 januari 2025 kommer det finnas en avdelnings som heter externa relationer.

På denna avdelning samlas frågor kring; arbetsgivarkontakter, omställning och utveckling av insatser för att få personer i arbete eller förebygga arbetslöshet samt samverkan med externa parter. Avdelningen är den minsta på förvaltningen med mellan 25-30 medarbetare och du kommer ha personalansvar för ett antal enhetschefer och en verksamhetsutvecklare. Tillsammans driver du avdelningens uppdrag.

Avdelningen stödjer övriga verksamheter på förvaltningen med att anpassa och utveckla förvaltningens tjänster efter arbetsmarknadens behov. Tillsammans med övriga delar av förvaltningen ska avdelningen utveckla och utmana synen hos arbetsgivarna kring morgondagens kompetensförsörjning.

Du som avdelningschef, tillsammans med din avdelning, står för de samlade externa kontakterna inom arbetsgivarområdet, såväl offentliga som privata, och samordnar dessa med den samverkan som sker med bland annat Arbetsförmedlingen och omställningfonder. Avdelningens strategiska funktioner finns som resurs för övriga förvaltningen, i planering och genomförande av sina uppdrag.

Inom avdelningen finns flera verksamhetsanknutna sakområden där strategiska frågor kring samverkan samt forsknings- och utvecklingsfrågor har en naturlig plats. Därtill finns det medarbetare på avdelningen som operativt säkrar en övergång för göteborgare ut till arbete. Som avdelningschef har du en särskild ställning i förvaltningens inre arbete och samordnar utifrån kommande initiativ med övriga avdelningar.

Det ingår i din roll som avdelningschef att du är en tydlig arbetsgivarrepresentant som ser vikten av att både intern och extern kommunikation fungerar. Mycket av ditt arbete kommer bestå av att samarbeta med offentliga och privata aktörer, där du ofta kommer ha en uttalat samordnande roll. Rollen innebära även att du tar är en aktiv del i avdelningens arbete.

Välkommen med din ansökan!


KVALIFIKATIONER
Du om söker ska ha genomfört minst en kandidatexamen (180hp eller motsvarande) inom för arbetsgivaren relevant område och ha dokumenterad chefserfarenhet. Du ska ha erfarenhet av politiskt styrd organisation och att leda på strategisk nivå. Som avdelningschef på externa relationer ska du ha erfarenhet av den branschmiljö som din avdelnings rör sig i, med såväl offentliga som privata aktörer. Därtill ska du ha erfarenhet av att samverka och partssamverka samt ansvara för systematiskt arbetsmiljöarbete. Du ska behärska svenska och engelska flytande, både muntligt och i skrift. Då du kommer vara chef för ett antal enhetschefer ser vi det som meriterande att du har erfarenhet av att vara chef över chefer.

Som avdelningschef har du ett särskilt ansvar för att finna lösningar och bidra till helheten samt underlätta arbetet som rör ditt ansvarsområde tillsammans med dina avdelningschefskollegor och andra chefer. I rekryteringen kommer vi lägga stor vikt vid personliga kompetenser så som; förändringsorienterad, helhetssyn, mål- och resultatorienterad, påverka andra och socialt säker.

Som avdelningschef är det viktigt att du ser möjligheter till förändringar och skapar situationer där nya förslag kan utvecklas samt kan hantera kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt. Du behöver kunna hålla i ett långsiktigt och uthålligt förändringsarbete. Då förvaltningen just nu genomgår ett stort förändringsarbete är det viktigt att du ser dig själv som en naturlig del i den förändring det processorienterade arbetssätt förvaltningen arbetar mot.

Du behöver ha en god överblick kring det egna ansvarsområdet och ett starkt samhällsintresse. Du är en viktig del i förvaltningens ledningsgrupp där du förväntas sätta den egna verksamhetens betydelse i större sammanhang och driva frågor mellan förvaltningens verksamhetsområden, för att skapa mervärde för både förvaltningen och staden. Du tar hänsyn till olika perspektiv för att hålla dig à jour med omvärlden.
Tillsammans med din ledningsgrupp tar du fram planer och mål, med tydligt angivna åtgärder. För att nå de satta målen stötta du dina enhetschefer i att prioritera och anger därigenom verksamhetens fokus. Det är viktigt att du är beslutsam och uthållig i din strävan att uppnå de prognostiserade målen för att kunna rapportera både resultat och avvikelser.

Vi ser det som viktigt att du är en tydlig och god kommunikatör. Du behöver bära med dig att ditt arbete påverkar andra personer inom organisationen, såväl medarbetare som chefer. Vi tror att du genom stabilt agerande kan agera övertygande och att din flexibilitet fungerar väl med de aktörer som avdelningen arbetar mot.

För oss är det mycket viktigt att du är lyhörd och smidig och att du aktivt söker andras perspektiv och är mottaglig för dessa. Du behöver även ha god förmåga att uppfatta intentioner från nämnder och styrelser. I din roll är du med och bidra till en god arbetsmiljö och arbetar för en sammanhållning som skapar en teamkänsla på förvaltningen.


ÖVRIGT
Ansökningstiden pågår mellan 20 juni och 18 augusti. Intervjuer planeras att påbörjas efter sista ansökningsdag.
Arbetsmarknad och vuxenutbildning arbetar för en hälsofrämjande och god arbetsmiljö. Vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid, friskvård och cykelförmåner. För oss ses mångfald som en styrka i vårt gemensamma uppdrag. Vi rekryterar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess för att säkerställa en rättvis och jämlik rekrytering.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Avdelningschef till avdelningen Vuxen i socialförvaltningen Nordost

Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare... Visa mer
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Som en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad ser vi stora möjligheter att vara med och driva socialtjänstens utvecklingsarbete för delaktighet, digitalisering och tillgänglighet för dem vi är till för. Som avdelningschef i denna nya avdelning kommer du få möjlighet verka i sammanhang för hela Göteborgs stad och samarbeta med civilsamhället och andra viktiga samhällsaktörer. Som anställd hos oss och i Göteborgs Stad styrs du utifrån vårt förhållningssätt:

-Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för
-Vi bryr oss
-Vi arbetar tillsammans
-Vi tänker nytt

Som avdelningschef ingår du i förvaltningens ledningsgrupp och svarar direkt mot direktören. Du och dina kollegor ansvarar för att på strategisk nivå driva och utveckla förvaltningen i den riktning som krävs utifrån lagstiftning och politiska beslut.

Avdelningens ansvarsområde omfattar myndighetsutövning riktat till vuxna med risk-och/eller missbruk och beroendeproblematik samt våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Som avdelningens första högsta chef får du möjligheten att forma och bygga upp din avdelning utifrån förvaltningens gemensamma mål, att skapa en effektiv och likvärdig socialtjänst.

KVALIFIKATIONER
Till den här tjänsten söker vi dig som har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har flera års chefserfarenhet av ledning på strategisk nivå eller annan erfarenhet arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Som avdelningschef hos oss är ditt tydliga ledarskap och din förståelse för vikten av att verka i en kontext där samverkan och samarbete med såväl interna som externa aktörer är grundläggande för att lyckas i ditt uppdrag. Du arbetar genom andra och litar till dina chefers och medarbetares kompetens och engagemang för att lösa uppgifter.

Socialförvaltningen Nordost bedriver verksamhet i flera socioekonomiskt utsatta områden och av polismyndigheten benämnda särskilt utsatta och utsatta områden, där vi som förvaltning kan hamna i situationer som påverkar chefers och medarbetares arbetsmiljö. Därför är det ett krav att du som avdelningschef också har kunskap och förståelse för ditt arbetsmiljöansvar och på ett tydligt sätt leder och stöttar dina chefer i sin arbetsgivarroll. Som chef har också du tillgång till avdelningar inom HR, ekonomi, stab- och kommunikation med flera som finns till för att stödja och vägleda dig i ditt uppdrag.

Följande kompetenser ingår i Göteborgs stad ledarkriterier; analytisk, förändringsorienterad, helhetssyn, påverka andra och socialt säker. Dessa kriterier kommer därför att vara av särskild vikt i urvalsarbete och i intervjusituation.

Analytisk
Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.

Förändringsorienterad
Du ser möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du motiverar och beskriver pedagogiskt förändringar samt hanterar kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt. Du driver långsiktigt och uthålligt förändringsarbete, både på lokal och övergripande nivå.

Helhetssyn
Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.

Påverka andra
Du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation.

Socialt säker
Du är bekväm i sociala kontaktytor, såväl informella som formella. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.

För den här tjänsten kan vi komma att genomföra bakgrundskontroller.

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta? Visa mindre

Avdelningschef Försörjningsstöd

Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen. Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfr... Visa mer
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete där vi alla tillsammans utvecklar socialförvaltningen Hisingen där "vi är ett starkare ord än jag". Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
För att ha ett ökat fokus på försörjningsstödprocesserna har socialförvaltningen Hisingen valt att ha en särskild avdelning för verksamhetsområdet försörjningsstöd. Grunden är att förvaltningen ser att det finns en utvecklingspotential inom verksamhetsområdet med kvalitativa insatser och kostnadseffektiva processer. Vi söker nu en efterträdare till vår avdelningschef. Som avdelningschef ingår du i förvaltningens ledningsgrupp och svarar direkt mot direktören. Du och dina kollegor ansvarar för att på strategisk nivå driva och utveckla förvaltningen och Göteborg i den riktning som krävs utifrån lagstiftning och politiska beslut. Staden har fyra socialförvaltningar vilket innebär ett nära samarbete med övriga socialförvaltningar för att uppnå en likvärdig och effektiv verksamhet.

Avdelning Försörjningsstöd består av 6 enhetschefer med lång erfarenhet inom sitt respektive ansvarsområde. En omorganisering är genomförd på avdelningen och verksamheten finns idag på två socialkontor. Vi förväntar oss att du tillsammans med enhetscheferna visar vägen fram. Vi ställer krav på driv, engagemang och intresse att följa upp resultat av den egna verksamheten men också genuin nyfikenhet på hela förvaltningen.

Vi vill vara en lärande och utvecklande förvaltning men det kommer inte av sig självt utan av en vilja att förändra och förbättra den egna verksamhetens arbete och bidra till att förbättra andras. Du behöver hålla dig uppdaterad kring andra huvudmäns verksamhetsområden som arbetsmarknad, arbetslivsinriktad rehabilitering och rehabilitering. Det ingår också att bedriva samverkan på olika sätt med andra huvudmän. Utöver det personliga ledarskapet är du representant för arbetsgivaren, samverkar med bland annat de fackliga organisationerna och driver arbetsmiljöarbetet inom din avdelning.

Vi arbetar för en hög grad av rättssäkerhet och ger målgrupperna professionellt och kompetent bemötande. Vår målgrupp har olika behov och förutsättningar. Därför behöver vi vara uppdaterade kring olika behov som finns men också kring olika metoder, arbetssätt samt effektiva insatser.


KVALIFIKATIONER
Du är socionom eller har annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig med gedigen erfarenhet av myndighetsutövning inom avdelningens område. Du har mångårig erfarenhet av att leda verksamhet inom det angivna området. Det är meriterande om du har varit chef över chef på strategisk nivå. Du som söker ska ha bred erfarenhet av myndighetsutövning och goda kunskaper inom socialrätt.

Ledarkriterier gällande det personliga ledarskapet är för denna rekrytering är:

Analytisk:
Du identifierar och analyserar problemets kärna eller det väsentliga och drar de rätta slutsatserna, med utgångspunkt från tillgänglig information. Du fattar beslut när omständigheterna så kräver det, även under osäkra förhållanden eller mot bakgrund av begränsad information.

Förändringsorientering
Du ser möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du motiverar och beskriver pedagogiskt förändringar samt hanterar kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt. Du driver långsiktigt och uthålligt förändringsarbete, både på lokal och övergripande nivå.

Helhetssyn:
Du har god överblick gällande det egna ansvarsområdet och har ett starkt samhällsintresse. Chefen sätter in den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang och visar intresse för och driver frågor mellan verksamhetsområden för att skapa mervärde för staden. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv för att hålla sig à jour med omvärlden, skapar och upprätthåller relevanta nätverk och upptäcker möjligheter till övergripande samarbeten

Social säkerhet:
Du agerar på ett lugnt och stabilt sätt i mötet med nya människor och kan agera övertygande, tillitsfullt och oberoende i såväl informella som i formella situationer och utsatta lägen. Du står för sina åsikter och förmedlar obekväma budskap när detta behövs. Du är flexibel och samspelar väl med aktörer inom olika områden och nivåer.
Du använder intern och extern kommunikation som verktyg för att få verksamheten att fungera effektivt. Du tillämpar lagar och förordningar och riktlinjer för verksamheten samt att du leder och styr verksamheten med fokus för dom vi är till för. Visa mindre

Avdelningschef vård- och omsorgsboende Göteborgs stad

Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10?000 kollegor vill vara med och göra det möjligt –?i både handling och bemötande. ? Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss.?Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi ä... Visa mer
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10?000 kollegor vill vara med och göra det möjligt –?i både handling och bemötande. ?

Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss.?Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord!?

ARBETSUPPGIFTER
Vård- och omsorgsboende erbjuder boende med omsorg, hälso- och sjukvård, aktiviteter samt måltider till äldre personer som av olika skäl inte längre kan bo kvar hemma. Vi erbjuder också korttidsboende som ett alternativ efter en sjukhusvistelse, vid större behov av rehabilitering eller som avlastning för närstående. Inom avdelningen arbetar cirka 3000 medarbetare och 130 chefer med att ge bästa möjliga vård och omsorg utifrån varje persons förutsättningar och behov. Tillsammans arbetar vi för att cirka 3300 hyresgäster ska få leva ett gott liv med självbestämmande varje dag, hela livet.

I rollen som avdelningschef ansvarar du för att säkerställa att vi gör största möjliga nytta för de vi är till för. Du leder en ledningsgrupp med nio verksamhetschefer samt en enhetschef stab, rapporterar till förvaltningsdirektören och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Ditt uppdrag utgår från de krav som ställs på den egna verksamheten och hur den samverkar med övriga verksamheter inom staden samt med externa aktörer och utförare. Kvalitetssäkring och verksamhetens kompetensförsörjning är viktiga delar av uppdraget. I uppdraget ingår även att vara fokusledare för område Attraktiv arbetsgivare i förvaltningens 10-årsplan.

Vi vill skapa möjligheter för göteborgarna att leva ett självständigt och gott liv, långt upp i åren eller när hälsan sviktar. För att lyckas med uppdragen de kommande åren utvecklar vi våra arbetssätt och vår förmåga att tänka nytt. Som avdelningschef är du en viktig del av förvaltningens utvecklingsarbete och vårt mål med jämställd och likvärdig service till invånarna. Som ett led i en ambition att leda utvecklingen i vår bransch kommer du också att driva utvecklingen av arbetssätt med fokus på nya smarta digitala välfärdstjänster.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning och flerårig erfarenhet av strategiskt chefskap inom kommunal förvaltning där du varit chef över andra chefer. Du har kunskap om verksamhetsområdet och erfarenhet av förändringsledning. Det är meriterande om du har arbetat strategiskt med kompetensförsörjning.

Som person är du tydlig och har god förmåga att uttrycka dig, både i tal och skrift. Vi söker ett ledarskap som präglas av närvaro och tillit, det bidrar du till genom att vara prestigelös och transparent. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs. I rollen har du många kontaktytor och det är viktigt att du har förmågan att kunna skapa och bibehålla goda och förtroendefulla relationer. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor och arbetar tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du är skicklig på att prioritera och följer kontinuerligt upp mål och resultat på ett strukturerat sätt. Vi sätter stor vikt vid din analytiska förmåga, det är viktigt att du kan identifiera kärnan av ett problem och omsätta dina insikter till handling.

Framåt finns stora utvecklingsfrågor och utmaningar, vilket kräver ett engagemang och förmåga att driva och få gehör för en bredd av strategiskt väsentliga frågor för framtidens vård- och omsorgsboende.

Som Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör och som en av de viktigaste hälsofrämjande förvaltningarna i staden har vi ett stort ansvar och höga krav på oss. Vår storlek gör att vi står stadigt, men samtidigt kan ha blicken högt och långt. I rollen som avdelningschef behöver du kunna applicera ett helhetsperspektiv där verksamheten sätts i ett större sammanhang. Du förväntas hålla dig uppdaterad inom området och ha ett stort intresse och engagemang för förvaltningens frågor.

Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen med din ansökan! I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Karriärmöjligheter
• Internutbildningar
• Spännande och meningsfulla arbetsuppgifter
• Introduktion vid nyanställning
• Heltid med möjlighet till deltid
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Undantag är om du har skyddade personuppgifter, då ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef för att lämna in din ansökan på annat sätt. Du hittar kontaktuppgifterna i annonsen. Tänk också på att inte ange referenser med skyddad identitet i din ansökan.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Avdelningschef myndighet inom äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10?000 kollegor vill vara med och göra det möjligt –?i både handling och bemötande. ? Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss.?Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi ä... Visa mer
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10?000 kollegor vill vara med och göra det möjligt –?i både handling och bemötande. ?

Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss.?Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord!?

ARBETSUPPGIFTER
Myndighet är guiden in i välfärden. Här arbetar cirka 250 medarbetare med att möta människor som är i behov av stöd i sin vardag. Vi utreder, vägleder och tar beslut utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande förhållningssätt. Tillsammans arbetar vi för att de som behöver ska få tidigt stöd, omsorg och motivation att leva ett självständigt liv.

I rollen som avdelningschef ansvarar du för att säkerställa att vi gör största möjliga nytta för de vi är till för. Du leder en ledningsgrupp med tre verksamhetschefer, rapporterar till förvaltningsdirektören och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Ditt uppdrag utgår från de krav som ställs på den egna verksamheten och hur den samverkar med övriga verksamheter inom staden samt med externa aktörer och utförare. Kvalitetssäkring och verksamhetens kompetensförsörjning är viktiga delar av uppdraget. I detta uppdrag är du även fokusledare för område Aktivt och hälsosamt åldrande i förvaltningens 10-årsplan.

Vi vill skapa möjligheter för göteborgarna att leva ett självständigt och gott liv, långt upp i åren eller när hälsan sviktar. För att lyckas med vårt uppdrag de kommande åren utvecklar vi våra arbetssätt och vår förmåga att tänka nytt. Som en av de största arbetsgivarna i vår bransch har vi goda förutsättningar att lyckas. Vi söker dig som vill vara med och fortsatt driva samt utveckla avdelning myndighet framåt!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning och flerårig erfarenhet av strategiskt chefskap inom kommunal förvaltning där du varit chef över andra chefer. Du har kunskap om verksamhetsområdet myndighet och erfarenhet av förändringsledning i relation till samhällsförändring som påverkar äldreomsorgen. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.

Som person är du tydlig och har god förmåga att uttrycka dig, både i tal och skrift. Vi söker ett ledarskap som präglas av närvaro och tillit, det bidrar du till genom att vara prestigelös och transparent. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs. I rollen har du många kontaktytor och det är viktigt att du har förmågan att kunna skapa och bibehålla goda och förtroendefulla relationer. Du är skicklig på att prioritera och följer kontinuerligt upp mål och resultat på ett strukturerat sätt. Vi sätter stor vikt vid din analytiska förmåga, det är viktigt att du kan identifiera kärnan av ett problem och omsätta dina insikter till handling.

Som Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör och som en av de viktigaste hälsofrämjande förvaltningarna i staden har vi ett stort ansvar och höga krav på oss. Vår storlek gör att vi står stadigt, men samtidigt kan ha blicken högt och långt. I rollen som avdelningschef behöver du kunna applicera ett helhetsperspektiv där verksamheten sätts i ett större sammanhang. Du förväntas hålla dig uppdaterad inom området och ha ett stort intresse och engagemang för förvaltningens frågor.

Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen med din ansökan! I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Karriärmöjligheter
• Internutbildningar
• Spännande och meningsfulla arbetsuppgifter
• Introduktion vid nyanställning
• Heltid med möjlighet till deltid
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Undantag är om du har skyddade personuppgifter, då ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef för att lämna in din ansökan på annat sätt. Du hittar kontaktuppgifterna i annonsen. Tänk också på att inte ange referenser med skyddad identitet i din ansökan.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Interim Verksamhetschef till Göteborg Stad

Nu söker vi en Interim Verksamhetschef till Idrotts- och Föreningsförvaltningen i Göteborg. Om uppdraget Uppdraget är på heltid med start 240325 och under 6 månader med chans till förlängning. Arbetet sker huvudsakligen på plats i kundens lokaler på Nedre Kaserngården 1 i Göteborg. Det finns även möjlighet att skjuta upp starten några veckor. Idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborg har nyligen omorganiserats och verksamhetschefen för Drift och Te... Visa mer
Nu söker vi en Interim Verksamhetschef till Idrotts- och Föreningsförvaltningen i Göteborg.

Om uppdraget

Uppdraget är på heltid med start 240325 och under 6 månader med chans till förlängning. Arbetet sker huvudsakligen på plats i kundens lokaler på Nedre Kaserngården 1 i Göteborg. Det finns även möjlighet att skjuta upp starten några veckor.

Idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborg har nyligen omorganiserats och verksamhetschefen för Drift och Teknik slutade i början av 2024. En tillförordnad chef finns på plats, men har fått ett nytt uppdrag i organisationen som behöver tillträdas så snart som möjligt. Vi söker därför en interim verksamhetschef som kan föra verksamheten vidare till dess att permanent lösning finns på plats.

Dina arbetsuppgifter

Enheten förvaltar ett stort antal av Göteborgs Stads anläggningar bestående av sport-, is- och simhallar, friskvårdsanläggningar samt fotbollsplaner. På enheten arbetar 26 personer inom professionerna samordnare, drifttekniker, fastighetstekniker, elingenjör, larmtekniker, säkerhetsplanerare och styringenjör.

Din huvudsakliga arbetsuppgift är att ansvara för dessa och se till att föra verksamheten vidare tills en permanent lösning finns på plats.

Dina kvalifikationer

- Chefserfarenhet från drifts-, leverans- eller serviceorganisation

- 5 års erfarenhet som chef med budget- och personalansvar

- Du är självgående

- Goda kunskaper inom ekonomi, organisation, ledarskap och arbetsmiljö

- God svenska i tal och skrift


Meriterande

- Kunskap och erfarenhet inom Drift och teknik

- Arbete inom offentlig sektor

Vad vi erbjuder dig

Som konsult på Bemannia erbjuder vi dig en nära kontakt med din konsultchef och en möjlighet till fler uppdrag via oss. Hos oss får du utvecklas på lärorika arbetsplatser och känna att din kompetens kommer till nytta.

Om ansökan

Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 240306.

Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Jan Snellman, [email protected].

För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072-194 5000.

Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2013 Ledningssystem för informationssäkerhet

Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Visa mindre

Avdelningschef med grönt hjärta

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen. ARBETSUPPGIFTER Göteborg är mångas för... Visa mer
Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.


ARBETSUPPGIFTER
Göteborg är mångas förebild inom omställning till hållbar utveckling. Nationellt såväl som internationellt. Men det går för långsamt. Världen måste öka takten och Göteborg har bestämt sig för att fortsatt ligga i täten. Vill du vara en drivande kraft i det arbetet? Nu är vi på jakt efter en avdelningschef som med ett visionärt och inkluderande ledarskap kan ta över ansvaret för vår avdelning Samverkan & Innovation och i samverkan med näringsliv och akademi visa på handlingskraft i göteborgsregionens viktigaste framtidsfråga hållbar omställning.

Vad vi kan erbjuda
Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Vi erbjuder en arbetsplats i centrala Göteborg med drygt 80 dedikerade och drivna kollegor som på olika sätt bidrar till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar utveckling i Göteborgsregionens näringsliv. Vi drivs av våra värdeord; handlingskraft, engagemang och mod. Våra verksamhetsmål är att skapa förutsättningar för fler framgångsrika företag, att förbättra företagsklimatet samt öka Göteborgsregionens innovations- och attraktionskraft. Vi är på god väg.

Avdelningen Samverkan & Innovation
Genom strategiska samverkansprojekt och olika klusterinitiativ stärker vi företagens innovationskraft och driver på näringslivets gröna omställning. Göteborgsregionen har högt ställda mål att vara en ekologiskt hållbar region 2030 för naturen, klimatet och människan. Det innebär utmaningar men också stora möjligheter att hitta nya innovativa lösningar och affärer för näringslivet. Nyckeln är samverkan då ingen kan lösa utmaningarna ensam, så här jobbar många projektledare, processledare och experter i samverkan med näringsliv och akademi. På vår webbplats kan du läsa om några av de initiativ vi arbetar med just nu: Näringslivsutveckling | Business Region Göteborg (businessregiongoteborg.se)


KVALIFIKATIONER
Din profil
Så vem tror vi att du är? Förutom att du har relevant högskoleutbildning, är en erfaren ledare och har ett starkt eget driv kombinerat med ett ledarskap som sätter laget före jaget?

Vi tror till att börja med att du älskar Göteborg och Göteborgsregionen och brinner för företagande, näringslivsfrågor och hållbar omställning lika mycket som vi. Med andra ord du har ett grönt hjärta. Väl grundade kunskaper i klimat och miljöfrågor kommer att vara avgörande för din framgång. Som ledare är du varm, prestigelös och har kraften att driva svåra frågor, även i motvind. Du är mån om delaktighet och samverkan, du skapar trygghet och ser till att ta tillvara olika kompetenser och perspektiv. Du drivs av att få andra att vara sitt bästa jag.

Du kommer att leda och samordna Samverkan & Innovations olika initiativ samtidigt som du förväntas arbeta med löpande utveckling av verksamhet, organisation och strategier. Frågorna går på bredden och djupet och arbetet bygger på ett starkt samarbete med näringslivet, akademin, våra science parks och andra offentliga aktörer. För att lyckas i rollen är det därför viktigt att du ser möjligheter i förändringsprocesser, kan inspirera din omgivning, har kraften att styra mot mål men också lyhördheten för navigering i samverkan.

Vi hoppas på att hitta en person som grundad i våra värdeord kan fortsätta driva arbetet med hållbar omställning i näringslivet framåt. I vår jakt kommer din kompetens vara viktig och din personlighet avgörande.

Avdelningschefens ansvarsområde omfattar personal- och budgetansvar för c:a 20 personer: Du rapporterar direkt till VD och ingår i bolagets ledningsgrupp

Vi söker dig som har:
- relevant högskoleutbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- flera års erfarenhet av personalansvar
- relevant yrkesmässig erfarenhet

Det är meriterande, om du:
- har lett personal genom andra
- har erfarenhet av att leda komplexa långsiktiga processer


ÖVRIGT
Läs gärna mer på https://www.businessregiongoteborg.se/
Jobba hos oss
Business Region Göteborg är ett tjänsteproducerande kunskapsföretag där medarbetarna kännetecknas av lång erfarenhet, god verksamhetskompetens, hög och relevant utbildningsnivå, och med förmåga att sätta sig in i och möta näringslivets behov. Vår kompetens är summan av våra engagerade medarbetares individuella kunskap och erfarenhet. Våra värdeord - handlingskraft, engagemang och mod - hjälper oss att uppfylla vårt löfte om kunskap och kontakter för att leverera på vår uppgift: att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen och bidra till grunden för hållbar tillväxt i Göteborgsregionen. Vill du vara med? Visa mindre

Avdelningschef Utveckling & Styrning

Vår vision är att göra Göteborg friskare. Vi är till för göteborgarna och syftet med vår verksamhet är att ge förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid. Vi erbjuder möjligheter till aktiviteter av olika slag genom våra många olika idrotts- och friskvårdsanläggningar. Vi ansvarar också för bidrag och annat stöd till föreningar. Mer information om idrotts- och föreningsförvaltningen och Göteborgs Stad hittar du på http://www.goteborg.se ARBETS... Visa mer
Vår vision är att göra Göteborg friskare. Vi är till för göteborgarna och
syftet med vår verksamhet är att ge förutsättningar för en innehållsrik och
aktiv fritid. Vi erbjuder möjligheter till aktiviteter av olika slag genom
våra många olika idrotts- och friskvårdsanläggningar.
Vi ansvarar också för bidrag och annat stöd till föreningar.
Mer information om idrotts- och föreningsförvaltningen och Göteborgs
Stad hittar du på http://www.goteborg.se

ARBETSUPPGIFTER
Har du samhällsengagemang och vill arbeta i en politiskt styrd organisation? Är du en trygg och erfaren ledare som söker en roll med personalansvar där du får leda och driva förändring och effektivisera processer och arbetssätt? Då kan du vara den avdelningschef som vi söker till vår nya avdelning Utveckling & Styrning.

Förvaltningen genomgår just nu en omorganisation som ska vara i drift från och med årsskiftet 2024-01-01. I denna organisationsutveckling har det skapats en ny avdelning, Utveckling & Styrning. Avdelningen ska ansvara för att samordna och utveckla förvaltningsgemensam styrning, administration och ledningsstöd samt lägga grunden till gemensam systematik, struktur, och gemensamma arbetssätt/processer. Avdelningen ansvarar också för förvaltningens övergripande omvärldsbevakning, utredningar, strategiskt miljöarbete, kanslifrågor samt kommunikation. Inom avdelningen finns också enheten IT & Säkerhet som ansvarar för förvaltning och utveckling av IT och digitalisering samt förvaltningens säkerhetsarbete. Avdelningen har ett övergripande ansvar för att samordna och inspirera till utveckling av förvaltningens verksamhet och kvaliteten på våra leveranser. Avdelningen består totalt av 25 medarbetare, varav 10 medarbetare finns inom enheten för IT & Säkerhet. Du kommer att ha medarbetaransvar för 1 enhetschef och 15 direktrapporterade medarbetare.

I din roll som avdelningschef leder du avdelningens verksamheter när det gäller verksamhet, ekonomi och personal. Du medverkar också på ett övergripande plan i ledning, styrning och utveckling av förvaltningens verksamhet inom avdelningens olika kompetensområden. Tjänsten är direkt underställd förvaltningsdirektören och ingår i förvaltningens ledningsgrupp.

I förvaltningsledningsarbetet förväntas du lösa komplexa frågor som bidrar till målgrupperna utifrån förvaltningens och stadens uppdrag som helhet. I ditt uppdrag ingår att samverka och samordna frågor i förvaltningen och med externa parter. Vidare förväntas du bidra till vårt ledarutvecklingsarbete med förvaltningens alla chefer. Vi vet att ledarskapet är avgörande för organisationens möjlighet att nå resultat. I förvaltningsledningen har vi fokus på att leda utifrån förvaltningens ledarfilosofi vilket innebär att Göteborgs Stads förhållningssätt syns i ditt ledarskap - det ska märkas att du tänker nytt, du bryr dig, du vet vem vi är till för och du arbetar tillsammans

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har universitets- och/eller högskoleutbildning inom exempelvis statsvetenskap, samhällskunskap eller annan liknande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av att arbeta i ledande befattningar där du har varit chef för andra chefer och lett och styrt egen ledningsgrupp samt har haft fullt verksamhet-, budget- och personalansvar. Vi ser också att du har erfarenhet av att arbeta med strategisk utveckling på ledningsnivå och har arbetat med omvärldsbevakning på strategisk nivå. Eftersom du i denna roll ska leda en avdelning med många olika kompetenser så ser vi gärna att du har erfarenhet av att arbetat i en liknande bred chefsroll tidigare. Du behöver ha kunskap om Göteborgs Stads utmaningar för en mer jämlik och sammanhållen stad eller motsvarande erfarenhet.

Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
• Erfarenhet av att arbeta med IT- och säkerhetsarbete
• Erfarenhet av arbete med/ansvarat för administrativt stöd till operativ verksamhet.
• Erfarenhet inom kommunikation
• Erfarenhet av strategiskt arbete med miljöfrågor

I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet med dina personliga egenskaper och kompetenser samt använder oss av Göteborgs stads ledarkriterier. För att trivas och vara framgångsrik i rollen ser vi att du är trygg i din ledarroll och kan skapa delaktighet genom ett kommunikativt och utvecklande ledarskap för chefer och medarbetare. Du har erfarenhet av att arbeta genom tillitsbaserat ledarskap. Du arbetar med helheten och är samtidigt bra på att delegera så att både chefer och medarbetare har lätt för att se, forma och genomföra uppdrag. För rollen ser vi också att du är mål- och resultatorienterad, vilket bland annat visar sig genom att du är transparent i ditt uppdrag och förstår vikten av planering, uppföljning och rapportering för att uppnå resultat. Du är förändringsorienterad och förväntas kunna bidra i långsiktigt utvecklingsarbete. Du är socialt säker genom att du bland annat vågar ta konflikter och kan sätta tydliga gränser. Du är lyhörd och kan både samarbeta och vara tydlig i ditt chefskap. Vi ser också att du har förmågan att sätta in den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang och visar intresse för och driver frågor mellan verksamhetsområden för att skapa mervärde för förvaltningen och staden.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Vårt arbete med urval och intervjuer kan komma att ske löpande under hösten före sista ansökningsdatum. Intervjuer hos arbetsgivaren planeras starta i november.

I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi har inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda och undanber oss därför vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Avdelningschef Barn och unga

Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boe... Visa mer
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.

I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv.

ARBETSUPPGIFTER
Vi utökar nu med en avdelningschef inom området för att stärka pågående arbete på strategisk nivå. Det brottsförebyggande arbetet, ny socialtjänstlag och omställningen till nära vård är tre stora strategiska processer som behöver utvecklas kommande år.

Göteborgs Stad kan som en av landets största arbetsgivare ge många unika förutsättningar och möjligheter. Här finns plats för innovativa ledare som vill göra det bästa för alla som behöver våra insatser. Du verkar i sammanhang med hela-staden-perspektiv och externt samarbete med region, stat och civilsamhället. Göteborgs Stad är en stor organisation i utveckling. Det kräver en förmåga att hantera komplexa frågor och ett nära samarbete med övriga förvaltningar och bolag i staden.

Du ansvarar, leder och utvecklar verksamheten för att skapa en effektiv verksamhet med största möjliga nytta för medborgarna. Du bidrar till att medarbetarna inom ditt ansvarsområde arbetar för en rättssäker, likvärdig och effektiv verksamhet till gagn för dem vi är till för.

Du arbetar på uppdrag av direktören och ingår i förvaltningens ledning. Du förväntas aktivt medverka i förvaltningens samlade utvecklingsarbete. Du kommer initialt arbeta i delat ledarskap med nuvarande avdelningschef för barn och unga och ni tillsammans med er ledningsgrupp får i uppdrag att ta fram en organisering för hur uppdragen inom avdelningen ska tas om han på bästa sätt både nu och utifrån framtida behov och utmaningar. I avdelningens ledningsgrupp ingår elva personer varav nio enhetschefer.

Avdelningen Barn och unga vänder sig till barn och ungdomar i åldern 0-20 år och deras familjer. Som avdelningschef leder, planerar, utvecklar och följer du upp avdelningens verksamhet och uppdrag utifrån uppställda mål och planer. Tillsammans med kollega ansvarar ni för avdelningen och sätter den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang

Den nya socialtjänstlagen ställer nya krav framför allt inom området barn och unga. Socialtjänsten behöver bli mer tillgänglig, arbeta mer uppsökande och komma in förebyggande och tidigare vid negativ utveckling och i lägre åldrar. Arbetet behöver utvecklas tillsammans med andra aktörer både internt och externt. Vi söker dig som i ditt ledarskap visar mod, nytänkande och uthållighet och har dem vi är till för i fokus.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant högskoleexamen för tjänsten. En förutsättning är att du har tidigare erfarenhet av att leda chefer och dokumenterat god förmåga gällande ekonomistyrning. Du behöver ha erfarenhet av socialt arbete för målgruppen Barn och Unga samt att du har arbetat på arenor där vårdsamverkan ingår. Du behöver även ha dokumenterad erfarenhet av brottsförebyggande arbete.

Har du tidigare erfarenhet av att leda och driva projekt så ses det som meriterande.

Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.

Du ser möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du motiverar och beskriver pedagogiskt förändringar samt hanterar kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt. Du driver långsiktigt och uthålligt förändringsarbete, både på lokal och övergripande nivå.

Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.

Du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation.

Du är bekväm i sociala kontaktytor, såväl informella som formella. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Verksamhetschef friskvård

Vår vision är att göra Göteborg friskare. Vi är till för göteborgarna och syftet med vår verksamhet är att ge förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid. Vi erbjuder möjligheter till aktiviteter av olika slag genom våra många olika idrotts- och friskvårdsanläggningar. Vi ansvarar också för bidrag och annat stöd till föreningar. Mer information om idrotts- och föreningsförvaltningen och Göteborgs Stad hittar du på http://www.goteborg.se ARBETS... Visa mer
Vår vision är att göra Göteborg friskare. Vi är till för göteborgarna och
syftet med vår verksamhet är att ge förutsättningar för en innehållsrik och
aktiv fritid. Vi erbjuder möjligheter till aktiviteter av olika slag genom
våra många olika idrotts- och friskvårdsanläggningar.
Vi ansvarar också för bidrag och annat stöd till föreningar.
Mer information om idrotts- och föreningsförvaltningen och Göteborgs
Stad hittar du på http://www.goteborg.se

ARBETSUPPGIFTER
Är du intresserad av ledarskap, har ledarerfarenhet som chef och vill ta nästa steg i din utveckling? Har du förmågan att skapa förtroendefulla relationer, trivs att arbeta både med frågor på en operativ och strategisk nivå samt vill bidra till att göra Göteborg friskare? Då kan du vara den verksamhetschef som vi söker till verksamhetsområde friskvård.

Avdelning Anläggnings huvudsakliga uppdrag är att driva och utveckla verksamhet på förvaltningens anläggningar runt om i staden. Avdelningen består i dagsläget av en avdelningschef, tre verksamhetschefer, 11 enhetschefer och ungefär 270 medarbetare. Tillsammans erbjuder vi göteborgarna bland annat bollplaner, ishallar, gym- och motionscentrum, simhallar och sporthallar.

För att möta framtidens krav och behov har avdelningen påbörjat en organisationsutveckling vilket innebär att från och med årsskiftet kommer avdelningen ha en ny organisationsstruktur. Vi söker dig som vill vara med på en förändringsresa och leda verksamhetsområde friskvård.

I ditt uppdrag som verksamhetschef har du övergripande ansvar för verksamhetsområde friskvård. Du leder och utvecklar verksamheten med tydligt kund-, helhets-, och framtidsfokus. I rollen förväntas du tydliggöra verksamhetens mål, riktlinjer, prioriteringar och arbetssätt. Som verksamhetschef kommer du även ansvara för uppföljningar och analyser. Du tar emot, fördelar och följer upp beställningar inom ditt verksamhetsområde. Vidare ansvarar du för externa kontakter med olika samarbetspartners och föreningar. Som verksamhetschef har du verksamhet- ekonomi-, och personalansvar. Du kommer ha cirka 3-4 enhetschefer och ett antal samordnare som arbetar inom verksamhetsområdet som rapporterar direkt till dig.

Som verksamhetschef är du direkt underställd avdelningschef för avdelning Anläggning. Du kommer att ingå i avdelningens ledningsgrupp, där du tillsammans med skickliga chefskollegor bidrar till avdelningens övergripande styrning och verksamhetsutveckling. Arbetstiden är förlagd dagtid måndag till fredag, men viss kväll- och helgarbete förekommer då du som chef har beredskap cirka var 10e vecka.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning/eftergymnasial utbildning inom för tjänsten relevant område eller besitter gedigen erfarenhet av att arbetat i ledande befattning i liknande verksamhet. Du har flerårig ledarerfarenhet med både ekonomi- och personalansvar. Vi ser också att du har ledarerfarenhet från drifts-, leverans- och serviceorganisation. Du har erfarenhet av att arbeta med målstyrning, verksamhetsplanering och uppföljning samt har erfarenhet av extern och intern samordning och samverkan. Det är av vikt att du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift samt kunna jobba i Officepaketets olika verktyg.

Det är meriterande om du har:
• Verksamhetserfarenhet från område friskvård.
• Erfarenhet av att leda andra chefer.
• Erfarenhet från arbete i politisk styrd verksamhet.
• B-körkort.
• Genomfört ledarskapsutbildning(ar).

I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och kompetenser. För att lyckas och trivas i rollen som verksamhetschef ser vi att du har förmågan att framgångsrikt kan påverka och kommunicera med andra. Detta visar sig i din förmåga att kunna förmedla mål, riktningar och prioriteringar på ett tydligt sätt där du även får med dig andra. Vi söker också dig som genom tydlig mål- och resultatorientering är handlingskraftig med en god förmåga att operativt lösa problem och fatta beslut. Du har förmåga att sätta in den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang, inspirerar, motiverar och engagerar din omgivning. Du som ledare är socialt säker och lyhörd, där samarbete och samspel är något du värdesätter högt. För att kunna bidra i förestående organisationsutveckling krävs att du är förändringsorienterad och har en god analytisk förmåga.

Vi vill att idrott & förening ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn ålders- och könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet och öka kvalitén. Målet är att detta ska återspeglas på alla våra arbetsplatser.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
I denna rekrytering samarbetar vi med Randstad. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Simona Möller på tel. 070-7932455, [email protected] eller Jenny Gillard på tel. 070-7932741, [email protected].

Vårt arbete med urval och intervjuer kommer ske löpande under sommaren med Randstad före sista ansökningsdatum. Intervjuer hos arbetsgivaren planeras starta i september.

I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.

Vi erbjuder dig ett arbete i en spännande förvaltning som arbetar med positiva och roliga frågor - tillsammans gör vi göteborgarna friskare! Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare och vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv. Som medarbetare i staden får du en anställning med många karriärvägar och möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi har inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda och undanber oss därför vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Avdelningschef till avdelning Anläggning

Vår vision är att göra Göteborg friskare. Vi är till för göteborgarna och syftet med vår verksamhet är att ge förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid. Vi erbjuder möjligheter till aktiviteter av olika slag genom våra många olika idrotts- och friskvårdsanläggningar. Vi ansvarar också för bidrag och annat stöd till föreningar. Mer information om idrotts- och föreningsförvaltningen och Göteborgs Stad hittar du på http://www.goteborg.se ARBETS... Visa mer
Vår vision är att göra Göteborg friskare. Vi är till för göteborgarna och
syftet med vår verksamhet är att ge förutsättningar för en innehållsrik och
aktiv fritid. Vi erbjuder möjligheter till aktiviteter av olika slag genom
våra många olika idrotts- och friskvårdsanläggningar.
Vi ansvarar också för bidrag och annat stöd till föreningar.
Mer information om idrotts- och föreningsförvaltningen och Göteborgs
Stad hittar du på http://www.goteborg.se

ARBETSUPPGIFTER
Vår avdelningschef har blivit rekryterad till ett annat jobb.
Därför söker vi dig som nu vill ta vidare och utveckla det förändringsarbete som startats tillsammans med avdelningens ledningsgrupp.

Vill du leda en enhet som bidrar till att göra Göteborg friskare och som arbetar med att ge förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid? Har du samhällsengagemang och vill arbeta i en politiskt styrd organisation? Är du en trygg och erfaren ledare som söker en roll med personalansvar där du får leda och driva förändring och effektivisera processer och arbetssätt? Då kan du vara den avdelningschef som vi söker till avdelning Anläggning.

Avdelning Anläggnings huvudsakliga uppdrag är att driva och utveckla verksamhet på förvaltningens anläggningar runt om i staden. Tillsammans erbjuder vi göteborgarna bland annat bollplaner, ishallar, gym- och motionscentrum, simhallar och sporthallar. Avdelningen består i dagsläget av en avdelningschef, tre verksamhetschefer, 11 enhetschefer och ungefär 270 medarbetare. För att möta framtidens krav och behov har avdelningen påbörjat en spännande organisationsutveckling vilket innebär att från och med årsskiftet kommer avdelningen ha en ny organisationsstruktur.

Vi söker dig som vill ta ansvar för det spännande uppdraget att leda arbetet med att utveckla våra anläggningar med fokus på målgrupp, kvalitet och hållbarhet. Du ansvarar för såväl drift och ekonomi som personal inom avdelningen. En av dina första viktiga uppgifter blir att samordna, utveckla och effektivisera det påbörjade förändringsarbetet på avdelningen.

Arbetet som avdelningschef innebär ur ett helhetsperspektiv styra, utveckla och säkra arbetet i verksamheterna inom avdelningen samt bidra i förvaltningens styrning och verksamhetsutveckling. Du ansvarar för avdelningens strategiska verksamhet som är att tillhandahålla väl fungerande anläggningar och friskvårdsaktiviteter. Arbetet innebär även att ansvara för en effektiv och hållbar resursanvändning. Du leder verksamheten och utvecklar uppdrag, såväl som personal, i linje med Göteborgs stads målsättningar, till exempel en mer jämlik stad, attraktiv stad och stadens klimat och miljömål. Du har ett övergripande personal- och budgetansvar och representerar enheter, avdelning och förvaltning i olika sammanhang.KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har universitets- och/eller högskoleutbildning inom relevant område och som har goda kunskaper inom ekonomi och verksamhetsstyrning. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta i ledande befattningar där du har varit chef för andra chefer och lett och styrt egen ledningsgrupp samt har haft fullt verksamhet-, budget- och personalansvar. Vi ser att du har goda och dokumenterade erfarenheter av ledning och styrning. Du har erfarenhet av att arbeta med målstyrning, verksamhetsplanering och uppföljning samt har erfarenhet av extern och intern samordning och samverkan.

Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet från anläggningsdrift och intäktsfinansierad verksamhet.
• Kunskap om arbetet för att utjämna skillnader inte minst i socioekonomiskt utsatta delar av Göteborg.
• Kunskap om Göteborgs stads utmaningar för en mer jämlik och sammanhållen stad.

I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och kompetenser samt använder oss av Göteborgs stads ledarkriterier. För att trivas och vara framgångsrik i rollen ser vi att du är trygg i din ledarroll och kan skapa delaktighet genom ett kommunikativt och utvecklande ledarskap för chefer och medarbetare. Du har erfarenhet av att arbeta genom tillitsbaserat ledarskap. Du arbetar med helheten och är samtidigt bra på att delegera så att både chefer och medarbetare har lätt för att se, forma och genomföra uppdrag.

För rollen ser vi också att du är mål- och resultatorienterad, vilket bland annat visar sig genom att du är transparent i ditt uppdrag och förstår vikten av planering, uppföljning och rapportering för att uppnå resultat. Du är förändringsorienterad och förväntas kunna bidra i långsiktigt utvecklingsarbete. Du är socialt säker genom att du bland annat vågar ta konflikter och kan sätta tydliga gränser. Du är lyhörd och kan både samarbeta och vara tydlig i ditt chefskap. Vi ser också att du har förmågan att sätta in den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang och visar intresse för och driver frågor mellan verksamhetsområden för att skapa mervärde för förvaltningen och staden.

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
I denna rekrytering samarbetar vi med Randstad. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Kristin Svensson på tel. 070-7932204, [email protected] eller Simona Möller på tel. 070-7932455, [email protected].

Vårt arbete med urval och intervjuer kommer ske löpande under sommaren med Randstad före sista ansökningsdatum. Intervjuer hos arbetsgivaren planeras starta i början av oktober.

I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.

Vi erbjuder dig ett arbete i en spännande förvaltning som arbetar med positiva och roliga frågor - tillsammans gör vi göteborgarna friskare! Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare och vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv. Som medarbetare i staden får du en anställning med många karriärvägar och möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi har inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda och undanber oss därför vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Avdelningschef Bostad med särskild service, vikariat

Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Då utvecklas vi och kan delta i samhället. Förvaltningen för funktionsstöd bedömer behov och ger stöd till de som har rätt till det. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott och självständigt liv. Ett liv som alla andra. Med 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi fattar ... Visa mer
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Då utvecklas vi och kan delta i samhället. Förvaltningen för funktionsstöd bedömer behov och ger stöd till de som har rätt till det. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott och självständigt liv. Ett liv som alla andra.
Med 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi fattar beslut om och arbetar inom boende med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning. Vi arbetar aktivt med att utveckla och sprida kunskap inom Göteborgs Stad och till andra. På så sätt blir vi alla bättre på att förstå behov och ge rätt stöd. Tillsammans ser vi till att fler kan leva ett gott och självständigt liv som alla andra.
Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du under ett år vara med och tydliggöra funktionshinderområdet som ett eget kunskapsområde, förbättra våra målgruppers livsvillkor och driva utveckling i Sveriges största förvaltning för funktionsstöd?

På förvaltningen för funktionsstöd tar vi möjligheten att vara med och bidra till kunskapsutveckling och forskning inom verksamhetsområdet. Våra viktigaste frågor utöver att utveckla grunduppdraget handlar just nu om att fortsätta arbetet med likvärdig och effektiv välfärd och kompetensförsörjning. Särskilt viktigt i ditt uppdrag är att skapa förutsättningar för att öka möjligheterna att verkställa beslut om boende, att möjliggöra boendekarriärer och effektiv bemanningsplanering.

Din närmsta chef är förvaltningsdirektören och i förvaltningsledningen finns dina kollegor som tillsammans har uppdrag för förvaltningen som helhet.

I förvaltningsledningsarbetet förväntas du lösa komplexa frågor som bidrar till målgrupperna utifrån förvaltningens och stadens uppdrag som helhet. I ditt uppdrag ingår att samverka och samordna frågor i förvaltningen och med externa parter. Vidare förväntas du bidra till vårt ambitiösa ledarutvecklingsarbete med förvaltningens alla chefer. Vi vet att ledarskapet är avgörande för organisationens möjlighet att nå resultat. I förvaltningsledningen har vi fokus på att leda utifrån förvaltningens ledarfilosofi vilket innebär att Göteborgs Stads förhållningssätt syns i ditt ledarskap - det ska märkas att du tänker nytt, du bryr dig, du vet vem vi är till för och du arbetar tillsammans.

I ditt uppdrag ingår ansvar för avdelning bostad med särskild service. I avdelningen finns det ca 240 boendeenheter, 120 chefer varav tio är verksamhetschefer. Avdelningens verksamheter är både stadenövergripande och indelade i stadsområden. Inom din avdelning leder och styr du arbetet för insatser som bidrar till förbättring för målgrupperna som helhet. Du har nu möjlighet att vara med och arbeta tillsammans med oss under ett år då ordinarie avdelningschef har ett tillfälligt annat uppdrag om utredning av framtida organisering. Detta kan komma att medföra att möjlighet finns till fortsatt arbete med övergripande ledarskap.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleexamen och erfarenhet av ledningsarbetet på strategisk nivå i en politiskt styrd organisation. Du har varit chef över chefer. Genom din utbildning eller erfarenhet har du goda kunskaper kring lagstiftning, framför allt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Du är dessutom väl förtrogen med lagstiftning kopplad till arbetsmiljö och arbetsrätt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i kommunledningsgrupp.

De ledarkriterier som är särskilt viktiga för uppdraget är helhetssyn, mål- och resultatinriktad och förändringsorienterad.

Helhetssyn märks genom att du ser vad som behöver göras utifrån förvaltningen och staden som helhet för att förbättra livsvillkoren för målgrupperna. Du tar till dig olika perspektiv för att tillsammans med andra hitta den bästa vägen framåt i svåra frågor. Du möjliggör samordning för de frågor som kräver det. Du tar hela ditt handlingsutrymme i ditt uppdrag.

Mål- och resultatinriktad märks genom att du tydliggör riktning för andra och arbetar strukturerat med hjälp av planering och uppföljning för att se resultat.

Förändringsorientering märks genom att du ser och skapar möjligheter till förändringar som behövs för utveckling. Du bidrar till att förvaltningen tänker nytt kring att möta målgruppernas behov.

Du är dessutom skicklig på intern och extern kommunikation och använder det som ditt verktyg i ledarskapet.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Bifoga gärna studieintyg eller examensbevis på
efterfrågad utbildning.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.

Intervjuer för denna tjänst kommer att hållas på Selma center den 24 och 26 oktober.
För slutkandidater planeras sedan testning på Assessment Center den 2 eller 7 november.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
- Trygg anställning med goda anställningsvillkor
- Heltid med möjlighet till deltid
- Introduktion vid nyanställning
- Kompetensutveckling
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

Du kan endast skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem eftersom all hantering av personuppgifter skall ske enligt GDPR.

Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Visa mindre

Verksamhetschef sporthallar

Vår vision är att göra Göteborg friskare. Vi är till för göteborgarna och syftet med vår verksamhet är att ge förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid. Vi erbjuder möjligheter till aktiviteter av olika slag genom våra många olika idrotts- och friskvårdsanläggningar. Vi ansvarar också för bidrag och annat stöd till föreningar. Mer information om idrotts- och föreningsförvaltningen och Göteborgs Stad hittar du på http://www.goteborg.se ARBETS... Visa mer
Vår vision är att göra Göteborg friskare. Vi är till för göteborgarna och
syftet med vår verksamhet är att ge förutsättningar för en innehållsrik och
aktiv fritid. Vi erbjuder möjligheter till aktiviteter av olika slag genom
våra många olika idrotts- och friskvårdsanläggningar.
Vi ansvarar också för bidrag och annat stöd till föreningar.
Mer information om idrotts- och föreningsförvaltningen och Göteborgs
Stad hittar du på http://www.goteborg.se

ARBETSUPPGIFTER
Är du intresserad av ledarskap, har ledarerfarenhet som chef och vill ta nästa steg i din utveckling? Har du förmågan att skapa förtroendefulla relationer, trivs med att arbeta både med frågor på en operativ och strategisk nivå samt vill bidra till att göra Göteborg friskare? Då kan du vara den verksamhetschef som vi söker till verksamhetsområde sporthallar.

Avdelning Anläggnings huvudsakliga uppdrag är att driva och utveckla verksamhet på förvaltningens anläggningar runt om i staden. Avdelningen består i dagsläget av en avdelningschef, tre verksamhetschefer, 11 enhetschefer och ungefär 270 medarbetare. Tillsammans erbjuder vi göteborgarna bland annat bollplaner, ishallar, gym- och motionscentrum, simhallar och sporthallar.

För att möta framtidens krav och behov har avdelningen påbörjat en organisationsutveckling vilket innebär att från och med årsskiftet kommer avdelningen ha en ny organisationsstruktur. Vi söker dig som vill vara med på en förändringsresa och leda verksamhetsområde sporthallar.

I ditt uppdrag som verksamhetschef har du övergripande ansvar för verksamhetsområde sporthallar. Du leder och utvecklar verksamheten med tydligt kund-, helhets-, och framtidsfokus. I rollen förväntas du tydliggöra verksamhetens mål, riktlinjer, prioriteringar och arbetssätt. Som verksamhetschef kommer du även ansvara för uppföljningar och analyser. Du tar emot, fördelar och följer upp beställningar inom ditt verksamhetsområde. Vidare ansvarar du för externa kontakter med olika samarbetspartners och föreningar. Som verksamhetschef har du verksamhet- ekonomi-, och personalansvar. Du kommer ha cirka 3-4 enhetschefer och ett antal samordnare som arbetar inom verksamhetsområdet som rapporterar direkt till dig.

Som verksamhetschef är du direkt underställd avdelningschef för avdelning Anläggning. Du kommer att ingå i avdelningens ledningsgrupp, där du tillsammans med skickliga chefskollegor bidrar till avdelningens övergripande styrning och verksamhetsutveckling. Arbetstiden är förlagd dagtid måndag till fredag, men viss kväll- och helgarbete förekommer då du som chef har beredskap cirka var 10 vecka

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning/eftergymnasial utbildning inom för tjänsten relevant område eller besitter gedigen erfarenhet av att arbetat i ledande befattning i liknande verksamhet. Du har flerårig ledarerfarenhet med både ekonomi- och personalansvar. Vi ser också att du har ledarerfarenhet från drifts-, leverans- och serviceorganisation. Du har erfarenhet av att arbeta med målstyrning, verksamhetsplanering och uppföljning samt har erfarenhet av extern och intern samordning och samverkan. Det är av vikt att du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift samt kunna jobba i Officepaketets olika verktyg.

Det är meriterande om du har:
• Verksamhetserfarenhet från område sporthallar.
• Erfarenhet av att leda andra chefer.
• Erfarenhet från arbete i politisk styrd verksamhet.
• B-körkort.
• Genomfört ledarskapsutbildning(ar)

I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och kompetenser. För att lyckas och trivas i rollen som verksamhetschef ser vi att du har förmågan att framgångsrikt kan påverka och kommunicera med andra. Detta visar sig i din förmåga att kunna förmedla mål, riktningar och prioriteringar på ett tydligt sätt där du även får med dig andra. Vi söker också dig som genom tydlig mål- och resultatorientering är handlingskraftig med en god förmåga att operativt lösa problem och fatta beslut. Du har förmåga att sätta in den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang, inspirerar, motiverar och engagerar din omgivning. Du som ledare är socialt säker och lyhörd, där samarbete och samspel är något du värdesätter högt. För att kunna bidra i förestående organisationsutveckling krävs att du är förändringsorienterad och har en god analytisk förmåga.

Vi vill att idrott & förening ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn ålders- och könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet och öka kvalitén. Målet är att detta ska återspeglas på alla våra arbetsplatser.

ÖVRIGT
I denna rekrytering samarbetar vi med Randstad. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Simona Möller på tel. 070-7932455, [email protected] eller Jenny Gillard på tel. 070-7932741, [email protected].

Vårt arbete med urval och intervjuer kommer ske löpande under sommaren med Randstad före sista ansökningsdatum. Intervjuer hos arbetsgivaren planeras starta i september.

I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.

Vi erbjuder dig ett arbete i en spännande förvaltning som arbetar med positiva och roliga frågor - tillsammans gör vi göteborgarna friskare! Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare och vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv. Som medarbetare i staden får du en anställning med många karriärvägar och möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi har inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda och undanber oss därför vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Verksamhetschef planer/isar

Vår vision är att göra Göteborg friskare. Vi är till för göteborgarna och syftet med vår verksamhet är att ge förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid. Vi erbjuder möjligheter till aktiviteter av olika slag genom våra många olika idrotts- och friskvårdsanläggningar. Vi ansvarar också för bidrag och annat stöd till föreningar. Mer information om idrotts- och föreningsförvaltningen och Göteborgs Stad hittar du på http://www.goteborg.se ARBETS... Visa mer
Vår vision är att göra Göteborg friskare. Vi är till för göteborgarna och
syftet med vår verksamhet är att ge förutsättningar för en innehållsrik och
aktiv fritid. Vi erbjuder möjligheter till aktiviteter av olika slag genom
våra många olika idrotts- och friskvårdsanläggningar.
Vi ansvarar också för bidrag och annat stöd till föreningar.
Mer information om idrotts- och föreningsförvaltningen och Göteborgs
Stad hittar du på http://www.goteborg.se

ARBETSUPPGIFTER
Är du intresserad av ledarskap, har ledarerfarenhet som chef och vill ta nästa steg i din utveckling? Har du förmågan att skapa förtroendefulla relationer, trivs med att arbeta både med frågor på en operativ och strategisk nivå samt vill bidra till att göra Göteborg friskare? Då kan du vara den verksamhetschef som vi söker till verksamhetsområde planer/isar.

Avdelning Anläggnings huvudsakliga uppdrag är att driva och utveckla verksamhet på förvaltningens anläggningar runt om i staden. Avdelningen består i dagsläget av en avdelningschef, tre verksamhetschefer, 11 enhetschefer och ungefär 270 medarbetare. Tillsammans erbjuder vi göteborgarna bland annat bollplaner, ishallar, gym- och motionscentrum, simhallar och sporthallar.

För att möta framtidens krav och behov har avdelningen påbörjat en organisationsutveckling vilket innebär att från och med årsskiftet kommer avdelningen ha en ny organisationsstruktur. Vi söker dig som vill vara med på en förändringsresa och leda verksamhetsområde planer/isar.

I ditt uppdrag som verksamhetschef har du övergripande ansvar för verksamhetsområde planer/isar. Du leder och utvecklar verksamheten med tydligt kund-, helhets-, och framtidsfokus. I rollen förväntas du tydliggöra verksamhetens mål, riktlinjer, prioriteringar och arbetssätt. Som verksamhetschef kommer du även ansvara för uppföljningar och analyser. Du tar emot, fördelar och följer upp beställningar inom ditt verksamhetsområde. Vidare ansvarar du för externa kontakter med olika samarbetspartners och föreningar. Som verksamhetschef har du verksamhet- ekonomi-, och personalansvar. Du kommer ha cirka 3-4 enhetschefer och ett antal samordnare som arbetar inom verksamhetsområdet som rapporterar direkt till dig.

Som verksamhetschef är du direkt underställd avdelningschef för avdelning Anläggning. Du kommer att ingå i avdelningens ledningsgrupp, där du tillsammans med skickliga chefskollegor bidrar till avdelningens övergripande styrning och verksamhetsutveckling. Arbetstiden är förlagd dagtid måndag till fredag, men viss kväll- och helgarbete förekommer då du som chef har beredskap cirka var 10e vecka.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning/eftergymnasial utbildning inom för tjänsten relevant område eller besitter gedigen erfarenhet av att arbetat i ledande befattning i liknande verksamhet. Du har flerårig ledarerfarenhet med både ekonomi- och personalansvar. Vi ser också att du har ledarerfarenhet från drifts-, leverans- och serviceorganisation. Du har erfarenhet av att arbeta med målstyrning, verksamhetsplanering och uppföljning samt har erfarenhet av extern och intern samordning och samverkan. Det är av vikt att du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift samt kunna jobba i Officepaketets olika verktyg.

Det är meriterande om du har:
• Verksamhetserfarenhet från område planer/isar.
• Erfarenhet av att leda andra chefer.
• Erfarenhet från arbete i politisk styrd verksamhet.
• B-körkort.
• Genomfört ledarskapsutbildning(ar)

I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och kompetenser. För att lyckas och trivas i rollen som verksamhetschef ser vi att du har förmågan att framgångsrikt kan påverka och kommunicera med andra. Detta visar sig i din förmåga att kunna förmedla mål, riktningar och prioriteringar på ett tydligt sätt där du även får med dig andra. Vi söker också dig som genom tydlig mål- och resultatorientering är handlingskraftig med en god förmåga att operativt lösa problem och fatta beslut. Du har förmåga att sätta in den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang, inspirerar, motiverar och engagerar din omgivning. Du som ledare är socialt säker och lyhörd, där samarbete och samspel är något du värdesätter högt. För att kunna bidra i förestående organisationsutveckling krävs att du är förändringsorienterad och har en god analytisk förmåga.

Vi vill att idrott & förening ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn ålders- och könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet och öka kvalitén. Målet är att detta ska återspeglas på alla våra arbetsplatser.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
I denna rekrytering samarbetar vi med Randstad. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Simona Möller på tel. 070-7932455, [email protected] eller Jenny Gillard på tel. 070-7932741, [email protected].

Vårt arbete med urval och intervjuer kommer ske löpande under sommaren med Randstad före sista ansökningsdatum. Intervjuer hos arbetsgivaren planeras starta i september.

I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.

Vi erbjuder dig ett arbete i en spännande förvaltning som arbetar med positiva och roliga frågor - tillsammans gör vi göteborgarna friskare! Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare och vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv. Som medarbetare i staden får du en anställning med många karriärvägar och möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi har inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda och undanber oss därför vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Verksamhetschef bad

Vår vision är att göra Göteborg friskare. Vi är till för göteborgarna och syftet med vår verksamhet är att ge förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid. Vi erbjuder möjligheter till aktiviteter av olika slag genom våra många olika idrotts- och friskvårdsanläggningar. Vi ansvarar också för bidrag och annat stöd till föreningar. Mer information om idrotts- och föreningsförvaltningen och Göteborgs Stad hittar du på http://www.goteborg.se ARBETS... Visa mer
Vår vision är att göra Göteborg friskare. Vi är till för göteborgarna och
syftet med vår verksamhet är att ge förutsättningar för en innehållsrik och
aktiv fritid. Vi erbjuder möjligheter till aktiviteter av olika slag genom
våra många olika idrotts- och friskvårdsanläggningar.
Vi ansvarar också för bidrag och annat stöd till föreningar.
Mer information om idrotts- och föreningsförvaltningen och Göteborgs
Stad hittar du på http://www.goteborg.se

ARBETSUPPGIFTER
Är du intresserad av ledarskap, har ledarerfarenhet som chef och vill ta nästa steg i din utveckling? Har du förmågan att skapa förtroendefulla relationer, trivs att arbeta både med frågor på en operativ och strategisk nivå samt vill bidra till att göra Göteborg friskare? Då kan du vara den verksamhetschef som vi söker till verksamhetsområde bad.

Avdelning Anläggnings huvudsakliga uppdrag är att driva och utveckla verksamhet på förvaltningens anläggningar runt om i staden. Avdelningen består i dagsläget av en avdelningschef, tre verksamhetschefer, 11 enhetschefer och ungefär 270 medarbetare. Tillsammans erbjuder vi göteborgarna bland annat bollplaner, ishallar, gym- och motionscentrum, simhallar och sporthallar.

För att möta framtidens krav och behov har avdelningen påbörjat en organisationsutveckling vilket innebär att från och med årsskiftet kommer avdelningen ha en ny organisationsstruktur. Vi söker dig som vill vara med på en förändringsresa och leda verksamhetsområde bad.

I ditt uppdrag som verksamhetschef har du övergripande ansvar för verksamhetsområde bad. Du leder och utvecklar verksamheten med tydligt kund-, helhets-, och framtidsfokus. I rollen förväntas du tydliggöra verksamhetens mål, riktlinjer, prioriteringar och arbetssätt. Som verksamhetschef kommer du även ansvara för uppföljningar och analyser. Du tar emot, fördelar och följer upp beställningar inom ditt verksamhetsområde. Vidare ansvarar du för externa kontakter med olika samarbetspartners och föreningar. Som verksamhetschef har du verksamhet- ekonomi-, och personalansvar. Du kommer ha cirka 3-4 enhetschefer och ett antal samordnare som arbetar inom verksamhetsområdet som rapporterar direkt till dig.

Som verksamhetschef är du direkt underställd avdelningschef för avdelning Anläggning. Du kommer att ingå i avdelningens ledningsgrupp, där du tillsammans med skickliga chefskollegor bidrar till avdelningens övergripande styrning och verksamhetsutveckling. Arbetstiden är förlagd dagtid måndag till fredag, men viss kväll- och helgarbete förekommer då du som chef har beredskap cirka var 10e vecka.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning/eftergymnasial utbildning inom för tjänsten relevant område eller besitter gedigen erfarenhet av att arbetat i ledande befattning i liknande verksamhet. Du har flerårig ledarerfarenhet med både ekonomi- och personalansvar. Vi ser också att du har ledarerfarenhet från drifts-, leverans- och serviceorganisation. Du har erfarenhet av att arbeta med målstyrning, verksamhetsplanering och uppföljning samt har erfarenhet av extern och intern samordning och samverkan. Det är av vikt att du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift samt kunna jobba i Officepaketets olika verktyg.

Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet från verksamhetsområde bad.
• Erfarenhet av att leda andra chefer.
• Erfarenhet från arbete i politisk styrd verksamhet.
• B-körkort.
• Genomfört ledarskapsutbildning(ar)

I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och kompetenser. För att lyckas och trivas i rollen som verksamhetschef bad ser vi att du har förmågan att framgångsrikt kan påverka och kommunicera med andra. Detta visar sig i din förmåga att kunna förmedla mål, riktningar och prioriteringar på ett tydligt sätt där du även får med dig andra. Vi söker också dig som genom tydlig mål- och resultatorientering är handlingskraftig med en god förmåga att operativt lösa problem och fatta beslut. Du har förmåga att sätta in den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang, inspirerar, motiverar och engagerar din omgivning. Du som ledare är socialt säker och lyhörd, där samarbete och samspel är något du värdesätter högt. För att kunna bidra i förestående organisationsutveckling krävs att du är förändringsorienterad och har en god analytisk förmåga.

Vi vill att idrott & förening ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn ålders- och könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet och öka kvalitén. Målet är att detta ska återspeglas på alla våra arbetsplatser.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
I denna rekrytering samarbetar vi med Randstad. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Simona Möller på tel. 070-7932455, [email protected] eller Jenny Gillard på tel. 070-7932741, [email protected].

Vårt arbete med urval och intervjuer kommer ske löpande under sommaren med Randstad före sista ansökningsdatum. Intervjuer hos arbetsgivaren planeras starta i september.

I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.

Vi erbjuder dig ett arbete i en spännande förvaltning som arbetar med positiva och roliga frågor - tillsammans gör vi göteborgarna friskare! Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare och vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv. Som medarbetare i staden får du en anställning med många karriärvägar och möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi har inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda och undanber oss därför vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Avdelningschef till socialförvaltningen Nordost

Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare... Visa mer
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en helt ny förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Socialförvaltningen Nordost har idag fyra verksamhetsavdelningar, Barn och unga, Familjemottagning och resurser barn och vuxna, Vuxen och försörjningsstöd samt Stadsområde välfärd och fritid. Den nya organisationen har funnits sedan årsskiftet 2020/2021. Under perioden har organisationen växt och fler nya enheter har inrättats därför behöver förvaltningen nu förstärka med ytterligare en avdelningschef.

Syftet med förstärkningen är att utveckla verksamheten för en jämlik socialtjänst för dem vi är till för i såväl goda samverkansstrukturer som för att skapa rimliga förutsättningar för ledning och styrning. Socialförvaltningen Nordost söker nu dig med både mod och lust som vill vara med och skapa och den framtida socialtjänsten. Här finns plats för ytterligare innovativa ledare med god samarbetsförmåga och intresse för att göra skillnad. Du kommer verka i sammanhang med hela-staden-perspektiv och externt samarbete med universitet, externa samverkansparter och civilsamhället.

Uppdraget som avdelningschef innebär att leda såväl myndighetsutövning som utförarverksamhet för barn och ungdomar. Vi söker dig som avdelningschef till en ny organisation inom socialförvaltningen Nordost. Varje ny organisation innebär nya gränssnitt med möjligheter och utmaningar.

Du arbetar på uppdrag av förvaltningsdirektören och ingår i förvaltningens ledning. Du förväntas aktivt medverka i förvaltningens samlade utvecklingsarbete. Du har till uppgift att säkerställa att alla chefer har tillgång till ett professionellt, kvalificerat och effektivt stöd inom ditt ansvarsområde. Du är också ansvarig för att goda samverkansstrukturer förvaltas och utvecklas såväl intern som externt. Du förväntas hålla dig uppdaterad inom området specifikt men även inom samhällsutvecklingen generellt. Stadens fyra socialförvaltningar har som uppdrag att skapa en likvärdig socialtjänst för dem vi är till för.

Beroende på dina kompetenser och kvalifikationer samt ledningsgruppens sammanlagda sammansättning kan rollen innebära ytterligare eller andra ansvarsområden.

KVALIFIKATIONER
Du är välkommen med en ansökan om du idag har erfarenhet att leda chefer inom socialtjänsten och då främst barn och unga. Du ska ha erfarenhet av att leda arbetet på strategisk nivå samt en relevant högskoleexamen. Du behöver även ha erfarenhet av tidigare arbetsledande funktion. Vi ser gärna att du har förmåga och visat prov på att driva utvecklingsarbete.

Viktiga egenskaper som avdelningschef är att ha förmåga och kunskap i att leda utifrån organisationens värdegrund och stadens förhållningssätt, utveckla en kultur som bygger på och skapar tillit, transparens och en god arbetsmiljö. Genom kultur och struktur skapa systematik och förutsättningar för god kommunikation och dialog inom organisationen, inkluderat fackliga företrädare, samt ut mot andra aktörer och det omgivande samhället. Du bör även ha kompetens och erfarenhet av partssamverkan.

Följande kompetenser ingår i Göteborgs stad ledarkriterier; påverka andra, socialt säker, förändringsorientering, analytisk förmåga och helhetssyn. Dessa kriterier kommer därför att vara av särskild vikt i urvalsarbete och i intervjusituation.

• Du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt har god förmåga att ta andras perspektiv i beaktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation.

• Du är bekväm i sociala kontaktytor, såväl informella som formella. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.

• Du ser möjlighet till utveckling och skapar situationer där nya idéer och förslag kan växa fram. Du motiverar och beskriver förändringar och utvecklingsmöjligheter på ett pedagogiskt vis samt hanterar eventuell kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt. Du driver långsiktigt och uthålligt utvecklingsarbete, både på lokal och övergripande nivå.

• Du har en väl analytisk förmåga och kan snabbt skaffa dig en överblick över situationen och agera utifrån ett strategiskt perspektiv.

• Du kan sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.

Välkommen med din ansökan!


ÖVRIGT
Vi arbetar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess och använder oss av Assessment Center som en del i urvalsarbetet för att säkerställa en rättvis och jämlik rekryteringsprocess.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta?

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Avdelningschef Stab och Kommunikation till SF Nordost

Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare... Visa mer
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en helt ny förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Till socialförvaltningen Nordost söker vi dig med både mod och lust att vara med och utveckla och driva vår förvaltning framåt. Som Sveriges andra största stad ser vi stora möjligheter att vara med och driva förutsättningar för delaktighet och tillgänglighet för alla. Här finns plats för innovativa ledare med god samarbetsförmåga och intresse för att göra skillnad. Du kommer verka i sammanhang med hela-staden-perspektiv och externt samarbete med universitet och civilsamhället.

Som avdelningschef för Stab och Kommunikation har du tre verksamhetsområden som du ansvarar för, leder och utvecklar i förvaltningen. Det är kommunikation, med övergripande ansvar för förvaltningens interna och externa kommunikation, digitalisering och telefoni samt förvaltningens stabsfunktioner i form av nämndkansli, diarium och arkiv. Du ska bidra till att förvaltningen skapar bästa möjliga förutsättningar för förvaltningens chefer att skapa ökad kvalitet och likvärdighet i våra verksamheter.

Som avdelningschef för Stab och Kommunikation ingår du i förvaltningens ledningsgrupp och är direkt underställd direktören. Du förväntas aktivt medverka i förvaltningens samlade utvecklingsarbete. Du kommer att leda din egen ledningsgrupp där ni tillsammans driver verksamheten framåt. Du förväntas hålla dig uppdaterad inom området specifikt men även inom samhällsutvecklingen generellt.

Vidare förväntas att kultur och struktur vävs samman och skapar en bra arbetsmiljö för personal med värme och professionell miljö. Göteborgs stad är en stor organisation som är i utveckling, detta kräver en komplexmedvetenhet och ett nära samarbete med övriga förvaltningar och bolag i staden. Det är av särskild vikt att ta vara på de nära samarbeten som tagit form under den tid staden varit organiserad i stadsdelar.

För Socialförvaltningen nordost är personliga egenskaper en viktig del av uppdraget som avdelningschef varför förvaltningen lägger stor vikt vid det i rekryteringsprocessen.

KVALIFIKATIONER
Du som söker har skall ha en högskoleexamen inom kommunikation eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du behöver även ha erfarenhet av tidigare arbetsledande funktion. Vi ser gärna att du har förmåga och visat prov på att driva utvecklingsarbete.

Viktiga egenskaper som avdelningschef är att ha förmåga och kunskap i att leda utifrån organisationens värdegrund och stadens förhållningssätt, utveckla en kultur som bygger på och skapar tillit, transparens och en god arbetsmiljö. Genom kultur och struktur skapa systematik och förutsättningar för god kommunikation och dialog inom organisationen, inkluderat fackliga företrädare, samt ut mot andra aktörer och det omgivande samhället. Du bör även ha kompetens och erfarenhet av partssamverkan.

Följande kompetenser ingår i Göteborgs stad ledarkriterier; påverka andra, socialt säker, förändringsorientering, analytisk förmåga och helhetssyn. Dessa kriterier kommer därför att vara av särskild vikt i urvalsarbete och i intervjusituation.

• Du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt har god förmåga att ta andras perspektiv i beaktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation.

• Du är bekväm i sociala kontaktytor, såväl informella som formella. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.

• Du ser möjlighet till utveckling och skapar situationer där nya idéer och förslag kan växa fram. Du motiverar och beskriver förändringar och utvecklingsmöjligheter på ett pedagogiskt vis samt hanterar eventuell kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt. Du driver långsiktigt och uthålligt utvecklingsarbete, både på lokal och övergripande nivå.

• Du har en väl analytisk förmåga och kan snabbt skaffa dig en överblick över situationen och agera utifrån ett strategiskt perspektiv.

• Du kan sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Vi arbetar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess och använder oss av Assessment Center som en del i urvalsarbetet för att säkerställa en rättvis och jämlik rekryteringsprocess.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta?

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Avdelningschef till daglig verksamhet och stöd

Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Då utvecklas vi och kan delta i samhället. Förvaltningen för funktionsstöd bedömer behov och ger stöd till de som har rätt till det. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott och självständigt liv. Ett liv som alla andra. Med 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi fattar ... Visa mer
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Då utvecklas vi och kan delta i samhället. Förvaltningen för funktionsstöd bedömer behov och ger stöd till de som har rätt till det. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott och självständigt liv. Ett liv som alla andra.
Med 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi fattar beslut om och arbetar inom boende med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning. Vi arbetar aktivt med att utveckla och sprida kunskap inom Göteborgs Stad och till andra. På så sätt blir vi alla bättre på att förstå behov och ge rätt stöd. Tillsammans ser vi till att fler kan leva ett gott och självständigt liv som alla andra.
Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Förvaltningen för funktionsstöd söker nu en avdelningschef med uppdrag att tillsammans med andra förbättra våra målgruppers livsvillkor!

Förvaltningen för funktionsstöd är nu inne på år tre. Som Sveriges största förvaltning för funktionsstöd tar vi möjligheten att vara med och bidra till kunskapsutveckling och forskning inom verksamhetsområdet. Våra viktigaste frågor utöver att utveckla grunduppdraget handlar just nu om att fortsätta arbetet med likvärdig och effektiv välfärd och kompetensförsörjning. Särskilt viktigt i ditt uppdrag är att driva frågor kring att barn och deras familjer ska få det stöd de behöver.

Din närmsta chef är förvaltningsdirektören och i förvaltningsledningen finns dina kollegor som tillsammans har uppdrag för förvaltningen som helhet.

I förvaltningsledningsarbetet förväntas du lösa komplexa frågor som bidrar till målgrupperna utifrån förvaltningens och stadens uppdrag som helhet. I ditt uppdrag ingår att samverka och samordna frågor i förvaltningen och med externa parter. Vi har ett ambitiöst ledarutvecklingsarbete med förvaltningens alla chefer eftersom vi vet att ledarskapet är avgörande för organisationens möjlighet att nå resultat. I det arbetet är du som en del av högsta ledningen en drivande part. I förvaltningsledningen har vi fokus på att leda utifrån förvaltningens ledarfilosofi vilket innebär att Göteborgs Stads förhållningssätt syns i ditt ledarskap - det ska märkas att du tänker nytt, du bryr dig, du vet vem vi är till för och du arbetar tillsammans.

I ditt uppdrag ingår ansvar för avdelning daglig verksamhet och stöd som inrymmer insatserna daglig verksamhet och personlig assistans i kommunal regi, korttidsvistelse, korttidsboende, barnboende, avlösarservice, ledsagning, anhörigstöd, lots för personer med funktionsnedsättning, Eldorado resurs och Dalheimers hus. 1800 medarbetare varav 50 enhetschefer och sex verksamhetschefer arbetar varje dag för ett gott och självständigt liv för målgrupperna. Avdelningens verksamheter är både stadenövergripande och indelade i stadsområden. Inom din avdelning leder och styr du arbetet för att de insatser som har beröringspunkter bidrar till målgrupperna som helhet och att de insatser som är unika inom förvaltningen utvecklas ytterligare.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleexamen och erfarenhet av ledningsarbetet på strategisk nivå i en politiskt styrd organisation. Du har varit chef inom verksamhetsområdet och har kunskap om utförarverksamheter. Du har varit chef över chefer. Genom din utbildning eller erfarenhet har du goda kunskaper kring lagstiftning, framför allt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Du är dessutom väl förtrogen med lagstiftning kopplad till arbetsmiljö och arbetsrätt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i kommunledningsgrupp.

De ledarkriterier som är särskilt viktiga för uppdraget är helhetssyn, mål- och resultatinriktad och förändringsorienterad.

Helhetssyn märks genom att du ser vad som behöver göras utifrån förvaltningen och staden som helhet för att förbättra livsvillkoren för målgrupperna. Du tar till dig olika perspektiv för att tillsammans med andra hitta den bästa vägen framåt i svåra frågor. Du möjliggör samordning för de frågor som kräver det. Du tar hela ditt handlingsutrymme i ditt uppdrag.

Mål- och resultatinriktad märks genom att du tydliggör riktning för andra och arbetar strukturerat med hjälp av planering och uppföljning för att se resultat.

Förändringsorientering märks genom att du ser och skapar möjligheter till förändringar som behövs för utveckling. Du bidrar till att förvaltningen tänker nytt kring att möta målgruppernas behov.

Du är dessutom skicklig på intern och extern kommunikation och använder det som ditt verktyg i ledarskapet.


ÖVRIGT
Bifoga studieintyg eller examensbevis på
efterfrågad utbildning.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.

Intervjuer för denna tjänst kommer att hållas på Selma center Intervjuer planeras till 17-20 april.
För slutkandidater planeras sedan testning på Assessment Center den 9 eller 10 maj.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
- Trygg anställning med goda anställningsvillkor
- Heltid med möjlighet till deltid
- Introduktion vid nyanställning
- Kompetensutveckling
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

Du kan endast skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem eftersom all hantering av personuppgifter skall ske enligt GDPR.

Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Visa mindre

Avdelningschef välfärd och fritid, socialförvaltningen Centrum

Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg ska få en bättre vardag. Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser. Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov. Vi vill skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad. Om... Visa mer
Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg ska få en bättre vardag.
Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser.
Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov.
Vi vill skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad.

Om du söker mål och mening på din färd och vill verka i centrala Göteborg - jobba hos oss!

ARBETSUPPGIFTER
Vill du vara med och leda utvecklingen i det förebyggande och främjande arbetet så att vi med tidiga insatser kan bidra till goda uppväxtvillkor för barn och unga, skapa trygghet, meningsfull fritid och stärka folkhälsan? Då kanske du är vår nya avdelningschef inom stadsområde välfärd och fritid, socialförvaltningen Centrum?

Göteborgs Stad kan som en av landets största arbetsgivare ge många unika förutsättningar och möjligheter. Du verkar i sammanhang med hela-staden-perspektiv och externt samarbete med region, stat och civilsamhället. Göteborgs Stad är en stor organisation i utveckling. Det kräver en förmåga att hantera komplexa frågor och ett nära samarbete med övriga förvaltningar och bolag i staden.

Nu går vår nuvarande avdelningschef vidare till nytt uppdrag inom förvaltningen och vi söker därför en avdelningschef. Arbetet inkluderar att skapa goda förutsättningar för avdelningens uppdrag genom strategiskt ledarskap. Avdelningens uppdrag är att med befolkningsperspektiv tillhandahålla generella, tillgängliga och hälsofrämjande insatser och mötesplatser samt att bidra till meningsfull fritid. I stadsområdet möter vi även medborgare från hela staden. Ett stort fokus ligger på barn, unga och familjer. Det familjecentrerade arbetssättet drivs och samordnas inom avdelningen. Avdelningen håller ihop och stödjer samverkan med civilsamhället samt samordnar trygghetsfrågor, folkhälsa, grannskapsarbete och stadsutveckling inom stadsområdet. De lokala behoven är en utgångspunkt samtidigt som hela-staden-perspektivet behöver finnas med i alla uppdrag.

Du arbetar på uppdrag av direktören och ingår i förvaltningsledningen. Du förväntas aktivt medverka i förvaltningens utvecklingsarbete. Du leder din egen ledningsgrupp där ni tillsammans driver verksamheten framåt. Du stödjer och skapar förutsättningar för fem enhetschefer och en verksamhetsutvecklare i deras uppdrag och pågående förändringsprocesser. Du fortsätter arbetet med att utveckla kollegialt samarbete inom ledningsgruppen och att koppla samman frågor och uppdrag i avdelningen. Du förväntas hålla dig uppdaterad inom sakområdet men även i samhällsutvecklingen generellt. Vidare förväntas att du kan väva ihop struktur och kultur till en god arbetsmiljö präglad av både professionalism och värme.
Som avdelningschef leder, planerar, utvecklar och följer du upp avdelningens verksamhet och uppdrag utifrån uppställda mål och planer. Du sätter den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleexamen som bedöms vara relevant för tjänsten av rekryterande chef. För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av främjande och förebyggande arbete på befolkningsnivå samt inom socialtjänsten.

Du har flerårig och dokumenterad erfarenhet av ledningsarbete, ledarskap på strategisk nivå är meriterande. Som avdelningschef hos oss är det viktigt att du har kunskap och förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation.

Viktiga egenskaper som avdelningschef är att lyssna, ha förmåga att fånga, synliggöra och föra fram avdelningens frågor och utmaningar samt ha helhetssyn. Du har förmåga att få gehör för tankar och idéer samt leda utifrån organisationens värdegrund och stadens förhållningssätt. Du skapar en kultur som bygger på tillit och respekt och leder till en god arbetsmiljö. Du är trygg i din roll och att stå fast vid fattade beslut och har förmåga att kommunicera dem så att det skapar förståelse och mening. Du är också en driven kommunikatör som både kan vara tydlig men också värna dialog med medarbetare, kollegor, fackliga organisationer och andra aktörer.

Socialförvaltningarnas gemensamma målsättning är att arbeta för en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad. För att uppnå detta ställer det krav på förmåga till samarbete och samverkan, både internt och externt för att utföra uppgifter och nå mål för avdelning och förvaltning. Du ser möjligheter till bättre måluppfyllelse genom att tillvarata gruppens samlade kompetens och genom att lyfta fram dina medarbetares kunskap och erfarenheter. Du håller dig därav uppdaterad om omvärlden och sätter in den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och driver frågor mellan verksamhetsområden för att skapa mervärde för staden.

Du ser möjlighet till förändringar och driver långsiktigt och uthålligt förändringsarbete, både på lokal och övergripande nivå. Du tar fram planer och mål, både på kort och lång sikt. Du prioriterar och anger vad verksamheten skall fokusera på för att uppnå de satta målen.

Du har förmåga att bryta ner problem i sina beståndsdelar och skiljer mellan huvudsak och bisak. Du identifierar och analyserar problemets kärna och drar de rätta slutsatserna, med utgångspunkt från tillgänglig information.

Varmt välkommen med din ansökan!ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Avdelningschef Ekonomi och administration

Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare... Visa mer
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en helt ny förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Till socialförvaltningen Nordost söker vi dig med både mod och lust att vara med och utveckla förvaltningen. Som Sveriges andra största stad ser vi stora möjligheter att vara med och driva socialtjänstens utvecklingsarbete för delaktighet, digitalisering och tillgänglighet för dem vi är till för. Här finns plats för innovativa ledare med god samarbetsförmåga och intresse för att göra skillnad. Du kommer verka i sammanhang med hela-staden-perspektiv och externt samarbete med civilsamhället och andra viktiga aktörer.

Som Avdelningschef för Ekonomi och Administration leder du avdelningen där ditt uppdrag är att säkerställa att förvaltningens budgetprocess sköts korrekt, är ändamålsenlig, att redovisningen är rättvisande och att förvaltningen garanterar en god och öppen ekonomisk styrning, planering och uppföljning av förvaltningens ekonomiska arbete. Området administration är uppdelad i två enheter vilka leds av en enhetschef för vardera enhet. Du kommer att ingå i förvaltningens ledningsgrupp där du tillsammans med dina kollegor ansvarar för förvaltningens strategiska arbete där ni också till stor del har att verka tillsammans med de övriga socialförvaltningarna i Göteborgs stad där allt arbete utgår från att leverera välfärd till dem vi är till för.

Som avdelningschef för ekonomi och administration är du rådgivande gentemot nämnden samt direktör, vilken du är direkt underställd. Uppdraget förutsätter erfaret ledaregenskap och gedigen erfarenhet av ekonomiprocesser, ekonomistyrning samt budgetarbete. Du förväntas aktivt medverka i förvaltningens samlade utvecklingsarbete. Du kommer att leda din egen ledningsgrupp där ni tillsammans driver verksamheten framåt. Du förväntas hålla dig uppdaterad inom området specifikt men även inom samhällsutvecklingen generellt.

Vidare förväntas att kultur och struktur vävs samman och skapar en bra arbetsmiljö för personal med värme och professionell miljö. Göteborgs stad är en stor organisation som är i utveckling, detta kräver en komplexmedvetenhet och ett nära samarbete med övriga förvaltningar och bolag i staden. Det är av särskild vikt att ta vara på de nära samarbeten som tagit form under den tid staden varit organiserad i stadsdelar.

För Socialförvaltningen nordost är personliga egenskaper en viktig del av uppdraget som avdelningschef varför förvaltningen lägger stor vikt vid det i rekryteringsprocessen.

KVALIFIKATIONER
Till den här tjänsten söker vi dig som har högskoleutbildning inom ekonomi, samhällsekonomi, nationalekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du behöver också ha tidigare erfarenhet av arbetsledande funktion.

Som avdelningschef är det viktigt att du har förmåga och visar prov på att leda utifrån organisationens värdegrund och stadens förhållningssätt, utveckla en kultur som bygger på och skapar tillit, transparens och en god arbetsmiljö. Genom kultur och struktur skapa systematik och förutsättningar för god kommunikation och dialog inom organisationen, inkluderat fackliga företrädare, samt ut mot andra aktörer och det omgivande samhället.

Följande kompetenser ingår i Göteborgs stad ledarkriterier; analytisk förmåga, förändringsorienterad, lyhörd, mål- och resultatorienterad och helhetssyn. Dessa kriterier kommer därför att vara särskilt viktiga i urvalsarbete och under intervju.

• Du har en väl analytisk förmåga och kan snabbt skaffa dig en överblick över situationen och agera utifrån ett strategiskt perspektiv.

• Du ser möjlighet till utveckling och skapar situationer där nya idéer och förslag kan växa fram. Du motiverar och beskriver förändringar och utvecklingsmöjligheter på ett pedagogiskt vis samt hanterar eventuell kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt. Du driver långsiktigt och uthålligt utvecklingsarbete, både på lokal och övergripande nivå.

• Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke.

• Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov.

• Du kan sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.


ÖVRIGT
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta? Visa mindre

Avdelningschef till Barn och Unga Socialförvaltningen Centrum

Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg, Majorna, Linné, Örgryte och Härlanda ska få en bättre vardag. Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser. Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov. Vi vill skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidig... Visa mer
Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg, Majorna, Linné, Örgryte och Härlanda ska få en bättre vardag. Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser. Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov.
Vi vill skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad.

Om du söker mål och mening på din färd och vill verka i centrala Göteborg - jobba hos oss!

ARBETSUPPGIFTER
Socialförvaltningen Centrum söker nu en avdelningschef som vill förvalta och utveckla verksamheten inom Barn och unga.

Göteborgs Stad kan som en av landets största arbetsgivare ge många unika förutsättningar och möjligheter. Här finns plats för innovativa ledare som vill göra det bästa för alla som behöver våra insatser. Du verkar i sammanhang med hela-staden-perspektiv och externt samarbete med region, stat och civilsamhället. Göteborgs Stad är en stor organisation i utveckling. Det kräver en förmåga att hantera komplexa frågor och ett nära samarbete med övriga förvaltningar och bolag i staden.

Du ansvarar, leder och utvecklar verksamheten för att skapa en effektiv verksamhet med största möjliga nytta för medborgarna. Du bidrar till att medarbetarna inom ditt ansvarsområde arbetar för en rättssäker, likvärdig och effektiv verksamhet till gagn för dem vi är till för.

Du arbetar på uppdrag av direktören och ingår i förvaltningens ledning. Du förväntas aktivt medverka i förvaltningens samlade utvecklingsarbete. Du leder din egen ledningsgrupp med 8 enhetschefer där ni tillsammans driver verksamheten framåt. Du förväntas hålla dig uppdaterad inom sakområdet men även i samhällsutvecklingen generellt. Vidare förväntas att du kan väva ihop struktur och kultur till en god arbetsmiljö präglad av både professionalism och värme.

Avdelningen Barn och unga vänder sig till barn och ungdomar i åldern 0-20 år och deras familjer. Avdelningen består av tre utredningsenheter, ett gemensamt mottag, en familjehemsenhet samt en resursenhet. Som avdelningschef leder, planerar, utvecklar och följer du upp avdelningens verksamhet och uppdrag utifrån uppställda mål och planer. Du ansvarar för avdelningen och sätter den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du ha personalansvar för 12 medarbetare, varav 8 enhetschefer. Arbetsplatsen är centralt placerad i staden med goda kommunikationsmöjligheter.
Vi söker nu dig som vill leda vår avdelning Barn och unga framåt för att varje dag kunna stödja utsatta barn och familjer i centrala Göteborg.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleexamen som bedöms vara relevant för tjänsten av rekryterande chef. För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av arbete inom socialtjänst och myndighetsutövning.

Du har flerårig och dokumenterad erfarenhet av ledningsarbete, ledarskap på strategisk nivå är meriterande.

Det är meriterande med erfarenhet av arbete inom Barn och unga-området.

Som avdelningschef hos oss är det viktigt att du har kunskap och förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation och arbeta mot de mål som politiken satt.

Viktiga egenskaper som avdelningschef är att ha förmåga att få gehör för tankar, idéer och leda utifrån organisationens värdegrund och stadens förhållningssätt. Du skapar en kultur som bygger på tillit och respekt och leder till en god arbetsmiljö. Du är också en driven kommunikatör som både kan vara tydlig men också lyssna in och värna dialog med medarbetare, kollegor, fackliga organisationer och andra aktörer.

Socialförvaltningarnas gemensamma målsättning är att arbeta för en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad. För att uppnå detta ställer det krav på förmåga till samarbete och samverkan, både internt och externt för att utföra uppgifter och nå mål för avdelning och förvaltning. Du håller dig därav uppdaterad om omvärlden och sätter in den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang och visar intresse för och driver frågor mellan verksamhetsområden för att skapa mervärde för staden.

Du ser möjlighet till förändringar och driver långsiktigt och uthålligt förändringsarbete, både på lokal och övergripande nivå. Du tar fram planer och mål, både på kort och lång sikt. Du prioriterar och anger vad verksamheten skall fokusera på för att uppnå de satta målen.

Du har förmåga att bryta ner problem i sina beståndsdelar och skiljer mellan huvudsak och bisak. Du identifierar och analyserar problemets kärna och drar de rätta slutsatserna, med utgångspunkt från tillgänglig information.


Varmt välkommen med din ansökan!ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Driven och nyfiken avdelningschef till Västtrafiks försäljningskanaler

Vill du vara en del av en verksamhet som är en förutsättning för att samhället ska fungera? Vill du vara med och göra hållbart resande till norm? Nu söker vi en avdelningschef som brinner för ledarskap till vår försäljningsverksamhet. Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Varje dag reser 410 000 personer med oss. Det är ett uppdrag som är viktigt i det stora och det lilla, för varje enskild resenär och för att vår region ska utvec... Visa mer
Vill du vara en del av en verksamhet som är en förutsättning för att samhället ska fungera? Vill du vara med och göra hållbart resande till norm? Nu söker vi en avdelningschef som brinner för ledarskap till vår försäljningsverksamhet.

Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Varje dag reser 410 000 personer med oss. Det är ett uppdrag som är viktigt i det stora och det lilla, för varje enskild resenär och för att vår region ska utvecklas. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen.

På vår försäljningsverksamhet arbetar vi med att göra det enkelt för våra kunder att köpa biljett. Det innebär både att ansvara för de säljkanaler vi har idag och att utveckla framtidens biljettköp. Det gör vi i syfte att öka andelen hållbara resor och nå vår vision om att hållbart resande ska vara norm. Vi är 15 medarbetare som arbetar med försäljning via våra olika säljkanaler samt med produkt- och affärsutveckling.

Rollen:
Vi söker dig som vill bidra i arbetet med att forma framtidens försäljningskanaler för biljettköp.

I rollen som avdelningschef kommer du att leda de medarbetare som ansvarar för att driva och utveckla våra försäljningskanaler, både egna och indirekta. Vi står inför stora förändringar av vårt biljettsystem samtidigt som vi behöver erbjuda försäljningskanaler med hög servicenivå och stabilitet varje dag. Allt för att förenkla och öka vår biljettförsäljning så att fler väljer att resa hållbart.

Som avdelningschef kommer du att få leda både i det operativa dagliga arbetet och i det strategiska framåtblickande arbetet. Du kommer också att få jobba med förändringsledning då vi är en verksamhet i ständig utveckling.  

Västtrafik som arbetsplats:
Vi är många som jobbar på Västtrafik, med olika bakgrund och kompetens. Gemensamt har vi ett stort engagemang och en gemensam vision, en framtid där hållbart resande är en norm. Det händer alltid mycket hos oss. Vi växer och utvecklas i samklang med vad våra resenärer och samhället kräver av oss. Vi är vakna och nyfikna och i ständig förändring. Samtidigt har vi en arbetsplats med möjlighet till utveckling och fördjupning som erbjuder trygghet, stabilitet och goda förmåner.

Vem är du?
Våra medarbetare är olika. Alla behövs. Vi vet att olikheter berikar oss och gör oss bättre.

För att lyckas i rollen som avdelningschef tror vi att du brinner för ett ledarskap där tillit och förtroende för dina medarbetares förmåga är en framgångsfaktor i ditt arbete. Du tror på ett inkluderande och coachande förhållningssätt och har förmåga att leda medarbetare i affärsmässig utveckling. Du är samarbetsorienterad och tror på att vi lyckas bäst tillsammans, samtidigt som du är modig och vågar stå upp för dina perspektiv. Du ser möjligheter och lyfter fram idéer och förändringsförslag men har också förmågan att lyfta blicken och se till helheten.

Kvalifikationer:
Flerårig arbetslivserfarenhet av att leda och utveckla en verksamhet, gärna inom försäljningsområdet. Du har erfarenhet av ledarskap med ett personalansvar och du har en relevant högskoleutbildning.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse. Placering i Göteborg eller enligt överenskommelse. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Karin Wadmark, försäljningschef, [email protected], tel. 010-434 51 08.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 9 november! Visa mindre

Utvecklingschef till socialförvaltningen Nordost

Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare... Visa mer
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en helt ny förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Socialförvaltningen Nordost inrättar en ny tjänst som utvecklingschef. Utvecklingschefen ska bidra till en ökad samverkan inom förvaltningen utifrån dem vi är till för och bidra till en ökad samverkan med de övriga välfärdsförvaltningarna i staden. Tjänsten innebär att stödja förvaltningsledningen frågor för utvecklingsarbete inom socialtjänstens områden.
Vi söker dig med både lång och bred erfarenhet av socialtjänsten. Du behöver ha mod, lust och samarbetsglädje att vara med och utveckla förvaltningen. Som Sveriges andra största stad ser vi stora möjligheter att vara med och driva utvecklingsarbete för delaktighet, digitalisering och tillgänglighet för dem vi är till för. Här finns plats för innovativa ledare med god samarbetsförmåga och intresse för att göra skillnad. Du kommer verka i sammanhang med hela-staden-perspektiv och externt samarbete med civilsamhället och andra viktiga aktörer.

Huvuduppdraget är att stödja avdelningarna med fokus på socialtjänstens uppdrag och utmaningar. Du arbetar på uppdrag av förvaltningsdirektören och ingår i förvaltningens ledning. Du förväntas aktivt medverka i förvaltningens och stadens samlade utvecklingsarbete. Du förväntas också hålla dig uppdaterad inom förvaltningsområdet specifikt men även inom samhällsutvecklingen generellt.

KVALIFIKATIONER
Du är välkommen med en ansökan om du idag har en högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig samt bred och lång dokumenterad erfarenhet av verksamhetsområdet och socialtjänst och av ledning på strategisk nivå i en politisk styrd organisation.

Viktiga egenskaper hos dig som söker är att du har förmåga och visar prov på att leda utifrån organisationens värdegrund och stadens förhållningssätt, kunna utveckla en kultur som bygger på och skapar tillit, transparens och en god arbetsmiljö. Genom kultur och struktur skapa systematik och förutsättningar för god kommunikation och dialog inom organisationen, inkluderat fackliga företrädare, samt ut mot andra aktörer och det omgivande samhället.

Följande kompetenser ingår i Göteborgs stad ledarkriterier; påverka andra, socialt säker, förändringsorienterad, analytisk förmåga och helhetssyn. Dessa kriterier kommer därför att vara av särskild vikt i urvalsarbete och i intervjusituation.

• Du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt har god förmåga att ta andras perspektiv i beaktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation.

• Du är bekväm i sociala kontaktytor, såväl informella som formella. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.

• Du ser möjlighet till utveckling och skapar situationer där nya idéer och förslag kan växa fram. Du motiverar och beskriver förändringar och utvecklingsmöjligheter på ett pedagogiskt vis samt hanterar eventuell kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt. Du driver långsiktigt och uthålligt utvecklingsarbete, både på lokal och övergripande nivå.

• Du har en väl analytisk förmåga och kan snabbt skaffa dig en överblick över situationen och agera utifrån ett strategiskt perspektiv.

• Du kan sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta? Visa mindre

Avdelningschef anläggning till Idrott & föreningsförvaltningen!

Vår vision är att göra Göteborg friskare. Vi är till för göteborgarna och syftet med vår verksamhet är att ge förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid. Vi erbjuder möjligheter till aktiviteter av olika slag genom våra många olika idrotts- och friskvårdsanläggningar. Vi ansvarar också för bidrag och annat stöd till föreningar. Mer information om idrotts- och föreningsförvaltningen och Göteborgs Stad hittar du på http://www.goteborg.se ARBETS... Visa mer
Vår vision är att göra Göteborg friskare. Vi är till för göteborgarna och
syftet med vår verksamhet är att ge förutsättningar för en innehållsrik och
aktiv fritid. Vi erbjuder möjligheter till aktiviteter av olika slag genom
våra många olika idrotts- och friskvårdsanläggningar.
Vi ansvarar också för bidrag och annat stöd till föreningar.
Mer information om idrotts- och föreningsförvaltningen och Göteborgs
Stad hittar du på http://www.goteborg.se

ARBETSUPPGIFTER
Social hållbarhet och stadsutveckling är gemensamma utvecklingsområden för Göteborgs Stad, så även för idrotts- och föreningsförvaltningen. En ledstjärna i förvaltningens arbete med ledning och styrning är att öka invånarnas förutsättningar till god folkhälsa, meningsfylld fritid och god tillgång till idrottsanläggningar.

Förvaltningens anläggningar ska både byggas, finansieras, nyttjas och driftas så effektivt och flexibelt som möjligt. Samverkan med andra aktörer, utveckling av digitaliserad skötsel och anpassad bemanning är viktiga faktorer i det. Alla som besöker en anläggning ska känna sig välkomna, trygga och inkluderade. Som anläggningschef ansvarar du för att fullfölja arbetet för att öka tryggheten på och omkring våra anläggningar.

Idrott- och förening är organiserad enligt en beställar-utförarstyrd modell för bästa kvalitet, målgruppsnytta, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. I rollen som utförare ansvarar du för avdelningens beställningar och tar ansvar för samverkan med övriga utförarverksamheter.

Rollen som anläggningschef innebär att ur ett helhetsperspektiv styra, utveckla och säkra arbetet i verksamheterna inom avdelningen samt bidra i förvaltningens styrning och verksamhetsutveckling. Du medverkar aktivt för en sammanhållen process i frågorna tillsammans med övriga förvaltningar i stadsutvecklingsorganisationen. Du ansvarar för avdelningens strategiska verksamhet som är att tillhandahålla väl fungerande anläggningar och friskvårdsaktiviteter. Arbetet innebär även att ansvara för en effektiv och hållbar resursanvändning. Du leder verksamheten och utvecklar uppdrag, såväl som personal, i linje med Göteborgs stads målsättningar, till exempel en mer jämlik stad, attraktiv stad och stadens klimat och miljömål. Du har ett övergripande personal- och budgetansvar och representerar enheter, avdelning och förvaltning i olika sammanhang.

Vi söker dig som vill ta ansvar för det spännande uppdraget att leda arbetet med att utveckla våra anläggningar med fokus på målgrupp, kvalitet och hållbarhet. Du ansvarar för såväl drift och ekonomi som personal inom avdelningen med cirka 200 kunniga och engagerade chefer och medarbetare. En av dina första viktiga uppgifter blir att samordna, utveckla och effektivisera det påbörjade förändringsarbetet på avdelningen.

Du är direkt underställd förvaltningsdirektören. Du ingår i förvaltningsdirektörens ledningsgrupp där du aktivt bidrar till förvaltningens styrning och verksamhetsutveckling.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskole- och/eller universitetsutbildning inom relevant område och som har goda kunskaper inom ekonomi och verksamhetsstyrning. Du har tidigare erfarenhet av budget- och personalansvar. I rollen krävs att du har goda och dokumenterade erfarenheter av ledning och styrning. Det är meriterande med erfarenhet från anläggningsdrift och intäktsfinansierad verksamhet. Vi ser att du har erfarenhet av att leda chefer och att du har förståelse för hur en politiskt styrd organisation fungerar.

För att klara rollen är du är trygg i din ledarroll och kan skapa delaktighet genom ett kommunikativt och utvecklande ledarskap för chefer och medarbetare. Du arbetar med helheten och är samtidigt bra på att delegera så att både chefer och medarbetare har lätt för att se, forma och genomföra uppdrag.

I vår bedömning använder vi oss av Göteborgs Stads ledarkriterier. För att vara framgångsrik i rollen krävs förmågan att kunna påverka andra. Detta gör du genom din goda förmåga att leda genom andra och genom att du delegerar, synliggör och utvecklar underställd personal i sina respektive funktioner. För rollen ser vi också att du är mål- och resultatorienterad, vilket bland annat visar sig genom att du är transparant i ditt uppdrag och förstår vikten av planering, uppföljning och rapportering för att uppnå resultat. Du är förändringsorienterad och förväntas kunna bidra i långsiktigt utvecklingsarbete.

Vi ser gärna att du har kunskap om Göteborgs stads utmaningar för en mer jämlik och sammanhållen stad, kunskap om arbetet för att utjämna skillnader inte minst i socioekonomiskt utsatta delar av Göteborg. Du har förmågan att sätta dig in den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang och visar intresse för och driver frågor mellan verksamhetsområden för att skapa mervärde för staden.

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Vi erbjuder dig ett arbete i en spännande förvaltning som arbetar med positiva och roliga frågor - tillsammans gör vi Göteborgs friskare! Du får möjlighet att vara med och utveckla och sätta din prägel på det strategiska arbetet i förvaltningen och du gör det tillsammans med ett härligt gäng medarbetare med hög kompetens och stor drivkraft.

I denna rekrytering samarbetar vi med Randstad. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Petra Pettersson på tel 0733-434629 eller [email protected]

Vårt arbete med urval och intervjuer kan komma att påbörjas redan före sista ansökningsdatum så skicka in din ansökan redan idag!

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi har inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda och undanber oss därför vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Avdelningschef

Miljö- och klimatnämndens uppdrag är att vara drivande i stadens miljöarbete samt i skyddet av människors hälsa och miljön. I praktiken betyder det att miljöförvaltningen driver och samordnar stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling och därunder stödjer och driver på arbetet med att genomföra stadens miljö- och klimatprogram och nyttjandet av stadens miljöledningssystem. Dessutom har vi i vår myndighetsroll ansvar för tillsyn, p... Visa mer
Miljö- och klimatnämndens uppdrag är att vara drivande i stadens miljöarbete samt i skyddet av människors hälsa och miljön. I praktiken betyder det att miljöförvaltningen driver och samordnar stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling och därunder stödjer och driver på arbetet med att genomföra stadens miljö- och klimatprogram och nyttjandet av stadens miljöledningssystem. Dessutom har vi i vår myndighetsroll ansvar för tillsyn, prövning och kontroll enligt bland annat miljöbalken, samt livsmedels-, alkohol- och tobakslagarna. Detta också med syfte att skydda människors hälsa och miljön. Mer information om miljöförvaltningen och Göteborgs stad hittar du på www.goteborg.se.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du göra skillnad och vara med och skapa förutsättningar för den hållbara staden? Vårt uppdrag är att skapa detta och vi söker nu en avdelningschef som vill leda avdelningen för Stadsmiljö på den resan.

Avdelningen Stadsmiljös uppdrag skapar möjligheter för både den egna förvaltningen och för hela staden att göra kloka val som bidrar till att skapa en långsiktigt hållbar stad. Vi gör detta bland annat genom att ta fram underlag för politiska beslut. Dessa underlag baseras på den senaste kunskapen såsom forskning och mätningar inom området och på våra analyser av den samma.

Avdelningen är inne i ett spännande och utvecklande arbete som du kommer att leda. Tillsammans ska du och tre enhetschefer leda och utveckla avdelningen och dess drygt 40 medarbetare, utifrån förvaltningens och politikens mål. Detta för att säkerställa att avdelningens verksamhet skapar nytta för dem vi är till för.

I ditt uppdrag som avdelningschef har du ett övergripande ansvar för att tillsammans, inom ramen för förvaltningsledningen, leda och utveckla hela förvaltningen. Du ska i ditt uppdrag verka för en sammanhållen förvaltning med samarbete över avdelningsgränserna, för att möjliggöra att förvaltningen levererar med hög kvalitet till dem vi är till för. Du företräder miljöförvaltningen och sätter in din verksamhet i ett hela staden-perspektiv.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant akademisk examen på mastersnivå, gärna inom området statsvetenskap eller annan likvärdig utbildning. Du har arbetat flera år som chef och ledare och du har gedigen erfarenhet av operativt och strategiskt arbete inom ekologiskt hållbar utveckling. För att lyckas i uppdraget krävs att du tidigare ingått i ledarskapsteam och att har en förståelse för den politiska struktur som förvaltningen verkar i. Avdelningen har flera uppdrag av komplex karaktär och för att vi ska nå politikens mål krävs att du har erfarenhet av systematisk verksamhetsutveckling samt erfarenhet av att driva innovationsarbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att vara chef för chef och det är även meriterande med erfarenhet från offentlig förvaltning. Har du en akademisk examen på doktorsnivå, eller motsvarande erfarenhet, ser vi det som meriterande.

Dina personliga kompetenser är viktiga för att lyckas i uppdraget som avdelningschef och därför ser vi att du på ett effektivt sätt kan identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamheten i ett större sammanhang. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv och du arbetar för sammanhållning i arbetsgruppen och ser misslyckanden som något att lära sig av och skapar utrymme för dialog. Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov och du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse. Du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning. Du kan tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.

ÖVRIGT
Urval kommer att ske löpande så vi vill ha din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 24 maj. Vi kommer genomföra första intervjuomgången från vecka 22. Vi tillämpar Göteborgs Stads ledarkriterier i bedömningen av de sökande.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden. Visa mindre

Avdelningschef Föreningsstöd till Idrott & förening!

Vår vision är att göra Göteborg friskare. Vi är till för göteborgarna och syftet med vår verksamhet är att ge förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid. Vi erbjuder möjligheter till aktiviteter av olika slag genom våra många olika idrotts- och friskvårdsanläggningar. Vi ansvarar också för bidrag och annat stöd till föreningar. Mer information om idrotts- och föreningsförvaltningen och Göteborgs Stad hittar du på http://www.goteborg.se ARBETS... Visa mer
Vår vision är att göra Göteborg friskare. Vi är till för göteborgarna och
syftet med vår verksamhet är att ge förutsättningar för en innehållsrik och
aktiv fritid. Vi erbjuder möjligheter till aktiviteter av olika slag genom
våra många olika idrotts- och friskvårdsanläggningar.
Vi ansvarar också för bidrag och annat stöd till föreningar.
Mer information om idrotts- och föreningsförvaltningen och Göteborgs
Stad hittar du på http://www.goteborg.se

ARBETSUPPGIFTER
Vill du bli chef för en avdelning som bidrar till att skapa förutsättningar för ett hållbart och fungerande föreningsliv i Göteborg? Vill du delta i det fortsatta arbetet med att möta framtida behov utmaningar för föreningslivet? Har du dessutom gedigen ledarerfarenhet och utövar ett kommunikativt och tillitbaserat ledarskap? Då hoppas vi att du söker jobbet som avdelningschef hos oss på Idrott & förening!

Uppdraget som avdelningschef för föreningsstöd innebär att leda, utveckla, kvalitetssäkra och ansvara för avdelningen när det gäller övergripande verksamhet, ekonomi och personal. Du behöver vara utåtriktad och kunna bygga goda relationer, såväl internt med förvaltningens övriga verksamheter såväl som externt med våra målgrupper, samarbetspartners och förvaltningar i staden.

Avdelningen har två enheter; bidrag och stöd samt bokning och evenemang. Avdelningen har en ledningsgrupp som består av två enhetschefer samt två utvecklingsledare. Avdelningens verksamheter har haft ett starkt utvecklingsfokus de senaste åren och det blir din uppgift att fortsätta det arbetet tillsammans med chefer och medarbetare. Ett hållbart föreningsliv bidrar till delaktighet, meningsfull fritid, en mer jämlik stad och stärkt folkhälsa. Kunskap och erfarenhet av föreningslivets roll i samhällsutvecklingen är av vikt för avdelningens fortsatta utveckling.

Vi står inför införandet av ett nytt digitalt stödsystem för bidrag och bokning. Ett system som såväl utgör avdelningens stöd som Göteborgs stads övriga bidragsfördelande förvaltningar. Som avdelningschef behövs övergripande förståelse och kunskap för att kunna agera strategiskt och stöttande.

Avdelningens uppdrag och specifika verksamhetsmål baseras på fullmäktiges mål, nämndens reglemente och förvaltningens beställar- utförarstyrning för att uppnå bästa kvalitet, målgruppsuppfyllelse och ekonomisk såväl som ekologisk hushållning av resurser.
Som avdelningschef kommer du vara direkt underställd förvaltningschefen och dina huvudsakliga ansvarsområden är följande:
• Strategisk styrning och ledning av avdelningen
• Leda avdelningens ledningsgrupp
• Aktivt deltagande i staden-gemensamma grupper, nätverk och frågor
• Övergripande analyser, uppföljning, utvärdering, aktiv omvärldsbevakning och arbete med ständiga förbättringar
• Ingå i förvaltningsdirektörens ledningsgrupp och därmed ansvar för att aktivt bidra till utvecklingen av förvaltningen.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom relevant område och som har erfarenhet på ledande nivå i politiskt styrd organisation med budget- och personalansvar. Du ska ha tidigare erfarenhet av att leda och styra genom andra chefsled och att ha lett egen ledningsgrupp. Vi ser att du har tidigare erfarenhet av att leda och driva förändrings- och utvecklingsarbeten samt implementerat fattade politiska och förvaltningsbeslut i verksamheten. I rollen krävs att du har goda och dokumenterade erfarenheter av ledning och styrning. Du har erfarenhet av att framgångsrikt utöva ett kommunikativt ledarskap där transparens och tydlighet är nyckelord. Du har förmågan att se och förstå föreningslivets roll och förutsättningar i samhället och komplexiteten i stödprocesserna.

I ditt sätt att leda är du en förebild och du delar våra värderingar om ett normkritiskt tänkande och vill verka för ett inkluderande och icke-diskriminerande arbetssätt för att kunna erbjuda likvärdig service och likvärdiga tjänster.

Som avdelningschef krävs god insikt, kunskap och erfarenhet av styrning och ledning. Det är grunden för att delegera och låta medarbetarna utvecklas i sina funktioner/roller, vilket är en förutsättning för att ge önskad kvalitet till föreningar, förbund och andra som förvaltningen/avdelningen möter i sitt arbete.

I vår bedömning använder vi oss av Göteborgs Stads ledarkriterier. För att vara framgångsrik i rollen krävs förmågan att kunna påverka andra. Detta gör du genom din goda förmåga att leda genom andra och genom att du delegerar, synliggör och utvecklar underställd personal i sina respektive funktioner. För rollen ser vi också att du är mål- och resultatorienterad, vilket bland annat visar sig genom att du är transparant i ditt uppdrag och förstår vikten av planering, uppföljning och rapportering för att uppnå resultat. Du är förändringsorienterad och förväntas kunna bidra i långsiktigt utvecklingsarbete. Vi ser gärna att du har kunskap om Göteborgs stads utmaningar för en mer jämlik och sammanhållen stad, kunskap om arbetet för att utjämna skillnader inte minst i socioekonomiskt utsatta delar av Göteborg är meriterande. Du har förmågan att sätta in den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang och visar intresse för och driver frågor mellan verksamhetsområden för att skapa mervärde för staden.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Vi erbjuder dig ett arbete i en spännande förvaltning som arbetar med positiva och roliga frågor - tillsammans gör vi Göteborgs friskare! Du får möjlighet att vara med och utveckla och sätta din prägel på det strategiska arbetet i förvaltningen och du gör det tillsammans med ett härligt gäng medarbetare med hög kompetens och stor drivkraft.

I denna rekrytering samarbetar vi med Randstad. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Petra Pettersson på tel 0733-434629 eller [email protected]

Vårt arbete med urval och intervjuer kan komma att påbörjas redan före sista ansökningsdatum så skicka in din ansökanredan idag!

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi har inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda och undanber oss därför vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Avdelningschef till samlad placerings- och inköpsfunktion - SPINK

Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boe... Visa mer
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.

I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att leda en kompetent och engagerad arbetsgrupp på 15 personer som stödjer flera förvaltningars inköp av vård och boende. Målet är att medborgaren ska få rätt insats till rätt pris. Avdelningen heter SPINK och det står för samlad placerings- och inköpsfunktion. För att kunna ge bra rekommendationer har SPINK god kännedom om leverantörsmarknaden genom en aktiv och systematisk uppföljning av leverantörer.

SPINK leder också arbetet med kategoristyrning, vilket bidrar till effektivare och mer ändamålsenliga inköp av vård och boendeplatser i Göteborgs Stad.
SPINK arbetar på uppdrag av socialförvaltningarna och funktionsstödsförvaltningen och har nära samarbete med förvaltningen för inköp och upphandling.

Som avdelningschef för SPINK ingår du i förvaltningsledningen för socialförvaltningen Sydväst. Den består av åtta avdelningschefer, förvaltningscontroller samt direktör. Du representerar också SPINK i olika nätverk inom Göteborgs Stad.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning eller annan utbildning vi bedömer som likvärdig. En förutsättning är att du har chefserfarenhet eller arbetat på ledande nivå och har dokumenterad erfarenhet av strategiskt förändringsarbete. Du har varit verksam inom socialtjänsten eller annan likvärdig verksamhet och har erfarenhet av politiskt styrd verksamhet. Tillsammans skall du och dina medarbetare representera en bred och gedigen kompetens som innefattar socialtjänstens myndighetsutövning, metoder, leverantörsmarknaden, ekonomi, upphandling, förhandling och utförarkunskap. För att utveckla och leda verksamheten krävs att du har erfarenhet inom flera av dessa områden. Har du erfarenhet av att ha drivit projekt är det meriterande.

Då verksamheten är unik i sitt slag bör du vara kreativ, drivande och utvecklingsinriktad. Du kan kommunicera väl i både tal och skrift. Ditt förhållningssätt präglas av nytänkande och förmåga att etablera goda samarbetsrelationer. Som ledare är du prestigelös, tydlig och bra på att bygga fungerande team. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.

• Du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt har god förmåga att ta andras perspektiv i beaktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation.
• Du är bekväm i sociala kontaktytor, såväl informella som formella. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.
• Du ser möjlighet till utveckling och skapar situationer där nya idéer och förslag kan växa fram. Du motiverar och beskriver förändringar och utvecklingsmöjligheter på ett pedagogiskt vis samt hanterar eventuell kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt. Du driver långsiktigt och uthålligt utvecklingsarbete, både på lokal och övergripande nivå.
• Du har en väl analytisk förmåga och kan snabbt skaffa dig en överblick över situationen och agera utifrån ett strategiskt perspektiv.
• Du kan sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.

Varmt välkommen med din ansökan!


ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Avdelningschef till Socialförvaltningen Nordost

Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare... Visa mer
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en helt ny förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Brinner du för det förebyggande och främjande arbetet och vill vara med och leda utvecklingen med tidiga insatser för att skapa trygghet, folkhälsa och en meningsfull fritid för dem vi är till för? Då kanske du är vår nya avdelningschef inom Socialförvaltningen Nordost?

Vi söker dig med både engagemang, nyfikenhet och samarbetsglädje som vill vara med och utveckla förvaltningen framåt. Avdelningen har ett lokalt samordningsansvar för trygghet, folkhälsa, krisstöd, samverkan med civilsamhället, fält- och grannskapsarbete och meningsfull fritid. Vi samverkar inom förvaltningen utifrån stadsutveckling.

Nu går vår nuvarande medarbetare i pension och vi söker därför en avdelningschef till socialförvaltning Nordost avdelning Stadsområde, välfärd och fritid. Som avdelningschef har du ansvar, leder och utvecklar verksamheten för att skapa en effektiv och likvärdig socialtjänst med största möjliga nytta för medborgarna. Du bidrar till en god samverkan inom förvaltningen men även tillsammans med de övriga socialförvaltningarna i staden.

Huvuduppdraget är att arbeta förebyggande och främjande med tidiga insatser med fokus på trygghet, folkhälsa, hälsotekt, våld i nära relation samt hedersrelaterat förtryck, meningsfull fritid, fältverksamhet, mötesplatser, reception, inflytande, krisstöd och gransskapssamverkan. Du är med och leder en mängd olika samverkansgrupper exempelvis inom ramen för Finsam, Idéburna partnerskap, trygghetsforum, Interreligiösa rådet och strategisk samverkan för barn och unga. Avdelningen omfattar sju enheter och ca 230 engagerade medarbetare. Inom avdelningen finns också sju verksamhetsutvecklare som är direkt underställd avdelningschef och arbetar för hela förvaltningen.

Som avdelningschef arbetar du på uppdrag av förvaltningsdirektören och ingår i förvaltningens ledning. Du kommer att medverka och bidra i förvaltningens spännande utvecklingsarbete! Du kommer även att leda din egen ledningsgrupp där ni tillsammans driver verksamheten framåt.

Låter det spännande? Gå in och sök tjänsten redan idag.

KVALIFIKATIONER
Till den här tjänsten söker vi dig med en högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för rollen. Du har dokumenterad erfarenhet inom verksamhetsområdet för stadsområde välfärd och fritid samt inom socialtjänsten. Du har även erfarenhet av ledning på strategisk nivå i en politisk styrd organisation samt erfarenhet av eller kunskap om samverkan med fackliga parter. Har du en ledarskapsutbildning så är det meriterande.

Som avdelningschef är det viktigt att du har förmåga och visar prov på att leda utifrån organisationens värdegrund och stadens förhållningssätt, utveckla en kultur som bygger på och skapar tillit, transparens och en god arbetsmiljö. Genom kultur och struktur skapa systematik och förutsättningar för god kommunikation och dialog inom organisationen, inkluderat fackliga företrädare, samt ut mot andra aktörer och det omgivande samhället.

Följande kompetenser ingår i Göteborgs stad ledarkriterier; påverka andra, socialt säker, förändringsorientering, analytisk förmåga och helhetssyn. Dessa kriterier kommer därför att vara av särskild vikt i urvalsarbete och i intervjusituation.

• Du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt har god förmåga att ta andras perspektiv i beaktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation.
• Du är bekväm i sociala kontaktytor, såväl informella som formella. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.
• Du ser möjlighet till utveckling och skapar situationer där nya idéer och förslag kan växa fram. Du motiverar och beskriver förändringar och utvecklingsmöjligheter på ett pedagogiskt vis samt hanterar eventuell kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt. Du driver långsiktigt och uthålligt utvecklingsarbete, både på lokal och övergripande nivå.
• Du har en väl analytisk förmåga och kan snabbt skaffa dig en överblick över situationen och agera utifrån ett strategiskt perspektiv.
• Du kan sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.

ÖVRIGT
Vi arbetar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess och använder oss av arbetspsykologisk testning och Assesment Center som en del i urvalsarbetet för att säkerställa en rättvis och jämlik rekryteringsprocess.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Verksamhetschef till Göteborgs Bibliotek och Kulturhus

Kulturförvaltningen verkar för ett brett konst- och kulturliv för alla att delta i. Vi arbetar för en hållbar och öppen stad som sätter kulturen och konsten i centrum. Kulturförvaltningen har cirka 800 anställda som huvudsakligen verkar inom bibliotek, kulturhus, museer och övriga kulturverksamheter. ARBETSUPPGIFTER Är du vår nya verksamhetschef för Göteborgs bibliotek och kulturhus, område centrum nordost? Vi söker dig som vill vara med och leda ett... Visa mer
Kulturförvaltningen verkar för ett brett konst- och kulturliv för alla att delta i. Vi arbetar för en hållbar och öppen stad som sätter kulturen och konsten i centrum.

Kulturförvaltningen har cirka 800 anställda som huvudsakligen verkar inom bibliotek, kulturhus, museer och övriga kulturverksamheter.

ARBETSUPPGIFTER
Är du vår nya verksamhetschef för Göteborgs bibliotek och kulturhus, område centrum nordost?

Vi söker dig som vill vara med och leda ett verksamhetsområde i ett spännande utvecklingsskede. Som en av Sveriges största arbetsgivare inom bibliotek- och kulturverksamhet har du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Målet är att skapa en jämlik och öppen stad med kulturen i centrum för utveckling av Göteborgs bibliotek och kulturverksamhet.

Avdelningen bibliotek och kulturhus arbetar för att kulturen ska vara en kraft i världen som ständigt förändras och som:
- Verkar för det demokratiska samhällets utveckling genom att tillgängliggöra kunskap och möjliggöra digital delaktighet.

- skapar mötesplatser med möjlighet till lärande, kreativitet och eget skapande, främjar läsning och lyfter litteraturen genom aktiviteter för både barn och vuxna.

- Främjar människors lust och motivation tillatt ta del av och utöva konst och kultur.

Verksamhetsområdet Centrum Nordost är ett av tre områden inom avdelningen bibliotek och kulturhus. Centrum Nordost består av kompetenta och engagerade enhetschefer och medarbetare som tillsammans med avdelningens verksamhetschefer jobbar för att säkerställa en likvärdig bibliotek- och kulturorganisation över staden. I verksamhetsområdet ingår 7 enhetschefer och ca 150 medarbetare.

KVALIFIKATIONER
Om rollen:
• Som verksamhetschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp där du förväntas bidra
till helheten i syfte att skapa de bästa förutsättningarna för att uppnå de övergripande
målen och möta framtidens utmaningar.
• Du skapar förutsättningar för en modern, tillgänglig och driven Biblioteks- och
kulturverksamhet där vi tillsammans med chefer, medarbetare och besökare utvecklar
och driver effektiva processer för organisation och verksamhet.
• Du är lyhörd för verksamhetsområdets behov, uppdaterad i såväl samhälls-, biblioteks
-och kulturverksamhetens utvecklingsfrågor och du fångar upp, reflekterar analyserar
och omsätter teori till praktik.
• I uppdraget ingår även att företräda verksamhetsområdet i externa sammanhang
inom lokaldemokrati, samhällsutveckling och stadengemensamma frågor och
uppdrag. Du skapar förutsättningar för förändring och utvecklar samverkan i de
geografiska och lokala sammanhangen.
• Vidare säkerställer du att medarbetarna inom ditt ansvarsområde får bästa möjliga
förutsättningar att skapa god kvalitet och likvärdig service för dem vi är till för.

Som verksamhetschef är du linjechef, med resultatansvar för områdets verksamhet, ekonomi och medarbetare. Vidare ansvarar du för arbetsmiljö, kompetensförsörjning och lönebildning för din chefsgrupp. Du leder samverkansgrupp för ditt verksamhetsområde där du aktivt arbetar för förtroendefulla relationer med fackliga representanter.

Vi ser fram emot att välkomna dig in i vår gemenskap och vårt utvecklingsarbete, där dina närmaste kollegor är övriga verksamhets-, och stödenhetschefer. Centralt stöd har du av avdelningens och förvaltningens stödenheter inom ekonomi, kommunikation, administration och fastighet, utveckling och ledningsstöd samt HR.

För rollen behöver du;
• Akademisk utbildning inom relevant område (tex. Kultur, bibliotek, offentlig
förvaltning eller annan som arbetsgivaren anser likvärdig)
• Minst 3 års dokumenterad erfarenhet som chef med goda resultat inom ekonomi,
verksamhet och personalansvar.
• Erfarenhet av arbete inom biblioteks- och/eller kulturverksamhet eller annan
yrkeserfarenhet som arbetsgivaren anser likvärdig.
• Erfarenhet av arbete med mål och uppföljning samt erfarenhet av utvecklings- och
förändringsledning

Det är meriterande om du har utbildning inom ledarskaps, projekt, och arbetsmiljö. Vi ser också gärna att du har erfarenhet utav fackliga samverkansprocesser, och att leda en ledningsgrupp. Har du arbetat inom en politiskt styrd organisation är det meriterande.

Som person:
• motiveras du av tydligt definierade mål och har förmågan att omvandla dessa till en
konkret handling med ett resultatfokus för en hög måluppfyllelse. Dina nuläges- och
omvärldsanalyser används för att strategiskt och metodiskt planera och utveckla
verksamhetsområdet framåt.
• söker du och tar fasta på möjligheter att tänka nytt, vilket du omsätter i praktiken som
kan leda till förbättringar. Du håller dig uppdaterad och reflekterar regelbundet över
vad som behöver utvecklas i din verksamhet
• har du förmågan att anpassa din kommunikation till mottagaren för att säkerställa
information till chefer, medarbetare och fackliga representanter.
• är du en trygg och lyhörd ledare som prestigelöst driver frågor så att chefer ges
utrymme att ta eget ansvar och främjar lag och samarbete. Samtidigt står du för
fattade beslut och förmedlar obekväma budskap när det behövs
• lär du av dina erfarenheter och främjar kunskapsdelning. Du uppvisar mod och kan
tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda relationer, teamkänsla och ökad
motivation.

För att lyckas som verksamhetschef hos oss motsvarar du Kulturförvaltningens krav på chefens tre roller; ledare, verksamhetsföreträdare och arbetsgivarföreträdare. Du praktiserar ett normkritiskt och inkluderande förhållningssätt.

Intervjuer för denna tjänst kommer att hållas digitalt. Intervjuer planeras till 7mars. För slutkandidat planeras Assessment Center 24mars alt. 29mars.

Välkommen med din ansökan

ÖVRIGT
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bl.a. friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån. Vi har rökfri arbetstid. Visa mindre

Gruppchef till Grefabs hamnverksamhet

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB – Grefab – med kommunerna Göteborg, Mölndal, Partille och Ale som delägare har utvecklats till den största i sitt slag i Europa. Bolaget anlägger, driver och utvecklar fritidsbåtshamnar och administrerar idag tolv anläggningar med över 7 000 båtplatser. Organisationen består av 25 medarbetare som till största delen arbetar ute i hamnarna med drift och tillsyn. Grefabs huvudkontor ligger i centrala Göteborg. ARBETSUP... Visa mer
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB – Grefab – med kommunerna Göteborg, Mölndal, Partille och Ale som delägare har utvecklats till den största i sitt slag i Europa.
Bolaget anlägger, driver och utvecklar fritidsbåtshamnar och administrerar idag tolv anläggningar med över 7 000 båtplatser.
Organisationen består av 25 medarbetare som till största delen arbetar ute i hamnarna med drift och tillsyn. Grefabs huvudkontor ligger i centrala Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi en gruppchef med stor erfarenhet och förmåga att arbeta självständigt. Du har ett stort intresse för verksamheten med båtar och båtliv.

Grefab har sin hamnorganisation samlad under en chef. Organisationen består av 19 hamnarbetare som under högsäsong förstärks med ett antal säsongsanställda. Du och dina medarbetare har en tydlig roll i ansvaret för båthantering under vår och höst tillsammans med underhåll av Grefabs anläggningar resterande tid.
Det behövs ett tydligt ledarskap där du förstår din roll i ledningen av bolaget och visar lojalitet och mod att planera, följa upp och förändra. En framgångsfaktor är ett ledarskap där du finns ute i hamnarna och är tillgänglig. Du har personalansvar och arbetsmiljöansvar för samtlig personal i hamnarna.
Du kommer att ingå i Grefabs ledningsgrupp. Du förväntas ha ett nära samarbete med bolagets kundservice, medarbetare och kunder. Du förväntas dessutom utveckla och leda arbetet i hamnarna hela året.
Enheten ansvarar i sitt uppdrag för att upprätthålla bolagets krav, rutiner och anvisningar samt vara stöd till våra kunder. I uppdraget ingår också att som en i ledningen av företaget ansvara för, initiera, delta och genomföra Grefabs utvecklingsprojekt.
KVALIFIKATIONER
Ett stort engagemang för miljö och en hållbar utveckling är en självklarhet. Du är en tydlig och god kommunikatör med förmåga att engagera och motivera dina medarbetare. Du är bekväm i sociala kontaktytor, såväl informella som formella. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs. Vi fäster stor vikt att du har goda referenser som ledare och chefserfarenhet med personalansvar.

Du har också:
• Gymnasiekompetens
• Minst två års erfarenhet av personalansvar på motsvarande nivå.
• Grundläggande ekonomiska kunskaper
• Goda datorkunskaper och kunskaper i Office 365
• Svenskt körkort med lägst behörighet B
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
• Ledarskapsutbildning
• Erfarenhet av arbete med ekonomiskt ansvar

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga kompetenser. Som person är du drivande och tar initiativ och ser till att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar själv eller tillsammans med andra. Din goda samarbetsförmåga är därför en förutsättning.

Välkommen med din ansökan !ÖVRIGT
För att du ska trivas och må bra erbjuder vi förmåner som friskvårdsbidrag och medarbetarstöd.
Vill du veta mer om oss hittar du oss på www.grefab.se

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Vårt arbete med urval och intervjuer kan komma att påbörjas före sista ansökningsdatum så skicka in din ansökan redan idag.

I vårt arbete utgår vi från Göteborgs Stads förhållningssätt:
• Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för
• Vi bryr oss
• Vi arbetar tillsammans
• Vi tänker nytt

Till annonsförsäljare och bemannings. och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings. och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

HR-chef till Idrott & förening

Vår vision är att göra Göteborg friskare. Vi är till för göteborgarna och syftet med vår verksamhet är att ge förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid. Vi erbjuder möjligheter till aktiviteter av olika slag genom våra många olika idrotts- och friskvårdsanläggningar. Vi ansvarar också för bidrag och annat stöd till föreningar. Mer information om idrotts- och föreningsförvaltningen och Göteborgs Stad hittar du på http://www.goteborg.se ARBETS... Visa mer
Vår vision är att göra Göteborg friskare. Vi är till för göteborgarna och
syftet med vår verksamhet är att ge förutsättningar för en innehållsrik och
aktiv fritid. Vi erbjuder möjligheter till aktiviteter av olika slag genom
våra många olika idrotts- och friskvårdsanläggningar.
Vi ansvarar också för bidrag och annat stöd till föreningar.
Mer information om idrotts- och föreningsförvaltningen och Göteborgs
Stad hittar du på http://www.goteborg.se

ARBETSUPPGIFTER
Vill du vara med och leda och utveckla förvaltningens HR-arbete?
Har du dessutom ledarerfarenhet och utövar ett utvecklande ledarskap?
Då hoppas vi att du söker jobbet som HR-chef hos oss på Idrotts- och föreningsförvaltningen!

HR avdelningen står inför ett nystartsarbete för att bygga en stark och kompetent HR funktion till förvaltningen. Du förväntas ha ett ledarskap med såväl operativ kompetens samt ett fungerande helhetsperspektiv kring strategiskt HR arbete,

Som avdelningschef kommer du vara direkt underställd förvaltningsdirektören och dina huvudsakliga ansvarsområden är följande:
• Leda, styra, säkra, utveckla och ansvara för avdelningen när det gäller verksamhet, ekonomi och personal
• Operativ och strategisk styrning och ledning av avdelningen
• Säkerställa att medarbetare utvecklas i sina funktioner/roller
• Aktivt delta i stadens gemensamma frågor
• Genomföra övergripande analyser, uppföljningar, utvärderingar, aktiva omvärldsbevakningar och utöva ständigt förbättringsarbete
• Ingå i förvaltningsdirektörens ledningsgrupp där du medverkar i ledning, styrning och utveckling av förvaltningens samlade verksamhet

Vi erbjuder dig ett arbete i en spännande förvaltning som arbetar med positiva och roliga frågor - tillsammans gör vi Göteborgs friskare! Du får möjlighet att vara med och utveckla och sätta din prägel på det strategiska arbetet i förvaltningen och du gör det tillsammans med ett härligt gäng medarbetare med hög kompetens och stor drivkraft. På idrotts- och föreningsförvaltningen tillämpas rökfri arbetstid.

Närmaste chef Anders Ramsby:
I rollen får du en erfaren förvaltningsdirektör. Jag tillämpar ett utvecklande ledarskap vilket innebär att jag strävar efter att ge dig bästa förutsättningar att självständigt lösa ditt uppdrag utan detaljstyrning. Som HR-chef i ledningsgruppen är det viktigt att du ser till förvaltningens helhet och är bärare av de beslut som tas där.

Via följande länk kan du se en film om vår förvaltning:
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:2016321101211678KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom relevant område och som har erfarenhet av HR-frågor med budget- och personalansvar i en politiskt styrd organisation. Vi ser att du har tidigare erfarenhet av att leda och driva förändrings- och utvecklingsarbeten inom HR området där erfarenhet och kompetens i kultur och värdegrundsarbete är meriterande. Du har erfarenhet av att framgångsrikt utöva ett utvecklande ledarskap där transparens och tydlighet är nyckelord. Du har förmågan att se och förstå medarbetarna behov av metoder och strukturer för att undvika stuprörsarbete.

I ditt sätt att leda är du en förebild och du delar våra värderingar om ett normkritiskt tänkande och vill verka för ett inkluderande och icke-diskriminerande arbetssätt.

I vår bedömning använder vi oss av Göteborgs Stads ledarkriterier. För att vara framgångsrik i rollen krävs förmågan att kunna påverka andra. Detta gör du genom din goda förmåga att leda genom andra och genom att du delegerar, synliggör och utvecklar underställd personal i sina respektive funktioner. För rollen ser vi också att du är mål- och resultatorienterad, vilket bland annat visar sig genom att du är transparent i ditt uppdrag och förstår vikten av planering, uppföljning och rapportering för att uppnå resultat. Du har förmågan att sätta in den egna verksamhetens betydelse i förvaltningens utvecklingsarbete.

Välkommen med din ansökan!


ÖVRIGT
I denna rekrytering samarbetar vi med Randstad. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Petra Pettersson på tel 0733-434629 eller [email protected]

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi har inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda och undanber oss därför vänligt men bestämt erbjudanden om ytterligare annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Avdelningschef till Socialförvaltningen Nordost

Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare... Visa mer
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en helt ny förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Är du vår nya avdelningschef inom Vuxna och Försörjningsstöd?

Vill du göra skillnad, är du modig och trygg? Förra året minskade antalet hushåll med försörjningsstöd i Nordost med ca 200. Det betyder också att ca 180 tjejer och killar nu ser en förälder gå till jobb eller utbildning. Vill du leda detta arbetet ihop med duktiga och kompetenta chefer?

Till socialförvaltningen Nordost söker vi dig med både engagemang och nyfikenhet och som vill vara med och utveckla förvaltningen framåt. Som en av fyra socialförvaltningar ser vi stora möjligheter att vara med och driva socialtjänstens utvecklingsarbete för delaktighet, digitalisering och tillgänglighet för dem vi är till för. I denna spännande och utvecklande roll kommer du verka i sammanhang för hela Göteborgs stad men också i externa samarbeten med civilsamhället och andra viktiga samhällsaktörer!

När vår nuvarande medarbetare går i pension så söker vi nu en avdelningschef till vår avdelning inom Vuxna och försörjningsstöd. Som avdelningschef arbetar du på uppdrag av förvaltningsdirektören och ingår i förvaltningens ledning. Du kommer att medverka och bidra i förvaltningens spännande utvecklingsarbete!

Du kommer även att leda din egen ledningsgrupp där ni tillsammans driver verksamheten framåt. Detta är en avdelning som vår förvaltningsdirektör beskriver som "Ett gäng engagerade chefer som alltid har siktet inställt på att skapa största möjliga nytta för våra medborgare. Tillsammans i teamet jobbar ni mot det gemensamma målet att skapa en effektiv och likvärdig socialtjänst". Avdelningen är även inne i ett spännande arbete med systematiskt förbättringsarbete enligt LEAN som du kommer vara med att utveckla.

Huvuduppdraget inom avdelningen är att motivera, rusta och coacha brukarna till ett självständigt liv. Avdelningen omfattar idag 13 enheter och ca 320 medarbetare. Uppdraget innebär myndighetsutövning riktat till individer och hushåll i ekonomisk utsatthet och myndighetsutövning riktat till vuxna med risk-och/eller missbruk och beroendeproblematik samt våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Låter det spännande? Gå in och sök tjänsten redan idag.

KVALIFIKATIONER
Till den här tjänsten söker vi dig som har socionomexamen alternativt en högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Utöver detta så har du flera års erfarenhet inom verksamhetsområdet Vuxna och Försörjningsstöd samt flera års dokumenterad chefserfarenhet av ledning på strategisk nivå i en politisk styrd organisation. Har du någon form av ledarskapsutbildning så är detta meriterande. Vi ser även att du har erfarenhet av eller kunskap om samverkan med fackliga parter.

Som avdelningschef är det viktigt att du har förmåga och visar prov på att leda utifrån organisationens värdegrund och stadens förhållningssätt, utveckla en kultur som bygger på och skapar tillit, transparens och en god arbetsmiljö. Genom kultur och struktur skapa systematik och förutsättningar för god kommunikation och dialog inom organisationen, inkluderat fackliga företrädare, samt ut mot andra aktörer och det omgivande samhället.

Följande kompetenser ingår i Göteborgs stad ledarkriterier; påverka andra, socialt säker, förändringsorientering, analytisk förmåga och helhetssyn. Dessa kriterier kommer därför att vara av särskild vikt i urvalsarbete och i intervjusituation.

• Du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt har god förmåga att ta andras perspektiv i beaktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation.
• Du är bekväm i sociala kontaktytor, såväl informella som formella. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.
• Du ser möjlighet till utveckling och skapar situationer där nya idéer och förslag kan växa fram. Du motiverar och beskriver förändringar och utvecklingsmöjligheter på ett pedagogiskt vis samt hanterar eventuell kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt. Du driver långsiktigt och uthålligt utvecklingsarbete, både på lokal och övergripande nivå.
• Du har en väl analytisk förmåga och kan snabbt skaffa dig en överblick över situationen och agera utifrån ett strategiskt perspektiv.
• Du kan sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.

ÖVRIGT
Vi arbetar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess och använder oss av arbetspsykologisk testning och Assesment Center som en del i urvalsarbetet för att säkerställa en rättvis och jämlik rekryteringsprocess.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Avdelningschef Stab och Inköp till Göteborgs Stads Parkering

Ansök    Dec 9    Randstad AB    Avdelningschef, kommun
Arbetsbeskrivning Vi söker nu en erfaren avdelningschef med ansvar över Stab och Inköp, för ett spännande och utvecklande uppdrag. Tjänsten är en strategiskt viktig funktion i bolaget. Vill du vara med och bidra till dagens och framtidens parkeringslösningar i ett framsynt och innovativt parkeringsbolag? Sök då rollen som avdelningschef Stab och Inköp Göteborgs Stads Parkering. Ansvarsområden Då vår nuvarande avdelningschef stab och inköp går vidare mot n... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Vi söker nu en erfaren avdelningschef med ansvar över Stab och Inköp, för ett spännande och utvecklande uppdrag. Tjänsten är en strategiskt viktig funktion i bolaget. Vill du vara med och bidra till dagens och framtidens parkeringslösningar i ett framsynt och innovativt parkeringsbolag? Sök då rollen som avdelningschef Stab och Inköp Göteborgs Stads Parkering.

Ansvarsområden
Då vår nuvarande avdelningschef stab och inköp går vidare mot nya utmaningar inom bolaget söker vi nu hennes efterträdare. Avdelningen Stab och Inköp uppdrag är att ge ett kvalificerat verksamhetsstöd, och service till bolagets VD, chefer, medarbetare och styrelse, i såväl strategiska som operativa frågor.

Vi söker dig med hög energi och stort engagemang där du kommer att utgöra ett strategiskt stöd till bolagets VD och ledning, i dess fortsatta verksamhetsutveckling kring processer och strategier, verksamhetsplan, verksamhetsmål och intern styrning och kontroll. Du ingår i ledningsgruppen och är föredragande gentemot bolagets styrelse. Du ansvarar för inköpsprocessen och bistår med senioritet i strategiska och operativa inköps- och upphandlingsfrågor.

Avdelningen består av ett härligt gäng specialister som arbetar med:
• de strategiska och operativa inköp- och upphandlingsfrågorna
• den bolagsgemensamma planeringen, uppföljningen och rapporteringen till staden 
• de administrativa processerna kring ledningsgrupp och styrelse 
• intern styrning och kontroll
• avtalsuppföljning
• hållbarhets- och miljöfrågor
• bolagets säkerhetsarbete
• internservice
• diarium & arkiv

Välkommen till ett kundfokuserat och spännande bolag där mycket är på gång och där du har stora möjligheter till utveckling.

Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som Avdelningschef Stab och Inköp, behöver du ha en flerårig erfarenhet av strategiska och operativa entreprenadinköp och upphandlingsfrågor. Vidare har du en vana att verka i en ledningsgrupp och vara föredragande i styrelsen. Du besitter en relevant akademisk examen i kombination med en flerårig ledarskapserfarenhet. Det är meriterande om du har erfarenhet och förmågan att navigera i en politisk styrd verksamhet, inblick eller erfarenhet från arbete inom Göteborg Stads förvaltningar och/eller dess bolag. 

Som person ser du samarbete, skapande av förtroende som en viktig faktor för framgång, och du ser värdet i att bygga långsiktiga relationer. Vidare är du en god kommunikatör i såväl tal som skrift och du är med lätthet föredragande i olika sammanhang. I din roll tar du initiativ, ansvar och du vill aktivt bidra till verksamhetens utveckling.  Du sätter upp mål och tar fram planer, både på kort och lång sikt med åtgärder och resultatuppföljning. Du har ett driv i de uppdrag du leder eller deltar i, och har förmåga att prioritera samt kan slutföra uppdrag inom givna tidsgränser.

Med entusiasm och energi uppmuntrar du till goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation. Du är lyhörd, visar respekt och omtanke för dina kollegor och medarbetare vilket bidrar till en god arbetsmiljö och skapar en stark laganda. Du agerar på ett lugnt och stabilt sätt i mötet med människor och agerar tillitsfullt och oberoende i både informella och formella situationer samt i svåra situationer. Du står upp för dina värderingar och åsikter och kan på ett tydligt och korrekt sätt förmedla budskap. Du känner dig trygg och säker i rollen och är lojal, har en känsla för vad som är rätt och fel och låter bolagets intressen stå överst. 

Din tjänst kräver att du har en god blick för helheten, ser vad som är bäst för bolaget, för din avdelning men även för Göteborgs Stad i stort. Du tar hänsyn till olika perspektiv, samverkar och håller dig uppdaterad om vad som händer i omvärlden och i Göteborgs Stad för att kunna ta genomtänkta beslut.

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Göteborgs Stads Parkering med Randstad. Vid frågor gällande rekryteringsprocessen vänligen återkom till rekryteringskonsult Petra Pettersson på e-post [email protected]
Sista ansökan för tjänsten är 2022-01-12

Om företaget
Göteborgs Stads Parkering är ett bolag som ägs av Göteborgs Stad. Vi bidrar till att skapa en hållbar, tillgänglig och attraktiv stad för våra invånare, men också för de som besöker Göteborg. Det gör vi genom att förvalta parkeringsanläggningar och erbjuda trygga, säkra och bekväma lösningar, för både privat- och företagskunder.

Under varumärket Parkering Göteborg samordnar vi kommunalägd parkering och möter den parkerande kunden. Vår målsättning är att förenkla resandet och skapa parkeringslösningar som hjälper kunderna att hitta flytet i sin vardag. Vi har idag 71 000 parkeringsplatser, nästan 1 550 laddplatser och dagligen görs upp emot 41 000 betalningar i vår betalningsapp samt 9 000 betalningar i betalautomater. Bolaget omsätter 450 miljoner kronor och förvaltar parkeringsanläggningar till ett värde av drygt 2 400 miljoner kronor. Cirka 90 medarbetare arbetar hos oss. Visa mindre

TF Avdelningschef- projektavdelningen

Lokalförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att bygga, anpassa och förvalta lokaler och boenden för Göteborgs Stads verksamheter. Vi är en av Sveriges största förvaltare av offentliga lokaler. Varje dag är 150 000 göteborgare verksamma i skolor, förskolor, kontor och äldreboenden som vi sköter om. ARBETSUPPGIFTER Göteborg växer och förändras snabbt. Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Planeringen av det framtida Göte... Visa mer
Lokalförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att bygga, anpassa och förvalta lokaler och boenden för Göteborgs Stads verksamheter. Vi är en av Sveriges största förvaltare av offentliga lokaler. Varje dag är 150 000 göteborgare verksamma i skolor, förskolor, kontor och äldreboenden som vi sköter om.

ARBETSUPPGIFTER
Göteborg växer och förändras snabbt. Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Planeringen av det framtida Göteborg är ett lagarbete med många inblandade och lokalförvaltningen har en central roll i denna utmaning. Förvaltningens projektavdelning har det viktiga uppdraget att genomföra ny-, ombyggnations-, inhyrnings- och underhållhållsprojekt för att möta stadens behov av skolor, förskolor, vård- och omsorgsboenden och boenden med särskild service. Totalt hanterar projektavdelningen runt 1000 projekt i delar av, eller genom hela byggprocessen från förstudie till överlämnande och garantiförvaltning. Vi arbetar med olika typer av entreprenadformer, alltifrån enskilda generalentreprenader till program med strategisk partnering samt med inhyrningar från externa fastighetsägare.

Projektavdelningen befinner sig i nuläget i ett spännande utvecklingsskede där vi ser över arbetssätt och processer kopplade till en professionell projektstyrning. Tillsammans med andra förvaltningar skapar vi förutsättningar för en konkurrenskraftig, attraktiv och långsiktigt hållbar stad.

Dina arbetsuppgifter;
Som avdelningschef på lokalförvaltningens projektavdelning arbetar du på uppdrag av lokalförvaltningens direktör och ingår i lokalförvaltningens ledningsgrupp. Vid avdelningen arbetar du tillsammans med sex enhetschefer och avdelningens cirka 100 medarbetare med att driva och utveckla projektavdelningens arbete. Vi erbjuder ett uppdrag som är både utvecklande och utmanande och där vi i en nyskapande miljö strävar efter att vara i framkant inom fastighetsbyggande och fastighetsförvaltning.

KVALIFIKATIONER
Vem söker vi?
Vi letar efter en modig, beslutskraftig och utvecklingsorienterad ledare. Du är en person som vågar ta ställning, är duktig på att prioritera och som med stort engagemang kan driva avdelningens utvecklingsarbete utifrån ett helhetsperspektiv. Du har vana av att arbeta med strategiska frågor inom verksamhetsutveckling och har gedigen kompetens inom fastigheter och lokaler samt har erfarenhet av att leda byggentreprenadprojekt.

För att lyckas med uppdraget som avdelningschef behöver du ha arbetat som chef på en strategisk nivå samt ha en mångårig ledarerfarenhet med personal- och budgetansvar. Du har även erfarenhet av att arbeta inom ett eller flera områden i byggprocessen och/eller byggherrerollen. För denna tjänst vill vi att du har en relevant examen från en högskoleutbildning lämplig för uppdraget.

Som ledare präglas ditt ledarskap av en god kommunikativ förmåga, social kompetens och ett prestigelöst förhållningssätt. Du har förmåga att utveckla och etablera effektiva arbetssätt samt att skapa god struktur som ett led i att uppfylla avdelningens mål och uppdrag. Som chef för en avdelning som träffar kunder både i tidiga skeden och i utförandefasen behöver du ha en fingertoppskänsla för kunders behov. Du kommunicerar och arbetar på ett sätt som skapar delaktighet och samarbete både inom och utanför den egna organisationen. För dig är det en självklarhet att arbeta lösningsfokuserat och du är van att arbeta ur ett förändrings- och utvecklingsorienterat förhållningsätt. Vi tror att du är en entusiasmerande, lyhörd och tydlig person som blir en viktig och värdefull kollega i vår förvaltning. Självklart har du ett stort intresse för samhällsbyggande samt en drivkraft och vilja att påverka och utveckla byggandet i staden.

ÖVRIGT
Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Våra medarbetare har breda och varierade kompetenser. Vi arbetar i trevliga lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Vi på Lokalförvaltningen arbetar för ett hållbart arbetsliv. Med detta menar vi att du skall kunna kombinera ett spännande och givande yrkesliv med ett hållbart och rikt liv utanför arbetet. Vi strävar efter att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män och en spridning när det gäller ålder på enheten. Vi vill att våra arbetsplatser ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Avdelningschef - Kvalitet och utveckling inom Äldre samt vård- och omsorgsf

I Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen gör vi insatser som leder till goda möten med dem vi är till för och med varandra. Med en kultur, förhållningssätt och styrning- och ledning i ständig utveckling skapar vi de bästa förutsättningarna. Vi är ca 9 000 medarbetare som jobbar i hela staden och som gemensamt driver verksamheten varje dag. Vi har över 50 vård- och omsorgsboenden, 200 korttidsplatser, 30 öppna träffpunkter, hemtjänst till över 8 000 per... Visa mer
I Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen gör vi insatser som leder till goda möten med dem vi är till för och med varandra. Med en kultur, förhållningssätt och styrning- och ledning i ständig utveckling skapar vi de bästa förutsättningarna.

Vi är ca 9 000 medarbetare som jobbar i hela staden och som gemensamt driver verksamheten varje dag. Vi har över 50 vård- och omsorgsboenden, 200 korttidsplatser, 30 öppna träffpunkter, hemtjänst till över 8 000 personer och hälso- och sjukvård till 15 000 personer varje år.

Vill du också jobba för en mer meningsfull vardag och service av högsta kvalitet för invånarna i Göteborg? Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt. Vi är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen söker nu en avdelningschef till Kvalitet och Utveckling som är strategiskt orienterad, strukturerad samt en tydlig ledare. Du är senior i ditt ledarskap och har lång erfarenhet av utvecklingsarbete på högsta nivå i komplex verksamhet. Spännvidden på frågor du kommer att hantera är stor och kompetensnivån inom avdelningen hög med ett stort antal experter och nyckelfunktioner för hela förvaltningen inom olika områden. Avdelningen hanterar en mängd processer av stor strategisk vikt för såväl förvaltningsledning som nämnd. I ditt ansvarsområde ingår Utvecklingsenheten, förvaltningens övergripande fastighetsfrågor, IT och digitalisering, MAR, MAS och SAS samt Trygghetsjouren. Antalet parallellt pågående och samtida processer är omfattande.

Vi söker dig som vill vara med och fortsatt driva samt utveckla verksamheten framåt. Du har i din roll stora möjligheter att vara med och skapa förutsättningar för delaktighet och tillgänglighet för alla. Här finns plats för innovativa ledare med god samarbetsförmåga och intresse för att göra skillnad. Du kommer att verka i sammanhang med hela-staden-perspektiv och externa samarbeten.

Som avdelningschef för kvalitet och utveckling ansvarar du för, leder och utvecklar verksamheten för att skapa en effektiv verksamhet med största möjliga nytta för invånarna.

Du rapporterar till förvaltningsdirektören och ingår i förvaltningens ledning. Du förväntas aktivt medverka i förvaltningens samlade utvecklingsarbete. Du kommer att leda din egen ledningsgrupp som består av sju enhetschefer och två specialister. Du förväntas hålla dig uppdaterad inom området men även inom samhällsutvecklingen generellt.

KVALIFIKATIONER
Du är välkommen med din ansökan om du har relevant högskoleutbildning för området. Utbildningen ska ha varit minst treårig och lett fram till en examen. Kunskaper inom hälso-och sjukvård samt socialtjänst är meriterande. Det är även meriterande med dokumenterarad erfarenhet av att driva utvecklingsarbete i större organisation. Du bör även ha kunskaper och ha arbetat med digitalisering och IT samt bidragit till utvecklingen där.

Flerårig chefserfarenhet på strategisk nivå uppdrag att leda andra chefer är ett krav. Du tillämpar tillitsbaserad styrning och ledarskap i ditt nuvarande uppdrag och trivs med det. Du ska även tidigare ha varit en del av politiskt styrda organisationer och ha arbetat aktivt för förtroendefulla relationer med fackliga representanter. Det är av vikt att du har ett stort intresse och engagemang för förvaltningens frågor och samhället i stort. Andra viktiga egenskaper är att du har helhetssyn, trygghet och analytisk förmåga. Du har även förmågan att skapa samt förvalta goda relationer och förtroende.

Som person är du en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation. Du är bekväm i sociala kontaktytor, såväl informella som formella. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs. Du driver långsiktigt och uthålligt utvecklingsarbete, både på lokal och övergripande nivå. Du har en stark tro på och vilja att förändra och utveckla äldreomsorgen i Göteborgs Stad.

Vi erbjuder dig:
• Ett roligt och spännande arbete med många utmaningar.
• Ett härligt arbetsklimat med drivna och engagerade medarbetare.
• Ett stimulerande arbete på övergripande nivå med stor medverkan i många avgörande processer inom förvaltningen. Det finns stora möjligheter till att vara med och påverka och göra skillnad i sitt arbete.

Välkommen att söka!

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Karriärmöjligheter
• Internutbildningar
• Spännande och meningsfulla arbetsuppgifter
• Introduktion vid nyanställning
• Heltid med möjlighet till deltid
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Områdeschef- område fastighetsförvaltning

Lokalförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att bygga, anpassa och förvalta lokaler och boenden för Göteborgs Stads verksamheter. Vi är en av Sveriges största förvaltare av offentliga lokaler. Varje dag är 150 000 göteborgare verksamma i skolor, förskolor, kontor och äldreboenden som vi sköter om. ARBETSUPPGIFTER Göteborg växer och förändras snabbt. Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Planeringen av det framtida Göte... Visa mer
Lokalförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att bygga, anpassa och förvalta lokaler och boenden för Göteborgs Stads verksamheter. Vi är en av Sveriges största förvaltare av offentliga lokaler. Varje dag är 150 000 göteborgare verksamma i skolor, förskolor, kontor och äldreboenden som vi sköter om.

ARBETSUPPGIFTER
Göteborg växer och förändras snabbt. Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Planeringen av det framtida Göteborg är ett lagarbete med många inblandade och lokalförvaltningen har en central roll i denna utmaning. Lokalförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla lokaler till den kommunala servicen i staden såsom förskolor, grundskolor, gymnasium, äldreboenden, bostäder med särskild service samt diverse andra lokaler. Fastighetsportflöjen omfattar drygt 2 miljoner kvadratmeter lokaler.
Fastighetsavdelningen har rollen som fastighetsägare och ansvarar för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med god teknisk status och nöjda hyresgäster. Detta uppnås genom ett nära samarbete med våra hyresgäster och dess verksamheter, lokalförvaltningens övriga avdelningar och andra aktörer i staden. Fastighetsavdelningen har det viktiga uppdraget att agera internbeställare av ny-, ombyggnations-, inhyrnings- och underhållsprojekt för att möta stadens behov av lokaler till våra hyresgäster. Varje år beställer vi fram ca 1000 projekt. Fastighetsavdelningen har även ett viktigt uppdrag i att strategiskt planera för omställningen till ett mer hållbart samhälle och en jämlik stad. Vi har som mål att 2030 vara Sveriges första fossilfria förvaltning.

Förvaltarenheterna består idag av två enheter som leds av enhetschefer med ca tio medarbetare, förvaltare, per enhet. Förvaltarenheterna för beställningar av investeringsprojekt till miljardbelopp, samt beställer underhållsåtgärder och andra driftskostnader kopplade till förvaltningens 1 500 anläggningar snart till ett årligt värde kring en miljard kronor.

Dina arbetsuppgifter;
Vi söker nu en områdeschef till förvaltarenheterna vid förvaltningens fastighetsavdelning. Ditt uppdrag som chef är att leda, utveckla och skapa förutsättningar för områdets uppdrag och verksamhet utifrån rollen som fastighetsägare. Du ingår och deltar aktivt i avdelningens ledningsgrupp och samverkar tätt med områdeschefen för hållbarhet och teknik. Till din hjälp har du idag två enhetschefer som var och en ansvarar för arbetet på sina enheter och rapporterar till dig.
För att lyckas med ditt uppdrag behöver du över tid skapa och behålla goda relationer med verksamhetsförvaltningarna i staden. Du samverkar också i staden och för dialog av hantering av våra vakanta lokaler, i syfte att nå ett effektivt lokalnyttjande.

KVALIFIKATIONER
Vem söker vi?
För att du skall vara framgångsrik i rollen krävs det att du har examen från relevant högskoleutbildning och en gedigen och bred erfarenhet av fastighetsförvaltning och fastighetsekonomi. För denna tjänst vill vi att du har erfarenhet av arbete i en politisk styrd organisation.

Din profil kännetecknas av att du skapar och utvecklar goda relationer samt trivs med att leda, inspirera och utveckla andra. Du kan kommunicera på ett tydligt och trovärdigt sätt i olika sammanhang, på både lokal och övergripande nivå. Du behöver kunna tänka långsiktigt, ha ett brett perspektiv på frågor och kunna se verksamheters betydelse i större sammanhang.

Du har ett genuint intresse för att leda genom ett affärsmässigt, målinriktat och processorienterat arbetssätt. Du har flerårig erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete samt arbetat ett flertal år som chef med påvisat gott ledarskap. Du har förmåga att motivera, engagera, delegera och utveckla dina medarbetare genom att kommunicera på ett sätt som skapar engagemang och delaktighet. Det är meriterande om du även har erfarenhet av att leda andra chefer.

ÖVRIGT
Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Våra medarbetare har breda och varierade kompetenser. Vi arbetar i trevliga lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Vi på Lokalförvaltningen arbetar för ett hållbart arbetsliv. Med detta menar vi att du skall kunna kombinera ett spännande och givande yrkesliv med ett hållbart och rikt liv utanför arbetet. Vi strävar efter att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män och en spridning när det gäller ålder på enheten. Vi vill att våra arbetsplatser ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Ledigt jobb som interim Infrastrukturchef i Göteborgsområdet

Ansök    Nov 10    Experis AB    Avdelningschef, kommun
Just nu söker en av våra kunder i Göteborgsområdet dig som vill arbeta som interim infrastrukturchef. I det här jobbet agerar du enhetschef över Samhällsbyggnad som arbetar med att bygga och förvalta kommunens infrastruktur och skapa ett levande och hållbart samhälle för de boende. Läs mer om jobbet nedan och ansök redan idag! Konsultuppdraget beräknas uppnå 80% av heltid och påbörjas så snart som möjligt alternativt i årsskiftet och pågår till och med 30... Visa mer
Just nu söker en av våra kunder i Göteborgsområdet dig som vill arbeta som interim infrastrukturchef. I det här jobbet agerar du enhetschef över Samhällsbyggnad som arbetar med att bygga och förvalta kommunens infrastruktur och skapa ett levande och hållbart samhälle för de boende. Läs mer om jobbet nedan och ansök redan idag!

Konsultuppdraget beräknas uppnå 80% av heltid och påbörjas så snart som möjligt alternativt i årsskiftet och pågår till och med 30 juni 2022.

Om uppdraget

I uppdraget kommer att arbeta i en kommun i anslutning till Göteborg och vara Infrastrukturchef för enhet infrastruktur på sektor Samhällsbyggnad. I konsultuppdraget ingår att leda enheten och dess personal samt deltaga i ledningsgruppen. Tillsammans med övriga sektorer och aktörer planerar, bygger och förvaltar ni kommunens infrastruktur med målet att skapa ett levande och hållbart samhälle för alla som bor och vistas i kommunen.

Vem är det vi söker?

För uppdraget ser vi att du uppfyller

* Mångårig erfarenhet som chef, minst 10 år
* Erfarenhet av arbete på ledningsnivå inom kommunal sektor
* God organisatorisk kunskap
* Mycket god erfarenhet att leda enhet och medarbetare där förändringsarbete pågår
* Erfarenhet av att arbeta inom en politiskt styrd organisation
* God erfarenhet av förändringsarbete och organisationsutveckling
* Erfarenhet av att samarbeta med fackliga organisationer

Utöver det söver vi sig som har ett processorienterat synsätt och har förmåga att ta ett helhetsperspektiv på verksamheten. Du är en god ledare och trivs i att arbeta i ett samarbetande klimat. Vidare ser vi att du är initiativrik, ansvarstagande och har förmåga att arbeta resultatinriktat.


Om Jefferson Wells

Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb. Vi matchar dina färdigheter och karriärmål med några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken, så att du kan uppnå dina karriärmål.

Ansökan

Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV, urval sker löpande.

Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du frågor om uppdraget eller om rollen som konsult, är du välkommen att maila ansvarig Konsultchef Anna Bjellheim på [email protected] Visa mindre

Avdelningschef till Socialförvaltningen Nordost

Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare... Visa mer
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en helt ny förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Till socialförvaltningen Nordost söker vi dig med både mod och lust att vara med och utveckla förvaltningen. Som Sveriges andra största stad ser vi stora möjligheter att vara med och driva socialtjänstens utvecklingsarbete för delaktighet, digitalisering och tillgänglighet för dem vi är till för. Här finns plats för innovativa ledare med god samarbetsförmåga och intresse för att göra skillnad. Du kommer verka i sammanhang med hela-staden-perspektiv och externt samarbete med civilsamhället och andra viktiga aktörer.

Som avdelningschef har du ansvar, leder och utvecklar verksamheten för att skapa en effektiv och likvärdig socialtjänst med största möjliga nytta för medborgarna. Du bidrar till att medarbetarna inom ditt ansvarsområde arbetar för en kvalitativ, rättssäker, likvärdig och effektiv verksamhet till gagn för dem vi är till för. Du bidrar till samverkan inom förvaltningen och tillsammans med de övriga socialförvaltningarna i staden.

Avdelningen består av 10 enheter och ca 230 medarbetare. Alla enheter arbetar med utförarverksamhet som riktar sig till barn, unga, familjer och vuxna inom områden familjehem, familje- och ungdomsbehandling samt arbetsrehabiliterande insatser. Avdelningen har ett tydligt ansvar för samverkan med aktörer utanför den egna förvaltningen kopplat till familjecentraler och familjecentrerat arbetssätt och även arbetet kopplat till SSPF.

Du arbetar på uppdrag av förvaltningsdirektören och ingår i förvaltningens ledning. Du förväntas aktivt medverka i förvaltningens samlade utvecklingsarbete. Du komma att leda din egen ledningsgrupp där ni tillsammans driver verksamheten framåt. Du förväntas hålla dig uppdaterad inom området specifikt men även inom samhällsutvecklingen generellt.

Vidare förväntas att kultur och struktur vävs samman och skapar en bra arbetsmiljö för personal med värme och professionell miljö. Göteborgs stad är en stor organisation som är i utveckling, detta kräver en komplexmedvetenhet och ett nära samarbete med övriga förvaltningar och bolag i staden. Det är av särskild vikt att ta vara på de nära samarbeten som tagit form under den tid staden varit organiserad i stadsdelar.

KVALIFIKATIONER
Till den här tjänsten söker vi dig som har en högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för rollen. Utöver detta så har du flera års erfarenhet inom verksamhetsområdet för utförarverksamhet som riktar sig till barn, unga, familjer och vuxna samt flera års dokumenterad chefserfarenhet av ledning på strategisk nivå i en politisk styrd organisation. Har du någon form av ledarskapsutbildning så är detta meriterande.

Som Avdelningschef är det viktigt att du har förmåga och visar prov på att leda utifrån organisationens värdegrund och stadens förhållningssätt, utveckla en kultur som bygger på och skapar tillit, transparens och en god arbetsmiljö. Genom kultur och struktur skapa systematik och förutsättningar för god kommunikation och dialog inom organisationen, inkluderat fackliga företrädare, samt ut mot andra aktörer och det omgivande samhället.

Följande kompetenser ingår i Göteborgs stad ledarkriterier; påverka andra, socialt säker, förändringsorientering, analytisk förmåga och helhetssyn. Dessa kriterier kommer därför att vara av särskild vikt i urvalsarbete och i intervjusituation.

• Du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt har god förmåga att ta andras perspektiv i beaktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation.

• Du är bekväm i sociala kontaktytor, såväl informella som formella. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.

• Du ser möjlighet till utveckling och skapar situationer där nya idéer och förslag kan växa fram. Du motiverar och beskriver förändringar och utvecklingsmöjligheter på ett pedagogiskt vis samt hanterar eventuell kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt. Du driver långsiktigt och uthålligt utvecklingsarbete, både på lokal och övergripande nivå.

• Du har en väl analytisk förmåga och kan snabbt skaffa dig en överblick över situationen och agera utifrån ett strategiskt perspektiv.

• Du kan sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.

ÖVRIGT
Vi arbetar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess och använder oss av arbetspsykologisk testning och Assesment Center som en del i urvalsarbetet för att säkerställa en rättvis och jämlik rekryteringsprocess.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta? Visa mindre

Interimsuppdrag som avdelningschef inom Vård och Omsorg

Vi söker en konsult till ett interimsuppdrag som avdelningschef inom Vård & Omsorg på en förvaltning i Västra Götaland. -Krav är: Varit chef över chefer Van att leda stora organisationer, gärna politiska. Kunskap om och insatt i hälso- och sjukvårdsfrågor Kan påbörja uppdraget omgående. Fördel om kunskap inom hälso- och sjukvårdsfrågor rör kommunal verksamhet. Du kommer att ingå i förvaltningens ledningsgrupp. Uppdraget startar omgående och pågår und... Visa mer
Vi söker
en konsult till ett interimsuppdrag som avdelningschef inom Vård & Omsorg på en förvaltning i Västra Götaland.

-Krav är:
Varit chef över chefer
Van att leda stora organisationer, gärna politiska.
Kunskap om och insatt i hälso- och sjukvårdsfrågor
Kan påbörja uppdraget omgående.

Fördel om kunskap inom hälso- och sjukvårdsfrågor rör kommunal verksamhet. Du kommer att ingå i förvaltningens ledningsgrupp.


Uppdraget startar omgående och pågår under tre månader.

Arbetsuppgifter
Alla förekommande arbetsuppgifter för en avdelningschef. Stort fokus på kompensförsörjningen och att skapa bra förutsättningar för chefer och medarbetare.

Anställning
Du kommer att bli anställd som konsult för Vårdlänken Bemanning och Rekrytering med varierande arbetstider och tjänstegrad efter överenskommelse.

Som konsult erbjuds du konkurrenskraftig lön och intressanta uppdrag. Vi erbjuder även:
•Introduktion för att du så snabbt som möjligt ska komma in i din roll
•Regelbundna utvecklingssamtal med din närmaste chef
•Kontinuerlig coachning för att följa hur du når dina uppsatta mål
•Inbjudningar till seminarier och konsultträffar
•Friskvårdsbidrag
Det finns flera fördelar med att välja att arbeta som konsult för Vårdlänken. Som konsult kan du alltid känna dig trygg med att din konsultchef förstår dina och kundens behov, eftersom din konsultchef själv har varit verksam inom samma arbetsområde som du arbetar inom. Det finns stora möjligheter att själv få välja arbetsplats och arbetstider. Behöver du komma i kontakt med Vårdlänken utanför kontorstid, finns alltid en bemannad jourtelefon.

Vårdlänken är ett auktoriserat bemanningsföretag. Det innebär att Vårdlänken varje år genomgår en revision genomförd av Almega. I revisionen kontrolleras bland annat att Vårdlänken betalar de skatter och avgifter som Skatteverket beslutat och i övrigt har sunda finanser. Det ställs också krav på att Vårdlänken har gedigna ansvarsförsäkringar för sina konsulter som är ute på arbetsplatser.

Kollektivavtal är ytterligare ett krav som ställs för att få bli ett auktoriserat bemanningsföretag. Genom Vårdlänkens kollektivavtal kan du känna dig trygg i att Vårdlänken betalar in pengar till din tjänstepension från den allra första kronan som du tjänar in genom dina uppdrag hos Vårdlänken. Skulle du råka ut för en olycka i arbetet, eller till och från arbetet, kan du också känns dig trygg med att Vårdlänken har de olycksfallsförsäkringar som arbetsmarknadens parter har beslutat om.

Ansökan
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss. Ansök genom att klicka på knappen ”Skicka ansökan”. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten var vänlig och kontakta kontaktpersonen för respektive annons. På vår hemsida http://vardlanken.se/lediga-jobb/ presenterar vi alla våra lediga uppdrag. Urval och intervjuer sker löpande, vi tar tacksamt emot din ansökan snarast.

Om oss
Vårdlänken Bemanning och Rekrytering hyr ut och rekryterar kompetent och kvalificerad personal så som läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, socionomer, chefer samt övrig vård- och omsorgspersonal.

Vi har över 23 års erfarenhet av bemanning inom vård och omsorg. Våra uppdragsgivare är både privata och offentliga aktörer inom hälsovård, sjukvård och omsorg över hela Sverige. Det gör oss till helhetsleverantör inom vård- och omsorgsområdet.

Läs mer om oss på vår hemsida www.vardlanken.se. Gå även in och gilla oss på Facebook www.facebook.com/vardlanken Visa mindre

Avdelningschef Vuxen- och psykologenheten

Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen. Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfr... Visa mer
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete där vi alla tillsammans utvecklar socialförvaltningen Hisingen där "vi är ett starkare ord än jag". Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en efterträdare till vår avdelningschef för Vuxen- och psykologenhet, Socialförvaltningen Hisingen som går i pension.

Socialförvaltningen Hisingens devis är att vi är ett starkare ord än jag. Vi ser till helheten före enskilda delar. Du är en del av ett team och det är tillsammans med andra som vi kan få mer effekt ut av vår stads gemensamma resurser. Du ska tycka att just Du kan bidra och göra nytta tillsammans med oss inom socialförvaltningen Hisingen.

Förvaltningen är ny sedan årsskiftet och Hisingen är den enda av de fyra nya förvaltningarna som har en egen avdelning för Vuxenområdet med missbruk- och beroende, våld i nära relationer- och socialt boende-/hemlöshetsfrågor. Detta är för att vi vet att det finns utvecklingspotential i arbetet med kvalitativa insatser och kostnadseffektiva processer. Vi förväntar oss att du tillsammans med enhetscheferna visar vägen fram i detta arbete. Vi ställer krav på driv, engagemang och intresse att följa upp resultat av den egna verksamheten men också genuin nyfikenhet på hela förvaltningen. Vi menar allvar med att vara en lärande och utvecklande förvaltning men det kommer inte av sig självt utan av en vilja att förändra och förbättra den egna verksamhetens arbete och bidra till att förbättra andras.

Vi arbetar för en hög grad av rättssäkerhet och ger målgrupperna professionellt och kompetent bemötande. Vår målgrupp har olika behov och förutsättningar. Därför behöver vi vara uppdaterade kring olika behov som finns men också kring olika metoder, arbetssätt samt effektiva och beprövade vård- och behandlingsinsatser.

Avdelning Vuxen- och psykologenheten består av 6 enhetschefer med lång erfarenhet inom sitt respektive ansvarsområde. En omorganisering är påbörjad på avdelningen och följande indelning är föreslagen; Mottag/Utförare, Missbruk, Unga vuxna och Boende/VINR. Inom avdelningen finns också en psykologenhet som är intäktsfinansierad och riktar sig till stadens olika förvaltningar och verksamheter men även till fristående verksamheter. Du behöver hålla dig uppdaterad kring andra huvudmäns verksamhetsområden, t ex psykiatri då vår målgrupp ofta har behov som kräver samverkan med vårdgrannar på både operationell nivå samt strategisk nivå.

Staden har fyra socialtjänstförvaltningar vilket innebär ett nära samarbete för att uppnå en likvärdig och effektiv socialförvaltning.

KVALIFIKATIONER
Du är socionom eller jurist med gedigen erfarenhet av myndighetsutövning inom avdelningens område. Du har mångårig erfarenhet av att leda verksamhet inom det angivna området. Det är meriterande om du har varit chef över chef på strategisk nivå. Du som söker ska ha bred erfarenhet av myndighetsutövning, tvångslagstiftning och goda kunskaper inom socialrätt.

Vi tror att varje medarbetare är unik och du som söker behöver vara trygg och grundad i dina värderingar och i ditt ledarskap. Du behöver veta vad du vill med uppdraget och kunna förmedla det både internt och med våra externa samarbetspartners.

Vi vill att du som söker förstår uppdragets komplexitet och tar ansvar för att göra det bästa för att de begränsade resurserna används på ett klokt och ansvarsfullt sätt.

Tjänsten kräver god förmåga till samverkan internt och externt med flera intressenter. Du behöver kunna kommunicera tydligt både i tal och skrift med samarbetspartners, medarbetare, kollegor och myndigheter. Vi eftersöker ett praktiskt ledarskap där du står med båda fötterna stabilt på jorden och har ett engagemang för målgruppen.

ÖVRIGT
I en rekrytering väljer vi varandra. Du som söker tjänsten är kanske intresserad av vem du får som närmaste chef. På Linkedin kan du ta del av Christina Alvelin, förvaltningsdirektörens profil, CV och inlägg. Vill du veta mer kan du ringa eller mejla henne direkt. Du kan också kontakta någon i ledningsgruppen, fackliga representanter eller tidigare kollegor/medarbetare för att ta referenser. Visa mindre

Avdelningschef kvalitet och verksamhetsutveckling

Intraservice är Göteborgs Stads interna serviceorganisation. Vår uppgift är att bidra till att göra det enklare att arbeta i Göteborgs Stads olika verksamheter. Vi är inne på en spännande resa med nya uppdrag och ansvarsområden, vilket gör att vi behöver fler kompetenta och engagerade kollegor. Idag är vi drygt 700 anställda. Läs mer om oss på http://www.goteborg.se/intraservice ARBETSUPPGIFTER Brinner du för att utveckla och kvalitetssäkra verksamhet?... Visa mer
Intraservice är Göteborgs Stads interna serviceorganisation. Vår uppgift är att bidra till att göra det enklare att arbeta i Göteborgs Stads olika verksamheter. Vi är inne på en spännande resa med nya uppdrag och ansvarsområden, vilket gör att vi behöver fler kompetenta och engagerade kollegor. Idag är vi drygt 700 anställda.
Läs mer om oss på http://www.goteborg.se/intraservice

ARBETSUPPGIFTER
Brinner du för att utveckla och kvalitetssäkra verksamhet? Är samarbete och helhetssyn viktiga komponenter i ditt arbete? Då kan du vara vår nya avdelningschef för kvalitet och verksamhetsutveckling!

Avdelningen för kvalitet och verksamhetsutveckling är en ny avdelning och har bland annat det övergripande ansvaret för att leda och följa upp förvaltningens kvalitetsledningssystem samt samordna och processleda de förvaltningsövergripande utvecklingsinitiativen. Andra områden handlar om att koordinera internrevisioner och utveckla och utvärdera kvalitetsledningssystemets funktion och effektivitet.

Som kvalitetschef har du en strategiskt viktig roll att driva det systematiska kvalitetsarbetet samt utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Du arbetar bland annat i nära samarbete med förvaltningschef, förvaltningscontroller och kanslichef för att bidra till förvaltningens mål- och kvalitetsstyrning. Tillsammans med dina medarbetare arbetar du med att initiera, planera, utforma och säkra det systematiska kvalitetsarbetet.

I den här rollen rapporterar du till förvaltningsdirektören och du har personal-, arbetsmiljö-, ekonomi- och verksamhetsansvar för avdelningen och dess medarbetare.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har akademisk utbildning, med en inriktning som vi bedömer relevant. Du har chefserfarenhet och erfarenhet av att ha arbetat med kvalitet och verksamhetsutvecklingsfrågor på strategisk nivå. Du har erfarenhet av projektledning utifrån rollen som projektledare eller projektägare för förändringsprojekt. Du är också väl insatt i olika kvalitetsmetoder och kvalitetsstyrning. Det är meriterande om du har erfarenhet av att utveckla genom att digitalisera samt har erfarenhet från arbete i offentlig sektor.

Som person krävs det att du har stor drivkraft, initiativförmåga samt utpräglad målmedvetenhet. Du arbetar strukturerat och noggrant, du är flexibel och van vid att hantera många processer och uppdrag samtidigt. Du behöver vara analytisk och ha förmåga att bedöma och prioritera korrekt. Arbetet sker i nära samarbete med organisationen varför det krävs att du har lätt för att samarbeta och kommunicera. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov och du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information.

Som medarbetare på Intraservice delar du självklart stadens gemensamma förhållningssätt:
vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt.

På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som kontinuerligt utvecklas och förändras. Hos oss får du stora möjligheter till kompetensutveckling och kreativt arbete. Vi erbjuder dig flexibel arbetstid för att du ska kunna få balans mellan arbete och privatliv. Intraservice har ett aktivt hälsoarbete och du erbjuds olika friskvårdsförmåner. Sedan flera år tillbaka är vi en miljödiplomerad arbetsplats.

Vi vill att Intraservice ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi vet att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

ÖVRIGT
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Administrativ chef i Lerums kommun

Om tjänsten Vi söker en administrativ chef som brinner för offentlig förvaltning och demokratiska processer. Som administrativ chef ansvarar du för centrala funktioner inom den kommunala organisationen. Du är enhetschef för 14 personer med ansvar för personal, ekonomi och verksamhet. Vi är mitt inne i ett spännande och utmanande förändringsarbete där du kommer att ha en viktig och drivande roll. Dina huvudsakliga ansvarsområden som administrativ chef inne... Visa mer
Om tjänsten
Vi söker en administrativ chef som brinner för offentlig förvaltning och demokratiska processer. Som administrativ chef ansvarar du för centrala funktioner inom den kommunala organisationen. Du är enhetschef för 14 personer med ansvar för personal, ekonomi och verksamhet. Vi är mitt inne i ett spännande och utmanande förändringsarbete där du kommer att ha en viktig och drivande roll.

Dina huvudsakliga ansvarsområden som administrativ chef innefattar:
• Att stödja kommundirektör, kommunens förvaltningsledning och politiska organisation kring uttolkning och förhållningssätt i olika administrativa och juridiska frågeställningar.
• Att leda och utveckla förvaltningsgemensamma processer och ansvarsområden så att de är rättssäkra, möter framtidens behov, och är enkla och tydliga att förstå ur ett kundperspektiv.
• Att driva utvecklingsarbete och förändringsprojekt kopplat till kommunens ledning och styrning.
• Att samordna och leda det gemensamma arbetet med kommunens övriga administrativa chefer.
• Att leda enheten, skapa engagemang och delaktighet hos medarbetarna för att uppnå uppsatta mål.
• Att ansvara för frågor kopplade till enhetens ansvarsområde och vara föredragande i politiska instanser i de ärendena.
• Att aktivt stödja kommunens digitaliseringsinriktning.

Ett speciellt fokus, som administrativ chef, kommer att vara att säkerställa samordningen av organisationen kring riksdagsvalet 2022.

Om den centrala Administrationsenheten i kommunen
Administrativa enheten består av 14 personer som ansvarar för det administrativa stödet till den politiska organisationen. I enheten finns bland annat nämndadministrativt stöd åt kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, stöd till kommunfullmäktiges presidium och kommunfullmäktiges beredningar samt administrativt stöd till kommunalråd och förvaltningsledning. Enheten ansvarar också för ärendeberedning, dokument- och ärendehantering, arkiv och kommunjuridiskt stöd.

Enheten är placerad i verksamhetsområde utveckling och hållbarhet. Som administrativ chef rapporterar du till utvecklings- och hållbarhetschefen som sitter i kommunens förvaltningsledning.

Om dig
Vi söker dig som har ett stort intresse av att arbeta med samhällsfrågor i en politiskt styrd organisation. Du är en tydlig ledare som trivs i en strategisk roll där du organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt utifrån ett helhetsperspektiv. Du är kommunikativ, lyhörd, serviceinriktad, har en mycket god förmåga att samverka och vidhålla goda relationer och nätverk. Du är självständig och trygg i din profession, samtidigt som du är ödmjuk och lyhörd i ditt arbetssätt.

Kvalifikationer
• Minst fem års erfarenhet från kommunal verksamhet, med mycket god förståelse för en kommuns förutsättningar, funktionssätt och centrala processer.
• Akademisk utbildning inom relevant område eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
• Kunskap inom lagstiftningen som berör enhetens arbete.
• Minst tre års erfarenhet av chefsbefattning och ledarskap, där mångårig erfarenhet är högt meriterande. Du har varit chef för en central kommunal administrativ enhet.
• Erfarenhet av att arbeta nära den politiska ledningen i en central roll på kansli.
• Erfarenhet av och mycket god förståelse för ärendeberedning, dokument- och ärendehantering.
• Vi ser att du som söker har en mycket god kommunikativ förmåga och hanterar svenska språket obehindrat i tal och skrift.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Om Lerums kommun
Lerums kommuns ledord - hållbarhet, kreativitet och inflytande - genomsyrar kommunens arbete.

Inom kommunens verksamheter arbetar cirka 3 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens drygt 43 000 invånare.

Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.

Kommunens medarbetare ska ha en god arbetsmiljö som främjar möjligheter att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner som friskvård och personalvårdprogram.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Caroline Carlsson på 031-725 45 39.

Vid övriga frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef, utvecklings- och hållbarhetschef Kim Erefalk på [email protected].

Fackliga företrädare nås via kommunens växel på 0302-52 10 00.

Välkommen med din ansökan senast den 16:e november.

Sökord
Administrativ chef, enhetschef, personalchef, utveckling & hållbarhet, kommun, kommunal verksamhet, offentlig sektor, Lerum, Västra Götaland, Göteborgsregionen, GR, Lerums Kommun Visa mindre

Avdelningschef Myndighet och socialpsykiatri

Förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs Stad arbetar för att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva självständiga liv med meningsfull sysselsättning, rik social samvaro och full delaktighet i samhället utifrån sina förutsättningar. Vi beslutar utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt socialtjänstlagen, och arbetar med boende, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlast... Visa mer
Förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs Stad arbetar för att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva självständiga liv med meningsfull sysselsättning, rik social samvaro och full delaktighet i samhället utifrån sina förutsättningar. Vi beslutar utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt socialtjänstlagen, och arbetar med boende, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning.

Med ca 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning och vill vara med och utveckla kunskapsområdet och bidra till att rättigheterna om delaktighet och tillgänglighet gäller alla.

Här finns plats för dig som är bra på att inkludera andra, tänker nytt och som med engagemang skapar bättre vardagar för göteborgarna. Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.

Följ oss gärna på LinkedIn: www.linkedin.com/company/goteborg-funktionsstod

ARBETSUPPGIFTER
Vill du vara med att forma, leda och utveckla Sveriges största förvaltning för funktionsstöd? Som Sveriges största förvaltning för funktionsstöd i Sveriges andra största stad ser vi stora möjligheter att vara med och driva förutsättningar för delaktighet och tillgänglighet för alla. Här finns plats för innovativa ledare med god samarbetsförmåga och intresse för att göra skillnad. Du kommer verka i sammanhang med hela-staden-perspektiv och externt samarbete med universitet och civilsamhället.

Tillsammans med övriga avdelningschefer, förvaltningscontroller och direktör ingår du i förvaltningens högsta ledningsgrupp. Du har fyra verksamhetschefer, en utvecklingsledare och en verksamhetscontroller i din avdelning. Sammanlagt inom avdelningen som du leder arbetar ca 1000 medarbetare. Inom avdelningen finns också en samlad administrativ verksamhet som servar hela förvaltningen.

Du är en av 225 chefer i förvaltningen och det finns ett tydligt fokus på att utveckla ledarskapet i organisationen. Förvaltningsledningen arbetar i aktivitetsbaserade lokaler vid Selma Lagerlöfs torg där huset också är en mötesplats för göteborgarna. Del av arbetstid finns möjlighet att förlägga på annan plats. Du kommer att ingå i en offensiv och utvecklande förvaltningsledning med höga ambitioner och gott arbetsklimat.

Som Avdelningschef för avdelningen Myndighet och socialpsykiatri i Förvaltningen för funktionsstöd ansvarar du för avdelningens budget, arbetsmiljö och kvalitet. Du är en del av den högsta ledningen som är med och formar en ny organisation för att möta ett föränderligt samhälle, ge förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa fungerande organisatoriska förutsättningar för chefer och medarbetare.

Genom engagemang, tydlighet, stabilitet, lyhördhet, prestigelöshet och god kommunikativ förmåga leder du också en egen ledningsgrupp på avdelningsnivå där ni tillsammans med avdelningens chefer arbetar för att nå likvärd och effektiv verksamhet.

Ditt uppdrag är också att arbeta med helheten i förvaltningen, arbeta nära den politiska nivån och föredra ärenden i politiska sammanhang när det krävs. Du är också en nyckelperson i samarbetsfrågor mellan Göteborgs stads 6 socialförvaltningar och med regionen i övergripande hälso-sjukvårdsfrågor.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en socionomexamen eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig för tjänstens uppdrag. Du har flera års dokumenterad erfarenhet som socialchef eller motsvarande högre chef på övergripande nivå med specialistkunskap kring socialtjänstfrågor från kommunal eller statlig verksamhet.
Det krävs att du har gedigna kunskaper och erfarenhet av myndighetsutövning inom LSS och SoL samt inom kommunal socialpsykiatri. Vi ser det som meriterande om du har kunskaper inom HSL.
Du behöver även ha erfarenhet av att leda chefer och av att sitta i kommunledning.
Som övergripande chef behöver ledarskapet präglas av en ha hög kapacitet att se sammanhang, mönster och en god analytisk förmåga. Att vara innovativ, vara målinriktad, ha förmåga att samarbeta och nätverka kring övergripande frågor är en del av ditt ledarskap. Du agerar med mod och lust är och är en god kommunikatör som tillför energi till verksamheten. Du är också van att hantera digitala verktyg och hålla digitala möten.

För tjänsten krävs att du är analytisk där du på ett effektivt sätt kan identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du behöver även ha förmågan att ha helhetssyn där du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Vi ser också att du är förändringsorienterad med förmågan att se möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du behöver vara driven och snabb, produktiv och motiverad samt har ett starkt engagemang och entusiasm för ditt arbete. Slutligen behöver du också ha förmågan att driva frågor i olika sammanhang samtidigt som du är en tydlig och god kommunikatör.

ÖVRIGT
Urval påbörjas under ansökningstiden.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.

Som en del av urvalsprocessen kommer vi att använda oss av arbetspsykologisk testning. De sökande som uppfyller kraven kommer få testen skickat till uppgiven e-post. Kontrollera därför även skräpkorgen i din mail.

Intervjuer för denna tjänst kommer att hållas digitalt på grund av rådande pandemi.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bl.a. friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån. Vi har rökfri arbetstid.

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.

Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningens eller stadens omställningsarbete.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Avdelningschef Myndighet och socialpsykiatri

Ansök    Sep 17    Randstad AB    Avdelningschef, kommun
Arbetsbeskrivning Vill du vara med att forma, leda och utveckla Sveriges största förvaltning för funktionsstöd? Som Sveriges största förvaltning för funktionsstöd i Sveriges andra största stad ser vi stora möjligheter att vara med och driva förutsättningar för delaktighet och tillgänglighet för alla. Här finns plats för innovativa ledare med god samarbetsförmåga och intresse för att göra skillnad. Du kommer verka i sammanhang med hela-staden-perspektiv och... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Vill du vara med att forma, leda och utveckla Sveriges största förvaltning för funktionsstöd? Som Sveriges största förvaltning för funktionsstöd i Sveriges andra största stad ser vi stora möjligheter att vara med och driva förutsättningar för delaktighet och tillgänglighet för alla. Här finns plats för innovativa ledare med god samarbetsförmåga och intresse för att göra skillnad. Du kommer verka i sammanhang med hela-staden-perspektiv och externt samarbete med universitet och civilsamhället.  

Tillsammans med övriga avdelningschefer, förvaltningscontroller och direktör ingår du i förvaltningens högsta ledningsgrupp.  Du har fyra verksamhetschefer,  en utvecklingsledare och en verksamhetscontroller i din avdelning. Sammanlagt inom avdelningen som du leder arbetar ca 1000 medarbetare. Inom avdelningen finns också en samlad administrativ verksamhet som servar hela förvaltningen.

Du är en av 225 chefer i förvaltningen och det finns ett tydligt fokus på att utveckla ledarskapet i organisationen. Förvaltningsledningen arbetar i aktivitetsbaserade lokaler vid Selma Lagerlöfs torg där huset också är en mötesplats för göteborgarna. Del av arbetstid finns möjlighet att förlägga på annan plats. Du kommer att ingå i en offensiv och utvecklande förvaltningsledning med höga ambitioner och gott arbetsklimat. 

Ansvarsområden
Som Avdelningschef för avdelningen Myndighet och socialpsykiatri i Förvaltningen för funktionsstöd ansvarar du för avdelningens budget, arbetsmiljö och kvalitet. Du är en del av den högsta ledningen som är med och formar en ny organisation för att möta ett föränderligt samhälle, ge förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa fungerande organisatoriska förutsättningar för chefer och medarbetare.
 
Genom engagemang, tydlighet, stabilitet, lyhördhet, prestigelöshet och god kommunikativ förmåga leder du också en egen ledningsgrupp på avdelningsnivå där ni tillsammans med avdelningens chefer arbetar för att nå likvärd och effektiv verksamhet.  

Ditt uppdrag är också att arbeta med helheten i förvaltningen, arbeta nära den politiska nivån och föredra ärenden i politiska sammanhang när det krävs. Du är också en nyckelperson i samarbetsfrågor mellan Göteborgs stads 6 socialförvaltningar och med regionen i övergripande hälso-sjukvårdsfrågor. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig för tjänstens uppdrag. Du har flera års dokumenterad erfarenhet som socialchef eller motsvarande högre chef på övergripande nivå med specialistkunskap kring socialtjänstfrågor från kommunal eller statlig verksamhet. 

Det krävs att du har gedigna kunskaper och erfarenhet av myndighetsutövning inom LSS och SoL samt inom kommunal socialpsykiatri. Vi ser det som meriterande om du har kunskaper inom HSL. Du behöver även ha erfarenhet av att leda chefer och av att sitta i kommunledning. 

Som övergripande chef behöver ledarskapet präglas av en ha hög kapacitet att se sammanhang, mönster och en god analytisk förmåga. Att vara innovativ, vara målinriktad, ha förmåga att samarbeta och nätverka kring övergripande frågor är en del av ditt ledarskap. Du agerar med mod och lust är och är en god kommunikatör som tillför energi till verksamheten.  Du är också van att hantera digitala verktyg och hålla digitala möten. 

För tjänsten krävs att du är analytisk där du på ett effektivt sätt kan identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du behöver även ha förmågan att ha helhetssyn där du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Vi ser också att du är förändringsorienterad med förmågan att se möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du behöver vara driven och snabb, produktiv och motiverad samt har ett starkt engagemang och entusiasm för ditt arbete. Slutligen behöver du också ha förmågan att driva frågor i olika sammanhang samtidigt som du är en tydlig och god kommunikatör  Ansökan
I den här rekryteringen samarbetar Förvaltning för funktionsstöd med Randstad. Ansök till tjänsten senast den 13 oktober. Vid frågor kontakta rekryteringskonsult Tomas Köhler, [email protected] 0736-794777

Om företaget
Förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs Stad arbetar för att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva självständiga liv med meningsfull sysselsättning, rik social samvaro och full delaktighet i samhället utifrån sina förutsättningar. Vi beslutar utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt socialtjänstlagen, och arbetar med boende, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning. 

Med ca 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning och vill vara med och utveckla kunskapsområdet och bidra till att rättigheterna om delaktighet och tillgänglighet gäller alla. 

Här finns plats för dig som är bra på att inkludera andra, tänker nytt och som med engagemang skapar bättre vardagar för göteborgarna. Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.
 
Följ oss gärna på LinkedIn: www.linkedin.com/company/goteborg-funktionsstod Visa mindre

TF avdelningschef- fastighetsavdelningen

Lokalförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att bygga, anpassa och förvalta lokaler och boenden för Göteborgs Stads verksamheter. Vi är en av Sveriges största förvaltare av offentliga lokaler. Varje dag är 150 000 göteborgare verksamma i skolor, förskolor, kontor och äldreboenden som vi sköter om. ARBETSUPPGIFTER Göteborg växer och förändras snabbt. Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Planeringen av det framtida Göte... Visa mer
Lokalförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att bygga, anpassa och förvalta lokaler och boenden för Göteborgs Stads verksamheter. Vi är en av Sveriges största förvaltare av offentliga lokaler. Varje dag är 150 000 göteborgare verksamma i skolor, förskolor, kontor och äldreboenden som vi sköter om.

ARBETSUPPGIFTER
Göteborg växer och förändras snabbt. Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Planeringen av det framtida Göteborg är ett lagarbete med många inblandade och lokalförvaltningen har en central roll i denna utmaning.

Vår fastighetsavdelning ansvarar för att beställa genomförandet av ny- och ombyggnation, planerade underhållsåtgärder, reparationer och löpande tillsyn och skötsel av förvaltningens utförandeavdelningar. Vi är i ett spännande utvecklingsskede där avdelningen går mot en tydligare strategisk roll, med huvudansvar för utveckling, stöd, styrning och uppföljning inom teknik- och hållbarhetsområdet.

Dina arbetsuppgifter;
Som avdelningschef på lokalförvaltningens fastighetsavdelning arbetar du på uppdrag av lokalförvaltningens direktör och ingår i lokalförvaltningens ledningsgrupp. I ditt uppdrag ingår även att ansvara för verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling- och styrning i nära samarbete med direktören och övriga chefer i förvaltningsledningen. Du samverkar och deltar i olika grupperingar inom och utanför staden och med detta bidrar du till att utveckla frågor för avdelningen. Vi erbjuder ett uppdrag som är både utvecklande och utmanande där vi fokuserar på förvaltningens grunduppdrag att tillhandahålla verksamhetslokaler för Göteborgs Stad.

Vid avdelningen arbetar du tillsammans med 1 områdeschef, 6 enhetschefer och avdelningens ca 85 medarbetare med att driva och utveckla fastighetsavdelningens arbete samt har personal- och budgetansvar för avdelningen. Som avdelningschef för fastighetsavdelningen utgår du ifrån ett helhetsperspektiv som verkar för att utveckla goda kundrelationer och förvalta fastighetsbeståndet på ett värdesäkrande sätt i nära processamordnat samarbete med övriga avdelningar inom lokalförvaltningen, verksamhetsförvaltningarna och stadsledningskontoret. Fastighetsavdelningen fungerar som lokalförvaltningens fastighetsägare och internbeställare samt ansvarar för hyresekonomin, dvs. förvaltningens alla hyreskostnader och intäkter.


KVALIFIKATIONER
Vem söker vi?
Vi letar efter en modig, beslutskraftig och utvecklingsorienterad ledare. Du är en person som vågar ta ställning, är duktig på att prioritera och som med stort engagemang kan driva avdelningens utvecklingsarbete utifrån ett helhetsperspektiv. Du har vana av att arbeta med strategiska frågor inom verksamhetsutveckling och har gedigen kompetens inom fastighetsbranschen.

För att lyckas med uppdraget som avdelningschef behöver du ha arbetat som chef på en strategisk nivå samt ha en mångårig ledarerfarenhet med personal- och budgetansvar. För denna tjänst vill vi att du har en relevant examen från en högskoleutbildning lämplig för uppdraget.

Som ledare präglas ditt ledarskap av en god kommunikativ förmåga, social kompetens och ett prestigelöst förhållningssätt. Du har förmåga att utveckla och etablera effektiva arbetssätt samt att skapa god struktur som ett led i att uppfylla avdelningens mål och uppdrag. Du kommunicerar och arbetar på ett sätt som skapar delaktighet och samarbete både inom och utanför den egna organisationen. För dig är det en självklarhet att arbeta lösningsfokuserat och du är van att arbeta ur ett förändrings- och processbaserat förhållningsätt. Vi tror att du är en entusiasmerande, lyhörd och tydlig person som blir en viktig och värdefull kollega i vår förvaltning. Självklart har du ett stort intresse för samhällsbyggande samt en drivkraft och vilja att påverka och utveckla byggandet i staden.ÖVRIGT
Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Våra medarbetare har breda och varierade kompetenser. Vi arbetar i trevliga lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Vi på Lokalförvaltningen arbetar för ett hållbart arbetsliv. Med detta menar vi att du skall kunna kombinera ett spännande och givande yrkesliv med ett hållbart och rikt liv utanför arbetet. Vi strävar efter att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män och en spridning när det gäller ålder på enheten. Vi vill att våra arbetsplatser ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Pastoral chef till Nylöse pastorat

Arbetsområde Bergsjön, Gunnared, Hammarkullen och Hjällbo Nylöse pastorat består idag av Angereds, Bergsjöns, Kortedalas och Nylöse församlingar i en spännande och expansiv del av Göteborg. I området bor över 100 000 invånare i en dynamisk mångfald av människor och miljöer. Här finns landsbygd och nya framväxande bostäder samt miljonprogramsområden. Här bor och lever människor från jordens alla hörn varav en hög andel är unga människor och småbarnsfamil... Visa mer
Arbetsområde Bergsjön, Gunnared, Hammarkullen och Hjällbo
Nylöse pastorat består idag av Angereds, Bergsjöns, Kortedalas och Nylöse församlingar i en spännande och expansiv del av Göteborg.

I området bor över 100 000 invånare i en dynamisk mångfald av människor och miljöer. Här finns landsbygd och nya framväxande bostäder samt miljonprogramsområden. Här bor och lever människor från jordens alla hörn varav en hög andel är unga människor och småbarnsfamiljer.

1/1 2022 ombildas pastoratet till en församling, förutsatt att stiftsstyrelsen fastställer pastoratets beslut. Den lokala demokratiska organisationen inom ramen för en församling är ännu inte fastställd. Med anledning av förändringen av pastoratet till en församling så ser vi över vår arbetsorganisation för att möta utmaningarna i vår tid och i vår kontext.

Pastoratets färska församlingsinstruktion skriver i sin vision:
Vi vill vara en kyrka som är

- angelägen och modig
- öppen och lyhörd för Gud och vår samtid
- vänd mot Guds framtid i hopp och förväntan.

Vi väljer att utifrån församlingsinstruktionen se framtiden med tillförsikt och därför dela in den framtida församlingen i två olika arbetsområden med varsin pastoral chef.  Detta gör vi trots stora utmaningar hos oss där krympande medlemstal och ekonomi är några.

Det aktuella arbetsområdet kring kyrkorna i Bergsjön, Gunnared, Hammarkullen och Hjällbo är miljonprogramsområdena, med låg kyrkotillhörighet, men mycket liv i flera av kyrkorna. Här finns mer av mångkultur, interreligiöst och ekumeniskt arbete, på flera håll ett livligt gudstjänstliv och stora diakonala behov. Här kan mycket av tankar och erfarenheter från nätverket ”Framtiden bor hos oss” bli en viktig tillgång i det fortsatta arbetet, i alla dessa stadsdelar. Arbetet i Hammarkullen drivs som samarbete med Equmeniakyrkan. I Gunnareds kyrka finns också vår förskola med 45 barn och 8 personal under ledning av rektor.

Det andra arbetsområdet kring kyrkorna i Angered, Bergum, Kortedala och Nylöse och Utby kyrkor, har hög kyrkotillhörighet, med fler kyrkliga handlingar, konfirmander, barn- och ungdomsgrupper och vuxenverksamhet.

I båda dessa tjänster är du arbetsledare för ca 25 personer i arbetet för den grundläggande uppgiften, dessa medarbetare har sina arbetsplatser och arbetsuppgifter på flera olika platser. Denna arbetsledning ställer krav på dig som chef att leda på ett modernt sätt, med tydlig delegering av roll och utförande. Som ansvarig för en av två enheter ingår man i en kreativ och stödjande ledningsgrupp tillsammans med kyrkoherde, den andra pastorala chefen och administrativ chef med flera.

Kvalifikationer
- Du är vigd präst eller diakon i Svenska kyrkans ordning.
- Du har flerårig erfarenhet inom arbetsledning.
- Du har erfarenhet av att jobba med kulturmöten samt interreligiösa och ekumeniska frågor.
- Du behärskar digital teknik för att arbeta med tidsrapportering, bokningssystem, ekonomirapporter och inte minst ha videomöten.
- Du har erfarenhet av att jobba med budget och verksamhetsstyrning.
- Du har en tydlig idé om kyrkans mission i vår tid och i vårt område.

Personliga egenskaper
- Du är en tydlig ledare med god motiverande förmåga.
- Du har gott omdöme och stor strategisk förmåga.
- Du är strukturerad och problemlösande.
- Du är prestigelös och har stor tilltro till människor och medarbetares inneboende förmåga.
- Du kan göra teologisk analys över situationen och platsen och teologisk reflektion över uppgiften.
- Du kan både hålla ihop helheten och delegera delar.
- Du är relationell och empatisk.
- Du är energisk och flexibel.

Meriterande för tjänsten
- Körkort
- Dokumenterad erfarenhet från ledarskapsutveckling
- Ytterligare språkkunskaper

Tidplan:
- Ansök senast 3/1 2021.
- Intervjuer kommer ske 12 eller 14 januari. Test och referenstagning därefter. Beslut om tillsättning fattas av kyrkorådet 25/1 2021.
- Tillträde 1/5 2021 eller enligt överenskommelse. Visa mindre

Chef till Projektavdelningen på Framtiden Byggutveckling

Ansök    Feb 4    Randstad AB    Avdelningschef, kommun
Arbetsbeskrivning Framtiden Byggutveckling har sedan starten 2016 kraftigt ökat tempot i bostadsbyggandet och har i dag ca 2 000 bostäder i produktion och en pågående portfölj som sträcker sig 10 år in i framtiden. Omsättning för 2020 var drygt 2 miljarder kr och vi hanterar närmare 100 projekt i olika skeden. Bolaget har under åren utvecklats successivt och utökats med nya roller och funktioner för att klara uppdraget. Just nu är vi drygt 35 anställda med... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Framtiden Byggutveckling har sedan starten 2016 kraftigt ökat tempot i bostadsbyggandet och har i dag ca 2 000 bostäder i produktion och en pågående portfölj som sträcker sig 10 år in i framtiden. Omsättning för 2020 var drygt 2 miljarder kr och vi hanterar närmare 100 projekt i olika skeden. Bolaget har under åren utvecklats successivt och utökats med nya roller och funktioner för att klara uppdraget. Just nu är vi drygt 35 anställda med stort engagemang och expertis inom olika områden fördelat på tre avdelningar projekt, utveckling och affärsstöd.

Avdelningens huvuduppdrag är att driva projektutveckling från detaljplanestart till överlämning av inflyttningsklara bostäder. Ledstjärnan i arbetet utgörs av en koncernövergripande affärsplan och flera strategier som stakar ut vägen och ger ett ramverk för uppdragets genomförande.
Som allmännyttigt bolag jobbar vi aktivt med utveckling av en effektiv och kvalitativ produkt med mål om rimliga hyror. En självklarhet för oss är trygga livsmiljöer, minskad miljöpåverkan och kostnadseffektiv förvaltning.

Vi söker dig som drivs och stimuleras av ledarskap och vill leda och utveckla avdelningen, arbetssätt och våra engagerade medarbetare på projektavdelningen.

Vi erbjuder dig en möjlighet att bidra till en historisk expansion av bostäder i Göteborg. Du blir en del i en organisation som ska bygga Göteborg samtidigt som vi ska bygga vår egen organisation med allt vad det innebär. Vi arbetar i en spännande miljö på Johanneberg Science Park där organisationerna i lokalerna spelar viktiga roller för att utveckla nya innovationer och bygga ett hållbart samhälle.

Ansvarsområden
Avdelningen som just nu består av drygt 15 medarbetare projektchefer, projektledare, biträdande projektledare och eftermarknadsansvarig.

Som chef för Projektavdelningen ansvarar du för att säkerställa att avdelningens uppdrag fullföljs i enlighet med bolagets förhållningssätt och strategier. Du arbetar aktivt med att utveckla avdelningen och att medarbetarna har rätt förutsättningar.
Tillsammans med övriga kollegor i bolagets ledningsgrupp deltar du i arbetet med att utveckla bolaget för att leverera på uppdraget.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Personal- och arbetsmiljöansvar
• Byggherreansvar
• Övergripande ansvar för avdelningens projekt
• Kompetensförsörjning och resursplanering
• Ansvara för att bolagets förhållningssätt och strategier är kända och följs
• Driva avdelningens frågor, samarbete med olika intressenter
• Ingå i bolagets ledningsgrupp

Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant högskoleexamen för branschen. Du är en skicklig ledare med stark drivkraft och bra organisationsförmåga som brinner för att utveckla dina medarbetare. Du har jobbat med projektledning och är kunnig och erfaren inom förändringsarbete. Du har god erfarenhet av stads- och bostadsutveckling, gillar att samarbeta med andra, både internt och externt, och ser det som en förutsättning för bättre resultat. För att klara uppdraget behöver du ha erfarenhet i projektutvecklingens alla skeden. En stor fördel är också att du har god kännedom av hur politiskt styrda organisationer fungerar.

Vill du arbeta med oss för att skapa ett bättre Göteborg?

Ansökan
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.

I den här rekryteringen har Framtiden Byggutveckling AB valt att samarbeta med Randstad. För mer information kontakta ansvarig rekryteringskonsult Petra Pettersson, [email protected].

Om företaget
Framtiden Byggutveckling startades 2016 för att nå målet om ett kraftigt ökat bostadsbyggande i Göteborg. Bolaget initierar, utvecklar och producerar bostäder i hela Göteborg utifrån det allmännyttiga uppdraget. Framtiden Byggutveckling ingår i Framtidenkoncernen där också de förvaltande bolagen Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon ingår. Inom koncernen finns även Egnahemsbolaget, GöteborgsLokaler och Störningsjouren. Framtidenkoncernen är Göteborgs allmännytta och Sveriges största bostadskoncern. Visa mindre

TF avdelningschef- ekonomiavdelningen

Lokalförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att bygga, anpassa och förvalta lokaler och boenden för Göteborgs Stads verksamheter. Vi är en av Sveriges största förvaltare av offentliga lokaler. Varje dag är 150 000 göteborgare verksamma i skolor, förskolor, kontor och äldreboenden som vi sköter om. ARBETSUPPGIFTER Göteborg växer och förändras snabbt. Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Planeringen av det framtida Göte... Visa mer
Lokalförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att bygga, anpassa och förvalta lokaler och boenden för Göteborgs Stads verksamheter. Vi är en av Sveriges största förvaltare av offentliga lokaler. Varje dag är 150 000 göteborgare verksamma i skolor, förskolor, kontor och äldreboenden som vi sköter om.

ARBETSUPPGIFTER
Göteborg växer och förändras snabbt. Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Planeringen av det framtida Göteborg är ett lagarbete med många inblandade och lokalförvaltningen har en central roll i denna utmaning.

Vår ekonomiavdelningens uppdrag är i huvudsak att säkerställa kvalitén på redovisningen och aktivt stödja och ge service åt förvaltningens interna kunder i de ekonomiprocesser där de har linjeansvaret. Avdelningen består av tre team bestående av controllers, driftsredovisning samt investeringsredovisning.

Dina arbetsuppgifter;
Som tf. avdelningschef på lokalförvaltningens ekonomiavdelning arbetar du på uppdrag av lokalförvaltningens direktör och ingår i lokalförvaltningens ledningsgrupp. Inom avdelningen arbetar du tillsammans med en enhetschef och avdelningens 13 medarbetare med att driva och utveckla ekonomiavdelningens arbete. Tjänsten innebär såväl personal som budgetansvar för avdelningen. Ett viktigt uppdrag i tjänsten är att ansvara för den fortsatta utvecklingen och implementeringen av stadens nya internhyresprincip. Inom uppdraget ingår att bedriva utvecklingsarbete tillsammans med förvaltningens hyresgäster. Målet är att utveckla strategisk samplanering och därigenom ekonomistyrning som konsekvens av den nya hyressättande principen. Du driver och ansvarar för utvecklingen av förvaltningens ekonomistyrning i relation till förväntningarna från stadens verksamheter och tar regelbundet fram och presenterar ekonomiska rapporter både muntligen och skriftligen.

I ditt uppdrag ingår även att aktivt bidra till verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling- och styrning i nära samarbete med direktören och övriga chefer i förvaltningsledningen. Du samverkar och deltar i olika grupperingar inom och utanför staden och bidrar på så vis till avdelningens utveckling. Vi erbjuder ett uppdrag som är både utvecklande och utmanande där vi fokuserar på förvaltningens grunduppdrag, att tillhandahålla verksamhetslokaler för Göteborgs Stad.KVALIFIKATIONER
Vem söker vi?
Vi letar efter en modig, beslutskraftig och utvecklingsorienterad ledare. Du är en person som vågar ta ställning, är duktig på att prioritera och som med stort engagemang kan driva avdelningens utvecklingsarbete utifrån ett helhetsperspektiv. Du har vana av att arbeta med strategiska frågor inom verksamhetsutveckling och har gedigen kompetens inom området för ekonomi i offentlig förvaltning.

För att lyckas med uppdraget som avdelningschef behöver du ha arbetat som chef på en strategisk nivå samt ha en mångårig ledarerfarenhet med personal- och budgetansvar. För denna tjänst vill vi att du har en relevant examen från en högskoleutbildning lämplig för uppdraget.

Som ledare präglas ditt ledarskap av en god kommunikativ förmåga, social kompetens och ett prestigelöst förhållningssätt. Du har förmåga att utveckla och etablera effektiva arbetssätt samt att skapa god struktur som ett led i att uppfylla avdelningens mål och uppdrag. Du kommunicerar och arbetar på ett sätt som skapar delaktighet och samarbete både inom och utanför den egna organisationen. För dig är det en självklarhet att arbeta lösningsfokuserat och du är van att arbeta ur ett förändrings- och processorienterat förhållningsätt. Vi tror att du är en entusiasmerande, lyhörd och tydlig person som blir en viktig och värdefull kollega i vår förvaltning. Självklart har du ett stort intresse för samhällsbyggande samt en drivkraft och vilja att påverka och utveckla byggandet i staden.


ÖVRIGT
Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Våra medarbetare har breda och varierade kompetenser. Vi arbetar i trevliga lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Vi på Lokalförvaltningen arbetar för ett hållbart arbetsliv. Med detta menar vi att du skall kunna kombinera ett spännande och givande yrkesliv med ett hållbart och rikt liv utanför arbetet. Vi strävar efter att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män och en spridning när det gäller ålder på enheten. Vi vill att våra arbetsplatser ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Pastoral chef till Nylöse pastorat

Arbetsområde Angered, Bergum, Kortedala, Nylöse, Utby Nylöse pastorat består idag av Angereds, Bergsjöns, Kortedalas och Nylöse församlingar i en spännande och expansiv del av Göteborg. I området bor över 100 000 invånare i en dynamisk mångfald av människor och miljöer. Här finns landsbygd och nya framväxande bostäder samt miljonprogramsområden. Här bor och lever människor från jordens alla hörn varav en hög andel är unga människor och småbarnsfamiljer.... Visa mer
Arbetsområde Angered, Bergum, Kortedala, Nylöse, Utby
Nylöse pastorat består idag av Angereds, Bergsjöns, Kortedalas och Nylöse församlingar i en spännande och expansiv del av Göteborg.

I området bor över 100 000 invånare i en dynamisk mångfald av människor och miljöer. Här finns landsbygd och nya framväxande bostäder samt miljonprogramsområden. Här bor och lever människor från jordens alla hörn varav en hög andel är unga människor och småbarnsfamiljer.  

1/1 2022 ombildas pastoratet till en församling, förutsatt att stiftsstyrelsen fastställer pastoratets beslut. Den lokala demokratiska organisationen inom ramen för en församling är ännu inte fastställd. Med anledning av förändringen av pastoratet till en församling så ser vi över vår arbetsorganisation för att möta utmaningarna i vår tid och i vår kontext.

Pastoratets färska församlingsinstruktion skriver i sin vision:

Vi vill vara en kyrka som är

- angelägen och modig
- öppen och lyhörd för Gud och vår samtid
- vänd mot Guds framtid i hopp och förväntan.

Vi väljer att utifrån församlingsinstruktionen se framtiden med tillförsikt och därför dela in den framtida församlingen i två olika arbetsområden med varsin pastoral chef.  Detta gör vi trots stora utmaningar hos oss där krympande medlemstal och ekonomi är några.

Det aktuella arbetsområdet kring kyrkorna i Angered, Bergum, Kortedala och Nylöse och Utby kyrkor, har hög kyrkotillhörighet, med fler kyrkliga handlingar, konfirmander, barn- och ungdomsgrupper och vuxenverksamhet. Här är medlemsvård ett viktigt ord, och synlighet och relevans bland kyrkans medlemmar i dessa delar av stad och landsbygd en prioriterad uppgift.

Det andra arbetsområdet kring kyrkorna i Gunnared, Hjällbo, Hammarkullen och Bergsjön, är miljonprogramsområden, med låg kyrkotillhörighet, men mycket liv i flera av kyrkorna. Här finns mer av mångkultur, interreligiöst och ekumeniskt arbete, på flera håll ett livligt gudstjänstliv och stora diakonala behov.

I båda dessa tjänster är du arbetsledare för ca 25 personer i arbetet för den grundläggande uppgiften, dessa medarbetare har sina arbetsplatser och arbetsuppgifter på flera olika platser. Denna arbetsledning ställer krav på dig som chef att leda på ett modernt sätt, med tydlig delegering av roll och utförande. Som ansvarig för en av två enheter ingår man i en kreativ och stödjande ledningsgrupp tillsammans med kyrkoherde, den andra pastorala chefen och administrativ chef med flera.

Kvalifikationer
- Du är vigd präst eller diakon i Svenska kyrkans ordning.
- Du har flerårig erfarenhet och/eller utbildning inom arbetsledning.
- Du behärskar digitala teknik för att kunna ha videomöten, tidsrapportering, bokningssystem, ekonomirapporter mm
- Du har erfarenhet av att jobba med budget och verksamhetsstyrning.
- Du har en tydlig idé om kyrkans mission i vår tid och i vårt område.

Personliga egenskaper
- Du är en tydlig ledare med god motiverande förmåga.
- Du har gott omdöme och stor strategisk förmåga.
- Du är strukturerad och problemlösande.
- Du är prestigelös och har stor tilltro till människor och medarbetares inneboende förmåga.
- Du kan göra teologisk analys över situationen och platsen och teologisk reflektion över uppgiften.
- Du kan både hålla ihop helheten och delegera delar.
- Du är relationell och empatisk.
- Du är energisk och flexibel.

Meriterande för tjänsten
- Körkort
- Dokumenterad erfarenhet från ledarskapsutveckling

Tidplan

- Ansök senast 3/1 2021.
- Intervjuer kommer ske 12 eller 14 januari. Test och referenstagning därefter. Beslut om tillsättning fattas av kyrkorådet 25/1 2021.
- Tillträde 1/5 2021 eller enligt överenskommelse.. Visa mindre

Avdelningschef till avdelning Samhällsutveckling

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter, ekonomi och övrig strategisk planering. ARBETSUPPGIFTER Vi söker nu avdelningschef till avdelningen Samhällsutveckling inom område Samhälle och omvärld. Område Samhälle och omvärld ansvarar för att driva utveckling som medför förändringar på en övergripande samhäll... Visa mer
Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter, ekonomi och övrig strategisk planering.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu avdelningschef till avdelningen Samhällsutveckling inom område Samhälle och omvärld.

Område Samhälle och omvärld ansvarar för att driva utveckling som medför förändringar på en övergripande samhällsnivå, och består av två avdelningar, Samhällsbyggnad och Samhällsutveckling.
Avdelningen Samhällsutveckling ansvarar för de uppdrag inom hållbar samhällsutveckling där kommunstyrelsen har ett uttalat ansvar eller stadsledningskontoret fått ett riktat uppdrag, med syftet att åstadkomma en samhällsförändring. Dessa kan skifta över tid, i nuläget är några av de större av dessa att delta i stadens arbete med hållbarhets- och miljöfrågor i ett brett perspektiv, företagsklimat, folkhälsa och att samordna samverkan med akademierna, stärka det demokratiska arbetet, Ungdomsfullmäktige, HBTQ-rådet samt Romska rådet.
Avdelningen skall också representera staden, ibland tillsammans med andra förvaltningar eller bolag i regionala, nationella samt internationella forum inom området och att driva påverkansarbete i frågor inom området riktat mot regional, nationell och internationell nivå.

Avdelningen stödjer samverkan mellan förvaltningar och/eller bolag inom hållbar utveckling där ansvaret för staden-gemensamma processer är fördelat till nämnder och styrelser, t.ex. miljö- och klimatmålsarbete, boendesociala frågor och samverkan med näringslivet och civilsamhället.

Arbetsuppgifterna ger dig stora möjligheter till påverkan av såväl Göteborgs Stads utveckling som samhällsutvecklingen i stort. Vi erbjuder ett arbete i en organisation med utmanande uppdrag och goda möjligheter till påverkan av arbetssätt och utveckling av den egna kompetensen.
Som avdelningschef för Samhällsutveckling kommer du inom ditt ansvarsområde:
• Ansvara för ledning, samordning och uppföljning av resultat i utpekade uppdrag.
• Vara linjeansvarig för avdelningen och dess medarbetare.
• Bidra i utförandet av kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
• Bidra i beredning av beslutsunderlag till KS/KF och utförandet av särskilda uppdrag.
• Bidra i kontorets arbete med syfte att öka stadens måluppfyllelse gentemot kommunfullmäktiges budget.
• Företräda staden regionalt, nationellt och internationellt, med externa organisationer och olika samverkansorgan.KVALIFIKATIONER
Du har universitets-/högskoleexamen, chefserfarenhet och goda ledaregenskaper. Ditt ledarskap är kommunikativt, lyhört och tydligt.

Du har erfarenhet av:
• Chefskap i större organisation, på strategisk nivå.
• Arbete nära politik, dvs skrivit fram och föredragit ärenden för politisk nämnd/styrelse.
• Styrnings- och ledningsfrågor på strategisk nivå
• Samordning och ledning av samhällsutvecklingsfrågor ur ett brett perspektiv
• Driva långsiktigt planeringsarbete inom samhällsutveckling ur ett kommunalt och regionalt perspektiv
• Leda målavvägnings arbete mellan olika discipliner inom samhällsutveckling
• Analys och beredning av långsiktig samhällsplanering med fokus på hållbar utveckling i vid bemärkelse

Som person är du:
• Drivande och genomför det som behövs för att uppfylla mål och skapa resultat.
• Samarbetsinriktad och tycker om att arbeta på många arenor.
• Tydlig och kan engagera dina medarbetare för att nå uppsatta mål.
• En god kommunikatör som kan lyssna såväl som att tydligt framlägga budskap.
• Analytisk och genomför fattade beslut.
• Omvärldsintresserad och arbetar i strategiska nätverk.
• Van att agera med hög integritet.

Vi kommer i denna rekrytering använda oss av rekryteringstester samt assessment center. Assessment center kommer äga rum en heldag den 15 alternativt 17 september för de kandidater som tar sig dig.

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi på Stadsledningskontoret vill att alla våra medarbetare ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp Visa mindre

Avdelningschef till avdelning Samhällsbyggnad

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter, ekonomi och övrig strategisk planering. ARBETSUPPGIFTER Vi söker nu avdelningschef till avdelningen Samhällsbyggnad inom område Samhälle och omvärld. Område Samhälle och omvärld ansvarar för att driva utveckling som medför förändringar på en övergripande samhällsni... Visa mer
Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter, ekonomi och övrig strategisk planering.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu avdelningschef till avdelningen Samhällsbyggnad inom område Samhälle och omvärld.

Område Samhälle och omvärld ansvarar för att driva utveckling som medför förändringar på en övergripande samhällsnivå, och består av två avdelningar, Samhällsbyggnad och Samhällsutveckling.
Avdelningen Samhällsbyggnad ansvarar för de uppdrag inom samhällsbyggnad där kommunstyrelsen har ett uttalat ansvar eller stadsledningskontoret fått ett riktat uppdrag. Dessa kan skifta över tid, i nuläget är några av de större av dessa att leda Älvstadens portföljkontor, att samordna stadens arbete med klimatanpassning, att planera för älvkantsskydd, delta i Västsvenska Paketets lednings- och samordningsgrupp, vara del i stadens representation i Sverigeförhandlingen, övergripande Järnvägsfrågor som String, GBG-Borås samt sjöfartsfrågor så som farledsfördjupningen.
Avdelningen skall också representera staden, ibland tillsammans med andra förvaltningar eller bolag, i regionala, nationella samt internationella forum inom området och att driva påverkansarbete i frågor inom området riktat mot regional, nationell och internationell nivå.

Avdelningen stödjer samverkan mellan förvaltningar och/eller bolag inom fysisk stadsutveckling där ansvaret för staden-gemensamma processer är fördelat till nämnder och styrelser, t.ex. plan- och exploateringsprocess, mobilitet och bostadsförsörjning.

Arbetsuppgifterna ger dig stora möjligheter till påverkan av såväl Göteborgs Stads utveckling som samhällsutvecklingen i stort. Vi erbjuder ett arbete i en organisation med utmanande uppdrag och goda möjligheter till påverkan av arbetssätt och utveckling av den egna kompetensen.

Som avdelningschef för Samhällsbyggnad kommer du inom ditt ansvarsområde:
• Ansvara för ledning, samordning och uppföljning av resultat i utpekade uppdrag.
• Vara linjeansvarig för avdelningen och dess medarbetare.
• Bidra i utförandet av kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
• Bidra i beredning av beslutsunderlag till KS/KF och utförandet av särskilda uppdrag.
• Bidra i kontorets arbete med syfte att öka stadens måluppfyllelse gentemot kommunfullmäktiges budget.
• Företräda staden regionalt, nationellt och internationellt, med externa organisationer och olika samverkansorgan.


KVALIFIKATIONER
Du har universitets-/högskoleexamen, chefserfarenhet och goda ledaregenskaper. Ditt ledarskap är kommunikativt, lyhört och tydligt.

Du har erfarenhet av:
• Chefskap i större organisation, på strategisk nivå.
• Arbete nära politik, dvs skrivit fram och föredragit ärenden för politisk nämnd/styrelse.
• Styrnings- och ledningsfrågor på strategisk nivå
• Samordning och styrning av stora stadsutvecklingsprojekt i samverkan med externa parter/huvudmän
• Driva långsiktigt strategiskt planeringsarbete inom stads- och regionutveckling
• Analys och beredning av långsiktig samhällsplanering med fokus på stadsplanering och infrastruktur

Som person är du:
• Drivande och genomför det som behövs för att uppfylla mål och skapa resultat.
• Samarbetsinriktad och tycker om att arbeta på många arenor.
• Tydlig och kan engagera dina medarbetare för att nå uppsatta mål.
• En god kommunikatör som kan lyssna såväl som att tydligt framlägga budskap.
• Analytisk och genomför fattade beslut.
• Omvärldsintresserad och arbetar i strategiska nätverk.
• Van att agera med hög integritet.

Vi kommer i denna rekrytering använda oss av rekryteringstester samt assessment center. Assessment center kommer äga rum en heldag den 15 alternativt 17 september för de kandidater som tar sig dig.

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi på Stadsledningskontoret vill att alla våra medarbetare ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp Visa mindre

Avdelningschef utvecklingsavdelningen

Lokalförvaltningen är en av Göteborgs Stads fastighetsorganisationer och en av Sveriges största offentliga fastighetsförvaltare med lokalytor på över två miljoner kvadratmeter. Vår vision är att vara en ledande byggherre och fastighetsförvaltare med göteborgarnas bästa för ögonen. Att vistas i en miljö där man mår bra är en självklar rätt vare sig man är två, trettio eller nittio år - våra drygt 470 medarbetare bygger och förvaltar miljöer att utvecklas, t... Visa mer
Lokalförvaltningen är en av Göteborgs Stads fastighetsorganisationer och en av Sveriges största offentliga fastighetsförvaltare med lokalytor på över två miljoner kvadratmeter. Vår vision är att vara en ledande byggherre och fastighetsförvaltare med göteborgarnas bästa för ögonen. Att vistas i en miljö där man mår bra är en självklar rätt vare sig man är två, trettio eller nittio år - våra drygt 470 medarbetare bygger och förvaltar miljöer att utvecklas, trivas och åldras i. Vårt uppdrag är att bygga, anpassa och förvalta bland annat skolor, förskolor, äldreboenden och boenden med särskild service. Arbetet sker i nära samarbete med våra kunder. Besök gärna http://www.goteborg.se/lokalforvaltningen

ARBETSUPPGIFTER
Vår utvecklingsavdelning fungerar i huvudsak som ett strategiskt framåtriktat stöd till förvaltningsledningen och som konsultativt stöd gentemot mot våra verksamhetsavdelningarna. Avdelningen består av enhetschefer och medarbetare med uppdrag såsom nämnd- och förvaltningsadministration, förvaltningscontroller, utvecklingsledare med olika inriktningar, verksamhetscontrollers, IT samt upphandling. Medarbetarna på avdelningen har specialistkompetenserna inom respektive område och bidrar och verkar för att uppfylla förvaltningens mål.

Dina arbetsuppgifter;
Som avdelningschef på lokalförvaltningens utvecklingsavdelning arbetar du på uppdrag av lokalförvaltningens direktör och ingår i lokalförvaltningens ledningsgrupp. Vid avdelningen arbetar du tillsammans med två enhetschefer och avdelningens cirka 25 medarbetare med att driva och utveckla utvecklingsavdelningens arbete samt har personal- och budgetansvar för avdelningen. I ditt uppdrag ingår även att ansvara för verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling- och styrning i nära samarbete med direktören och övriga chefer i förvaltningsledningen. Du samverkar och deltar i olika grupperingar inom och utanför staden och med detta bidrar du till att utveckla frågor för avdelningen. Vi erbjuder ett uppdrag som är både utvecklande och utmanande där vi fokuserar på förvaltningens grunduppdrag att tillhandahålla verksamhetslokaler för Göteborgs Stad.

KVALIFIKATIONER
Våra förväntningar på dig;
Vi letar efter en modig, beslutskraftig och utvecklingsorienterad ledare. Den vi söker har ett engagemang för helheten och erfarenhet av att driva ett processinriktat arbetssätt med kvalitetssäkring och implementation av nya processer i verksamheten. Vi vill även att du har kompetens och gedigen erfarenhet av att arbeta med strategiska frågor inom kvalitet och verksamhetsutveckling.

För att lyckas med uppdraget behöver du ha arbetat som chef på en strategisk nivå samt ha en flerårig ledarerfarenhet med personal- och budgetansvar. Du har även erfarenhet av att leda och arbeta med strategiskt förändrings- och utvecklingsarbete. Vi vill att du har erfarenhet av att i en ledande funktion drivit utveckling av områdena kvalitet eller processledning inom ett flertal olika branscher.

Vi vill att du har en för uppdraget relevant högskoleutbildning alternativt annan likvärdig utbildning kombinerad med kvalificerad erfarenhet inom området. Vi ser det som meriterande om du har varit chef för chefer.

Ditt ledarskap präglas av en god kommunikativ förmåga, social kompetens och ett prestigelöst förhållningssätt. Du kommunicerar och arbetar på ett sätt som skapar delaktighet och engagemang både inom och utanför den egna organisationen. För dig är det en självklarhet att arbeta lösningsfokuserat och du är van att arbeta ur ett förändrings- och utvecklingsorienterat förhållningsätt. Vi tror att du är en entusiasmerande, lyhörd och tydlig person som blir en viktig och värdefull kollega i vår förvaltning.


ÖVRIGT
Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Våra medarbetare har breda och varierade kompetenser. Vi arbetar i trevliga lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Vi på Lokalförvaltningen arbetar för ett hållbart arbetsliv. Med detta menar vi att du skall kunna kombinera ett spännande och givande yrkesliv med ett hållbart och rikt liv utanför arbetet. Vi strävar efter att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män och en spridning när det gäller ålder på enheten. Vi vill att våra arbetsplatser ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Avdelningschef Kundnära tjänster

Göteborg växer som aldrig förr. Genom arbetet med avfall, vatten och avlopp bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle och göra det lätt för göteborgarna att leva hållbart. Utan oss fungerar inte samhället. Vatten, avlopp och avfall är några av samhällets viktigaste grundpelare. Samhällsnyttan, framtidens utmaningar och byggandet av ett hållbart Göteborg ger stor tillfredsställelse. Vårt jobb är viktigt på riktigt.  Läs mer på www.g... Visa mer
Göteborg växer som aldrig förr. Genom arbetet med avfall, vatten och avlopp bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle och göra det lätt för göteborgarna att leva hållbart.
Utan oss fungerar inte samhället. Vatten, avlopp och avfall är några av samhällets viktigaste grundpelare. Samhällsnyttan, framtidens utmaningar och byggandet av ett hållbart Göteborg ger stor tillfredsställelse. Vårt jobb är viktigt på riktigt. 

Läs mer på www.goteborg.se/kretsloppochvatten


Arbetsuppgifter

Kretslopp och vatten har fattat beslut om att skapa en ny avdelning för Kundnära tjänster. Avdelningens fokus kommer främst ligga på att utveckla kundprocesser så som att arbeta fram en väg in till förvaltningen. Vidare kommer avdelningen arbeta med att upprätta och tillämpa regelverk kring taxor samt följa upp att alla intäkter kommer in. En del i detta arbete är att se över IT-system och arbeta med utvecklingen av dessa.
Avdelningen är ny och vi söker därför en Avdelningschef som tillsammans med Förvaltningsdirektören kommer arbeta med att utveckla avdelningen till att öka upplevelsen av tydlighet gällande stöd och service hos våra kunder men även att hantering av taxor är korrekt och riktigt.

Avdelningen Kundnära tjänster kommer inledningsvis bestå av kundservice, anslutningsenhet, mätarverkstad tillsammans med personal från andra avdelningar och enheter där kundnära verksamhet har hanterats. I rollen som avdelningschef kommer du svarar för den strategiska ledningen av området och utveckla kundrelationer såväl som tillse att intäkter kommer förvaltningen till handa. Du kommer ha verksamhetsansvar, budgetansvar samt personalansvar för ca 57 medarbetare varav 3-4 enhetschefer som leder sina enheter och rapporterar till avdelningschefen. Rollen kommer ingå i förvaltningsledningen samt rapportera till Förvaltningsdirektören.

Vi arbetar aktivt med att göra det möjligt för våra medarbetare att ha en bra balans mellan arbete och fritid. För oss är en god och hälsofrämjande arbetsmiljö viktig och erbjuder därför bland annat friskvårdstimma, friskvårdsbidrag och cykelförmån.

Hos oss får du kollegor med hög kompetens som har kul ihop och bryr sig om varandra. Vi har viktiga arbetsuppgifter där vi gör nytta för göteborgarna.

Göteborgs Stad är en stor arbetsgivare. Hos oss får du en trygg anställning och möjlighet till utveckling och karriär. Välkommen!
Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleexamen inom exempelvis ekonomi, marknad, teknik, VA och/eller försäljning.  Vi ser att du har dokumenterad, flerårig chefserfarenhet av liknande uppdrag.

För rollen krävs att du har erfarenhet av arbete med kundvård och försäljning i tjänsteföretag. Denna erfarenhet får gärna vara från verksamheter inom fastighetsbranschen, VA eller el-försörjning. Vidare har du erfarenhet av kundrelaterade utvecklingsprojekt inom VA/Bygg såväl som erfarenhet av verksamhetsutveckling och processorienterat synsätt. Denna erfarenheten ska omfatta digitalisering och/eller e-tjänster. Har du erfarenhet från liknande uppdrag inom processindustri, energisektor, samhällsbyggnad eller infrastruktur ser vi det som meriterande.

Tjänsten är säkerhetsklassad i klass 2. Detta innebär att tjänsten kräver svenskt medborgarskap samt att du kommer genomgå en säkerhetsprövning.

För att bli framgångsrik i rollen som avdelningschef ser vi att du har ett tydligt, inlyssnande och synligt ledarskap där du bland annat har förmågan att motivera andra och ge råd, stöd och möjligheter till utveckling. Avdelningen är ny och för att kunna driva arbetet har du ett engagemang för avdelningens frågor och tar ansvar för att driva arbetet framåt men är även strategisk genom att tänka långsiktigt och har ett brett perspektiv.. För att utveckla den nya avdelningen är du den som ser möjlighet i förändring, du motiverar och kan hantera kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt.

Låter tjänsten intressant? Välkommen med din ansökan!
Kontakt

Vi samarbetar med Chefspoolen i denna rekrytering. Om du har några frågor, är du välkommen att kontakta Chefspoolens rekryteringskonsult Staffan Engberg, 0768-15 45 44, [email protected].
Fackliga företrädare

Sandy Westergren, Kommunal, 031-368 72 60, [email protected]
Siw Samuelsson, Vision, 031-368 27 43, [email protected]
Sofia Digerstedt, Saco, 031-368 70 21, [email protected]
Ansökan

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen snarast, dock senast den 2019-12-15.
Ansökningsknapp nedan. Visa mindre

Verksamhetschef till Miljö- och bygglovsenhet, Ale

Ansök    Maj 25    Experis AB    Avdelningschef, kommun
Experis Finance i Göteborg söker en verksamhetschef till ett konsultuppdrag norr om Göteborg. Vi söker dig som har ca 10 års erfarenhet i chefsposition, har arbetat på ledningsnivå i kommunal sektor samt erfarenhet av förändringsarbete och organisationsutveckling. Är du på jakt efter nytt jobb och känner att beskrivningen stämmer in på dig? Läs mer om jobbet nedan och skicka in din ansökan så snart som möjligt! Ort: Alafors, Ale Start: Snarast Omfattnin... Visa mer
Experis Finance i Göteborg söker en verksamhetschef till ett konsultuppdrag norr om Göteborg. Vi söker dig som har ca 10 års erfarenhet i chefsposition, har arbetat på ledningsnivå i kommunal sektor samt erfarenhet av förändringsarbete och organisationsutveckling. Är du på jakt efter nytt jobb och känner att beskrivningen stämmer in på dig? Läs mer om jobbet nedan och skicka in din ansökan så snart som möjligt!

Ort: Alafors, Ale
Start: Snarast
Omfattning: 60 %
Uppdrag: Konsultuppdrag på initialt 6 månader

Om arbetet

Till ett konsultuppdrag för en kommunal verksamhet söker vi nu en verksamhetschef. Rollen som verksamhetschef för miljöenheten samt plan- och bygglovsenheten är nyinrättad tjänst. Du rapporterar till Sektorchefen för samhällsbyggnad.

Dina arbetsuppgifter innefattar att leda enheterna och stötta enhetscheferna i deras uppdrag. Du kommer även att utreda struktur- och arbetssätt för verksamheten och säkra en arbetsgång där risken för jäv minimeras. Enhetscheferna ska stöttas i sina roller enligt den förändrade strukturen och i händelse av vakans på enhetschefsnivå täcka upp som enhetschef.

Den vi söker

Till detta konsultuppdrag söker vi dig som är en erfaren och trygg ledare. Du har ett processorienterat synsätt, god samarbetsförmåga samt är resultatorienterad. Du har förmåga att lyssna till verksamheten, skapa en god uppfattning kring helheten av ett projekt och är duktig på att ta initiativ och driva framåt. Vidare ser vi att du har god integritet och är ansvarstagande i din roll.

Kravprofil

* Mångårig erfarenhet som chef, minst 10 år
* Erfarenhet av arbete på ledningsnivå inom kommunal sektor
* Erfarenhet av att arbeta inom en politiskt styrd organisation
* God erfarenhet av förändringsarbete och organisationsutveckling
* Erfarenhet av att samarbeta med fackliga organisationer
* Flytande i tal och skrift på svenska

Vad vi på Experis kan erbjuda dig:

Experis är ett av Sveriges största konsultbolag inom IT, Engineering och Finance. Vi är en av få bolag som samarbetar med företag, myndigheter och organisationer inom privat och offentlig sektor i hela Sverige. Våra konsultchefer har gedigen kunskap inom just ditt område. Som konsult hos oss är din karriär och utveckling alltid i fokus. Vår verksamhet bygger på att våra anställda trivs och utvecklas. Vi erbjuder en trygg anställning med allt vad det innebär: månadslön, kollektivavtal, försäkringar m.m. Läs mer om hur det är att vara konsult på https://www.experis.se/swe/vart-erbjudande/konsult/

Ansökan

Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV, urval sker löpande.

Vi har tyvärr inte möjlighet att emot ansökningar via mail, men har du frågor om uppdraget eller om rollen som konsult är du välkommen att kontakta Talent Acquisition Specialist Julia Höglund på [email protected] Visa mindre

Verksamhetschef (interim 6 mån)

Chefspoolen har i uppdrag att tillsätta en interimschef för en delverksamhet i en stor, teknisk förvaltning i kommunal verksamhet. I det här uppdraget väljer vår uppdragsgivare att initialt vara anonym. Verksamheten är belägen i Göteborg och man upprätthåller en viktig, samhällskritisk funktion. Vi söker för kunds räkning Avdelningschef - interimsuppdrag 6 månader Kort om tjänsten I rollen som avdelningschef kommer du, genom fyra enhetschefer, att leda... Visa mer
Chefspoolen har i uppdrag att tillsätta en interimschef för en delverksamhet i en stor, teknisk förvaltning i kommunal verksamhet.
I det här uppdraget väljer vår uppdragsgivare att initialt vara anonym.
Verksamheten är belägen i Göteborg och man upprätthåller en viktig, samhällskritisk funktion.

Vi söker för kunds räkning
Avdelningschef - interimsuppdrag 6 månader
Kort om tjänsten

I rollen som avdelningschef kommer du, genom fyra enhetschefer, att leda ett team på ca 60 personer och du kommer att sitta med i ledningsgruppen. Vi söker dig som är en naturlig ledare, du har några års erfarenhet av att leda andra människor och gärna erfarenhet av att leda chefer.

Du är analytisk och har erfarenhet av att jobba med budgetprocesser. Du är en person som är förtroendegivande i din relation med medarbetare och kunder. Du har en förmåga att skapa nöjda kunder och välmående medarbetare. I din roll förstår du vikten av att vara utvecklingsorienterad och du trivs i den miljön.
I tjänsten ingår också att säkra förvaltning såväl som utveckling av relevanta IT-system.

Tjänsten är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att genomföras.
Ansökan

I denna interimsrekrytering samarbetar kunden med Chefspoolen. Vid frågor är du välkommen att kontakta Staffan Engberg rekryteringskonsult på Chefspoolen, [email protected], 0768-15 45 44.

Tjänsten är en visstidsanställning på ca sex månader (eller liknande), på heltid, med placering i Göteborg. Tillträde till tjänsten är snarast.

Du lämnar din intresseanmälan via ansökningsknappen nedan, bifoga vänligen CV och personligt brev skrivet på svenska.

Vi kommer att kalla till intervju löpande så gör gärna din intresseanmälan snart som möjligt. Visa mindre

Avdelningschef

Vår vision är att göra Göteborg friskare. Vi är till för göteborgarna och syftet med vår verksamhet är att ge förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid. Vi erbjuder möjligheter till aktiviteter av olika slag genom våra många olika idrotts- och friskvårdsanläggningar. Vi ansvarar också för bidrag och annat stöd till föreningar. Mer information om idrotts- och föreningsförvaltningen och Göteborgs Stad hittar du på www.goteborg.se Avdelningsche... Visa mer
Vår vision är att göra Göteborg friskare. Vi är till för göteborgarna och
syftet med vår verksamhet är att ge förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid. Vi erbjuder möjligheter till aktiviteter av olika slag genom
våra många olika idrotts- och friskvårdsanläggningar.
Vi ansvarar också för bidrag och annat stöd till föreningar.
Mer information om idrotts- och föreningsförvaltningen och Göteborgs
Stad hittar du på www.goteborg.se

Avdelningschef inom kansli, kommunikation, IT & säkerhet

Idrotts- och föreningsförvaltningen
Arbetsbeskrivning

Är du en chef som vill driva förvaltningens frågor inom kansli, administration, digitalisering och kommunikation? Vill du vara med och starta en ny avdelning som ingår i förvaltningsdirektörens stabsfunktion? Då hoppas vi att du söker jobbet som avdelningschef hos oss på Idrott & förening! 

Avdelningens uppdrag är att samordna, driva och utveckla förvaltningens arbete inom funktionerna för nämndadministration och arkiv, kommunikation samt IT och säkerhet. Syftet med att skapa en ny avdelning är att bättre ta vara på förutsättningar till verksamhetsutveckling inom avdelningens kompetensområden och för att mer framgångsrikt kunna möta stadens så väl som externa aktörers krav inom dessa områden.

Tyngdpunkten i uppdraget är att ta itu med framtida utmaningar genom krav på implementering av nya IT-plattformar samt att möta upp förväntningar på digitaliseringsutveckling inom förvaltningens verksamheter. Totalt kommer det att finnas elva erfarna och engagerade medarbetare på avdelningen. Som stöd i samordningsfrågor inom respektive funktion finns en nämndsekreterare, en kommunikationsstrateg och en IT-samordnare. 

Som avdelningschef leder du avdelningens verksamheter när det gäller verksamhet, ekonomi och personal. Du medverkar också på ett övergripande plan i ledning, styrning och utveckling av förvaltningens verksamhet inom avdelningens kompetensområden. Du arbetar för organisationens och kundens bästa ur ett helhetsperspektiv i kombination med att du företräder verksamheten. Som avdelningschef kommer du ingå i nätverk inom och utanför staden och bidra till att utveckla frågor ur Göteborgsperspektiv. Tjänsten är direkt underställd förvaltningsdirektören och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. 

Vi erbjuder dig ett arbete i en spännande förvaltning som arbetar med positiva och roliga frågor - tillsammans gör vi Göteborgs friskare! Du får möjlighet att vara med och utveckla och sätta din prägel på det strategiska arbetet i förvaltningen och du gör det tillsammans med ett härligt gäng medarbetare med hög kompetens och stor drivkraft. På idrotts- och föreningsförvaltningen tillämpas rökfri arbetstid. 

Här kan du läsa mer om förvaltningens verksamheter, organisation och ledning: http://goteborg.se/idrottoforening
Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleutbildning eller motsvarande inom offentlig förvaltning eller samhällsvetenskap. För rollen krävs att du har ledarerfarenhet med budget- och personalansvar inom offentlig verksamhet och att du har erfarenhet av att leda/driva förändrings- och utvecklingsarbete. Vi ser att du har flera års erfarenhet av att leda kansliarbete och god kunskap om GDPR. Eftersom en av avdelningens huvudsakliga utmaningar kommer bestå i att möta kraven på digitalisering, krävs att du har god kunskap inom området. Du har också kunskaper om aktuell lagstiftning/regelverk som rör avdelningens område och har förmågan att skapa en trivsam och hälsofrämjande arbetsmiljö. Erfarenhet av kommunikationsfrågor är meriterande. 

Ditt ledarskap visar du genom att motivera och förse andra med befogenheter som krävs för att nå gemensamma mål. Du är duktig på att skapa engagemang och delaktighet genom att du som ledare tar ett stort ansvar och skapar tydliga mål och förväntningar. Du har lätt för att se helheten och olika frågeställningars långsiktiga betydelse samt konsekvenser. Samtidigt är du duktig på att prioritera med förmåga att fatta snabba beslut och agera professionellt utifrån dessa trots begränsad information eller svåra omständigheter. För rollen krävs att du har kundnyttan i fokus. 

Välkommen med din ansökan!
Övrig information

I denna rekrytering samarbetar vi med Chefspoolen, www.chefspoolen.se. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Anders Langhard på tel 0704-02 77 40 eller [email protected] 

Vårt arbete med urval och intervjuer kan komma att påbörjas redan före sista ansökningsdatum så skicka in din ansökan redan idag! 

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi har inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda och undanber oss därför vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.Om Idrotts- och föreningsförvaltningen
Vår vision är att göra Göteborg friskare. Vi är till för göteborgarna och
syftet med vår verksamhet är att ge förutsättningar för en innehållsrik och
aktiv fritid. Vi erbjuder möjligheter till aktiviteter av olika slag genom
våra många olika idrotts- och friskvårdsanläggningar. 
Vi ansvarar också för bidrag och annat stöd till föreningar.
Mer information om idrotts- och föreningsförvaltningen och Göteborgs
Stad hittar du på http://www.goteborg.seAnsökningsinformation


Sista ansökningsdatum 2019-10-06
Ansökan sker via en extern länk nedan
 
Ansök här
 
ReferensnummerA902764
Anställningsvillkor


Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning
TillträdeTillträde: Snarast enligt överenskommelse
Kontaktpersoner


Anders Ramsby

Förvaltningsdirektör
Telefon: 031-368 21 05
E-post: [email protected]

Anders Langhard

Ansvarig rekryterare
Telefon: 0704-027740
E-post: [email protected]
Fackliga företrädare

Glenn Gustavsson

Kommunal
Mobil: 0707 61 01 86 
E-post: [email protected]

Martin Jonason

Saco
Telefon: 031-368 20 17
E-post: [email protected]

Robert Lendahl

Vision
Telefon: 031-368 22 78
E-post: [email protected]
 
 
  Visa mindre

Avdelningschef Kundnära tjänster

Göteborg växer som aldrig förr. Genom arbetet med avfall, vatten och avlopp bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle och göra det lätt för göteborgarna att leva hållbart. Utan oss fungerar inte samhället. Vatten, avlopp och avfall är några av samhällets viktigaste grundpelare. Samhällsnyttan, framtidens utmaningar och byggandet av ett hållbart Göteborg ger stor tillfredsställelse. Vi vet att vi gör skillnad, nu och för framtiden. ... Visa mer
Göteborg växer som aldrig förr. Genom arbetet med avfall, vatten och avlopp bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle och göra det lätt för göteborgarna att leva hållbart.

Utan oss fungerar inte samhället. Vatten, avlopp och avfall är några av samhällets viktigaste grundpelare. Samhällsnyttan, framtidens utmaningar och byggandet av ett hållbart Göteborg ger stor tillfredsställelse. Vi vet att vi gör skillnad, nu och för framtiden.

ARBETSUPPGIFTER
Kretslopp och vatten har fattat beslut om att skapa en ny avdelning för Kundnära tjänster. Avdelningens fokus kommer främst ligga på att utveckla kundprocesser så som att arbeta fram en väg in till förvaltningen. Vidare kommer avdelningen arbeta med att upprätta och tillämpa regelverk kring taxor samt följa upp att alla intäkter kommer in. En del i detta arbete är att se över IT-system och arbeta med utvecklingen av dessa. Avdelningen är ny och vi söker därför en Avdelningschef som tillsammans med Förvaltningsdirektören kommer arbeta med att utveckla avdelningen till att öka upplevelsen av tydlighet gällande stöd och service hos våra kunder men även att hantering av taxor är korrekt och riktigt.

Avdelningen Kundnära tjänster kommer inledningsvis bestå av kundservice, anslutningsenhet, mätarverkstad tillsammans med personal från andra avdelningar och enheter där kundnära verksamhet har hanterats. I rollen som avdelningschef kommer du svarar för den strategiska ledningen av området och utveckla kundrelationer såväl som tillse att intäkter kommer förvaltningen till handa. Du kommer ha verksamhetsansvar, budgetansvar samt personalansvar för ca 57 medarbetare varav 3-4 enhetschefer som leder sina enheter och rapporterar till avdelningschefen. Rollen kommer ingå i förvaltningsledningen samt rapportera till Förvaltningsdirektören.

Vi arbetar aktivt med att göra det möjligt för våra medarbetare att ha en bra balans mellan arbete och fritid. För oss är en god och hälsofrämjande arbetsmiljö viktig och erbjuder därför bland annat friskvårdstimma, friskvårdsbidrag och cykelförmån.

Hos oss får du kollegor med hög kompetens som har kul ihop och bryr sig om varandra. Vi har viktiga arbetsuppgifter där vi gör nytta för göteborgarna.

Göteborgs Stad är en stor arbetsgivare. Hos oss får du en trygg anställning och möjlighet till utveckling och karriär. Välkommen!


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleexamen inom exempelvis ekonomi, marknad, teknik, VA och/eller försäljning. Vi ser att du har dokumenterad, flerårig chefserfarenhet av liknande uppdrag.

För rollen krävs att du har erfarenhet av arbete med kundvård och försäljning i tjänsteföretag. Denna erfarenhet får gärna vara från verksamheter inom fastighetsbranschen, VA eller el-försörjning. Vidare har du erfarenhet av kundrelaterade utvecklingsprojekt inom VA/Bygg såväl som erfarenhet av verksamhetsutveckling och processorienterat synsätt. Denna erfarenheten ska omfatta digitalisering och/eller e-tjänster. Har du erfarenhet från liknande uppdrag inom processindustri, energisektor, samhällsbyggnad eller infrastruktur ser vi det som meriterande.

Tjänsten är säkerhetsklassad i klass 2. Detta innebär att tjänsten kräver svenskt medborgarskap samt att du kommer genomgå en säkerhetsprövning.

För att bli framgångsrik i rollen som avdelningschef ser vi att du har ett tydligt, inlyssnande och synligt ledarskap där du bland annat har förmågan att motivera andra och ge råd, stöd och möjligheter till utveckling. Avdelningen är ny och för att kunna driva arbetet har du ett engagemang för avdelningens frågor och tar ansvar för att driva arbetet framåt men är även strategisk genom att tänka långsiktigt och har ett brett perspektiv.. För att utveckla den nya avdelningen är du den som ser möjlighet i förändring, du motiverar och kan hantera kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt.

Låter tjänsten intressant? Välkommen med din ansökan!ÖVRIGT
Har du frågor angående tjänsten, är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Chefspoolen; Staffan Engberg Visa mindre

Avdelningschef projektavdelningen

Lokalförvaltningen är en av Göteborgs Stads fastighetsorganisationer och en av Sveriges största offentliga fastighetsförvaltare med lokalytor på över två miljoner kvadratmeter. Vår vision är att vara en ledande byggherre och fastighetsförvaltare med göteborgarnas bästa för ögonen. Att vistas i en miljö där man mår bra är en självklar rätt vare sig man är två, trettio eller nittio år - våra drygt 470 medarbetare bygger och förvaltar miljöer att utvecklas, t... Visa mer
Lokalförvaltningen är en av Göteborgs Stads fastighetsorganisationer och en av Sveriges största offentliga fastighetsförvaltare med lokalytor på över två miljoner kvadratmeter. Vår vision är att vara en ledande byggherre och fastighetsförvaltare med göteborgarnas bästa för ögonen. Att vistas i en miljö där man mår bra är en självklar rätt vare sig man är två, trettio eller nittio år - våra drygt 470 medarbetare bygger och förvaltar miljöer att utvecklas, trivas och åldras i. Vårt uppdrag är att bygga, anpassa och förvalta bland annat skolor, förskolor, äldreboenden och boenden med särskild service. Arbetet sker i nära samarbete med våra kunder. Besök gärna http://www.goteborg.se/lokalforvaltningen

ARBETSUPPGIFTER
Göteborg växer och förändras snabbt. Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Planeringen av det framtida Göteborg är ett lagarbete med många inblandade och lokalförvaltningen har en central roll i denna utmaning. Projektavdelningen har det viktiga uppdraget att genomföra projekt för ny- och ombyggnation och underhållhållsprojekt för att möta stadens behov av skolor, förskolor, äldreboenden och boenden med särskild service. Totalt hanterar våra projektledare runt 250 projekt genom hela byggprocessen från förstudie till överlämnande och garantiförvaltning. Avdelningen omsätter i dagsläget en dryg miljard per år där en normal projektbudget oftast ligger på mellan 50-150 miljoner kronor. Vi arbetar med olika typer av entreprenadformer, alltifrån enskilda generalentreprenader till program med strategisk partnering. Projektavdelningen befinner sig i nuläget i ett spännande utvecklingsskede där vi ser över arbetssätt och processer kopplade till en professionell projektstyrning. Vi spelar en aktiv roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle vilket märks i flera av våra spännande och utmanande projekt till exempel byggandet av Sveriges första fossilfria förskola Hoppet och Lindholmens Tekniska Gymnasium. Tillsammans med andra förvaltningar skapar vi förutsättningar för en konkurrenskraftig, attraktiv och långsiktigt hållbar stad.

Dina arbetsuppgifter;
Som avdelningschef på lokalförvaltningens projektavdelning arbetar du på uppdrag av lokalförvaltningens direktör och ingår i lokalförvaltningens ledningsgrupp. Vid avdelningen arbetar du tillsammans med sex enhetschefer och avdelningens cirka 100 medarbetare med att driva och utveckla projektavdelningens arbete. Vi erbjuder ett uppdrag som är både utvecklande och utmanande och där vi i en nyskapande miljö strävar efter att vara i framkant inom fastighetsbyggande och fastighetsförvaltning.


KVALIFIKATIONER
Våra förväntningar på dig;
Vi letar efter en modig, beslutskraftig och utvecklingsorienterad ledare. Du är en person som vågar ta ställning, är duktig på att prioritera och som med stort engagemang kan driva avdelningens utvecklingsarbete utifrån ett helhetsperspektiv. Du har vana av att arbeta med strategiska frågor inom verksamhetsutveckling och har gedigen kompetens inom fastigheter och lokaler samt har erfarenhet av att leda byggentreprenadprojekt.

För att lyckas med uppdraget som avdelningschef behöver du ha arbetat som chef på en strategisk nivå samt ha en mångårig ledarerfarenhet med personal- och budgetansvar. Du har även erfarenhet av att arbeta inom ett eller flera områden i byggprocessen och/eller byggherrerollen. För denna tjänst vill vi att du har en relevant examen från en högskoleutbildning lämplig för uppdraget.

Som ledare präglas ditt ledarskap av en god kommunikativ förmåga, social kompetens och ett prestigelöst förhållningssätt. Du har förmåga att utveckla och etablera effektiva arbetssätt samt att skapa god struktur som ett led i att uppfylla avdelningens mål och uppdrag. Som chef för en avdelning som träffar kunder både i tidiga skeden och i utförandefasen behöver du ha en fingertoppskänsla för kunders behov. Du kommunicerar och arbetar på ett sätt som skapar delaktighet och samarbete både inom och utanför den egna organisationen. För dig är det en självklarhet att arbeta lösningsfokuserat och du är van att arbeta ur ett förändrings- och utvecklingsorienterat förhållningsätt. Vi tror att du är en entusiasmerande, lyhörd och tydlig person som blir en viktig och värdefull kollega i vår förvaltning. Självklart har du ett stort intresse för samhällsbyggande samt en drivkraft och vilja att påverka och utveckla byggandet i staden.ÖVRIGT
Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Våra medarbetare har breda och varierade kompetenser. Vi arbetar i trevliga lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Vi på Lokalförvaltningen arbetar för ett hållbart arbetsliv. Med detta menar vi att du skall kunna kombinera ett spännande och givande yrkesliv med ett hållbart och rikt liv utanför arbetet. Vi strävar efter att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män och en spridning när det gäller ålder på enheten. Vi vill att våra arbetsplatser ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Verksamhetschef för område Vård och omsorg

Intraservice är Göteborgs Stads interna serviceorganisation. Vi är cirka 650 anställda, och är inne på en spännande resa med nya uppdrag och ansvarsområden, vilket gör att vi behöver fler kompetenta och engagerade kollegor. Vår uppgift är att göra det enklare att arbeta i Göteborgs Stads olika verksamheter inom exempelvis, IT, välfärd, utbildning och HR. Från årsskiftet har förvaltn... Visa mer
Intraservice är Göteborgs Stads interna serviceorganisation. Vi är cirka 650 anställda, och är inne på en spännande resa med nya uppdrag och ansvarsområden, vilket gör att vi behöver fler kompetenta och engagerade kollegor.
Vår uppgift är att göra det enklare att arbeta i Göteborgs Stads olika verksamheter inom exempelvis, IT, välfärd, utbildning och HR. Från årsskiftet har förvaltningen också ansvar att driva Göteborgs Stads övergripande digitaliseringsarbete. Lär mer om oss på http://www.goteborg.se/intraservice


ARBETSUPPGIFTER
Vill du leda och utveckla ett verksamhetsområde som innehåller stora utmaningar och där förändring sker i hög takt? Vill du genom leverans av framstående tjänster kunna göra skillnad i Göteborgs stad? Då kan detta vara tjänsten för dig.

Verksamhetsområde Vård och omsorg erbjuder tjänster till stadens kärnverksamheter inom just vård och omsorg. Våra tjänster ska stödja stadens verksamheter, chefer och medarbetare genom att skapa möjligheter för ett enhetligt, kvalitetssäkrat och effektivt arbetssätt i staden. Exempel på tjänster som Intraservice erbjuder stadens förvaltningar och bolag inom området är systemstöd, processtöd och utbildning för chefer och medarbetare. De olika områden som vi arbetar tillsammans med och levererar tjänster till är äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, funktionshinder, individ och familjeomsorg samt verksamhet som bedrivs inom social resurs. Målsättningen är en välfärd som ger förutsättningar för ett självständigt liv samt service, vård och omsorg med rätt kvalitet. Många och stora och komplexa projekt drivs inom detta verksamhetsområde.

I rollen som verksamhetschef har du ansvar för; personal och arbetsmiljö, strategisk kompetensförsörjning, planering, utveckling och uppföljning av verksamheten, implementering av relevanta processer, kostnadsansvar och ansvar för att överenskommen leverans fungerar. Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp där du har en viktig roll i det strategiska arbetet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning samt längre erfarenhet av att ha arbetat som chef på strategisk nivå. Du har erfarenhet av strategiskt utvecklings- och förändringsarbete och om du har varit chef över andra chefer så är det meriterande. Du behöver ha stor erfarenhet och vana vid att jobba med många och stora projekt och för att på bästa sätt kunna sätta dig in i verksamhetens behov och lyckas i uppdraget behöver du ha erfarenhet av arbete inom välfärdsområdet. Utifrån att du ska leda en verksamhet i utveckling och förändring är det också viktigt att du har erfarenhet av facklig samverkan med gott resultat.

Du arbetar målinriktat och har förmåga att slutföra beslutade uppdrag och initiativ. Samtidigt är det viktigt att du är lyhörd för var verksamheterna i Göteborgs stad befinner sig genom att tex aktivt söka efter andras synpunkter och uppfatta kundernas intentioner. Förmåga att kommunicera, effektivisera, samarbeta och analysera är alla viktiga i detta jobb. Rollen innebär många interna och externa kontaktytor i Göteborgs Stad och vi söker därför dig som arbetar tillsammans med andra genom att förstå det gemensamma uppdraget, agera utifrån det och bidra till helheten. Du har förmåga och fokuserar på att skapa en god arbetsmiljö med ett innovativt klimat där medarbetarna kan växa och utvecklas.

Som medarbetare på Intraservice delar du självklart stadens gemensamma förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt.

På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som kontinuerligt utvecklas och förändras. Hos oss får du stora möjligheter till kompetensutveckling och kreativt arbete. Vi erbjuder dig flexibel arbetstid för att du ska kunna få balans mellan arbete och privatliv. Intraservice har ett aktivt hälsoarbete och du erbjuds olika friskvårdsförmåner. Sedan flera år tillbaka är vi en miljödiplomerad arbetsplats.

Vi vill att Intraservice ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi vet att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

ÖVRIGT
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Chef Projektstyrning till Älvstranden Utveckling AB

Vi är ett kommunalt bolag och vårt uppdrag är att förverkliga Vision Älvstaden – Nordens största stadsutvecklingsprojekt i modern tid. Älvstaden ska utvecklas till en tät och levande innerstad präglad av mångfald med en stor variation av verksamheter, bostäder och mötesplatser. Vi arbetar med stadsutvecklingsprojekt på båda sidorna av Göta älv. läs mer på alvstranden.com Älvstranden Utveckling söker Chef Projektstyrning Älvstranden Utveckling AB är et... Visa mer
Vi är ett kommunalt bolag och vårt uppdrag är att förverkliga Vision Älvstaden – Nordens största stadsutvecklingsprojekt i modern tid. Älvstaden ska utvecklas till en tät och levande innerstad präglad av mångfald med en stor variation av verksamheter, bostäder och mötesplatser.
Vi arbetar med stadsutvecklingsprojekt på båda sidorna av Göta älv.

läs mer på alvstranden.com

Älvstranden Utveckling söker Chef Projektstyrning

Älvstranden Utveckling AB är ett helägt kommunalt bolag som har uppdraget att förverkliga Vision Älvstaden – Nordens mest spännande stadsutvecklingsprojekt. Älvstaden ska utvecklas till en inkluderande, grön och dynamisk innerstad präglad av mångfald med stor variation av verksamheter, bostäder, mötesplatser och uttryck.

Då nuvarande chef för avdelningen Projektstyrning går över till att arbeta med frågor kopplat till genomförandefasen erbjuder vi dig möjligheten att vara delaktig i stadsutvecklingen inom Göteborgs Stad och arbeta som ledare i en kunskapsintensiv organisation.
Du får vara med och påverka bolagets utveckling och verka ur ett brett samhällsperspektiv som bidrar till både din egen och stadens utveckling.


Utveckla rätt kompetens hos medarbetarna

Som Chef för Projektstyrning ligger ditt fokus främst på medarbetarna. Genom ditt coachande och kommunikativa ledarskap växer medarbetarna och avdelningens verksamhet utvecklas.

På avdelningen Projektstyrning, som idag består av 17 personer, samlas den kompetens som leder våra stadsutvecklingsprojekt. Här arbetar främst projektledare och koordinatorer.
I jobbet som chef för Projektstyrning ansvarar du för att, i samarbete med Stadsutvecklingschef och områdesansvariga, försörja projekten med rätt kompetens och för att rätt kompetents utvecklas hos medarbetarna. I ditt ansvar för bolagets projektmetodik arbetar du också med att ständigt förbättra våra arbetsmetoder.
Du deltar också i den övergripande styrningen av bolaget; dels genom att vara med i Chefsgruppen och dels genom att Chef Projektstyrning i år är en roll som ingår i ledningsgruppen, som löpande sätts samman utifrån valt fokusområde.
Viktig ledarroll i en komplex värld

Älvstranden är ett utvecklingsbolag som verkar i ett sammanhang som ställer mycket höga krav på en dynamisk organisation som kan anpassas efter situation. Ledarnas förmåga till flexibilitet, anpassning och kommunikation blir avgörande för hur väl organisationen klarar sina utmaningar.
Samtidigt arbetar vi med en hög grad av självledarskap, vilket innebär att medarbetare och ledare i hög utsträckning leder sig själva i det dagliga arbetet – men alltid med stöd från en närvarande och coachande chef. Vi tar eget ansvar för våra arbetsuppgifter och tar initiativ till förbättringar och utveckling.
Några krav, flera önskemål

Du har en relevant akademisk examen tillsammans med ett starkt intresse och god erfarenhet av att leda medarbetare inom kompetensintensiva organisationer. Vi ser gärna att du har arbetat i ledande befattning inom fastighets- eller stadsutveckling och har kunskap om de ingående processerna. Du är van att driva kvalitetshöjande utveckling, har erfarenhet av projektstyrning, resurshantering och scenariohantering.
Genom ditt engagemang för en hållbar stadsutveckling förstår du att alla aspekterna av hållbarhet krävs för att bygga en attraktiv stad. Du drivs av att få människor att växa, vill utveckla ditt eget ledarskap och är känd för att kunna leda i komplexa och föränderliga miljöer. Du har ett affärsmässigt tänk och ser vikten av att alla medarbetare ser och förstår sin del i en ekonomisk helhet. Dessutom tycker du om att formulera dig i tal och skrift.
Människor och samhällsperspektiv

Har du stort intresse av människor, verksamhetsutveckling kopplat till samhällsutveckling har du en unik möjlighet att vara med och påverka ett av stadens mest dynamiska företag som siktar på att bli ledande inom hållbar stadsutveckling. Det innebär goda möjligheter att påverka bolagets utveckling och att verka ur ett brett samhällsperspektiv som bidrar till både din egen och stadens utveckling.
Sök tjänsten redan i dag

I denna rekrytering samarbetar vi med Chefspoolen i Sverige AB. För ytterligare information kring tjänsten är du välkommen att kontakta vår rekryteringskonsult Staffan Engberg, 0768-154544, [email protected].

Din ansökan ser vi fram emot senast den 2 juni, via ansökningsknappen nedan. Visa mindre

Avdelningschef Byggavdelningen , Stadsbyggnadskontoret

Avdelningschef Byggavdelning Göteborg växer och förändras snabbt. Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Planeringen av det framtida Göteborg är ett lagarbete med många inblandade och Stadsbyggnadskontoret har en central roll i denna utmaning. Gemensamt arbetar vi med förutsättningar för en stor arbetsmarknadsregion, bostäder med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv. Det vi gör ge... Visa mer
Avdelningschef Byggavdelning
Göteborg växer och förändras snabbt. Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Planeringen av det framtida Göteborg är ett lagarbete med många inblandade och Stadsbyggnadskontoret har en central roll i denna utmaning. Gemensamt arbetar vi med förutsättningar för en stor arbetsmarknadsregion, bostäder med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv. Det vi gör ger avtryck i Göteborg för lång tid framåt. Tillsammans med andra förvaltningar skapar våra 380 medarbetare förutsättningar för en konkurrenskraftig, attraktiv och långsiktigt hållbar stad.Arbetsbeskrivning

Som Avdelningschef på Stadsbyggnadskontorets byggavdelning arbetar du på uppdrag av Stadsbyggnadsdirektören och ingår i Stadsbyggnadskontorets ledningsgrupp. Tjänsten innebär fullt personal-, ekonomi-, och verksamhetsansvar för drygt 90 personer fördelade på fyra enheter.

Avdelningen arbetar med handläggning enligt Plan och bygglagen, tillsyn, strandskydd samt andra frågor som rör förändringar i stads- och landskapsbilden.

Nu söker vi en avdelningschef med uppdrag att leda och fortsätta att utveckla hela avdelningen.Kvalifikationer

Vi söker en modig, beslutskraftig och utvecklingsorienterad ledare. Du är en person som vågar ta ställning, är duktig på att prioritera och som med stort engagemang kan driva avdelningens utvecklingsarbete utifrån ett helhetsperspektiv. Du har vana av att arbeta med strategiska frågor inom verksamhetsutveckling och har kompetens inom bygglov, tillsyn och detaljplanering. Vi ser gärna att du har erfarenhet av förändringsledning.Du har högskoleutbildning inom arkitektur eller annan relevant utbildning. Du har flerårig erfarenhet av ledarskap och vi ser gärna att du har varit chef över chefer i en politiskt styrd organisation. Vidare har du erfarenhet av personal-, arbetsmiljö-, ekonomi- och budgetansvar och har tidigare varit del av en ledningsgrupp.Genom ett coachande förhållningssätt inspirerar och leder du avdelningen till att bidra till god stadsutveckling. Du är bra på att ge konstruktiv feedback och stöttar dina enhetschefer så att de kan växa och utvecklas utifrån sin profession. Du har förmåga att utveckla och etablera effektiva arbetssätt samt att skapa god struktur som ett led i att uppfylla avdelningens mål och uppdrag. Som chef för en avdelning som träffar kunder både i tidiga skeden och precis före utförande behöver du ha en fingertoppskänsla för kunders behov och ett stort mått av kundempati.Med detta sagt tror vi att du är en entusiasmerande, lyhörd och tydlig person som blir en viktig och värdefull kollega i vår stadsbyggnadsledning.Vi vill att stadsbyggnadskontoret ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.Sista ansökningsdag: 2019-05-26För information: I den här rekryteringen samarbetar Göteborgs Stad med Dfind Science & Engineering. Har du rätt profil uppmuntrar vi dig att inte vänta med din ansökan utan skicka in den snarast då intervjuer och urval görs löpande. För mer information, kontakta rekryteringskonsult: Martina Berg 072-706 42 32 [email protected]

Dfind Science & Engineering ingår idag i Randstadkoncernen, världens största HR-serviceföretag. Den 1 juni byter Dfind Science & Engineering namn till Randstad Engineering och Randstad Life Sciences. Vi behåller dock vår organisation och inte minst vår starka specialisering mot teknik och naturvetenskap inom det som blir Randstad Engineering och Randstad Life Sciences.Fackliga företrädare:

Agneta Krantz Vision 031-368 16 30

Helén Thomasson Saco 031-368 16 77 Visa mindre

Verksamhetschef för område Vård och omsorg

Intraservice är Göteborgs Stads interna serviceorganisation. Vi är cirka 650 anställda, och är inne på en spännande resa med nya uppdrag och ansvarsområden, vilket gör att vi behöver fler kompetenta och engagerade kollegor. Vår uppgift är att göra det enklare att arbeta i Göteborgs Stads olika verksamheter inom exempelvis, IT, välfärd, utbildning och HR. Från årsskiftet har förvaltn... Visa mer
Intraservice är Göteborgs Stads interna serviceorganisation. Vi är cirka 650 anställda, och är inne på en spännande resa med nya uppdrag och ansvarsområden, vilket gör att vi behöver fler kompetenta och engagerade kollegor.
Vår uppgift är att göra det enklare att arbeta i Göteborgs Stads olika verksamheter inom exempelvis, IT, välfärd, utbildning och HR. Från årsskiftet har förvaltningen också ansvar att driva Göteborgs Stads övergripande digitaliseringsarbete. Lär mer om oss på http://www.goteborg.se/intraservice


ARBETSUPPGIFTER
Vill du leda och utveckla ett verksamhetsområde som innehåller stora utmaningar och där förändring sker i hög takt? Vill du genom leverans av framstående tjänster kunna göra skillnad i Göteborgs stad? Då kan detta vara tjänsten för dig.

Verksamhetsområde Vård och omsorg erbjuder tjänster till stadens kärnverksamheter inom just vård och omsorg. Våra tjänster ska stödja stadens verksamheter, chefer och medarbetare genom att skapa möjligheter för ett enhetligt, kvalitetssäkrat och effektivt arbetssätt i staden. Exempel på tjänster som Intraservice erbjuder stadens förvaltningar och bolag inom området är systemstöd, processtöd och utbildning för chefer och medarbetare. De olika områden som vi arbetar tillsammans med och levererar tjänster till är äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, funktionshinder, individ och familjeomsorg samt verksamhet som bedrivs inom social resurs. Målsättningen är en välfärd som ger förutsättningar för ett självständigt liv samt service, vård och omsorg med rätt kvalitet. Många och stora och komplexa projekt drivs inom detta verksamhetsområde.

I rollen som verksamhetschef har du ansvar för; personal och arbetsmiljö, strategisk kompetensförsörjning, planering, utveckling och uppföljning av verksamheten, implementering av relevanta processer, kostnadsansvar och ansvar för att överenskommen leverans fungerar. Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp där du har en viktig roll i det strategiska arbetet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning samt längre erfarenhet av att ha arbetat som chef. Du har erfarenhet av strategiskt utvecklings- och förändringsarbete och om du har varit chef över andra chefer så är det meriterande. Du behöver ha stor erfarenhet och vana vid att jobba med många och stora projekt och för att på bästa sätt kunna sätta dig in i verksamhetens behov och lyckas i uppdraget behöver du ha erfarenhet av arbete inom välfärdsområdet. Utifrån att du ska leda en verksamhet i utveckling och förändring är det också viktigt att du har erfarenhet av facklig samverkan med gott resultat.

Du arbetar målinriktat och har förmåga att slutföra beslutade uppdrag och initiativ. Samtidigt är det viktigt att du är lyhörd för var verksamheterna i Göteborgs stad befinner sig genom att tex aktivt söka efter andras synpunkter och uppfatta kundernas intentioner. Förmåga att kommunicera, effektivisera, samarbeta och analysera är alla viktiga i detta jobb. Rollen innebär många interna och externa kontaktytor i Göteborgs Stad och vi söker därför dig som arbetar tillsammans med andra genom att förstå det gemensamma uppdraget, agera utifrån det och bidra till helheten. Du har förmåga och fokuserar på att skapa en god arbetsmiljö med ett innovativt klimat där medarbetarna kan växa och utvecklas.

Som medarbetare på Intraservice delar du självklart stadens gemensamma förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt.

På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som kontinuerligt utvecklas och förändras. Hos oss får du stora möjligheter till kompetensutveckling och kreativt arbete. Vi erbjuder dig flexibel arbetstid för att du ska kunna få balans mellan arbete och privatliv. Intraservice har ett aktivt hälsoarbete och du erbjuds olika friskvårdsförmåner. Sedan flera år tillbaka är vi en miljödiplomerad arbetsplats.

Vi vill att Intraservice ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi vet att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

ÖVRIGT
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Avdelningschef Byggavdelningen

Göteborg växer och förändras snabbt. Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Planeringen av det framtida Göteborg är ett lagarbete med många inblandade och Stadsbyggnadskontoret har en central roll i denna utmaning. Gemensamt arbetar vi med förutsättningar för en stor arbetsmarknadsregion, bostäder med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv. Det vi gör ger avtryck i Göteborg för lång ... Visa mer
Göteborg växer och förändras snabbt. Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Planeringen av det framtida Göteborg är ett lagarbete med många inblandade och Stadsbyggnadskontoret har en central roll i denna utmaning. Gemensamt arbetar vi med förutsättningar för en stor arbetsmarknadsregion, bostäder med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv. Det vi gör ger avtryck i Göteborg för lång tid framåt. Tillsammans med andra förvaltningar skapar våra 380 medarbetare förutsättningar för en konkurrenskraftig, attraktiv och långsiktigt hållbar stad.

ARBETSUPPGIFTER
Som Avdelningschef på Stadsbyggnadskontorets byggavdelning arbetar du på uppdrag av Stadsbyggnadsdirektören och ingår i Stadsbyggnadskontorets ledningsgrupp. Tjänsten innebär fullt personal-, ekonomi-, och verksamhetsansvar för drygt 90 personer fördelade på fyra enheter. Avdelningen arbetar med handläggning enligt Plan och bygglagen, tillsyn, strandskydd samt andra frågor som rör förändringar i stads- och landskapsbilden.

Nu söker vi en avdelningschef med uppdrag att leda och fortsätta att utveckla hela avdelningen.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en modig, beslutskraftig och utvecklingsorienterad ledare. Du är en person som vågar ta ställning, är duktig på att prioritera och som med stort engagemang kan driva avdelningens utvecklingsarbete utifrån ett helhetsperspektiv. Du har vana av att arbeta med strategiska frågor inom verksamhetsutveckling och har kompetens inom bygglov, tillsyn och detaljplanering. Vi ser gärna att du har erfarenhet av förändringsledning.

Du har högskoleutbildning inom arkitektur eller annan relevant utbildning. Du har flerårig erfarenhet av ledarskap och vi ser gärna att du har varit chef över chefer i en politiskt styrd organisation. Vidare har du erfarenhet av personal-, arbetsmiljö-, ekonomi- och budgetansvar och har tidigare varit del av en ledningsgrupp.

Genom ett coachande förhållningssätt inspirerar och leder du avdelningen till att bidra till god stadsutveckling. Du är bra på att ge konstruktiv feedback och stöttar dina enhetschefer så att de kan växa och utvecklas utifrån sin profession. Du har förmåga att utveckla och etablera effektiva arbetssätt samt att skapa god struktur som ett led i att uppfylla avdelningens mål och uppdrag. Som chef för en avdelning som träffar kunder både i tidiga skeden och precis före utförande behöver du ha en fingertoppskänsla för kunders behov och ett stort mått av kundempati.

Med detta sagt tror vi att du är en entusiasmerande, lyhörd och tydlig person som blir en viktig och värdefull kollega i vår stadsbyggnadsledning.

Vi vill att stadsbyggnadskontoret ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

ÖVRIGT
I den här rekryteringen samarbetar Göteborgs Stad med Dfind Science & Engineering. Har du rätt profil uppmuntrar vi dig att inte vänta med din ansökan utan skicka in den snarast då intervjuer och urval görs löpande. För mer information, kontakta rekryteringskonsult: Martina Berg 072-706 42 32 [email protected] Visa mindre

Avdelningschef Förvaltning

Vill du vara med och skapa dagens och morgondagens utemiljöer i Göteborg? Park- och naturförvaltningen är en viktig part i stadsutvecklingen. Vi förvaltar och utvecklar stadens parker, lekplatser, naturområden, sjöar och vattendrag. På uppdrag av andra förvaltningar utför vi även barmarksrenhållning, grönskötsel, vinterväghållning, underhåll och nybyggnation av markanläggningar samt arbetsmarknadsuppdrag. I vårt arbete strävar vi efter att vara effektiva, ... Visa mer
Vill du vara med och skapa dagens och morgondagens utemiljöer i Göteborg? Park- och naturförvaltningen är en viktig part i stadsutvecklingen. Vi förvaltar och utvecklar stadens parker, lekplatser, naturområden, sjöar och vattendrag. På uppdrag av andra förvaltningar utför vi även barmarksrenhållning, grönskötsel, vinterväghållning, underhåll och nybyggnation av markanläggningar samt arbetsmarknadsuppdrag. I vårt arbete strävar vi efter att vara effektiva, kompetenta, engagerade och nyfikna för att skapa en skön storstad med en grön själ, där alla kan hitta sin plats.

ARBETSUPPGIFTER
Är du vår strategiska chef som tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor vill skapa morgondagens gröna Göteborg?

Vi söker dig som motiveras av att leda i förändring och vill bidra till avdelningens och förvaltningens utveckling framåt. Du kommer att ingå i förvaltningens ledningsgrupp och tillsammans ansvarar ni för att leda, samordna och följa upp förvaltningens uppdrag att skapa hållbara livsmiljöer i parker, naturområden och stadsrum i Göteborg.

Som avdelningschef hos oss kommer du att bygga upp och utveckla en avdelning där du i nuläget har personalansvar för fyra enhetschefer. Avdelningen ansvarar för förvaltningen av offentliga parker som har en viktig roll i göteborgarnas vardag, till exempel Slottsskogen och Trädgårdsföreningen. Här ingår också förvaltning av naturområden i Göteborgs Stad med tillhörande anläggningar som t ex motionsslingor, lekplatser, badplatser, planteringar och träd.

I ditt uppdrag som avdelningschef ansvarar du för det strategiska och övergripande arbetet inom ditt utvecklingsområde och du leder, driver och utvecklar hur stadens offentliga mark ska förvaltas och tillgängliggöras för göteborgarna och besökarna i staden.

Omvärldsbevakning och analys av utvecklingsbehov är en självklar del av arbetsuppgifterna, liksom att initiera och bygga nätverk både internt och externt, för att identifiera nya möjligheter till samverkan och förändring. I uppdraget ingår att leda och förändra verksamheten utifrån ett tydligt medborgarperspektiv och eftersträva hög kvalitet i alla led. Som chef för vår förvaltande avdelning förväntar vi oss att ditt ledarskap präglas av att motivera och engagera dina medarbetare samt skapa struktur för verksamheten som främjar en god och hållbar arbetsmiljö.

Vi erbjuder ett spännande uppdrag med stor möjlighet att påverka utvecklingen av Göteborgs parker, naturområden och stadsrum. Det är ett utmanande och roligt arbete för den som vill göra skillnad i vardagen för alla som bor i och besöker staden!

Vem blir din chef?
Att leda en organisation som förvaltar allmänna platser i staden med människan och livsmiljön i fokus är ett oerhört meningsfullt uppdrag. Mitt ledarskap präglas av ett medskapande förhållningssätt där mina medarbetare förväntas aktivt bidra och ta gemensamt ansvar för gruppens resultat. Att vi har roligt under tiden är en förutsättning för mig!
Linda Nygren, direktör


KVALIFIKATIONER
Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst 3-årig högskoleexamen och några års chefserfarenhet med personal-, budget-, verksamhets- och arbetsmiljöansvar. Du har erfarenhet av arbete inom offentlig sektor och övergripande förståelse och intresse för markförvaltning i en stad. Du har även erfarenhet och kompetens av att leda i förändring och vi vill gärna att du i din ansökan beskriver ett tydligt exempel på hur du framgångsrikt har lett förändringsarbete. Det är ett krav att ha utbildat dig inom ledarskap och vi vill gärna att du anger på vilket sätt du har utvecklats som ledare efter genomgången utbildning. Vi ser det som meriterande om du har varit chef för chefer och har erfarenhet av att arbeta med sociala och ekologiska värden. Det är även meriterande med erfarenhet av lagar och avtalsområden som berör förvaltning av offentlig mark; t ex jordabalken, miljöbalken och ordningslagen.

Du är trygg och lyhörd i ditt ledarskap och har god självinsikt. Du leder och styr med tydlig kommunikation och som ledare är du drivande och uthållig. Din förmåga att strategiskt planera och leda din verksamhet tillsammans med och genom andra är avgörande för att lyckas i rollen som avdelningschef och uppnå goda resultat i verksamheten. Du tillämpar tillitsbaserat ledarskap och kan lyfta dina medarbetare och skapa samarbetsklimat och arbetsglädje samtidigt som du lägger stor vikt vid att skapa förtroende och engagemang i samarbetet med andra. För oss är det viktigt att du delar förvaltningens ledstjärnor: effektivitet, kompetens, engagemang och nyfikenhet.

Vi vill att park- och naturförvaltningen präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Park- och naturförvaltningen har ett brett uppdrag och kan erbjuda ett flertal spännande roller så att du som medarbetare kan växa och utvecklas. Vår rekryteringsprocess är normkritisk och komptensbaserad och vi strävar efter mångfald bland våra medarbetare. Vi arbetar för en god och hållbar arbetsmiljö och tar avstånd från alla former av kränkningar och sexuella trakasserier. För att du ska trivas och må bra erbjuder vi förmåner som cykelbidrag, friskvårdsbidrag och träning på flera olika idrottsanläggningar till rabatterat pris. Vi har även en fritidsförening som ordnar olika aktiviteter för personalen.
Vill du veta mer om oss?

Följ vår företagssida på Linkedin http://gooo.se/ece Visa mindre

Verksamhetschef för område Utbildning , kultur och fritid

Intraservice är Göteborgs Stads interna serviceorganisation. Vi är cirka 650 anställda, och är inne på en spännande resa med nya uppdrag och ansvarsområden, vilket gör att vi behöver fler kompetenta och engagerade kollegor. Vår uppgift är att göra det enklare att arbeta i Göteborgs Stads olika verksamheter inom exempelvis, IT, välfärd, utbildning och HR. Från årsskiftet har förvaltn... Visa mer
Intraservice är Göteborgs Stads interna serviceorganisation. Vi är cirka 650 anställda, och är inne på en spännande resa med nya uppdrag och ansvarsområden, vilket gör att vi behöver fler kompetenta och engagerade kollegor.
Vår uppgift är att göra det enklare att arbeta i Göteborgs Stads olika verksamheter inom exempelvis, IT, välfärd, utbildning och HR. Från årsskiftet har förvaltningen också ansvar att driva Göteborgs Stads övergripande digitaliseringsarbete. Lär mer om oss på http://www.goteborg.se/intraservice


ARBETSUPPGIFTER
Vill du leda och utveckla ett verksamhetsområde som innehåller stora utmaningar och där förändring sker i hög takt? Vill du genom leverans av framstående tjänster kunna göra skillnad i Göteborgs stad? Då kan detta vara tjänsten för dig.

Verksamhetsområdet erbjuder tjänster till stadens kärnverksamheter inom just utbildning, kultur och fritid. Våra tjänster ska stödja stadens verksamheter, chefer och medarbetare genom att skapa möjligheter för ett enhetligt, kvalitetssäkrat och effektivt arbetssätt i staden. Exempel på tjänster som Intraservice erbjuder stadens förvaltningar och bolag inom området är systemstöd, processtöd och utbildning för chefer och medarbetare. De olika områden som vi arbetar tillsammans med och levererar tjänster till är exempelvis förskola, grundskola, gymnasieskola, kulturskola, måltidsverksamhet, lokalvård och fritidsverksamhet. Många och stora och komplexa projekt drivs inom detta verksamhetsområde.

I rollen som verksamhetschef har du ansvar för; personal och arbetsmiljö, strategisk kompetensförsörjning, planering, utveckling och uppföljning av verksamheten, implementering av relevanta processer, kostnadsansvar och ansvar för att överenskommen leverans fungerar. Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp där du har en viktig roll i det strategiska arbetet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning samt längre erfarenhet av att ha arbetat som chef. Du har erfarenhet av strategiskt utvecklings- och förändringsarbete och om du har varit chef över andra chefer så är det meriterande. Du behöver ha stor erfarenhet och vana vid att jobba med många och stora projekt och för att på bästa sätt kunna sätta dig in i verksamhetens behov och lyckas i uppdraget behöver du ha erfarenhet av arbete inom utbildnings- och/eller kultur- och fritidsområdet. Utifrån att du ska leda en verksamhet i utveckling och förändring är det också viktigt att du har erfarenhet av facklig samverkan med gott resultat.

Du arbetar målinriktat och har förmåga att slutföra beslutade uppdrag och initiativ. Samtidigt är det viktigt att du är lyhörd för var verksamheterna i Göteborgs stad befinner sig genom att tex aktivt söka efter andras synpunkter och uppfatta kundernas intentioner. Förmåga att kommunicera, effektivisera, samarbeta och analysera är alla viktiga i detta jobb. Rollen innebär många interna och externa kontaktytor i Göteborgs Stad och vi söker därför dig som arbetar tillsammans med andra genom att förstå det gemensamma uppdraget, agera utifrån det och bidra till helheten. Du har förmåga och fokuserar på att skapa en god arbetsmiljö med ett innovativt klimat där medarbetarna kan växa och utvecklas.

Som medarbetare på Intraservice delar du självklart stadens gemensamma förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt.

På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som kontinuerligt utvecklas och förändras. Hos oss får du stora möjligheter till kompetensutveckling och kreativt arbete. Vi erbjuder dig flexibel arbetstid för att du ska kunna få balans mellan arbete och privatliv. Intraservice har ett aktivt hälsoarbete och du erbjuds olika friskvårdsförmåner. Sedan flera år tillbaka är vi en miljödiplomerad arbetsplats.

Vi vill att Intraservice ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi vet att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

ÖVRIGT
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Verksamhetschef för område Kommunikation ledning och styrning

Intraservice är Göteborgs Stads interna serviceorganisation. Vi är cirka 650 anställda, och är inne på en spännande resa med nya uppdrag och ansvarsområden, vilket gör att vi behöver fler kompetenta och engagerade kollegor. Vår uppgift är att göra det enklare att arbeta i Göteborgs Stads olika verksamheter inom exempelvis, IT, välfärd, utbildning och HR. Från årsskiftet har förvaltn... Visa mer
Intraservice är Göteborgs Stads interna serviceorganisation. Vi är cirka 650 anställda, och är inne på en spännande resa med nya uppdrag och ansvarsområden, vilket gör att vi behöver fler kompetenta och engagerade kollegor.
Vår uppgift är att göra det enklare att arbeta i Göteborgs Stads olika verksamheter inom exempelvis, IT, välfärd, utbildning och HR. Från årsskiftet har förvaltningen också ansvar att driva Göteborgs Stads övergripande digitaliseringsarbete. Lär mer om oss på http://www.goteborg.se/intraservice


ARBETSUPPGIFTER
Verksamhetsområdet som vi nu söker ny chef till heter idag Kommunikation och demokrati och ansvarar för tjänster inom extern, intern och visuell kommunikation. Tillsammans utvecklar, paketerar och levererar vi tjänster för ett öppet, enkelt och effektivt Göteborg. Våra lösningar bidrar till att stadens kommunikation skapar delaktighet, engagemang och samhörighet hos våra medarbetare. Det bidrar också till att de som arbetar, bor eller besöker Göteborg vet vad staden gör, hur de kan ta del av stadens service och hur de kan påverka den.

Verksamhetsområdet håller på att förändras genom att en renodling av organisationen gjorts för att förbättra tjänsteleveransen. Ansvaret för de tekniska plattformarna har flyttats över till verksamhetsområde IT och kvar är ansvaret för process, metod, arbetssätt och stöd för intern och extern kommunikation samt samarbetstjänster. Till exempel intranät, stadens officiella webbplats, e-tjänster och telefoni. I höst tillkommer ytterligare en enhet bestående av cirka 20 personer då tjänsteområde Ledning & styrning organiseras här. Denna enhet kommer dels att bestå av dataskyddsombud som utgör en oberoende stöd- och kontrollinstans av Göteborgs stads personuppgiftsbehandling och dels av medarbetare som levererar tjänster inom exempelvis kvalitet, planerings- och uppföljningsprocessen, den politiska ärendeprocessen, diarieföring och arkivering.

Området består idag av cirka 50 medarbetare fördelat på två enheter och det ingår tjänster som goteborg.se, e-tjänstplattform, samarbetsplattformar, stadens intranät, in-housebyrå och framtida tjänster för demokrati och delaktighet. Verksamhetsområdet har en tjänsteansvarig som bland annat ansvarar för att ta fram områdets tjänsteplan och en verksamhetsutvecklare som arbetar övergripande. Enhetscheferna, tjänsteansvarig och verksamhetsutvecklare är direkt underställda dig som verksamhetschef.

En genomlysning och renodling av områdets tjänster har gjorts och nu återstår arbetet med att hitta arbetssätt för att bland annat följa upp, utveckla och avveckla tjänster så att vi kan leverera enkla, effektiva och efterfrågade tjänster.

Som verksamhetschef har du ansvar för; personal och arbetsmiljö, strategisk kompetensförsörjning, planering, utveckling och uppföljning av verksamheten, implementering av relevanta processer, kostnadsansvar och ansvar för att överenskommen leverans fungerar. Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp där du har en viktig roll i det strategiska arbetet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har akademisk utbildning med inriktning som bedöms relevant för uppdraget och gärna påbyggnadsutbildning inom ledarskap, organisation och verksamhetsutveckling. Du har flerårig erfarenhet av att ha arbetat som chef, gärna i en serviceorganisation, samt har erfarenhet av strategiskt utvecklings- och förändringsarbete. Utifrån att den verksamhet du ska leda står inför utveckling och förändring är det också viktigt att du har erfarenhet av facklig samverkan med gott resultat och det är positivt om du har erfarenhet från offentlig verksamhet.

Du har ett ledarskap som präglas av tydlighet, öppenhet och mod. Kommunikation, till exempel i form av dialog, är ett viktigt verktyg i ditt ledarskap och genom detta skapar du resultat och engagemang. Du har förmåga och fokuserar på att skapa en god arbetsmiljö med ett innovativt klimat där medarbetarna kan växa och utvecklas.

Du är en trygg ledare som naturligt pekar ut riktningen, blickar framåt och är visionär samtidigt som du kan förklara varför och skapa rätt förutsättningar för att nå framåt. Eftersom rollen innebär många interna och externa kontaktytor i Göteborgs Stad behöver du ha förmåga att arbeta tillsammans med andra genom att förstå det gemensamma uppdraget, agera utifrån det och bidra till helheten. Du söker aktivt efter andras synpunkter och uppfattar intentioner från våra kunder. Du kan balansera olika krav och handlar i enlighet med fattade beslut, verksamhetsplan, mål, policys och riktlinjer. Du är bra på att analysera, tänka strategiskt, se till helheten och du tar till dig stadens behov för att skapa just enkla, effektiva och efterfrågade tjänster.

Som medarbetare på Intraservice delar du självklart stadens gemensamma förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt.

På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som kontinuerligt utvecklas och förändras. Hos oss får du stora möjligheter till kompetensutveckling och kreativt arbete. Vi erbjuder dig flexibel arbetstid för att du ska kunna få balans mellan arbete och privatliv. Intraservice har ett aktivt hälsoarbete och du erbjuds olika friskvårdsförmåner. Sedan flera år tillbaka är vi en miljödiplomerad arbetsplats.

Vi vill att Intraservice ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi vet att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

ÖVRIGT
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Verksamhetschef för område Ekonomi och operativt inköp

Intraservice är Göteborgs Stads interna serviceorganisation. Vi är cirka 650 anställda, och är inne på en spännande resa med nya uppdrag och ansvarsområden, vilket gör att vi behöver fler kompetenta och engagerade kollegor. Vår uppgift är att göra det enklare att arbeta i Göteborgs Stads olika verksamheter inom exempelvis, IT, välfärd, utbildning och HR. Från årsskiftet har förvaltn... Visa mer
Intraservice är Göteborgs Stads interna serviceorganisation. Vi är cirka 650 anställda, och är inne på en spännande resa med nya uppdrag och ansvarsområden, vilket gör att vi behöver fler kompetenta och engagerade kollegor.
Vår uppgift är att göra det enklare att arbeta i Göteborgs Stads olika verksamheter inom exempelvis, IT, välfärd, utbildning och HR. Från årsskiftet har förvaltningen också ansvar att driva Göteborgs Stads övergripande digitaliseringsarbete. Lär mer om oss på http://www.goteborg.se/intraservice


ARBETSUPPGIFTER
Ett nytt verksamhetsområde - Ekonomi- och operativt inköp - kommer att etableras under 2019. I fokus är ett intensivt förändringsarbete avseende processorientering, digitalisering och utveckling. Verksamhetsområdet ansvarar för leverans av ekonomiadministrativa tjänster, systemförvaltning samt utveckling av Göteborgs Stads övergripande ekonomi- och inköpsprocesser. Uppdraget som tjänsteleverantör handlar om att stödja stadens verksamheter, dess chefer och medarbetare med ekonomi och inköpstjänster.

Som chef för verksamhetsområde Ekonomi- och operativt inköp har du en betydelsefull roll i att leda och företräda verksamheten i ett mycket dynamiskt och intensivt utvecklingsskede. Du har ett helhetsansvar för de administrativa tjänster och de IT-stöd som Intraservice levererar till stadens förvaltningar och bolag inom ekonomi- och inköpsområdet. Detta ansvar innebär att planera, leda, driva, utveckla och följa upp verksamheten. Du har en viktig uppgift i att tillsammans med dina enhetschefer vidareutveckla stadens ekonomi- och inköpsprocesser och medarbetarnas professionella roll i ett Hela Staden-perspektiv. Genom din ledning av arbetet skapar du förutsättningar för delaktighet, inflytande och öppenhet på arbetsplatsen.

Inom verksamhetsområdet kommer det att arbeta cirka 95 medarbetare vilka leds av fem enhetschefer, som har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för sina respektive enheter. Enheternas fokus är leverans av tjänster inom bland annat kundreskontra, leverantörsreskontra, redovisning, bokslut, moms samt förvaltning och utveckling av stadens gemensamma applikationer inom området. Under hösten 2018 etablerades Redovisningstjänster som är indelat i kluster och leds av tre enhetschefer. Redovisningstjänster utför redovisning för stadens tio stadsdelar och de nya skolförvaltningarna ett spännande och mycket utmanande uppdrag. Enhetscheferna och verksamhetsområdets tjänsteansvarig, som samordnar verksamhetsområdets tjänsteplanearbete, är direkt underställda verksamhetschefen.

Du kommer att vara drivande i att effektivisera och utveckla verksamheten och dess tjänster genom fortsatt fokus på gemensamma arbetssätt och digitalisering av stadens ekonomi-och inköpsprocesser. Verksamhetschefen är direkt underställd förvaltningsdirektören och ingår i Intraservice ledningsgrupp.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har akademisk utbildning med ekonomisk inriktning alternativt annan inriktning som vi bedömer som likvärdig. Du har gärna påbyggnadsutbildning inom ledarskap, organisation och verksamhetsutveckling. För uppdraget behöver du ha flerårig erfarenhet av att ha arbetat som chef inom ekonomi- och inköpsområdet, gärna i en serviceorganisation, samt har erfarenhet av strategiskt utvecklings- och förändringsarbete med fokus på effektivisering av ekonomi- och inköpsprocesser. Utifrån att du ska leda en verksamhet i utveckling är det också viktigt att du har erfarenhet av facklig samverkan med gott resultat och det är positivt om du har erfarenhet från offentlig verksamhet.

Du är en god kommunikatör och du utrycker dig väl i tal och skrift. Som person är du tydlig, strukturerad, handlingskraftig och modig. Du är trygg i ditt ledarskap med förmåga att engagera dina medarbetare och att leda ett serviceinriktat arbete i en organisation som utvecklas. Du har ett tydligt kundfokus, arbetar mot mål och fokuserar på resultat samt ser till hela stadens bästa vid agerande och beslut.

Eftersom rollen innebär många interna och externa kontaktytor i Göteborgs Stad, söker vi dig som har förmåga att arbeta tillsammans med andra genom att förstå det gemensamma uppdraget, agera utifrån det och bidra till helheten. Du söker aktivt efter andras synpunkter och har förmåga att uppfatta intentioner från våra kunder. Du kan balansera olika krav och handlar i enlighet med fattade beslut, verksamhetsplan, mål, policys och riktlinjer.

Som medarbetare på Intraservice delar du självklart stadens gemensamma förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt.

På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som kontinuerligt utvecklas och förändras. Hos oss får du stora möjligheter till kompetensutveckling och kreativt arbete. Vi erbjuder dig flexibel arbetstid för att du ska kunna få balans mellan arbete och privatliv. Intraservice har ett aktivt hälsoarbete och du erbjuds olika friskvårdsförmåner. Sedan flera år tillbaka är vi en miljödiplomerad arbetsplats.

Vi vill att Intraservice ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi vet att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

ÖVRIGT
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre