Lediga jobb som Socionom i Göteborg

Se lediga jobb som Socionom i Göteborg. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Göteborg som finns hos arbetsgivaren.

Socialsekreterare Barn och Unga Myndighet

Ansök    Jul 18    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen. Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfr... Visa mer
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete där vi alla tillsammans utvecklar socialförvaltningen Hisingen där "vi är ett starkare ord än jag". Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Vill du ha ett meningsfullt arbete och göra skillnad för barn och unga? Vill du tillhöra en arbetsplats med stort engagemang för barn och barns delaktighet och tycker du det är viktigt att trivas på jobbet? Då ska du söka till oss på barn och unga Hisingen!

Nu söker vi en ny medarbetare till en av våra generella utredningsenheter som består av två utredningsteam varav det ena utreder främst barn 0 - 12 år och det andra främst ungdomar 13 - 18 år. Du kommer att ingå i barnteamet med en 1:e socialsekreterare som arbetsleder och tillsammans med dina kollegor stöttar dig i myndighetsutövningen.

Enheten ingår i avdelningen barn och unga myndighet som består av en mottagningsenhet, två enheter för barn placerade i familjehem och sex utredningsenheter varav två har särskild inriktning, familjevåld och unga i riskzon för kriminalitet.

Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att utreda, bedöma och följa upp ärenden utifrån risk och skyddsfaktorer med stöd av BBiC samt i enlighet med gällande lagstiftning. I arbetet ingår möten och samtal med barn, ungdomar och familjer, där även dokumentation är en viktig del. Vi handlägger ärenden enligt SoL och LVU för barn och ungdomar i åldrarna 0 - 18 år. Samverkan med socialförvaltningens utförare och andra samarbetspartners är också en stor del av arbetet.

Introduktion, handledning och kontinuerlig fortbildning ser vi som en självklarhet. Din 1:e socialsekreterare och din mentor kommer vara ett nära stöd i din introduktion. Utöver introduktion erbjuds du kontinuerlig kompetensutveckling genom Yrkesresan och utbildning i övriga metoder som finns på avdelningen.

Du kommer att ha din arbetsplats i trivsamma lokaler på socialkontoret på Borstbindaregatan 12 A där alla våra utredningsenheter och mottaget sitter tillsammans i kontorslandskap med fasta arbetsplatser. Kontoret ligger centralt nära Hjalmar Brantingsplatsen med goda kommunikationsmöjligheter.

KVALIFIKATIONER
Socionomexamen är ett krav. Du behöver ha kunskaper om barns utveckling och för området gällande lagstiftning. Tidigare erfarenhet av myndighetsutövning och/eller annat socialt arbete med barn och unga är meriterande. Du behöver ha en god förmåga att uttrycka dig i svenska språket i tal och skrift. Meriterande är kunskaper i Treserva och körkort.

Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/brukarnas bästa i fokus. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet.

Vi tror att du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du har även förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat.

Du upprättar tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt.

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

SSPF Koordinator Socialförvaltningen Sydväst

Ansök    Jul 10    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boe... Visa mer
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.

I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du vara en del av det utvecklingsarbete som pågår i vårt område gällande målgruppen barn och unga i risk för kriminalitet?
Socialförvaltningen Sydväst och Resursverksamheten förstärker nu det förebyggande och främjande arbetet med inriktning på barn och unga i riskzon för normbrytande beteende och kriminalitet. Befintlig SSPF (samverkan skola, socialtjänst, fritid och polis för målgruppen 12-18 samt familj i de yngre åldrarna 6-12). Syftet med SSPF är att öka tidiga upptäckter samt aktivera insatser för barn i åldern 6-12 där det finns oro kring normbrytande beteende samt förhindra att unga hamnar i kriminalitet eller missbruk för målgruppen 12-18 år.

Vi söker därför en ny SSPF koordinator.

Som koordinator för SSPF kommer du, tillsammans med befintliga SSPF koordinatorer och metodhandledare, att driva utvecklingsarbetet i stadsområdet kring SSPF. Det innebär att du behöver ha kunskaper om för tjänsten relevanta metoder, kunna göra kartläggningar och genomföra utvärderingar. Du driver samverkan mellan professionerna som ingår i samverkansformen. Ditt uppdrag blir att kalla och hålla i möten med första linjens chefer samt med personal inom olika verksamheter som träffar ungdomar både i skolan och på ungdomarnas fritid.

Som SSPF koordinator kommer du att vara spindeln i nätet när det gäller barn och unga i riskzon och ha ansvar för att inhämta samtycken och att se till att åtagandeplaner kring ett barn eller en ungdom initieras och följs upp genom nätverksmöten. Inom ramen för uppdraget ingår i förekommande fall också stödjande samtal med vårdnadshavare under en kortare tid. I uppdraget ingår också att tillsammans med andra intressenter delta vid föräldramöten för att informera om vilket stöd socialtjänsten kan erbjuda vårdnadshavare.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad socionom, socialpedagog eller har motsvarande utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Ett krav är att du har erfarenhet av att ha arbetat med barn och unga i riskzon för normbrytande beteende och kriminalitet. Du bör kunna driva processer och självständigt kunna följa upp dessa. Tjänsten kräver hög grad av flexibilitet och stresstålighet. Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänstens barn- och ungdomsenhet.
Arbetet som koordinator för SSPF innebär att du har kunskap och förståelse för andra verksamheter och myndigheters uppdrag. Du kan arbeta självständigt och i grupp, tjänsten kräver en hög grad av samverkan med olika professioner och samverkanspartners inom staden. Du bör ha god kommunikationsförmåga, vara analytisk och ha stor kännedom om vilka insatser som finns för målgruppen.

Intervjuer kommer ske löpande, varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt! Visa mindre

Socialsekreterare till Mottaget Försörjningsstöd

Ansök    Jul 10    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boe... Visa mer
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.

I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv.

ARBETSUPPGIFTER
Socialförvaltningen Sydväst i Göteborgs Stad är en stabil förvaltning som värnar om processarbetet för våra sökande, för att den ska vara så tydlig, rättssäker och effektiv som möjligt.
Stöd och försörjning i SF Sydväst är en del av avdelning Vuxen och Försörjningsstöd, där ett nära samarbete finns mellan enheterna.
Vi är fyra enheter inom Stöd och försörjning; ett Mottag, två rehabenheter samt en arbetsmarknadsenhet.
Mottaget består av 11 socialsekreterare, två 1:e socialsekreterare och en enhetschef.
En av våra duktiga socialsekreterare har fått möjlighet att gå vidare till andra utmaningar, varför vi söker just Dig som kan och vill arbeta i vårt Mottag.

En viktig del i arbetet som socialsekreterare i Mottaget Försörjningsstöd är att informera våra invånare och samverkanspartner om rätten till ekonomiskt bistånd för att främja en egen försörjning. Arbetet innebär även att på ett rättssäkert vis hantera ansökan och bedöma rätten till bistånd utifrån rättspraxis, riktlinjer och likabehandling. Som socialsekreterare i Mottaget Försörjningsstöd har Du jour i icke aktuella ärenden, nybesök och ska grundligt utreda rätten till ekonomiskt bistånd i en tydlig nybesöksutredning. Du ska kunna behärska det svenska språket väl, både i tal och skrift.

Att vara socialsekreterare i Mottaget innebär även att Du behöver vara stresstålig och flexibel. Du är ansiktet utåt och kanske den första som individen har kontakt med inom socialtjänsten, varför ett professionellt och gott bemötande är mycket viktigt. I Mottaget hanteras jour, spontanbesök och telefonsamtal från individer i kris, i affekt etcetera, varför det även är viktigt att Du kan behärska ett lugn och kunna prioritera i din arbetsagenda. Arbetet i Mottaget kan innebära stunder av högt tryck men även stunder av mindre inflöde, och Du behöver kunna härbärgera den arbetspendel som blir och vara effektiv i det.

Vi kan erbjuda Dig ett varierande, intressant och utmanande arbete och en arbetsplats med fokus på utveckling, kvalitet och rättssäkerhet. Tjänsten inleds med en bra och gedigen introduktion. Vidare har vi ett mycket gott arbetsklimat och det finns extern handledning att tillgå, liksom intern metodhandledning.
Både Vuxen och Försörjningsenheterna sitter samlokaliserade, nära Frölunda torg med dess utbud och kollektivtrafik.

Tycker du att detta låter som en intressant tjänst?
Tveka inte att ansöka redan idag!
Intervjuer kommer ske löpande


KVALIFIKATIONER
Socionom eller likvärdig utbildning - Krav

Myndighetsutövning - Krav
Du ska ha erfarenhet av att ha arbetat med myndighetsutövning inom socialtjänst eller likvärdig myndighet.

Bemötande - Krav
Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd och klientens behov som utgångspunkt för ditt agerande.

Flexibel - Krav
Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du kan snabbt prioritera om, ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt se möjligheter i förändringar.

Helhetssyn - Krav
Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.ÖVRIGT
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Socialsekreterare sökes till enheten Vuxen mottag i Nordost

Ansök    Jun 27    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare... Visa mer
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu två socialsekreterare till enheten Vuxen Mottag.

På mottaget arbetar du med myndighetsutövning. Som socialsekreterare hos oss har du de arbetsuppgifter som ingår inom handläggning, det vill säga att ta emot, utreda och bedöma anmälningar och ansökningar samt fatta beslut, verkställa och följa upp insatserna. Vi arbetar huvudsakligen med ansökningar och anmälningar utifrån boendeproblematik, våld i nära och missbruksproblematik. Vi använder evidensbaserade metoder som stöd för våra bedömningar som till exempel FREDA, AUDIT/DUDIT, ISLAND m.m.

Till uppgifterna hör också att informera, motivera samt stärka den enskilde till egna initiativ i förändringen mot ett självständigt liv. Som en viktig del av arbetet hör intern och extern samverkan med olika myndighetsenheter och utförare till. Handläggningen har Socialtjänstlagen som utgångspunkt och övrig lagstiftning som styr offentligt arbete.

Vi tillämpar nationella föreskrifter, riktlinjer, rutiner och staden gemensamma bestämmelser som styr verksamheten. För metodstöd och arbetsledning finns det fyra 1:e socialsekreterare på enheten. Processhandledning ingår.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en socionomexamen. Du är förtrogen med den lagstiftning och de riktlinjer som styr verksamheten. Du inser vikten av en rättssäker handläggning och förstår vad det innebär i praktiken. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen med fokus på LVM och våld i nära relationer. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete enligt LVU och om du har tillämpat evidensbaserade bedömningsmetoder. Viss övertid kan förekomma vilket kräver en hög grad av flexibilitet.

Som person har du en mycket god förmåga att samverka och samarbeta tillsammans med andra, då det är betydelsefullt för den enskilde att få rätt stöd till rätt insatser i rätt tid. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Vidare är du flexibel i ditt tankesätt och handlande och du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du tar ansvar för både ditt eget och enhetens gemensamma arbete och är mån om att arbetet blir slutfört samt utförs på rättssäkert sätt.

Som socialsekreterare arbetar du självständigt men också nära förste socialsekreterarna. Det är viktigt att du har förmågan att arbeta tillsammans med andra för att skapa en god arbetsmiljö i den grupp som du jobbar i. Du förväntas ha en god samverkan och bemötande med dina kollegor inom socialförvaltningen Nordost, också i möten med externa aktörer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta? Visa mindre

Verksamhetsutvecklare Förening till socialförvaltningen Nordost

Ansök    Jul 4    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare... Visa mer
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Socialförvaltning Nordost anser att Göteborg ska vara en stad där invånarna engagerar sig och engagemanget tas tillvara. Civilsamhällets organisationer tillför brukar- och medlemsperspektiv, såväl som erfarenhet, kompetens och engagemang i sakfrågor. Därmed stärker organisationerna den demokratiska processen och bidrar till ökad delaktighet och utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Tjänsten som verksamhetsutvecklare förening innebär arbete med olika former av stöd till föreningar och civilsamhälle i socialförvaltning Nordost i Göteborgs stad. Du kommer att arbeta nära de tre övriga verksamhetsutvecklarna som har det uppdraget. Du kommer att ingå i en enhet där vårt huvudfokus är utveckling av Folkhälsoarbetet i Nordost.

I rollen arbetar man med handläggning av föreningsbidrag till barn- och ungdomsföreningar samt samverkan mellan olika organisationer i området.
Du kommer också att samverka med övriga avdelningar i staden som har i uppdrag att stötta föreningslivet i Göteborgs stad. Dessutom ingår hantering av olika administrativa system i arbetsuppgifterna samt kontinuerlig uppföljning av budget.

Som verksamhetsutvecklare spelar du en central roll i arbetet med att möjliggöra och utveckla föreningslivet i stadsdelen genom ett nära samarbete med de lokala aktörerna. Ditt uppdrag är att handlägga, följa upp och utveckla föreningsstödet i stadsdelen och vara ett stöd för föreningsaktörer och civilsamhället. Du stöttar och stärker föreningslivet genom regelbunden kontakt och information kring nätverk och frågor om finansiering. Vidare arbetar du för att utöka antalet föreningsaktiva medlemmar och ledare inom föreningslivet, genom att stötta föreningarna i deras utvecklingsarbete

Vi ser gärna att du har ett intresse för föreningar och civilsamhälle, att du har lätt för att samarbeta och vill ta ansvar.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med en högskoleutbildning som är relevant för tjänsten exempelvis inom socialpedagogik, socionom, förvaltningskunskap eller folkhälsovetenskap. Det krävs att du har god kännedom och erfarenhet av föreningar och deras villkor. Då det i arbetet ingår en stor del administration är det viktigt att du har god IT-vana och kunskaper i officepaketet. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från att självständigt handlägga ärenden. B-körkort är önskvärt men inte ett krav.

Som person är du strukturerad och ansvarsfull. Du behöver vara lyhörd, fördomsfri och flexibel. Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna och kan upprätta tydliga mål och planera aktiviteter och projekt i god tid. Goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift är ett krav för tjänsten. Vi ser gärna att du har erfarenhet av mångkulturella samarbeten.

Då du i arbetet ska stärka och utveckla det lokala föreningslivet genom regelbunden kontakt och information, är det viktigt att du har en god kommunikativ förmåga där du kan anpassa din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Det är även viktigt att du har en förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål.

Visst arbete kan ske på kvällar och helger.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.

Låter detta som något för dig?
Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta? Visa mindre

Smultronbacken HVB - Dag/kväll/helg/dygn

Ansök    Jul 8    Areso Vård och Omsorg AB    Socionom
Smultronbacken HVB i östra Göteborg är ett hemlikt HVB-boende som tar emot barn, särskilt i åldern mellan 10 och 13 år som är i behov av behandling till följd av ett utvecklat utmanande beteende. Barnen kan ha få eller inga fungerande sociala relationer och en dålig tillit till vuxenvärlden. Barnen kan ha bevittnat våld, själva varit utsatta för våld eller ha med sig andra traumatiska händelser. Bristande skolgång kan också vara ett problem, men är inte i ... Visa mer
Smultronbacken HVB i östra Göteborg är ett hemlikt HVB-boende som tar emot barn, särskilt i åldern mellan 10 och 13 år som är i behov av behandling till följd av ett utvecklat utmanande beteende. Barnen kan ha få eller inga fungerande sociala relationer och en dålig tillit till vuxenvärlden. Barnen kan ha bevittnat våld, själva varit utsatta för våld eller ha med sig andra traumatiska händelser. Bristande skolgång kan också vara ett problem, men är inte i sig en anledning till placering. I kombination med ovan nämnda delar kan barnen ha en eller flera funktionsvariationer. Smultronbacken HVB tar även emot akutplaceringar då processen med att finna ett stadigvarande familjehem fortfarande pågår.
Tjänsten innebär behandlingsarbete, planeringsansvar, barn- och föräldrasamtal, observationer med barnen, möten med socialtjänst samt andra professionella. Dokumentation utgör en stor del av uppdraget. Dokumentationen består av att skriva utredning, sammanfattning, journal samt upprätta genomförandeplan för barnet.
Smultronbacken HVB startade upp sin verksamhet i september 2023 och söker nu fler talanger, främst socionomer men också behandlingspedagoger för dag-, kväll och helgarbete. Dygnspass kan förekomma. Sovande jour kan förekomma.
Arbetet är förlagt till dagtid, eftermiddagar, kvällar och helger.
Varför Smultronbacken?
Smultronbacken HVB vill ge barn som är i behov av vård utanför hemmet verktyg att ta med sig längre fram i livet. Smultronbackens arbete sker i en trygg och strukturerad miljö. Där får barnen lära känna trygga vuxna, som förmedlar tydlig pedagogik i miljöanpassade miljöer. Tanken är att boendet ska vara en trygg och lugn plats att landa på och växa i.
Följande metoder tillämpas på Smultronbacken:
Strukturerad samtalsbehandling, tillämpad beteendeanalys (TBA), lågaffektivt bemötande (LAB), barnets behov i centrum (BBIC), tydliggörande pedagogik samt miljöterapi.
Smultronbacken skall ha ett miljöterapeutiskt förhållningssätt och ett lågaffektivt bemötande. Miljön skall vara förutsägbar med ett högt omsorgstagande och trovärdiga relationer till trygga vuxna. Vidare används arbetsmetoden tillämpad beteendeterapi där barnets positiva beteenden förstärks för att komma ifrån utmanande beteenden. Arbetet genomförs dels genom tydliggörande pedagogik för att skapa en tydlig och trygg struktur i kombination med samtalsbehandling. Allt arbete utgår ifrån genomförandeplanen och genomförs i enlighet med BBIC.
Smultronbacken kommer också att uppmuntra till ny kunskap och känsla av att klara av saker bland annat genom: odling i grupp och individuellt, Vistelse i upplevelse-anpassad miljö, tid i ateljén, sagostunder, vardagliga och hushållsnära aktiviteter.
Vi söker:
Vi söker dig som är redo för att göra stor skillnad i barns liv. Du som söker kommer att ha en stor roll i att forma boendets dagliga rutiner och arbetssätt. Därför är det av stor vikt att du är en person som kan arbeta självständigt och tar eget ansvar för boendets och barnens dagliga aktiviteter. Du har en god förmåga att förhålla dig till beslut och riktlinjer som styr verksamheten och tar självständiga beslut när verksamheten kräver.
Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och kan på ett tydligt och enkelt sätt presentera och kommunicera information.
Du har kännedom om arbete med målgruppen och är en person som är lugn och som kan hantera svåra och komplexa situationer.
Du är nyfiken och uppskattar att möta människor på olika nivåer. Du har lätt för att samverka och samarbeta i olika sammanhang.
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
Krav:
Du har eftergymnasial utbildning som t.ex. socionom, socialpedagog, beteendevetare, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Då verksamheten kommer att fokusera på att utveckla och stödja barnen i deras kommunikation samt anpassa omgivningen utifrån barnets förutsättningar välkomnas specialpedagoger och logopeder varmt att söka tjänsten.
Du har erfarenhet av psykosocialt arbete med målgruppen.
Meriterande:
B-körkort är meriterande.
Du har utbildning och/eller praktisk erfarenhet i verksamhetens tillämpade metoder: strukturerad samtalsbehandling, tillämpad beteendeanalys (TBA), lågaffektivt bemötande (LAB), barnets behov i centrum (BBIC), tydliggörande pedagogik samt miljöterapi.
Vi erbjuder
En kreativ miljö där det finns stor möjlighet att vara med att utveckla verksamheten
Kompetensutveckling och vidareutbildning
Konkurrenskraftiga löner
Handledning
En kultur som präglas av nyfikenhet, engagemang och delaktighet
Friskvårdsbidrag, upp till 5000 kr / år.Arbetstiden är schemalagd med oregelbundna tider som innefattar kvälls- och helgarbete. Tjänsten kan komma att omfattas av verksamhetsansvar vid behov, jämte jour samt beredskap.
Verksamheten
Provanställning om sex månader tillämpas.
Välkommen med din ansökan via Arbetsförmedlingen senast den 2024-08-01. Urval och intervjuer kommer att ske löpande så välkommen med din ansökan redan idag. Innan du skulle bli erbjuden en anställning hos oss kommer företaget att begära ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Smultronbacken HVB ägs och drivs av Areso vård och omsorg AB. Bolaget innehar ett tillstånd hos IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Bolaget är upphandlat i ett flertal kommuner, däribland Göteborgs Stad.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Socialsekreterare till Vuxen och försörjningsstöd i SF Nordost

Ansök    Jun 24    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare... Visa mer
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som har en önskan att arbeta med unga vuxna och vill göra skillnad i deras liv. Vi arbetar med dem mellan 18-30 år med olika problematik exempelvis arbetslöshet, psykisk ohälsa, missbruk, våldsutsatta eller de som lever en kriminell livsstil. Ditt huvuduppdrag är att motivera och stötta ungdomar under deras väg till självförsörjning. Vi söker socialsekreterare på enhet 2-unga vuxna försörjningsstöd. Du kommer vara placerad på kontoret i Hjällbo.

Som socialsekreterare hos oss kommer du ta emot nybesök och utreda rätten till bistånd samt arbeta tätt tillsammans med klienten för att hitta en väg framåt. Arbetet innebär mycket besök och samverkan med många andra aktörer. Du har en central roll i samverkan med andra och kommer att ansvara för ärendet från början till avslut. Du arbetar för att motivera den enskilde ut i lämplig sysselsättning. I vissa fall kommer du även att arbeta uppsökande för att finna de som vill få hjälp.

I Socialförvaltningen Nordost arbetar vi med ständig utveckling för att hålla oss uppdaterade med omvärld och samtid. Vi har stor tilltro till individens egna resurser och förmågor och har ett lösningsfokuserat arbetssätt.

Vi erbjuder dig ett varierande och stimulerande arbete vid en engagerad och utvecklingsorienterad arbetsplats. Hos oss finns utvecklingsmöjligheter i form av handledning, utbildning och nära arbetsledning både i grupp och individuellt i form av två 1:e socialsekreterare samt ett lärande klimat i arbetsgruppen. Vår ambition är att ta tillvara på våra medarbetares kompetenser och använda dem för att utveckla vår verksamhet. Här kan vi erbjuda massagestol och walking office.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom myndighet.

I rollen som socialsekreterare är det viktigt att du som person är trygg och stabil i dig själv, har god serviceförmåga och ett professionellt bemötande. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att framföra lösningar. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Vidare ser vi att du som söker är pedagogisk och har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress. Du har ett flexibelt tankesätt och en förmåga att kunna omprioritera dina uppgifter under arbetsdagen då akuta situationer kan uppstå.

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev.

Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta? Visa mindre

Socialsekreterare, barn och unga till Västra Götalands län!

Vi söker Nu söker vi dig som har en socionomexamen och flerårig arbetserfarenhet som Socialsekreterare inom området barn och unga till ett uppdrag i centrala Göteborg. Uppdraget startar så snart som möjligt och pågår under hösten.  För att vara rätt person för uppdraget vill vi att du ska;  Ha en socionomexamen från Universitet/högskola i Sverige. Ha minst 5 års arbetserfarenhet av området barn och unga, Du ska självständigt kunna utföra dina arbetsuppg... Visa mer
Vi söker
Nu söker vi dig som har en socionomexamen och flerårig arbetserfarenhet som Socialsekreterare inom området barn och unga till ett uppdrag i centrala Göteborg. Uppdraget startar så snart som möjligt och pågår under hösten. 
För att vara rätt person för uppdraget vill vi att du ska; 
Ha en socionomexamen från Universitet/högskola i Sverige.
Ha minst 5 års arbetserfarenhet av området barn och unga,
Du ska självständigt kunna utföra dina arbetsuppgifter genom arbetsledning av 1:e socialsekreterare 
Vara självgående och trygg i arbetet samt ha lätt för att samarbeta med andra
Ha god IT-vana och gärna kunna arbeta i flera olika verksamhetssystem. 
Du ska vara flexibel och kunna arbeta på plats ute hos kund.

Arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter som socialsekreterare inom området Barn och unga. Du kommer att utreda barn och ungas behov, genomföra insatser samt följa upp insatser. Utredningen kommer att ske enligt SoL och LVU. I arbetet ingår nära samverkan med barnen och deras föräldrar samt övriga aktörer. 
Anställning
Du kommer att bli anställd som konsult för Vårdlänken Bemanning Rekrytering, med varierande arbetstider och tjänstegrad efter överenskommelse.
Som konsult hos oss erbjuds du:
Konkurrenskraftig lön och intressanta uppdrag i olika verksamheter
Kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och semesterersättning
Stora möjligheter att själv välja arbetsplats och arbetstider
Hjälp med resa och boende om du arbetar på annan ort
Introduktion och kontinuerlig coachning så att du snabbt kommer in i din roll
En dedikerad och tillgänglig konsultchef, som själv varit verksam inom ditt yrkesområde
Inbjudningar till seminarier och konsultträffar

Vårdlänken är ett auktoriserat bemanningsföretag genom arbetsgivarorganisationen Almega – en trygghet för dig som konsult. Det innebär bland annat att vi har kollektivavtal och gedigna ansvars- och olycksfallsförsäkringar för våra konsulter, samt att vi betalar in till din tjänstepension från den allra första kronan du tjänar.
Ansökan
Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss via ansökningsformuläret. Urval och intervjuer sker löpande, så vi tar tacksamt emot din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor om tjänsten, var vänlig kontakta kontaktpersonen nedan. På www.vardlanken.se/lediga-jobb presenterar vi alla våra lediga uppdrag. Visa mindre

Koordinator anhörigstöd till Socialförvaltningen Nordost

Ansök    Jun 25    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare... Visa mer
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en utvecklingsinriktad koordinator i anhörigstöd till UngNordost. Vi satsar med ett ökat fokus på anhöriga och brottsoffer för att kunna utveckla det stöd som behövs för att minska brottslighet och de kriminella gängens makt att utöva hot och våld. Som koordinator kommer du att arbeta i samverkan med behandlingsfunktioner inom UngNordost och övriga Resursenheter inom förvaltningen. Inom UngNordost finns också naturliga kontaktytor med såväl skolsociala team/skolsocionomer, områdesbaserade samverkansteam, Familjeakademin, Rätt kurva, SSPF-koordinatorer och team SIG med koordinatorer och operativa funktioner.

Du kommer bidra med kunskapsstöd och öka förutsättningarna för förbättrade kunskapsunderlag för myndighetsutövande socialtjänst vid behov av köpta insatser såsom skyddade boenden. Du kommer även att arbeta operativt med att träffa anhöriga i brottsrelaterad problematik för att vara länk till utredande och beslutande instanser inom socialtjänsten samt lotsa till insatser hos offentliga aktörer eller inom civilsamhället.

Då detta är en helt ny tjänst och satsning från socialförvaltningen Nordost så börjar den i projektform fram till och med 2025 med möjlighet att övergå till tillsvidare anställning.

KVALIFIKATIONER
För att söka tjänsten som anhörigstöd-koordinator behöver du ha en socionomexamen alternativt annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer är likvärdig. Du behöver även ha tidigare erfarenhet av att leda samverkan både utifrån strategiskt koordinerande och operativt samordnande arbete med till exempel polis, socialtjänst, civilsamhälle samt av att arbeta med nätverk till barn, unga och deras familjer.

För tjänsten krävs också att du har erfarenhet av att verka i ett socioekonomiskt utsatt område samt att du har erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänst eller god kännedom om socialtjänstens myndighetsutövning som förvärvats på annat sätt. Du behöver ha erfarenhet av att samverka med både externa och interna aktörer, exempelvis skola och polis, samt ha god förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation. Meriterande är också kunskap om hur parallella samhällsstrukturer uppstår, befästs och upprätthålls samt vilka konsekvenser sådana strukturer leder till för lokalsamhället.

Du är lyhörd och kommunikativ och lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.

Vidare är du driven och har lätt för att samarbeta/samverka. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse.

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet!

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta? Visa mindre

Socialsekreterare till Försörjningsstöd i Socialförvaltningen Nordost

Ansök    Jun 17    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare... Visa mer
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Till enheten försörjningsstöd 4 söker vi nu två socialsekreterare. Huvuduppdraget är att utreda rätten till bistånd och att arbeta tillsammans med den enskilde hela vägen till självförsörjning. Vi söker dig som brinner för klientarbete och vill göra skillnad för de som är i behov av socialtjänsten. Vill du skapa förutsättningar för att fler ska bli självförsörjande och därigenom få möjlighet att leva ett självständigt liv? Genom att utreda och följa upp, ser vi att vi får ett bra resultat för den enskilde. Vårt mål är att klienterna så snabbt som möjligt ska nå självförsörjning och under tiden bedömer vi rätten till ekonomiskt bistånd. Du behöver vara en noggrann utredare och kunna fatta både positiva och negativa beslut.

I socialförvaltningen Nordost arbetar vi med ständig utveckling för att hålla oss uppdaterade med omvärld och samtid. Vi har stor tilltro till individens egna resurser och förmågor och har ett stort lösningsfokuserat arbetssätt. Vi arbetar även utifrån LEAN och utvärderar om det vi gör ger effekt för den enskilde. Vi arbetar också utifrån Göteborgs Stads förhållningssätt; Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt.

Vi erbjuder dig ett varierande och stimulerande arbete i engagerade och utvecklingsorienterade arbetsgrupper. Grupperna arbetar med stort engagemang och med god sammanhållning genom att aktivt utreda, följa upp för att få ut klienterna i egen försörjning. Hos oss finns utvecklingsmöjligheter i form av handledning, utbildning och nära arbetsledning i form av två 1:e socialsekreterare samt ett lärande klimat i arbetsgruppen.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen samt tidigare erfarenhet av arbete med myndighetsutövning. Du har tidigare erfarenhet inom området försörjningsstöd. Det är även meriterande om du har erfarenhet av andra områden inom socialtjänsten.

I rollen som socialsekreterare är det viktigt att du som person är trygg och stabil i dig själv, har god serviceförmåga och ett professionellt bemötande. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Vidare har du har en förmåga att möta människor som ofta lever i utsatta miljöer och med svåra livssituationer. Du är pedagogisk och har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv samtidigt som du förmår förmedla struktur och målinriktning i ditt klientarbete. Du har ett flexibelt tankesätt och en förmåga att kunna omprioritera dina uppgifter under arbetsdagen då akuta situationer kan uppstå. För dig är det en självklarhet att bidra till verksamhetens mål och du gillar att följa upp dina och verksamhetens mål månadsvis. Du står för den värdegrund som finns på din arbetsplats och är mån om att denna översätts i handling. Du har intresse av att arbeta i en mångkulturell stadsdel.

Urval och intervjuer kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdag, så tveka inte att söka redan idag.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta? Visa mindre

Socionom på vikariat

Ansök    Jun 12    Falck Sverige AB    Socionom
Med 1 000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är Falck Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder företagshälsovård, kris- och personalstöd, organisations- och ledarskapsutveckling, omställnings- och karriärtjänster samt primärvård och hälsotjänster för privatpersoner. Falcks tjänster inom hälsa och arbetsliv når 1,2 miljoner människor över hela Sverige och bidrar till ett hållbart arbetsliv och privat... Visa mer
Med 1 000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är Falck Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder företagshälsovård, kris- och personalstöd, organisations- och ledarskapsutveckling, omställnings- och karriärtjänster samt primärvård och hälsotjänster för privatpersoner. Falcks tjänster inom hälsa och arbetsliv når 1,2 miljoner människor över hela Sverige och bidrar till ett hållbart arbetsliv och privatliv för alla.

Har du några års erfarenhet av arbete som socionom och intresse av att bedriva stödjande samtal? Då ska du söka denna tjänst på Falck Hälsa och Arbetsliv!

Falck söker en vikarie till vårt duktiga team av socionomer i vår Telefonmottagning centralt belägen i Göteborg. Våra kunder är offentliga organisationer, privata företag och försäkringsbolag. Som socionom hos oss håller du stödsamtal, gör bedömningar och vägleder klienter via telefon gällande privata och arbetsrelaterade frågeställningar, t.ex. stress, relationer, sociala problem, konflikter, missbruk mm. I arbetet ingår även tidsbokning till specialist samt andra administrativa arbetsuppgifter.

Vi söker dig som är utbildad socionom med några års erfarenhet. Du har god förmåga att bedriva stödjande samtal, meriterande om du har kunskaper i samtalsmetodik, t ex MI. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.

Som person har du en god kommunikativ och administrativ förmåga och drivs av att göra skillnad hos andra i behov av professionellt stöd.

Övrigt:

Vi är ett glatt team som sitter i ljusa fräscha lokaler på centrala Vasagatan i Göteborg, där även denna tjänst är placerad.

Vår telefonmottagning är öppen dygnet runt och därmed kan det bli aktuellt med viss kvälls- och beredskapstjänstgöring.

Tjänsten är ett vikariat på 4 månader med start 1 september 2024. Ev. möjlighet till förlängning.

Är du intresserad?

Vid frågor är du välkommen att kontakta Gruppchef Susanne Johansson på telefon 031-604931.

Välkommen med din ansökan senast 23 juni 2024. Urval och intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista datum för ansökan.

Vi undanber oss kontakt från annonserings- och rekryteringsföretag. Visa mindre

Socialsekreterare till mottag, barn och unga till Västra Götalands län!

Vi söker Dig som har flerårig arbetserfarenhet inom myndighet barn och unga och som har erfarenhet av arbete på mottagningsenhet, barn och unga. Uppdraget startar snarast och pågår under hösten i en kommun i Västra Götalands län. Du ska ha en socionomexamen och flerårig arbetserfarenhet av mottag och/eller av att skriva utredningar för att vara aktuell för tjänsten. Omfattning; Heltid. Du ska kunna utreda enligt nya BBIC och vara utbildad i Signs of Safety... Visa mer
Vi söker
Dig som har flerårig arbetserfarenhet inom myndighet barn och unga och som har erfarenhet av arbete på mottagningsenhet, barn och unga. Uppdraget startar snarast och pågår under hösten i en kommun i Västra Götalands län. Du ska ha en socionomexamen och flerårig arbetserfarenhet av mottag och/eller av att skriva utredningar för att vara aktuell för tjänsten. Omfattning; Heltid. Du ska kunna utreda enligt nya BBIC och vara utbildad i Signs of Safety samt kunna arbeta i metoden. Du ska ha god vana av verksamhetssystemet Treserva. Du ska självständigt kunna driva ditt arbete framåt, vara relationsskapande och ha god samarbetsförmåga som bygger på respekt och lyhördhet. Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift är ett krav. Du ska kunna arbeta på arbetsplatsen. B-körkort är ett krav i tjänsten. 
Uppfyller du de kvalifikationer som efterfrågas? Tillsättning sker med kort varsel, skicka in din ansökan redan idag!
Arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter inom mottagning -barn och unga. Du kommer att ingå i en grupp som tar emot anmälningar och ansökningar gällande barn och ungdom 0-20 år och ansvarar för förhandsbedömningar i dessa. I förhandsbedömning ingår samtal med barn/ungdom och vårdnadshavare. Vid behov, kan det parallellt med mottagningsuppdraget bli aktuellt att kunna ta egna utredningar. Samverkan sker med interna och externa samverkanspartners. 
Anställning
Du kommer att bli anställd som konsult för Vårdlänken Bemanning Rekrytering, med varierande arbetstider och tjänstegrad efter överenskommelse.
Som konsult hos oss erbjuds du:
• Konkurrenskraftig lön och intressanta uppdrag i olika verksamheter
• Kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och semesterersättning
• Stora möjligheter att själv välja arbetsplats och arbetstider
• Hjälp med resa och boende om du arbetar på annan ort
• Introduktion och kontinuerlig coachning så att du snabbt kommer in i din roll
• En dedikerad och tillgänglig konsultchef, som själv varit verksam inom ditt yrkesområde
• Inbjudningar till seminarier och konsultträffar
Vårdlänken är ett auktoriserat bemanningsföretag genom arbetsgivarorganisationen Almega – en trygghet för dig som konsult. Det innebär bland annat att vi har kollektivavtal och gedigna ansvars- och olycksfallsförsäkringar för våra konsulter, samt att vi betalar in till din tjänstepension från den allra första kronan du tjänar.
Ansökan
Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss via ansökningsformuläret. Urval och intervjuer sker löpande, så vi tar tacksamt emot din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor om tjänsten, var vänlig kontakta kontaktpersonen nedan. På www.vardlanken.se/lediga-jobb presenterar vi alla våra lediga uppdrag.
Kontaktperson
Sofie Tärnblom
[email protected]
+4608855460 Visa mindre

Skyddspedagog till skyddat boende

PositivumGruppen söker en vikarie till vårt skyddade boende för kvinnor och barn med placering i Göteborgsregionen. Tjänsten är en nattjänst med omfattning på 100%. Vikariatet startar i början på september och sträcker sig till och med juni 2025, med chans till förlängning. På våra boenden bor kvinnor från ålder 21 år, ensamma eller placerade med sina barn. Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna som skyddspedagog är att stötta de utsatta kvinnor och barn som... Visa mer
PositivumGruppen söker en vikarie till vårt skyddade boende för kvinnor och barn med placering i Göteborgsregionen. Tjänsten är en nattjänst med omfattning på 100%. Vikariatet startar i början på september och sträcker sig till och med juni 2025, med chans till förlängning.
På våra boenden bor kvinnor från ålder 21 år, ensamma eller placerade med sina barn.


Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna som skyddspedagog är att stötta de utsatta kvinnor och barn som bor på boendet, utifrån individuell arbetsplan/genomförandeplan samt säkerhetsplanering. I tjänsten ingår även administrativa uppgifter som till exempel dokumentation och kontakter med berörda myndigheter, polis, skola etc. Tjänsten innebär även kontaktmannaskap där vi förväntar oss att du är bekväm i ansvarstagande.
Tjänsten kommer också innebära en del hushållsarbete för att skapa en hemlik miljö för våra gäster.
Boendet är bemannat dygnet runt och på helg och natt arbetar man ensam.
Kvalifikationer:
För att vara aktuell för tjänsten krävs en pågående eller avslutad tvåårig eftergymnasial utbildning inom social omsorg, beteendevetenskap eller pedagogik.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta med människor i kris och behov av skydd.
Tjänsten kräver även viss erfarenhet av dokumentation samt förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt och har du tidigare erfarenhet av det så är det meriterande.
Personliga egenskaper:
Vi söker dig med en stark social drivkraft och engagemang för målgruppen, som vill vara med och påverka människors liv till det bättre. Du är lugn och trygg i dig själv och kan förmedla ditt lugn även till andra. Du är en varm och lyssnande person som tror på människans förmåga att förändra sitt liv. Vidare är du pedagogisk, empatisk och kreativ i ditt arbetssätt.
Slutkandidater kommer att behöva lämna utdrag från Brottsregister.
Vi erbjuder:
För rätt person erbjuder vi ett utvecklande och ibland utmanande arbete med chans att påverka och göra skillnad. Vi är starkt värderingsstyrda i vårt arbete och allt vi gör utgår från våra värdeord som är; kvalitetsmedvetna, flexibla och pålitliga. PositivumGruppens styrka är att vi aldrig tappar fokus på vilka vi är till för samtidigt som vi värnar om våra medarbetares arbetsmiljö, hälsa och balans i livet
GDPR
När du skickar in din ansökan till oss så samtycker du till att vi hanterar och lagrar dina personuppgifter under pågående rekryteringsprocess. När rekryteringen är avslutas raderas dina uppgifter.
Övrigt
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löper ut.


PositivumGruppen är en snabbt växande koncern inom socialt arbete i Västsverige. Vårt företagande har utgångspunkt i vår vision att: ”Positivum ska vara med och bygga ett bättre samhälle för de många människorna”. Vi arbetar i vardagen utifrån våra värdeord: kvalitetsmedvetenhet, flexibilitet och pålitlighet. Idag bedriver Positivumgruppen stödboende för ungdomar med psykosocial problematik, familjehemsvård, öppenvård, kvinnojourer,boende med stöd för unga vuxna samt en gymnasieskola. Visa mindre

Nattpersonal till skyddat boende

Om jobbet: PositivumGruppen söker en vikarie till vårt skyddade boende för kvinnor med placering i Göteborgsregionen. Tjänsten är en nattjänst med omfattning på 80%. Vikariatet startar i början på september och sträcker sig året ut med möjlighet till förlängning. På våra boenden bor kvinnor från ålder 21 år, ensamma eller placerade med sina barn. Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna som skyddspedagog är att stötta de utsatta kvinnor och barn som bor p... Visa mer
Om jobbet:
PositivumGruppen söker en vikarie till vårt skyddade boende för kvinnor med placering i Göteborgsregionen. Tjänsten är en nattjänst med omfattning på 80%. Vikariatet startar i början på september och sträcker sig året ut med möjlighet till förlängning.
På våra boenden bor kvinnor från ålder 21 år, ensamma eller placerade med sina barn.


Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna som skyddspedagog är att stötta de utsatta kvinnor och barn som bor på boendet, utifrån individuell arbetsplan/genomförandeplan samt säkerhetsplanering. I tjänsten ingår även administrativa uppgifter som till exempel dokumentation och kontakter med berörda myndigheter, polis, skola etc. Tjänsten innebär även kontaktmannaskap där vi förväntar oss att du är bekväm i ansvarstagande.
Tjänsten kommer också innebära en del hushållsarbete för att skapa en hemlik miljö för våra gäster.
Boendet är bemannat dygnet runt och på helg och natt arbetar man ensam.


Kvalifikationer:
För att vara aktuell för tjänsten krävs en pågående eller avslutad eftergymnasial utbildning inom social omsorg, beteendevetenskap eller likvärdigt.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta med människor i kris och behov av skydd.
Tjänsten kräver även erfarenhet av dokumentation samt förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt och har du tidigare erfarenhet av det så är det meriterande.


Personliga egenskaper:
Vi söker dig med en stark social drivkraft och engagemang för målgruppen, som vill vara med och påverka människors liv till det bättre. Du är lugn och trygg i dig själv och kan förmedla ditt lugn även till andra. Du är en varm och lyssnande person som tror på människans förmåga att förändra sitt liv. Vidare är du pedagogisk, empatisk och kreativ i ditt arbetssätt.
Slutkandidater kommer att behöva lämna utdrag från Brottsregister.


Vi erbjuder:
För rätt person erbjuder vi ett utvecklande och ibland utmanande arbete med chans att påverka och göra skillnad. Vi är starkt värderingsstyrda i vårt arbete och allt vi gör utgår från våra värdeord som är; kvalitetsmedvetna, flexibla och pålitliga. PositivumGruppens styrka är att vi aldrig tappar fokus på vilka vi är till för samtidigt som vi värnar om våra medarbetares arbetsmiljö, hälsa och balans i livet


GDPR
När du skickar in din ansökan till oss så samtycker du till att vi hanterar och lagrar dina personuppgifter under pågående rekryteringsprocess. När rekryteringen är avslutas raderas dina uppgifter.


Övrigt
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löper ut.
PositivumGruppen är en snabbt växande koncern inom socialt arbete i Västsverige. Vårt företagande har utgångspunkt i vår vision att: ”Positivum ska vara med och bygga ett bättre samhälle för de många människorna”. Vi arbetar i vardagen utifrån våra värdeord: kvalitetsmedvetenhet, flexibilitet och pålitlighet. Idag bedriver Positivumgruppen stödboende för ungdomar med psykosocial problematik, familjehemsvård, öppenvård, kvinnojourer,boende med stöd för unga vuxna samt en gymnasieskola. Visa mindre

Behandlare/socialsekreterare till Vintergatans HVB

Ansök    Jun 7    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare... Visa mer
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Vintergatan HVB är ett av Socialförvaltning Nordosts HVB-hem. Verksamheten är belägen i Bergsjön och har plats för fem ungdomar i åldern 15-19 år. Ungdomarna placeras företrädesvis utifrån SoL men i vissa fall även LVU, dock alltid utifrån miljö och inte eget beteende. Ungdomarna kan komma till oss från sin familj, annan institution, jourhem eller avbrutna familjehemsplaceringar. Placeringens längd bedöms individuellt utifrån ungdomars behov och kan variera från månader upp till över ett år.

Som behandlare/socialsekreterare är du med och har en betydande roll i att skapa en trygg och strukturerad vardag för ungdomarna. På Vintergatan arbetar vi utifrån ett systemiskt förhållningssätt och samverkan med ungdomens nätverk är en viktig del i det. Vi strävar efter att ha en nära samverkan med ungdomens familj, skola/sysselsättning, vårdkontakter, berörda enheter inom socialtjänsten och andra viktiga personer i ungdomens liv. Vi har organiserat vår verksamhet utifrån att den ska vara så hemlik som möjligt, vilket innefattar alla praktiska arbetsuppgifter som vanligtvis förekommer i ett hem, såsom matlagning, städ, hjälp med läxläsning m.m. I Socialförvaltning Nordost används journalföringssystemet Treserva och dokumentation är också en av de dagliga arbetsuppgifterna.

Arbetet innebär att vara kontaktperson till en eller flera ungdomar. En viktig del är att ha samtal med ungdomen. Som kontaktperson är du också ansvarig för att utforma och hålla fokus på genomförandeplanen som upprättas utifrån det uppdrag vi får från socialtjänsten. Med detta som bakgrund är vår ambition att möta behov och anpassa metod utifrån individ och uppdrag.

Vi söker nu en medarbetare till vårt team bestående av föreståndare, samordnare och behandlare/socialsekreterare. Du kommer att gå på ett rullande schema med tjänstgöring dagar, kvällar, nätter och helger. Arbetet består till viss del av ensamarbete. Som behandlare/socialsekreterare hos oss får du möjlighet att arbeta i en liten och stabil arbetsgrupp med stor möjlighet att vara med och påverka verksamheten. Arbetet är varierande, givande och utmanande. Tjänsten är ett vikariat på ca 13 månader.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad socionom, beteendevetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du behöver ha tidigare erfarenhet av socialt arbete med ungdomar med psykosocial problematik och har du tidigare erfarenhet av arbete på HVB med ungdomar kommer det att betraktas som meriterande. Vidare ser vi det som meriterande om du har B-körkort.

I rollen som behandlare/socialsekreterare är det viktigt att du ansvarstagande och kan driva dina arbetsuppgifter på ett självständigt sätt, samtidigt som du behöver vara samarbetsinriktad och prestigelös. Du har ett gott bemötande och lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Det är viktigt att du är flexibel och har förmåga att anpassa din kommunikation utifrån situation i kontakten med ungdomarna, deras familjer och andra aktörer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vårt arbete med urval och intervjuer kan komma att påbörjas redan före sista ansökningsdatum, så varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag.

ÖVRIGT
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta? Visa mindre

Familjebehandlare sökes till kommun i Västra Götalands län!

Vi söker Dig som har en socionomexamen och minst 3 års erfarenhet av familjebehandling och erfarenhet skall vara i närtid. Uppdraget som är i en kommun i närheten av centrala Göteborg startar omgående och pågår under hösten. Du ska ha flerårig arbetserfarenhet av att stödja familjer i olika frågor utifrån barnens och familjernas behov. Målgruppen är barn och unga 0-18 år och deras föräldrar. Omfattning; Heltid/deltid från 50% och uppåt. Du ska vara utbilda... Visa mer
Vi söker
Dig som har en socionomexamen och minst 3 års erfarenhet av familjebehandling och erfarenhet skall vara i närtid. Uppdraget som är i en kommun i närheten av centrala Göteborg startar omgående och pågår under hösten. Du ska ha flerårig arbetserfarenhet av att stödja familjer i olika frågor utifrån barnens och familjernas behov. Målgruppen är barn och unga 0-18 år och deras föräldrar. Omfattning; Heltid/deltid från 50% och uppåt. Du ska vara utbildad och ha god arbetsvana av följande metoder; MI, COS, Trappan, Tejping samt Systemisk utbildning. God arbetsvana i verksamhetssystemet Treserva är meriterande. Du ska självständigt och strukturerat kunna driva ditt arbete framåt, vara relationsskapande och ha en god samarbetsförmåga med både de familjer som du möter och med kollegor i ditt arbete. Det är viktigt att du har förmåga att hålla ett tydligt fokus utifrån uppdraget. Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift är ett krav. Du ska kunna arbeta på arbetsplatsen och kunna göra hembesök hos familjerna. B-körkort är ett krav i tjänsten. Semesterplanering sker i samråd med kunden. 
Uppfyller du de kvalifikationer som efterfrågas? Tillsättning sker med kort varsel, skicka in din ansökan redan idag!
Arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter som familjebehandlare. Du kommer i sällskap med andra verksamma inom området arbeta utifrån vad som framkommer i utredningarna och anpassa insatser efter det. Du kommer att ha familjesamtal, föräldrastöd och samtal med barn och unga. Samverkan sker med interna och externa samverkanspartners. 
Anställning
Du kommer att bli anställd som konsult för Vårdlänken Bemanning Rekrytering, med varierande arbetstider och tjänstegrad efter överenskommelse.
Som konsult hos oss erbjuds du:
• Konkurrenskraftig lön och intressanta uppdrag i olika verksamheter
• Kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och semesterersättning
• Stora möjligheter att själv välja arbetsplats och arbetstider
• Hjälp med resa och boende om du arbetar på annan ort
• Introduktion och kontinuerlig coachning så att du snabbt kommer in i din roll
• En dedikerad och tillgänglig konsultchef, som själv varit verksam inom ditt yrkesområde
• Inbjudningar till seminarier och konsultträffar
Vårdlänken är ett auktoriserat bemanningsföretag genom arbetsgivarorganisationen Almega – en trygghet för dig som konsult. Det innebär bland annat att vi har kollektivavtal och gedigna ansvars- och olycksfallsförsäkringar för våra konsulter, samt att vi betalar in till din tjänstepension från den allra första kronan du tjänar.
Ansökan
Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss via ansökningsformuläret. Urval och intervjuer sker löpande, så vi tar tacksamt emot din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor om tjänsten, var vänlig kontakta kontaktpersonen nedan. På www.vardlanken.se/lediga-jobb presenterar vi alla våra lediga uppdrag.
Kontaktpersoner

Sofie Tärnblom
[email protected]
+4608855460


Therese Löfall
[email protected]
+4608855460 Visa mindre

Skyddspedagog till skyddat boende

PositivumGruppen söker en vikarie till vårt skyddade boende för kvinnor och barn med placering i Göteborgsregionen. Tjänsten är en nattjänst med omfattning på 100%. Vikariatet startar i början på september och sträcker sig till och med juni 2025, med chans till förlängning. På våra boenden bor kvinnor från ålder 21 år, ensamma eller placerade med sina barn. Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna som skyddspedagog är att stötta de utsatta kvinnor och barn som... Visa mer
PositivumGruppen söker en vikarie till vårt skyddade boende för kvinnor och barn med placering i Göteborgsregionen. Tjänsten är en nattjänst med omfattning på 100%. Vikariatet startar i början på september och sträcker sig till och med juni 2025, med chans till förlängning.
På våra boenden bor kvinnor från ålder 21 år, ensamma eller placerade med sina barn.


Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna som skyddspedagog är att stötta de utsatta kvinnor och barn som bor på boendet, utifrån individuell arbetsplan/genomförandeplan samt säkerhetsplanering. I tjänsten ingår även administrativa uppgifter som till exempel dokumentation och kontakter med berörda myndigheter, polis, skola etc. Tjänsten innebär även kontaktmannaskap där vi förväntar oss att du är bekväm i ansvarstagande.
Tjänsten kommer också innebära en del hushållsarbete för att skapa en hemlik miljö för våra gäster.
Boendet är bemannat dygnet runt och på helg och natt arbetar man ensam.
Kvalifikationer:
För att vara aktuell för tjänsten krävs en pågående eller avslutad tvåårig eftergymnasial utbildning inom social omsorg, beteendevetenskap eller pedagogik.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta med människor i kris och behov av skydd.
Tjänsten kräver även viss erfarenhet av dokumentation samt förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt och har du tidigare erfarenhet av det så är det meriterande.
Personliga egenskaper:
Vi söker dig med en stark social drivkraft och engagemang för målgruppen, som vill vara med och påverka människors liv till det bättre. Du är lugn och trygg i dig själv och kan förmedla ditt lugn även till andra. Du är en varm och lyssnande person som tror på människans förmåga att förändra sitt liv. Vidare är du pedagogisk, empatisk och kreativ i ditt arbetssätt.
Slutkandidater kommer att behöva lämna utdrag från Brottsregister.
Vi erbjuder:
För rätt person erbjuder vi ett utvecklande och ibland utmanande arbete med chans att påverka och göra skillnad. Vi är starkt värderingsstyrda i vårt arbete och allt vi gör utgår från våra värdeord som är; kvalitetsmedvetna, flexibla och pålitliga. PositivumGruppens styrka är att vi aldrig tappar fokus på vilka vi är till för samtidigt som vi värnar om våra medarbetares arbetsmiljö, hälsa och balans i livet
GDPR
När du skickar in din ansökan till oss så samtycker du till att vi hanterar och lagrar dina personuppgifter under pågående rekryteringsprocess. När rekryteringen är avslutas raderas dina uppgifter.
Övrigt
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löper ut.


PositivumGruppen är en snabbt växande koncern inom socialt arbete i Västsverige. Vårt företagande har utgångspunkt i vår vision att: ”Positivum ska vara med och bygga ett bättre samhälle för de många människorna”. Vi arbetar i vardagen utifrån våra värdeord: kvalitetsmedvetenhet, flexibilitet och pålitlighet. Idag bedriver Positivumgruppen stödboende för ungdomar med psykosocial problematik, familjehemsvård, öppenvård, kvinnojourer,boende med stöd för unga vuxna samt en gymnasieskola. Visa mindre

Socialarbetare sökes till Stadsmissionens Stödcentral!

Göteborgs Stadsmission är en idéburen, ickevinstdrivande organisation som arbetar för att stödja människor som lever i utsatta livssituationer. Tillsammans vill vi skapa ett Göteborg där alla är inkluderade. En stad där vi möter människan, inte problemet. OM OSS  Göteborgs Stadsmission har under en lång tid följt samhällsutvecklingen på nära håll och signaler pekar mot en framtid med en ökad ekonomisk utsatthet bland våra besökare. Vi har därf... Visa mer
Göteborgs Stadsmission är en idéburen, ickevinstdrivande organisation som arbetar för att stödja människor som lever i utsatta livssituationer. Tillsammans vill vi skapa ett Göteborg där alla är inkluderade. En stad där vi möter människan, inte problemet.
OM OSS 
Göteborgs Stadsmission har under en lång tid följt samhällsutvecklingen på nära håll och signaler pekar mot en framtid med en ökad ekonomisk utsatthet bland våra besökare.

Vi har därför valt att starta en stödcentral där vi arbetar med akut materiellt stöd och rådgivning. Utifrån ett rättighetsperspektiv och med fokus på egenmakt förmedlar vi kläder, mat och annat till olika grupper av människor i utanförskap och med en låg inkomststandard. Vi erbjuder möjlighet till dusch och tvätt av kläder. Vår målgrupp är bred. Vi möter barnfamiljer, pensionärer, människor i hemlöshet, personer med missbruksproblematik och med psykisk ohälsa. Vi lotsar vidare besökare till våra egna och andras verksamheter runt om i staden.

Verksamheten är helt finansierad av insamlade medel och externa bidrag vilket ger oss en unik möjlighet att forma verksamheten efter de behov vi ser i staden. Vi har som organisation uppdraget att arbeta med såväl akuta som långsiktiga insatser samt att bedriva ett aktivt påverkansarbete för att lyfta våra besökares röster och bidra till att förändra de samhällsstrukturer som ligger bakom utsattheten.

Vårt uppdrag är föränderligt då vi utifrån behov regelbundet justerar våra insatser för målgruppen.

OM TJÄNSTEN
Ditt främsta uppdrag är att utifrån behov erbjuda olika insatser som lindrar nöden och stärker målgruppen utifrån uppdraget ovan. Du möter människor där de befinner sig just nu och variationen av arbetsuppgifter är stor. Arbetet innebär att jobba processinriktat med människor, du kartlägger deras behov och utifrån motiverande samtal lotsar du dem vidare till lämpliga instanser. Stödcentralen tar emot över hundra individer i veckan som av olika anledningar befinner sig i en utsatt situation. En del kommer på akutbesök men merparten kommer veckovis under en längre period, upp till sex månader. Ytterligare arbetsuppgifter är att ta emot ansökningar från hjälpsökande, handlägga, hantera inkommande mail och telefonsamtal. Arbetet på Stödcentralen innebär också praktiska sysslor så som att ombesörja mat- och klädrum vilket innebär att beställa, packa upp och sortera varor. Under året arrangerar Stödcentralen ett antal större klädevents som du är med och organiserar. En del av uppdraget handlar också om att handleda arbetstränande, volontärer och timvikarier.

Du kommer att ingå i ett team bestående av tre socialarbetare och en metodutvecklare där vi tar oss an arbetet med glädje och engagemang. Stödcentralen ingår i en större enhet inom Göteborgs Stadsmission där ett nära samarbete med kollegor är centralt.

VEM ÄR DU?
Vi söker en socialarbetare med erfarenhet från tidigare arbete med människor i socialt utsatta livssituationer. Du har ett inre driv av att göra skillnad för andra och du blir stimulerad i en arbetsmiljö med ett högt arbetstempo. Att bemöta alla medmänniskor med respekt och värdighet är en självklarhet för dig. Som person är du trygg, relationsskapande, prestigelös och ansvarstagande. Du tar dig an och löser utmaningar på ett smidigt och flexibelt sätt och är van vid att samverka.

Du behöver kunna arbeta strukturerat, kommunikativt och tycka att en arbetsdag som inte alltid är förutsägbar är en kul utmaning. Du behöver vara lyhörd inför målgruppens behov och möta de utifrån deras förutsättningar.

Krav

- Akademisk examen som socionom eller annan som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Dokumenterad erfarenhet av arbete med människor i socialt utsatta livssituationer
- Kunskap gällande myndigheters lagar, rutiner och arbetssätt
- Erfarenhet av motiverande och stärkande arbete med målgruppen
- God datorvana

Meriterande

- Erfarenhet av att arbeta med delaktighet och egenmakt
- Språkkunskaper i arabiska och/eller somaliska
- Körkort

Vi utgår ifrån att du som söker jobb hos oss delar vår syn att alla människor har rätt till en plats i vår stad, ett eget hem och en röst. Läs mer om vår värdegrund här https://www.stadsmissionen.org/om-oss/.

PRAKTISK INFORMATION 
Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. 

Grundarbetstiden är dagtid 40 tim/vecka även om kvällar och helger kan förekomma utifrån verksamhetens behov. 

Innan anställning erbjuds ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Vi ser mångfald som en styrka och ser fram emot sökande med olika bakgrunder, intressen och erfarenheter.


Välkommen med din ansökan!


Vill du veta mer om Göteborgs Stadsmission? 


Hemsida: https://www.stadsmissionen.org/


Facebook: http://www.facebook.com/GbgStadsmission/


Linkedin: https://se.linkedin.com/company/g-teborgs-stadsmission


Instagram: https://www.instagram.com/gbgstadsmission/ https://www.instagram.com/stadsmissionenssecondhand_gbg/ https://www.instagram.com/restaurangsvinn/


Vill du stödja Göteborgs stadsmissions arbete? https://www.stadsmissionen.org/ge-stod/.


Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster 


Göteborgs Stadsmission gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Socialsekreterare till Barn och Unga 2, Socialförvaltningen Nordost

Ansök    Jun 3    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare... Visa mer
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Vi på enheten Barn och Unga 2 i Hjällbo söker ny kollega då en av våra socialsekreterare går vidare till andra arbetsuppgifter. Som socialsekreterare på Barn och Unga utreder du barns och ungdomars behov av skydd och stöd samt följer upp insatser utifrån gällande lagstiftning Sol och LVU. Hos oss får du många kollegor med bred kompetens och ett gott kollegialt stöd.

Vilka är vi?
Barn och Unga 2 är en stabil enhet med 13 socialsekreterare samt två 1:e socialsekreterare och en enhetschef, vilket möjliggör en nära arbetsledning. Vi jobbar aktivt för att ha hög kvalitét i handläggningen och lär oss ständigt den myndighetsutövning vi jobbar med. Vi uppskattar varandra, trivs tillsammans och gillar utveckling. Vi har ett öppet klimat, tar vara på våra olika kunskaper och förmågor och har en stark teamkänsla på enheten. Var och en bidrar på sitt sätt till trivseln och vi hjälps åt och stöttar varandra.

I socialförvaltningen Nordost har vi en omfattande introduktion till nyanställda socialsekreterare samt en gedigen kompetensförsörjning i form av utbildningar med olika inriktningar för socialsekreterare. Vi jobbar med Signs of Safety, MPV, EARL, SAVRY, ERASOR och LÖSA. Vi har ett FAS system vilket möjliggör att vi kan strukturera och planera arbete på ett tillfredställande sätt.

Vi samverkar med många olika aktörer vilket gör att vi löser många svåra situationer med hög kvalitét. Arbetet på Barn och Unga är mångsidigt, krävande i perioder men vi som jobbar här tycker att det är ett givande arbete som ger oss mycket tillbaka. Det är viktigt för oss att ha fokus på rätt frågor och i nuläget arbetar vi extra aktivt med bland annat barns och ungdomars delaktighet.

Som socialsekreterare hos oss kommer du att erbjudas regelbunden metodhandledning både enskilt och i grupp. Arbetsgrupperna har extern handledning en gång i månaden där var och en får möjlighet att lyfta det som behövs. Det finns möjlighet att kunna arbeta hemifrån vilket ger flexibilitet i planering av arbetstid. Vi har hälsoinspiratör och trivselgrupp på enheten. Vi har en socialadministratör som är kopplad till vår enhet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en socionomexamen då detta är ett krav för tjänsten. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom andra områden samt om du har särskild kompetens kring exempelvis hedersrelaterat våld och våld i nära relationer. B-körkort ses som meriterande.

Vi söker dig som tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/brukarens bästa i fokus samt förstår ditt uppdrag som socialsekreterare i en politiskt styrd organisation. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på ett rättssäkert sätt.

I vårt yrke är det viktigt att du visar respekt och hänsyn för de du möter i din yrkesroll samt att du är lyhörd och bra på att lyssna för att förstå andras behov. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i möten samt med dina kollegor. Då vi behöver upprätthålla en rättssäker dokumentation, behöver du vara noggrann och strukturerad samt gilla att skriva. Vidare använder du tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta? Visa mindre

Arbetsstödjare till arbetslivsförberedande verksamhet

Ansök    Jun 1    Conexi AB    Socionom
Brinner du för att få andra att växa och utvecklas? I så fall kan du vara den vi söker till vår verksamhet i Göteborg. Conexi bedriver arbetslivsförberedande verksamhet för vuxna personer inom autismspektrat, bl. a i samarbete med IKEA. Fokus ligger på individens utveckling och möjlighet till självständighet. Vår utgångspunkt är ett autismperspektiv där vi möter den enskilde med engagemang, respekt och kompetens. Verksamheten är värdegrundbaserad och prä... Visa mer
Brinner du för att få andra att växa och utvecklas? I så fall kan du vara den vi söker till vår verksamhet i Göteborg.
Conexi bedriver arbetslivsförberedande verksamhet för vuxna personer inom autismspektrat, bl. a i samarbete med IKEA. Fokus ligger på individens utveckling och möjlighet till självständighet. Vår utgångspunkt är ett autismperspektiv där vi möter den enskilde med engagemang, respekt och kompetens. Verksamheten är värdegrundbaserad och präglas av en anda av samarbete och samverkan där vi fungerar som ett team där alla bidrar till utveckling. Mer information om hur vi arbetar finns på vår hemsida: www.conexi.se.
Vi behöver nu utöka vårt team och söker en arbetsstödjare till vår verksamhet på IKEA Bäckebol Göteborg.
Dina arbetsuppgifter blir bl. a. kartläggning av arbetstagarnas resurser och behov i syfte att hitta lämpliga arbetsuppgifter. Tjänsten innefattar likaså att kartlägga arbetsuppgifter för arbetstagarna på IKEA. Syftet är att skapa strategier och verktyg i arbete för ett utvecklande och självständigt arbetsliv. Du kommer även att söka nya företagsplatser ute i näringslivet samt kartlägga även där. Arbetet verkställs med utgångspunkt från individens önskemål och behov, vilket kräver en förmåga till ständig förändring och anpassning.
Verksamheten genomförs på IKEA Bäckebol Göteborg samt på andra företagsplatser i näringslivet. Du som arbetsstödjare kommer att arbeta tillsammans med arbetstagarna och IKEA:s personal, samt med personal på den arbetsplats där arbetstagaren är placerad. Stort fokus ligger på individens utveckling och möjlighet till självständighet. Allt arbete är individuellt upplagt. Vi arbetar aktivt tillsammans med utvärdering, måluppföljning och en tydlig målbild framåt.


Kvalifikationer för tjänsten:
Erfarenhet kring autismspektrumtillstånd.
Utbildning som arbetsterapeut, socionom, pedagog eller annan likvärdig högskoleutbildning.
Det är meriterade om du har erfarenhet av att verkställa insatser med målgruppen inom neuropsykiatriska diagnoser.
Du behöver ha god vana av dokumentation i digitala system samt att arbeta i Officepaketet.
B-körkort
Du har förmåga att planera och genomföra ditt arbete självständigt men i samverkan med arbetstagare, IKEA, näringsliv och myndigheter. Du stimuleras av att verka i processer, arbeta mot uppsatta mål och bidra till människors utveckling. Som person är du initiativtagande, självständig, lösningsfokuserad och ansvarsfull.


Arbetstid/Varaktighet ?
Tillsvidare med tillträde snarast.
Tjänstgöringsgrad 62,5 % dagtid - måndag till fredag.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Visa mindre

Kurator/Socionom sökes till Cancerrehabiliteringen

Ansök    Jun 3    VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN    Socionom
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation på högsta nivå – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem. Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriver världsledande sjukvård, forskning, utbildning och ... Visa mer
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation på högsta nivå – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem. Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriver världsledande sjukvård, forskning, utbildning och innovation som efterfrågas nationellt och internationellt. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av högsta kvalitet, där patienten är alltid är i fokus.Om oss

Inom verksamhet onkologi behandlas patienter med alla typer av cancer under någon fas av sjukdomsförloppet, såväl medicinskt som med strålbehandling.

Vården bedrivs både i öppen- och slutenvård.

Cancerrehabiliteringen inom verksamhet onkologi är en central del av omhändertagandet under hela den tid patienterna har kontakt med oss. Målsättningen är att ha en hög tillgänglighet och god kvalitet vad gäller samtalsstöd, omhändertagande av smärta, nutritionsbesvär samt akuta och långvariga biverkningar av behandling.

Vi har ett stort forsknings- och utbildningsuppdrag med inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har – Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.

Arbetsuppgifter

Som kurator inom Cancerrehabiliteringen arbetar du självständigt, samt i nära samarbete med dina kuratorskollegor och andra professioner inom cancervården. Arbetsuppgifterna innebär psykosocialt utrednings- och behandlingsarbete, att möta patienter och närstående i samtal kring de känslomässiga reaktioner som sjukdomen kan medföra samt att vid behov samordna kontakter och åtgärder i samhället. Vi möter patienter både enskilt och i grupp.

Om dig

Vi söker dig som har en socionomexamen och gärna har några års yrkeserfarenhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är ansvarstagande och gillar att arbeta tillsammans med andra samtidigt som du självständigt kan planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har god förmåga att kommunicera och ingjuta förtroende hos andra på ett lyhört sätt. Du är trygg i dig själv och i din yrkesroll. Tveka inte att söka redan idag, intervjuer sker löpande under ansökningstiden. 

Tjänsten är ett vikariat from 2024-08-19 eller enligt överenskommelse tom 2025-02-28.

Varmt välkommen med din ansökan!

Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.


Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.  Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate.
Ansökan
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.


Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Visa mindre

Socialsekreterare, barn och unga till kommun i Västra Götalands län!

Vi söker Dig som har en socionomexamen och minst 5 års arbetserfarenhet av myndighetsutövning och inom myndighet barn och unga och erfarenheten skall vara i närtid. Uppdraget som startar under juni månad och pågår under hösten är i en kommun i Västra Götalands län. Uppdraget är i närheten av centrala Göteborg. Du ska ha flerårig arbetserfarenhet av att utreda behov, fatta beslut och följa upp fattade beslut enligt aktuell lagstiftning, SoL och LVU. Omfattn... Visa mer
Vi söker
Dig som har en socionomexamen och minst 5 års arbetserfarenhet av myndighetsutövning och inom myndighet barn och unga och erfarenheten skall vara i närtid. Uppdraget som startar under juni månad och pågår under hösten är i en kommun i Västra Götalands län. Uppdraget är i närheten av centrala Göteborg. Du ska ha flerårig arbetserfarenhet av att utreda behov, fatta beslut och följa upp fattade beslut enligt aktuell lagstiftning, SoL och LVU. Omfattning; Heltid. Du ska ha god vana av verksamhetssystemet Combine och kunna utreda enligt BBIC. Du ska självständigt kunna driva ditt arbete framåt, vara relationsskapande och ha en god samarbetsförmåga med både klienter och kollegor. Det är viktigt att du visar stort engagemang för målgruppen samtidigt som du har förmåga att hålla ett tydligt fokus utifrån uppdraget. Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift är ett krav. Du ska kunna arbeta på arbetsplatsen. B-körkort är ett krav i tjänsten. 
Uppfyller du de kvalifikationer som efterfrågas? Tillsättning sker med kort varsel, skicka in din ansökan redan idag!
Arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter som socialsekreterare -barn och unga. Du kommer att ingå i en grupp av socialsekreterare som utreder och bedömmer behov av skydd och stöd gällande barn och ungdom 0-20 år. Som en del av arbetet ingår samtal med barnet/ungdomen och vårdnadshavare. Samverkan sker med interna och externa samverkanspartners. 
Anställning
Du kommer att bli anställd som konsult för Vårdlänken Bemanning Rekrytering, med varierande arbetstider och tjänstegrad efter överenskommelse.
Som konsult hos oss erbjuds du:
• Konkurrenskraftig lön och intressanta uppdrag i olika verksamheter
• Kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och semesterersättning
• Stora möjligheter att själv välja arbetsplats och arbetstider
• Hjälp med resa och boende om du arbetar på annan ort
• Introduktion och kontinuerlig coachning så att du snabbt kommer in i din roll
• En dedikerad och tillgänglig konsultchef, som själv varit verksam inom ditt yrkesområde
• Inbjudningar till seminarier och konsultträffar
Vårdlänken är ett auktoriserat bemanningsföretag genom arbetsgivarorganisationen Almega – en trygghet för dig som konsult. Det innebär bland annat att vi har kollektivavtal och gedigna ansvars- och olycksfallsförsäkringar för våra konsulter, samt att vi betalar in till din tjänstepension från den allra första kronan du tjänar.
Ansökan
Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss via ansökningsformuläret. Urval och intervjuer sker löpande, så vi tar tacksamt emot din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor om tjänsten, var vänlig kontakta kontaktpersonen nedan. På www.vardlanken.se/lediga-jobb presenterar vi alla våra lediga uppdrag.
 
Kontaktpersoner

Sofie Tärnblom
[email protected]
+4608855460


Therese Löfall
[email protected]
+4608855460 Visa mindre

Socionom till HSB Göteborg

Vill du vara med och bidra till morgondagens goda boende? Vi söker nu en driven socionom med hjärtat på det rätta stället till HSB Göteborgs boendesociala grupp. Våra socionomer arbetar med att främja och bibehålla det goda boendet genom att skapa trygghet, trivsel och en bra grannsämja i föreningarna. Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på vårt huvudkontor på Sven Hultins plats i Göteborg. Arbetsuppgifter Boendesociala gruppen på HSB Göteb... Visa mer
Vill du vara med och bidra till morgondagens goda boende? Vi söker nu en driven socionom med hjärtat på det rätta stället till HSB Göteborgs boendesociala grupp. Våra socionomer arbetar med att främja och bibehålla det goda boendet genom att skapa trygghet, trivsel och en bra grannsämja i föreningarna. Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på vårt huvudkontor på Sven Hultins plats i Göteborg.
Arbetsuppgifter
Boendesociala gruppen på HSB Göteborg består idag av tre socionomer som arbetar på uppdrag av styrelserna i bostadsrättsföreningar. Socionomens främsta uppgift är att stödja och vägleda såväl styrelse som boende när låsningar och svårigheter uppstår som får en påverkan på trygghet och välmående. Det kan handla om boende som stör eller upplever störningar från andra grannar, har svårt att hantera sina månadsavgifter eller är i konflikt med varandra. Socionomerna kan även ge hjälp och stöd samt initiera kontakt med samhällets resurser vid problem med boende på grund av kognitiv nedsättning, psykisk eller fysisk sjukdom, missbruksproblematik eller andra svårigheter. Boendesociala gruppen arbetar därutöver med utredningar kring misstänkt olovlig andrahandsuthyrning och kan anlitas under större renoveringsprojekt för att avlasta styrelsen och fungera som ett stöd för de boende. Arbetsuppgifterna innefattar marknadsföring samt uppsökande försäljning av tjänsten.
Kvalifikationer
Du ska ha Socionomexamen och flera års praktisk erfarenhet av att hantera personer i olika problemsituationer. Du har god kännedom om lagstiftning inom området och erfarenhet från arbete inom socialtjänst och/eller sjukvården. Erfarenhet av myndighetsutövning är meriterande. Då tjänsten till viss del innebär att man besöker olika bostadsrättsföreningar så måste du inneha ett svenskt B körkort.
Personliga egenskaper
Som person är du kommunikativ och analytisk samt har förmågan att läsa av en situation och medla i låsta lägen. Du har en positiv grundinställning till människor och tycker om att arbeta utifrån ett flexibelt arbetssätt. I rollen behöver du både ha lätt för att samverka och samarbeta med andra, men också kunna vara självgående då du driver dina egna ärenden. Grundläggande är att du har en människosyn som innebär en övertygelse om möjlighet till förändring.
Eftersom information och marknadsföring av tjänsten gentemot de olika föreningarna ingår i uppgiften, krävs också att du är utåtriktad, driven och kreativ samt kan ta egna initiativ. Vi söker en person med personlig mognad som kan skilja mellan det privata och professionella, gärna med lång erfarenhet av liknande arbete som kan ge våra medlemmar stöd och trygghet i boendet. Att du förstår och sympatiserar med den kooperativa tanken och HSBs värderingar är en självklarhet.
Vi erbjuder
Socionomerna har ett tätt samarbete och agerar utifrån HSB Göteborgs gemensamma värdegrund Ethos, som bygger på engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan. Boendesociala gruppen arbetar också nära andra kompetenser inom HSB Göteborg såsom jurister, förvaltare och ombyggnation. Genom dialog och engagemang uppnår vi tillsammans hög kvalitét i våra leveranser. Vi strävar alltid efter att skapa mervärde för våra medlemmar och långsiktiga relationer med våra kunder.
Vi ger dig möjligheterna att utvecklas, men det är du själv som har ansvaret att förvalta dem. Som medarbetare på HSB Göteborg agerar du professionellt och kundfokuserat i alla sammanhang. Hjälper du oss att skapa mervärde för våra medlemmar och dessutom är en schysst kollega tror vi på ett långt och givande samarbete med dig och vi lovar att dina insatser värdesätts.
Vi är som alla andra noga med att du har rätt erfarenhet på pappret. Men ännu viktigare är att du har rätt förhållningssätt, och att du kommer till oss med ett öppet sinne och ambitionen att aktivt vara med och forma HSB Göteborgs framtid. Möjligheterna finns hos oss, och tillsammans kommer vi driva igenom dem!
För att säkerställa att vi upprätthåller en säker och hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare och kunder tillämpar vi drogtestning som en del av vår rekryteringsprocess. Vi på HSB Göteborg har nolltolerans gällande droger och alkohol på arbetsplatsen och testningen är en standardprocedur som används för att säkerställa att våra nya medarbetare är redo att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert och professionellt sätt. Om du har frågor eller oro kring detta, tveka inte att ta kontakt med oss.
Sista ansökningsdag är 6 juni 2024, intervjuer kommer att ske löpande. Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta samordnare för boendesociala gruppen Patrik Nordlund [email protected] eller telefon: 010-442 20 64.
Unionens representant är Maria Lindqvist, [email protected]
HSB Göteborg är Västsveriges största bostadskooperativa företag. Vi ägs av 75 000 medlemmar och all vinst går till att utveckla framtidens boende, bland annat genom att producera tjänster och bostäder som ligger i framkant. Inom HSB Göteborg finns drygt 350 bostadsrättsföreningar och vi äger samt förvaltar även hyresrätter och lokaler. Vår vision är att höja kvaliteten på allt från grannskap och gemenskap till arkitektur och boendeekonomi. Vägen dit ska vara hållbar enligt ISO 26000 och visa att vi tar vårt miljömässiga, ekonomiska och sociala ansvar för framtiden. HSBGöteborg har utsetts till bästa arbetsgivare i branschen och fått hedersomnämnande för att vi arbetar föredömligt med mångfald och likabehandling.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Socialsekreterare till Försörjningsstöd Hisingen

Ansök    Maj 30    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen. Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfr... Visa mer
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete där vi alla tillsammans utvecklar socialförvaltningen Hisingen där "vi är ett starkare ord än jag". Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Enheterna för ekonomiskt bistånd på Socialförvaltningen Hisingen har ca 120 medarbetare som arbetar indelat i fem olika enheter: mottagningsenheten som tar emot nya ärenden och fyra enheter som handlägger pågående ärenden. Inom enheterna arbetar två yrkeskategorier: socialsekreterare och socialadministratörer.

Vi söker nu två socialsekreterare till Enheten för ekonomiskt bistånd 2 som är belägen på Höstvädersgatan 1. Enheten består av 15 socialsekreterare, en socialadministratör, två 1:e socialsekreterare och enhetschef.

Som socialsekreterare kommer du att i nära samarbete med interna och externa samarbetspartners ha ansvar för uppföljning av arbetsplaner upprättade tillsammans med den enskilde. Arbetet kräver mycket kontakt med våra klienter, andra myndigheter och övriga enheter inom förvaltningen. I det dagliga arbetet får du stöttning av 1:e socialsekreterare.

På vår arbetsplats finns en bredd bland medarbetarna, där några har lång erfarenhet inom yrket medan andra med kortare erfarenhet bidrar med nya perspektiv och kunskap. Vi har personal i alla åldrar. Vi erbjuder en trevlig arbetsgrupp och goda utvecklingsmöjligheter i form av extern handledning och utbildning.

KVALIFIKATIONER
För den här tjänsten krävs att du har socionomexamen och att du har erfarenhet som socialsekreterare med ekonomiskt bistånd. Du är väl förankrad inom områdets lagstiftning. Du förstår vikten av en rättssäker handläggning och vad detta innebär i praktiken. För att klara av uppdraget är det viktigt att du både kan arbeta med myndighetsutövning men samtidigt stötta och motivera individer.

I din roll som socialsekreterare ser vi att du är strukturerad och har en förmåga att överblicka och prioriterar dina arbetsuppgifter. Du tar gärna eget ansvar för dina arbetsuppgifter och driver självständigt egna processer.

Då arbetet innebär ett tätt samarbete med både interna och externa samarbetspartners har du en god samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt. Du är positiv, öppen och tillgänglig samtidigt som du kan förmedla struktur och målinriktning i klientarbetet. Då du i arbetet möter människor i en utsatt situation måste du i din yrkesroll ha ett bra bemötande.

I ditt arbete ingår att kommunicera och dokumentera och därför behöver du vara duktig på att formulera dig i både tal och skrift. Goda datakunskaper är ett krav och har du tidigare kunskaper i Treserva ser vi det som meriterande.

Urval kommer att ske löpande under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan.

Varmt välkommen till oss på Hisingen! Visa mindre

Socialsekreterare, barn och unga till Västra Götalands län!

Vi söker Dig som har socionomexamen och som har minst tre års erfarenhet inom det aktuella kompetensområdet till ett konsultuppdrag i en kommun i Västra Götalands län. Uppdraget startar så snart som möjligt och pågår under hösten. Omfattning; Heltid, måndag-fredag. För att vara aktuell för tjänsten ska du ha en socionomexamen och ha arbetat i minst tre år med barn och unga på myndighet och med myndighetsutövning. Du ska vara trygg och självständig i dina a... Visa mer
Vi söker
Dig som har socionomexamen och som har minst tre års erfarenhet inom det aktuella kompetensområdet till ett konsultuppdrag i en kommun i Västra Götalands län. Uppdraget startar så snart som möjligt och pågår under hösten. Omfattning; Heltid, måndag-fredag. För att vara aktuell för tjänsten ska du ha en socionomexamen och ha arbetat i minst tre år med barn och unga på myndighet och med myndighetsutövning. Du ska vara trygg och självständig i dina arbetsuppgifter. Du ska ha god arbetserfarenhet av dokumentation och samtal med barn och unga och goda kunskaper i verksamhetsprogrammet Treserva efterfrågas. God förmåga i svenska språket i både tal och skrift. Du ska kunna arbeta på arbetsplatsen, distansarbete sker enligt överenskommelse. Du ska i samband med anställning kunna uppvisa ett giltigt belastningsregister. 
Är du tillgänglig och inom området? Skicka in din ansökan redan idag!
Arbetsuppgifter
I rollen som utredare kommer du att utreda ärenden och besluta om insatser, samt göra uppföljningar av insatser gällande barn och unga i åldern 0-18 år. Du kommer att samtala med barnen och ungdomarna samt med barnens föräldrar. Du kommer även samverka med interna och externa samverkanspartners.
Anställning
Du kommer att bli anställd som konsult för Vårdlänken Bemanning Rekrytering, med varierande arbetstider och tjänstegrad efter överenskommelse.
Som konsult hos oss erbjuds du:
• Konkurrenskraftig lön och intressanta uppdrag i olika verksamheter
• Kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och semesterersättning
• Stora möjligheter att själv välja arbetsplats och arbetstider
• Hjälp med resa och boende om du arbetar på annan ort
• Introduktion och kontinuerlig coachning så att du snabbt kommer in i din roll
• En dedikerad och tillgänglig konsultchef, som själv varit verksam inom ditt yrkesområde
• Inbjudningar till seminarier och konsultträffar
Vårdlänken är ett auktoriserat bemanningsföretag genom arbetsgivarorganisationen Almega – en trygghet för dig som konsult. Det innebär bland annat att vi har kollektivavtal och gedigna ansvars- och olycksfallsförsäkringar för våra konsulter, samt att vi betalar in till din tjänstepension från den allra första kronan du tjänar.
Ansökan
Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss via ansökningsformuläret. Urval och intervjuer sker löpande, så vi tar tacksamt emot din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor om tjänsten, var vänlig kontakta kontaktpersonen nedan. På www.vardlanken.se/lediga-jobb presenterar vi alla våra lediga uppdrag.
Om oss
Vårdlänken Bemanning Rekrytering förmedlar intressanta konsultuppdrag och tjänster till dig som är läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, socionom, chef eller har annan profession inom vård eller socialt arbete. Vårt mål är att ge dig ett flexibelt och utvecklande arbetsliv, samtidigt som vi tillsammans bidrar till en välfungerande vård- och omsorgssektor genom rätt kompetens på rätt plats.
Vi har över 25 års erfarenhet av vårdbemanning. Våra kunder är både privata och offentliga aktörer inom hälsovård, sjukvård och omsorg över hela Sverige. Vi hjälper dem med skräddarsydda bemanningslösningar och hjälper även till att rekrytera personal till fasta tjänster. Det gör oss till helhetsleverantör av kompetens inom vård- och omsorgsområdet.
Läs mer på www.vardlanken.se, samt följ oss på Linkedin: www.linkedin.com/company/vardlanken Visa mindre

Socionom till mottagning för personlighetssyndrom!

Ansök    Maj 29    VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN    Socionom
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation på högsta nivå – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem. Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriver världsledande sjukvård, forskning, utbildning och ... Visa mer
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation på högsta nivå – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem. Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriver världsledande sjukvård, forskning, utbildning och innovation som efterfrågas nationellt och internationellt. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av högsta kvalitet, där patienten är alltid är i fokus.Om verksamheten

Mottagningen för Personlighetssyndrom är en subspecialiserad mottagning som riktar sig mot personlighetssyndrom.

Det är en stor mottagning där vi arbetar i tvärprofessionella team bestående av psykolog, sjuksköterska, kurator, arbetsterapeut och läkare.

På mottagningen finns det goda möjligheter till professionellt utbyte samt utvecklingsarbete.

Lokalerna ligger i centrala Göteborg, mitt emot Trädgårdsföreningen.

Vad erbjuder vi?

Som en av Psykiatri Affektivas kuratorer ingår du i en organisation där utvecklingsarbete och fortbildning ses som viktiga för en bra arbetsmiljö. MPS är en stor mottagning med goda möjligheter till kollegialt utbyte och utveckling.

Arbetsuppgifter

Tjänsten är placerad inom ett av våra tre basteam.

Du kommer att ansvara för det psykosociala perspektivet och arbeta som fast vårdkontakt. Arbetsuppgifterna kan innehålla psykosocial utredning/bedömning ur ett patient/ barnperspektiv, ekonomisk rådgivning, nätverksarbete och kontakter med externa myndigheter.

Arbetet som fast vårdkontakt innebär bland annat att vara patienters primära kontakt, att tillse att vårdplan upprättas tillsammans med patienten, samverka med berörda myndigheter samt att samordna kontakter med andra vårdgivare

Om dig

Vi söker dig som har socionomexamen, gärna legitimation som hälso- och sjukvårdskurator. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i psykiatrisk öppenvård samt att du har arbetat med målgruppen. Det är meriterande om du har erfarenhet av samordning, rehabilitering och av samverkan.

Vidareutbildningar av olika slag och erfarenhet av psykiatri/socialtjänst.

Välkommen med din ansökan!

Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.


Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.  Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate.
VGR krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare


Ansökan
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.


Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Visa mindre

Socionom

Ansök    Maj 27    Falck Sverige AB    Socionom
Med 1 000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är Falck Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder företagshälsovård, kris- och personalstöd, organisations- och ledarskapsutveckling, omställnings- och karriärtjänster samt primärvård och hälsotjänster för privatpersoner. Falcks tjänster inom hälsa och arbetsliv når 1,2 miljoner människor över hela Sverige och bidrar till ett hållbart arbetsliv och privat... Visa mer
Med 1 000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är Falck Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder företagshälsovård, kris- och personalstöd, organisations- och ledarskapsutveckling, omställnings- och karriärtjänster samt primärvård och hälsotjänster för privatpersoner. Falcks tjänster inom hälsa och arbetsliv når 1,2 miljoner människor över hela Sverige och bidrar till ett hållbart arbetsliv och privatliv för alla.

Har du några års erfarenhet av arbete som socionom och intresse av att bedriva stödjande samtal? Då ska du söka denna tjänst på Falck Hälsa och Arbetsliv!

Falck söker en ny medarbetare till vårt duktiga team av socionomer i vår Telefonmottagning centralt belägen i Göteborg. Våra kunder är offentliga organisationer, privata företag och försäkringsbolag. Som socionom hos oss håller du stödsamtal, gör bedömningar och vägleder klienter via telefon gällande privata och arbetsrelaterade frågeställningar, t.ex. stress, relationer, sociala problem, konflikter, missbruk mm. I arbetet ingår även tidsbokning till specialist samt andra administrativa arbetsuppgifter.

Vi söker dig som är utbildad socionom med några års erfarenhet. Du har god förmåga att bedriva stödjande samtal, meriterande om du har kunskaper i samtalsmetodik, t ex MI. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.

Som person har du en god kommunikativ och administrativ förmåga och drivs av att göra skillnad hos andra i behov av professionellt stöd.

Övrigt:

Vi är ett glatt team som sitter i ljusa fräscha lokaler på centrala Vasagatan i Göteborg.

Vår telefonmottagning är öppen dygnet runt och därmed kan det bli aktuellt med viss kvälls- och beredskapstjänstgöring.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med placering i Göteborg och möjlighet att delvis jobba på distans. 6 månaders provanställning tillämpas.

Är du intresserad?

Vid frågor är du välkommen att kontakta Gruppchef Susanne Johansson på telefon 031-604931 eller på email [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 10/6. Urval och intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista datum för ansökan.

Vi undanber oss kontakt från annonserings- och rekryteringsföretag. Visa mindre

SSPF koordinator till team Hisingen

Ansök    Maj 27    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen. Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfr... Visa mer
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete där vi alla tillsammans utvecklar socialförvaltningen Hisingen där "vi är ett starkare ord än jag". Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Vill du vara med och utveckla och driva vårt arbete inom SSPF Hisingen? Vill du bli vår nya kollega?

Passa på och sök tjänst hos oss!

1 mars i år bytte SSPF Hisingen avdelning och ligger idag under avdelningen Barn och Unga Myndighet. SSPF teamet ligger organiserat ihop med team SIG samt en utredningsenhet vid namn TUR, vilka arbetar med målgruppen barn och unga kopplade till kriminella nätverk. Den nya organiseringen möjliggör en tät samverkan mellan SSPF och utredningsenheterna/mottagningsenheten inom Barn och Unga Myndighet.
SSPF teamet består av 6 koordinatorer och leds av en arbetsledare. Inom teamet finns det en hög, bred och blandad kompetens och du kommer tillsammans med dina kollegor få vara med och utveckla Hisingens SSPF arbete.

SSPF är samverkansform mellan socialtjänst, skola, polis och fritid med syftet att förhindra att unga hamnar i kriminalitet eller missbruk och hjälpa de som redan befinner sig där. Din roll är att sammankalla möten, starta och driva processer på områdesnivå, grupp och individnivå och du är en nyckelperson i dessa former utifrån din roll som koordinator.

På individnivå innebär uppdraget att leda och samordna arbetet kring enskilda ungdomar, bjuda in till nätverksmöten samt upprätta individuella åtagandeplaner och följa upp de insatser som erbjuds. Likaså genomföra kartläggning (UNG DOK) med den unge samt kartlägga ungdomens situation tillsammans med övriga aktörer är en viktig del av grunduppdraget.

På områdesnivå och gruppnivå innebär arbetet bland annat att, gemensamt i SSPF nätverket, genomföra årlig kartläggning kring ungdomssituationen, uppmärksamma behov av trygghetsskapande insatser eller informera/utbilda i SSPF nätverket.
Du arrangerar också föreläsningar riktade till personal och till vårdnadshavare om kriminalitet, droger eller annat relevant ämne.

Du kommer samarbeta med många aktörer runt den unge, både ur det professionella och det privata nätverket. Du samarbetar också med många interna och externa parter varpå du behöver ett ödmjukt förhållningssätt och aktivt bidra till god samverkan.

Välkommen med din ansökan!

KVALIFIKATIONER
För tjänsten krävs att du har socionomexamen och att du har erfarenhet av myndighetsarbete inom barn och unga.

Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av att ha arbetat med barn och unga som riskerar att hamna i kriminalitet och/eller missbruk
- Kunskap och förmåga att dokumentera korrekt och rättssäkert
- Erfarenhet av verksamhetsutveckling och projektledarskap
- Kunskap och erfarenhet av att leda nätverksmöten och samverkansmöten
- Vana i att hålla presentationer och föreläsningar Visa mindre

Koordinatorstöd för familjer till förvaltningen för funktionsstöd

Ansök    Maj 23    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Då utvecklas vi och kan delta i samhället. Förvaltningen för funktionsstöd bedömer behov och ger stöd till de som har rätt till det. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott och självständigt liv. Ett liv som alla andra. Med 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi fattar ... Visa mer
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Då utvecklas vi och kan delta i samhället. Förvaltningen för funktionsstöd bedömer behov och ger stöd till de som har rätt till det. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott och självständigt liv. Ett liv som alla andra.
Med 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi fattar beslut om och arbetar inom boende med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning. Vi arbetar aktivt med att utveckla och sprida kunskap inom Göteborgs Stad och till andra. På så sätt blir vi alla bättre på att förstå behov och ge rätt stöd. Tillsammans ser vi till att fler kan leva ett gott och självständigt liv som alla andra.
Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Uppdraget som koordinator är en nyinrättad roll inom Förvaltningen för funktionsstöd. Vi söker en person som kommer att ingå i en grupp med två andra koordinatorer och arbeta tillsammans med lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning. I uppdraget ingår också att ha ett nära samarbete med stadens socialförvaltningar.

Du kommer att arbeta med familjer som har barn med funktionsnedsättning och där det finns ett stort behov av stöd för att få vardagen att fungera. Som koordinator samordnar du stödet som ofta utgår från en komplex situation kring familjen. Familjens behov av stöd behöver oftast tillgodoses av flera verksamheter inom region, kommun och andra aktörer.
Som koordinator utgår du från familjens specifika behov kring barnet. Du arbetar på uppdrag av familjen och fungerar som en resurs under en begränsad period. Din uppgift blir bland annat att:
• Avlasta och stödja föräldern
• Tillsammans med familjen bygga upp ett fungerande nätverk runt barnet
• Initiera samordning mellan de aktörer i samhället som ska ge barnet stöd. Det kan exempelvis röra sig om samordning mellan skola, socialtjänst, fritid, habiliteringen, psykiatrin eller andra relevanta myndigheter och verksamheter.
• Coachande och stödjande samtal kring vardagliga situationer.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med socionomexamen eller annan likvärdig akademisk examen som arbetsgivaren bedömer lämplig. Tjänster kräver att du har erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättningar samt kunskap och erfarenhet om förutsättningar, livsvillkor och rättigheter i samhället för familjer som har barn med funktionsnedsättning.

Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.

Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens/kundens behov som utgångspunkt för ditt agerande.

Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.

Du upprättar tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet.

ÖVRIGT
Bifoga ditt betyg eller examensbevis på efterfrågad utbildning.
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.

I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
- Trygg anställning med goda anställningsvillkor
- Heltid med möjlighet till deltid
- Introduktion vid nyanställning
- Kompetensutveckling
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

Vid arbete med barn under 18 år:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Du beställer ett digitalt registerutdrag som skickas till din digitala brevlåda. Detta gör du via länken: Barn med funktionsnedsättning, e-tjänst Polismyndigheten (polisen.se) https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Alternativt beställer du ett belastningsregister via e-tjänst eller med hjälp av en blankett som finns på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ (Blankett för begäran om registerutdrag för personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder, utdrag nr 442.9) Beställt utdrag ska vara oöppnat.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Visa mindre

Föreståndare sökes till Smultronbacken HVB

Ansök    Maj 22    Areso Vård och Omsorg AB    Socionom
Om Areso: Areso vård och omsorg är verksamt inom socialt arbete och har etablerat ett nytt HVB beläget i Östra Göteborg. Areso HVB tar emot barn, pojkar och flickor i åldern mellan 10-13 år samt erbjuder sex platser. Areso vård och omsorg söker nu efter en föreståndare som har relevant universitetsutbildning, jämte adekvat arbetslivserfarenhet. Du är lämplig för tjänsten och når upp till föreståndarekravet hos IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Vi ser ... Visa mer
Om Areso:
Areso vård och omsorg är verksamt inom socialt arbete och har etablerat ett nytt HVB beläget i Östra Göteborg. Areso HVB tar emot barn, pojkar och flickor i åldern mellan 10-13 år samt erbjuder sex platser.
Areso vård och omsorg söker nu efter en föreståndare som har relevant universitetsutbildning, jämte adekvat arbetslivserfarenhet.
Du är lämplig för tjänsten och når upp till föreståndarekravet hos IVO, Inspektionen för vård och omsorg.
Vi ser att du som söker har erfarenhet av att tidigare ha arbetat med målgruppen samt har den sammantagna kompetens som behövs för att kunna leda, utveckla och följa upp verksamheten.
Föreståndaren ska ha även:
1. en högskoleutbildning med ett innehåll som är relevant för den verksamhet som bedrivs vid hemmet,
2. erfarenhet av liknande verksamhet, och
3. vara lämplig i övrigt.
Detta framgår av 5 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:55) om hem för vård eller boende.
Mer om målgruppen:
Areso HVB tar emot barn, 10-13 år som är i behov av behandling till följd av ett utvecklat utagerande beteende. Barnen kan ha få eller inga fungerande sociala relationer och en dålig tillit till vuxenvärlden. Flera av barnen har bevittnat våld, själva varit utsatta för våld eller har andra traumatiska händelser. Bristande skolgång är också ett problem, men inte enskilt en anledning till placering.
Verksamheten skall ha ett miljöterapeutiskt förhållningssätt och ett lågaffektivt bemötande. Miljön skall vara förutsägbar med högt omsorgstagande och trovärdiga relationer till trygga vuxna.
Vi ser att du som söker har erfarenhet av att integrera TBA (Tillämpad Beteendeanalys) som en central del av vår verksamhet. Tidigare erfarenheter av metoder såsom: TBA, lågaffektivt förhållningssätt, miljöterapi samt AKK är meriterande.
Vår målsättning är att erbjuda individuellt anpassat stöd för barn med utmanande beteenden, och vi tar emot barn utifrån SoL och LVU, där bland annat brister i omsorgen kan ha lett till utvecklingen av utmanande beteende. Tidigare erfarenheter av myndighetsutövning, arbetsledning och behandlingsarbete är meriterande.
Ansök senast 1 aug 2024 Visa mindre

Utvecklingsledare inriktning hedersrelaterat våld och förtryck, Socialförva

Ansök    Maj 17    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg ska få en bättre vardag. Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser. Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov. Vi vill skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad. Om... Visa mer
Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg ska få en bättre vardag.
Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser.
Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov.
Vi vill skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad.

Om du söker mål och mening på din färd och vill verka i centrala Göteborg - jobba hos oss!

ARBETSUPPGIFTER
Vill du genom samverkan med andra bidra till samhällsutveckling? Vi söker en utvecklingsledare trygghet och brottsförebyggande arbete med inriktning hedersrelaterat våld och förtryck till vår enhet Samhällsutveckling.

Du är en av enhetens utvecklingsledare och du kommer att arbeta med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet omfattar både Resursteam heder och arbetet inom socialförvaltningen Centrum. Du kommer att arbeta operativt och träffa personer som kan vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. En del av det arbetet är att vara länken in till utredande och beslutande instanser inom socialtjänsten samt göra riskbedömningar kopplat till hedersrelaterat våld. I samarbete med andra socialsekreterare följer du upp att individer får det stöd och de insatser som de är i behov av. Du kommer vidare att vara ett konsultativt stöd för yrkesverksamma i Centrum i frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck.

Du kommer även att arbeta förebyggande och främjande genom föreläsningar och kompetenshöjande insatser till yrkesverksamma inom Göteborgs stad i centrum. I tjänsten ingår också ett visst utvecklingsarbete där du kommer att jobba tillsammans med vår utvecklingsledare för våld i nära relationer. Du kommer att erbjudas grupphandledning i syfte att reflektera och utveckla arbetet. Du kommer arbeta i en politiskt styrd organisation. Samordning och samverkan är centralt i rollen. Arbetet sker i samverkan med övriga kollegor, förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad samt externa aktörer.

Du kommer ingå i ett team som arbetar med frågor som trygghet och brottsförebyggande, våld i nära, folkhälsa, stadsutveckling och internationella frågor samt EU-frågor. Hos oss erbjuds du en arbetsplats där vi arbetar tillsammans där samarbete är nyckelord. Du får goda möjligheter att utveckla och utvecklas medan du gör ett viktigt jobb! Välkommen till ett utmanande och roligt uppdrag.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleexamen som socionom, inom socialt arbete eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i nära på både strategisk och operativ nivå.
För att söka tjänsten behöver du även kunskap om relevant lagstiftning så som exempelvis SoL och LVU.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att planera och genomföra föreläsningar och utbildningar. Det är också meriterande om du skrivit fram beslutsunderlag, rapporter, kartläggningar och handlingsplaner.

Vi söker dig har förmåga att visa respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har dina medmänniskor behov som utgångspunkt för ditt agerande.
Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra och bidrar till gott arbetsklimat.

Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.

Du har förmåga att delge information såväl muntligt som skriftligt. Du uttrycker kärnan i ett argument på ett tydligt och effektivt sätt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.

Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/brukarnas bästa i fokus. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt.

Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt se möjligheter i förändringar.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Utvecklingsledare trygghets och brottsförebyggande arbete, Socialförvaltnin

Ansök    Maj 16    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg ska få en bättre vardag. Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser. Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov. Vi vill skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad. Om... Visa mer
Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg ska få en bättre vardag.
Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser.
Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov.
Vi vill skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad.

Om du söker mål och mening på din färd och vill verka i centrala Göteborg - jobba hos oss!

ARBETSUPPGIFTER
Vill du genom samverkan med andra bidra till samhällsutveckling? Vi söker en vikarie för uppdraget utvecklingsledare med inriktning mot trygghet och brottsförebyggande arbete till enheten Samhällsutveckling. Du kommer arbeta brett med samhällsutvecklingsfrågor, främst med fokus på trygghet och brottsförebyggande.

Du kommer ingå i ett team som arbetar med frågor som folkhälsa, våld i nära, stadsutveckling och internationella frågor samt EU-frågor. Enheten har ett gemensamt samordningsuppdrag och ska i samverkan med andra inom och utom förvaltningen bidra till utvecklingen av stadsområdet Centrum. Hos oss erbjuds du en arbetsplats där vi arbetar tillsammans där samarbete är nyckelord. Du får goda möjligheter att utveckla och utvecklas medan du gör ett viktigt jobb! Välkommen till ett utmanande och roligt uppdrag.

Du är en av enhetens utvecklingsledare inom trygghet och brottsförebyggande arbete, och tillsammans med dina kollegor driver du trygghetsfrågorna. Samordning och samverkan är centralt i rollen. Arbetet sker i nära samverkan med övriga kollegor, förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad samt externa aktörer. Ibland kommer du att ansvara för att leda projekt och samverkansprocesser och ibland delta i projekt och processer som leds av andra. Rollen som utvecklingsledare innebär att du är strategisk i tanken, men operativ i handling. Du kommer arbeta med utredning, analys och uppföljning. Arbetet inbegriper också kontinuerligt förändrings- och förbättringsarbete. I arbetsuppgifterna ingår att:

- Regelbundet kartlägga stadsområdet och ta fram lägesbilder med fokus på trygghet och brottslighet. Det görs bl.a. genom att samla in, analysera och bearbeta information i form av statistik, utvärderingar och information från dialoger med invånare, medarbetare, lokala föreningar och näringsliv.

- Skriva fram olika underlag, remissvar och tjänsteutlåtanden till politiska nämnder och underlag till ledningsgrupper.

- Ta fram olika strategiska underlag som t.ex. kartläggningar, kunskapsunderlag, rapporter, utvecklingsplaner.

- Konkretisera lagstiftning, budgetmål, planer och program till praktisk handling.

- Inom ramen för samordningsmodellen Trygg i Göteborg samverka med andra aktörer för att öka tryggheten och minska brottsligheten för invånarna i stadsområdet, samt ta fram lokala lägesbilder, göra orsaksanalyser och initiera åtgärder tillsammans med andra.

- Omvärldsbevaka trygghets- och brottsförebyggande området.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleexamen som socionom, inom socialt arbete, sociologi, kriminologi, statsvetenskap eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med trygghets- och brottsförebyggande frågor på en strategisk nivå.

Du behöver även ha dokumenterad erfarenhet av att leda och samordna uppdrag, processer, projekt eller liknade och därutöver erfarenhet av att samverka med andra i trygghets- och brottsförebyggande frågor. Du har stor vana av att genomföra kartläggningar samt skriva remisser, beslutsunderlag, utredningar, rapporter och handlingsplaner. Du har en mycket god språklig förmåga i svenska i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har arbetat i en politisk styrd organisation och har erfarenhet av att arbeta med utvärderings- och uppföljningsarbete på organisations- och samhällsnivå. Det är också meriterande om du har arbetat med tvärsektoriella frågor samt erfarenhet av att förändrings- och utvecklingsarbete.

Vi söker dig som ser möjligheter till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du motiverar och beskriver pedagogiskt förändringar samt hanterar kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt. Du driver långsiktigt och uthålligt förändringsarbete, både på lokal och övergripande nivå.

Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.

Du upprättar tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet.

Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke. Du arbetar för sammanhållning i arbetsgruppen och ser misslyckanden som något att lära sig av och skapar utrymme för dialog.

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Gryning Sunnerö i Alingsås söker behandlingssekreterare

Ansök    Maj 16    Gryning Vård AB    Socionom
Ägs av kommuner – drivs av engagemang! I över 20 år har Gryning erbjudit HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Vi erbjuder rådgivning och utbildning samt hjälper till med placeringar. Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland via de fyra kommunalförbunden. Grynings HVB Sunnerö öppnade i Alingsås i november 2022. Verksamh... Visa mer
Ägs av kommuner – drivs av engagemang! I över 20 år har Gryning erbjudit HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Vi erbjuder rådgivning och utbildning samt hjälper till med placeringar. Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland via de fyra kommunalförbunden.

Grynings HVB Sunnerö öppnade i Alingsås i november 2022. Verksamheten vänder sig till ensamplacerade barn 8 till och med 11 år som har behov av omsorg, behandling och kompletterande utredningar. Vi har verksamhet dygnet runt.

Vi söker nu en behandlingssekreterare för en tillsvidareanställning på heltid. Arbetstiden är schemalagd och inkluderar kvälls- och helgarbete.

ARBETSUPPGIFTER
Vad innebär tjänsten?

Som behandlingssekreterare medverkar du i behandlingsplanering och utför kvalificerat utredning-och- behandlingsarbete. Du har samtal med familjemedlemmar, dokumenterar, har kontakt med uppdragsgivare och andra viktiga personer i barns nätverk.

Då omvårdnad och tillsyn är en del av arbetet är det viktigt att kunna samarbeta, vara lyhörd och flexibel. Att vara ett stöd för barnen i deras dagliga rutiner är även det en väsentlig del av arbetet.

KVALIFIKATIONER
Vem är du?

Vi söker dig som har en akademisk examen som till exempel socionom, socialpedagog, beteendevetare eller annan motsvarande utbildning. Erfarenhet av arbete med barn och familjer i utsatta livssituationer samt en god kännedom om lagstiftning inom området är meriterande. Vi söker dig som kan arbeta självständigt och i team, är flexibel och strukturerad. Dokumentation är en viktig del i denna tjänst, goda kunskaper i svenska språket samt erfarenhet av tidigare dokumentationsarbete är därför meriterande.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Körkort är ett krav då resor ingår i arbetet.


ÖVRIGT
Vi erbjuder

• En möjlighet att få vara en del i att tillsammans med andra forma och utveckla en relativt nystartad verksamhet
• En kultur som präglas av kunskap, kvalitet och delaktighet
• Handledning, kompetensutveckling och olika former av medarbetardialoger
• Friskvårdsbidrag

Vi ser fram emot din ansökan!

Urval och intervjuer kommer att ske löpande så välkommen med din ansökan redan idag.

Innan anställning hos oss görs utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Barnombud

Ansök    Maj 14    SOS-Barnbyar Sverige    Socionom
Vill du ha ett roligt och meningsfullt extrajobb där du får bidra till att öka rättigheterna och deltagandet för barn och ungdomar i placering? Vi vet, efter att ha lyssnat på barn och ungdomar med erfarenhet av placering i samhällsvård, att när de saknar en trygg vuxen kan det vara svårt att få sin röst hörd och förstå allt som händer i kontakt med myndigheter och beslutsfattare. Därför startar vi på SOS Barnbyar upp ett nytt projekt där du som barnombud... Visa mer
Vill du ha ett roligt och meningsfullt extrajobb där du får bidra till att öka rättigheterna och deltagandet för barn och ungdomar i placering?
Vi vet, efter att ha lyssnat på barn och ungdomar med erfarenhet av placering i samhällsvård, att när de saknar en trygg vuxen kan det vara svårt att få sin röst hörd och förstå allt som händer i kontakt med myndigheter och beslutsfattare. Därför startar vi på SOS Barnbyar upp ett nytt projekt där du som barnombud arbetar på barnets uppdrag och agerar en trygg vuxen som fokuserar på barnets vilja och rättigheter.
Om uppdraget:
I SOS Barnbyars pilotverksamhet kommer du som barnombud att matchas med ett barn eller en ungdom som är placerad i familjehem och på dennes uppdrag stötta och hjälpa till i situationer relaterade till socialtjänsten. Arbetet kan innebära att:
Närvara vid möten med socialtjänsten
Hjälpa barnet/ungdomen att prata med socialtjänsten
Se till att barnet/ungdomen vet om sina rättigheter – och får dessa uppfyllda
Se till att barnet/ungdomen får delta i processer och beslut som rör denne
Vara en trygghet för barnet/ungdomen

Du kommer bli en del i ett team av barnombud där ni stöttar varandra, men arbetar individuellt med det barn/ungdom som du matchas med. Detta förutsätter att du trivs i att arbeta stöttande mot kollegor och gärna delar med dig av din kunskap samtidigt som du gillar att driva ditt egna arbete. Inför uppdraget genomgår du en obligatorisk och avlönad utbildning i SOS Barnbyars regi. Inom ramen för varje uppdrag ingår handledning och du arbetsleds av SOS Barnbyars samordnare. I och med att detta är ett utvecklande av en ny stödfunktion kommer ditt arbete och dina erfarenheter även bidra till utvecklingen av Barnombudsverksamheten inom SOS Barnbyar.
Vem är du?
Då du kommer att arbeta på uppdrag av och tillsammans med barn och unga lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Som Barnombud ser du möjligheter, har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor. Du kan förmedla ett lugn till andra personer och har god förmåga att bidra med struktur, stabilitet och trygghet. Du är lyhörd och har lätt för att skapa relation samt tillit till barn och ungdomar. Uppdraget förutsätter att du har respekt för mångfald samt förmåga att förstå och möta barn/unga från olika kulturella bakgrunder på ett respektfullt sätt.
Vi söker dig som kan förklara socialtjänstens processer och beslut på ett barnanpassat, tydligt och kommunikativt vis. Du har förmåga att samverka och samarbeta med olika aktörer såsom myndigheter, organisationer och familjehemsföräldrar/vårdnadshavare för att kunna främja barns bästa på ett effektivt sätt. Det är viktigt att du är engagerad i att främja barn och ungas delaktighet och möjlighet att få sina röster hörda i beslutsprocesser som påverkar dem.
För att trivas i den här rollen ser vi att du:
Har utbildning inom socialt arbete, juridik eller är under utbildning, alternativt har inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt
Har erfarenhet av evidensbaserat socialt arbete med målgruppen barn och unga
Har kunskaper om socialtjänstens lagar och regler samt insatser och processer
Har kunskap om barns rättigheter och god kännedom om Barnkonventionen, samt annan aktuell lagstiftning
Har god kunskap om målgruppen placerade barn och unga
Har god kännedom om det svenska samhället och dess struktur
Har en personlig mognad

Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom ideell sektor
Erfarenhet av familjehem
Erfarenhet som kontaktperson inom kommunal, privat eller ideell sektor.

Anställningsvillkor:
Du ingår i vår pool av Barnombud och får en uppdragsförfrågan när matchning med barn/ungdom sker och kan då tacka ja eller nej till uppdrag beroende på din tillgänglighet.
Typ av anställning:?Timanställning.
Tjänstgöringsgrad:?Flexibel
Lön:?Timersättning.
Ob-ersättning utgår inte för tjänstgöring obekväma arbetstider. Ersättning utgår inte för restid till och från uppdrag.
Ansökan:
Mångfald är ett självklart och naturligt inslag i vår verksamhet och vår rekryteringsprocess genomsyras av det arbetet.?Därav arbetar vi endast med anonymiserade ansökningar.
Mejla CV men utan namn, kön, ålder till [email protected]
Motivera varför du är rätt för tjänsten (med max 7 meningar inkluderat i ditt CV).
Märk din ansökan: Barnombud

Din mailadress kommer inte vara tillgänglig i urvalsprocessen och ditt CV kommer endast att sparas under rekryteringsprocessen för att sedan raderas.
Som en del i rekryteringsprocessen kommer vi att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Ansök gärna idag, intervjuer sker löpande. Visa mindre

Smedjans sysselsättningscenter söker 2 vikarier!

Ansök    Maj 14    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boe... Visa mer
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.

I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du göra skillnad för människor med psykosocial eller missbruksproblematik som står långt ifrån arbetsmarknaden? Är du händig, gillar att kreativt skapa meningsfulla arbetsuppgifter, handleda och har ett välutvecklat sinne för struktur, ordning och reda både vad gäller daglig planering och i praktiken? Kul! Då är det här en tjänst för dig!

En av våra medarbetare går vidare till ny tjänst inom våra verksamheter i Boende och hemlöshet och vi söker nu dig som vill ta vid och fortsätta med det värdefulla arbetet på Smedjan.

Smedjans sysselsättningscenter är avdelningarna Boende och hemlöshets enda renodlade sysselsättningsverksamhet. Smedjans uppdrag är att ta emot och handleda personer boende inom vår avdelning som vill komma igång och ha sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden och egen försörjning, vilket är målet med insatsen. Vi tar även emot personer via beslut av myndighetsutövningen. Vår verksamhet ser till att deltagarna får så många chanser de behöver för att lyckas. Vi befinner oss i en process där vi utvecklar arbetsuppgifterna man kan utföra hos oss. Exempelvis enklare vaktmästeri-uppgifter, målning av lägenheter, restaurering av möbler. Smedjan erbjuder också olika typer av fysisk aktivitet såsom gym- och simhallsbesök. De flesta av våra deltagare står långt från arbetsmarknaden och vissa behöver stöd i grundläggande behov såsom att skapa struktur i vardagen och att få uppleva inkludering och delaktighet. Verksamheten har öppet på vardagar under dagtid.

Som fältsekreterare hos Smedjan gör du skillnad för människor. Du arbetar trygghetsskapande för att bidra till en lugn miljö, där du handleder våra deltagare till sysselsättning och fysisk aktivitet. Du kommer att ha en viktig roll i att arbeta motiverande för att ge deltagaren rätt stödinsatser i samverkan med andra huvudmän. Du kommer även vara ett stöd för våra deltagare i kontakten med myndigheter exempelvis Arbetsförmedlingen och Förvaltningen för Arbetsmarknad och vuxenutbildning. En viktig del i arbetet är att möta och ta hand om människor i kris såväl som påverkade individer.

Utöver att handleda individer i sysselsättning kommer du att arbeta med praktiska arbetsuppgifter såsom vaktmästeri-uppgifter, restaurera möbler, fysisk aktivitet, hålla informationsmöten osv. I tjänsten ingår att köra verksamhetens fordon, vilket är lättare lastbil och mindre buss, där B-körkort krävs.

Bli del av vår verksamhet och gör verklig skillnad för de som behöver det mest!

KVALIFIKATIONER
Grundläggande förutsättning för tjänsten är att du är utbildad socialpedagog, socionom, pedagog med erfarenhet av målgruppen eller annan beteendevetenskaplig högskoleutbildning om minst 3 år som arbetsgivaren finner likvärdig.

Du behöver ha dokumenterad arbetslivserfarenhet av socialt arbete. Det kan exempelvis vara erfarenhet av att arbeta med målgruppen i förhållande till sysselsättning och arbetsrehabilitering, arbete med personer i hemlöshet eller i långvarig arbetslöshet, arbete med individer som har missbruk eller psykosocial problematik.

Då arbetsuppgifterna innefattar dokumentation i våra system samt många kontakter inklusive med myndigheter så behöver du ha god förmåga att utrycka dig i tal och skrift.

Det är en förutsättning att du är händigt lagd, då du kommer att handleda, inspirera och även utföra arbetsuppgifter såsom exempelvis vaktmästeriuppgifter, måla om lägenheter eller restaurera möbler.

Tjänsten innefattar att köra minibuss och liten lastbil där B-körkort krävs och att du känner dig trygg att köra dessa fordon.

Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens/kundens behov som utgångspunkt för ditt agerande.

Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt se möjligheter i förändringar.

Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.

Du agerar på egen hand utifrån vad situationen kräver utan att behöva stöd av andra. Du har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag.

Utifrån ditt ansvarsområde kan du stå emot påtryckningar från andra, sätta gränser och säga nej när det behövs. Du är tydlig i din yrkesroll och agerar professionellt i situationer där andra ifrågasätter dig eller ställer orimliga krav.

ÖVRIGT
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Förebyggande föräldrastödjare sökes till Socialförvaltningen Nordost

Ansök    Maj 14    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare... Visa mer
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Enheten för Samverkan och tidiga insatser i Socialförvaltningen Nordost söker nu en förebyggande föräldrastödjare på projektanställning för ett ettårigt utvecklingsarbete med en möjlighet till förlängning. Enheten består av en enhetschef och tretton medarbetare som på olika sätt arbetar med föräldrastödjande insatser inom ramen för ett familjecentrerat arbetssätt.

Enheten expanderar sitt arbete i enlighet med den nya socialtjänstlagen som bland annat lägger tonvikt på att socialtjänsten ska utveckla nya arbetssätt och metoder för att jobba mer främjande och förebyggande. På enheten arbetar vi enbart med öppna icke-behovsprövade insatser.

Arbetet innebär att ha rådgivande och stödjande samtal med föräldrar som har barn i skolåldern, lotsa familjer vidare till andra verksamheter, hålla i föräldragrupper (till exempel ABC) med mera. Du kommer att arbeta uppsökande och i nära samarbete med till exempel grundskolor, civilsamhälle och andra aktörer. Du kommer också involveras i ett pågående utvecklingsarbete med inriktning på att stärka föräldrar och barn med särskilda behov. I syfte att förbättra uppväxtvillkoren för barnen bidrar du med att stärka relationerna mellan barn och föräldrar.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är socionom eller har annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer relevant. Du ska ha erfarenhet och kompetens av att arbeta med föräldraskapsstöd till föräldrar med barn i varierande åldrar samt kunskap kring socialtjänstens arbete med barn och familjer. Du som söker ska ha ett systemiskt synsätt på barn, familjer och övriga nätverk. Det är önskvärt om du har vidareutbildning inom området barn och familjer samt kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Har du en god kännedom om stadsområde Nordost är det en stor fördel.

Kring arbetet med föräldrar och familjer kan många aktörer vara involverade och vi lägger därför stor vikt vid din förmåga att samverka både internt och externt. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra bidrar du till ett respektfullt arbetsklimat. Du lyssnar på andra och är mottaglig för att ändra ditt förhållningssätt och du försöker se lösningar i stället för hinder. Du sätter brukarens perspektiv i centrum och har en öppen och positiv attityd.

Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Om detta låter intressant för dig är du varmt välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.


Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta? Visa mindre

Fältsekreterare till Smedjans sysselsättningscenter

Ansök    Maj 14    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boe... Visa mer
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.

I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du göra skillnad för människor med psykosocial eller missbruksproblematik som står långt ifrån arbetsmarknaden? Är du händig, gillar att kreativt skapa meningsfulla arbetsuppgifter, handleda och har ett välutvecklat sinne för struktur, ordning och reda både vad gäller daglig planering och i praktiken? Kul! Då är det här en tjänst för dig!

En av våra medarbetare går vidare till ny tjänst inom våra verksamheter i Boende och hemlöshet och vi söker nu dig som vill ta vid och fortsätta med det värdefulla arbetet på Smedjan.

Smedjans sysselsättningscenter är avdelningarna Boende och hemlöshets enda renodlade sysselsättningsverksamhet. Smedjans uppdrag är att ta emot och handleda personer boende inom vår avdelning som vill komma igång och ha sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden och egen försörjning, vilket är målet med insatsen. Vi tar även emot personer via beslut av myndighetsutövningen. Vår verksamhet ser till att deltagarna får så många chanser de behöver för att lyckas. Vi befinner oss i en process där vi utvecklar arbetsuppgifterna man kan utföra hos oss. Exempelvis enklare vaktmästeri-uppgifter, målning av lägenheter, restaurering av möbler. Smedjan erbjuder också olika typer av fysisk aktivitet såsom gym- och simhallsbesök. De flesta av våra deltagare står långt från arbetsmarknaden och vissa behöver stöd i grundläggande behov såsom att skapa struktur i vardagen och att få uppleva inkludering och delaktighet. Verksamheten har öppet på vardagar under dagtid.

Som fältsekreterare hos Smedjan gör du skillnad för människor. Du arbetar trygghetsskapande för att bidra till en lugn miljö, där du handleder våra deltagare till sysselsättning och fysisk aktivitet. Du kommer att ha en viktig roll i att arbeta motiverande för att ge deltagaren rätt stödinsatser i samverkan med andra huvudmän. Du kommer även vara ett stöd för våra deltagare i kontakten med myndigheter exempelvis Arbetsförmedlingen och Förvaltningen för Arbetsmarknad och vuxenutbildning. En viktig del i arbetet är att möta och ta hand om människor i kris såväl som påverkade individer.

Utöver att handleda individer i sysselsättning kommer du att arbeta med praktiska arbetsuppgifter såsom vaktmästeri-uppgifter, restaurera möbler, fysisk aktivitet, hålla informationsmöten osv. I tjänsten ingår att köra verksamhetens fordon, vilket är lättare lastbil och mindre buss, där B-körkort krävs.

Bli del av vår verksamhet och gör verklig skillnad för de som behöver det mest!

KVALIFIKATIONER
Grundläggande förutsättning för tjänsten är att du är utbildad socialpedagog, socionom, pedagog med erfarenhet av målgruppen eller annan beteendevetenskaplig högskoleutbildning om minst 3 år som arbetsgivaren finner likvärdig.

Du behöver ha dokumenterad arbetslivserfarenhet av socialt arbete. Det kan exempelvis vara erfarenhet av att arbeta med målgruppen i förhållande till sysselsättning och arbetsrehabilitering, arbete med personer i hemlöshet eller i långvarig arbetslöshet, arbete med individer som har missbruk eller psykosocial problematik.

Då arbetsuppgifterna innefattar dokumentation i våra system samt många kontakter inklusive med myndigheter så behöver du ha god förmåga att utrycka dig i tal och skrift.

Det är en förutsättning att du är händigt lagd, då du kommer att handleda, inspirera och även utföra arbetsuppgifter såsom exempelvis vaktmästeriuppgifter, måla om lägenheter eller restaurera möbler.

Tjänsten innefattar att köra minibuss och liten lastbil där B-körkort krävs och att du känner dig trygg att köra dessa fordon.

Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens/kundens behov som utgångspunkt för ditt agerande.

Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt se möjligheter i förändringar.

Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.

Du agerar på egen hand utifrån vad situationen kräver utan att behöva stöd av andra. Du har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag.

Utifrån ditt ansvarsområde kan du stå emot påtryckningar från andra, sätta gränser och säga nej när det behövs. Du är tydlig i din yrkesroll och agerar professionellt i situationer där andra ifrågasätter dig eller ställer orimliga krav.

ÖVRIGT
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Socialsekreterare till försörjningsstöd i Socialförvaltningen Nordost

Ansök    Maj 10    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare... Visa mer
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
En av våra socialsekreterare på Försörjningsstödsenhet 9 går vidare för att testa nya arbetsuppgifter och vi söker nu en ny kollega. Enheten är placerad på kontoret vid Kortedala Torg. Huvuduppdraget är att utreda rätten till bistånd och arbeta tillsammans med den enskilde hela vägen till självförsörjning.

Vi söker dig som har ett intresse för klientarbete och vill göra skillnad för de som är i behov av socialtjänsten. Genom att utreda och följa upp tror vi att vi får ett bra resultat för den enskilde. Vårt mål är att klienterna så snabbt som möjligt ska nå självförsörjning och under tiden bedömer vi rätten till ekonomiskt bistånd. Du behöver vara en grundlig utredare och kunna fatta både positiva och negativa beslut. Du tycker om ett klientnära arbetssätt.

I socialförvaltning Nordost arbetar vi med ständig utveckling för att hålla oss uppdaterade med vår omvärld och samtid. Vi har stor tilltro till individens egna resurser och förmågor och har ett lösningsfokuserat arbetssätt. Vi söker dig som vill arbeta för att fler ska bli självförsörjande och därigenom få möjlighet att leva ett självständigt liv.

Vi erbjuder dig ett varierande och stimulerande arbete i en engagerad och utvecklingsorienterad arbetsgrupp. Gruppen arbetar med stort engagemang och med god sammanhållning genom att aktivt utreda behov och följa upp insatser för att stödja klienterna mot egen försörjning. Hos oss finns utvecklingsmöjligheter genom handledning, utbildning och nära arbetsledning i form av två 1:e socialsekreterare. Vi strävar efter att ha ett lärande klimat i arbetsgruppen.

I Socialförvaltning Nordost arbetar vi utifrån Göteborgs Stads förhållningssätt; Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen samt tidigare erfarenhet av arbete med myndighetsutövning. Det är meriterande om du har erfarenhet inom området försörjningsstöd och/eller erfarenhet av arbete/VFU i Nordost.

I rollen som socialsekreterare är det viktigt att du som person är trygg och stabil i dig själv. Du behåller lugnet i svåra situationer, skiljer på sak och person samt kan ta välgrundade beslut under tidspress. Du är empatiskt och har en förmåga att möta människor som ofta lever i utsatta miljöer och med svåra livssituationer. Vidare är du öppen och tillgänglig samtidigt som du förmår förmedla struktur och målinriktning i ditt klientarbete. Att vara en bra lyssnare och kommunikatör är en förutsättning för att skapa nytänkande i dialogen med de vi är till för, i syfte att hitta de bästa lösningarna. Du har ett flexibelt tankesätt och en förmåga att kunna omprioritera dina uppgifter under arbetsdagen då akuta situationer kan uppstå. För dig är det en självklarhet att bidra till verksamhetens mål och du gillar att följa upp dina och verksamhetens mål månadsvis. Du har intresse av att arbeta i en mångkulturell stadsdel.

Urval och intervjuer kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdag. Så tveka inte att söka redan idag!

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta? Visa mindre

Socialsekreterare till försörjningsstöd i Socialförvaltningen Nordost

Ansök    Maj 10    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare... Visa mer
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
En av våra socialsekreterare på Försörjningsstödsenhet 9 går vidare för att testa nya arbetsuppgifter och vi söker nu en ny kollega. Enheten är placerad på kontoret vid Kortedala Torg. Huvuduppdraget är att utreda rätten till bistånd och arbeta tillsammans med den enskilde hela vägen till självförsörjning.

Vi söker dig som har ett intresse för klientarbete och vill göra skillnad för de som är i behov av socialtjänsten. Genom att utreda och följa upp tror vi att vi får ett bra resultat för den enskilde. Vårt mål är att klienterna så snabbt som möjligt ska nå självförsörjning och under tiden bedömer vi rätten till ekonomiskt bistånd. Du behöver vara en grundlig utredare och kunna fatta både positiva och negativa beslut. Du tycker om ett klientnära arbetssätt.

I socialförvaltning Nordost arbetar vi med ständig utveckling för att hålla oss uppdaterade med vår omvärld och samtid. Vi har stor tilltro till individens egna resurser och förmågor och har ett lösningsfokuserat arbetssätt. Vi söker dig som vill arbeta för att fler ska bli självförsörjande och därigenom få möjlighet att leva ett självständigt liv.

Vi erbjuder dig ett varierande och stimulerande arbete i en engagerad och utvecklingsorienterad arbetsgrupp. Gruppen arbetar med stort engagemang och med god sammanhållning genom att aktivt utreda behov och följa upp insatser för att stödja klienterna mot egen försörjning. Hos oss finns utvecklingsmöjligheter genom handledning, utbildning och nära arbetsledning i form av två 1:e socialsekreterare. Vi strävar efter att ha ett lärande klimat i arbetsgruppen.

I Socialförvaltning Nordost arbetar vi utifrån Göteborgs Stads förhållningssätt; Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen samt tidigare erfarenhet av arbete med myndighetsutövning. Det är meriterande om du har erfarenhet inom området försörjningsstöd och/eller erfarenhet av arbete/VFU i Nordost.

I rollen som socialsekreterare är det viktigt att du som person är trygg och stabil i dig själv. Du behåller lugnet i svåra situationer, skiljer på sak och person samt kan ta välgrundade beslut under tidspress. Du är empatiskt och har en förmåga att möta människor som ofta lever i utsatta miljöer och med svåra livssituationer. Vidare är du öppen och tillgänglig samtidigt som du förmår förmedla struktur och målinriktning i ditt klientarbete. Att vara en bra lyssnare och kommunikatör är en förutsättning för att skapa nytänkande i dialogen med de vi är till för, i syfte att hitta de bästa lösningarna. Du har ett flexibelt tankesätt och en förmåga att kunna omprioritera dina uppgifter under arbetsdagen då akuta situationer kan uppstå. För dig är det en självklarhet att bidra till verksamhetens mål och du gillar att följa upp dina och verksamhetens mål månadsvis. Du har intresse av att arbeta i en mångkulturell stadsdel.

Urval och intervjuer kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdag. Så tveka inte att söka redan idag!

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta? Visa mindre

Socialsekreterare till Barn och Unga, Barn i skyddat boende

Ansök    Maj 6    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare... Visa mer
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Socialförvaltningen Nordost söker socialsekreterare till vår nya enhet, medföljande barn i skyddat boende. Vi behöver dig som har god kunskap om våld i nära relationer och som tillsammans med kollegor vill vara med och utveckla hur barn som upplevt våld ska få sina behov av stöd tillgodosedda på ett rättssäkert sätt.

Som socialsekreterare på Barn och Unga utreder du familjers behov av bistånd och skydd utifrån gällande lagstiftning och fastställda riktlinjer efter inkommen anmälan/ansökan.
Avdelningen Barn- och Unga består idag av en mottagningsenhet och åtta utredningsenheter samt tre placeringsenheter. Nu utökar vi avdelningen med en ny arbetsgrupp för att på bästa sätt kunna möta behoven hos våra barn, ungdomar och deras familjer. Den nya arbetsgruppen handlägger målgruppen Barn i skyddat boende efter ny lag, som innebär förstärkt skydd för barn i skyddat boende. Nya enheten kommer bestå av två arbetsgrupper med en enhetschef och varsin 1:e socialsekreterare till vardera arbetsgrupp. Den ena arbetsgruppen handlägger målgruppen Barn i skyddat boende och den andra arbetsgruppen är vår mottagningsgrupp på Tellusgatan i Bergsjön.

Vi arbetar ofta med komplexa ärenden med utsatthet, hedersproblematik och ofta förekommer inslag av våld i människornas liv. Vi arbetar alltid med barnens behov i centrum och har implementerat Signs of Safety, MPV, förbättrad dokumentation och ska nu implementera LÖSA som metod i utredningsarbetet.

Som anställd i Göteborgs stad och Socialförvaltningen Nordost har du tillgång till metodhandledning, utbildningar, löpande kompetensutveckling och extern handledning. Inom förvaltningen har en kompetensutvecklingsplan tagits fram där Du som medarbetare erbjuds fortlöpande utbildningar inom området som är kopplade till din tidigare erfarenhet och kompetens.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som tillsammans med oss vill utvecklas i vårt meningsfulla arbete för barn och unga i vårt stadsområde. För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha en socionomexamen och gärna flera års erfarenhet som socialsekreterare inom myndighetsutövning. För att passa i rollen ser vi gärna att du har såväl goda kunskaper som ett särskilt intresse för att arbeta med våld i nära relationer, samt förmågan att se barnets perspektiv och behov. Din kunskap är väl förankrad inom områdets lagstiftning gällande insatser inom socialtjänstlagen (SoL) och aktuella tvångslagstiftningar.

Som person har du lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar eller ny information. Du ser möjligheter i förändringar och kan snabbt ändra både synsätt och förhållningssätt, men kan även skapa situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du motiverar och beskriver pedagogiskt förändringar samt hanterar kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt. Du driver långsiktigt och uthålligt förändringsarbete, både på lokal och övergripande nivå.

Att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål är för dig en självklarhet och en förmåga du besitter. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra bidrar du till ett respektfullt arbetsklimat. Din förståelse för det gemensamma uppdraget synliggörs i ditt agerande och bidrar till helheten. Du håller dig uppdaterad genom omvärldsbevakning och reflekterar regelbundet över vad som kan utvecklas i din verksamhet. Du söker och tar fasta på möjligheter till att tänka nytt i arbetsrelaterade sammanhang som kan leda till förbättringar och som kan omsättas i praktiken.

Urval och intervjuer kan komma att ske löpande så tveka inte med att ansöka reda idag.
Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta? Visa mindre

Barnsekreterare till Barn och Unga, Socialförvaltningen Nordost

Ansök    Maj 8    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare... Visa mer
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Vill du vara en del av vårt viktiga arbete inom familjehemsvården?
Nu söker vi 2 barnsekreterare till två av våra tre enheter.

Vårt uppdrag är att arbeta för att alla familjehemsplacerade barn skall få en kvalitativ, rättssäker vård och samma möjligheter som alla barn. Som barnsekreterare har du myndighetsansvar, vilket innebär att du arbetar aktivt med uppföljningar och ansvarar för övervägande, omprövningar samt utredningar. Du har kontinuerlig kontakt med barn o ungdom (0-21 år) som är placerade i familjehem eller HVB enligt SOL eller LVU. Du har också kontakt med barnen/ungdomens nätverk, skola och andra samverkanspartners.

Vår verksamhet genomsyras av ett stort engagemang för människor och för oss står barnen i centrum. Vi arbetar aktivt med att barnen skall vara delaktiga i sin vård. Inom förvaltningen arbetar vi med delaktighet och kvalitet på ett respektfullt sätt både internt och gentemot våra brukare. I vårt arbete använder vi beprövade metoder såsom Signs of Safety, Earl och Savry mfl. Förhållningsättet BBIC är väl förankrat och en självklar del i vårt arbete. För att stödja våra barn i deras skolgång finns Skolfam-team kopplat till respektive enhet, Skolfam är en manualbaserad insats som har evidens för att förbättra barns skolgång.

Tjänsterna är inom Socialförvaltningen Nordost med geografisk placering både i Bergsjön och Hjällbo. Båda enheterna består av mindre grupper som leds av en 1:e socialsekreterare med lång erfarenhet och hög kompetens inom området. På våra enheter får du möjlighet att arbeta på en arbetsplats med god stämning och ett gott samarbete. Vi har ett nära samarbete med familjehemssekreterarna, vilket vi värdesätter och systematiskt avsätter tid för. Varje termin har vi gemensam metod och planeringsdagar.

Vi erbjuder kontinuerlig handledning och förvaltningen har en omfattande kompetensutvecklingsplan samt ett gediget introduktionsprogram med särskild metodhandledare för nya medarbetare.

Kvällsarbete kan förekomma och möjlighet till distansarbete i samråd med enhetschef.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av myndighetsutövning och av socialt arbete med barn, ungdomar och deras familjer. Du behöver vara förtrogen med lagstiftning inom sociala barnavårdsområdet samt ha goda kunskaper om BBIC och barns utveckling. Önskvärt är även att du har utbildning i samt erfarenhet av barnsamtal. I arbetet ingår en del resor och B-körkort är därför ett krav.

Du som söker har ett tydligt barnperspektiv och är mån om ett gott bemötande. Kring familjehemsplacerade barn finns många aktörer, varför vi lägger stor vikt vid din förmåga att samarbeta och skapa goda relationer med både barnen och deras nätverk, dina kollegor och externa kontakter. Du lyssnar på personen du möter och anpassar din kommunikation efter mottagare och situation.

I rollen som barnsekreterare behöver du även kunna förhålla dig till riktlinjer och lagar som styr verksamheten med förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag. Du arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Du bör ha lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och vid akuta ärenden ha en förmåga att utifrån dessa omprioritera dina uppgifter under arbetsdagen.

Urval och intervjuer sker löpande, så ansök redan idag!

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta? Visa mindre

Erfaren socialsekreterare till Mottaget Barn- och Unga

Ansök    Maj 10    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare... Visa mer
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig med erfarenhet av att arbeta med barn- och unga inom socialtjänsten, till mottaget på avdelningen barn och unga myndighet där vi erbjuder ett omväxlande och meningsfullt arbete tillsammans med barn och deras familjer.

På mottaget arbetar sjutton socialsekreterare, tre 1:e socialsekreterare och en enhetschef, vilket möjliggör nära arbetsledning och metodhandledning i såväl grupp som individuellt. Enheten Barn- och Unga Mottag kännetecknas av bred kompetens, ett gott arbetsklimat och där medarbetare och arbetsledning har mångårig erfarenhet. Vi arbetar med barn och deras familjers bästa i första rummet och har ett nära och prestigelöst kollegialt stöd.

Vi arbetar utifrån SoL och LVU samt med arbetssättet Barns Behov i Centrum (BBiC), Signs of Safety, rådande lagstiftning samt i enlighet med aktuell delegationsordning. Vi tar emot orosanmälningar och ansökningar gällande barn 0-17 år och vi har jourberedskap att agera i akuta situationer. Vi gör risk- och skyddsbedömningar kring barns situation samt rättssäkra förhandsbedömningar som underlag för om utredning ska inledas eller inte. Vi handlägger även vissa yttranden.

En viktig arbetsuppgift är också att förebygga desinformation genom att möta de vi är till för samt andra professionella på deras arenor för att skapa dialog och ge korrekt information om socialtjänstens arbete. Vi ger en god service, vägleder och ger råd och stöd till de som söker kontakt med socialtjänstens verksamhet för barn och deras familjer, såväl privatpersoner, andra professionella och samverkanspartners.

Som anställd i socialförvaltningen Nordost har du tillgång till en gedigen introduktion, en mängd utbildningar utifrån behov och intresseområde, löpande kompetensutveckling och extern handledning.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen och som har erfarenhet av myndighetsutövning med barn och unga sedan tidigare. Du har särskilt intresse inom områden som normbrytande beteende, psykisk ohälsa, våld i nära relation och barns rättigheter och behov.

Du som söker har ett tydligt barnperspektiv och är mån om ett gott bemötande. Du lyssnar på personen du möter och anpassar din kommunikation efter mottagare och situation. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du ansvarar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med barnets bästa i fokus. Du tycker om att dokumentera, du är lyhörd och lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du tycker samarbete är viktigt och du tilltalas av ett omväxlande arbete samtidigt som du är stresstålig.

Kring barn och ungdomar finns många aktörer och vi lägger därför stor vikt vid din förmåga att samverka, både internt och externt, vilket kräver en hög grad av flexibilitet och eget ansvar. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du har förmåga att ha ett öppet synsätt och förhållningssätt samt att du har en förmåga att se lösningar istället för hinder i arbetet med barnen, deras familjer och övrigt nätverk runt barnet.

Intervjuer genomförs löpande så välkommen med din ansökan till oss på Barn och Unga Mottag i Nordost!

ÖVRIGT
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta? Visa mindre

Förebyggande föräldrastödjare sökes till Socialförvaltningen Nordost

Ansök    Maj 6    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare... Visa mer
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Enheten för Samverkan och tidiga insatser i Socialförvaltningen Nordost utökar med en ny förebyggande föräldrastödjare. Enheten består av en enhetschef och tretton medarbetare som på olika sätt arbetar med föräldrastödjande insatser inom ramen för ett familjecentrerat arbetssätt.

Du ska ha erfarenhet och kompetens av att arbeta med både blivande föräldrar och föräldrar med barn i åldrarna 0-6 år, åldersspannet kan i viss mån även komma att beröra föräldrar med äldre barn.

Du kommer primärt att vara knuten till Familjecentralen i Bergsjön men arbetet kommer också att bestå i att utveckla nya metoder för att nå fler föräldrar i området utanför familjecentralens väggar.

Arbetet innebär att ha rådgivande och stödjande samtal med föräldrar, lotsa familjer vidare till andra verksamheter, hålla i föräldrakurser (till exempel ABC och Trygghetscirkeln) samt att arbeta uppsökande i området. På enheten arbetar vi med icke-biståndsgrundande insatser. I syfte att förbättra uppväxtvillkoren för barnen bidrar du med att stärka relationerna mellan barn och föräldrar.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är socionom eller har annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer relevant. Vi ser gärna att du har erfarenhet av och kunskap om socialtjänstens arbete med barn och familjer. Du som söker ska ha ett systemiskt synsätt på barn, familjer och övriga nätverk runt barnet. Det är meriterande om du har vidareutbildning i systemteoretiskt familjearbete eller annan utbildning inom området barn och familjer. Det är en fördel om du är utbildad kursledare inom ABC föräldraträffar och/eller Trygghetscirkeln då detta är metoder vi redan arbetar med. Det är även meriterande om du har kännedom om stadsområde Nordost.

Kring arbetet med föräldrar och familjer kan många aktörer vara involverade och vi lägger därför stor vikt vid din förmåga att samverka både internt och externt. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra bidrar du till ett respektfullt arbetsklimat. Du lyssnar på andra och är mottaglig för att ändra ditt förhållningssätt och du försöker se lösningar i stället för hinder. Du sätter brukarens perspektiv i centrum och har en öppen och positiv attityd.

Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Om detta låter intressant för dig är du varmt välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss.
Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta? Visa mindre

Tillgänglig timvikarie till skyddat boende samt akutboende för kvinnor

PositivumGruppen söker nu en timvikarier till våra två boenden för kvinnor. Det ena är ett skyddat boende och det andra ett drogfritt akutboende. Båda boendena ligger i Göteborgsregionen. På våra boenden bor kvinnor från ålder 21 år, ensamma eller placerade med sina barn. Vi söker dig som vill arbeta extra på våra boenden och som är flexibel att komma in med ganska kort varsel. Vi söker någon som kan hoppa in dag, kväll/natt och helg vid behov. Kanske plug... Visa mer
PositivumGruppen söker nu en timvikarier till våra två boenden för kvinnor. Det ena är ett skyddat boende och det andra ett drogfritt akutboende. Båda boendena ligger i Göteborgsregionen. På våra boenden bor kvinnor från ålder 21 år, ensamma eller placerade med sina barn.
Vi söker dig som vill arbeta extra på våra boenden och som är flexibel att komma in med ganska kort varsel. Vi söker någon som kan hoppa in dag, kväll/natt och helg vid behov. Kanske pluggar du på distans, är pensionär eller av annan anledning har god tillgänglighet


Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna som skyddspedagog/boendepedagog är att stötta de placerade kvinnorna (och barn på det skyddade boendet) utifrån individuell arbetsplan/genomförandeplan. I tjänsten ingår även administrativa uppgifter som till exempel dokumentation och eventuellt akuta kontakter med berörda myndigheter, polis, skola etc. Tjänsten kommer också innebära en del hushållsarbete för att skapa en hemlik miljö för våra gäster.
Boendet är bemannat dygnet runt och på helg och natt arbetar man ensam.
Kvalifikationer:
För att vara aktuell för tjänsten krävs en pågående eller avslutad minst tvåårig eftergymnasial utbildning inom social omsorg, beteendevetenskap eller pedagogik.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta med människor i utsatta situationer. Det är också en fördel om du har arbetat med barn.
Tjänsten kräver även viss erfarenhet av dokumentation samt förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt och har du tidigare erfarenhet av det så är det meriterande.
Personliga egenskaper:
Vi söker dig med en stark social drivkraft och engagemang för målgruppen, som vill vara med och påverka människors liv till det bättre. Du är lugn och trygg i dig själv och kan förmedla ditt lugn även till andra. Du är en varm och lyssnande person som tror på människans förmåga att förändra sitt liv. Vidare är du pedagogisk, empatisk och kreativ i ditt arbetssätt.
Slutkandidater kommer att behöva lämna utdrag från Brottsregister.
Vi erbjuder:
För rätt person erbjuder vi ett utvecklande och ibland utmanande extrajobb med chans att påverka och göra skillnad. Vi är starkt värderingsstyrda i vårt arbete och allt vi gör utgår från våra värdeord som är; kvalitetsmedvetna, flexibla och pålitliga. PositivumGruppens styrka är att vi aldrig tappar fokus på vilka vi är till för samtidigt som vi värnar om våra medarbetares arbetsmiljö, hälsa och balans i livet
GDPR
När du skickar in din ansökan till oss så samtycker du till att vi hanterar och lagrar dina personuppgifter under pågående rekryteringsprocess. När rekryteringen är avslutas raderas dina uppgifter.
Övrigt
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löper ut.


PositivumGruppen är en snabbt växande koncern inom socialt arbete i Västsverige. Vårt företagande har utgångspunkt i vår vision att: ”Positivum ska vara med och bygga ett bättre samhälle för de många människorna”. Vi arbetar i vardagen utifrån våra värdeord: kvalitetsmedvetenhet, flexibilitet och pålitlighet. Idag bedriver Positivumgruppen stödboende för ungdomar med psykosocial problematik, familjehemsvård, öppenvård, kvinnojourer,boende med stöd för unga vuxna samt en gymnasieskola. Visa mindre

Socialsekreterare, barn och unga till Västra Götalands län!

Vi söker Dig som har socionomexamen och som har minst tre års erfarenhet inom det aktuella kompetensområdet till ett konsultuppdrag i en kommun i Västra Götalands län. Uppdraget startar så snart som möjligt och pågår under hösten. Omfattning; Heltid, måndag-fredag. För att vara aktuell för tjänsten ska du ha en socionomexamen och ha arbetat i minst tre år med barn och unga på myndighet och med myndighetsutövning. Du ska vara trygg och självständig i dina a... Visa mer
Vi söker
Dig som har socionomexamen och som har minst tre års erfarenhet inom det aktuella kompetensområdet till ett konsultuppdrag i en kommun i Västra Götalands län. Uppdraget startar så snart som möjligt och pågår under hösten. Omfattning; Heltid, måndag-fredag. För att vara aktuell för tjänsten ska du ha en socionomexamen och ha arbetat i minst tre år med barn och unga på myndighet och med myndighetsutövning. Du ska vara trygg och självständig i dina arbetsuppgifter. Du ska ha god arbetserfarenhet av dokumentation och samtal med barn och unga och goda kunskaper i verksamhetsprogrammet Treserva efterfrågas. God förmåga i svenska språket i både tal och skrift. Du ska kunna arbeta på arbetsplatsen, distansarbete sker enligt överenskommelse. Du ska i samband med anställning kunna uppvisa ett giltigt belastningsregister. 
Är du tillgänglig och inom området? Skicka in din ansökan redan idag!
Arbetsuppgifter
I rollen som utredare kommer du att utreda ärenden och besluta om insatser, samt göra uppföljningar av insatser gällande barn och unga i åldern 0-18 år. Du kommer att samtala med barnen och ungdomarna samt med barnens föräldrar. Du kommer även samverka med interna och externa samverkanspartners.
Anställning
Du kommer att bli anställd som konsult för Vårdlänken Bemanning Rekrytering, med varierande arbetstider och tjänstegrad efter överenskommelse.
Som konsult hos oss erbjuds du:
• Konkurrenskraftig lön och intressanta uppdrag i olika verksamheter
• Kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och semesterersättning
• Stora möjligheter att själv välja arbetsplats och arbetstider
• Hjälp med resa och boende om du arbetar på annan ort
• Introduktion och kontinuerlig coachning så att du snabbt kommer in i din roll
• En dedikerad och tillgänglig konsultchef, som själv varit verksam inom ditt yrkesområde
• Inbjudningar till seminarier och konsultträffar
Vårdlänken är ett auktoriserat bemanningsföretag genom arbetsgivarorganisationen Almega – en trygghet för dig som konsult. Det innebär bland annat att vi har kollektivavtal och gedigna ansvars- och olycksfallsförsäkringar för våra konsulter, samt att vi betalar in till din tjänstepension från den allra första kronan du tjänar.
Ansökan
Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss via ansökningsformuläret. Urval och intervjuer sker löpande, så vi tar tacksamt emot din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor om tjänsten, var vänlig kontakta kontaktpersonen nedan. På www.vardlanken.se/lediga-jobb presenterar vi alla våra lediga uppdrag.
Om oss
Vårdlänken Bemanning Rekrytering förmedlar intressanta konsultuppdrag och tjänster till dig som är läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, socionom, chef eller har annan profession inom vård eller socialt arbete. Vårt mål är att ge dig ett flexibelt och utvecklande arbetsliv, samtidigt som vi tillsammans bidrar till en välfungerande vård- och omsorgssektor genom rätt kompetens på rätt plats.
Vi har över 25 års erfarenhet av vårdbemanning. Våra kunder är både privata och offentliga aktörer inom hälsovård, sjukvård och omsorg över hela Sverige. Vi hjälper dem med skräddarsydda bemanningslösningar och hjälper även till att rekrytera personal till fasta tjänster. Det gör oss till helhetsleverantör av kompetens inom vård- och omsorgsområdet.
Läs mer på www.vardlanken.se, samt följ oss på Linkedin: www.linkedin.com/company/vardlanken Visa mindre

Gryning söker biträdande enhetschef till Sunnerö i Alingsås

Ansök    Apr 26    Gryning Vård AB    Socionom
Ägs av kommuner – drivs av engagemang! I över 20 år har Gryning erbjudit HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Vi erbjuder rådgivning och utbildning samt hjälper till med placeringar. Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland via de fyra kommunalförbunden. ARBETSUPPGIFTER Vad innebär tjänsten? Som biträdande enhetsche... Visa mer
Ägs av kommuner – drivs av engagemang! I över 20 år har Gryning erbjudit HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Vi erbjuder rådgivning och utbildning samt hjälper till med placeringar. Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland via de fyra kommunalförbunden.

ARBETSUPPGIFTER
Vad innebär tjänsten?

Som biträdande enhetschef är du underställd enhetschefen och arbetsleder i dagliga frågor, operativt och administrativt. I rollen ingår hantering av personalärenden och schemauppgifter samt ett visst budgetansvar. Du ansvarar för att ge medarbetare förutsättningar att utföra sitt arbete. Metodhandledning av medarbetare och att driva olika utvecklingsarbeten är också något som ingår i rollen såsom externa och interna kontakter, samverkan med såväl myndigheter och uppdragsgivare samt kollegor inom Gryning. Du är en del av enhetens ledningsgrupp där vi erbjuder utveckling i funktion som person. Fokus i ditt uppdrag är övergripande ansvar i behandlingsarbetet, bemanning samt utveckling av medarbetare.

KVALIFIKATIONER
Vem är du?

Du har akademisk examen, förmodligen som socionom, socialpedagog, beteendevetare eller annan relevant utbildning och arbetslivserfarenhet inom socialtjänst och/eller institutionsvård. Vi söker en tydlig ledare som vill driva en verksamhet som ger människor möjlighet att växa med professionellt stöd. Tidigare ledarerfarenhet är meriterande.

Vi söker Dig som har god samarbetsförmåga och är lyhörd i mötet med andra människor. För att passa för den här tjänsten krävs tydlig kommunikation och styrka att kunna inspirera till engagemang och delaktighet. Du arbetar strukturerat med planer, mål och uppföljning samt har förmåga att se större sammanhang. Viktigt är även att du är utvecklingsinriktad och intresserad av att driva frågor för att ständigt förbättra verksamheten.

Då resor ingår i arbetet är det ett krav att du har körkort. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Vi erbjuder

• Kontinuerlig chefsutveckling
• En engagerad och utvecklande ledningsgrupp
• En engagerad arbetsgrupp i en kreativ miljö
• Ett arbete där du är med och påverkar utvecklingen av verksamheten
• En kultur som präglas av kunskap, kvalitet och delaktighet
• Handledning, kompetensutveckling och olika former av medarbetardialoger
• Friskvårdsbidrag

Vi ser fram emot din ansökan!

Urval och intervjuande sker löpande så välkommen med din ansökan redan i dag.

Innan anställning görs utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Socialsekreterare, barn och unga till Västra Götalands län!

Vi söker Dig som har socionomexamen och som har minst tre års erfarenhet inom det aktuella kompetensområdet till ett konsultuppdrag i en kommun i Västra Götalands län. Uppdraget startar så snart som möjligt och pågår under hösten. Omfattning; Heltid, måndag-fredag. För att vara aktuell för tjänsten ska du ha en socionomexamen och ha arbetat i minst tre år med barn och unga på myndighet och med myndighetsutövning. Du ska vara trygg och självständig i dina a... Visa mer
Vi söker
Dig som har socionomexamen och som har minst tre års erfarenhet inom det aktuella kompetensområdet till ett konsultuppdrag i en kommun i Västra Götalands län. Uppdraget startar så snart som möjligt och pågår under hösten. Omfattning; Heltid, måndag-fredag. För att vara aktuell för tjänsten ska du ha en socionomexamen och ha arbetat i minst tre år med barn och unga på myndighet och med myndighetsutövning. Du ska vara trygg och självständig i dina arbetsuppgifter. Du ska ha god arbetserfarenhet av dokumentation och samtal med barn och unga och goda kunskaper i verksamhetsprogrammet Treserva efterfrågas. God förmåga i svenska språket i både tal och skrift. Du ska kunna arbeta på arbetsplatsen, distansarbete sker enligt överenskommelse. Du ska i samband med anställning kunna uppvisa ett giltigt belastningsregister. 
Är du tillgänglig och inom området? Skicka in din ansökan redan idag!
Arbetsuppgifter
I rollen som utredare kommer du att utreda ärenden och besluta om insatser, samt göra uppföljningar av insatser gällande barn och unga i åldern 0-18 år. Du kommer att samtala med barnen och ungdomarna samt med barnens föräldrar. Du kommer även samverka med interna och externa samverkanspartners.
Anställning
Du kommer att bli anställd som konsult för Vårdlänken Bemanning Rekrytering, med varierande arbetstider och tjänstegrad efter överenskommelse.
Som konsult hos oss erbjuds du:
• Konkurrenskraftig lön och intressanta uppdrag i olika verksamheter
• Kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och semesterersättning
• Stora möjligheter att själv välja arbetsplats och arbetstider
• Hjälp med resa och boende om du arbetar på annan ort
• Introduktion och kontinuerlig coachning så att du snabbt kommer in i din roll
• En dedikerad och tillgänglig konsultchef, som själv varit verksam inom ditt yrkesområde
• Inbjudningar till seminarier och konsultträffar
Vårdlänken är ett auktoriserat bemanningsföretag genom arbetsgivarorganisationen Almega – en trygghet för dig som konsult. Det innebär bland annat att vi har kollektivavtal och gedigna ansvars- och olycksfallsförsäkringar för våra konsulter, samt att vi betalar in till din tjänstepension från den allra första kronan du tjänar.
Ansökan
Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss via ansökningsformuläret. Urval och intervjuer sker löpande, så vi tar tacksamt emot din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor om tjänsten, var vänlig kontakta kontaktpersonen nedan. På www.vardlanken.se/lediga-jobb presenterar vi alla våra lediga uppdrag.
Om oss
Vårdlänken Bemanning Rekrytering förmedlar intressanta konsultuppdrag och tjänster till dig som är läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, socionom, chef eller har annan profession inom vård eller socialt arbete. Vårt mål är att ge dig ett flexibelt och utvecklande arbetsliv, samtidigt som vi tillsammans bidrar till en välfungerande vård- och omsorgssektor genom rätt kompetens på rätt plats.
Vi har över 25 års erfarenhet av vårdbemanning. Våra kunder är både privata och offentliga aktörer inom hälsovård, sjukvård och omsorg över hela Sverige. Vi hjälper dem med skräddarsydda bemanningslösningar och hjälper även till att rekrytera personal till fasta tjänster. Det gör oss till helhetsleverantör av kompetens inom vård- och omsorgsområdet.
Läs mer på www.vardlanken.se, samt följ oss på Linkedin: www.linkedin.com/company/vardlanken Visa mindre

Socialsekreterare till Unga Vuxna i Nordost

Ansök    Apr 29    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare... Visa mer
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi en socialsekreterare till vår unga vuxna grupp då en av våra medarbetare går till ett annat uppdrag.

Vuxenenheten 3 är en utredningsenhet inom socialförvaltningen Nordosts myndighetsutövning. Enheten präglas av humor och samarbetsvilja samt en önskan om att göra skillnad för varje individ. Enheten består av två grupper; en unga vuxna grupp (18-25) och en vuxengrupp (26 +) samt tre arbetsledare. Unga Vuxna gruppen består av 11 socialsekreterare och två arbetsledare. I unga vuxna gruppen ingår även socialsekreterare som arbetar riktat mot kriminalitet inom Team SIG. Som ny socialsekreterare på enheten får du ta del av ett introduktionsprogram och du kommer att få en egen mentor som stöttar under det första året.

Enheten har sedan april 2023 ett samlat ansvar för myndighetsutövning avseende unga vuxna personer i hela Nordost. I ditt dagliga arbete som socialsekreterare i unga vuxna gruppen kommer du att utreda ansökningar och följa upp insatser utifrån socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och utifrån lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Socialförvaltningen Nordost har fem vuxenenheter som arbetar med personer från 18 år. Vi har en mottagningsenhet som tar emot och fördelar ärenden till de andra utredningsenheterna, där Vuxenenheten 3 ingår. Därutöver har vi en enhet med utförarresurser av olika slag. Utgångspunkten för oss alla är socialtjänstlagen samt de politiskt fastställda målen.

Arbetet präglas av intensiv samverkan med de andra enheterna inom socialförvaltningen men även med externa parter såsom Polis och sjukvård. Du arbetar aktivt med varje individ genom förändringsledning, upprättar en plan och stöttar individen i att genomföra denna. Stödet kan se olika ut beroende på behov av insats. Arbetet innebär myndighetsutövning med krav på rättssäkerhet, gemensamt förhållningssätt och likvärdiga bedömningar.

Självklart erbjuds kontinuerlig metodhandledning av 1:e socialsekreterare där den egna grupperingen är en viktig del samt extern processhandledning. Arbetsplatsen präglas av ett gott arbetsklimat, gedigen erfarenhet och kompetens samt hjälpsamhet mot varandra. Möjlighet till hemarbete finns.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad socionom. Det är av stor vikt att du är förtrogen med de lagstiftningar och övriga bestämmelser som styr verksamheten. Du inser vikten av en rättssäker handläggning och förstår vad det innebär i praktiken. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning med LVU och LVM, med utredningar, bedömningar och verkställande av beslut.

För att passa in i rollen är det av stor vikt att du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens/kundens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Vidare så behöver du ha lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt se möjligheter i förändringar.

För att axla uppdraget är det av stor vikt att du kan arbeta effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress.

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta? Visa mindre

Gryning söker behandlingssekreterare till Hagen i Kullavik

Ansök    Apr 26    Gryning Vård AB    Socionom
Ägs av kommuner – drivs av engagemang! I över 20 år har Gryning erbjudit HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Vi erbjuder rådgivning och utbildning samt hjälper till med placeringar. Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland via de fyra kommunalförbunden. Hagen behandlingshem ligger i Kullavik två mil söder om Göteborg ... Visa mer
Ägs av kommuner – drivs av engagemang! I över 20 år har Gryning erbjudit HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Vi erbjuder rådgivning och utbildning samt hjälper till med placeringar. Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland via de fyra kommunalförbunden.

Hagen behandlingshem ligger i Kullavik två mil söder om Göteborg och har två behandlings-avdelningar; Överhuset (7 platser för ungdomar 14-18år) och Nederhuset (6 platser för barn/ungdomar 9-14 år) med verksamhet dygnet runt.

Vi söker nu en behandlingssekreterare på föräldravikariat med schemalagd arbetstid t.o.m. sommaren 2025.

ARBETSUPPGIFTER
Vad innebär tjänsten?

Som behandlingssekreterare medverkar du i behandlingsplanering och utför kvalificerat utrednings- och behandlingsarbete under handledning. Du dokumenterar, har kontakt med uppdragsgivare, vårdnadshavare och skola samt andra viktiga personer i den unges nätverk.

Då omvårdnad och tillsyn är en del av arbetet är det viktigt att kunna samarbeta, vara lyhörd och flexibel. Att vara ett stöd för barnen i deras dagliga rutiner är även det en väsentlig del av arbetet.

KVALIFIKATIONER
Vem är du?

Vi söker dig som har en akademisk examen som t ex socionom, socialpedagog, beteendevetare eller annan motsvarande utbildning. Erfarenhet av arbete med barn i utsatta livssituationer samt en god kännedom om lagstiftning inom området är meriterande. Vi söker dig som kan arbeta självständigt och i team, är flexibel och strukturerad.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Körkort är ett krav då resor ingår i arbetet.

ÖVRIGT
Vi erbjuder

• En engagerad medarbetargrupp i en kreativ miljö
• Ett arbete där du är med och påverkar utvecklingen av verksamheten.
• En kultur som präglas av kunskap, kvalitet och delaktighet
• Friskvårdsbidrag

Vi ser fram emot din ansökan!

Urval och intervjuer kommer att ske löpande så välkommen med din ansökan redan idag.

Innan anställning hos oss görs utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Utförare till kommunala aktivitetsansvaret och Ung extra

Ansök    Apr 23    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen. Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfr... Visa mer
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete där vi alla tillsammans utvecklar socialförvaltningen Hisingen där "vi är ett starkare ord än jag". Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Ung Hisingen är en enhet som arbetar med unga från 10-25 år och på enheten finns funktionerna kommunala aktivitetsansvaret (KAA), ungdomsbehandlare och fältsekreterare. På enheten finns även två metodhandledare och en enhetschef, totalt är vi 21 medarbetare. Vi söker nu dig som vill arbeta med KAA och Ung Extra.

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
KAA innebär att kommunen enligt Skollagen (kap 29 §9) har en skyldighet att kontakta och regelbundet följa upp ungdomar i åldrarna 16 tom 19 år som inte går på gymnasiet, eller som inte uppnått gymnasieexamen när de slutade. I Göteborg sker arbetet med KAA i ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen/UBF och socialförvaltningarna/SF. Du kan läsa mer om KAA på Kommunalt aktivitetsansvar - Göteborgs Stad (goteborg.se)

Genom att KAA har samorganiserats mellan SF och UBF har kommunen valt att se KAA som en del av det preventiva och aktiva sociala arbetet som bedrivs i kommunen.
SF KAA skall arbeta operativt tillsammans med handläggare från UBF, främst med unga inom målgruppen KAA som befinner sig längre ifrån studier eller annan sysselsättning och kan vara i risk att fastna i långvarigt utanförskap. Det behövs då skapas en relation och allians med den unge och ibland även dess föräldrar för att kunna arbeta motiverande. Att ta emot stöd från KAA är frivilligt.
Vid behov kartläggs ungdomars livssituation med utgångspunkt i studieavbrottet, skydds- och riskfaktorer identifieras, samt vilket behov av stöd till sysselsättning och/eller annat stöd som finns. Ungdomen lotsas sedan vidare exempelvis till någon befintlig verksamhet för sysselsättning och /eller till annan aktör för stöd inom eller utanför socialtjänsten. Vid behov samverkar KAA med dessa aktörer.

Ung Extra:
Ung Extra (före detta Ung Helg) är betald praktik inom Göteborg Stads verksamheter för unga i åldrarna 16 till 20 år. I tjänsten ingår nätverkande, att ha arbetsgivarkontakter och att skapa arbetstillfällen för de unga, samt att utveckla verksamhet tillsammans med arbetsgivare inom ramen för Ung Extra. Inom uppdraget ingår även rekrytering och matchning av unga, administration, stöd och vägledning, arbetsledning och kontinuerlig uppföljning, samt råd & stöd-samtal kring sysselsättning, studier och arbete.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en högskoleutbildning på minst tre år inom socialt arbete. Erfarenhet av att arbeta med unga, arbetsmarknadsåtgärder och god kännedom om socialtjänstens processer är meriterande. Som person är du ansvarstagande, flexibel, kommunikativ, strukturerad och gillar att arbeta i samverkan med andra.

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Giltigt utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas för arbetsgivaren inför erbjudande om anställning. Visa mindre

Socialsekreterare till barn och unga i Västra Götaland

Vi söker Nu söker vi dig som är Socialsekreterare inom området barn och unga!  För att vara rätt person för uppdraget vill vi att du ska;  Ha en socionomexamen från Universitet/högskola i Sverige.-Ha minst 5 års arbetserfarenhet av området barn och unga, ibland kräver kunden upp till 10 år.  Vara självgående och trygg i arbetet samt ha lätt för att samarbeta med andra Ha god IT-vana och gärna kunna arbeta i flera olika verksamhetsprogram. Du ska vara f... Visa mer
Vi söker
Nu söker vi dig som är Socialsekreterare inom området barn och unga! 
För att vara rätt person för uppdraget vill vi att du ska; 
Ha en socionomexamen från Universitet/högskola i Sverige.-Ha minst 5 års arbetserfarenhet av området barn och unga, ibland kräver kunden upp till 10 år. 
Vara självgående och trygg i arbetet samt ha lätt för att samarbeta med andra
Ha god IT-vana och gärna kunna arbeta i flera olika verksamhetsprogram.
Du ska vara flexibel och kunna arbeta på plats ute hos kund.
 

Arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter som socialsekreterare inom området Barn och unga. Du kommer att utreda barn och ungas behov, genomföra insatser samt följa upp insatser. Utredningen kommer att ske enligt SoL och LVU. I arbetet ingår nära samverkan med barnen och deras föräldrar samt övriga aktörer. 
Anställning
Du kommer att bli anställd som konsult för Vårdlänken Bemanning Rekrytering, med varierande arbetstider och tjänstegrad efter överenskommelse.
Som konsult hos oss erbjuds du:
Konkurrenskraftig lön och intressanta uppdrag i olika verksamheter
Kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och semesterersättning
Stora möjligheter att själv välja arbetsplats och arbetstider
Hjälp med resa och boende om du arbetar på annan ort
Introduktion och kontinuerlig coachning så att du snabbt kommer in i din roll
En dedikerad och tillgänglig konsultchef, som själv varit verksam inom ditt yrkesområde
Inbjudningar till seminarier och konsultträffar

Vårdlänken är ett auktoriserat bemanningsföretag genom arbetsgivarorganisationen Almega – en trygghet för dig som konsult. Det innebär bland annat att vi har kollektivavtal och gedigna ansvars- och olycksfallsförsäkringar för våra konsulter, samt att vi betalar in till din tjänstepension från den allra första kronan du tjänar.
Ansökan
Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss via ansökningsformuläret. Urval och intervjuer sker löpande, så vi tar tacksamt emot din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor om tjänsten, var vänlig kontakta kontaktpersonen nedan. På www.vardlanken.se/lediga-jobb presenterar vi alla våra lediga uppdrag. Visa mindre

Metodhandledare till Resursenheten Ungdom

Ansök    Apr 19    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare... Visa mer
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Resursenheten ungdom ligger organisatoriskt inom avdelning Familjemottagning, resurser barn och unga och vuxna tillsammans med ytterligare utförarenheter som riktar sig mot barn och unga. Vi arbetar i huvudsak med biståndsbedömda uppdrag från våra myndighetsenheter men erbjuder också serviceinsatser som föräldrar själva kan söka. Målgruppen är föräldrar och ungdomar i åldern 12-20 år.

Resursenheten Ungas arbetsgrupp präglas av stort engagemang, intresse för socialt förändringsarbete och hög trivsel. Vi erbjuder en god arbetsmiljö med tid för reflektion och återhämtning. Vi är en arbetsgrupp med bred kompetens som välkomnar nytänkande och ser samverkan som en förutsättning för ett gott behandlingsarbete.

Vi står inför ökat behov av nära arbetsledning då vi behöver förbereda enhetens arbete mot den nya socialtjänstlagen. Nu utökar vi därför med ytterligare en metodhandledare som tillsammans med två andra ingår i ett metodhandledarteam med placering i Angered. Metodhandledarna arbetar tätt tillsammans och ska kunna prioritera och fördela arbetsuppgifter mellan varandra utifrån utrymme och behov. Du kommer också att vara en del av ett stadenövergripande nätverk för metodhandledare samt finnas med i en enhetsledningsgrupp för Resursenheterna i Angered tillsammans med enhetschefer.

Som metodhandledare är din huvudsakliga arbetsuppgift att metodhandleda enskilt och i grupp samt följa upp och utvärdera enhetens pågående uppdrag. Du ska även i nära samverkan med enhetens medarbetare och chef driva utveckling av nya och befintliga metoder och vara aktiv i samverkan med andra enheter. En del av uppdraget är också att du medverkar till att dokumentation och uppföljning sker på ett kvalitativt och rättssäkert sätt. För närvarande finns det 17 familjebehandlare fördelade på två team samt tre medarbetare med boendesocialt uppdrag.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer relevant. Du behöver också ha en vidareutbildning inom psykosocialt arbete. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med arbetsledning inom psykosocialt behandlingsarbete.

För att klara uppdraget behöver du ha god kunskap om kommunal socialtjänst och gedigen erfarenhet av familjebehandling. Du har kunskap om Signs of Safety, nätverksarbete och har erfarenhet av arbetsledning. Du behöver ha god kunskap om metoder och förhållningssätt rörande psykosocialt behandlingsarbete, bl.a. våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Det är en fördel om du arbetat med Feedback informed treatment.

För att passa in i rollen så behöver du vara lyhörd, samarbetsinriktad, stabil och trygg.
Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat.

Du behöver kunna entusiasmera och inspirera medarbetarna. Familjebehandlarna är ofta utsatta för utmanande situationer som du behöver kunna hjälpa dem att hantera. En viktig del av uppdraget är att hålla dig uppdaterad vad gäller forskning och metoder, samt kunna förmedla detta vidare till medarbetarna.

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta? Visa mindre

Sexolog

Ansök    Apr 17    VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN    Socionom
Om oss Sexualmedicinskt centrum är en specialistmottagning med klinisk behandlingsverksamhet där fokus är sexualmedicinska frågeställningar. Vi arbetar tvärprofessionellt utifrån såväl medicinsk som psykosocial kompetens och utgår från ett rättighetsperspektiv. Det innebär att alla oavsett funktionalitet, kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell identitet och sexuell praktik ska känna sig välkomna och uppleva ett gott omhändertagande. Våra patienter k... Visa mer
Om oss

Sexualmedicinskt centrum är en specialistmottagning med klinisk behandlingsverksamhet där fokus är sexualmedicinska frågeställningar.

Vi arbetar tvärprofessionellt utifrån såväl medicinsk som psykosocial kompetens och utgår från ett rättighetsperspektiv. Det innebär att alla oavsett funktionalitet, kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell identitet och sexuell praktik ska känna sig välkomna och uppleva ett gott omhändertagande.

Våra patienter kommer från hela Västra Götalandsregionen. Enheten har förutom direkta patientkontakter även ett konsultativt uppdrag att erbjuda stöd till vårdgrannar och handledning i specifika ärenden.

Teamet på Sexualmedicinskt centrum i Göteborg består idag av barnmorskor, fysioterapeut, läkare och psykologer som har sexologisk och terapeutisk kompetens. Teamet består även av sjuksköterska, vårdadministratör samt verksamhetschef. Vi arbetar nära Kunskapscentrum för sexuell hälsa.

Vi är en arbetsgrupp som månar om god gemenskap och kollegialt samarbete för att skapa en stöttande och trivsam arbetsmiljö tillsammans.

Om arbetet

Vi erbjuder dig ett intressant och stimulerande arbete tillsammans med engagerade arbetskamrater och med utgångspunkt i sexologiska och sexualmedicinska frågeställningar. Utöver att representera din profession i tvärprofessionellt teamarbete består dina arbetsuppgifter i behandlande samtal av längre och kortare slag med såväl individer som par och ibland även i gruppform. Olika typer av utbildningsuppdrag i förhållande till vårdgrannar är vanligt förekommande.

Om dig

Du har legitimation inom ett hälso- och sjukvårdsyrke, alternativt en socionomexamen. Du skall ha minst 60 högskolepoängs vidareutbildning inom sexologi samt grundläggande psykoterapiutbildning.

Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga och att du är trygg i din yrkesroll. Som person är du flexibel, utvecklingsorienterad och har ett professionellt arbets- och förhållningssätt.

Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan

Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.

Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.

Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.

Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.


Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.  Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate.
VGR krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare


Ansökan
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.


Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Visa mindre

SSPF/SIG-Koordinator till Socialförvaltningen Nordost

Ansök    Apr 19    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare... Visa mer
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
På avdelning Familjemottagning och resurser barn och vuxna finns socialtjänstens utförarenheter. Här finns de båda enheterna UngÖst och UngAngered som gemensamt kallas UngNordost. I UngÖst finns ungdomsbehandlare, SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid), SIG (social insatsgrupp) och KAA (kommunala aktivitetsansvaret). Det är en verksamhet för unga i Bergsjön, Kortedala, Kviberg, Utby och Gamlestaden i åldern 12-25 år med psykosocial problematik, kriminalitet, missbruk och/eller med psykisk ohälsa m.m. Arbetet bedrivs i nära samverkan inom UngNordost och med andra för uppdraget viktiga aktörer.

Uppdraget som SSPF/SIG koordinator ansvarar för samverkan utifrån SSPF och SIG för ungdomar 16-21 år i stadsområdet. SSPF innebär att samordna medarbetare inom skolan, socialtjänsten, polisen och fritid kring gemensamma insatser för ungdomar som riskerar att dras in i kriminalitet. Gymnasieskolorna som är viktiga aktörer finns både inom stadsområdet och på flera ställen i staden.

Det handlar också om att koordinera insatser riktade till brottsaktiva unga vuxna, som är motiverade till att bryta med sin kriminella livsstil, uppvisar riskfaktorer för återfall i brottslighet och som rör sig i riskmiljöer med andra kriminella. Arbetet i SIG syftar till att det kriminella beteendet ska upphöra och utgår från den unges behov, har tydligt individfokus och det sker i nära samarbete med polis, socialtjänst, skola, kriminalvård och andra aktörer i den unges privata och professionella nätverk.

Din roll är att sammankalla möten, starta och driva processer, dokumentera och följa upp överenskomna insatser. Därtill att leda och samordna arbetet på individnivå kring enskilda ungdomar. Arbetet innebär även samverkan och samordning mellan
flera olika verksamheter vilket kräver kunskap och förståelse för olika professioners möjligheter och begränsningar. Du har ett nära samarbete med övriga SSPF och SIG koordinatorer samt förvaltningens övergripande SIG-Team med både myndighetsutövning och uppsökande arbete. Utifrån den unge aktiverar du nätverket, upprättar individuella åtagandeplaner, följer upp de beslut som fattas, dokumenterar löpande och leder nätverksmöten/process-möten.

KVALIFIKATIONER
Du som söker ska ha en högskoleexamen som socionom eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vidareutbildning i KSL (Kriminalitet som livsstil), Ester eller Savry är meriterande. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med målgruppen och har en god kännedom om de lokala förutsättningarna och aktörerna. Du ska känna till SSPFs och SIGs arbete och gärna ha erfarenhet från socialtjänsten sen tidigare.

Du kommer samarbeta med många aktörer runt den unge, både ur det professionella och det privata nätverket. Därför behöver du ha ett ödmjukt förhållningssätt och aktivt bidra till god samverkan. Du har god kunskap i att dokumentera och besitter god förmåga att strukturera dina arbetsuppgifter och disponera din arbetstid. Då arbetet utgår ifrån målgruppens förutsättningar så kan viss arbetstid vara förlagd till kväll, således är det är viktigt att du har möjlighet att vara flexibel beträffande arbetstider och arbetsformer.

Du ska tro på individens förmågor och vilja till förändring. Vi ser gärna att du har bred språk- och kulturkompetens med dig in i verksamheten.

Vi förutsätter att du som söker jobb hos oss delar Göteborgs Stads värdegrund.
Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Visa mindre

Koordinator till Skola som Arena, Hisingen

Ansök    Apr 15    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen. Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfr... Visa mer
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete där vi alla tillsammans utvecklar socialförvaltningen Hisingen där "vi är ett starkare ord än jag". Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en koordinator på ett vikariat under ett 1 år till vårt team Lights on/Skola som arena för att samordna arbetet på Ryaskolan.

Skola som Arena syftar till att skapa god start i livet och goda uppväxtvillkor för barn och unga och är en del av det gemensamma arbetet som Göteborgs Stads förvaltningar och bolag arbetar med för att skapa en jämlik stad. Arbetet verkar för att skapa trygga mötesplatser där barn och vuxna tillsammans med andra aktörer från näringsliv, offentlig och idéburen sektor stärker varje barns rätt till goda uppväxtvillkor. Skolorna blir ett nav i området dit boende får komma och delta i olika kostnadsfria aktiviteter utanför lektionstid. Målet är att utjämna barns uppväxtvillkor genom att fler barn och unga ska ha fullföljda studier, ta del av kultur och fritidsaktiviteter, känna sig trygga i sin skola och sitt närområde samt ha viktiga vuxna som stärker deras uppväxtvillkor.

Som koordinator kommer dina uppgifter vara att koordinera samverkan och vara drivande i att möjliggöra initiativ och aktiviteter på skola som arena. Du utvecklar och tar initiativ till samarbete med föreningsliv och andra aktörer. Du kommer ha administrativa uppgifter som bl.a. arbete kring ansökningar, redovisningar och statistik.

Huvuduppgifterna är att stödja och introducera aktörer för Skola som arena. Du ska delta i och utveckla områdesarbete som t.ex. föräldradialoger samt andra sammanhang som rör trygghetsarbetet i området. I din roll kommer du att bidra och delta i nätverk i staden kring skola som arena både på Hisingsnivå och stadenivå.

I tjänsten förekommer kvälls- och helgarbete.

KVALIFIKATIONER
Du ska ha en högskoleexamen inom socialt arbete, folkhälsovetenskap, kultur, beteende- eller samhällsvetenskapligt område eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det är meriterande om du har utbildning i processledning eller medskapande metoder och vi ser gärna att du har erfarenhet i att leda aktiviteter för barn eller vuxna.

Du har bred erfarenhet inom samhällsinriktat socialt arbete, områdesarbete, arbete inom civilsamhället och/eller skola med barn och unga. Du har erfarenhet av att självständigt leda processer i samverkan mellan olika aktörer, offentliga och i civilsamhället. Du arbetar medskapande och tillvaratar olika perspektiv och engagemang och du har ett intresse för att lyssna och göra barn delaktiga. Det är meriterande om du har erfarenhet av samarbete med föreningar, arbete inom skola och att möta personer från olika kulturer. Det är även meriterande om du kan fler språk som t.ex. turkiska, arabiska eller somaliska.

Vi söker dig som trivs i samarbetet med andra och har förmåga att skapa goda relationer och bygga nätverk med flera olika aktörer. Du gillar att arbeta med områdesarbete, är bekväm i sociala kontaktytor såväl informella som formella. Genom att visa intresse för andra hittar du möjligheter till relevanta samarbeten. Tjänsten bygger på en hög grad av självledarskap och du behöver kunna arbeta med snabba lösningar och vara serviceinriktad.

Vi tror att du är flexibel, du kan fånga tillfällen, prioritera om och ser möjligheter utanför planen. Du är duktig på att skapa relationer med barn och vuxna från civilsamhället såväl som andra professionella. Vi ser att du kan jobba självständigt och samarbeta med andra och du är strukturerad i ditt arbete och kan omsätta idéer till planer samt följa upp dem.

Hos oss får du en chans att göra skillnad!

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Socialsekreterare till Försörjningsstöd i Socialförvaltningen Nordost

Ansök    Apr 17    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare... Visa mer
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Till enheten försörjningsstöd 4 söker vi nu tre socialsekreterare. Huvuduppdraget är att utreda rätten till bistånd och att arbeta tillsammans med den enskilde hela vägen till självförsörjning. Vi söker dig som brinner för klientarbete och vill göra skillnad för de som är i behov av socialtjänsten. Vill du skapa förutsättningar för att fler ska bli självförsörjande och därigenom få möjlighet att leva ett självständigt liv? Genom att utreda och följa upp, ser vi att vi får ett bra resultat för den enskilde. Vårt mål är att klienterna så snabbt som möjligt ska nå självförsörjning och under tiden bedömer vi rätten till ekonomiskt bistånd. Du behöver vara en noggrann utredare och kunna fatta både positiva och negativa beslut.

I socialförvaltningen Nordost arbetar vi med ständig utveckling för att hålla oss uppdaterade med omvärld och samtid. Vi har stor tilltro till individens egna resurser och förmågor och har ett stort lösningsfokuserat arbetssätt. Vi arbetar även utifrån LEAN och utvärderar om det vi gör ger effekt för den enskilde. Vi arbetar också utifrån Göteborgs Stads förhållningssätt; Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt.

Vi erbjuder dig ett varierande och stimulerande arbete i engagerade och utvecklingsorienterade arbetsgrupper. Grupperna arbetar med stort engagemang och med god sammanhållning genom att aktivt utreda, följa upp för att få ut klienterna i egen försörjning. Hos oss finns utvecklingsmöjligheter i form av handledning, utbildning och nära arbetsledning i form av två 1:e socialsekreterare samt ett lärande klimat i arbetsgruppen.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen samt tidigare erfarenhet av arbete med myndighetsutövning. Du har tidigare erfarenhet inom området försörjningsstöd. Det är även meriterande om du har erfarenhet av andra områden inom socialtjänsten.

I rollen som socialsekreterare är det viktigt att du som person är trygg och stabil i dig själv, har god serviceförmåga och ett professionellt bemötande. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Vidare har du har en förmåga att möta människor som ofta lever i utsatta miljöer och med svåra livssituationer. Du är pedagogisk och har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv samtidigt som du förmår förmedla struktur och målinriktning i ditt klientarbete. Du har ett flexibelt tankesätt och en förmåga att kunna omprioritera dina uppgifter under arbetsdagen då akuta situationer kan uppstå. För dig är det en självklarhet att bidra till verksamhetens mål och du gillar att följa upp dina och verksamhetens mål månadsvis. Du står för den värdegrund som finns på din arbetsplats och är mån om att denna översätts i handling. Du har intresse av att arbeta i en mångkulturell stadsdel.

Urval och intervjuer kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdag, så tveka inte att söka redan idag.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta? Visa mindre

Socialsekreterare Barn och unga myndighet

Ansök    Apr 15    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen. Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfr... Visa mer
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete där vi alla tillsammans utvecklar socialförvaltningen Hisingen där "vi är ett starkare ord än jag". Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi nya medarbetare till våra generella utredningsenheter. Vill du ha ett meningsfullt arbete och göra skillnad för barn och unga? Vill du tillhöra en arbetsplats med stort engagemang för barn och barns delaktighet och tycker du det är viktigt att trivas på jobbet? Då ska du söka till oss!

Avdelningen består av en mottagningsenhet, sex utredningsenheter varav två har inriktning familjevåld och unga i riskzon för kriminalitet samt två enheter för barn placerade i familjehem. Du kommer att ha din arbetsplats i trivsamma lokaler på socialkontoret på Borstbindaregatan 12 A där alla våra utredningsenheter och mottaget sitter tillsammans i kontorslandskap med fasta arbetsplatser. Kontoret ligger centralt nära Hjalmar Brantingsplatsen med goda kommunikationsmöjligheter.

Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att utreda, bedöma och följa upp ärenden utifrån risk och skyddsfaktorer med stöd av BBiC samt i enlighet med gällande lagstiftning. I arbetet ingår möten och samtal med barn, ungdomar och familjer, där även dokumentation är en viktig del. Vi handlägger ärenden enligt SoL och LVU för barn och ungdomar i åldrarna 0 - 18 år. Samverkan med socialförvaltningens utförare och andra samarbetspartners är också en stor del av arbetet.

Du kommer att arbeta självständigt och ingå i ett av våra utredningsteam med en 1:e socialsekreterare som arbetsleder och tillsammans med dina kollegor stöttar dig i myndighetsutövningen.

Introduktion, handledning och kontinuerlig fortbildning ser vi som en självklarhet. Din 1:e socialsekreterare och din mentor kommer vara ett nära stöd i din introduktion. Utöver introduktion erbjuds du kontinuerlig kompetensutveckling genom Yrkesresan och utbildning i övriga metoder som finns på avdelningen.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen och gärna tidigare erfarenhet av myndighetsutövning

Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/brukarnas bästa i fokus. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet.

Vi tror att du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du har även förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat.

Du upprättar tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt.

Du förväntas kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. och det är meriterande om du har B-körkort.

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Socialsekreterare till Barn och Unga 2, Socialförvaltningen Nordost

Ansök    Apr 10    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare... Visa mer
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Vi på enheten Barn och Unga 2 i Hjällbo söker ny kollega då en av våra socialsekreterare går vidare till andra arbetsuppgifter. Som socialsekreterare på Barn och Unga utreder du barns och ungdomars behov av skydd och stöd samt följer upp insatser utifrån gällande lagstiftning Sol och LVU. Hos oss får du många kollegor med bred kompetens och ett gott kollegialt stöd.

Vilka är vi?
Barn och Unga 2 är en stabil enhet med 13 socialsekreterare samt två 1:e socialsekreterare och en enhetschef, vilket möjliggör en nära arbetsledning. Vi jobbar aktivt för att ha hög kvalitét i handläggningen och lär oss ständigt den myndighetsutövning vi jobbar med. Vi uppskattar varandra, trivs tillsammans och gillar utveckling. Vi har ett öppet klimat, tar vara på våra olika kunskaper och förmågor och har en stark teamkänsla på enheten. Var och en bidrar på sitt sätt till trivseln och vi hjälps åt och stöttar varandra.

I socialförvaltningen Nordost har vi en omfattande introduktion till nyanställda socialsekreterare samt en gedigen kompetensförsörjning i form av utbildningar med olika inriktningar för socialsekreterare. Vi jobbar med Signs of Safety, MPV, EARL, SAVRY, ERASOR och LÖSA. Vi har ett FAS system vilket möjliggör att vi kan strukturera och planera arbete på ett tillfredställande sätt.

Vi samverkar med många olika aktörer vilket gör att vi löser många svåra situationer med hög kvalitét. Arbetet på Barn och Unga är mångsidigt, krävande i perioder men vi som jobbar här tycker att det är ett givande arbete som ger oss mycket tillbaka. Det är viktigt för oss att ha fokus på rätt frågor och i nuläget arbetar vi extra aktivt med bland annat barns och ungdomars delaktighet.

Som socialsekreterare hos oss kommer du att erbjudas regelbunden metodhandledning både enskilt och i grupp. Arbetsgrupperna har extern handledning en gång i månaden där var och en får möjlighet att lyfta det som behövs. Det finns möjlighet att kunna arbeta hemifrån vilket ger flexibilitet i planering av arbetstid. Vi har hälsoinspiratör och trivselgrupp på enheten. Vi har en socialadministratör som är kopplad till vår enhet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en socionomexamen då detta är ett krav för tjänsten. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom andra områden samt om du har särskild kompetens kring exempelvis hedersrelaterat våld och våld i nära relationer. B-körkort ses som meriterande.

Vi söker dig som tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/brukarens bästa i fokus samt förstår ditt uppdrag som socialsekreterare i en politiskt styrd organisation. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på ett rättssäkert sätt.

I vårt yrke är det viktigt att du visar respekt och hänsyn för de du möter i din yrkesroll samt att du är lyhörd och bra på att lyssna för att förstå andras behov. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i möten samt med dina kollegor. Då vi behöver upprätthålla en rättssäker dokumentation, behöver du vara noggrann och strukturerad samt gilla att skriva. Vidare använder du tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta? Visa mindre

Socialsekreterare till försörjningsstöd i Socialförvaltningen Nordost

Ansök    Apr 12    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare... Visa mer
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som med stort engagemang vill vara med och göra skillnad för dem som är i behov av socialtjänst. Vårt uppdrag och mål är att arbeta för att våra brukare så snabbt som möjligt ska bli självförsörjande och därigenom få möjlighet att leva självständiga liv. Huvuduppdraget är att arbeta tillsammans med den enskilde hela vägen till självförsörjning. Under tiden i denna process bedömer vi rätten till ekonomiskt bistånd.

Försörjningsstödsenheterna i Nordost består av nio enheter. Enheterna har sina fysiska arbetsplatser på Förstamajgatan i Kortedala och på Hjällbo Lillgata i Angered. Placeringen av denna tjänst kommer i dagsläget att vara på Försörjningsstödsenhet 7 på Förstamajgatan i Kortedala.
Vi är en enhet med engagerade medarbetare. En av de främsta styrkorna är det kvalitativa sociala arbetet som medarbetarna utför och den goda kollegiala sammanhållningen, där medarbetare ställer upp för och stöttar varandra. På enheten finns en bredd bland medarbetarna, där några har lång erfarenhet inom yrket, medan andra med kortare erfarenhet bidrar med nya perspektiv och kunskap. Vi har personal i alla åldrar. Som nyanställd på enheten kommer du erbjudas en gedigen introduktion och en fadder.

I uppdraget som socialsekreterare inom försörjningsstöd ingår att ta emot, utreda, bedöma, besluta och följa upp ärenden. Vi har infört digitalisering och automatisering av ansökningsförfarandet, vilket gör att man som socialsekreterare får frigjord tid till det sociala arbetet i självförsörjningsuppdraget. Som socialsekreterare kommer du att i nära samarbete med interna och externa samarbetspartner ha ansvar för uppföljning av arbetsplaner upprättade tillsammans med den enskilde. I det dagliga arbetet får du stöd av 1:e socialsekreterare. Hos oss har man flextidsavtal och det finns möjligheter till hemarbete. Du kommer att erbjudas goda utvecklingsmöjligheter i form av extern processhandledning, metodhandledning och kompetensutveckling, samt ett lärande klimat i arbetsgruppen med god sammanhållning och kollegialt stöd.

I socialförvaltning Nordost arbetar vi med ständig utveckling för att hålla oss upp to date med vår omvärld och samtid. Vi har stor tilltro till individens egna resurser och förmågor och har ett lösningsfokuserat arbetssätt. Vi arbetar utifrån Göteborgs Stads förhållningssätt; Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen och erfarenhet av arbete med myndighetsutövning och därigenom är väl förankrad inom områdets lagstiftning. Det är meriterande om du har erfarenhet inom området försörjningsstöd och gjort din praktik eller haft anställning inom området. Du förstår vikten av en rättssäker handläggning och vad det innebär i praktiken.

I rollen som socialsekreterare är det viktigt att du som person är trygg och stabil i dig själv. Du har förmåga att fatta välgrundade beslut under tidspress. Du är empatiskt och har en förmåga att möta människor som lever i utsatta miljöer och i svåra livssituationer.

Som socialsekreterare förväntas att du klarar av att ta ansvar och självständigt driva utvecklingen i ärenden och fatta beslut inom ramen för ditt uppdrag. I svåra situationer behåller du lugnet, agerar rationellt och kan bemöta andra med empati, samtidigt som du följer lagar och riktlinjer för en rättssäker process.

Att vara en bra lyssnare och kommunikatör är en förutsättning för att skapa nytänkande i dialogen med de vi är till för, i syfte att hitta de bästa lösningarna. Du har ett flexibelt tankesätt och en förmåga att kunna omprioritera dina uppgifter under arbetsdagen, då akuta situationer kan uppstå. För dig är det en självklarhet att bidra till verksamhetens mål och du gillar att följa upp dina och verksamhetens mål månadsvis. Du har intresse av att arbeta i en mångkulturell stadsdel.

Det är meriterande om du har erfarenhet att arbeta i samverkan, samt att du har erfarenhet att upprätta och genomföra SIP och att arbeta i självförsörjningsuppdraget med individer som bedöms stå långt från arbetsmarknaden, där det föreligger en komplex problematik. Det är meriterade om du har erfarenhet och kunskap av att ha arbetat med processen i självförsörjningsuppdraget för att brukaren ska få rätt ersättning såsom sjukersättning eller aktivitetsersättning, samt att du har erfarenhet av arbete med våld i nära relationer och FREDA-kortfrågor.

I arbetet ingår att kommunicera och dokumentera och du behöver vara skicklig på att formulera dig tydligt på svenska i både tal och skrift. Goda datakunskaper är ett krav och har du kunskaper i Treserva ser vi det som meriterande.

Urval och intervjuer kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdag. Så tveka inte att söka redan idag!

Varm välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Visa mindre

Socialsekreterare Boendeenheten på Hisingen

Ansök    Apr 15    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen. Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfr... Visa mer
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete där vi alla tillsammans utvecklar socialförvaltningen Hisingen där "vi är ett starkare ord än jag". Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Boendeenheten på Hisingen söker nu en socialsekreterare till vår grupp som arbetar myndighetsutövande med boendeinsatser, med målet att minska hemlösheten!
Ett tryggt, stadigvarande boende är ett grundläggande behov för att ta sig an livets alla delar vilket gör detta uppdrag meningsfullt och intressant!

Boendeenheten handlägger ärenden som rör kommunala kontrakt, referensboende och nödbistånd. Enheten ansvarar också för Hisingens avhysningsförebyggande insatser och boenderådgivning. Arbetsgruppen består av 16 socialsekreterare och två 1:e socialsekreterare och har sin arbetsplats på Höstvädersgatan 1.

Ditt grunduppdrag som socialsekreterare är att utreda ansökan, bedöma behoven av insatser och rätten till bistånd, enligt socialtjänstlagen. Uppdraget innebär också att driva på och följa upp att de insatser som beviljats och tillse att det leder mot de mål som formulerats tillsammans med den enskilde. I handläggningen tillämpar du förvaltningslagen, socialtjänstlagen, sekretesslagstiftningen samt övriga föreskrifter, bestämmelser och rutiner som styr vår verksamhet. I arbetet samverkar du internt med kollegor vid andra enheter samt med myndigheter och andra externa aktörer som spelar en roll på vägen till en stadigvarande bostad.

Du erbjuds stöd genom metodhandledning av 1:e socialsekreterare och processhandledning i grupp. Vi har möjlighet till distansarbete 1 dag i veckan, i övrigt så arbetar vi tillsammans på plats på kontoret. Sist men absolut inte minst så kommer du till en arbetsgrupp med god stämning och hjälpsamhet där vi strävar efter en balanserad arbetsbelastning!

Varmt välkommen med din ansökan!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du är väl förtrogen med den lagstiftning och de förskrifter som styr vår verksamhet och har förmåga att tillämpa dessa.

Du förstår vikten av en rättssäker handläggning, vad det innebär i praktiken och har kunskap om vägarna till de samhälleliga institutionerna och vilken av dessa som ansvarar för vad, för att vägleda målgruppen rätt.

Då uppdraget som socialsekreterare bygger på samtal, möten och dokumentation är det viktigt att du kan uttrycka dig väl muntligt såväl som skriftligt. Uppdraget innebär vidare att du behöver vara bekväm i sociala kontaktytor såväl informella som formella. Du kan stå för fattade beslut, även när de är svåra att lämna.

För att vår verksamhet ska fungera som bäst för vår målgrupp och för enhetens arbetsmiljö tar du ansvar för både egna och verksamhetens gemensamma arbetsuppgifter och är beredd att "hugga i" där det behövs. Vidare behöver du
kunna be om råd och stöd av kollegor/arbetsledning i den stund det finns oklarheter för dig i dina arbetsuppgifter.

Om du har tidigare erfarenhet som myndighetsutövande socialsekreterare är det meriterande liksom bekantskap med vårt dokumentationssystem Treserva.

Vi kommer gå igenom urvalet löpande så vänta inte med din ansökan. Visa mindre

SAS - socialt ansvarig socionom sökes till uppdrag i Västra Götalands län!

Vi söker Dig som har en socionomexamen, eller annan utbildning som kunden bedömer som likvärdig, och minst fem års erfarenhet av rollen och erfarenheten skall vara i närtid. Du ska ha flerårig arbetserfarenhet av kvalificerat arbete inom det sociala området samt gedigen erfarenhet av utvecklings- och utredningsarbete. Uppdraget startar i slutet av april och pågår fram till hösten på heltid. Du ska ha god kunskap om aktuell lagstiftning, SoL, LSS och annan ... Visa mer
Vi söker
Dig som har en socionomexamen, eller annan utbildning som kunden bedömer som likvärdig, och minst fem års erfarenhet av rollen och erfarenheten skall vara i närtid. Du ska ha flerårig arbetserfarenhet av kvalificerat arbete inom det sociala området samt gedigen erfarenhet av utvecklings- och utredningsarbete. Uppdraget startar i slutet av april och pågår fram till hösten på heltid. Du ska ha god kunskap om aktuell lagstiftning, SoL, LSS och annan lagstiftning som styr verksamheten och av att arbeta med kvalitetssäkring inom socialnämndens ansvarsområde. Erfarenhet av ärende-och-dokumentationssystem som tex. Stratsys och Combine efterfrågas. Du ska ha goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift. I samband med anställning ska du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Arbetet sker på arbetsplatsen. B-körkort är ett krav i tjänsten.

Har du erfarenhet av rollen och är tillgänglig under perioden för uppdraget? Tag chansen och ansök uppdraget redan idag!


Arbetsuppgifter
Du kommer att i ditt uppdrag följa upp avvikelser och utreda allvarliga klagomål. Du följer upp, kontrollerar att verksamheten bedrivs enligt de lagar och rutiner som beslutats och ger stöd till verksamhetscheferna i deras uppföljnings- och utvecklingsarbete.

Anställning
Du kommer att bli anställd som konsult för Vårdlänken Bemanning & Rekrytering, med varierande arbetstider och tjänstegrad efter överenskommelse.

Som konsult hos oss erbjuds du:
• Konkurrenskraftig lön och intressanta uppdrag i olika verksamheter
• Kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och semesterersättning
• Stora möjligheter att själv välja arbetsplats och arbetstider
• Hjälp med resa och boende om du arbetar på annan ort
• Introduktion och kontinuerlig coachning så att du snabbt kommer in i din roll
• En dedikerad och tillgänglig konsultchef, som själv varit verksam inom ditt yrkesområde
• Inbjudningar till seminarier och konsultträffar

Vårdlänken är ett auktoriserat bemanningsföretag genom arbetsgivarorganisationen Almega – en trygghet för dig som konsult. Det innebär bland annat att vi har kollektivavtal och gedigna ansvars- och olycksfallsförsäkringar för våra konsulter, samt att vi betalar in till din tjänstepension från den allra första kronan du tjänar.

Ansökan
Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss via ansökningsformuläret. Urval och intervjuer sker löpande, så vi tar tacksamt emot din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor om tjänsten, var vänlig kontakta kontaktpersonen nedan. På www.vardlanken.se/lediga-jobb presenterar vi alla våra lediga uppdrag.

Om oss
Vårdlänken Bemanning & Rekrytering förmedlar intressanta konsultuppdrag och tjänster till dig som är läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, socionom, chef eller har annan profession inom vård eller socialt arbete. Vårt mål är att ge dig ett flexibelt och utvecklande arbetsliv, samtidigt som vi tillsammans bidrar till en välfungerande vård- och omsorgssektor genom rätt kompetens på rätt plats.

Vi har över 26 års erfarenhet av vårdbemanning. Våra kunder är både privata och offentliga aktörer inom hälsovård, sjukvård och omsorg över hela Sverige. Vi hjälper dem med skräddarsydda bemanningslösningar och hjälper även till att rekrytera personal till fasta tjänster. Det gör oss till helhetsleverantör av kompetens inom vård- och omsorgsområdet.

Läs mer på www.vardlanken.se, samt följ oss på Linkedin: www.linkedin.com/company/vardlanken Visa mindre

Familjestödjare till Solrosen i Göteborg

Räddningsmissionen är en idéburen organisation som bedriver socialt arbete utifrån en kristen värdegrund. Vår organisationsidé är möten i ögonhöjd som skapar rum för förändring och överbryggar utanförskap. Nu söker vi dig som vill jobba tillsammans med oss mot vår vision; ett värdigt liv för alla!   Om tjänsten  Nu söker vi en ny familjestödjare till vårt team i Solrosen i Göteborg! Solrosen riktar sig till barn och ungdomar som har en familjemedlem, eller... Visa mer
Räddningsmissionen är en idéburen organisation som bedriver socialt arbete utifrån en kristen värdegrund. Vår organisationsidé är möten i ögonhöjd som skapar rum för förändring och överbryggar utanförskap. Nu söker vi dig som vill jobba tillsammans med oss mot vår vision; ett värdigt liv för alla!
 
Om tjänsten 
Nu söker vi en ny familjestödjare till vårt team i Solrosen i Göteborg! Solrosen riktar sig till barn och ungdomar som har en familjemedlem, eller annan nära anhörig, som är i fängelse eller på annat sätt är/eller har varit frihetsberövad.
 
Solrosen arbetar utifrån FN:s barnkonvention med utgångspunkt i artikel 3 om barns bästa. Verksamheten erbjuder en trygg plats där barn och ungdomar kan få möjlighet att sätta ord på vad man känner och tänker om att ha en frihetsberövad familjemedlem. Solrosen erbjuder även stöd till barnens vårdnadshavare och andra vuxna runt barnet. Stödet ges både individuellt och/eller i grupp och kan innebära både korta och längre kontakter. Utöver detta erbjuder verksamheten en öppen mötesplats samt läger och andra lov-aktiviteter. Mer info om Solrosen hittar du här: www.raddningsmissionen.se/solrosen


Arbetsuppgifter

Som familjestödjare har du ett varierande arbete. Du kommer bland annat att:
• arbetar med barn individuellt och i grupp
• ha föräldrasamtal och hålla i anhöriggrupper
• samverka med andra, såsom informera och handleda socialtjänst eller nätverka med andra aktörer.
• vara med och tillsammans med kollegor driva opinionsfrågor inom området
• arbeta uppsökande på anstalter och häkten med att ge information om Solrosens verksamhet och erbjuda föräldrastödjande samtal
• vissa kvalificerade administrativa arbetsuppgifter, som tex ansökningar och återrapporteringar.

Som medarbetare i Solrosen är du en ambassadör för din verksamhet och för Räddningsmissionen och är med och formar verksamhetens utveckling och framtid. Du har handledning tillsammans med verksamhetens alla familjestödjare.
 
Vi söker dig som... 
Är en trygg och självständig person som är van att driva utvecklingen framåt i ditt arbete. Du behöver ha en god förmåga att kommunicera och att skapa förtroende hos de vi finns till för, samverkanspartners och kollegor. För att lyckas bra i rollen är det även viktigt att du är en god lyssnare och har humor! Det är även viktigt att du trivs med varierande arbetsuppgifter i en dynamisk organisation, och att du inte räds att tala inför människor. 
 
Vi vill att du...
• Är socionom, eller har annan likvärdig utbildning, inom beteendevetenskapliga och/eller pedagogiska området.
• Har minst fem års arbetslivserfarenhet
• Har minst två års arbete med barn och/eller unga i utsatta livssituationer alternativt arbete med föräldrastöd
• Tidigare har arbetat med stödjande samtal
• Har en förmåga att uttrycka och formulera dig i tal och skrift
• Har B-körkort till manuell bil

Det är meriterande om du även har  
• kännedom och engagemang kring barns rättigheter
• har en steg 1 utbildning eller motsvarande
• erfarenhet av samarbete med myndigheter eller andra professionella samarbetspartners. 

 Vi tar stor hänsyn till personliga egenskaper och vill att du delar vår värdegrund. 

Förmåner i anställningen  
Vi vill att vår personal ska må bra! Som anställd hos oss erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag och psykosocialt personalstöd via telefon. Du kommer till en arbetsplats med låga trösklar och ett varmt klimat. För oss är “möten i ögonhöjd” ett viktigt riktmärke i såväl mötet med målgruppen som mellan medarbetarna.
 
Vår organisation är öppen för alla oavsett kön, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, funktionsnedsättning eller trosuppfattning. Det som förenar oss är att viljan arbeta utifrån organisationens riktning, värderingar och identitetsdrag. 
  
Bra att veta
Befattning: Familjestödjare
Arbetsställe: Göteborg
Rapporterar till: Verksamhetschef
Omfattning: 100 % 
Anställningsform: Tillsvidare med start 6 månaders provanställning
Tillträde: 1 September 2024
Arbetstid: Främst dagtid, men viss kvällsarbete förekommer.
Kollektivavtal: Vi är anslutna till arbetsgivarorganisationen Fremia och tillämpar kollektivavtal Hälsa, vård och övrig omsorg.
Rekrytering: Inför anställning tar vi referenser samt begär utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!
Madeleine Forsén,


Räddningsmissionen är en idéburen organisation som bedriver socialt arbete utifrån kristen värdegrund. Den kristna grunden är en drivkraft till att lindra människors nöd och ger inspiration till att främja ett rättfärdigt samhälle. Kyrkan och den kristna tron kan också bidra till att skapa positiv förändring i människors liv. Vår organisation genomsyras av ledord som samverkan, kreativitet, hopp och kvalitet.

Hos oss är du omgiven av mer än 240 engagerade medarbetare som arbetar inom en rad olika områden och verksamheter. Tillsammans strävar vi mot en gemensam vision: Ett värdigt liv för alla! I våra verksamheter finns också volontärer som genom sina olika kompetenser och personligheter bidrar med mervärden. Utöver medarbetare, volontärer och de 33 kristna församlingar i Göteborg med omnejd som är våra huvudmän, har vi även flera starka företagssamarbeten.

Tillsammans gör vi skillnad!

Krav:

Körkort:
* B (Personbil) Visa mindre

Socionom till resursenhet Ungdom i Nordost

Ansök    Apr 10    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
ARBETSUPPGIFTER Nu söker vi en socionom till Resursenheten Unga i Nordost. Verksamheten riktar sig vuxna som har barn 0-20 år boende i Nordost och som har behov av insatser kopplade till boende, ekonomi eller integration. Som anställd på Resursenheten Unga kommer du att arbeta tillsammans med två socionomer och en metodhandledare i en arbetsgrupp som kallas Basen. Uppdragen skall efter utredning och bedömning beslutas av socialsekreterare på BoU. Andra s... Visa mer
ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi en socionom till Resursenheten Unga i Nordost. Verksamheten riktar sig vuxna som har barn 0-20 år boende i Nordost och som har behov av insatser kopplade till boende, ekonomi eller integration.

Som anställd på Resursenheten Unga kommer du att arbeta tillsammans med två socionomer och en metodhandledare i en arbetsgrupp som kallas Basen. Uppdragen skall efter utredning och bedömning beslutas av socialsekreterare på BoU. Andra sätt för brukarna att få ta del av insatsen kan vara att familjebehandlare på någon av resursenheterna i Nordost identifierat behov av mer strukturell karaktär hos de vuxna i familjerna som kräver förändring för att det föräldrastödjande uppdraget skall kunna genomföras.

Uppdragen kan komma att utföras i samarbete med familjebehandlare från någon av resursenheterna. Som socionom i Basen kommer du vid behov vara spindeln i nätet i brukarens kontakter med t.ex. myndigheter och sjukvård. Målet att familjerna skall bli självständiga. Kartläggningar av vad det är som inte fungerar kopplat till basen i BBiC-triangeln är andra aktiviteter som verksamheten utför. Arbetsuppgifterna innebär praktiskt pedagogiskt arbete, stödsamtal, kartläggningar samt samtal i syfte att åstadkomma förändring.

Arbetet kräver stor flexibilitet, att kunna bemöta människor som är i kris, lider av psykisk ohälsa samt missbruk. Samverkan med olika professioner är en nödvändighet för att kunna företräda och stötta klienterna. Förmåga att analysera och bedöma är andra färdigheter du som socionom i Basen behöver för att kunna utföra ditt arbete. Under året kommer verksamheten att vara under utveckling vilket också kräver ett innovativt förhållningssätt och att kunna förhålla sig till ett arbete i förändring och utveckling.

KVALIFIKATIONER
Vi vill att du som söker till oss är utbildad socionom eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet och god kännedom om socialtjänstens utförar- och myndighetsutövning och har arbetat med boendesocialt arbete utifrån att det finns barn/ungdomar i familjen. Har du vidareutbildningar som tex. MI eller ACT ses det som meriterande.

För att klara uppdraget behöver du ha ett gott bemötande där du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du är pedagogisk och samarbetsinriktad och har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Vi ser också att du har förmåga att förklara problem och delge information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.

Du håller dig uppdaterad genom omvärldsbevakning och du reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas i din verksamhet. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang och förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta? Visa mindre

Vill du bli vår nya behandlingssekreterare på Birkahemmet och arbeta i ett

Ansök    Apr 8    Gryning Vård AB    Socionom
Ägs av kommuner – drivs av engagemang! I över 20 år har Gryning erbjudit HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Vi erbjuder rådgivning och utbildning samt hjälper till med placeringar. Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland via de fyra kommunalförbunden. Birkahemmet i Göteborg, är ett HVB som erbjuder insatser för grav... Visa mer
Ägs av kommuner – drivs av engagemang! I över 20 år har Gryning erbjudit HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Vi erbjuder rådgivning och utbildning samt hjälper till med placeringar. Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland via de fyra kommunalförbunden.

Birkahemmet i Göteborg, är ett HVB som erbjuder insatser för gravida, spädbarn och föräldrar. Enheten erbjuder heldygnsvård med vaken natt och tar emot placeringar från socialtjänsten med stöd av SoL och LVU. Majoriteten av de uppdrag vi utför är utredningsuppdrag och vi arbetar utifrån BBiC.

Ett centralt mål är att trygga barnets utveckling genom att utreda föräldrars omsorgsförmåga samt kartlägga utvecklingsområden. Målet är att stärka ansvarstagandet i föräldrarollen för att skapa en omsorgssituation som skyddar barnets utveckling. I vårt arbete ligger fokus på den tidiga livsavgörande anknytningen.

Vi söker nu en behandlingssekreterare för en tillsvidareanställning på 100% med schemalagd arbetstid, dag-, kväll- och helgtid.

ARBETSUPPGIFTER
Vad innebär tjänsten?

Du kommer som behandlingssekreterare att utföra ett kvalificerat utrednings- och behandlingsarbete. Arbetet innebär observationer och behandlingsarbete i miljön, samtal med föräldrar och samspelsvägledning med förälder/ barn, kontakt med nätverk och socialtjänst samt löpande dokumentation i ärendet. På enheten upprätthåller du verksamhetens dagliga rutiner där praktiska sysslor på avdelningen ingår.

KVALIFIKATIONER
Vem är du?

Vi söker dig, gärna med en akademisk examen som socionom, socialpedagog, beteendevetare, eller annan motsvarande utbildning. Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med spädbarn. Du ska kunna arbeta självständigt men även vara en teamkollega. För att vara bekväm i en sådan här roll tror vi att Du är lösningsfokuserad och trygg i Dig själv. Körkort krävs för tjänsten.

Tjänsten kommer att tillsättas efter sommaren enligt överenskommelse.

ÖVRIGT
Vi erbjuder

• Engagerade kollegor i en dynamisk och kreativ miljö
• Ett arbete där du är med och påverkar utvecklingen av verksamheten.
• Ett utmanande och spännande arbete
• En kultur som präglas av kunskap, kvalitet och delaktighet

Vi ser fram emot din ansökan!

Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag.

Innan anställning görs utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Förste socialsekreterare till Familjehemsenheten i Nordost

Ansök    Apr 4    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare... Visa mer
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Från årsskiftet 2024 inrättar Socialförvaltningen Nordost den nya avdelningen Familjehemsvård, interna boende samt placering, barn och unga, där all hantering av ärenden för barn och unga som är placerade utanför hemmet sker inom samma avdelning. Målet med förändringen är att uppnå en stringent organisation där enheter som arbetar med barn och unga som är placerade utanför hemmet samlas. Vi söker dig som vill vara en del av vårt viktiga arbete för placerade barn.

Till familjehemsenheterna söker vi nu en utvecklingsorienterad förste socialsekreterare med omfattning 50 % som vill vara med att arbetsleda den nya kontakt- och stödverksamheten i Nordost. Syftet med förändringen är att ge bättre förutsättningar i matchningsprocesser och verkställa insatser samt att ha en gemensam arbetsledning som säkerställer att arbetet utförs liknande inom enheterna.

Som förste socialsekreterare ger du ett lättillgängligt och nära stöd till familjehemssekreterarna i det dagliga arbetet. Du arbetsleder och ser till att upprätthålla rättssäkerheten i ärendehanteringen utifrån gällande lagstiftning samt ansvara för metodutveckling. Då ett av dina uppdrag är att bidra till verksamhetens utveckling ser du till att hålla dig uppdaterad inom aktuell forskning och bedriver god omvärldsbevakning. Du kommer att ingå i en grupp om fem förste socialsekreterare där tre arbetar med barnsekreterarna, medan du och din närmsta kollega arbetar med familjehemssekreterarna. Tillsammans får ni handledning med inriktning mot arbetsledning.

Inom kontakt- och stödverksamheten arbetar idag fem socialsekreterare, som sitter lokaliserade på två olika adresser, Familjehemsenhet 2 på Tellusgatan i Bergsjön samt Familjehemsenhet 1 på Hjällbo Lillgata i Angered. Gemensam metod kommer att hållas på en av enheterna och att samtliga arbetsuppgifter kommer att fördelas i gruppen. På Familjehemsenheterna 1 och 2 i Nordost arbetar man även med stadigvarande familjehemsvård, jourfamiljer och rekrytering av nya familjehem.

Vi är i uppstart av vår gemensamma arbetsgrupp för kontakt- och stödpersoner i Nordost. Socialsekreterarna i arbetsgruppen har lång erfarenhet av kontakt- och stödverksamheten och vill utveckla kontaktverksamheten tillsammans och erbjuda det bästa stödet till våra kontaktpersoner och kontaktfamiljer utifrån en helhetssyn. Vi erbjuder kontaktpersonerna och kontaktfamiljerna handledning och stöd. Hos oss får du ett meningsfullt, varierande och stimulerande arbete.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad socionom och med goda kunskaper inom socialtjänstlagen. Du har tidigare erfarenhet av familjehemsarbete. Vi ser det som meriterande om du även har erfarenhet inom familjehemsvården samt av myndighetsutövning med utredningar, bedömningar och verkställande av beslut gärna inom barn och unga. Vidare är det meriterande om du har arbetsledande erfarenheter och genomgått handledarutbildning för familjehem. Vi ser det som meriterande om du har B-körkort.

Som förste socialsekreterare är det du som arbetsleder gruppen i det dagliga arbetet. Du behöver därför ha ett strukturerat arbetssätt, en god pedagogisk förmåga samt ett relations- och samarbetsinriktat förhållningssätt. Du behöver även kunna arbeta självständigt och du har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens/kundens behov som utgångspunkt för ditt agerande.

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Visa mindre

Semestervikariat som jourledare på Trygghetsjouren

Ansök    Apr 9    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10?000 kollegor vill vara med och göra det möjligt –?i både handling och bemötande. ? Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss.?Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi ä... Visa mer
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10?000 kollegor vill vara med och göra det möjligt –?i både handling och bemötande. ?

Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss.?Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord!?

ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi jourledare till semestervikariat!
Trygghetsjouren är en larmcentral som tar emot samtal från trygghetstelefoner i hemmet, cirka 10 000 trygghetstelefoner är anslutna. Tillsyn utförs också via trygghetskamera. I Trygghetsjourens uppdrag ingår att arbetsleda och ge råd och stöd för medarbetare i Göteborgs stad på jourtid samt att ge akuta bistånd enligt Socialtjänstlagen.

Trygghetsjouren tillhör Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen men har avtal med Förvaltningen för funktionsstöd och flera kranskommuner om att tillhandahålla tjänster enligt ovan. Målgruppen för vår verksamhet är äldre personer samt personer med psykiska och/eller fysiska funktionsnedsättningar.

Trygghetsjourens mål är att ge trygghet i hemmet utifrån den enskildes behov och önskningar och vi ställer höga krav på att vårt arbete utförs med kvalité. Vi är cirka 45 medarbetare som arbetar som tekniker, larmoperatörer, chefer och jourledare.

Som jourledare har du varierande arbetsuppgifter. Du tar emot larm, gör tillsyn via kamera, akut biståndsbedömning och arbetsledning. I arbetsuppgifterna ingår dokumentation och administrativa uppgifter.

Välkommen att bli del av ett engagerat team. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är socionom eller har likvärdig utbildning. Studerande på socionomprogrammet med erfarenhet från vård och omsorg ser vi gärna också som sökande. Erfarenhet av myndighetsutövning samt arbetsledning är meriterande.

Du har goda kunskaper om gällande lagstiftning (SoL, LSS, HSL, arbetsrätt), datorvana samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du är bra på struktur och planering och du kan hantera krav från omgivningen utan att tappa fokus på uppdraget.

Vi söker dig som vågar ta beslut men är ödmjuk nog att rådgöra med en kollega. Du behöver tycka om att möta nya situationer där din problemlösningsförmåga ställs på prov. I larmmottagningen krävs att du trivs med samt är duktig på att arbeta i ett högt tempo.

I urval till intervjuer kommer vi att prioritera dig som kan jobba hela semesterperioden.

I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.

ÖVRIGT
Urval sker löpande under ansökningsperioden.

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Undantag är om du har skyddade personuppgifter då ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef för att lämna in din ansökan på annat sätt. Du hittar kontaktuppgifterna i annonsen. Tänk också på att inte ange referenser med skyddad identitet i din ansökan.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Socialsekreterare till Unga Vuxna

Ansök    Mar 28    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boe... Visa mer
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.

I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv.

ARBETSUPPGIFTER
Som socialsekreterare i arbetsgrupp Unga Vuxna, kommer du att ingå i en av socialförvaltningen Sydvästs Vuxenenheter.
Inom Unga Vuxna arbetar idag sju socialsekreterare, men vi ska utöka ytterligare, och söker därför dig som har intresse och kompetens att arbeta med unga vuxna som har behov av stöd i flera livsområden. Arbetsgruppen leds av två 1:e socialsekreterare och enhetschef.

I din arbetsdag handlägger du försörjningsstöd och övrigt bistånd. Målgruppen är unga vuxna personer i åldern 18 - 24 år med utmaningar och behov inom flera livsområden. Eftersom du kommer att handlägga både övrigt bistånd och försörjningsstöd kommer du att arbeta med hela individens behov, vilket vi ser som en framgångsfaktor.

Målgruppen befinner sig i en expansiv ålder där mycket händer i livet, och det är viktigt att möta klienten där han/hon är och utifrån en helhetssyn. Du kommer att bedöma behov av insatser utifrån olika livsproblem och samtidigt ta tillvara personens styrkor. I din vardag kommer du att utreda ansökningar och följa upp insatser utifrån socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och i vissa fall utifrån lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). När behov uppstår utreder du även ansökan om ekonomiskt bistånd. Detta gör du i nära samarbete med dina klienter. För att ta vara på varandras erfarenheter och få stöd i ditt vardagliga arbete erbjuds du metodhandledning av förste socialsekreterare samt extern processhandledning.

Nyckeln till framgång i vårt arbete är att vi värnar om och kan vara engagerade i varje individuellt ärende, har en god samverkan inom vårt socialkontor och med andra aktörer ex. anhöriga, beroendevård, funktionsstöd, psykiatri, frivilligorganisationer med flera samt värdesätter tid i varje ärende. Arbetsgruppen bidrar med driv, engagemang, stor kompetens och intresse för sitt uppdrag.

Socialförvaltningen Sydväst är det enda samlokaliserade socialkontoret i staden. All myndighetsutövning för vuxna är beläget i samma hus vilket gynnar den interna samverkan inom avdelningen.

Våra lokaler ligger ett stenkast från Frölunda Torg med goda kommunikationer och tillgång till lunchrestauranger. Som anställd kommer du att ha tillgång till god kompetensutveckling. Vi värnar om en god arbetsmiljö, erbjuder friskvårdsbidrag, cykelbidrag för att nämna några förmåner.

Vi ser framemot din ansökan!

KVALIFIKATIONER
Vi söker en engagerad och kvalificerad socionom med erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten. En grundläggande förutsättning är att du har Socionomexamen.

Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har klientens behov som utgångspunkt för ditt agerande.

Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt se möjligheter i förändringar.

Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.

Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.

ÖVRIGT
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef via telefon för hantering av din ansökan.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Socionom - timvikarie

Ansök    Apr 2    Falck Sverige AB    Socionom
Med 1 000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är Falck Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder företagshälsovård, kris- och personalstöd, organisations- och ledarskapsutveckling, omställnings- och karriärtjänster samt primärvård och hälsotjänster för privatpersoner. Falcks tjänster inom hälsa och arbetsliv når 1,2 miljoner människor över hela Sverige och bidrar till ett hållbart arbetsliv och privat... Visa mer
Med 1 000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är Falck Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder företagshälsovård, kris- och personalstöd, organisations- och ledarskapsutveckling, omställnings- och karriärtjänster samt primärvård och hälsotjänster för privatpersoner. Falcks tjänster inom hälsa och arbetsliv når 1,2 miljoner människor över hela Sverige och bidrar till ett hållbart arbetsliv och privatliv för alla.

Har du några års erfarenhet av arbete som socionom och intresse av att bedriva stödjande samtal? Då ska du söka denna tjänst på Falck Hälsa och Arbetsliv!

Falck söker extrapersonal på visstid till vårt duktiga team av erfarna socionomer i vår Telefonmottagning centralt belägen i Göteborg. Våra kunder är offentliga organisationer, privata företag och försäkringsbolag. Som socionom hos oss håller du stödsamtal, gör bedömningar och vägleder klienter via telefon gällande privata och arbetsrelaterade frågeställningar, t.ex. stress, relationer, sociala problem, konflikter, missbruk mm. I arbetet ingår även tidsbokning till specialist samt andra administrativa arbetsuppgifter.

Vi söker dig som är utbildad socionom med några års erfarenhet. Du har god förmåga att bedriva stödjande samtal, meriterande om du har kunskaper i samtalsmetodik, t ex MI. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.

Som person har du en god kommunikativ och administrativ förmåga och drivs av att göra skillnad hos andra i behov av professionellt stöd.

Övrigt:

Vi är ett glatt team som sitter i ljusa fräscha lokaler på centrala Vasagatan i Göteborg.

Vår telefonmottagning är öppen dygnet runt och därmed kan det bli aktuellt med viss kvälls- och beredskapstjänstgöring.

Tjänsten är placerad i Göteborg och är en timanställning efter behov både under sommaren och övrig tid under året.

Är du intresserad?

Vid frågor är du välkommen att kontakta Konsultchef Hanna Lesauvage på telefon 0739-50 28 80 eller på email [email protected]

Välkommen med din ansökan senast 2024-04-16. Urval och intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.

Vi undanber oss kontakt från annonserings- och rekryteringsföretag. Visa mindre

Socialsekreterare inom Försörjningsstöd till Västra Götalands län!

Vi söker En erfaren socialsekreterare inom försörjningsstöd till uppdrag i en kommun i Västra Götalands län! Uppdraget startar så snart som möjligt och pågår till slutet av juni på heltid. Du ska ha en socionomexamen och flerårig erfarenhet inom arbetsområdet och av att ta emot nybesök, utreda ärenden och fatta beslut samt följa upp fattade beslut. Du ska vara trygg och självständig i ditt arbete och ha lätt för att samarbeta med andra, både klienter och k... Visa mer
Vi söker
En erfaren socialsekreterare inom försörjningsstöd till uppdrag i en kommun i Västra Götalands län! Uppdraget startar så snart som möjligt och pågår till slutet av juni på heltid. Du ska ha en socionomexamen och flerårig erfarenhet inom arbetsområdet och av att ta emot nybesök, utreda ärenden och fatta beslut samt följa upp fattade beslut. Du ska vara trygg och självständig i ditt arbete och ha lätt för att samarbeta med andra, både klienter och kollegor. Du ska ha god vana av arbete i verksamhetssystemet Treserva. Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrif är ett krav.
Du ska kunna arbeta på arbetsplatsen. B-körkort är ett krav.

Är du inom området och tillgänglig inom kort? Tag chansen att söka uppdraget redan idag! Tillsättning sker löpande.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som en socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. I arbetsuppgifterna ingår att utreda rätten till försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd samt motivera personer mot egen självförsörjning.

Anställning
Du kommer att bli anställd som konsult för Vårdlänken Bemanning & Rekrytering, med varierande arbetstider och tjänstegrad efter överenskommelse.

Som konsult hos oss erbjuds du:
• Konkurrenskraftig lön och intressanta uppdrag i olika verksamheter
• Kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och semesterersättning
• Stora möjligheter att själv välja arbetsplats och arbetstider
• Hjälp med resa och boende om du arbetar på annan ort
• Introduktion och kontinuerlig coachning så att du snabbt kommer in i din roll
• En dedikerad och tillgänglig konsultchef, som själv varit verksam inom ditt yrkesområde
• Inbjudningar till seminarier och konsultträffar

Vårdlänken är ett auktoriserat bemanningsföretag genom arbetsgivarorganisationen Almega – en trygghet för dig som konsult. Det innebär bland annat att vi har kollektivavtal och gedigna ansvars- och olycksfallsförsäkringar för våra konsulter, samt att vi betalar in till din tjänstepension från den allra första kronan du tjänar.

Ansökan
Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss via ansökningsformuläret. Urval och intervjuer sker löpande, så vi tar tacksamt emot din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor om tjänsten, var vänlig kontakta kontaktpersonen nedan. På www.vardlanken.se/lediga-jobb presenterar vi alla våra lediga uppdrag.

Om oss
Vårdlänken Bemanning & Rekrytering förmedlar intressanta konsultuppdrag och tjänster till dig som är läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, socionom, chef eller har annan profession inom vård eller socialt arbete. Vårt mål är att ge dig ett flexibelt och utvecklande arbetsliv, samtidigt som vi tillsammans bidrar till en välfungerande vård- och omsorgssektor genom rätt kompetens på rätt plats.

Vi har över 26 års erfarenhet av vårdbemanning. Våra kunder är både privata och offentliga aktörer inom hälsovård, sjukvård och omsorg över hela Sverige. Vi hjälper dem med skräddarsydda bemanningslösningar och hjälper även till att rekrytera personal till fasta tjänster. Det gör oss till helhetsleverantör av kompetens inom vård- och omsorgsområdet.

Läs mer på www.vardlanken.se, samt följ oss på Linkedin: www.linkedin.com/company/vardlanken Visa mindre

Socialsekreterare till Socialförvaltningen Nordost

Ansök    Mar 28    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare... Visa mer
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
En av våra medarbetare ska flytta till annan stad och därför söker vi en socialsekreterare till Barn och Unga 6 på Tellusgatan.

Som socialsekreterare på Barn och Unga utreder du familjers behov av bistånd och skydd utifrån gällande lagstiftning och fastställda riktlinjer efter inkommen anmälan/ansökan. Du handlägger ärenden enligt SoL/LVU och följer även upp beviljade bistånd samt medverkar till att familjens egna resurser och lösningar tillvaratas. Vår enhet består av 12 handläggare, två 1:e socialsekreterare samt enhetschef, vilket möjliggör en nära arbetsledning.

Vilka är vi på BoU 6?
Socialsekreterare som arbetar med det absolut viktigaste som finns; barn och deras familj. Vi tycker om att bolla frågor och dilemman med varandra och vår arbetsledning. Vi tar hand om varandra och ställer upp för varandra. Vi har en ledning som finns till hands och stöttar oss, oavsett om det handlar om att följa upp medarbetarnas mående efter en placering eller bara prata om hur man har det på sin tjänst. Våra arbetsledare har stående tider där man kan få stöttning i olika ärenden.

Vi arbetar ofta med komplexa ärenden med utsatthet, hedersproblematik och ofta förekommer inslag av våld i människornas liv. Vi arbetar alltid med barnens behov i centrum och har implementerat Signs of Safety, MPV, förbättrad dokumentation och ska nu implementera LÖSA som metod i utredningsarbetet. Vi arbetar utifrån FAS-modellen, vilket ger möjlighet och utrymme till att planera och strukturera sitt arbete på ett effektivt sätt, vilket leder till en god arbetsmiljö och en rimlig arbetsbelastning.

Som anställd i Göteborgs stad och Socialförvaltningen Nordost har du tillgång till metodhandledning, utbildningar, löpande kompetensutveckling och extern handledning. Inom förvaltningen har en kompetensutvecklingsplan tagits fram där Du som medarbetare erbjuds fortlöpande utbildningar inom området som är kopplade till din tidigare erfarenhet och kompetens. Du kommer även att erbjudas en strukturerad introduktion och handläggarskola av våra introduktionssamordnare.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som vill vara med oss i att utvecklas och i vårt meningsfulla arbete för barn och unga i vårt stadsområde. Du som söker har socionomexamen och gärna erfarenhet som socialsekreterare inom myndighetsutövning. Du är väl förankrad inom områdets lagstiftning gällande insatser inom socialtjänstlagen (SoL) och aktuella tvångslagstiftningar. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom myndighetsutövning inriktat till barn och unga.

För att lyckas i uppdraget är du trygg i din yrkesroll och med att utveckla verksamheten tillsammans med dina kollegor samt andra nära samverkansparters. Du har lätt för att samverka och samarbeta i olika sammanhang, arbetar lösningsfokuserat och flexibelt, samt har god förmåga att fatta beslut. Du brinner för att arbeta med barn och familjer samt att utveckla socialtjänsten med nya arbetssätt och metoder som är anpassade till våra klienters behov, omvärldens förutsättningar och samhällets resurser. Vidare ser vi att du är förändringsbenägen, nytänkande och nyfiken.

Körkort är ett krav för tjänsten.

Urval och intervjuer kommer att ske löpande så tveka inte att ansöka redan idag!
Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta? Visa mindre

Gunnilse Ungdomskollektiv HVB söker behandlare/socialsekreterare

Ansök    Mar 28    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare... Visa mer
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Gunnilse Ungdomskollektiv är ett HVB-hem för ungdomar i Göteborg Stad, beläget i Hjällbo. Vår målgrupp är ungdomar i åldern 14-18 år placerade enligt SOL och LVU. Gunnilse Ungdomskollektiv har sex platser och kan ta emot ungdomar som akut-, utrednings- och behandlingsuppdrag. Vi har ett nära samarbete med berörda enheter inom främst Socialförvaltning Nordosts Individ- och familjeomsorg. En viktig del i arbetet på Gunnilse Ungdomskollektiv är samverkan och samarbetet med ungdomens familj, andra viktiga personer i ungdomens nätverk, skola, berörda enheter inom socialtjänsten med flera. I Socialförvaltning Nordost används journalföringssystemet Treserva och dokumentation sker dagligen.

Uppdraget som behandlare/socialsekreterare på Gunnilse Ungdomskollektiv är givande, spännande och utmanande. Arbetet syftar till att ge ungdomarna god omvårdnad och omsorg samt att motivera till förändring. Vård och behandling bedrivs alla dygnets timmar, året runt. Arbetet innebär att arbeta i team med kollegor men även ensamarbete delar av arbetspassen.

Arbetet innebär att man är kontaktperson till en eller flera ungdomar. Man är då ansvarig för att driva behandlingsarbetet framåt genom måluppfyllelse gentemot socialtjänst, samtal med ungdom, kontakt med nätverk och andra intressenter. På Gunnilse Ungdomskollektiv arbetar vi efter ett salutogent och kognitivt förhållningssätt. Vi samarbetar med ungdomens nätverk utifrån ett systemteoretiskt synsätt.

Förutsättningarna i behandlingsarbetet innebär i praktiken en utmaning i att klara av att både vara flexibel, anpassningsbar och gränssättande på en och samma gång. En viktig del av vårt dagliga arbete är samtal med ungdomarna, både enskilt och i grupp. Det ställs höga krav på samarbete med kollegor och samtidigt kunna arbeta självständigt och att vara trygg i att fatta självständiga beslut. Vi arbetar med att reflektera över vårt arbete för att skapa god kvalitet och en bra arbetsmiljö.

Arbetspassen innebär kvälls-, natt- och helgtjänstgöring på ett rullande schema över 6 veckor. På helger och kvällar är man två behandlare i tjänst. Tjänsten innebär också att man har beredskapstjänst i hemmet vissa kvällar och nätter.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en högskoleutbildning som till exempel socionom, beteendevetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av arbete med målgruppen ungdomar med psykosocial problematik. Vi ser det som meriterande om du har arbetat på HVB boende för barn/ungdomar. Det ses även som meriterande om du tidigare varit behandlingsansvarig och självständigt drivit behandlingsarbete. Vi ser att du har god erfarenhet av arbete med dokumentation och har du erfarenhet av Treserva är det meriterande.

I rollen som behandlare/socialsekreterare är du ansvarstagande, samarbetsinriktad och prestigelös. Du har ett mycket gott bemötande och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och goda samarbeten med dem du möter. Du har hög integritet och en professionell inställning till ditt arbete. Eftersom arbetet omfattar många kontaktytor med andra aktörer behöver du ha förmågan att anpassa din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Vidare ser vi att du är ödmjuk, pålitlig och bidrar till ett gott arbetsklimat i gruppen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vårt arbete med urval och intervjuer kan komma att påbörjas redan före sista ansökningsdatum, så varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag.

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta? Visa mindre

Socialsekreterare inom Försörjningsstöd till Västra Götalands län!

Vi söker En erfaren socialsekreterare inom försörjningsstöd till uppdrag i en kommun i Västra Götalands län! Uppdraget startar så snart som möjligt och pågår till slutet av juni på heltid. Du ska ha en socionomexamen och flerårig erfarenhet inom arbetsområdet och av att ta emot nybesök, utreda ärenden och fatta beslut samt följa upp fattade beslut. Du ska vara trygg och självständig i ditt arbete och ha lätt för att samarbeta med andra, både klienter och k... Visa mer
Vi söker
En erfaren socialsekreterare inom försörjningsstöd till uppdrag i en kommun i Västra Götalands län! Uppdraget startar så snart som möjligt och pågår till slutet av juni på heltid. Du ska ha en socionomexamen och flerårig erfarenhet inom arbetsområdet och av att ta emot nybesök, utreda ärenden och fatta beslut samt följa upp fattade beslut. Du ska vara trygg och självständig i ditt arbete och ha lätt för att samarbeta med andra, både klienter och kollegor. Du ska ha god vana av arbete i verksamhetssystemet Treserva. Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift är ett krav. Du ska kunna arbeta på arbetsplatsen. B-körkort är ett krav.

Är du inom området och tillgänglig inom kort? Tag chansen att söka uppdraget redan idag! Tillsättning sker löpande.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som en socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. I arbetsuppgifterna ingår att utreda rätten till försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd samt motivera personer mot egen självförsörjning.

Anställning
Du kommer att bli anställd som konsult för Vårdlänken Bemanning & Rekrytering, med varierande arbetstider och tjänstegrad efter överenskommelse.

Som konsult hos oss erbjuds du:
• Konkurrenskraftig lön och intressanta uppdrag i olika verksamheter
• Kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och semesterersättning
• Stora möjligheter att själv välja arbetsplats och arbetstider
• Hjälp med resa och boende om du arbetar på annan ort
• Introduktion och kontinuerlig coachning så att du snabbt kommer in i din roll
• En dedikerad och tillgänglig konsultchef, som själv varit verksam inom ditt yrkesområde
• Inbjudningar till seminarier och konsultträffar

Vårdlänken är ett auktoriserat bemanningsföretag genom arbetsgivarorganisationen Almega – en trygghet för dig som konsult. Det innebär bland annat att vi har kollektivavtal och gedigna ansvars- och olycksfallsförsäkringar för våra konsulter, samt att vi betalar in till din tjänstepension från den allra första kronan du tjänar.

Ansökan
Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss via ansökningsformuläret. Urval och intervjuer sker löpande, så vi tar tacksamt emot din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor om tjänsten, var vänlig kontakta kontaktpersonen nedan. På www.vardlanken.se/lediga-jobb presenterar vi alla våra lediga uppdrag.

Om oss
Vårdlänken Bemanning & Rekrytering förmedlar intressanta konsultuppdrag och tjänster till dig som är läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, socionom, chef eller har annan profession inom vård eller socialt arbete. Vårt mål är att ge dig ett flexibelt och utvecklande arbetsliv, samtidigt som vi tillsammans bidrar till en välfungerande vård- och omsorgssektor genom rätt kompetens på rätt plats.

Vi har över 26 års erfarenhet av vårdbemanning. Våra kunder är både privata och offentliga aktörer inom hälsovård, sjukvård och omsorg över hela Sverige. Vi hjälper dem med skräddarsydda bemanningslösningar och hjälper även till att rekrytera personal till fasta tjänster. Det gör oss till helhetsleverantör av kompetens inom vård- och omsorgsområdet.

Läs mer på www.vardlanken.se, samt följ oss på Linkedin: www.linkedin.com/company/vardlanken Visa mindre

Socialsekreterare inom barn och unga sökes till Västra Götaland!

Vi söker Dig som har socionomexamen och som har minst fem års erfarenhet inom det aktuella kompetensområdet för att vara aktuell för tjänsten. Uppdraget startar i början av maj och pågår under hösten i en kommun i Västra Götalands län. Omfattning; Heltid, måndag-fredag. För att vara aktuell för tjänsten ska du vara självgående och självständigt kunna utreda ärenden enligt SoL och LVU. Du ska kunna hålla SIP möten och SP möten. Du ska ha god dokumentationsf... Visa mer
Vi söker
Dig som har socionomexamen och som har minst fem års erfarenhet inom det aktuella kompetensområdet för att vara aktuell för tjänsten. Uppdraget startar i början av maj och pågår under hösten i en kommun i Västra Götalands län. Omfattning; Heltid, måndag-fredag. För att vara aktuell för tjänsten ska du vara självgående och självständigt kunna utreda ärenden enligt SoL och LVU. Du ska kunna hålla SIP möten och SP möten. Du ska ha god dokumentationsförmåga samt god förmåga i svenska språket i både tal och skrift. Du ska kunna arbeta på arbetsplatsen. B-körkort är ett krav i tjänsten.

Är du tillgänglig under efterfrågad period och inom området? Skicka in din ansökan redan idag!

Arbetsuppgifter
I rollen som utredare kommer du att utreda ärenden och besluta om insatser, samt följa upp beslutade insatser gällande barn och unga. Du kommer att samtala med barnen och ungdomarna samt med barnens nära anhöriga. Du kommer även samverka med interna och externa samverkanspartners.

Anställning
Du kommer att bli anställd som konsult för Vårdlänken Bemanning & Rekrytering, med varierande arbetstider och tjänstegrad efter överenskommelse.

Som konsult hos oss erbjuds du:
• Konkurrenskraftig lön och intressanta uppdrag i olika verksamheter
• Kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och semesterersättning
• Stora möjligheter att själv välja arbetsplats och arbetstider
• Hjälp med resa och boende om du arbetar på annan ort
• Introduktion och kontinuerlig coachning så att du snabbt kommer in i din roll
• En dedikerad och tillgänglig konsultchef, som själv varit verksam inom ditt yrkesområde
• Inbjudningar till seminarier och konsultträffar

Vårdlänken är ett auktoriserat bemanningsföretag genom arbetsgivarorganisationen Almega – en trygghet för dig som konsult. Det innebär bland annat att vi har kollektivavtal och gedigna ansvars- och olycksfallsförsäkringar för våra konsulter, samt att vi betalar in till din tjänstepension från den allra första kronan du tjänar.

Ansökan
Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss via ansökningsformuläret. Urval och intervjuer sker löpande, så vi tar tacksamt emot din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor om tjänsten, var vänlig kontakta kontaktpersonen nedan. På www.vardlanken.se/lediga-jobb presenterar vi alla våra lediga uppdrag.

Om oss
Vårdlänken Bemanning & Rekrytering förmedlar intressanta konsultuppdrag och tjänster till dig som är läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, socionom, chef eller har annan profession inom vård eller socialt arbete. Vårt mål är att ge dig ett flexibelt och utvecklande arbetsliv, samtidigt som vi tillsammans bidrar till en välfungerande vård- och omsorgssektor genom rätt kompetens på rätt plats.

Vi har över 26 års erfarenhet av vårdbemanning. Våra kunder är både privata och offentliga aktörer inom hälsovård, sjukvård och omsorg över hela Sverige. Vi hjälper dem med skräddarsydda bemanningslösningar och hjälper även till att rekrytera personal till fasta tjänster. Det gör oss till helhetsleverantör av kompetens inom vård- och omsorgsområdet.

Läs mer på www.vardlanken.se, samt följ oss på Linkedin: www.linkedin.com/company/vardlanken Visa mindre

Socialsekreterare inom barn och unga sökes till Västra Götaland!

Vi söker Dig som har socionomexamen och som har minst fem års erfarenhet inom det aktuella kompetensområdet för att vara aktuell för tjänsten. Uppdraget startar i början av maj och pågår under hösten i en kommun i Västra Götalands län. Omfattning; Heltid, måndag-fredag. För att vara aktuell för tjänsten ska du vara självgående och självständigt kunna utreda ärenden enligt SoL och LVU. Du ska kunna hålla SIP möten och SP möten. Du ska ha god dokumentationsf... Visa mer
Vi söker
Dig som har socionomexamen och som har minst fem års erfarenhet inom det aktuella kompetensområdet för att vara aktuell för tjänsten. Uppdraget startar i början av maj och pågår under hösten i en kommun i Västra Götalands län. Omfattning; Heltid, måndag-fredag. För att vara aktuell för tjänsten ska du vara självgående och självständigt kunna utreda ärenden enligt SoL och LVU. Du ska kunna hålla SIP möten och SP möten. Du ska ha god dokumentationsförmåga samt god förmåga i svenska språket i både tal och skrift. Du ska kunna arbeta på arbetsplatsen. B-körkort är ett krav i tjänsten. Kommer du långväga ifrån, finns mysig 2-rumslägenhet i centrala Göteborg att bo i.

Är du tillgänglig under efterfrågad period och inom området? Skicka in din ansökan redan idag!

Arbetsuppgifter
I rollen som utredare kommer du att utreda ärenden och besluta om insatser, samt följa upp beslutade insatser gällande barn och unga. Du kommer att samtala med barnen och ungdomarna samt med barnens nära anhöriga. Du kommer även samverka med interna och externa samverkanspartners.

Anställning
Du kommer att bli anställd som konsult för Vårdlänken Bemanning & Rekrytering, med varierande arbetstider och tjänstegrad efter överenskommelse.

Som konsult hos oss erbjuds du:
• Konkurrenskraftig lön och intressanta uppdrag i olika verksamheter
• Kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och semesterersättning
• Stora möjligheter att själv välja arbetsplats och arbetstider
• Hjälp med resa och boende om du arbetar på annan ort
• Introduktion och kontinuerlig coachning så att du snabbt kommer in i din roll
• En dedikerad och tillgänglig konsultchef, som själv varit verksam inom ditt yrkesområde
• Inbjudningar till seminarier och konsultträffar

Vårdlänken är ett auktoriserat bemanningsföretag genom arbetsgivarorganisationen Almega – en trygghet för dig som konsult. Det innebär bland annat att vi har kollektivavtal och gedigna ansvars- och olycksfallsförsäkringar för våra konsulter, samt att vi betalar in till din tjänstepension från den allra första kronan du tjänar.

Ansökan
Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss via ansökningsformuläret. Urval och intervjuer sker löpande, så vi tar tacksamt emot din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor om tjänsten, var vänlig kontakta kontaktpersonen nedan. På www.vardlanken.se/lediga-jobb presenterar vi alla våra lediga uppdrag.

Om oss
Vårdlänken Bemanning & Rekrytering förmedlar intressanta konsultuppdrag och tjänster till dig som är läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, socionom, chef eller har annan profession inom vård eller socialt arbete. Vårt mål är att ge dig ett flexibelt och utvecklande arbetsliv, samtidigt som vi tillsammans bidrar till en välfungerande vård- och omsorgssektor genom rätt kompetens på rätt plats.

Vi har över 26 års erfarenhet av vårdbemanning. Våra kunder är både privata och offentliga aktörer inom hälsovård, sjukvård och omsorg över hela Sverige. Vi hjälper dem med skräddarsydda bemanningslösningar och hjälper även till att rekrytera personal till fasta tjänster. Det gör oss till helhetsleverantör av kompetens inom vård- och omsorgsområdet.

Läs mer på www.vardlanken.se, samt följ oss på Linkedin: www.linkedin.com/company/vardlanken Visa mindre

Socialsekreterare Barn och Unga, Socialförvaltning Nordost

Ansök    Mar 25    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare... Visa mer
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Fem av våra medarbetare går nu vidare till olika uppdrag, och därför söker vi socialsekreterare till Barn och Unga på Hjällbo kontoret.

Som socialsekreterare på Barn och Unga utreder du familjers behov av bistånd och skydd utifrån gällande lagstiftning och fastställda riktlinjer efter inkommen anmälan/ansökan. Du handlägger ärenden enligt SoL/LVU och följer även upp beviljade bistånd samt medverkar till att familjens egna resurser och lösningar tillvaratas. Hjällbo kontoret har fyra utredande enheter som alla ligger under avdelningen Barn och Unga i Socialförvaltning Nordost. Våra enheter består av 12 handläggare, två 1:e socialsekreterare samt enhetschef i vardera grupp, vilket möjliggör en nära arbetsledning. Du kommer att ha tillgång till socialadministratörer som är behjälpliga med olika uppdrag i din arbetsvardag.

Kort om oss som arbetar på BOU i Hjällbo
Vi arbetar med det absolut viktigaste som finns; barn och deras familj. Vi tycker om att bolla frågor och dilemman med varandra och vår arbetsledning. Vi tar hand om varandra och ställer upp för varandra. Vi har en ledning som finns till hands och stöttar oss, oavsett om det handlar om att följa upp medarbetarnas mående efter en placering eller bara prata om hur man har det på sin tjänst. Våra arbetsledare har stående tider där man kan få stöttning i olika ärenden.

Vi arbetar ofta med komplexa ärenden och utifrån det ser vi kompetensutveckling som en viktig fråga. Vi arbetar efter en tydlig kompetensförsörjningsplan som ger goda möjligheter till utveckling i arbetet. I den ingår bland annat Signs of Safety, MPV, Utbildning i hedersrelaterat våld, EARL, SAVRY, ERASOR med mera. Introduktionen är en viktig fråga för oss för att du ska känna dig trygg i ditt arbete. Vi betar utifrån FAS-modellen, vilket ger möjlighet och utrymme till att planera och strukturera sitt arbete på ett effektivt sätt, vilket leder till en god arbetsmiljö och en rimlig arbetsbelastning.

Som anställd i Göteborgs stad och Socialförvaltningen Nordost har du tillgång till metodhandledning, utbildningar, löpande kompetensutveckling och extern handledning. Inom förvaltningen har en kompetensutvecklingsplan tagits fram där Du som medarbetare erbjuds fortlöpande utbildningar inom området som är kopplade till din tidigare erfarenhet och kompetens.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av myndighetsutövning och av socialt arbete med barn, ungdomar och deras familjer. Du behöver vara förtrogen med lagstiftning inom sociala barnavårdsområdet samt ha goda kunskaper om BBIC och barns utveckling.

För att lyckas i uppdraget behöver du vara ansvarsfull och trygg i din yrkesroll. Du har en öppen och positiv inställning och visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll och utgår från allas lika värde. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt.

Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt.

Urval och intervjuer hålls löpande, vi ser därför fram emot din ansökan snarast!
Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta? Visa mindre

Familjehemskonsulent till Hemnovia // Göteborg

Ansök    Mar 20    Oddwork Sweden AB    Socionom
Glädje, tillväxt och utveckling på samma rättvisa villkor. Det är en verklighet som vi på Hemnovia ständigt strävar att uppnå för barn och unga i vårt samhälle. På våra kontor i Göteborg, Malmö och Stockholm jobbar familjehemskonsulenter med gedigen kompetens och erfarenhet av det sociala arbetets breda verksamhetsfält. Om du, likt oss, vill göra en betydelsefull insats och skapa skillnad som är viktig på riktigt - då är vi platsen du söker. Som familjehe... Visa mer
Glädje, tillväxt och utveckling på samma rättvisa villkor. Det är en verklighet som vi på Hemnovia ständigt strävar att uppnå för barn och unga i vårt samhälle. På våra kontor i Göteborg, Malmö och Stockholm jobbar familjehemskonsulenter med gedigen kompetens och erfarenhet av det sociala arbetets breda verksamhetsfält. Om du, likt oss, vill göra en betydelsefull insats och skapa skillnad som är viktig på riktigt - då är vi platsen du söker.

Som familjehemskonsulent
Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team som alla månar om barnens bästa. Du ansvarar över ett antal familjehem där du bistår med stöd och handledning genom kontinuerlig kontakt i form av hembesök, telefon och mejlkontakt i nära samverkan med din närmsta chef och uppdragsgivaren. Du ansvarar även för rekrytering och utredning av nya jour-och familjehem samt placering på uppdrag av kommunerna i dessa samt dokumentation i vårt eget journalsystem. Beredskapstjänstgöring ingår i din tjänst enligt ett rullande schema. Välkommen till en flexibel roll med eget ansvar där du, tillsammans med ditt team, skapar trygghet och struktur för barnen och våra jour-och familjehem.

Vi söker dig med...
hjärtat på rätt ställe. Du trivs bäst i en omväxlande vardag med varierande arbetsuppgifter och ett starkt samarbete med såväl kollegor, chef, familjehem och uppdragsgivarna. Vi söker nu flera nya medarbetare och välkomnar både dig som är nyexaminerad och dig som hunnit jobbat några år att söka. För dig som kommer direkt från skolan väntar givetvis en gedigen introduktion med utbildningar och stöd i form av samverkan med erfarna kollegor och chef.

Våra önskemål:

- Utbildad socionom eller likvärdigt inom socialt arbete och omsorg

- God kännedom om aktuell lagstiftning (SoL och LVU)

- Svenska och engelska i tal och skrift

- B-körkort

- Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar är meriterande

Varför Hemnovia?
På Hemnovia erbjuds du ett tryggt och mjukt arbetsklimat där våra ledord; ansvar, engagemang, kvalitet och utveckling genomsyrar vårt arbete och vår verksamhet. För oss är våra olikheter vår framgångsfaktor. Vi värdesätter vår goda teamkänsla högt och lägger stor vikt vid erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling, bland annat genom regelbundna utbildningar och seminarier. Varje enskild medarbetare får till exempel en individuell kompetensutvecklingsplan som innefattar minst två utbildningar per år. Utöver ovanstående får du tillgång till gemensamma arbetsbilar, tjänstepension och friskvårdsbidrag. Ansök idag och gör skillnad med din insats!

START: Enligt överenskommelse
PLATS: Göteborg, Von Utfallsgatan
OMFATTNING: Heltid
LÖN: Fast lön
KONTAKT: Talent Manager Carolina Elofsson [email protected] (för frågor, ej ansökningar)
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2024-04-18 (tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan)

Som ledande byrå inom employer branding och rekrytering är vi här för att revolutionera vår bransch, matcha talanger med företagskulturer och stärka organisationers arbetsgivarvarumärken. Nyfiken på att veta mer? Välkommen in i Oddworks värld genom att klicka här (https://oddwork.se/sv/om-oss/) eller hitta fler karriärmöjligheter här. (https://oddwork.se/sv/jobba-hos-oss/) Visa mindre

Skyddspedagog/barnsamordnare

PositivumGruppen söker vikarie till vårt skyddade boende för kvinnor med placering i Göteborgsregionen. Vi söker en vikarietjänst med omfattning på 90% med blandade arbetstider, vikariatet startar i början på juni 2024 och sträcker sig till och med juli 2025. Förutsättningen är att du som söker arbetar hela perioden. På våra boenden bor kvinnor från ålder 21 år, ensamma eller placerade med sina barn. Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna som skyddspedagog ... Visa mer
PositivumGruppen söker vikarie till vårt skyddade boende för kvinnor med placering i Göteborgsregionen. Vi söker en vikarietjänst med omfattning på 90% med blandade arbetstider, vikariatet startar i början på juni 2024 och sträcker sig till och med juli 2025. Förutsättningen är att du som söker arbetar hela perioden.
På våra boenden bor kvinnor från ålder 21 år, ensamma eller placerade med sina barn.


Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna som skyddspedagog är att stötta de utsatta kvinnor och barn som bor på boendena, utifrån individuell arbetsplan/genomförandeplan samt säkerhetsplanering. I tjänsten ingår även, administrativa uppgifter som till exempel dokumentation och kontakter med berörda myndigheter, polis, skola etc. Tjänsten innebär även kontaktmannaskap där vi förväntar oss att du är bekväm i ansvarstagande.
I tjänsten ingår rollen som barnsamordnare, du fungerar som stöttning till vår befintliga barnsamordnare.
Härav är det ett krav att du har utbildning i metoden Trappan.
I barnsamordnarrollen ingår även stöttande samtal med barn och mammor.
Tjänsten kommer också innebära en del hushållsarbete för att skapa en hemlik miljö för våra gäster.
Boendet är bemannat dygnet runt och på helg och natt arbetar man ensam.
Kvalifikationer:
För att vara aktuell för tjänsten krävs en pågående eller avslutad tvåårig eftergymnasial utbildning inom social omsorg, beteendevetenskap eller pedagogik.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta med människor i kris och behov av skydd.
Tjänsten kräver även viss erfarenhet av dokumentation samt förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt och har du tidigare erfarenhet av det så är det meriterande.
Personliga egenskaper:
Vi söker dig med en stark social drivkraft och engagemang för målgruppen, som vill vara med och påverka människors liv till det bättre. Du är lugn och trygg i dig själv och kan förmedla ditt lugn även till andra. Du är en varm och lyssnande person som tror på människans förmåga att förändra sitt liv. Vidare är du pedagogisk, empatisk och kreativ i ditt arbetssätt.
Slutkandidater kommer att behöva lämna utdrag från Brottsregister.
Vi erbjuder:
För rätt person erbjuder vi ett utvecklande och ibland utmanande arbete med chans att påverka och göra skillnad. Vi är starkt värderingsstyrda i vårt arbete och allt vi gör utgår från våra värdeord som är; kvalitetsmedvetna, flexibla och pålitliga. PositivumGruppens styrka är att vi aldrig tappar fokus på vilka vi är till för samtidigt som vi värnar om våra medarbetares arbetsmiljö, hälsa och balans i livet
GDPR
När du skickar in din ansökan till oss så samtycker du till att vi hanterar och lagrar dina personuppgifter under pågående rekryteringsprocess. När rekryteringen är avslutas raderas dina uppgifter.
Övrigt
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löper ut.


PositivumGruppen är en snabbt växande koncern inom socialt arbete i Västsverige. Vårt företagande har utgångspunkt i vår vision att: ”Positivum ska vara med och bygga ett bättre samhälle för de många människorna”. Vi arbetar i vardagen utifrån våra värdeord: kvalitetsmedvetenhet, flexibilitet och pålitlighet. Idag bedriver Positivumgruppen stödboende för ungdomar med psykosocial problematik, familjehemsvård, öppenvård, kvinnojourer,boende med stöd för unga vuxna samt en gymnasieskola. Visa mindre

Barnsekreterare till Socialförvaltningen Nordost

Ansök    Mar 22    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare... Visa mer
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Från årsskiftet 2024 inrättar Socialförvaltningen Nordost den nya avdelningen Familjehemsvård, interna boende samt placering, barn och unga, där all hantering av ärenden för barn och unga som är placerade utanför hemmet sker inom samma avdelning. Målet med förändringen är att uppnå en stringent organisation där enheter som arbetar med barn och unga som är placerade utanför hemmet samlas. Vi söker dig som vill vara en del av vårt viktiga arbete för placerade barn.

Nu söker vi två barnsekreterare till placeringsenhet 1.

Vårt uppdrag är att arbeta för att alla familjehemsplacerade barn skall få en kvalitativ, råttsäker vård och samma möjligheter som alla barn. Som barnsekreterare har du myndighetsansvar, vilket innebär att du arbetar aktivt med uppföljningar och ansvarar för övervägande, omprövningar samt utredningar. Du har kontinuerlig kontakt med barn och ungdom (0-21 år) som är placerade i familjehem eller HVB enligt SOL eller LVU. Du har också kontakt med barnen/ungdomens nätverk, skola och andra samverkanspartners.

Vår verksamhet genomsyras av ett stort engagemang för människor och för oss står barnen i centrum. Vi arbetar aktivt med att barnen skall vara delaktiga i sin vård. Inom förvaltningen arbetar vi med delaktighet och kvalitet på ett respektfullt sätt både internt och gentemot våra brukare.

I vårt arbete använder vi beprövade metoder såsom Signs of Safety, Earl och Savry mfl. Förhållningsättet BBIC är väl förankrat och en självklar del i vårt arbete. För att stödja våra barn i deras skolgång finns Skolfam-team kopplat till respektive enhet, Skolfam är en manualbaserad insats som har evidens för att förbättra barns skolgång.

Tjänsterna är inom Socialförvaltningen Nordost med geografisk placering i Hjällbo. Enheten består av mindre grupper som leds av en 1:e socialsekreterare med lång erfarenhet och hög kompetens inom området. På vår enhet får du möjlighet att arbeta på en arbetsplats med god stämning och ett gott samarbete. Vi har ett nära samarbete med familjehemssekreterarna, vilket vi värdesätter och systematiskt avsätter tid för. Varje termin har vi gemensam metod och planeringsdagar.

Vi erbjuder kontinuerlig handledning och förvaltningen har en omfattande kompetensplan samt ett gediget introduktionsprogram med särskild metodhandledare för nya medarbetare.

Kvällsarbete kan förekomma och möjlighet till distansarbete i samråd med enhetschef.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av myndighetsutövning och av socialt arbete med barn, ungdomar och deras familjer. Du behöver vara förtrogen med lagstiftning inom sociala barnavårdsområdet samt ha goda kunskaper om BBIC och barns utveckling. Önskvärt är även att du har utbildning i samt erfarenhet av barnsamtal. I arbetet ingår en del resor och B-körkort är därför ett krav.

Du som söker har ett tydligt barnperspektiv och är mån om ett gott bemötande. Kring familjehemsplacerade barn finns många aktörer, varför vi lägger stor vikt vid din förmåga att samarbeta och skapa goda relationer med både barnen och deras nätverk, dina kollegor och externa kontakter. Du lyssnar på personen du möter och anpassar din kommunikation efter mottagare och situation.

I rollen som barnsekreterare behöver du även kunna förhålla dig till riktlinjer och lagar som styr verksamheten med förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag. Du arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Du bör ha lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och vid akuta ärenden ha en förmåga att utifrån dessa omprioritera dina uppgifter under arbetsdagen.

Urval och intervjuer sker löpande, så ansök redan idag!

Vi ser fram emot din ansökan!

ÖVRIGT
För denna tjänst vill vi att du innan anställning uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret. Det beställs direkt från polisens hemsida och uppvisas i original tillsammans med legitimation.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta? Visa mindre

Familjehemskonsulent till Hemnovia // Göteborg

Ansök    Mar 1    Oddwork Sweden AB    Socionom
Glädje, tillväxt och utveckling på samma rättvisa villkor. Det är en verklighet som vi på Hemnovia ständigt strävar att uppnå för barn och unga i vårt samhälle. På våra kontor i Göteborg, Malmö och Stockholm jobbar familjehemskonsulenter med gedigen kompetens och erfarenhet av det sociala arbetets breda verksamhetsfält. Om du, likt oss, vill göra en betydelsefull insats och skapa skillnad som är viktig på riktigt - då är vi platsen du söker. Som familjehe... Visa mer
Glädje, tillväxt och utveckling på samma rättvisa villkor. Det är en verklighet som vi på Hemnovia ständigt strävar att uppnå för barn och unga i vårt samhälle. På våra kontor i Göteborg, Malmö och Stockholm jobbar familjehemskonsulenter med gedigen kompetens och erfarenhet av det sociala arbetets breda verksamhetsfält. Om du, likt oss, vill göra en betydelsefull insats och skapa skillnad som är viktig på riktigt - då är vi platsen du söker.

Som familjehemskonsulent
Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team som alla månar om barnens bästa. Du ansvarar över ett antal familjehem där du bistår med stöd och handledning genom kontinuerlig kontakt i form av hembesök, telefon och mejlkontakt i nära samverkan med din närmsta chef och uppdragsgivaren. Du ansvarar även för rekrytering och utredning av nya jour-och familjehem samt placering på uppdrag av kommunerna i dessa samt dokumentation i vårt eget journalsystem. Beredskapstjänstgöring ingår i din tjänst enligt ett rullande schema. Välkommen till en flexibel roll med eget ansvar där du, tillsammans med ditt team, skapar trygghet och struktur för barnen och våra jour-och familjehem.

Vi söker dig med...
hjärtat på rätt ställe. Du trivs bäst i en omväxlande vardag med varierande arbetsuppgifter och ett starkt samarbete med såväl kollegor, chef, familjehem och uppdragsgivarna. Vi söker nu flera nya medarbetare och välkomnar både dig som är nyexaminerad och dig som hunnit jobbat några år att söka. För dig som kommer direkt från skolan väntar givetvis en gedigen introduktion med utbildningar och stöd i form av samverkan med erfarna kollegor och chef.

Våra önskemål:

- Utbildad socionom eller likvärdigt inom socialt arbete och omsorg

- God kännedom om aktuell lagstiftning (SoL och LVU)

- Svenska och engelska i tal och skrift

- B-körkort

- Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar är meriterande

Varför Hemnovia?
På Hemnovia erbjuds du ett tryggt och mjukt arbetsklimat där våra ledord; ansvar, engagemang, kvalitet och utveckling genomsyrar vårt arbete och vår verksamhet. För oss är våra olikheter vår framgångsfaktor. Vi värdesätter vår goda teamkänsla högt och lägger stor vikt vid erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling, bland annat genom regelbundna utbildningar och seminarier. Varje enskild medarbetare får till exempel en individuell kompetensutvecklingsplan som innefattar minst två utbildningar per år. Utöver ovanstående får du tillgång till gemensamma arbetsbilar, tjänstepension och friskvårdsbidrag. Ansök idag och gör skillnad med din insats!

START: Enligt överenskommelse
PLATS: Göteborg, Von Utfallsgatan
OMFATTNING: Heltid
LÖN: Fast lön
KONTAKT: Talent Manager Julia Harrysson, [email protected] (för frågor om tjänsten, ej ansökningar)
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2024-03-15 (tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan)

Som ledande byrå inom employer branding och rekrytering är vi här för att revolutionera vår bransch, matcha talanger med företagskulturer och stärka organisationers arbetsgivarvarumärken. Nyfiken på att veta mer? Välkommen in i Oddworks värld genom att klicka här (https://oddwork.se/sv/om-oss/) eller hitta fler karriärmöjligheter här. (https://oddwork.se/sv/jobba-hos-oss/) Visa mindre

Skyddade boenden

Ansök    Mar 7    TRB Group AB    Socionom
Socionom/Beteendevetare för Skyddat Boende Västra Götaland Agilt Skydd söker en engagerad Socionom eller Beteendevetare med kompetens och erfarenhet från arbete med skyddat boende eller likvärdigt. Vi erbjuder en unik arbetsmiljö där traditionellt socialt arbete kombineras med expertis inom skydd och säkerhet för att erbjuda skräddarsydda lösningar och stöd till individer i behov. Kvalifikationer: Relevant högskoleutbildning inom socialt arbete, beteendeve... Visa mer
Socionom/Beteendevetare för Skyddat Boende
Västra Götaland
Agilt Skydd söker en engagerad Socionom eller Beteendevetare med kompetens och erfarenhet från arbete med skyddat boende eller likvärdigt. Vi erbjuder en unik arbetsmiljö där traditionellt socialt arbete kombineras med expertis inom skydd och säkerhet för att erbjuda skräddarsydda lösningar och stöd till individer i behov.
Kvalifikationer:
Relevant högskoleutbildning inom socialt arbete, beteendevetenskap eller likvärdigt.
Erfarenhet av arbete inom skyddat boende, HVB-hem eller stödboende.
Kunskap om lagstiftning och riktlinjer som reglerar verksamheten.
Förmåga att utföra risk- och sårbarhetsanalyser samt utveckla individanpassade säkerhetsplaner.
Starkt engagemang för klienters välbefinnande och integritet.
God samarbetsförmåga inom multidisciplinära team.

Vi erbjuder:
En meningsfull och utmanande position där du kan göra skillnad.
Möjlighet att arbeta i en innovativ miljö med hög professionell standard.
Stöd och utbildning för kontinuerlig professionell utveckling.
Konkurrenskraftiga villkor och goda anställningsförmåner.
En agilt arbetssätt där vi arbetar utifrån dina resurser och erfarenheter för att få en bättre och mer effektiv process.För mer information om Agilt Skydd och vårt uppdrag, besök vår hemsida. Om du har rätt kompetens och delar vår vision om att ingen ska behöva leva gömd, skicka din ansökan idag!
Ansökning: Skicka ditt CV och personliga brev via e-post till [[email protected]]. Ange "Socionom/Beteendevetare för Skyddat Boende" i ämnesraden. Sista ansökningsdag är 2024-03-29.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team! Visa mindre

Socionomer sökes inom familjehemsvården

Ansök    Mar 8    Bonusfamiljen AB    Socionom
Vi söker socionomer som vill jobba inom familjehemsvården inom Uppsala. Arbetsuppgifter I tjänsten som socionom ansvar du för att följa upp barnets vård. Det är en utmanande, spännande och rolig tjänst. Du har ansvar för all myndighetsutövning gällande barnet och huvudansvaret för kontakten med barnets biologiska familj och nätverk. Vi lägger ett stort fokus på de placerade barnens och ungdomarnas skolgång och hälsa. Du kommer att ha ett nära samarbete med... Visa mer
Vi söker socionomer som vill jobba inom familjehemsvården inom Uppsala.
Arbetsuppgifter
I tjänsten som socionom ansvar du för att följa upp barnets vård. Det är en utmanande, spännande och rolig tjänst. Du har ansvar för all myndighetsutövning gällande barnet och huvudansvaret för kontakten med barnets biologiska familj och nätverk. Vi lägger ett stort fokus på de placerade barnens och ungdomarnas skolgång och hälsa. Du kommer att ha ett nära samarbete med dina kollegor och få kontinuerlig och nära arbetsledning från gruppledare.
i jobbet ingår även handledning till familjehemmen.


Kvalifikationer
Det är ett krav att du har socionomexamen, gärna med flerårig erfarenhet av socialt arbete och goda kunskaper om lagstiftningen inom socialtjänstens område. Önskvärt är erfarenhet av arbete med familjehemsvård. Tidigare erfarenhet av myndighetsutövning är ett krav.


Arbetsuppgifterna kräver att du kan vara flexibel och att du har en god samarbetsförmåga. Du kommer ha många kontakter i arbetet vilket innebär att du behöver vara relationsskapande. Du behöver även ha ett strukturerat arbetssätt. I tjänsten ingår en del resor och körkort är ett krav.


Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.


Vi erbjuder
En arbetsplats med stort fokus på kvalitet och utvecklingsarbete. Vi är en erfaren arbetsgrupp som trivs bra tillsammans och som tycker att vi har roliga arbetsuppgifter som är viktiga. Hos oss har du möjlighet att vara med och utforma och utveckla arbetet. Vi har stimulerande och varierande arbetsuppgifter och vi gör skillnad för de människor vi möter.
För tjänsterna krävs utdrag från misstanke-och belastningsregistret.


Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Mottaget barn- och unga söker socialsekreterare

Ansök    Feb 29    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare... Visa mer
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu två engagerade kollegor till Barn och Unga mottag, då två av våra socialsekreterare efter lång och trogen tjänst går i pension.

Avdelningen barn och unga myndighet består av ett mottag samt åtta utredningsenheter och här bjuds ett omväxlande och meningsfullt arbete i en dynamisk förvaltning som ständigt utvecklas för att vara en socialtjänst i framkant.

På mottaget arbetar sjutton socialsekreterare, tre 1:e socialsekreterare och en enhetschef, vilket möjliggör nära arbetsledning och metodhandledning i såväl grupp som individuellt. Enheten Barn- och Unga Mottag kännetecknas av bred kompetens, ett gott arbetsklimat och där medarbetare och arbetsledning har mångårig erfarenhet. Vi arbetar nära och prestigelöst och ger varandra ett gott kollegialt stöd med hög grad av hjälpsamhet och kunskapsutbyte.

Vi arbetar med myndighetsutövning utifrån SoL och LVU samt med arbetssättet Barns Behov i Centrum (BBiC), Signs of Safety, rådande lagstiftning samt i enlighet med aktuell delegationsordning. Vi tar emot orosanmälningar och ansökningar gällande barn 0-18 år och vi har jourberedskap att agera i akuta situationer. Vi gör risk- och skyddsbedömningar kring barns situation samt rättssäkra förhandsbedömningar som underlag för om utredning ska inledas eller inte. Vi handlägger även vissa yttranden.

En viktig arbetsuppgift är också att förebygga desinformation genom att möta de vi är till för samt andra professionella på deras arenor för att skapa dialog och ge korrekt information om socialtjänstens arbete. Vi ger en god service, vägleder och ger råd och stöd till de som söker kontakt med socialtjänstens verksamhet för barn och deras familjer, såväl privatpersoner, andra professionella och samverkanspartners.

Som anställd i socialförvaltningen Nordost har du tillgång till en gedigen introduktion, en mängd utbildningar utifrån behov och intresseområde, löpande kompetensutveckling och extern handledning.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen och som har erfarenhet av myndighetsutövning sedan tidigare. Har du erfarenhet av arbete med barn och unga samt goda kunskaper inom våld i nära relationer, är det meriterande.

Du som söker har ett tydligt barnperspektiv och är mån om ett gott bemötande. Du lyssnar på personen du möter och anpassar din kommunikation efter mottagare och situation. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du ansvarar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med barnets bästa i fokus. Du tycker om att dokumentera, du är lyhörd och lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du tycker samarbete är viktigt och du tilltalas av ett omväxlande arbete samtidigt som du är stresstålig.

Kring barn och ungdomar finns många aktörer och vi lägger därför stor vikt vid din förmåga att samverka, både internt och externt, vilket kräver en hög grad av flexibilitet och eget ansvar. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du har förmåga att ha ett öppet synsätt och förhållningssätt samt att du har en förmåga att se lösningar istället för hinder i arbetet med barnen, deras familjer och övrigt nätverk runt barnet.

Välkommen med din ansökan till oss på Barn och Unga Mottag i Nordost!

ÖVRIGT
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623


För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta? Visa mindre

Socialsekreterare Försörjningsstöd

Ansök    Feb 28    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boe... Visa mer
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.

I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv.

ARBETSUPPGIFTER

Är det du som vill göra skillnad för de som behöver det mest?

Socialförvaltningen Sydväst har fyra försörjningsstödsenheter som alla ingår i avdelning vuxen och försörjningsstöd. Mottagningsenhet, Arbetsmarknadsenhet, Rehab 1 och Rehab 2. Vi är totalt 55 medarbetare på de fyra enheterna varav fyra enhetschefer, sex 1:e socialsekreterare, 44 socialsekreterare och två socialadministratörer. Vi jobbar renodlat med försörjningsstöd. Ansökningar om övrigt bistånd handläggs av våra kollegor på de andra enheterna inom socialförvaltningen som vi har ett nära samarbete med.

Vi söker nu dig som vill arbeta som socialsekreterare i Rehab 1, där vi har fokus på personer med ohälsa, såväl psykisk som fysisk. Arbetsgruppen består av nio socialsekreterare, en socialadministratör, en FUT-handläggare och en 1:e socialsekreterare.

Som socialsekreterare på ekonomiskt bistånd har du två huvuduppdrag, självförsörjningsuppdraget och försörjningsuppdraget. Du arbetar aktivt med varje person genom att utreda behov och ge stöd för att nå självförsörjning. För att detta ska var möjligt arbetar vi aktivt för att ha ett lågt ärendeantal på tjänsterna. I arbetet ingår också handläggning av ansökningar samt att bedöma rätten till bistånd avseende försörjningsstöd. Självförsörjningsuppdraget är av högsta vikt i vårt arbete vilket innebär att omvärldskunskap värderas högt. För att nå våra mål krävs också nära samverkan med såväl våra kollegor inom förvaltningen som med externa parter. Göteborgs Stad har automatiserat delar av handläggningsprocessen och vi erbjuder möjligheten att ansöka om ekonomiskt bistånd genom e-ansökan. Som socialsekreterare i Rehab 1 får du ärendehandledning, både i grupp av 1:e socialsekreterare varje vecka, och enskilt vid behov samt extern processhandledning i grupp tillsammans med dina kollegor.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med socionomexamen. Erfarenhet av myndighetsutövning med utredningar, bedömningar och verkställande av beslut är ett krav för tjänsten. Det ska även ha erfarenhet av arbete med försörjningsstöd och gärna med arbete i rehabgrupp. En förutsättning för tjänsten är att du har erfarenhet av samverkan med andra myndigheter.

Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens/kundens behov som utgångspunkt för ditt agerande.

Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.

Du agerar på egen hand utifrån vad situationen kräver utan att behöva stöd av andra. Du har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag.

Du upprättar tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet.

Vi hoppas att vi har väckt ditt intresse - Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Socionom på Sveriges bästa och mest personliga bemanningsföretag!

Ansök    Feb 27    PersonalExpressen AB    Socionom
Hjärtligt välkommen att arbeta som socionom tillsammans med oss på PersonalExpressen! Vi är Sveriges bästa, mest personliga och mest ambitiösa bemanningsföretag inom vård och omsorg! Nu söker vi dig som är socionom och vill arbeta tillsammans med oss som vår konsult! Vi erbjuder en lång rad olika former av konsultuppdrag över hela Sverige med möjlighet till uppdragsgivare inom såväl privat som offentlig sektor. Vi hittar alltid något som vi tror kommer att... Visa mer
Hjärtligt välkommen att arbeta som socionom tillsammans med oss på PersonalExpressen!
Vi är Sveriges bästa, mest personliga och mest ambitiösa bemanningsföretag inom vård och omsorg! Nu söker vi dig som är socionom och vill arbeta tillsammans med oss som vår konsult!
Vi erbjuder en lång rad olika former av konsultuppdrag över hela Sverige med möjlighet till uppdragsgivare inom såväl privat som offentlig sektor. Vi hittar alltid något som vi tror kommer att passa just dig baserat på dina egna önskemål om din framtida yrkeskarriär. Behöver du flytta till en ny stad eller till ett nytt land för att kunna tacka ja till ett uppdrag betalar vi dessutom ett fint boende åt dig - hos oss ges du möjligheten att växa som människa i den riktning du själv önskar såväl professionellt som privat - vi ser till hela ditt liv!
Har du därmed önskemål eller drömmar om att flytta till en specifik stad, oavsett anledning, är vi precis den arbetsgivare du söker! Vi kommer att lyckas med att hitta både ett bra konsultuppdrag och en fin egen bostad åt dig oavsett om du önskar bo i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skara eller Skellefteå. Vi är kort och gott möjligheternas arbetsgivare och har uppdrag i hela landet!
Arbeta på dina egna villkor med hög lön!
Oavsett var eller när du föredrar att arbeta så har vi bemanningsuppdrag med heltidsscheman att erbjuda dig. Genom oss får du dessutom tillgång till nordens bästa löneförhandlare som representerar dig och dina intressen. På så vis kan du alltid känna dig trygg med att vi förhandlar upp din lön och dina villkor till högsta möjliga nivåer inför varje enskild bemanningsuppdrag. På PersonalExpressen ser vi oss lika mycket som ditt fackförbund som vi ser oss som din arbetsgivare. Vi presterar alltid goda resultat i våra förhandlingar med våra kunder och möjliggör genom detta att din lön och dina villkor alltid blir de bästa möjliga för dig inför ett nytt uppdrag. Hos oss kan du alltid känna dig trygg med att vi som din arbetsgivare kämpar för dig och din långsiktiga löneutveckling - det tycker vi nämligen att du och alla andra socionomer är värda. Det är orättvist och tröttsamt att de fackförbund som oftast representerar människor som arbetar inom offentlig sektor är de fackförbud som förhandlar sämst löneutveckling över tid åt sina medlemmar. Här kommer du som börjar arbeta med oss både att se och att känna skillnaden hur det är att ha en arbetsgivare som värdesätter dig på riktigt. Vi står upp för våra socionomer!
Vi tror på att vara Sveriges bästa arbetsgivare för socionomer!
Vi tror på att ha Sveriges bästa socionomer anställda hos oss och samtidigt vara den bästa möjliga arbetsgivaren för var och en av dessa. Tycker du också att det är viktigt med en arbetsgivare som lyssnar till dig och förstår dig så har du kommit helt rätt hem till oss. Vi anstränger oss alltid det lilla extra och är stolta över att inte vara som alla andra. På PersonalExpressen förmedlar vi professionell, ambitiös och jordnära medarbetare utefter våra kunders behov och önskemål. Vi är noga med att de bemanningskonsulter vi presenterar för våra kunder matchar våra förväntningar gällande humanistiska grundvärderingar, god arbetsmoral samt en hög grad av individuellt ansvarstagande.
PersonalExpressens ledning har över 20 års erfarenhet av att driva olika former av verksamheter med offentlig sektor som kund. Offentlig förvaltning ligger oss således mycket varmt om hjärtat. Vi tror att du kommer att trivas utmärkt tillsammans med oss då vi är mycket lojala med våra socionomer och alltid ser till att dina individuella behov och önskemål får stå i centrum hos oss!
Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag!
Skicka in din ansökan till oss redan idag så återkommer vi inom kort med vad vi har att erbjuda just dig utifrån dina egna önskemål och förväntningar!
Vi ser fram emot ett långt och lyckosamt samarbete tillsammans med dig och kommer göra allt som står i vår makt för att vi ska bli den arbetsgivare för dig som du alltid hoppats på att du skulle hitta hem till! Visa mindre

Semestervikariat som jourledare på Trygghetsjouren

Ansök    Feb 26    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10?000 kollegor vill vara med och göra det möjligt –?i både handling och bemötande. ? Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss.?Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi ä... Visa mer
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10?000 kollegor vill vara med och göra det möjligt –?i både handling och bemötande. ?

Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss.?Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord!?

ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi jourledare till semestervikariat!
Trygghetsjouren är en larmcentral som tar emot samtal från trygghetstelefoner i hemmet, cirka 10 000 trygghetstelefoner är anslutna. Tillsyn utförs också via trygghetskamera. I Trygghetsjourens uppdrag ingår att arbetsleda och ge råd och stöd för medarbetare i Göteborgs stad på jourtid samt att ge akuta bistånd enligt Socialtjänstlagen.

Trygghetsjouren tillhör Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen men har avtal med Förvaltningen för funktionsstöd och flera kranskommuner om att tillhandahålla tjänster enligt ovan. Målgruppen för vår verksamhet är äldre personer samt personer med psykiska och/eller fysiska funktionsnedsättningar.

Trygghetsjourens mål är att ge trygghet i hemmet utifrån den enskildes behov och önskningar och vi ställer höga krav på att vårt arbete utförs med kvalité. Vi är cirka 45 medarbetare som arbetar som tekniker, larmoperatörer, chefer och jourledare.

Som jourledare har du varierande arbetsuppgifter. Du tar emot larm, gör tillsyn via kamera, akut biståndsbedömning och arbetsledning. I arbetsuppgifterna ingår dokumentation och administrativa uppgifter.

Välkommen att bli del av ett engagerat team. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är socionom eller har likvärdig utbildning. Studerande på socionomprogrammet med erfarenhet från vård och omsorg ser vi gärna också som sökande. Erfarenhet av myndighetsutövning samt arbetsledning är meriterande.

Du har goda kunskaper om gällande lagstiftning (SoL, LSS, HSL, arbetsrätt), datorvana samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du är bra på struktur och planering och du kan hantera krav från omgivningen utan att tappa fokus på uppdraget.

Vi söker dig som vågar ta beslut men är ödmjuk nog att rådgöra med en kollega. Du behöver tycka om att möta nya situationer där din problemlösningsförmåga ställs på prov. I larmmottagningen krävs att du trivs med samt är duktig på att arbeta i ett högt tempo.

I urval till intervjuer kommer vi att prioritera dig som kan jobba hela semesterperioden.

I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.

ÖVRIGT
Urval sker löpande under ansökningsperioden.

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Undantag är om du har skyddade personuppgifter då ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef för att lämna in din ansökan på annat sätt. Du hittar kontaktuppgifterna i annonsen. Tänk också på att inte ange referenser med skyddad identitet i din ansökan.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Handledare på Maträtt Rannebergen

Maträttsbutiker som gör skillnad - på riktigt. MatRätt är en social supermarket som säljer matsvinn, erbjuder arbetsträning och bekämpar matfattigdom. Alla är välkomna att handla hos oss, men vi finns framför allt till för våra medlemmar med låg inkomst som har svårt att få pengarna att räcka till i vanliga livsmedelsbutiker. Som medlem får man köpa varor till en tredjedel eller mindre av vanligt butikspris. MatRätt gör gott för både människa och miljö! ... Visa mer
Maträttsbutiker som gör skillnad - på riktigt.

MatRätt är en social supermarket som säljer matsvinn, erbjuder arbetsträning och bekämpar matfattigdom. Alla är välkomna att handla hos oss, men vi finns framför allt till för våra medlemmar med låg inkomst som har svårt att få pengarna att räcka till i vanliga livsmedelsbutiker. Som medlem får man köpa varor till en tredjedel eller mindre av vanligt butikspris. MatRätt gör gott för både människa och miljö! Idag har vi två, snart tre MatRättsbutiker, 

 

Vill du vara med som en viktig del i vårt arbete?

 

Nu söker vi en handledare till nya MatRätt på Rannebergen!

Som handledare arbetar du med deltagare såväl enskilt som i grupp. Arbetet följer en grundläggande metodik där kunskaper, färdigheter, vilja, motivation och styrkor tas till vara för att hitta varje persons unika nästa steg mot arbetsmarknaden. I ditt arbete ingår bland annat att aktivt coacha och stötta våra deltagare i att söka jobb som matchar var persons kompetens och förutsättningar genom att exempelvis hjälpa till med att skriva CV, stötta i den digitala ansökningsprocessen, intervjuträning med mera. 

 

Arbetsuppgifter

·         Planera, handleda och följa upp arbetsträning enligt framtagen metod för MatRätt

·         Tillsammans med deltagare upprätta och följa upp individuella genomförandeplaner 

·         Teckna avtal med uppdragsgivare samt kvalitetssäkra uppdrag 

·         Delta i drift och utveckling av verksamheten 

·         Marknadsföring av vår arbetsträning gentemot intressenter

·         Ordna studiebesök 

 

Vi söker dig som: 

Vill vara en viktig spelare i utvecklingen av vår verksamhet! För att lyckas med uppdraget som handledare tror vi att du är en erfaren, trygg, engagerad och driven person som orädd tar dig an utmaningar. Tjänsten innebär många kontaktytor så du behöver trivas med att möta nya människor och skapa relationer. Du har förståelse för människors olika förutsättningar och har god nytta av ett coachande förhållningssätt, en bra dos med tålamod och god förmåga att vara tydlig och pedagogisk i din kommunikation. Vi tror också att du trivs med att planera och följa upp ditt arbete på ett strukturerat sätt och trivs med att arbeta i en föränderlig miljö. 

 

Vill att du har

·         Relevant utbildning och/eller erfarenhet av integrationsarbete på arbetsmarknaden. 

·         Erfarenhet av dokumentation och uppföljning 

·         Erfarenhet av metodarbete i utvecklande och lärande syfte

·         Mycket goda kunskaper i svenska språket, med tanke på dokumentationsarbete 

·         Utbildning i och erfarenhet av coachande eller motiverande samtal (MI) 

 
Det är meriterande om du även har  

·         Arbetat i en ledande roll

·         Kunskap om metoden Supported Employment 

·         Tidigare anställning eller uppdrag inom myndighet eller kommun.

 

Bra att veta:
Befattning: Handledare
Placering i organisationen: MatRätt Rannebergen Göteborg

Rapporterar till: Butikschef. 
Omfattning: 100 %                                                                                                                         

Kollektivavtal: Vi är anslutna till arbetsgivarorganisationen Fremia med avtal Hälsa, vård och övrig omsorg.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning.
Tillträde: Så snart som möjligt enligt överenskommelse.

 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vill att du känner dig trygg med Räddningsmissionens värdegrund.  
Vi intervjuar löpande och välkomnar därför din ansökan så snart som möjligt!

 

Vår organisation är öppen för alla oavsett kön, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, funktionsnedsättning eller trosuppfattning. Det som förenar oss är att viljan arbeta utifrån organisationens riktning, värderingar och identitetsdrag. 


Förmåner i anställningen:

Vi vill att vår personal ska må bra! Som anställd hos oss erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag och kostnadsfritt externt personalstöd via telefon för både arbetsrelaterade och privata frågeställningar.

                                                                                                                                             

Inför anställning:

Vi efterfrågar minst två referenser samt begär utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.                                                                                                                                                

Frågor kring tjänsten? 

 

Välkommen att maila Josefine Söderman för frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen. 

[email protected] 

 

Varmt välkommen med din ansökan till Räddningsmissionen! 


Räddningsmissionen är en idéburen organisation som bedriver socialt arbete utifrån kristen värdegrund. Den kristna grunden är en drivkraft till att lindra människors nöd och ger inspiration till att främja ett rättfärdigt samhälle. Kyrkan och den kristna tron kan också bidra till att skapa positiv förändring i människors liv. Vår organisation genomsyras av ledord som samverkan, kreativitet, hopp och kvalitet.

Hos oss är du omgiven av mer än 240 engagerade medarbetare som arbetar inom en rad olika områden och verksamheter. Tillsammans strävar vi mot en gemensam vision: Ett värdigt liv för alla! I våra verksamheter finns också volontärer som genom sina olika kompetenser och personligheter bidrar med mervärden. Utöver medarbetare, volontärer och de 34 kristna församlingar i Göteborg med omnejd som är våra huvudmän, har vi även flera starka företagssamarbeten.

Tillsammans gör vi skillnad!

raddningsmissionen.se

Krav:

Körkort:
* B (Personbil) Visa mindre

Ungdomskurator till Stadsmissionens Unga Forum

Göteborgs Stadsmission är en idéburen, ickevinstdrivande organisation som arbetar för att stödja människor som lever i utsatta livssituationer. Tillsammans vill vi skapa ett Göteborg där alla är inkluderade. En stad där vi möter människan, inte problemet. OM OSS  Vill du vara med oss i vårt arbete med att skapa mer jämlika förutsättningar för unga vuxna i vår stad? En av våra medarbetare har gått vidare till andra spännande uppdrag och därför söker ... Visa mer
Göteborgs Stadsmission är en idéburen, ickevinstdrivande organisation som arbetar för att stödja människor som lever i utsatta livssituationer. Tillsammans vill vi skapa ett Göteborg där alla är inkluderade. En stad där vi möter människan, inte problemet.
OM OSS 
Vill du vara med oss i vårt arbete med att skapa mer jämlika förutsättningar för unga vuxna i vår stad?

En av våra medarbetare har gått vidare till andra spännande uppdrag och därför söker vi en ny medarbetare till vårt Unga forum-team.

Tjänsten är placerad på Mötesplats Centrum. Mötesplats Centrum är en trygg och barnvänlig mötesplats för människor från hela staden med en väg in till en mångfald av kompletterande insatser, individuellt stöd och gemenskap. Syftet är att öka den enskildes känsla av sammanhang och tilltro till den egna förmågan samt bidra till att minska social och ekonomisk utsatthet. Mötesplats Centrum ligger som en av tre enheter under Stadsmissionens område för Mötesplatser och stöd. Området finansieras till största del av insamlade medel, vilket ger oss en unik möjlighet att forma verksamheten utifrån de behov vi ser i staden. Verksamhetsområdets övriga enheter är S:t Johanneskyrkan och Mötesplats Hisingen som verkar lokalt.  

På Mötesplats Centrum arbetar idag en arbetsgrupp bestående av enhetschef, biträdande enhetschef, socialarbetare, vägledare, ungdomskuratorer, förskolepedagog, kock, vaktmästare och receptionist.

Stadsmissionens Unga Forum vänder sig till unga mellan 16-25 år som har behov av vuxna, sammanhang och trygga miljöer. Vår målsättning är att Unga Forum skall vara lättillgängligt, stabilt och förutsägbart. Verksamheten består av tre delar; öppna mötesplatser, gruppverksamheter och individuella kontakter. Vår förhoppning är att de unga som deltar ska uppleva mindre ensamhet, ha ett bättre fungerande nätverk och uppleva att de är bättre rustade för att hantera sin vardag och framtida utmaningar. Unga forum arbetar efter ett hälsofrämjande perspektiv och tror på att förstärka den unges egen vilja, motivation och resurser.

OM TJÄNSTEN
Du ingår i Unga Forum-teamet, som består av tre heltidstjänster fördelat på fyra personer. Teamet tar gemensamt ansvar för att både förvalta och samtidigt driva och utveckla verksamheten för att skapa mer jämlika förutsättningar för unga vuxna. Ni har även ett gemensamt ansvar för att kontinuerligt utvärdera verksamheten, detta för att vi alltid ska ha en verksamhet som är relevant för målgruppen och dess behov. Ni ansvarar för vår öppna mötesplats Vardagsrummet, där du möter en bredd av unga vuxna från hela staden.

Din roll är att fånga upp behov, skapa hållbara relationer, initiera och planera meningsfulla aktiviteter såsom exempelvis skapande, yoga, bjuda in intressanta föreläsare etcetera. Framför allt ska du skapa förutsättningar till en god och trygg miljö för de unga. Du planerar och genomför olika gruppverksamheter; innehållet i dessa varierar över tid utifrån de behov vi möter. Vi vill kunna erbjuda de unga att få ett flexibelt stöd på flera nivåer och vi vill kunna behålla det hälsofrämjande arbetet i våra öppna verksamheter. Därför har vi valt att vid behov lyfta ut sådant som behöver arbetas vidare med i enskilda samtal i de individuella kontakterna. I dessa arbetar du tillsammans med den unge utifrån hens behov av stöd. Det kan handla om att lyssna, samtala, coacha och reda i dennes situation. Du kan behöva stötta till att ta olika vård- och myndighetskontakter och att följa med till dessa.

Du kommer också delta i olika sammanhang där vi möter andra professioner. Då handlar det om att hålla föredrag, berätta om vårt arbete, utbilda i vårt stresshanteringsmaterial och/eller samverka med andra.

I tjänsten ingår även arbete med övergripande aktiviteter på Mötesplats Centrum tillsammans med övriga kollegor såsom sommarläger och julhjälpen.

VEM ÄR DU?
Tjänsten kräver att du är socionom eller annat som arbetsgivaren bedömer likvärdigt samt att du har ett par års yrkeserfarenhet från socialt arbete med målgruppen. Tjänsten förutsätter att du är en drivande person och att du har en god förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du är bekväm med att hålla i grupper och föredrag och van att samverka med andra aktörer. Du är strukturerad, men samtidigt flexibel och du tar stort ansvar för ditt arbete. Du har lätt för att skapa relationer, hör det som inte alltid sägs, har det tålamod som ibland behövs och vet hur man arbetar med gränser på ett klokt sätt. Delaktighet och brukarinflytande är viktiga frågor för dig. Som person är du prestigelös och trivs bäst att arbeta i team där humor och högt i tak är naturliga inslag.

För tjänsten krävs det kunskap och erfarenhet kring att stödja och motivera målgruppen till rätt insatser utifrån behov. Vi förväntar oss därför att du har god kännedom om samhällets resurser.

Vi förväntar oss att du är duktig på att formulera dig i tal och skrift.

Vi lägger stor vikt personlig lämplighet.

Vi utgår ifrån att du som söker jobb hos oss delar vår syn att alla människor har rätt till en plats i vår stad, ett eget hem och en röst. Läs mer om vår värdegrund här https://www.stadsmissionen.org/om-oss/.

PRAKTISK INFORMATION 
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Omfattning är 100 %, timmarna är förlagda till dagtid plus två kvällar per vecka. Helgarbete kan förekomma.

Innan anställning ges behöver du lämna utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. 

Intervjuer kommer genomföras främst den 18 och 20 mars.

Vi ser mångfald som en styrka och ser fram emot sökande med olika bakgrunder, intressen och erfarenheter.


Välkommen med din ansökan!


Vill du veta mer om Göteborgs Stadsmission? 


Hemsida: https://www.stadsmissionen.org/


Facebook: http://www.facebook.com/GbgStadsmission/


Linkedin: https://se.linkedin.com/company/g-teborgs-stadsmission


Instagram: https://www.instagram.com/gbgstadsmission/ https://www.instagram.com/stadsmissionenssecondhand_gbg/ https://www.instagram.com/restaurangsvinn/


Vill du stödja Göteborgs stadsmissions arbete? https://www.stadsmissionen.org/ge-stod/.


Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster 


Göteborgs Stadsmission gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Socialsekreterare sökes till Vuxen mottag i Nordost

Ansök    Feb 19    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare... Visa mer
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu två socialsekreterare till enheten Vuxen Mottag. Placering av tjänsterna kommer att vara inom arbetsgruppen med mottagningsfunktioner som uppdrag.

På mottaget arbetar du med myndighetsutövning. Som socialsekreterare hos oss har du de arbetsuppgifter som ingår inom handläggning, det vill säga att ta emot, utreda och bedöma anmälningar och ansökningar samt fatta beslut, verkställa och följa upp insatserna. Vi arbetar huvudsakligen med ansökningar och anmälningar utifrån nödbistånd, boendeproblematik, våld i nära och missbruksproblematik. Vi använder evidensbaserade metoder som stöd för våra bedömningar som till exempel FREDA, AUDIT/DUDIT, ISLAND m.m.

Till uppgifterna hör också att informera, motivera samt stärka den enskilde till egna initiativ i förändringen mot ett självständigt liv. Som en viktig del av arbetet hör intern och extern samverkan med olika myndighetsenheter och utförare till. Handläggningen har Socialtjänstlagen som utgångspunkt och övrig lagstiftning som styr offentligt arbete.

Vi tillämpar nationella föreskrifter, riktlinjer, rutiner och staden gemensamma bestämmelser som styr verksamheten. För metodstöd och arbetsledning finns det fyra 1:e socialsekreterare på enheten. Processhandledning ingår.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en socionomexamen eller har en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du är förtrogen med den lagstiftning och de riktlinjer som styr verksamheten. Du inser vikten av en rättssäker handläggning och förstår vad det innebär i praktiken. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen med fokus på LVM och våld i nära relationer. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete enligt LVU och om du har tillämpat evidensbaserade bedömningsmetoder.

Som person har du en mycket god förmåga att samverka och samarbeta tillsammans med andra, då det är betydelsefullt för den enskilde att få rätt stöd till rätt insatser i rätt tid. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Vidare är du flexibel i ditt tankesätt och handlande och du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du tar ansvar för både ditt eget och enhetens gemensamma arbete och är mån om att arbetet blir slutfört samt utförs på rättssäkert sätt.

Som socialsekreterare arbetar du självständigt men också nära förste socialsekreterarna. Det är viktigt att du har förmågan att arbeta tillsammans med andra för att skapa en god arbetsmiljö i den grupp som du jobbar i. Du förväntas ha en god samverkan och bemötande med dina kollegor inom socialförvaltningen Nordost, också i möten med externa aktörer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta? Visa mindre

Gryning söker behandlingshandläggare till Birkahemmet

Ansök    Feb 15    Gryning Vård AB    Socionom
Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland och erbjuder bland annat HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, boende för ensamkommande barn och ungdomar, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Vill du bli vår nya behandlingshandläggare och arbeta i ett samhällsnyttigt vårdbolag med engagemang och kvalitet i fokus? Birkahemmet i Göteborg- är ett HVB som erbjuder ... Visa mer
Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland och erbjuder bland annat HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, boende för ensamkommande barn och ungdomar, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende.

Vill du bli vår nya behandlingshandläggare och arbeta i ett samhällsnyttigt vårdbolag med engagemang och kvalitet i fokus?

Birkahemmet i Göteborg- är ett HVB som erbjuder insatser för gravida, spädbarn och föräldrar. Spädbarnsfamiljer som är i behov av stöd och hjälp samt familjer där det bedöms föreligga ett skyddsbehov. I vårt arbete ligger fokus på den tidiga livsavgörande anknytningen. Birkahemmet erbjuder heldygnsvård med vaken natt och tar emot placeringar från socialtjänsten med stöd av SoL och LVU. Majoriteten av de uppdrag vi utför är utredningsuppdrag och vi arbetar utifrån BBiC.
Ett centralt mål är att trygga barnets utveckling genom att utreda föräldrars omsorgsförmåga samt kartlägga utvecklingsområden. Målet är att stärka ansvarstagandet i föräldrarollen för att skapa en omsorgssituation som skyddar barnets utveckling. I vårt arbete ligger fokus på den tidiga livsavgörande anknytningen.

Vi söker nu en behandlingshandläggare för en tillsvidareanställning med arbetstid dagtid, måndag fredag.

ARBETSUPPGIFTER
Vad innebär tjänsten?

Att arbeta som behandlingshandläggare på Birkahemmet innebär att ha en nyckelroll i verksamheten med ansvar för vårt kvalificerade utrednings- och behandlingsarbete. Som handläggare har du det övergripande ansvaret för att driva utredningen framåt och se till att utredningsdokumentationen är färdig i tid, samt i behandlingsärenden upprätta genomförandeplaner och sammanställa dokumentationen. Det finns två behandlingshandläggare som arbetar dels nära varandra och dels nära teamkolleger på enheten.

Behandlingshandläggaren är med och utvecklar metodarbetet, samt implementerar användandet av befintliga metoder på enheten och handleder även kolleger i dessa.

KVALIFIKATIONER
Vem är du?

Vi söker dig med en akademisk examen som socionom, socialpedagog, beteendevetare eller annan motsvarande utbildning. Du har god kännedom om lagstiftning inom området och kan formulera dig väl i tal och skrift. För att klara befattningen krävs minst fem års arbetslivserfarenhet inom socialt arbete, och vi ser gärna att du har relevanta vidareutbildningar i vårt område. Önskvärt är även att du har erfarenhet av arbete med spädbarn.

Då tjänsten innebär att du i hög grad kommer att arbeta självständigt söker vi en person som har ett eget driv och är van vid att ta ansvar. För att vara bekväm i en sådan här roll tror vi att du har en god samarbetsförmåga, en stresstålighet, förmåga till reflektion och är analytisk samt kan organisera ditt arbete på ett gynnsamt sätt. Tjänsten kräver god förmåga till att kunna samarbeta med kolleger i team och på enheten, samt med externa kontakter såsom socialtjänst, vård och andra myndigheter.

Körkort är ett krav då resor ingår i tjänsten.

ÖVRIGT
Vi erbjuder

• Engagerade kollegor i en dynamisk och kreativ miljö
• Ett arbete där du är med och påverkar utvecklingen av verksamheten.
• Ett utmanande och spännande arbete
• En kultur som präglas av kunskap, kvalitet och delaktighet

Vi ser fram emot din ansökan!

Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag.

Innan anställning görs utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Skyddshandläggare

Ansök    Feb 21    Tryggtboende i Sverige AB    Socionom
Tryggt boende i Sverige AB är inne i en intensiv fas och vi söker nu en förstärkning. Tryggt Boende i Sverige AB är upphandlade som leverantörer av skyddade boende avseende VIN-ärenden och avhopparverksamhet i ett stort antal kommuner runt om i Sverige. Vi tar emot placeringar från Socialtjänsten och Polis och har en tät samverkan med dessa under hela boendetiden varför det krävs att du är mycket duktig på samverkan. De individer som placeras inom Tryggt B... Visa mer
Tryggt boende i Sverige AB är inne i en intensiv fas och vi söker nu en förstärkning.
Tryggt Boende i Sverige AB är upphandlade som leverantörer av skyddade boende avseende VIN-ärenden och avhopparverksamhet i ett stort antal kommuner runt om i Sverige.
Vi tar emot placeringar från Socialtjänsten och Polis och har en tät samverkan med dessa under hela boendetiden varför det krävs att du är mycket duktig på samverkan.
De individer som placeras inom Tryggt Boende har många gånger en komplex situation varför det krävs att du har en god kunskap om alla olika samhällsaktörer och kan samverka med dessa. Vårt uppdrag är att bygga en ny tillvaro för de människor som kommer till oss så att de kan uppnå en autonomi. Vi ställer utöver detta mycket höga krav på att du som söker är säkerhetsmedveten och medveten om att du i din arbetssituation har en absolut sekretess och yppandeförbud om allt som rör verksamheten för att skydda dem som lever sina liv inom vår verksamhet.
Vi förutsätter att du som söker tjänsten är en nyfiken problemlösare med god förmåga att se människors förmågor och är entusiastisk inför möjligheten att få människor att växa och bli självständiga. Vi ser gärna att du har erfarenhet och kunskaper inom riskbedömningar och arbete med hedersproblematik och VIN-frågor.
Vi som jobbar inom Tryggt Boende har lång erfarenhet av att arbeta med VIN-frågor och avhoppare samt mycket goda kunskaper i att jobba med empowerment i individärenden.
Vi ser gärna att du är flerspråkig.
Körkort är ett krav då du rör dig över stora delar av landet i din yrkesutövning.
Det förekommer arbete utanför kontorstid samt även helg-tjänstgöring.
Tjänstens huvudsakliga arbetsområde är företrädesvis inom Västra Götaland med utgångspunkt i Göteborg.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Visa mindre

Fältsekreterare till enheten Ung Hisingen

Ansök    Feb 9    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen. Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfr... Visa mer
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete där vi alla tillsammans utvecklar socialförvaltningen Hisingen där "vi är ett starkare ord än jag". Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu att fältsekreterare till Ung Hisingen och fokus kommer ligga på områdena Lundby, Biskopsgården och Torslanda.

Ung Hisingens uppdrag är att förhindra negativ utveckling inom kriminalitet, psykisk ohälsa och missbruk. Med huvudfokus på att förhindra rekrytering till kriminalitet samt stötta dem som vill lämna sin kriminella kontext. Ung Hisingen består av 18 medarbetare med olika funktioner som tillsammans arbetar med samma uppdrag. Funktionerna på enheten är ungdomssekreterare, fältsekreterare och kommunala aktivitetsansvaret. På enheten finns också en enhetschef och två metodhandledare. Som fältsekreterare är din huvudsakliga arbetsuppgift att arbeta uppsökande på offentliga arenor där barn och ungdomar finns, som gator och torg, skolor m.m. Målgruppen är barn och unga 1025 år. Huvudfokus är att skapa sig en relevant bild av barn och ungdomars livsvillkor och att skapa förtroendefulla relationer med målgruppen för att utifrån detta initiera olika typer av insatser och lotsa vidare till stöd. Dessa insatser kan ske på olika nivåer - struktur, grupp och individnivå.

Möten med vårdnadshavare kan också förekomma och vi ska kunna ta emot samtal från oroliga vuxna och även kunna guida dem vidare till rätt stöd.

Allt arbete sker i nära samverkan med polis, socialtjänst, skola och fritid med barn och unga i riskzon. Som fältgrupp ingår vi i en rad olika samverkansnätverk på Hisingen och samverkan är central inom och utanför enheten. Du förväntas också medverka aktivt i fältgruppens utvecklingsarbete och kvalitetssäkring av verksamheten. Vi mäter effekterna av vårt arbete löpande för att försäkra oss om att det vi gör är till nytta för dem vi är till för.
Du kommer få intern metodhandledning och extern processhandledning. Ni arbetar alltid två och två och arbetar enligt ett tre veckors schema där du arbetar dagtid, kväll och helg.

KVALIFIKATIONER
Socionomexamen eller likvärdig högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du ska ha minst 3 års dokumenterad erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. Du ska även ha erfarenhet av arbete med uppsökande och nätverkande verksamhet.

Du har god analytisk förmåga och kan omsätta teoretisk kunskap till praktisk handling. Om du har vidareutbildning inom andra relevanta utbildningsområden tex kriminologi och/eller MI, ses det som meriterande.

Som person är du ansvarsfull, lösningsfokuserad och lyhörd. Du har stor initiativ- och samarbetsförmåga. Du har en hög social kompetens med förmåga att entusiasmera och motivera andra människor. Du ska vara väl förtrogen med Göteborgs Stads förhållningssätt som utgör vår värdegrund.

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Körkort för personbil B är ett krav då fältgruppen behöver röra sig över stora geografiska områden.

Utdrag ur belastningsregister kommer begäras. Visa mindre

Socionom på Sveriges bästa och mest personliga bemanningsföretag!

Ansök    Feb 11    PersonalExpressen AB    Socionom
Hjärtligt välkommen att arbeta som socionom tillsammans med oss på PersonalExpressen! Vi är Sveriges bästa, mest personliga och mest ambitiösa bemanningsföretag inom vård och omsorg! Nu söker vi dig som är socionom och vill arbeta tillsammans med oss som vår konsult! Vi erbjuder en lång rad olika former av konsultuppdrag över hela Sverige med möjlighet till uppdragsgivare inom såväl privat som offentlig sektor. Vi hittar alltid något som vi tror kommer att... Visa mer
Hjärtligt välkommen att arbeta som socionom tillsammans med oss på PersonalExpressen!
Vi är Sveriges bästa, mest personliga och mest ambitiösa bemanningsföretag inom vård och omsorg! Nu söker vi dig som är socionom och vill arbeta tillsammans med oss som vår konsult!
Vi erbjuder en lång rad olika former av konsultuppdrag över hela Sverige med möjlighet till uppdragsgivare inom såväl privat som offentlig sektor. Vi hittar alltid något som vi tror kommer att passa just dig baserat på dina egna önskemål om din framtida yrkeskarriär. Behöver du flytta till en ny stad eller till ett nytt land för att kunna tacka ja till ett uppdrag betalar vi dessutom ett fint boende åt dig - hos oss ges du möjligheten att växa som människa i den riktning du själv önskar såväl professionellt som privat - vi ser till hela ditt liv!
Har du därmed önskemål eller drömmar om att flytta till en specifik stad, oavsett anledning, är vi precis den arbetsgivare du söker! Vi kommer att lyckas med att hitta både ett bra konsultuppdrag och en fin egen bostad åt dig oavsett om du önskar bo i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skara eller Skellefteå. Vi är kort och gott möjligheternas arbetsgivare och har uppdrag i hela landet!
Arbeta på dina egna villkor med hög lön!
Oavsett var eller när du föredrar att arbeta så har vi bemanningsuppdrag med heltidsscheman att erbjuda dig. Genom oss får du dessutom tillgång till nordens bästa löneförhandlare som representerar dig och dina intressen. På så vis kan du alltid känna dig trygg med att vi förhandlar upp din lön och dina villkor till högsta möjliga nivåer inför varje enskild bemanningsuppdrag. På PersonalExpressen ser vi oss lika mycket som ditt fackförbund som vi ser oss som din arbetsgivare. Vi presterar alltid goda resultat i våra förhandlingar med våra kunder och möjliggör genom detta att din lön och dina villkor alltid blir de bästa möjliga för dig inför ett nytt uppdrag. Hos oss kan du alltid känna dig trygg med att vi som din arbetsgivare kämpar för dig och din långsiktiga löneutveckling - det tycker vi nämligen att du och alla andra socionomer är värda. Det är orättvist och tröttsamt att de fackförbund som oftast representerar människor som arbetar inom offentlig sektor är de fackförbud som förhandlar sämst löneutveckling över tid åt sina medlemmar. Här kommer du som börjar arbeta med oss både att se och att känna skillnaden hur det är att ha en arbetsgivare som värdesätter dig på riktigt. Vi står upp för våra socionomer!
Vi tror på att vara Sveriges bästa arbetsgivare för socionomer!
Vi tror på att ha Sveriges bästa socionomer anställda hos oss och samtidigt vara den bästa möjliga arbetsgivaren för var och en av dessa. Tycker du också att det är viktigt med en arbetsgivare som lyssnar till dig och förstår dig så har du kommit helt rätt hem till oss. Vi anstränger oss alltid det lilla extra och är stolta över att inte vara som alla andra. På PersonalExpressen förmedlar vi professionell, ambitiös och jordnära medarbetare utefter våra kunders behov och önskemål. Vi är noga med att de bemanningskonsulter vi presenterar för våra kunder matchar våra förväntningar gällande humanistiska grundvärderingar, god arbetsmoral samt en hög grad av individuellt ansvarstagande.
PersonalExpressens ledning har över 20 års erfarenhet av att driva olika former av verksamheter med offentlig sektor som kund. Offentlig förvaltning ligger oss således mycket varmt om hjärtat. Vi tror att du kommer att trivas utmärkt tillsammans med oss då vi är mycket lojala med våra socionomer och alltid ser till att dina individuella behov och önskemål får stå i centrum hos oss!
Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag!
Skicka in din ansökan till oss redan idag så återkommer vi inom kort med vad vi har att erbjuda just dig utifrån dina egna önskemål och förväntningar!
Vi ser fram emot ett långt och lyckosamt samarbete tillsammans med dig och kommer göra allt som står i vår makt för att vi ska bli den arbetsgivare för dig som du alltid hoppats på att du skulle hitta hem till! Visa mindre

Familjehemskonsulent till Hemnovia // Göteborg

Ansök    Feb 12    Oddwork Sweden AB    Socionom
Glädje, tillväxt och utveckling på samma rättvisa villkor. Det är en verklighet som vi på Hemnovia ständigt strävar att uppnå för barn och unga i vårt samhälle. På våra kontor i Göteborg, Malmö och Stockholm jobbar familjehemskonsulenter med gedigen kompetens och erfarenhet av det sociala arbetets breda verksamhetsfält. Om du, likt oss, vill göra en betydelsefull insats och skapa skillnad som är viktig på riktigt - då är vi platsen du söker. Som familjehe... Visa mer
Glädje, tillväxt och utveckling på samma rättvisa villkor. Det är en verklighet som vi på Hemnovia ständigt strävar att uppnå för barn och unga i vårt samhälle. På våra kontor i Göteborg, Malmö och Stockholm jobbar familjehemskonsulenter med gedigen kompetens och erfarenhet av det sociala arbetets breda verksamhetsfält. Om du, likt oss, vill göra en betydelsefull insats och skapa skillnad som är viktig på riktigt - då är vi platsen du söker.

Som familjehemskonsulent
Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team som alla månar om barnens bästa. Du ansvarar över ett antal familjehem där du bistår med stöd och handledning genom kontinuerlig kontakt i form av hembesök, telefon och mejlkontakt i nära samverkan med din närmsta chef och uppdragsgivaren. Du ansvarar även för rekrytering och utredning av nya jour-och familjehem samt placering på uppdrag av kommunerna i dessa samt dokumentation i vårt eget journalsystem. Beredskapstjänstgöring ingår i din tjänst enligt ett rullande schema. Välkommen till en flexibel roll med eget ansvar där du, tillsammans med ditt team, skapar trygghet och struktur för barnen och våra jour-och familjehem.

Vi söker dig med...
hjärtat på rätt ställe. Du trivs bäst i en omväxlande vardag med varierande arbetsuppgifter och ett starkt samarbete med såväl kollegor, chef, familjehem och uppdragsgivarna. Vi söker nu flera nya medarbetare och välkomnar både dig som är nyexaminerad och du som hunnit jobbat några år att söka.

Våra önskemål:

- Utbildad socionom eller likvärdigt inom socialt arbete och omsorg

- God kännedom om aktuell lagstiftning (SoL och LVU)

- Svenska och engelska i tal och skrift

- B-körkort

- Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar

Meriterande:- Utbildning inom utredningsmetoder för familjehem, familjehemshandledarutbildning, BBIC, MI, Ett hem att växa i, eller liknande

- Erfarenhet av arbete i socialtjänsten inriktning barn och familj, och/eller av att utreda, utbilda och handleda familjehem

- Erfarenhet av att vara familjehem


Varför Hemnovia?
På Hemnovia erbjuds du ett tryggt och mjukt arbetsklimat där våra ledord; ansvar, engagemang, kvalitet och utveckling genomsyrar vårt arbete och vår verksamhet. För oss är våra olikheter vår framgångsfaktor. Vi värdesätter vår goda teamkänsla högt och lägger stor vikt vid erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling, bland annat genom regelbundna utbildningar och seminarier. Varje enskild medarbetare får till exempel en individuell kompetensutvecklingsplan som innefattar minst två utbildningar per år. Utöver ovanstående får du tillgång till gemensamma arbetsbilar, tjänstepension och friskvårdsbidrag. Ansök idag och gör skillnad med din insats!

START: Enligt överenskommelse
PLATS: Göteborg, Von Utfallsgatan
OMFATTNING: Heltid
LÖN: Fast lön
KONTAKT: Talent Manager Julia Harrysson, [email protected] (för frågor om tjänsten, ej ansökningar)
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2024-02-15 (tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag)

Som ledande byrå inom employer branding och rekrytering är vi här för att revolutionera vår bransch, matcha talanger med företagskulturer och stärka organisationers arbetsgivarvarumärken. Nyfiken på att veta mer? Välkommen in i Oddworks värld genom att klicka här (https://oddwork.se/sv/om-oss/) eller hitta fler karriärmöjligheter här. (https://oddwork.se/sv/jobba-hos-oss/) Visa mindre

Familjebehandlare till IHF-teamet

Ansök    Feb 9    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare... Visa mer
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Vill du ingå i ett team som arbetar med Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling (IHF)? Vi söker dig som vill arbeta som familjebehandlare där tjänsten inledningsvis inriktas mot rollen som samordnare. Vi är ett team på sex personer som är en del av Resursenheten barn och familj i socialförvaltning Nordost. Vi startade upp vår behandlingsmodell (IHF) i oktober 2019 och vår insats riktar sig mot barnfamiljer med barn i åldrarna 3-18 år.

IHF är en manualbaserad behandlingsmetod som bygger på beteendeorienterade och systemiska teorier. Behandlingen sker främst i familjens hem och med flera träffar i veckan. Varje familj vi arbetar med har tillgång till ett team som består av en samordnare, en familjebehandlare och en barnbehandlare. Behandlingstiden varierar mellan 6-12 månader. Läs mer om Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling här:
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/evidensbaserad-praktik/metodguiden/ihf-intensiv-hemmabaserad-familjebehandling/

Hos oss kommer du att få arbeta tillsammans med ett team med komplexa uppdrag och du kommer att få utbildning i IHF-modellen. Alla tre rollerna i teamet har en viktig funktion för att nå ett gynnsamt förändringsarbete. Vi erbjuder ett utvecklande och lärande arbete på en trevlig arbetsplats med ett gott arbetsklimat, med mycket samlad erfarenhet i personalgruppen. Tjänsten innebär varierad arbetstid med familjearbete på kvällstid en till två gånger i veckan eller efter behov. Familjerna har tillgång till beredskap via telefon vardagar kl. 17-22, samt över helgen. Ansvaret för beredskapen delas jämt i teamet.


KVALIFIKATIONER
Du är socionom, socialpedagog eller har annan beteendevetenskaplig högskoleutbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av behandlingsarbete med barn och föräldrar samt att du har vana av dokumentation. Du har lätt för att motivera människor till förändring och verkar utifrån ett salutogent och systemiskt förhållningssätt.

Du är en lagspelare som tycker om att arbeta nära och intensivt med dina teamkollegor. Vi lägger stor vikt vid att du tar ansvar för det gemensamma uppdraget samt kan balansera olika krav. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt se möjligheter i förändringar. Du har en god förmåga att få till stånd samarbete med familjer samt interna och externa samverkanspartners.

Vi kan komma att påbörja arbetet med urval och intervjuer redan före sista ansökningsdatum.

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta? Visa mindre

Socialsekreterare till Vuxen Mottag

Ansök    Feb 8    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boe... Visa mer
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.

I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv.

ARBETSUPPGIFTER
En av våra duktiga socialsekreterare i vårt Mottag kommer att sluta för att prova på annat uppdrag. Därför söker vi just dig som är intresserad av att arbeta som socialsekreterare i vårt mottagningsteam Vuxen! Du har ett gott bemötande, är flexibel och kan hantera olika ärenden i samma stund. Du gillar samverkan och kan på ett bra vis möta våra medborgare som söker sig till oss för stöd och hjälp.

Vi har två mottagningsgrupper inom avdelning Vuxen och Försörjningsstöd i Socialförvaltningnen Sydväst. De är navet och ingången in till våra verksamhet. Vuxen och Försörjningsstöds Mottag sitter jämte varandra på samma våningsplan, samlokaliserade på Topasgatan 58 med alla sina kollegor inom avdelningen, på tre olika våningsplan.

I Vuxenenhetens Mottag handlägger vi icke aktuella ärenden för personer från 18 år (fr o m 1 april 2024) som har en missbruks- eller beroendeproblematik, samsjuklighet, hemlöshet eller våld i nära relationer. Vi hanterar ansökningar, anmälningar, körkortsyttranden och LoB:ar. Som socialsekreterare i vår mottagningsgrupp är du den första kontakten in till Vuxenenheten. Vi lägger stort fokus på att de medborgare som kontaktar oss ska få rätt information och rätt stöd och vägledning.

I Vuxenenhetens mottagningsgrupp arbetar sex socialsekreterare och en 1:e socialsekreterare tillsammans med enhetschefen som även har verksamhetsansvaret för enheten Unga Vuxna som har behov av stöd i flera livsområden, ålder mellan 18 - 24 år.

Som socialsekreterare i vår mottagningsgrupp har du stöd i det dagliga arbetet av din 1:e socialsekreterare och metodhandledning tillsammans i gruppen. Du har även möjlighet till extern processhandledning.

Du har din egen arbetsplats i kontor, tillsammans med en kollega, och tillgång till en relativt nybyggd besöksarena att ta emot dina besök i. Vår arbetsplats har ett centralt läge i Sydväst och nära Frölunda torg med dess utbud.

Välkommen med din ansökan!

KVALIFIKATIONER
Grundläggande förutsättning för tjänsten är att du har en godkänd socionomexamen.

Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens och medborgarnas bästa i fokus. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på ett bra och rättssäkert sätt.

Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har medborgarens behov som utgångspunkt för ditt agerande.

Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Socionom på Sveriges bästa och mest personliga bemanningsföretag!

Ansök    Feb 8    PersonalExpressen AB    Socionom
Hjärtligt välkommen att arbeta som socionom tillsammans med oss på PersonalExpressen! Vi är Sveriges bästa, mest personliga och mest ambitiösa bemanningsföretag inom vård och omsorg! Nu söker vi dig som är socionom och vill arbeta tillsammans med oss som vår konsult! Vi erbjuder en lång rad olika former av konsultuppdrag över hela Sverige med möjlighet till uppdragsgivare inom såväl privat som offentlig sektor. Vi hittar alltid något som vi tror kommer att... Visa mer
Hjärtligt välkommen att arbeta som socionom tillsammans med oss på PersonalExpressen!
Vi är Sveriges bästa, mest personliga och mest ambitiösa bemanningsföretag inom vård och omsorg! Nu söker vi dig som är socionom och vill arbeta tillsammans med oss som vår konsult!
Vi erbjuder en lång rad olika former av konsultuppdrag över hela Sverige med möjlighet till uppdragsgivare inom såväl privat som offentlig sektor. Vi hittar alltid något som vi tror kommer att passa just dig baserat på dina egna önskemål om din framtida yrkeskarriär. Behöver du flytta till en ny stad eller till ett nytt land för att kunna tacka ja till ett uppdrag betalar vi dessutom ett fint boende åt dig - hos oss ges du möjligheten att växa som människa i den riktning du själv önskar såväl professionellt som privat - vi ser till hela ditt liv!
Har du därmed önskemål eller drömmar om att flytta till en specifik stad, oavsett anledning, är vi precis den arbetsgivare du söker! Vi kommer att lyckas med att hitta både ett bra konsultuppdrag och en fin egen bostad åt dig oavsett om du önskar bo i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skara eller Skellefteå. Vi är kort och gott möjligheternas arbetsgivare och har uppdrag i hela landet!
Arbeta på dina egna villkor med hög lön!
Oavsett var eller när du föredrar att arbeta så har vi bemanningsuppdrag med heltidsscheman att erbjuda dig. Genom oss får du dessutom tillgång till nordens bästa löneförhandlare som representerar dig och dina intressen. På så vis kan du alltid känna dig trygg med att vi förhandlar upp din lön och dina villkor till högsta möjliga nivåer inför varje enskild bemanningsuppdrag. På PersonalExpressen ser vi oss lika mycket som ditt fackförbund som vi ser oss som din arbetsgivare. Vi presterar alltid goda resultat i våra förhandlingar med våra kunder och möjliggör genom detta att din lön och dina villkor alltid blir de bästa möjliga för dig inför ett nytt uppdrag. Hos oss kan du alltid känna dig trygg med att vi som din arbetsgivare kämpar för dig och din långsiktiga löneutveckling - det tycker vi nämligen att du och alla andra socionomer är värda. Det är orättvist och tröttsamt att de fackförbund som oftast representerar människor som arbetar inom offentlig sektor är de fackförbud som förhandlar sämst löneutveckling över tid åt sina medlemmar. Här kommer du som börjar arbeta med oss både att se och att känna skillnaden hur det är att ha en arbetsgivare som värdesätter dig på riktigt. Vi står upp för våra socionomer!
Vi tror på att vara Sveriges bästa arbetsgivare för socionomer!
Vi tror på att ha Sveriges bästa socionomer anställda hos oss och samtidigt vara den bästa möjliga arbetsgivaren för var och en av dessa. Tycker du också att det är viktigt med en arbetsgivare som lyssnar till dig och förstår dig så har du kommit helt rätt hem till oss. Vi anstränger oss alltid det lilla extra och är stolta över att inte vara som alla andra. På PersonalExpressen förmedlar vi professionell, ambitiös och jordnära medarbetare utefter våra kunders behov och önskemål. Vi är noga med att de bemanningskonsulter vi presenterar för våra kunder matchar våra förväntningar gällande humanistiska grundvärderingar, god arbetsmoral samt en hög grad av individuellt ansvarstagande.
PersonalExpressens ledning har över 20 års erfarenhet av att driva olika former av verksamheter med offentlig sektor som kund. Offentlig förvaltning ligger oss således mycket varmt om hjärtat. Vi tror att du kommer att trivas utmärkt tillsammans med oss då vi är mycket lojala med våra socionomer och alltid ser till att dina individuella behov och önskemål får stå i centrum hos oss!
Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag!
Skicka in din ansökan till oss redan idag så återkommer vi inom kort med vad vi har att erbjuda just dig utifrån dina egna önskemål och förväntningar!
Vi ser fram emot ett långt och lyckosamt samarbete tillsammans med dig och kommer göra allt som står i vår makt för att vi ska bli den arbetsgivare för dig som du alltid hoppats på att du skulle hitta hem till! Visa mindre

Familjehemssekreterare sökes till konsultuppdrag

Vi söker efter en engagerad familjehemsinspektör till en kommun i Västra Götaland. Uppdraget startar i början av februari och pågår under våren. Heltidsuppdrag. Du får ta del av ett härligt team som tillsammans kommer att utreda jourhem som är i slutfasen av en upphandling av kommunen. Du ska ha en socionomexamen och ska ha arbetat minst tre år med utredning av barn och ungdomsärenden samt ha goda kunskaper i kring aktuell lagstiftning, SoL och LVU. Du ska... Visa mer
Vi söker
efter en engagerad familjehemsinspektör till en kommun i Västra Götaland. Uppdraget startar i början av februari och pågår under våren. Heltidsuppdrag. Du får ta del av ett härligt team som tillsammans kommer att utreda jourhem som är i slutfasen av en upphandling av kommunen. Du ska ha en socionomexamen och ska ha arbetat minst tre år med utredning av barn och ungdomsärenden samt ha goda kunskaper i kring aktuell lagstiftning, SoL och LVU. Du ska ha erfarenhet av att utreda familjehem och ha ett stort engagemang i att hjälpa utsatta barn. Detta är ett viktigt och meningsfullt uppdrag med fokus på att se till att barnen inom kommunen har ett bra liv hos sina nya familjer. Du ska kunna arbeta i verksamhetssystemet Combine och vara utbildad i Kälvesten och i BBIC. Goda kunskaper i det svenska språket i såväl skrift som tal samt B-körkort är ett krav. Du ska kunna arbeta på arbetsplatsen.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter innefattar rekrytering och handledning av jourhem/familjehem i deras uppdrag. I ditt uppdrag ingår även att skriva familjehemsutredningar. Målgruppen är barn och ungdomar mellan 0-21 år.

Anställning
Du kommer att bli anställd som konsult för Vårdlänken Bemanning & Rekrytering, med varierande arbetstider och tjänstegrad efter överenskommelse.

Som konsult hos oss erbjuds du:
• Konkurrenskraftig lön och intressanta uppdrag i olika verksamheter
• Kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och semesterersättning
• Stora möjligheter att själv välja arbetsplats och arbetstider
• Hjälp med resa och boende om du arbetar på annan ort
• Introduktion och kontinuerlig coachning så att du snabbt kommer in i din roll
• En dedikerad och tillgänglig konsultchef, som själv varit verksam inom ditt yrkesområde
• Inbjudningar till seminarier och konsultträffar

Vårdlänken är ett auktoriserat bemanningsföretag genom arbetsgivarorganisationen Almega – en trygghet för dig som konsult. Det innebär bland annat att vi har kollektivavtal och gedigna ansvars- och olycksfallsförsäkringar för våra konsulter, samt att vi betalar in till din tjänstepension från den allra första kronan du tjänar.

Ansökan
Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss via ansökningsformuläret. Urval och intervjuer sker löpande, så vi tar tacksamt emot din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor om tjänsten, var vänlig kontakta kontaktpersonen nedan. På www.vardlanken.se/lediga-jobb presenterar vi alla våra lediga uppdrag.

Om oss
Vårdlänken Bemanning & Rekrytering förmedlar intressanta konsultuppdrag och tjänster till dig som är läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, socionom, chef eller har annan profession inom vård eller socialt arbete. Vårt mål är att ge dig ett flexibelt och utvecklande arbetsliv, samtidigt som vi tillsammans bidrar till en välfungerande vård- och omsorgssektor genom rätt kompetens på rätt plats.

Vi har över 26 års erfarenhet av vårdbemanning. Våra kunder är både privata och offentliga aktörer inom hälsovård, sjukvård och omsorg över hela Sverige. Vi hjälper dem med skräddarsydda bemanningslösningar och hjälper även till att rekrytera personal till fasta tjänster. Det gör oss till helhetsleverantör av kompetens inom vård- och omsorgsområdet.

Läs mer på www.vardlanken.se, samt följ oss på Linkedin: www.linkedin.com/company/vardlanken Visa mindre

Socialsekreterare till försörjningsstöd i Socialförvaltningen Nordost

Ansök    Feb 6    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare... Visa mer
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som med stort engagemang vill vara med och göra skillnad för dem som är i behov av socialtjänst. Vårt uppdrag och mål är att arbeta för att våra brukare så snabbt som möjligt ska bli självförsörjande och därigenom få möjlighet att leva självständiga liv. Huvuduppdraget är att arbeta tillsammans med den enskilde hela vägen till självförsörjning. Under tiden i denna process bedömer vi rätten till ekonomiskt bistånd.

Försörjningsstödsenheterna i Nordost består av nio enheter. Enheterna har sina fysiska arbetsplatser på Förstamajgatan i Kortedala och på Hjällbo Lillgata i Angered. Placeringen av denna tjänst kommer i dagsläget att vara på Försörjningsstödsenhet 7 på Förstamajgatan i Kortedala.

Vi är en enhet med engagerade medarbetare. En av de främsta styrkorna är det kvalitativa sociala arbetet som medarbetarna utför och den goda kollegiala sammanhållningen, där medarbetare ställer upp för och stöttar varandra. På enheten finns en bredd bland medarbetarna, där några har lång erfarenhet inom yrket, medan andra med kortare erfarenhet bidrar med nya perspektiv och kunskap. Vi har personal i alla åldrar. Som nyanställd på enheten kommer du erbjudas en gedigen introduktion och en fadder.

I uppdraget som socialsekreterare inom försörjningsstöd ingår att ta emot, utreda, bedöma, besluta och följa upp ärenden. Vi har infört digitalisering och automatisering av ansökningsförfarandet, vilket gör att man som socialsekreterare får frigjord tid till det sociala arbetet i självförsörjningsuppdraget. Som socialsekreterare kommer du att i nära samarbete med interna och externa samarbetspartner ha ansvar för uppföljning av arbetsplaner upprättade tillsammans med den enskilde. I det dagliga arbetet får du stöd av 1:e socialsekreterare. Hos oss har man flexavtal och det finns möjligheter till hemarbete. Du kommer att erbjudas goda utvecklingsmöjligheter i form av extern processhandledning, metodhandledning och kompetensutveckling, samt ett lärande klimat i arbetsgruppen med god sammanhållning och kollegialt stöd.

I socialförvaltning Nordost arbetar vi med ständig utveckling för att hålla oss uppdaterade med vår omvärld och samtid. Vi har stor tilltro till individens egna resurser och förmågor och har ett lösningsfokuserat arbetssätt.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen och erfarenhet av arbete med myndighetsutövning och därigenom är väl förankrad inom områdets lagstiftning. Det är meriterande om du har erfarenhet inom området försörjningsstöd och gjort din praktik eller haft anställning inom området. Du förstår vikten av en rättssäker handläggning och vad det innebär i praktiken.

I rollen som socialsekreterare är det viktigt att du som person är trygg och stabil i dig själv. Du har förmåga att fatta väl grundade beslut under tidspress. Du är empatiskt och har en förmåga att möta människor som lever i utsatta miljöer och i svåra livssituationer.

Som socialsekreterare förväntas att du klarar av att ta ansvar och självständigt driva utvecklingen i ärenden och fatta beslut inom ramen för ditt uppdrag. I svåra situationer behåller du lugnet, agerar rationellt och kan bemöta andra med empati, samtidigt som du följer lagar och riktlinjer för en rättvis och rättssäker process.

Att vara en bra lyssnare och kommunikatör är en förutsättning för att skapa nytänkande i dialogen med de vi är till för, i syfte att hitta de bästa lösningarna. Du har ett flexibelt tankesätt och en förmåga att kunna omprioritera dina uppgifter under arbetsdagen, då akuta situationer kan uppstå. För dig är det en självklarhet att bidra till verksamhetens mål och du gillar att följa upp dina och verksamhetens mål månadsvis. Du har intresse av att arbeta i en mångkulturell stadsdel.

Det är meriterande om du har erfarenhet att arbeta i samverkan, samt att du har erfarenhet att upprätta och genomföra SIP och att arbeta i självförsörjningsuppdraget med individer som bedöms stå långt från arbetsmarknaden, där det föreligger en komplex problematik. Det är meriterade om du har erfarenhet och kunskap av att ha arbetat med processen i självförsörjningsuppdraget för att brukaren ska få rätt ersättning såsom sjukersättning eller aktivitetsersättning, samt att du har erfarenhet av arbete med våld i nära relationer och FREDA-kortfrågor.

I arbetet ingår att kommunicera och dokumentera och du behöver vara skicklig på att formulera dig tydligt på svenska i både tal och skrift. Goda datakunskaper är ett krav och har du kunskaper i Treserva ser vi det som meriterande.

Urval och intervjuer kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdag. Så tveka inte att söka redan idag!

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Visa mindre

Koordinator till Arbetsliv och hälsa

Ansök    Feb 7    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare... Visa mer
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
På enheten Arbetsliv och hälsa utför vi biståndsbedömda insatser för personer med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd och en komplex problematik i relation till arbete. Målet med våra insatser är att individen ska stärka sina arbetsförutsättningar och närma sig arbetsmarknaden.

Enheten arbetar utifrån den danska forskningen BIP, vilket innebär att stödet till deltagaren utgår från ett holistiskt perspektiv med samordnade, parallella och jobbstärkande insatser. Varje deltagare på enheten har en individuell planering och koordinatorns primära uppgift är att tillsammans med deltagare undersöka behov av, och samordna, stöd och insatser för att möjliggöra ett framtida fungerande studie- eller arbetsliv. Du utgår ifrån deltagarens egna val och resurser vid planeringen av insatser och tillsammans med deltagaren upprättar du en genomförandeplan. Du använder olika strategier och tekniker för att föra deltagarprocessen framåt. Du följer upp deltagarens planering samt progression enligt BIP och reviderar deltagarens genomförandeplan kontinuerligt.

De människor vi möter har behov av ett samordnat stöd där vården ofta är eller behöver vara en del i deltagarens arbetslivsinriktade rehabilitering. Du behöver därför ha kunskap om och vara aktiv i samverkan med vården. Exempelvis genom att initiera och delta i SIP möten, samverka med rehabkoordinatorer och följa med deltagare till läkarbesök. Utöver vårdsamverkan, är du vara aktiv i vår interna samverkan exempelvis med enhetens coacher, arbetsterapeuter och hälsoutvecklare samt i samverkan med andra enheter inom socialtjänsten. Det är av stor vikt att du som koordinator uppmärksammar och påtalar deltagares eventuella behov av andra insatser från socialtjänsten.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är socionom, arbetsterapeut eller har en likvärdig högskoleutbildning inom beteendevetenskap. Vi ser gärna att du är utbildad inom och har arbetat med MI (motiverande samtal) och SE (Supported Employment) alternativt IPS (Individual Placement Support). Har du kännedom och/eller kunskap om BIP som förhållningssätt (holistiskt arbetssätt med fokus på samordnade och parallella insatser) är det meriterande. Även tidigare erfarenhet av arbete inom Socialtjänsten eller annan myndighet och/eller tidigare erfarenhet av arbetslivsrehabilitering är meriterande.

Du ser människors resurser och du stöttar och motiverar varje deltagare till att hitta vägar framåt för att på sikt uppnå egenförsörjning. Du jobbar flexibelt och kontinuerligt tillsammans med deltagaren. Arbetet är deltagarnära och det krävs att du arbetar kreativt i kontakten med deltagaren för att möta individen utifrån dennes behov. Det är av stor vikt att du har lätt att anpassa dig till olika personer och att du prioriterar ett respektfullt bemötande. Du ska ha en god förmåga att skapa och behålla goda professionella relationer till bland annat samverkanspartners.

Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med deltagarens bästa i fokus. Du är mån om att slutföra det du påbörjat och är bra på att följa upp resultatet av ditt arbete och lär dig av dina reflektioner. Genom att vara samarbetsinriktad skapar du förståelse för andra och verkar för ett respektfullt arbetsklimat. Du har en öppen och relationsbyggande attityd och skapar en god atmosfär i mötet. Du är bekväm med att arbeta med gemensamt formulerade och uppsatta mål och har förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation.

Du drivs av att jobba med människor i förändring och har ett stort engagemang i att fler personer tar plats i gemenskapen och kommer närmare arbete och studier. Du behöver ha god datorvana och dokumenterad erfarenhet av social dokumentation i ditt arbete.

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Vi arbetar utifrån en kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa en rättvis och jämlik process. För denna tjänst efterfrågas ej personligt brev, du kommer istället få besvara en del frågor relevanta för tjänsten.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta? Visa mindre

Utvecklingsledare Våldsförebyggande arbete med inriktning Hedersrelaterat v

Ansök    Feb 5    GÖTEBORGS KOMMUN    Socionom
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare... Visa mer
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en utvecklingsledare med specialistkompetens inom hedersrelaterade frågor.

Du kommer att tillhöra enheten Trygghetssamordningen som har sin tillhörighet under avdelningen Stadsområde välfärd och Fritid. Enheten arbetar med trygghetsskapande och brottsförebyggande perspektiv, våldsprevention, ANDTS samt hedersrelaterat våld och förtryck. På enheten finner du utvecklingsledare, koordinatorer och planeringsledare som alla är mycket kunniga och engagerade.

Som utvecklingsledare kommer du att arbeta förebyggande och kunskapshöjande i vårt redan etablerade team Nordost fritt från våld. Du kommer att arbeta förebyggande och informera genom exempelvis föreläsningar om vårt arbete till våra samverkanspartners, såsom skolor, föreningar och andra interna och externa aktörer. Du kommer även att arbeta kunskapshöjande till andra medarbetare som stöter på hedersrelaterat våld och förtryck i sin vardag. I tjänsten ingår också ett visst utvecklingsarbete.

Målgruppen är i huvudsak invånarna i stadsområde Nordost men också Staden-anställda.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en socionomexamen och som har erfarenhet och kunskap om relevant lagstiftning så som exempelvis SoL, LVU och sekretesslagstiftning. Du behöver ha erfarenhet från och engagemang för arbete med hedersrelaterade frågor och förebyggande arbete: Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att planera och genomföra föreläsningar och utbildningstillfällen för samarbetspartners. I arbetet kan det förekomma resor ser vi det som önskvärt med B-körkort.

Du som söker är driven, produktiv och motiverad samt har ett starkt engagemang och entusiasm för ditt arbete. Du tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt. Vidare ser vi att du har lätt för att skapa goda relationer och är mån om ditt bemötande. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll och utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet.

Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för denna tjänst.
Låter det som en tjänst för dig? Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
I den här processen kommer vi inte att använda oss av personligt brev som ansökningshandling. Du som söker denna tjänst kommer i ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor där vi ber dig att beskriva din kompetens inom efterfrågat område. I urvalet kommer vi att utgå ifrån dessa svar som komplement till ditt CV.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta? Visa mindre