Lediga jobb som Fastighetsintendent i Göteborg

Se lediga jobb som Fastighetsintendent i Göteborg. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Göteborg som finns hos arbetsgivaren.

Utvecklingsledare Fastighet

Ansök    Jan 12    Göteborgs kommun    Fastighetsintendent
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen. Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfr... Visa mer
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete där vi alla tillsammans utvecklar socialförvaltningen Hisingen där "vi är ett starkare ord än jag". Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Vill du jobba med fastigheter på Hisingen i en välfärdsförvaltning som arbetar med social frågor, folkhälsa, trygghet och fritid? Socialförvaltningen Hisingen ansvarar för cirka 25 adresser. Här finns ett varierat utbud av lokaler, t.ex. socialkontor, fritidsgårdar, parkstugor samt mottagningar och boenden för människor med behov av psykosocialt stöd.

Enheten Fastighet IT (FasIT) tillhör avdelning Stab som är en förvaltningsövergripande stödfunktion. Medarbetarna på avdelningen fungerar framför allt som internkonsulter och har styrande och stödjande roller inom respektive kunskapsområde. På FasIT finns idag en utvecklingsledare fastighet samt kollegor som jobbar med telefoni, IT/digitalisering, mobilitet och vissa arkivfrågor.

Vår utvecklingsledare fastighet går vidare till nya utmaningar och vi söker därför en ersättare.

Som utvecklingsledare fastighet kommer du att arbeta med förvaltningens strategiska lokalförsörjning, både på kort och lång sikt. I arbetet ingår att ha överblick vad gäller lokalernas behov av förnyelse och upprustning samt stödja förvaltningens verksamheter i de frågor som uppstår då förändringar i lokalerna ska genomföras. Det handlar även om behov av anskaffning av nya verksamhetslokaler när verksamheterna expanderar eller ändrar sitt arbetssätt.

I arbetsuppgifterna ingår att kartlägga, beskriva och formulera verksamheternas behov samt genomföra och följa upp detta i nära samverkan med verksamheterna. Du samarbetar med andra stödfunktioner inom och utanför förvaltningen. Du stödjer verksamheterna med beredning av ärenden till nämnden samt följer upp och säkerställer att beslut och riktlinjer som gäller inom området följs. Utredningar och svar på remisser förekommer.

Du blir förvaltningens kontaktperson gentemot Stadsledningskontoret, Lokalförvaltningen, Fastighetskontoret, stadens fastighetsbolag och stadens försäkringsbolag Göta Lejon. Du ansvarar för och driver det lokala arbetet i samband med ny- och ombyggnation samt inhyrning och uppsägning av lokaler. Du deltar i stadens nätverk för fastighet- och lokalfrågor, hanterar lokalbeställningar, hyresavtal, nyttjanderättsavtal med andra förvaltningar och budgetfrågor avseende lokaler.

Du kommer att ha ett särskilt nära samarbete med vår nya fastighetssamordnare och har då möjlighet att till viss del påverka utformning och innehåll i den nya fastighetsorganisationen utifrån verksamheternas behov.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med relevant högskoleexamen och du ska ha flerårig erfarenhet inom området. Det innebär liknande roll inom social eller omsorgsverksamhet eller roll med motsvarande ansvarsnivåer och innehåll i annan verksamhet. Du har erfarenhet av att arbeta strategiskt och leda verksamheter praktiskt i arbetet med fastighetsfrågor. Du har god kunskap om avtal och ekonomi och förmåga att hantera digitala verktyg. För tjänsten krävs också att du har mycket god förmåga att kommunicera både skriftligt och muntligt.

Det är meriterande om du har arbetat med projektledning eller har chefserfarenhet.

Du behöver kunna överblicka ditt ansvarsområde, visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information och kan snabbt se möjligheter i förändringar. Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem och sedan med initiativ och engagemang ta ansvar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra.

Välkommen med din ansökan!

Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden. Visa mindre

Koordinator Fastighet

Ansök    Jan 14    Göteborgs kommun    Fastighetsintendent
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen. Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfr... Visa mer
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete där vi alla tillsammans utvecklar socialförvaltningen Hisingen där "vi är ett starkare ord än jag". Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Vill du jobba med fastighetsfrågor på Hisingen i en välfärdsförvaltning som arbetar med social frågor, folkhälsa, trygghet och fritid? Socialförvaltningen Hisingen ansvarar för cirka 25 adresser. Här finns ett varierat utbud av lokaler, t.ex. socialkontor, fritidsgårdar, parkstugor samt mottagningar och boenden för människor med behov av psykosocialt stöd.

Enheten Fastighet IT (FasIT) tillhör avdelning Stab som är en förvaltningsövergripande stödfunktion. Medarbetarna på avdelningen fungerar framför allt som internkonsulter och har styrande och stödjande roller inom respektive kunskapsområde. På FasIT finns idag en utvecklingsledare fastighet samt kollegor som jobbar med telefoni, IT/digitalisering, mobilitet och vissa arkivfrågor.

Vi utökar nu vår enhet med en ny koordinator för fastighetsfrågor för att underlätta för cheferna i arbetet med operativa lokal- och säkerhetsfrågor. Du kommer att ha ett särskilt nära samarbete med vår utvecklingsledare fastighet, andra kollegor inom säkerhet och IT samt våra husansvariga chefer för våra större socialkontor.

I tjänsten ingår att vara verksamheten behjälplig med operativa fastighets- och säkerhetsrelaterade frågor exempelvis i samband med större renoveringar. Det handlar om att beställa transporter och samordna flytt, närvara vid byggmöten, samordna och följa upp frågor som rör intern service tjänster som levereras av Äldre vård- och omsorgsförvaltningen (vaktmästeri och lokalvård) med mera. Du kommer att vara delaktig i inflyttningsprocessen efter utförd renovering, exempelvis inköp av viss inredning, inventarier, skyltning mm.

Som koordinator fastighet stödjer och avlastar du husansvariga chefer vid frågor som rör systematisk brandskyddsarbete, arbetsmiljö kopplade till verksamhetslokalen, exempelvis problem med inneklimat, bristande säkerhet, omfattande skadegörelser. Uppdraget innebär även att följa upp och samordna de felanmälningar som resulterar i behov av större åtgärder. Du kommer att ingå i husgrupperna för våra större socialkontor för att lära känna husen och lättare fånga upp alla frågor av husgemensam karaktär och se till att de hanteras och får en lösning i rätt forum.

Vissa andra arbetsuppgifter kan tillkomma.

Då tjänsten är ny, kommer du ha möjlighet att till viss del påverka tjänstens utformning och innehåll utifrån verksamheternas behov.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom området. Du ska ha erfarenhet av arbete inom fastighet där exempelvis inköp av interiör, säkerhetsfrågor såsom lås, larm och passagesystem har varit en del i rollen.

För tjänsten krävs också att du har mycket god språklig förmåga både skriftligt och muntligt. Vi vill också att du har förmåga att hantera digitala verktyg.

Vi ser det som meriterande om du har kunskap och erfarenhet inom:
• ekonomi och administration
• projektledning

I rollen krävs intresse och förmåga att hjälpa andra. Du är mån om att ta reda på vilka förväntningar som finns hos uppdragsgivare och andra intressenter samt följer upp att dessa införlivas. Du kan effektivt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du är balanserad, positiv och observant i ditt bemötande och kan på så sätt skapa samarbete. Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/brukarnas bästa i fokus. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat.

Detta är en ny roll och vi söker någon som ser och tar vara på möjligheten att tänka nytt och kan omsätta idéer i praktiken. Du bidrar med nya idéer och perspektiv och reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas i din verksamhet.

Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Skolintendent till Rambergsskolan

Ansök    Nov 22    Göteborgs kommun    Fastighetsintendent
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen. Bli en av oss! Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att: • öka kvaliteten i undervisningen för att ö... Visa mer
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 138 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Vi vill stärka det administrativa stödet och söker en skolintendent till Rambergsskolan! Det gör att rektor och biträdande rektor ges bättre förutsättningar att bedriva sitt pedagogiska ledarskap för ökad måluppfyllelse hos alla eleverna och arbete utifrån devis: Alla elever vill lyckas med sin utbildning!

Som skolintendent kommer du att få en central roll på Rambergsskolan.
Tre huvudsakliga områden innefattar tjänsten: Arbetsmiljö, lokaler, schema och administrativt systematisk kvalitetsutveckling.

Uppdraget innebär att stödja Rambergsskolans rektor och biträdande rektor administrativt samt ingå i skolans ledningsgrupp.

På delegation från rektor och i nära samarbete med skolans rektor och biträdande rektor ansvarar du för Rambergsskolans:

SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete, säkerhetsarbete och brandskyddsarbete enligt kommunens fastställda rutiner, gällande lagstiftning samt samordnar kontinuerliga uppföljningar, uppdaterar, utarbetar rutiner och säkerställer att aktuella planer följs, skolans olika system och utrustning fungerar och följer gällande lagstiftning samt genomför övningar enligt utarbetade planer och säkerställer skolans låsrutiner. Har nära kontakter med berörda myndigheter och förvaltningar.

SKA Systematiskt administrativt kvalitetsarbete vilket innebär framtagande av verksamhetsplan, dokumentation, planering, struktur och dess praktiska genomförande samt genomför utvärdering och analys. Har ett särskilt ansvar att skolan följer och planerar temaarbete/pedagogiskt forum/APT utifrån rektors årshjul.

Fastighet- och lokalfrågor och är kontaktperson mot berörda förvaltningar och myndigheter utifrån skolans uppdrag samt samordnar vårt arbete med lokalvård och vaktmästare på skolan och med ansvariga förvaltningar. Logistik gällande utnyttjande av lokaler samt information inom fastigheten.

Schemaläggning - alla klasser, pedagoger och modersmålsundervisning på skolan samt nödvändig logistiskt stöd på skolans temadagar, modersmålsundervisning och vara ett stöd när riskanalys görs vid ex simning, utflykter samt besök på museum. Gör nödvändiga schema- och lokalanvändningsuppdateringar samt utarbetar en struktur i samarbete med skoladministratör så varje klass har undervisande pedagog vid pedagogs frånvaro.

Har ett särskilt ansvar och möter lokalvård, vaktmästare och skolmåltid i veckovisa möten.

Samverkar med Grundskoleförvaltningens stödfunktioner utifrån ansvarsområde.

Gillar att utmanas i nya arbetsuppgifter.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som

• Har relevant utbildning gärna pedagog då god kunskap om skolans verksamhet är en nödvändighet.

• Har goda kunskaper gällande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), systematiskt kvalitetsarbete (SKA)

lokal- och fastighetsfrågor, schemaläggning och systematiskt pedagogiskt utvecklingsarbete.

• Har erfarenhet av ledningsarbete i skola exempelvis som biträdande rektor eller intendent med motsvarande uppdrag.

• Gillar och har fallenhet för administration och är noggrann.

• Kan arbeta självständigt och kan se helheten men också på detaljerna.

• Kan arbeta fysiskt om så behövs.

• Trivs med att hantera parallella processer och har en förmåga att slutföra sina uppdrag.

• Har förmåga att bygga goda relationer.

• Kan kommunicera på ett tydligt sätt och har lätt för att samarbeta med andra

• Delar skolans värdegrund och vill arbeta tillsammans med skolans elever, pedagoger, skolhälsa, administration, föräldrar och skolledning.

• Vill och tar gärna initiativ till förbättringar för skolans pedagoger och skolledning som gör att fler elever når målen.

Välkommen med din ansökan!

Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.

ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Visa mindre

Intendent till Rosendalsskolan

Ansök    Okt 14    Göteborgs kommun    Fastighetsintendent
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen. Bli en av oss! Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att: • öka kvaliteten i undervisningen för att ö... Visa mer
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Rosendalsskolan ligger i ett naturskönt område, nära kommunikationer i Örgryte-Härlanda. För tre år sedan flyttade vi in i fantastiska nybyggda lokaler vilket ger förutsättningar för en god och trivsam arbetsmiljö med en spännande utemiljö och moderna möbler. Här går ungefär 550 elever från förskoleklass till årskurs 6. På Rosendalsskolan arbetar vi för öppenhet, dialog och transparens, vilket skapar de bästa förutsättningar för våra elever och personal på skolan.

Vi söker nu en skolintendent till oss på Rosendalsskolan. Som intendent hos oss har du en viktig roll på skolan med mångsidiga och varierande arbetsuppgifter och tillsammans med skolans rektor och biträdande rektor m.fl. ingår du i skolans ledningsgrupp. Som intendent ger du kvalificerat administrativt stöd till skolans ledningsgrupp i bl.a. fastighetsfrågor, säkerhetsfrågor, systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och schemaläggning i Skola 24. Du kommer även ha ett nära samarbete med skoladministratören vilket innebär att arbetsuppgifterna kan fördelas efter kvalifikation mellan en skolintendent och en skoladministratör.

Vidare ingår även att hantera beställning och drift av IKT och AV-utrustning, krisberedskap, upphandlingsfrågor och inköp kopplade till bland annat säkerhet och drift av skolenheternas fastigheter. I uppdraget ingår samverkan med förvaltningsgemensamma avdelningar, andra förvaltningar och skolenheter, leverantörer, föreningar m.m.
Hos oss erbjuds du ett utvecklande och meningsfullt uppdrag med möjlighet att göra skillnad!


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har akademisk utbildning minst motsvarande Kandidatexamen (180 hp) med inriktning mot någon av områdena offentlig förvaltning, ekonomi, pedagogik, juridik, eller annat, för tjänsten relevant område. Du har dessutom erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete samt erfarenhet av samordning och ett nära serviceperspektiv. Meriterande är också erfarenhet från liknande roller i skolverksamhet.

Det är även viktigt att du har god vana att arbeta i olika IT-system som stödjer skolverksamheten och att datorn är ett naturligt arbetsverktyg för dig. Vidare har du en god språkhantering i svenska i tal och skrift. Kunskap i systemen Procapita, IST samt schemaläggning i Skola 24 är meriterande.

Som intendent hos oss har du ett självständigt uppdrag som kräver att du kan fånga upp, prioritera samt strukturera ditt arbete och kan ta egna initiativ. Du har ett övergripande perspektiv, ser helheten och trivs med att arbeta i en miljö som ställer höga krav på flexibilitet, handlingskraft och social kompetens. En god förmåga att samarbeta, kommunicera och återkoppla tydligt så att andra förstår samt att skapa förtroendefulla relationer förutsätts då arbetet innebär mycket kontakt med ledning, medarbetare och vårdnadshavare.

Vi ser fram emot din ansökan!

Intervjuer kommer att hållas löpande under ansökningstiden.

ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Visa mindre

Intendent till Skutehagsskolan

Ansök    Okt 4    Göteborgs kommun    Fastighetsintendent
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen. Bli en av oss! Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att: • öka kvaliteten i undervisningen för att ö... Visa mer
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Skutehagsskolan är en F-6 skola i södra Torslanda med ca 600 härliga elever och ca 60 kompetenta och engagerade medarbetare. På skolan finns två biträdande rektorer med ansvar för F-3 och 4-6. Skolan ingår i skolområde 9 tillsammans med Hällsviksskolan, Hjuviksskolan Nordlyckeskolan, med en gemensam rektor.

Som intendent hos oss har du en viktig roll på skolan med mångsidiga och varierande arbetsuppgifter och tillsammans med skolans rektor och biträdande rektorer ingår du i skolledningsteamet. Som intendent ger du kvalificerat stöd till skolans ledningsteam i bl.a. fastighetsfrågor, säkerhetsfrågor, systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

Vidare ingår även att hantera beställning och drift av IKT och AV-utrustning, krisberedskap, upphandlingsfrågor och inköp kopplade till bland annat säkerhet och drift av skolenheternas fastigheter. I uppdraget ingår samverkan med förvaltningsgemensamma avdelningar, andra förvaltningar och skolenheter, leverantörer, föreningar m.m.

Om du ser att något inte fungerar eller kan förbättras fångar du upp det och driver frågan för att hitta en lösning. Vi ser kontinuerlig förbättring som en viktig ledstjärna.

Hos oss erbjuds du ett utvecklande och meningsfullt uppdrag med möjlighet att göra skillnad!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har akademisk utbildning minst motsvarande Kandidatexamen (180 hp) med inriktning mot någon av områdena offentlig förvaltning, ekonomi, pedagogik, juridik, eller annat, för tjänsten relevant område. Du har dessutom erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete samt erfarenhet av samordning och ett nära serviceperspektiv. Meriterande är också erfarenhet från liknande roller i skolverksamhet. Det är även viktigt att du har god vana att arbeta i olika IT-system som stödjer skolverksamheten och att datorn är ett naturligt arbetsverktyg för dig. Vidare har du en god språkhantering i svenska i tal och skrift.

Som intendent hos oss har du ett självständigt uppdrag som kräver att du kan fånga upp, prioritera samt strukturera ditt arbete och kan ta egna initiativ. Du har ett övergripande perspektiv, ser helheten och trivs med att arbeta i en miljö som ställer höga krav på flexibilitet, handlingskraft och social kompetens. En god förmåga att samarbeta, kommunicera och återkoppla tydligt så att andra förstår samt att skapa förtroendefulla relationer förutsätts då arbetet innebär mycket kontakt med ledning, medarbetare och vårdnadshavare.

Vi ser fram emot din ansökan!

Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.

ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Visa mindre

Intendent till Oscar Fredriksskolan

Ansök    Nov 19    Göteborgs kommun    Fastighetsintendent
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen. Bli en av oss! Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att: • öka kvaliteten i undervisningen för att ö... Visa mer
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 138 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Oscar Fredriksskolan är en F-6 skola som ligger i hjärtat av Linnéstaden med goda kommunikationer via både buss och spårvagn. Här går ca 500 elever och drygt 70 personal arbetar på vår skola, inkluderat vår personal i matsal och lokalvård. I närheten finns Slottsskogen, Botaniska trädgården, gröna parker och lekplatser som inbjuder till pedagogiska aktiviteter utomhus. Även stadens kulturliv erbjuder inslag i undervisningen.

Vi söker nu en intendent som kommer att komplettera vår skolledning och administration på skolan. I dag består skolledningen på Oscar Fredriksskolan av en rektor och en bitr rektor. På skolan finns också en skoladministratör.
Som intendent ger du kvalificerat stöd till rektor/er och ledningsgrupp.
Intendentens arbetsuppgifter avser primärt frågor gällande fastigheter kopplade till inventarier (fasta
och lösa), säkerhetsfrågor, upphandlings- och inköpsfrågor, och systematiskt arbetsmiljöarbete på en eller flera skolenheter.

Huvudsakligt fokus är:
• Fastighetsfrågor,
• Säkerhetsfrågor,
• Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM),
• Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) men även upphandlingsfrågor och inköp kopplade till bland
• annan säkerhet och drift av skolenheternas fastigheter.
• schemaläggning och andra administrativa uppgifter till stöd för rektor.

Exempel på frågor som är att hantera inom intendentens befattning är:
• Teknisk säkerhet, hantera beställning och drift av IKT och AV utrustning. Krisberedskap, SBA arbete samt systematiskt kvalitetsarbete.
• Kontinuitetsplanering men även att medverka till stadens långsiktiga strategiska planering avseende
fastighetsutnyttjande och långsiktig strategi. Detta sker i nära dialog med grundskoleförvaltningens avdelning för ekonomi, fastighet och service


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig en akademisk utbildning minst motsvarande Kand. examen (180 hp) med inriktning mot någon av områden offentlig förvaltning, ekonomi, pedagogik, juridik, eller annat, för tjänsten relevant, område.

För att klara arbetet som intendent behöver du erfarenhet från kvalificerat administrativt arbete och erfarenhet av samordning och ett nära serviceperspektiv . Har du dessutom erfarenhet från liknande roller i skolverksamhet är det meriterande.

Som person vill vi att är

• Analytisk, att du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.
• Helhetssyn att du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.
• Det är även viktigt att du är mål- och resultatorienterad och motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse.
• Då du som intendenten skall ge kvalificerat stöd till rektor/er och ledningsgrupp är din samarbetsförmåga mycket viktig
Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
• Det är även viktigt att du som person är duktig på att kommunicera med såväl yttre aktörer som med all personal på skolan samt har
god förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du uttrycker kärnan i ett argument på ett tydligt och effektivt sätt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.

Välkommen med din ansökan!

Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.

ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Visa mindre

Fastighetsintendent till fastighets och säkerhetsenheten, förskoleförvaltni

Ansök    Sep 28    Göteborgs kommun    Fastighetsintendent
Göteborgs Stads förskoleförvaltning omfattar cirka 390 kommunala förskolor och 179 fristående förskolor med cirka 30 000 barn. Förvaltningen har cirka 7 000 medarbetare som tillsammans arbetar med barnens lärande och utveckling i centrum. Förskoleförvaltningen söker dig som vill vara med att utveckla förskolan utifrån våra gemensamma inriktningar: - Förskolan lägger grunden för barnens fortsatta utbildning - En rolig trygg och lärorik förskola för alla b... Visa mer
Göteborgs Stads förskoleförvaltning omfattar cirka 390 kommunala förskolor och 179 fristående förskolor med cirka 30 000 barn. Förvaltningen har cirka 7 000 medarbetare som tillsammans arbetar med barnens lärande och utveckling i centrum. Förskoleförvaltningen söker dig som vill vara med att utveckla förskolan utifrån våra gemensamma inriktningar:

- Förskolan lägger grunden för barnens fortsatta utbildning
- En rolig trygg och lärorik förskola för alla barn
- Vi utvecklar förskolan tillsammans
- Vi satsar mer där det behövs mest

Hos oss ger du barnen möjligheter till en bra framtid, varje dag! Välkommen till världens viktigaste jobb. Du är Göteborg.

Följ gärna vår resa på LinkedIn: https://se.linkedin.com/company/förskoleförvaltningen-göteborgs-stad

ARBETSUPPGIFTER
Enheten för fastighet och säkerhet arbetar huvudsakligen med att stödja kärnverksamheten i fastighets- och säkerhetsfrågor. Enheten ansvarar för att i samverkan med andra förvaltningar skapa de bästa lärmiljöerna för framtidens samhällsbyggare och deras pedagoger. Vårt uppdrag är att beställa ändamålsenliga lokaler och att ge projektstöd under hela byggprocessen. Vi ser till att lokalerna är säkra och att människorna i våra lokaler känner sig trygga. Hos oss arbetar fastighetsstrateg, utvecklingsledare fastighet, utvecklingsledare planering, utvecklingsledare miljö, fastighetsintendenter, säkerhetsstrateg samt säkerhetssamordnare. Till enheten hör även fastighetsservice som utför vaktmästeritjänster i förvaltningens lokaler.

Vi söker nu en fastighetsintendent till vår enhet. I tjänsten som fastighetsintendent ingår att vara projektstöd i samband med större renoveringar av befintliga förskolor samt att säkerställa förskoleförvaltningens krav på lokaler i samband med större renoveringar. Du är involverad i hela processen från förstudie till inköp av inventarier. Intendenten fungerar som spindel i nätet i olika processer, exempelvis planering och samordning av evakueringar, planering av underhållsbehov tillsammans med berörda inom lokalförvaltningen, inköp av möbler med mera.

I tjänsten ingår även att stödja och avlasta rektorer vid frågor av större karaktär och som rör arbetsmiljö kopplat till verksamhetslokaler, exempelvis problem med inneklimat, bristande säkerhet, omfattande skadegörelser. Du bistår också med beställningar av större verksamhetsanpassningar mm.

Vissa andra arbetsuppgifter kan tillkomma.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning inom ett område som vi bedömer är relevant, exempelvis inom pedagogik eller offentlig förvaltning. Utöver det har du minst tre års erfarenhet av fastighetsfrågor eller pedagogik från förskoleverksamhet.

Alternativt söker vi dig som har minst fem års erfarenhet av arbete med fastighetsfrågor rörande förskole-eller skollokaler.

För tjänsten krävs också att du har mycket god språklig förmåga både skriftligt och muntligt. Vi vill också att du har förmåga att hantera digitala verktyg.

Vi ser det som meriterande om du har:
• ekonomisk kunskap eller erfarenhet
• yrkesbakgrund inom fastighetsfrågor rörande förskola/skola.
• projektledarutbildning

Som person är du analytisk och kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du upprättar tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid.

I rollen krävs även att du tar ansvar för åtgärder, projekt och resurser samtidigt som du ser till att uppsatta mål nås. Du ser möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Arbetet kräver också att du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål.

ÖVRIGT
För den här rekryteringen gör vi urval och intervjuar löpande.

Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Visa mindre

Intendent till Kungsladugårdsskolan

Ansök    Okt 1    Göteborgs kommun    Fastighetsintendent
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen. Bli en av oss! Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att: • öka kvaliteten i undervisningen för att ö... Visa mer
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Kungsladugårdsskolan är en F-6 skola med ca 600 elever. I vår organisation ingår även grundsärskolan med ca 24 elever. Skolan ligger i Majorna med närhet till många fina miljöer. Bland annat Slottsskogen och Svaleboskogen. Det går också lätt att ta sig in till staden och Göteborgs södra skärgård med spårvagn och buss. Kungsladugårdsskolans grundsyn är alla barn är allas barn.

Vi söker nu en intendent. Som intendent ger du kvalificerat stöd till rektor/er och ledningsgrupp.
Intendentens arbetsuppgifter avser primärt frågor gällande fastigheter kopplade till inventarier (fasta
och lösa), säkerhetsfrågor, upphandlings- och inköpsfrågor, och systematiskt arbetsmiljöarbete på en eller flera skolenheter.

Huvudsakligt fokus är:
• Fastighetsfrågor,
• Säkerhetsfrågor,
• Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM),
• Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) men även upphandlingsfrågor och inköp kopplade till bland
annat säkerhet och drift av skolenheternas fastigheter.
• schemaläggning och andra administrativa uppgifter till stöd för rektor.
• IKT-ansvar

Exempel på frågor som är att hantera inom intendentens befattning är:
• Teknisk säkerhet, hantera beställning och drift av IKT och AV utrustning. Krisberedskap,
• Kontinuitetsplanering men även att medverka till stadens långsiktiga strategiska planering avseende
• fastighetsutnyttjande och långsiktig strategi. Detta sker i nära dialog med grundskoleförvaltningens avdelning för ekonomi, fastighet och service


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig en akademisk utbildning minst motsvarande Kand. examen (180 hp) med inriktning mot någon av områden offentlig förvaltning, ekonomi, pedagogik, juridik, eller annat, för tjänsten relevant, område.

För att klara arbetet som intendent behöver du erfarenhet från kvalificerat administrativt arbete och erfarenhet av samordning och ett nära serviceperspektiv. Har du dessutom erfarenhet från liknande roller i skolverksamhet är det meriterande.

Som person vill vi att du

• Är analytisk, att du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.
• Har helhetssyn, att du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.
• Är mål- och resultatorienterad och motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse.

Då du som intendenten skall ge kvalificerat stöd till rektor/er och ledningsgrupp är din samarbetsförmåga mycket viktig. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Det är även viktigt att du som person är duktig på att kommunicera med god förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du uttrycker kärnan i ett argument på ett tydligt och effektivt sätt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.

Välkommen med din ansökan!

Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.


ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Visa mindre

Intendent till Nya Skolan

Ansök    Sep 17    Göteborgs kommun    Fastighetsintendent
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen. Bli en av oss! Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att: • öka kvaliteten i undervisningen för att ö... Visa mer
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Nya skolan Länsmansgården är en kommunal F-3 skola vackert belägen precis i anslutning till natur och aktivitetsområden vid Svarte Mosse i Länsmansgården. Skolan är relativt nystartad och tillsammans så fokuserar vi på att bygga upp en skola med hög professionalitet inom skolans alla områden och med mycket samarbete och gemenskap både mellan personal och elever. Ht-2021 har skolan ca 260 elever och 35 personal.

Som intendenten ger kvalificerat stöd till rektor/er och ledningsgrupp.
Intendentens arbetsuppgifter avser primärt frågor gällande fastigheter kopplade till inventarier (fasta
och lösa), säkerhetsfrågor, upphandlings- och inköpsfrågor, och systematiskt arbetsmiljöarbete på en eller flera skolenheter.

Huvudsakligt fokus är:
• Fastighetsfrågor,
• Säkerhetsfrågor,
• Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM),
• Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) men även upphandlingsfrågor och inköp kopplade till bland
• annan säkerhet och drift av skolenheternas fastigheter.
• schemaläggning och andra administrativa uppgifter till stöd för rektor.

Exempel på frågor som är att hantera inom intendentens befattning är:
• Teknisk säkerhet, hantera beställning och drift av IKT och AV utrustning. Krisberedskap,
• Kontinuitetsplanering men även att medverka till stadens långsiktiga strategiska planering avseende
• fastighetsutnyttjande och långsiktig strategi. Detta sker i nära dialog med grundskoleförvaltningens avdelning för ekonomi, fastighet och service

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig en akademisk utbildning minst motsvarande Kand. examen (180 hp) med inriktning mot någon av områden offentlig förvaltning, ekonomi, pedagogik, juridik, eller annat, för tjänsten relevant, område.

För att klara arbetet som intendent behöver du erfarenhet från kvalificerat administrativt arbete och erfarenhet av samordning och ett nära serviceperspektiv . Har du dessutom erfarenhet från liknande roller i skolverksamhet är det meriterande.

Som person vill vi att är

• Analytisk, att du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.
• Helhetssyn att du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.
• Det är även viktigt att du är mål- och resultatorienterad och motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse.
• Då du som intendenten skall ge kvalificerat stöd till rektor/er och ledningsgrupp är din samarbetsförmåga mycket viktig
Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
• Det är även viktigt att du som person är duktig på att kommunicera med
god förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du uttrycker kärnan i ett argument på ett tydligt och effektivt sätt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.

Välkommen med din ansökan!

Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.

ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Visa mindre

Skolintendent till grundskolor i Tuve

Ansök    Aug 27    Göteborgs kommun    Fastighetsintendent
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen. Bli en av oss! Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att: • öka kvaliteten i undervisningen för att ö... Visa mer
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Tre skolenheter i Tuve har gemensam rektor sedan skolstarten 18 augusti och i grundskoleförvaltningens nya organisation benämns området som skolområde Hisingen 15. De tre skolorna är Glöstorpsskolan 79, Tångenskolan F-6 samt Gunnestorpsskolan F-6. Nu söker vi en skolintendent till skolledningsteamet i området. Intendenten lyder under rektor och får en central roll i den skolledningsstruktur som nu tar form i det nya skolområdet.

Som intendent ger du kvalificerat stöd till rektor, biträdande rektorer och ledningsgrupper i skolområdet. Arbetsuppgifterna styrs mycket av skolledningarnas varierande behov av avlastning och stöd i olika frågor över tid. Huvudsakligt fokus och ansvar är dock: Fastighetsfrågor, Säkerhetsfrågor, Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) men även upphandlingsfrågor och inköp kopplade till bland annat säkerhet och drift av skolenheternas fastigheter.

Exempel på frågor som hanteras inom intendentens befattning är:
Teknisk säkerhet. Hantera beställningar och drift av IKT och AV utrustning. Krisberedskap. Kontinuitetsplanering men även att medverka till stadens långsiktiga strategiska planering avseende fastighetsutnyttjande och långsiktig strategi. Ekonomi, budget, och projektstöd kopplat till fastighet och inventarier

I uppdraget ingår samverkan med förvaltningsgemensamma avdelningar, andra förvaltningar och skolenheter, leverantörer, föreningar.


KVALIFIKATIONER
Vi tror att du lockas av att arbetet är omväxlande. Du har god förmåga att organisera ditt arbete och prioritera bland dina arbetsuppgifter. Du är analytisk och har förmågan att se detaljernas betydelse för helheten. Du är bra på att lyssna och kommunicera med olika människor i olika åldrar. Du tar egna initiativ, driver processer och arbetar självständigt, men förstår när det är läge att stämma av med din chef.

Vi söker dig som har en akademisk utbildning minst motsvarande Kand. examen (180 hp) med inriktning mot någon av områden offentlig förvaltning, ekonomi, pedagogik, juridik, eller annat, för tjänsten relevant, område. Du har erfarenhet från kvalificerat administrativt arbete, kan samordna och har ett nära serviceperspektiv. Erfarenhet från liknande roller i skolverksamhet är meriterande

Du kommunicerar väl i tal och skrift och är duktigare än genomsnittet i officepaketet. Du behöver inte ha erfarenhet av schemaläggning, men du behöver fallenhet och intresse för att lösa komplicerade pussel och lätt att bli vän med datorsystem som har olika grad av användarvänlighet.

Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.

ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Visa mindre

Skolintendent till Bjurslättsskolan

Ansök    Jul 6    Göteborgs kommun    Fastighetsintendent
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen. Bli en av oss! Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att: • öka kvaliteten i undervisningen för att ö... Visa mer
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Bjurslättskolan ligger i Kvillebäcken, nära Wieselgrensplatsen centralt på Hisingen, i ett expansivt närområde där gammalt möter nytt och skapar ett blandat socioekonomiskt närområde runt skolan. Skolan har ca 600 elever sammantaget och verksamheten omfattar förskoleklass, åk 1 - 6 samt fritidshem samt Grundsärskola. Du kommer att vara en del av administrationen tillsammans med rektor, biträdande rektor, administratör. Arbetet är praktiskt och administrativt och bygger på att du kommunicerar och samverkar med elever, personal, förvaltningsgemensamma avdelningar, andra förvaltningar och skolenheter, leverantörer och föreningar.

Som intendent ger du kvalificerat stöd till rektor och ledningsgrupp. Huvudsakligt fokus är: Fastighetsfrågor, Säkerhetsfrågor, Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) men även upphandlingsfrågor och inköp kopplade till bland annat säkerhet och drift av skolenheternas fastigheter.

Du ansvarar primärt för frågor gällande fastigheter kopplade till inventarier (fasta och lösa), säkerhetsfrågor, upphandlings- och inköpsfrågor, och systematiskt arbetsmiljöarbete på en eller flera skolenheter. Exempel på frågor som är att hantera inom intendentens befattning är: Teknisk säkerhet, hantera beställning och drift av IKT och AV utrustning. Krisberedskap, Kontinuitetsplanering men även att medverka till stadens långsiktiga strategiska planering avseende fastighetsutnyttjande och långsiktig strategi. Detta sker i nära dialog med grundskoleförvaltningens avdelning för ekonomi, fastighet och service. Planering av evakuering av lokaler inför ombyggnad/nybyggnation. Ekonomi, budget, och projektstöd kopplat till fastighet och inventarier ingår också i Intendentens uppdrag.

Intendentens närmaste chef är rektor. Intendenten ingår i skolledningsteamet. Du stöttar också ledningen i planeringsarbetet genom att arbeta med schemaläggning och schemabrytande aktiviteter, till exempel nationella prov, PRAO och avslutningar.


KVALIFIKATIONER
Vi tror att du lockas av att arbetet är omväxlande. Du har god förmåga att organisera ditt arbete och prioritera bland dina arbetsuppgifter. Du har förmågan att se detaljernas betydelse för helheten. Du är bra på att lyssna och kommunicera med olika människor i olika åldrar. Du tar egna initiativ, driver processer och arbetar självständigt, men förstår när det är läge att stämma av med din chef.

Vi söker dig som har en akademisk utbildning minst motsvarande Kand. examen (180 hp) med inriktning mot någon av områden offentlig förvaltning, ekonomi, pedagogik, juridik, eller annat, för tjänsten relevant, område. Du har erfarenhet från kvalificerat administrativt arbete, kan samordna och har ett nära serviceperspektiv. Erfarenhet från liknande roller i skolverksamhet är meriterande

Du kommunicerar väl i tal och skrift och är duktigare än genomsnittet i officepaketet. Du behöver inte ha erfarenhet av schemaläggning, men du behöver fallenhet och intresse för att lösa komplicerade pussel och lätt att bli vän med datorsystem som har olika grad av användarvänlighet.

Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.


ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Visa mindre

Intendent till Sjumilaskolan

Ansök    Sep 17    Göteborgs kommun    Fastighetsintendent
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen. Bli en av oss! Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att: • öka kvaliteten i undervisningen för att ö... Visa mer
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Sjumilaskolan är en F-9-skola med fritidshem i ett naturskönt läge. Vi arbetar aktivt för ständigt ökad måluppfyllelse, för ett språkutvecklande och inkluderande arbetssätt och utvecklar digitala lärarverktyg i undervisningen. Vårt satsningsområde på F-3 kallas Early Years. Det är ett språkutvecklande arbetssätt organiserat som stationsundervisning. Alla lågstadieklasser är organiserade efter samma princip. Modellen är inspirerad av kiwimodellen från Nya Zeeland.

Som intendenten ger kvalificerat stöd till rektor/er och ledningsgrupp.
Intendentens arbetsuppgifter avser primärt frågor gällande fastigheter kopplade till inventarier (fasta
och lösa), säkerhetsfrågor, upphandlings- och inköpsfrågor, och systematiskt arbetsmiljöarbete på en eller flera skolenheter.

Huvudsakligt fokus är:
• Fastighetsfrågor,
• Säkerhetsfrågor,
• Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM),
• Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) men även upphandlingsfrågor och inköp kopplade till bland
• annan säkerhet och drift av skolenheternas fastigheter.
• schemaläggning och andra administrativa uppgifter till stöd för rektor.

Exempel på frågor som är att hantera inom intendentens befattning är:
• Teknisk säkerhet, hantera beställning och drift av IKT och AV utrustning. Krisberedskap,
• Kontinuitetsplanering men även att medverka till stadens långsiktiga strategiska planering avseende
• fastighetsutnyttjande och långsiktig strategi. Detta sker i nära dialog med grundskoleförvaltningens avdelning för ekonomi, fastighet och service

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig en akademisk utbildning minst motsvarande Kand. examen (180 hp) med inriktning mot någon av områden offentlig förvaltning, ekonomi, pedagogik, juridik, eller annat, för tjänsten relevant, område.

För att klara arbetet som intendent behöver du erfarenhet från kvalificerat administrativt arbete och erfarenhet av samordning och ett nära serviceperspektiv . Har du dessutom erfarenhet från liknande roller i skolverksamhet är det meriterande.

Som person vill vi att är

• Analytisk, att du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.
• Helhetssyn att du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.
• Det är även viktigt att du är mål- och resultatorienterad och motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse.
• Då du som intendenten skall ge kvalificerat stöd till rektor/er och ledningsgrupp är din samarbetsförmåga mycket viktig
Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
• Det är även viktigt att du som person är duktig på att kommunicera med
god förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du uttrycker kärnan i ett argument på ett tydligt och effektivt sätt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.

Välkommen med din ansökan!

Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.

ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Visa mindre

Intendent till Ryaskolan

Ansök    Jul 1    Göteborgs kommun    Fastighetsintendent
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen. Bli en av oss! Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att: • öka kvaliteten i undervisningen för att ö... Visa mer
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som vill arbeta med oss på Ryaskolan som intendent. Ryaskolan har förskoleklasser och årskurserna 1-9 med ungefär 600 elever och ca 80 personal. Skolan ligger i södra Biskopsgården, nära hållplats för kollektivtrafik. Skolan är inne i en stark utvecklingsfas med språkutvecklande arbete i fokus sedan sex år tillbaka. Det språkutvecklande arbetet utgår ifrån Genrepedagogiskt textarbete, Reading to learn och Translanguaging. Erfarenhet och kunskap inom dessa områden är meriterande.

Som intendenten ger kvalificerat stöd till rektor/er och ledningsgrupp.
Intendentens arbetsuppgifter avser primärt frågor gällande fastigheter kopplade till inventarier (fasta
och lösa), säkerhetsfrågor, upphandlings- och inköpsfrågor, och systematiskt arbetsmiljöarbete på en eller flera skolenheter.

Huvudsakligt fokus är:
• Fastighetsfrågor,
• Säkerhetsfrågor,
• Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM),
• Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) men även upphandlingsfrågor och inköp kopplade till bland
• annan säkerhet och drift av skolenheternas fastigheter.
• schemaläggning och andra administrativa uppgifter till stöd för rektor.

Exempel på frågor som är att hantera inom intendentens befattning är:
• Teknisk säkerhet, hantera beställning och drift av IKT och AV utrustning. Krisberedskap,
• Kontinuitetsplanering men även att medverka till stadens långsiktiga strategiska planering avseende
• fastighetsutnyttjande och långsiktig strategi. Detta sker i nära dialog med grundskoleförvaltningens avdelning för ekonomi, fastighet och service

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig en akademisk utbildning minst motsvarande Kand. examen (180 hp) med inriktning mot någon av områden offentlig förvaltning, ekonomi, pedagogik, juridik, eller annat, för tjänsten relevant, område.

För att klara arbetet som intendent behöver du erfarenhet från kvalificerat administrativt arbete och erfarenhet av samordning och ett nära serviceperspektiv . Har du dessutom erfarenhet från liknande roller i skolverksamhet är det meriterande.

Som person vill vi att är

• Analytisk, att du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.
• Helhetssyn att du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.
• Det är även viktigt att du är mål- och resultatorienterad och motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse.
• Då du som intendenten skall ge kvalificerat stöd till rektor/er och ledningsgrupp är din samarbetsförmåga mycket viktig
Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
• Det är även viktigt att du som person är duktig på att kommunicera med
god förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du uttrycker kärnan i ett argument på ett tydligt och effektivt sätt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.

Välkommen med din ansökan!

Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.

ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Visa mindre

Intendent Ryaskolan

Ansök    Jun 8    Göteborgs kommun    Fastighetsintendent
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen. Bli en av oss! Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att: • öka kvaliteten i undervisningen för att ö... Visa mer
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som vill arbeta med oss på Ryaskolan som intendent. Ryaskolan har förskoleklasser och årskurserna 1-9 med ungefär 600 elever och ca 80 personal. Skolan ligger i södra Biskopsgården, nära hållplats för kollektivtrafik. Skolan är inne i en stark utvecklingsfas med språkutvecklande arbete i fokus sedan sex år tillbaka. Det språkutvecklande arbetet utgår ifrån Genrepedagogiskt textarbete, Reading to learn och Translanguaging. Erfarenhet och kunskap inom dessa områden är meriterande.

Som intendenten ger kvalificerat stöd till rektor/er och ledningsgrupp.
Intendentens arbetsuppgifter avser primärt frågor gällande fastigheter kopplade till inventarier (fasta
och lösa), säkerhetsfrågor, upphandlings- och inköpsfrågor, och systematiskt arbetsmiljöarbete på en eller flera skolenheter.

Huvudsakligt fokus är:
• Fastighetsfrågor,
• Säkerhetsfrågor,
• Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM),
• Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) men även upphandlingsfrågor och inköp kopplade till bland
• annan säkerhet och drift av skolenheternas fastigheter.
• schemaläggning och andra administrativa uppgifter till stöd för rektor.

Exempel på frågor som är att hantera inom intendentens befattning är:
• Teknisk säkerhet, hantera beställning och drift av IKT och AV utrustning. Krisberedskap,
• Kontinuitetsplanering men även att medverka till stadens långsiktiga strategiska planering avseende
• fastighetsutnyttjande och långsiktig strategi. Detta sker i nära dialog med grundskoleförvaltningens avdelning för ekonomi, fastighet och service

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig en akademisk utbildning minst motsvarande Kand. examen (180 hp) med inriktning mot någon av områden offentlig förvaltning, ekonomi, pedagogik, juridik, eller annat, för tjänsten relevant, område.

För att klara arbetet som intendent behöver du erfarenhet från kvalificerat administrativt arbete och erfarenhet av samordning och ett nära serviceperspektiv . Har du dessutom erfarenhet från liknande roller i skolverksamhet är det meriterande.

Som person vill vi att är

• Analytisk, att du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.
• Helhetssyn att du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.
• Det är även viktigt att du är mål- och resultatorienterad och motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse.
• Då du som intendenten skall ge kvalificerat stöd till rektor/er och ledningsgrupp är din samarbetsförmåga mycket viktig
Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
• Det är även viktigt att du som person är duktig på att kommunicera med
god förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du uttrycker kärnan i ett argument på ett tydligt och effektivt sätt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Visa mindre

Intendent 50% / Skoladministratör 50% till Nya skolan

Ansök    Jul 1    Göteborgs kommun    Fastighetsintendent
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen. Bli en av oss! Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att: • öka kvaliteten i undervisningen för att ö... Visa mer
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som vill arbeta med oss på Nya skolan F-3 som administratör och intendent i en tjänst som innehåller båda delarna. Nya skolan har förskoleklasser och årskurserna 1-3 med ungefär 260 elever och ca 35 personal. Skolan ligger i Länsmansgården, nära hållplats för kollektivtrafik. Skolan är inne i en stark utvecklingsfas med språkutvecklande arbete och undervisningens kvalitet i fokus.

Som intendent ger du kvalificerat stöd till rektor/er och ledningsgrupp.
Intendentens arbetsuppgifter avser primärt frågor gällande fastigheter kopplade till inventarier (fasta
och lösa), säkerhetsfrågor, upphandlings- och inköpsfrågor, och systematiskt arbets- och brandskyddsarbete.

Huvudsakligt fokus är:
• Fastighetsfrågor,
• Säkerhetsfrågor,
• Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM),
• Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) men även upphandlingsfrågor och inköp kopplade till bland
annat säkerhet och drift av skolenheternas fastigheter.
• schemaläggning och andra administrativa uppgifter till stöd för rektor.

Exempel på frågor som är att hantera inom intendentens befattning är:
• Krisberedskap
• Teknisk säkerhet, hantera beställningar och drift av IKT och AV utrustning.
• Kontinuitetsplanering men även att medverka till stadens långsiktiga strategiska planering avseende
fastighetsutnyttjande och långsiktig strategi. Detta sker i nära dialog med grundskoleförvaltningens avdelning för ekonomi, fastighet och service

Som skoladministratör hos oss utgör du ett nära administrativt stöd till biträdande rektor och den personal som ingår i biträdande rektors ledningsgrupp. I uppdraget förväntas du bland annat ansvara för elevregistrering, vikariehantering och personal-, ekonomi- och betygsadministration. Du administrerar anställningar, gör kontroll av löner utifrån gällande lagar och avtal samt sköter inköp och upphandling inom offentlig förvaltning.

I rollen ingår ansvar för övergripande kontorsuppgifter så som ärendehantering, arkivvård och utlämnande av allmän handling. Skoladministratören har även hand om expeditionsarbete vilket innebär kontakt med besökare, elever, föräldrar och myndighetspersoner.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig en akademisk utbildning minst motsvarande Kand. examen (180 hp) med inriktning mot någon av områden offentlig förvaltning, ekonomi, pedagogik, juridik, eller annat, för tjänsten relevant, område.

För att klara arbetet som intendent behöver du erfarenhet från kvalificerat administrativt arbete och erfarenhet av samordning och ett nära serviceperspektiv. Har du dessutom erfarenhet från liknande roller i skolverksamhet är det meriterande.

Som person vill vi att du är:

• Analytisk, att du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.
• Helhetssyn att du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.
• Det är även viktigt att du är mål- och resultatorienterad och motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse.
• Då du som intendenten skall ge kvalificerat stöd till rektor/er och ledningsgrupp är din samarbetsförmåga mycket viktig
• Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
• Det är även viktigt att du som person är duktig på att kommunicera med god förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du uttrycker kärnan i ett argument på ett tydligt och effektivt sätt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.

Välkommen med din ansökan!

Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.


ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Visa mindre

Intendent till Ellen Keyskolan

Ansök    Jun 8    Göteborgs kommun    Fastighetsintendent
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen. Bli en av oss! Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att: • öka kvaliteten i undervisningen för att ö... Visa mer
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Ellen Keyskolan är en F-6 skola med cirka 350 elever.

Skolan genomsyras av ett elevcentrerat arbetssätt med tydligt fokus på delaktighet och demokrati. Vi arbetar för att varje elev ska vara delaktig i alla processer som rör eleven, att eleven har möjlighet att påverka och kan tillägna sig demokratisk kompetens. Vår målsättning är att Ellen Keyskolan ska vara en skola med tydliga strukturer för demokrati och normkritik och att vi tillsammans ska arbeta för att alla elever når målen. Vi vill att våra elever ska känna sig trygga, sedda och respekterade på Ellen Keyskolan.

Som intendent hos oss har du en viktig roll på skolan med mångsidiga och varierande arbetsuppgifter och tillsammans med skolans rektor och biträdande rektor ingå du i skolledningsteamet. Som intendent ger du kvalificerat stöd till rektor och ledningsteam i bl.a. Fastighetsfrågor, säkerhetsfrågor, systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), systematiskt brandskyddsarbete (SBA) men även upphandlingsfrågor och inköp kopplade till bland annat säkerhet och drift av skolenheternas fastigheter. I uppdraget ingår samverkan med förvaltningsgemensamma avdelningar, andra förvaltningar och skolenheter, leverantörer, föreningar m.m.

I din roll som intendent ansvarar du för t.ex. frågor gällande fastigheter kopplade till inventarier (fasta och lösa), säkerhetsfrågor som larm och lås, upphandlings- och inköpsfrågor, systematiskt arbetsmiljöarbete. Exempel på frågor som du hanterar inom befattningen är: teknisk säkerhet, felanmälningar, hantera beställning och drift av IKT och AV-utrustning, krisberedskap, brandskydd m.m. Om du ser att något inte fungerar eller kan förbättras fångar du upp det och driver frågan så att det fungerar bättre. Vi ser kontinuerlig förbättring som en viktig ledstjärna.

Hos oss erbjuds du ett utvecklande och meningsfullt uppdrag med möjlighet att göra skillnad!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har akademisk utbildning minst motsvarande Kandidatexamen (180 hp) med inriktning mot någon av områdena offentlig förvaltning, ekonomi, pedagogik, juridik, eller annat, för tjänsten relevant område. Du har dessutom erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete samt erfarenhet av samordning och ett nära serviceperspektiv. Meriterande är också erfarenhet från liknande roller i skolverksamhet. Det är även viktigt att du har god vana att arbeta i olika IT-system som stödjer skolverksamheten och att datorn är ett naturligt arbetsverktyg för dig. Vidare har du en god språkhantering i tal och skrift.

Som intendent hos oss har du ett självständigt uppdrag som kräver att du kan fånga upp, prioritera samt strukturera ditt arbete och kan ta egna initiativ. Du har ett övergripande perspektiv, ser helheten och trivs med att arbeta i en miljö som ställer höga krav på flexibilitet, handlingskraft och social kompetens. En god förmåga att samarbeta, kommunicera och återkoppla tydligt så att andra förstår samt att skapa förtroendefulla relationer förutsätts då arbetet innebär mycket kontakt med ledning, medarbetare och vårdnadshavare.

Vi ser fram emot din ansökan!

Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.

ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Visa mindre

Utvecklingsledare inriktning fysiska lärmiljöer, Grundskoleförvaltningen

Ansök    Maj 26    Göteborgs kommun    Fastighetsintendent
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen. Bli en av oss! Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att: • öka kvaliteten i undervisningen för att ö... Visa mer
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Vill du vara med och skapa förutsättningar för lärande? Vill du vara med och utveckla framtidens hållbara lärmiljöer tillsammans med elever och kollegor i staden? Nu söker Grundskoleförvaltningen en utvecklingsledare fastighet med inriktning fysiska lärmiljöer till fastighetsenheten.

Befattningen och enheten är placerad inom verksamhetsområde Fastighet och säkerhet. Verksamhetsområde Fastighet och säkerhet ansvarar för lokalförsörjning, utveckling av fysiska lärmiljöer, övergripande servicefrågor samt strategiskt säkerhetsarbete och stöd i operativa säkerhetsfrågor. Verksamheten tillhör avdelningen för ekonomi, lokalförsörjning och service som är en av förvaltningens fyra stödavdelningar. Vi stödjer rektorer och utbildningschefer för att tillsammans med dem skapa bästa förutsättningar för lärandet mellan lärare och elev. Verksamheten är organiserad i funktioner och i geografiska team. Fastighetsenheten består just nu av 15 medarbetare med olika kompetenser inom fysiska lärmiljöer, behovsplanering och övergripande servicefrågor.

Vill du bli vår kollega? Som utvecklingsledare fastighet arbetar du på gränsen mellan olika discipliner och överbryggar och skapar förståelse och helhetssyn för att slutleveransen ska bli så bra som möjligt för våra elever, lärare och övriga kollegor. En arbetsvecka kan innefatta uppföljning av underhållsplanering med fastighetsförvaltare, dialog om en ny skolas utformning med arkitekt, utvärderande gåtur med elever och samarbete med controller om en kommande möbelupphandling.

Tjänstens inriktning i stort är utveckling av hållbara lärmiljöer. Framförallt genom att stödja verksamheten och företräda grundskoleförvaltningen vid ny-, till- och ombyggnationer av lokaler och utemiljöer från tidig uppdragsanalys och beställning hela vägen till utvärdering av resultat och effekter.

I samarbeten inom och utom verksamhet och förvaltning kommer du också att arbeta med:
• utveckling av behovsbeskrivningar, funktionsprogram och tekniska anvisningar
• upphandling av inventarier
• beslutsunderlag till chefer och politik
• stöd i fastighetsfrågor som t ex inomhusmiljöproblem, underhållsplanering och kapacitetsfrågor

Eftersom förvaltningen är under ständig utveckling kommer vissa arbetsuppgifter sannolikt att förändras över tid.

I din roll kommer du arbeta i nära samarbete med kärnverksamheten, med andra stödfunktioner inom förvaltningen, med förvaltare och projektledare från Lokalförvaltningen samt med externa parter.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med:
• Akademisk examen (180hp) med inriktning exempelvis inom pedagogik, byggnation, offentlig förvaltning, analys eller annat som vi bedömer som relevant.
• Minst 2 års erfarenhet av arbete med övergripande frågor inom förskola och/eller skola eller 5 års erfarenhet som pedagog alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i tal och skrift på svenska.
• God förmåga att hantera digitala verktyg.
• Körkort B.

Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av ny-, till- och ombyggnationer av utbildningslokaler.
• Yrkesbakgrund och kunskap inom fastighetsfrågor rörande utbildningslokaler.
• Erfarenhet av offentlig verksamhet och arbete i en politisk styrd organisation.
• Ledarerfarenhet.
• Projektledarutbildning.
• Kunskap om styrdokument och forskning inom skola.
• Kunskap och erfarenhet inom möblering och utrustning samt kunskap om upphandling av dessa.

Vi söker dig som känner igen dig i nedanstående beskrivning.

Du upprättar tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid samt använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet, ser möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du driver långsiktigt och uthålligt förändringsarbete, både på lokal och övergripande nivå.

Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information och kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.

Varmt välkommen med din ansökan. Du är Göteborgs stad.

ÖVRIGT
För den här rekryteringen genomför vi urval och intervjuer löpande.

Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Visa mindre

Utvecklingsledare inriktning servicelokaler, grundskoleförvaltningen

Ansök    Maj 26    Göteborgs kommun    Fastighetsintendent
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen. Bli en av oss! Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att: • öka kvaliteten i undervisningen för att ö... Visa mer
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Vill du vara med och skapa förutsättningar för lärande? Vill du vara med och utveckla framtidens hållbara lärmiljöer tillsammans med elever och kollegor i staden? Nu söker Grundskoleförvaltningen en utvecklingsledare fastighet med inriktning servicelokaler till fastighetsenheten.

Befattningen och enheten är placerad inom verksamhetsområde Fastighet och säkerhet. Verksamhetsområde Fastighet och säkerhet ansvarar för lokalförsörjning, utveckling av fysiska lärmiljöer, övergripande servicefrågor samt strategiskt säkerhetsarbete och stöd i operativa säkerhetsfrågor. Verksamheten tillhör avdelningen för ekonomi, lokalförsörjning och service som är en av förvaltningens fyra stödavdelningar. Vi stödjer rektorer och utbildningschefer för att tillsammans med dem skapa bästa förutsättningar för det lärande mötet mellan lärare och elev. Fastighetsenheten består just nu av 15 medarbetare med olika kompetenser inom fysiska lärmiljöer, behovsplanering och övergripande servicefrågor.

Vill du bli vår nya kollega? Som utvecklingsledare fastighet arbetar du på gränsen mellan olika discipliner och överbryggar och skapar förståelse och helhetssyn för att slutleveransen ska bli så bra som möjligt för våra elever, lärare och övriga kollegor. En arbetsvecka kan innefatta uppföljning av underhållsplanering med fastighetsförvaltare, dialog om en ny skolas utformning med arkitekt, utvärderande gåtur med elever och samarbete med controller om en kommande möbelupphandling.

Tjänstens inriktning i stort är utveckling av hållbara lärmiljöer. Framförallt genom att stödja verksamheten och företräda Grundskoleförvaltningen vid ny-, till- och ombyggnationer av servicelokaler från tidig uppdragsanalys och beställning hela vägen till utvärdering av resultat och effekter av större projekt.

I samarbeten inom och utom verksamhet och förvaltning kommer du också att arbeta med:

• utveckling av behovsbeskrivningar, funktionsprogram och tekniska anvisningar.
• upphandling av inventarier.
• beslutsunderlag till chefer och politik.
• stöd i fastighetsfrågor som t ex inomhusmiljöproblem, underhållsplanering och kapacitetsfrågor.

Eftersom förvaltningen är under ständig utveckling kommer vissa arbetsuppgifter med stor sannolikhet att förändras över tid.

I din roll kommer du arbeta i nära samarbete med kärnverksamheten, med andra stödfunktioner inom förvaltningen, med förvaltare och projektledare från Lokalförvaltningen samt med externa parter som arkitekter och andra specialister.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med:

• Akademisk examen (180hp) med inriktning exempelvis: kostekonom, fastighetsekonom eller något liknande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
• Minst 5 års erfarenhet av arbete med övergripande frågor inom måltidsverksamhet, lokalvård eller vaktmästeri alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i tal och skrift på svenska.
• God förmåga att hantera digitala verktyg.
• Körkort B.

Vi ser det som meriterande om du har:
• Erfarenhet av ny-, till- och ombyggnationer av servicelokaler.
• Yrkesbakgrund och kunskap inom fastighetsfrågor rörande måltidsverksamhet, lokalvård eller vaktmästeri.
• Erfarenhet av offentlig verksamhet och arbete i en politisk styrd organisation.
• Ledarerfarenhet t ex enhetschef, utvecklingsledare eller liknande.
• Projektledarutbildning.
• Erfarenhet av affärsdrivande verksamhet.
• Kunskap om myndighetskrav inom måltidsverksamhet och lokalvård.
• Kunskap om produktionsplanering inom måltidsverksamhet.
• Kunskap och erfarenhet inom möblering och utrustning samt kunskap om upphandling av dessa.

Vi söker dig som känner igen dig i nedanstående beskrivning:

Du upprättar tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid samt använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet, ser möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du driver långsiktigt och uthålligt förändringsarbete, både på lokal och övergripande nivå.

Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information och kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.

Varmt välkommen med din ansökan. Du är Göteborgs stad.

ÖVRIGT
För den här rekryteringen genomför vi urval och intervjuer löpande.

Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Visa mindre

Facility Manager

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Göteborgs universitetsbibliotek består av åtta bibliotek med olika ämnesinriktningar och svarar i första h... Visa mer
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Göteborgs universitetsbibliotek består av åtta bibliotek med olika ämnesinriktningar och svarar i första hand för informationsförmedling vid Göteborgs universitet, men har också ett nationellt och regionalt ansvar. Universitetsbiblioteket har ca 200 anställda. Bibliotekets administration är samlad till en gemensam administrativ enhet, Bibliotekskansliet, som består av stödfunktioner för bl.a. ekonomi, personal, vaktmästeri och facility management.

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en facility manager till bibliotekskansliet som kommer att:


• stödja bibliotekets ledning i frågor inom facility management
• samordna fastighets- och servicefrågorna för Göteborgs universitetsbibliotek,
• ha verksamhetsansvar för vaktmästerifunktionen inom biblioteket,
• fungera som inköpssamordnare och ansvara för planering och inköp inom lokalområdet i samarbete med verksamheten,
• vara bibliotekets primära kontaktyta mot hyresvärdar och lokalvård
• samordna det systematiska säkerhets- och brandskyddsarbetet.
• delta i aktuella projekt- och utvecklingsarbeten inom fastighetsområdet

 

Kvalifikationer
För anställningen krävs adekvat utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

Du ska ha gedigen erfarenhet av att leda och planera facility manager-verksamhet, det vill säga att möta verksamhetens olika behov av lösningar inom fastighet och service. Vi vill att du har ett genuint intresse för service och utvecklingsfrågor, en förmåga att identifiera behov och en kapacitet att omsätta dessa.

Du är lyhörd och har en god förmåga att bygga förtroende och etablera nätverk. Du kommunicerar på ett tydligt och inspirerande sätt med bibliotekets och universitetets verksamheter, kollegor och medarbetare.

Rollen kräver goda kunskaper inom ekonomifrågor samt förhandlings- och mötesvana. Du är mål- och resultatinriktad, drivande och behärskar och tycker om såväl strategiska som operativa uppgifter.


Det är meriterande om du har erfarenhet av:
* gränssnitt mot fastighetsägare
* att följa upp aktuell verksamhet och utvecklingsprojekt med nyckeltal och prismodeller
* att omsätta och implementera facility managementstrategi lokalt
* beställning och uppföljning av tjänsteleveranser och deras kvalitet
* ritprogram och 3D-modellering
* att arbeta med ständiga förbättringar och implementera nya arbetssätt
* erfarenhet från eller kunskap om högskola/universitet och universitetsmiljö

Du har också goda kunskaper i svenska och engelska samt goda IT-kunskaper.

Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering på vid Göteborgs universitetsbibliotek, bibliotekskansliet. Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Facility Manager kommer att vara titeln i det dagliga arbetet men tjänstebenämningen inom GU är samordnare.

  

Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta  

Annelie Janred, bibliotekschef Biomedicinska biblioteken
031-786 30 01
[email protected]

Helena Siesjö, Bibliotekschef Humanistiska biblioteken
031-786 17 87
[email protected]

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 11 oktober 2020

 

 

 


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Visa mindre

Utvecklingsledare fastighet till Grundskoleförvaltningen

Göteborgs grundskoleförvaltning omfattar 141 kommunala skolor och 44 fristående skolor med ca 56 000 elever. Omsättningen är ca 7,2 mdkr. Förvaltningen har ca 8 000 medarbetare och chefer som gemensamt utvecklar och förvaltar verksamheten till framtidens skola. Grundskoleförvaltningen har tydligt fokus på att utveckla kultur, förhållningssätt samt styrning- och ledning, för att stödja och skapa bästa möjliga förutsättningar för rektorerna att leda den pe... Visa mer
Göteborgs grundskoleförvaltning omfattar 141 kommunala skolor och 44 fristående skolor med ca 56 000 elever. Omsättningen är ca 7,2 mdkr. Förvaltningen har ca 8 000 medarbetare och chefer som gemensamt utvecklar och förvaltar verksamheten till framtidens skola.

Grundskoleförvaltningen har tydligt fokus på att utveckla kultur, förhållningssätt samt styrning- och ledning, för att stödja och skapa bästa möjliga förutsättningar för rektorerna att leda den pedagogiska utvecklingen av skolan. Vi söker dig som brinner för utmaningen att bygga upp en nyskapande och modern organisation med följande fokus:

- Ökad kvalitet i undervisningen för att öka elevernas lärande.
- Tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevernas kunskapsresultat.
- Ökad likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet och kompensera för elevernas olika förutsättning.


ARBETSUPPGIFTER
Enheten Fastighet och säkerhet inom Grundskoleförvaltningen har i uppdrag att avlasta/stödja rektorer i olika fastighets- och säkerhetsfrågor. Uppdraget är bland annat att medverka i stadsutveckling och lokalförsörjningsplanering, vara länken mellan verksamheten och byggherren vid byggprojekt samt hantera strategiska säkerhetsfrågor och operativa säkerhetsfrågor såsom lås, larm och bevakning.

Vi söker nu två utvecklingsledare till enheten för fastighet och säkerhet.

Du kommer i din roll att:

• Arbeta tillsammans med arkitekter, projektledare m fl och vara förvaltningens projektstöd i större byggprojekt (en tjänst) alternativt mindre byggprojekt (en tjänst).
• Ansvara för möblering, inredning, IT, skyltning, flyttbehov mm.
• Ha huvudansvar för skolfastigheter inom ett specifikt område (gäller tjänsten som hanterar större byggprojekt).
• Arbeta med att utveckla lokalförsörjning, lokaleffektivitet och underhåll av lokaler i nära samarbete med externa parter såsom Lokalsekretariatet (LS) Lokalförvaltningen (LF) och Stadsdelsförvaltningarna (SDF).
• Vid behov delta i stadsutvecklingsarbetet utifrån grundskolans behov av verksamhetslokaler.
• Framställa rapporter och beslutsunderlag.
• Skapa och upprätthålla nätverk kring processen Skapa framtidens skola.

Eftersom förvaltningen fortfarande är under uppbyggnad kommer vissa arbetsuppgifter med stor sannolikhet att förändras.

Välkommen med din ansökan!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning eller relevant pedagogisk utbildning alternativt lång arbetslivserfarenhet av fastighetsfrågor som arbetsgivaren anser likvärdig.

Vi vill att du ska ha minst 2 års erfarenhet av arbete med övergripande frågor inom förskola och/eller skola eller 5 års erfarenhet som pedagog alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Du ska ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift samt kunna hantera digitala verktyg.
Vi ser gärna att du har ekonomisk kunskap.

Det är meriterande om du har:
• Yrkesbakgrund inom fastighetsfrågor rörande förskola/ skola.
• Jobbat i politiskt styrd verksamhet.
• Projektledarutbildning.
• Chefs- och/eller ledarerfarenhet.
• Kunskap om styrdokument och forskning inom förskola/skola.
• Utbildning rörande lärande och arkitektur.
• Kunskap om möblering av skolor/ förskolor samt kunskap om upphandling av dessa.

Du har intresse, vilja och förmåga att vara lyhörd och ge stöd till andra samt anstränger dig för att leverera lösningar. Du kan omsätta den pedagogiska verksamheten i lokalbehov. Du är analytisk, omvärldsbevakar och ser samband så att du kan sätta in förvaltningens lokalförsörjningsbehov i större sammanhang. Du tar initiativ och ser till att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar själv eller tillsammans med andra. Du upprättar tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid. Du tar ansvar för åtgärder och resurser samtidigt som du ser till att uppsatta mål nås. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt. Du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultat.ÖVRIGT
Urval och intervjuer kan komma att påbörjas under annonseringstiden.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt system Visma Recruit i enlighet med GDPR. Visa mindre

Intendent Fastighet till Förskoleförvaltningen

Göteborgs Stads förskoleförvaltning omfattar cirka 390 kommunala förskolor och 179 fristående förskolor med cirka 30 000 barn. Förvaltningen har ca 6 000 medarbetare som tillsammans arbetar med barnens lärande och utveckling i centrum. Förskoleförvaltningen söker dig som vill vara med att utveckla förskolan utifrån våra gemensamma inriktningar: Förskolan lägger grunden för barnens fortsatta utbildning En rolig trygg och lärorik förskola för alla barn Vi u... Visa mer
Göteborgs Stads förskoleförvaltning omfattar cirka 390 kommunala förskolor och 179 fristående förskolor med cirka 30 000 barn. Förvaltningen har ca 6 000 medarbetare som tillsammans arbetar med barnens lärande och utveckling i centrum. Förskoleförvaltningen söker dig som vill vara med att utveckla förskolan utifrån våra gemensamma inriktningar:

Förskolan lägger grunden för barnens fortsatta utbildning
En rolig trygg och lärorik förskola för alla barn
Vi utvecklar förskolan tillsammans
Vi satsar mer där det behövs mest


ARBETSUPPGIFTER
Enheten Fastighet och säkerhet ansvarar för att beställa ändamålsenliga lokaler och att ge projektstöd under hela byggprocessen. Vi ser till att lokalerna är säkra och att människorna i våra lokaler känner sig trygga. Vi ger stöd till verksamheten i våra befintliga verksamhetslokaler så att lokalerna uppfyller krav på god miljö både inomhus och utomhus.

Enheten ligger organisatoriskt under ekonomiavdelningen. På enheten arbetar en fastighetsstrateg, fyra utvecklingsledare fastighet, en utvecklingsledare miljö, två fastighetsintendenter, en säkerhetsstrateg och en säkerhetssamordnare. Arbetet leds av en enhetschef.

Nu utökar vi vår enhet med ytterligare två intendenter för att underlätta för rektorerna i arbetet med operativa lokal- och säkerhetsfrågor.

Du kommer att i samverkan med utvecklingsledare fastighet vara mottagare av verksamhetens behov av lokalförändringar så att de bedöms, adresseras och beslutas av rätt chef utifrån gällande delegation.

I tjänsten ingår att vara verksamheten behjälplig med operativa fastighets- och säkerhetsrelaterade frågor exempelvis i samband med större renoveringar som kan vara initierade av lokalförvaltningen eller av verksamheten. Det handlar om att beställa transporter och samordna flytt, närvara vid byggmöten, samordna och följa upp frågor som rör intern service (vaktmästeri, måltid och lokalvård) mm.

Vidare kommer du att vara delaktig i inflyttningsprocessen efter utförd renovering, exempelvis inköp av viss inredning, skyltning mm.

Som intendent stödjer och avlastar du rektorer vid frågor som rör arbetsmiljö kopplade till verksamhetslokalen, exempelvis problem med inneklimat, bristande säkerhet, omfattande skadegörelser mm. Uppdraget innebär även att följa upp och samordna de felanmälningar som resulterar i behov av större åtgärder. Du är även länken mellan verksamheten, lokalförvaltningen och intern service i operativa fastighets- och säkerhetsfrågor. Vissa andra arbetsuppgifter kan tillkomma.

I arbetet ingår många resor med kollektivtrafik. I tjänsten behöver du förflytta dig mellan olika lokaler och ibland till och från flera lokaler under en arbetsdag.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant eller eftergymnasial utbildning alternativt lång arbetslivserfarenhet av fastighetsfrågor som arbetsgivaren anser likvärdig.

Du skall ha:

• flera års erfarenhet av arbete med fastighetsfrågor eller erfarenhet från förskoleverksamhet.
• lätt för att uttrycka dig i tal och skrift
• kunskap och veta hur man hanterar Office 365.
• ekonomisk kunskap och förståelse för den pedagogiska verksamheten.


Som person har du intresse, vilja och förmåga att ge operativt stöd till andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Du sätter dig in i och skapar förståelse för den pedagogiska verksamheten så att du kan omsätta det i konkreta lösningar. Vidare är du analytisk, gör omvärldsbevakningar och ser samband så att du kan sätta in förvaltningens lokalförsörjningsbehov i större sammanhang.

Du tar gärna egna initiativ och ser till att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar själv eller tillsammans med andra. I din roll tar du ansvar för åtgärder, projekt och resurser samtidigt som du ser till att uppsatta mål nås. Det ligger i ditt ansvar att du upprättar tydliga mål, planerar ditt arbete i god tid, använder tiden effektivt och arbetar systematiskt. Du ser helt enkelt till att arbetet slutförs och följs upp.

Det är meriterande med yrkesbakgrund inom pedagogisk verksamhet

Vi gör urval och intervjuar löpande så välkommen med din ansökan så snart som möjligt!


ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Visa mindre