Lediga jobb som Städare/Lokalvårdare i Göteborg

Se lediga jobb som Städare/Lokalvårdare i Göteborg. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Göteborg som finns hos arbetsgivaren.

Städare (100%)

Städföretag Housekeeping Långedrag AB söker städare/lokalvårdare (tillsvidare anställning på heltid, Måndag - Fredag, kl.08:00-17:00) Gillar du att städa, vill ha ett heltidsjobb måndag till fredag, bra och stöttande team, fast månadslön, stabilitet och tillväxtmöjligheter, då är det här jobbet för dig! Om du talar engelska, har erfarenhet av hemstädning och B-körkort (personbil behövs ej), ansök genom att skicka ditt CV till [email protected] OBS! Engels... Visa mer
Städföretag Housekeeping Långedrag AB söker städare/lokalvårdare (tillsvidare anställning på heltid, Måndag - Fredag, kl.08:00-17:00)
Gillar du att städa, vill ha ett heltidsjobb måndag till fredag, bra och stöttande team, fast månadslön, stabilitet och tillväxtmöjligheter, då är det här jobbet för dig!
Om du talar engelska, har erfarenhet av hemstädning och B-körkort (personbil behövs ej), ansök genom att skicka ditt CV till [email protected]
OBS! Engelska och B-körkort är ett krav!
Hoppas vi ses snart! Visa mindre

Hemstädare till Freska Göteborg!

Har du erfarenhet av hemstädning och vill arbeta inom ett företag som ger dig möjlighet att växa och utvecklas? Eller är du i början av din karriär och vill arbeta på ett företag som erbjuder högkvalitativ utbildning och en trygg anställning? Ansök om att bli en av våra fantastiska hemstädare! Freska - Mer än bara en städfirma ???? Freska är ett av de snabbast växande företagen med ett mål i sikte; att göra Freska till den bästa och mest rekommenderade arb... Visa mer
Har du erfarenhet av hemstädning och vill arbeta inom ett företag som ger dig möjlighet att växa och utvecklas? Eller är du i början av din karriär och vill arbeta på ett företag som erbjuder högkvalitativ utbildning och en trygg anställning? Ansök om att bli en av våra fantastiska hemstädare!
Freska - Mer än bara en städfirma ????
Freska är ett av de snabbast växande företagen med ett mål i sikte; att göra Freska till den bästa och mest rekommenderade arbetsplatsen för hemstädare i Europa. Faktum är att våra värderingar; Människor först, Tillväxt och Ansvarstagande symboliserar hur vi arbetar för att göra Freska till den bästa arbetsplatsen. Ditt dagliga arbete, framtida mål och ambitioner är viktiga för oss. Vi har bland annat utvecklat en karriärväg för våra hemstädare samt daglig support för att få arbetet att fungera så smidigt som möjligt. Oavsett om detta är ett jobb för dig som vill avancera i din karriär, en trygg anställning eller till och med börja ditt första jobb här i Sverige, vi finns här för dig!
Vi har kommit en lång väg för att nå vårt mål och strävar alltid efter att hitta vägar för att utvecklas. Hittills har vi möjlighet att erbjuda våra anställda:
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Betald restid mellan kunder
Karriärmöjligheter
Utbildning och coachning inom hemstädning
Ett sammansvetsat team med en teamledare som stödjer dig i det dagliga arbetet
Omedelbart stöd från kontoret under din arbetsdag
Möjlighet att påverka din lön genom bonus
Stadigt schema som låses sju dagar innan
Övertid betalas alltid ut varje månad, ingen tidsbank!
Ett timkontrakt med möjlighet att få garanterade timmar

Om jobbet ????
Du kommer att arbeta i våra kunders mest älskade plats - deras hem. En hemstädning inkluderar att damma, dammsuga och moppa. Det är en stor fördel om du har känsla för detaljer. Ditt primära arbetsverktyg är vår Freska Pro-app där du kommer att se ditt schema, information om kunden och allmän information om Freska.
Med det sagt, att vara hemstädare kommer också med ett visst ansvar därför söker vi någon som:
talar svenska eller engelska
kan arbeta flexibelt mellan våra arbetstider 07.00-18.00
har ett giltigt arbetstillstånd
har körkort och tillgång till bil, fördel men inget krav
Har erfarenhet av städning, meriterande men inget krav

Så vad är nästa steg?
1. Ansök!
2. Chatta med vår vän Hubert så att vi kan lära känna dig bättre
3. Boka din tid och kom till kontoret för en intervju
4. Visa oss dina städkunskaper
5. Du får jobbet!
6. Se vår digitala onboarding
7. Onboarding med din arbetsledare
8. Utbildning med din teamledare
9. Börja jobba, lycka till!
Ansök nu! Visa mindre

Home cleaner to Freska Gothenburg!

Do you have experience in home cleaning and want to work within a company that gives the opportunity to grow and develop? Or are you in the beginning of your career and want to work in a company that offers high quality training and a safe employment? Apply to become one of our amazing home cleaners! Freska - More than just a cleaning company ???? Freska is one of the fastest growing companies with one goal in mind; to make Freska the best, most recommende... Visa mer
Do you have experience in home cleaning and want to work within a company that gives the opportunity to grow and develop? Or are you in the beginning of your career and want to work in a company that offers high quality training and a safe employment? Apply to become one of our amazing home cleaners!
Freska - More than just a cleaning company ????
Freska is one of the fastest growing companies with one goal in mind; to make Freska the best, most recommended workplace for service workers in Europe. In fact, our values; People first, Growth and Responsibility symbolize ways that we are working to make Freska a better workplace. Your day to day work, future goals and ambitions matter to us. Among other things we have developed a career path for our home cleaners as well as a support system to try to make everyday work life run as smoothly as possible. No matter if this is a job for you who wants to advance in your career, a safe employment or even start your first job here in Sweden, we are here for you!
We have come a long way to reach our goal and are always striving to find ways to improve. So far we have the possibility to offer our employees:
Collective agreement
Health benefits
Paid travel time between customers
Career opportunities
Training and coaching in home cleaning
A tight-knit team with a team leader to support you in the daily work
Immediate support from the office during your working day
Possibility to affect your salary through bonuses
Steady schedule that locks seven days prior
Overtime is always paid every month, no timebank!
An hourly contract with possibility to get guaranteed hours

About the job ????
You will work in our customers most beloved place - their home. A home cleaning includes dusting, vacuuming and mopping. It is of great advantage if you have a sense of details. Your primary work tool will be our Freska Pro app where you will be able to see your schedule, customer information and general information about Freska.
With that being said, being a home cleaner also comes with some responsibility, therefore we are looking for someone who:
Speaks Swedish or English
Can work flexibly between our working hours 07.00-18.00.
Has a valid working permit
Has experience in cleaning, advantage but no requirement

So where do we go from here?
1. Apply!
2. Chat to our friend Hubert so we can get to know you better
3. Book your time and come to the office for an interview
4. Show us your cleaning skills
5. You’re hired!
6. Watch our digital onboarding
7. Come to the office for an onboarding
8. Go for training with your team leader
9. Start working, good luck!
Apply now! Visa mindre

Cleaner - ????????????? (Gothenburg) ????

Ansök    Jun 10    Hembry AB    Städare/Lokalvårdare
[Svenska & Ukrainian further down] As a cleaner at Hembry, you are responsible for ensuring that your recurring home cleaning customers are satisfied! In order for you to have the right conditions to do a good job, we deliver professional equipment directly to your home. You will also get work clothes, Service-ID and of course support from your colleagues and area manager. Clear information about procedures and your work is easily accessible in our syste... Visa mer
[Svenska & Ukrainian further down]

As a cleaner at Hembry, you are responsible for ensuring that your recurring home cleaning customers are satisfied!
In order for you to have the right conditions to do a good job, we deliver professional equipment directly to your home. You will also get work clothes, Service-ID and of course support from your colleagues and area manager. Clear information about procedures and your work is easily accessible in our systems that you see through the phone.
About you:
You have permit to live and work in Sweden
You speak Swedish or English.
You do not appear in the police's crime register.
A driving license and access to your own car are meritorious.

To get permanent employment with us, you need to have high competence in cleaning, have a good work ethic, support your colleagues, and communicate professionally.
As we offer basic training in connection with employment, we expect you to take responsibility for when you need further training or support.Your ordinary working hours are: Monday - Friday 07:30-17:30. There is also possibility to work evenings and weekends if you wish.
Our benefits:
Secure employment
Collective agreement through the union Kommunal Hemserviceföretagen
ISO 9001 and 14001 certified
Personnel insurance
Liability insurance
Service pension
Health care allowance SEK 1,500/year
Work clothes and contribution to good indoor shoes
Bonus when recruiting skilled cleaners
Wonderful colleagues

Next step:If you have the skills and experience we are looking for, you will be invited to an interview with our area manager. There you will have the opportunity to tell more about yourself and hear more about the position. Upon employment, we will request a copy of the ID card, residence permit and extract from the Police Register.
---Som städare på Hembry ansvarar du för att dina återkommande hemstädningskunder är nöjda!
För att du ska ha rätt förutsättningar att göra ett bra arbete skickas vi professionell utrustning direkt hem till dig. Av Hembry får du även arbetskläder, Service-ID, stöd av dina kollegor och din områdeschef samt bidrag till att köpa bra inneskor. Tydlig information om rutiner och ditt arbete finns lättillgängligt i våra system som du ser genom telefonen.
Om dig:
Du har tillstånd att visats och arbeta i Sverige.
Du talar svenska eller engelska.
Du förekommer inte i polisens belastningsregister.
Körkort och tillgång till egen bil är meriterande.

För att få en tillsvidareanställning hos oss behöver du ha hög kompetens inom städning, god arbetsmoral, samt ställa upp för dina kollegor och kommunicera professionellt.
Då vi erbjuder grundutbildning i samband med anställning har vi förväntningar på att du tar ansvar för när du behöver ytterligare utbildning eller stöd.Arbetstiden är förlagd till vardagar kl 07:30-17:00, men det finns möjlighet till att även arbeta kväll och helg.
Vi erbjuder en provanställning som efter 6 månader övergår i tillsvidareanställning.
Våra fördelar:
Trygg anställning
Kollektivavtal Kommunal Hemserviceföretag
ISO 9001- och 14001-certifierade
Personalförsäkring
Ansvarsförsäkring
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag 1 500 kr/år
Arbetskläder och bidrag till bra inneskor
Bonus vid rekrytering av duktiga städar
Underbara kollegor

Nästa steg:Har du de kompetenser och erfarenheter som vi eftersöker så kommer du att bli inbjuden till en intervju med vår områdeschef. Där får du möjlighet att berätta mer om du själv och höra mer om tjänsten. Vid anställning kommer vi att efterfråga kopia på ID-kort, ev. uppehållstillstånd samt utdrag från Polisregistret.
---?? ???????????? ? Hembry, ?? ???????????? ?? ??, ??? ???? ???????? ??????-??????? ???? ??????????! ??? ???? ??? ?? ???? ??????? ????? ??? ??????? ??????, ?? ? ?????? ??????? ???????????? ??? ??????????? ?? ???????????? ???????????. ??? Hembry ?? ????? ????????? ??????? ????, ???????? ???????????, ????????? ??? ????? ????? ? ????????????? ?????????, ? ????? ????? ?? ????????? ??????? ?????????? ??????. ????? ?????????? ??? ????????? ?? ????? ???????? ????? ???????? ? ????? ????????, ??? ?? ?????? ????? ???????.??? ???:
? ??? ? ?????? ?? ?????????? ? ?????? ? ??????
?? ??????????? ????????? ??? ???????????
?? ?? ????????? ? ????????????? ??????? ????????
????????? ??????????? ?? ?????? ?? ???????? ?????????? ?????????, ??? ?? ? ????'???????

??? ????, ??? ???????? ? ??? ???????? ??????, ?? ??????? ???? ??????? ?????? ??????????? ? ?????????? ?? ?????? ??????? ?????, ? ????? ???????????? ????? ????? ? ?????????? ????????????.
???????? ?? ?????????? ?????? ???????? ????? ????????????????, ?? ????????, ?? ?? ?????? ?????????? ?? ??? ??? ??????? ??????????? ???????? ?? ?????????, ??? ???? ????? ?????????? ??????? ??????? ??????.
?????? ?????? ??????????? ? ????? 7:30-17:00. ????? ? ?????????? ????????? ??????? ?? ? ???????.
?? ?????????? ?????? ? ?????????????? ???????? 6 ???????, ? ????????? ????????? ?????????????????.
???? ????????:
???????????????? ?????? ??????????????? ???????, ? ????????? ????????????????? ?? ????????? ??????
??????????? ??????? Kommunal Hemserviceföretag
?????????? ISO 9001 and 14001
??????????? ?????????
??????????? ????????????????
?????????? ??????
???????? ?? ???????????? ? ???? 1500 ????????? ???? ?? ???.
?????? ?? ????? ??????? ?????? ??? ??????
????? ??? ?????? ?????????????? ?????????????
?????? ??????

????????? ????:???? ? ??? ? ????????? ??????? ?? ??????, ??? ????????? ?? ?????????? ? ????? ???????????? ??????????. ??? ?? ???????? ?????????? ?????????? ?????? ??? ???? ?? ?????? ?????? ??? ???????. ??? ???????????????? ?? ????????? ??? ?????? ????? ??????????? ????? ???????? ?? ?????????? ?? ??????? ? ???????. Visa mindre

Ekonomistäd söker lokalvårdare/Resurs med B-körkort

Platsbeskrivning: Ekonomistäd erbjuder total städservice och fastighetsskötsel inriktad mot företag och privatpersoner. Kvalitet, ansvar och goda relationer till kunder såväl som till personal är viktiga komponenter i detta väletablerade företag. Ekonomistäd grundades 1990 i Jönköping och växer kraftigt. Vi har kollektivavtal och är certifierade enligt ISO 9001 samt 14001. Arbetsuppgifter: Vi ser att du har erfarenhet av lokalvård så som hemstädning, konto... Visa mer
Platsbeskrivning:
Ekonomistäd erbjuder total städservice och fastighetsskötsel inriktad mot företag och privatpersoner. Kvalitet, ansvar och goda relationer till kunder såväl som till personal är viktiga komponenter i detta väletablerade företag. Ekonomistäd grundades 1990 i Jönköping och växer kraftigt. Vi har kollektivavtal och är certifierade enligt ISO 9001 samt 14001.
Arbetsuppgifter:
Vi ser att du har erfarenhet av lokalvård så som hemstädning, kontorsstädning, trappstädning, flyttstädning. Vi ser även att du är självgående och ser det som utvecklande att göra en bra arbetsinsats för våra kunder.
Arbetsuppgifterna är varierande. Under en arbetsdag åker du runt till kunder enligt schema och sköter hand om städningen. Därför är körkort ett krav för denna tjänst.
Om Dig:
Vi ser att du har erfarenhet inom lokalvård så som kontorsstädning, hemstädning, byggstädning, flyttstädning osv. och att du är självgående och ser det som utvecklande att göra en bra arbetsinsats för våra kunder. Som person är du positiv, kommunikativ, noggrann och samarbetsvillig. Vi vill att du har blick för helhet och sammanhang. Vid anställning kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Tjänsten är på ca 70%
Tillträde: Snarast
OBS! För denna tjänsten är B-körkort ett krav
Kompetens: Kontorsstädning, Hemstädning, Flyttstädning, Trappstädning
OBS! Endast skriftliga ansökningar till: [email protected] Visa mindre

Lokalvårdare till Grundskoleförvaltningen, Nordost

I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen. Bli en av oss! Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att: • öka kvaliteten i undervisningen för att ö... Visa mer
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, anpassad grundskola, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 138 kommunala grundskolor där nästan 47 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi en lokalvårdare till skolor i Nordöstra Göteborg.

Vårt arbete gör skillnad och vi söker dig som vill vara med på vår resa. Vi erbjuder dig ett rörligt och omväxlande arbete där du arbetar tillsammans med andra lokalvårdare på skolan.

Som lokalvårdare utför du dagliga arbetsuppgifter i skolans lokaler. Du arbetar utifrån fastställda metoder och instruktioner för att säkerställa kvalitén och du bidrar till välstädade och trivsamma lokaler. Vi arbetar utifrån att elever och personal på skolorna ska må bra. Vi vill därför att du tänker utifrån ett ergonomiskt och miljömedvetet perspektiv. Vi följer givna hygienregler och förser dig med arbetskläder för ett proffsigt intryck.

Det är viktigt att du har en hög servicekänsla och trivs med ansvaret att vara en bra vuxen förebild på skolan. Du ingår i en lokalvårdsgrupp men du ska även kunna jobba självständigt och ta egna beslut. Bra kommunikation och samarbete med såväl elever som kollegor inom lokalvården och andra roller på skolan är en förutsättning för att det ska fungera och du ska trivas. Tillsammans hittar vi det bästa upplägget för att elever ska få en så god lärandemiljö som möjligt!

Vi jobbar tillsammans i hela enheten och hjälper varandra vid behov, så det kan även förekomma arbete på andra skolor.

Arbetet utförs dagtid enligt schema efter skolans behov.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Urval och intervjuer sker löpande.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har SRY-utbildning eller annan yrkesutbildning inom lokalvård som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har flera års erfarenhet av lokalvård. Det är ett krav att du har flera års erfarenhet av storstädning, golvvård och höghöjdsstädning.

Som person är du flexibel, du tycker om ett varierande arbete och kan snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Vidare är du ansvarsfull, serviceinriktad, och positiv i ditt bemötande. Du har mycket god förmåga att kunna arbeta tillsammans med andra men du ska även kunna arbeta självständigt efter arbetsschema och instruktioner.

Det krävs bra kommunikation och dialog samt att kunna arbeta efter en arbetsbeskrivning och säkerhetsföreskrifter, därför ska du ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.

Du har grundläggande IT-kunskaper för hantering av personalsystem och e-post. Du har även grundläggande kunskaper med att hantera smartphone för att använda personalsystem samt kommunicera via mail med chef, samordnare och kollegor.

För dig är det självklart att vara ett ansikte utåt för verksamheten och att sätta elevens bästa i fokus. Det krävs att du är noggrann i ditt arbete och tar ansvar för att arbetet blir utfört enligt schema och frekvens. Tjänsten kräver att du har lätt för att anpassa dig efter ändrade förutsättningar i arbetet.

Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.

Välkommen med din ansökan!ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Visa mindre

Serviceassistent extra Göteborg

Vi söker personal till hemstäd Just nu söker vi nya kollegor till vårt team i Göteborg . Vi kallar oss Serviceassistenter, eftersom vårt uppdrag går ut på att hjälpa våra kunder att göra rent och fint hemma, så att de kan få tid över till att göra annat istället. Som Serviceassistent har du en viktig roll, både i vårt team och för våra kunder. Du arbetar självständigt ute hos kunderna med städtjänster som dammsugning, damning och moppning. Du jobbar både h... Visa mer
Vi söker personal till hemstäd
Just nu söker vi nya kollegor till vårt team i Göteborg . Vi kallar oss Serviceassistenter, eftersom vårt uppdrag går ut på att hjälpa våra kunder att göra rent och fint hemma, så att de kan få tid över till att göra annat istället. Som Serviceassistent har du en viktig roll, både i vårt team och för våra kunder. Du arbetar självständigt ute hos kunderna med städtjänster som dammsugning, damning och moppning. Du jobbar både hos företag och i privata hem, alltid med samma omsorg om detaljer och det lilla extra, som visar att du är ett proffs med engagemang och yrkesstolthet.
Som serviceassistent jobbar du i privata hem och hos företag med att:
Dammsuga och damma
Moppa golv och rengöra ytor
Flyttstäda
Piffa och ge kunden det där lilla extra

… med mera, som du får lära dig här hos oss.
Vi söker dig
… som har en stark känsla för kvalitet och ett driv att göra kunden nöjd och glad. Att vara punktlig och noggrann är självklart för dig. Du är engagerad och positiv, och precis som vi anser du att städning är ett hantverk som blir bäst när det sköts av oss proffs. Du tycker om att arbeta självständigt, men är också en lagspelare då du ibland arbetar tillsammans med andra i teamet.
Kollektivavtal och schyssta villkor — självklart
HomeMaid är en drivande kraft som har lyft och byggt upp städtjänster till en professionell bransch med schyssta villkor, rimliga löner och kollektivavtal. Vi jobbar med en intern skola, HomeMaid Academy, för att alla våra medarbetare ska få utvecklas i sin yrkesroll och vi har flera olika karriärmöjligheter inom företaget. Många av våra kollegor har varit anställda hos oss länge och startade som Serviceassistenter för att därifrån gå vidare till roller som Teamledare, Områdesansvariga och Distriktschefer. Vi tror att vi är som bäst när vi jobbar tillsammans och bygger vår arbetsplats med visionen – bättre tillsammans.
För att passa in i den här rollen hos oss vill vi att Du…
Förstår och pratar grundläggande svenska eller engelska
Har körkort och tillgång till egen bil
Kan arbeta flexibla arbetstider mellan klockan 7 och 17

Vi blir extra glada om du:
Tidigare har arbetat inom hemstädning eller liknande tjänster.

Placering:Göteborg
Anställning:timmar -30% med 6 månader provanställning
Tillträde:Intervjuer sker löpande
Lön:Enligt kollektivavtal
Varmt välkommen med din ansökan!
Sedan mitten av 90-talet har HomeMaids medarbetare hjälpt tusentals kunder till en renare, mer trivsam vardag genom att serva med hemstädning, företagsstädning, fastighetsstäd, fönsterputs och mycket mer. Detta är den enkla, tydliga idé på vilken HomeMaid grundades 1997: Att göra vardagen lättare för sina kunder. Det visade sig snabbt vara ett framgångskoncept. Sedan 2000 ligger huvudkontoret i Halmstad, men HomeMaid finns idag från Skåne i söder till Sundsvall i norr. Bolaget är börsnoterat sedan november 2005. Som medlem i Almegas branschorganisation för hushållsnära tjänster driver vi frågan om försäkringar, pensionsavtal och trygghet på arbetet. Vi har självklart kollektivavtal och bygger tillsammans med våra ca 1000 medarbetare en bra värderingsstyrd arbetsplats med visionen Bättre tillsammans. Läs gärna mer på homemaid.se/jobba hos oss. Visa mindre

Facility Service

Ansök    Jun 8    Recruitive AB    Städare/Lokalvårdare
Om tjänsten Älskar du att göra människors dag lite ljusare? Har du en passion för service och strävar efter att leverera utmärkt kundupplevelse? Då kan detta vara drömjobbet för dig! Vi söker efter en engagerad och serviceinriktad person för att ansluta sig till vår kund på Lindholmen. På vårt företag sätter vi kundnöjdhet i första rummet och strävar alltid efter att leverera resultat av högsta kvalitet. I din roll kommer du både sköta den dagliga städnin... Visa mer
Om tjänsten
Älskar du att göra människors dag lite ljusare? Har du en passion för service och strävar efter att leverera utmärkt kundupplevelse? Då kan detta vara drömjobbet för dig!

Vi söker efter en engagerad och serviceinriktad person för att ansluta sig till vår kund på Lindholmen. På vårt företag sätter vi kundnöjdhet i första rummet och strävar alltid efter att leverera resultat av högsta kvalitet. I din roll kommer du både sköta den dagliga städningen av kontorsutrymmen men även ta hand om alla hyresgäster och besökare på bästa sätt!

Dina arbetsuppgifter
- Utföra städning på ett noggrant och effektivt sätt för att säkerställa hög kvalitet på arbetet.
- Interagera professionellt med kunder och hyresgäster och ge enastående service vid varje tillfälle.
- Följa säkerhetsföreskrifter och använda lämplig utrustning för att utföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt.
- Samarbeta med teamet för att uppnå gemensamma mål och leverera en överlägsen kundupplevelse.

Din profil
- Erfarenhet av städning är ett krav för tjänsten men vi välkomnar alla som är villiga att lära och växa i rollen.
- Utmärkta kommunikationsförmåga i svenska och förmåga att arbeta väl i team.
- Serviceinriktad attityd och önskan att göra kunderna nöjda.
- Förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ när det behövs.

Om företaget
Vad vi erbjuder:

- En positiv arbetsmiljö: Vi värdesätter en positiv atmosfär där varje medlem i teamet känner sig uppskattad och motiverad att göra sitt bästa.
- Konkurrenskraftig ersättning: Vi erbjuder en konkurrenskraftig lön och förmåner för att erkänna ditt hårda arbete och engagemang.

Om oss
Recruitive är en tjänsteleverantör inom rekrytering och bemanning med ett heltäckande erbjudande inom tjänstemannasektorn i Stockholm, Göteborg, Borås, Eskilstuna, Örebro och Västerås.

Vi är ett auktoriserat Bemanning- & Rekryteringsföretag och har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbundet. Alla våra anställda erbjuds friskvårdsbidrag, företagshälsovård och AW varje månad. Som anställd på Recruitive får du även en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll och säkerställa att du trivs på din arbetsplats.

Vi rekryterar morgondagens kunder och tar din personlighet på allvar! Vi är därför alltid på jakt efter nya medarbetare som vill till ett spännande företag med personalen i första rummet! Visa mindre

Städare - ????????????? (Göteborg) ????

Ansök    Jun 10    Hembry AB    Städare/Lokalvårdare
[English &Ukrainian; further down] As a cleaner at Hembry, you are responsible for ensuring that your recurring home cleaning customers are satisfied! In order for you to have the right conditions to do a good job, we deliver professional equipment directly to your home. You will also get work clothes, Service-ID and of course support from your colleagues and area manager. Clear information about procedures and your work is easily accessible in our syste... Visa mer
[English &Ukrainian; further down]

As a cleaner at Hembry, you are responsible for ensuring that your recurring home cleaning customers are satisfied!
In order for you to have the right conditions to do a good job, we deliver professional equipment directly to your home. You will also get work clothes, Service-ID and of course support from your colleagues and area manager. Clear information about procedures and your work is easily accessible in our systems that you see through the phone.
About you:
You have permit to live and work in Sweden
You speak Swedish or English.
You do not appear in the police's crime register.
A driving license and access to your own car are meritorious.

To get permanent employment with us, you need to have high competence in cleaning, have a good work ethic, support your colleagues, and communicate professionally.
As we offer basic training in connection with employment, we expect you to take responsibility for when you need further training or support.Your ordinary working hours are: Monday - Friday 07:30-17:30. There is also possibility to work evenings and weekends if you wish.
Our benefits:
Secure employment
Collective agreement through the union Kommunal Hemserviceföretagen
ISO 9001 and 14001 certified
Personnel insurance
Liability insurance
Service pension
Health care allowance SEK 1,500/year
Work clothes and contribution to good indoor shoes
Bonus when recruiting skilled cleaners
Wonderful colleagues

Next step:If you have the skills and experience we are looking for, you will be invited to an interview with our area manager. There you will have the opportunity to tell more about yourself and hear more about the position. Upon employment, we will request a copy of the ID card, residence permit and extract from the Police Register.
---Som städare på Hembry ansvarar du för att dina återkommande hemstädningskunder är nöjda!
För att du ska ha rätt förutsättningar att göra ett bra arbete skickas vi professionell utrustning direkt hem till dig. Av Hembry får du även arbetskläder, Service-ID, stöd av dina kollegor och din områdeschef samt bidrag till att köpa bra inneskor. Tydlig information om rutiner och ditt arbete finns lättillgängligt i våra system som du ser genom telefonen.
Om dig:
Du har tillstånd att visats och arbeta i Sverige.
Du talar svenska eller engelska.
Du förekommer inte i polisens belastningsregister.
Körkort och tillgång till egen bil är meriterande.

För att få en tillsvidareanställning hos oss behöver du ha hög kompetens inom städning, god arbetsmoral, samt ställa upp för dina kollegor och kommunicera professionellt.
Då vi erbjuder grundutbildning i samband med anställning har vi förväntningar på att du tar ansvar för när du behöver ytterligare utbildning eller stöd.Arbetstiden är förlagd till vardagar kl 07:30-17:00, men det finns möjlighet till att även arbeta kväll och helg.
Vi erbjuder en provanställning som efter 6 månader övergår i tillsvidareanställning.
Våra fördelar:
Trygg anställning
Kollektivavtal Kommunal Hemserviceföretag
ISO 9001- och 14001-certifierade
Personalförsäkring
Ansvarsförsäkring
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag 1 500 kr/år
Arbetskläder och bidrag till bra inneskor
Bonus vid rekrytering av duktiga städar
Underbara kollegor

Nästa steg:Har du de kompetenser och erfarenheter som vi eftersöker så kommer du att bli inbjuden till en intervju med vår områdeschef. Där får du möjlighet att berätta mer om du själv och höra mer om tjänsten. Vid anställning kommer vi att efterfråga kopia på ID-kort, ev. uppehållstillstånd samt utdrag från Polisregistret.
---?? ???????????? ? Hembry, ?? ???????????? ?? ??, ??? ???? ???????? ??????-??????? ???? ??????????! ??? ???? ??? ?? ???? ??????? ????? ??? ??????? ??????, ?? ? ?????? ??????? ???????????? ??? ??????????? ?? ???????????? ???????????. ??? Hembry ?? ????? ????????? ??????? ????, ???????? ???????????, ????????? ??? ????? ????? ? ????????????? ?????????, ? ????? ????? ?? ????????? ??????? ?????????? ??????. ????? ?????????? ??? ????????? ?? ????? ???????? ????? ???????? ? ????? ????????, ??? ?? ?????? ????? ???????.??? ???:
? ??? ? ?????? ?? ?????????? ? ?????? ? ??????
?? ??????????? ????????? ??? ???????????
?? ?? ????????? ? ????????????? ??????? ????????
????????? ??????????? ?? ?????? ?? ???????? ?????????? ?????????, ??? ?? ? ????'???????

??? ????, ??? ???????? ? ??? ???????? ??????, ?? ??????? ???? ??????? ?????? ??????????? ? ?????????? ?? ?????? ??????? ?????, ? ????? ???????????? ????? ????? ? ?????????? ????????????.
???????? ?? ?????????? ?????? ???????? ????? ????????????????, ?? ????????, ?? ?? ?????? ?????????? ?? ??? ??? ??????? ??????????? ???????? ?? ?????????, ??? ???? ????? ?????????? ??????? ??????? ??????.
?????? ?????? ??????????? ? ????? 7:30-17:00. ????? ? ?????????? ????????? ??????? ?? ? ???????.
?? ?????????? ?????? ? ?????????????? ???????? 6 ???????, ? ????????? ????????? ?????????????????.
???? ????????:
???????????????? ?????? ??????????????? ???????, ? ????????? ????????????????? ?? ????????? ??????
??????????? ??????? Kommunal Hemserviceföretag
?????????? ISO 9001 and 14001
??????????? ?????????
??????????? ????????????????
?????????? ??????
???????? ?? ???????????? ? ???? 1500 ????????? ???? ?? ???.
?????? ?? ????? ??????? ?????? ??? ??????
????? ??? ?????? ?????????????? ?????????????
?????? ??????

????????? ????:???? ? ??? ? ????????? ??????? ?? ??????, ??? ????????? ?? ?????????? ? ????? ???????????? ??????????. ??? ?? ???????? ?????????? ?????????? ?????? ??? ???? ?? ?????? ?????? ??? ???????. ??? ???????????????? ?? ????????? ??? ?????? ????? ??????????? ????? ???????? ?? ?????????? ?? ??????? ? ???????. Visa mindre

Cleaner - ????????????? (Gothenburg) ????

Ansök    Jun 7    Hembry AB    Städare/Lokalvårdare
[Svenska & Ukrainian further down] As a cleaner at Hembry, you are responsible for ensuring that your recurring home cleaning customers are satisfied! In order for you to have the right conditions to do a good job, we deliver professional equipment directly to your home. You will also get work clothes, Service-ID and of course support from your colleagues and area manager. Clear information about procedures and your work is easily accessible in our syste... Visa mer
[Svenska & Ukrainian further down]

As a cleaner at Hembry, you are responsible for ensuring that your recurring home cleaning customers are satisfied!
In order for you to have the right conditions to do a good job, we deliver professional equipment directly to your home. You will also get work clothes, Service-ID and of course support from your colleagues and area manager. Clear information about procedures and your work is easily accessible in our systems that you see through the phone.
About you:
You have permit to live and work in Sweden
You speak Swedish or English.
You do not appear in the police's crime register.
A driving license and access to your own car are meritorious.

To get permanent employment with us, you need to have high competence in cleaning, have a good work ethic, support your colleagues, and communicate professionally.
As we offer basic training in connection with employment, we expect you to take responsibility for when you need further training or support.Your ordinary working hours are: Monday - Friday 07:30-17:30. There is also possibility to work evenings and weekends if you wish.
Our benefits:
Secure employment
Collective agreement through the union Kommunal Hemserviceföretagen
ISO 9001 and 14001 certified
Personnel insurance
Liability insurance
Service pension
Health care allowance SEK 1,500/year
Work clothes and contribution to good indoor shoes
Bonus when recruiting skilled cleaners
Wonderful colleagues

Next step:If you have the skills and experience we are looking for, you will be invited to an interview with our area manager. There you will have the opportunity to tell more about yourself and hear more about the position. Upon employment, we will request a copy of the ID card, residence permit and extract from the Police Register.
---Som städare på Hembry ansvarar du för att dina återkommande hemstädningskunder är nöjda!
För att du ska ha rätt förutsättningar att göra ett bra arbete skickas vi professionell utrustning direkt hem till dig. Av Hembry får du även arbetskläder, Service-ID, stöd av dina kollegor och din områdeschef samt bidrag till att köpa bra inneskor. Tydlig information om rutiner och ditt arbete finns lättillgängligt i våra system som du ser genom telefonen.
Om dig:
Du har tillstånd att visats och arbeta i Sverige.
Du talar svenska eller engelska.
Du förekommer inte i polisens belastningsregister.
Körkort och tillgång till egen bil är meriterande.

För att få en tillsvidareanställning hos oss behöver du ha hög kompetens inom städning, god arbetsmoral, samt ställa upp för dina kollegor och kommunicera professionellt.
Då vi erbjuder grundutbildning i samband med anställning har vi förväntningar på att du tar ansvar för när du behöver ytterligare utbildning eller stöd.Arbetstiden är förlagd till vardagar kl 07:30-17:00, men det finns möjlighet till att även arbeta kväll och helg.
Vi erbjuder en provanställning som efter 6 månader övergår i tillsvidareanställning.
Våra fördelar:
Trygg anställning
Kollektivavtal Kommunal Hemserviceföretag
ISO 9001- och 14001-certifierade
Personalförsäkring
Ansvarsförsäkring
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag 1 500 kr/år
Arbetskläder och bidrag till bra inneskor
Bonus vid rekrytering av duktiga städar
Underbara kollegor

Nästa steg:Har du de kompetenser och erfarenheter som vi eftersöker så kommer du att bli inbjuden till en intervju med vår områdeschef. Där får du möjlighet att berätta mer om du själv och höra mer om tjänsten. Vid anställning kommer vi att efterfråga kopia på ID-kort, ev. uppehållstillstånd samt utdrag från Polisregistret.
---?? ???????????? ? Hembry, ?? ???????????? ?? ??, ??? ???? ???????? ??????-??????? ???? ??????????! ??? ???? ??? ?? ???? ??????? ????? ??? ??????? ??????, ?? ? ?????? ??????? ???????????? ??? ??????????? ?? ???????????? ???????????. ??? Hembry ?? ????? ????????? ??????? ????, ???????? ???????????, ????????? ??? ????? ????? ? ????????????? ?????????, ? ????? ????? ?? ????????? ??????? ?????????? ??????. ????? ?????????? ??? ????????? ?? ????? ???????? ????? ???????? ? ????? ????????, ??? ?? ?????? ????? ???????.??? ???:
? ??? ? ?????? ?? ?????????? ? ?????? ? ??????
?? ??????????? ????????? ??? ???????????
?? ?? ????????? ? ????????????? ??????? ????????
????????? ??????????? ?? ?????? ?? ???????? ?????????? ?????????, ??? ?? ? ????'???????

??? ????, ??? ???????? ? ??? ???????? ??????, ?? ??????? ???? ??????? ?????? ??????????? ? ?????????? ?? ?????? ??????? ?????, ? ????? ???????????? ????? ????? ? ?????????? ????????????.
???????? ?? ?????????? ?????? ???????? ????? ????????????????, ?? ????????, ?? ?? ?????? ?????????? ?? ??? ??? ??????? ??????????? ???????? ?? ?????????, ??? ???? ????? ?????????? ??????? ??????? ??????.
?????? ?????? ??????????? ? ????? 7:30-17:00. ????? ? ?????????? ????????? ??????? ?? ? ???????.
?? ?????????? ?????? ? ?????????????? ???????? 6 ???????, ? ????????? ????????? ?????????????????.
???? ????????:
???????????????? ?????? ??????????????? ???????, ? ????????? ????????????????? ?? ????????? ??????
??????????? ??????? Kommunal Hemserviceföretag
?????????? ISO 9001 and 14001
??????????? ?????????
??????????? ????????????????
?????????? ??????
???????? ?? ???????????? ? ???? 1500 ????????? ???? ?? ???.
?????? ?? ????? ??????? ?????? ??? ??????
????? ??? ?????? ?????????????? ?????????????
?????? ??????

????????? ????:???? ? ??? ? ????????? ??????? ?? ??????, ??? ????????? ?? ?????????? ? ????? ???????????? ??????????. ??? ?? ???????? ?????????? ?????????? ?????? ??? ???? ?? ?????? ?????? ??? ???????. ??? ???????????????? ?? ????????? ??? ?????? ????? ??????????? ????? ???????? ?? ?????????? ?? ??????? ? ???????. Visa mindre

Sommarjobb i Göteborg - Lokalvårdare kväll

Letar du efter sommarjobbet där du under trygga anställningsförhållanden får utveckla din servicekänsla i ett varierande och självständigt arbete hos Göteborgs nöjdaste företagskunder? Sök sommarjobb hos oss på Bohus! Här blir du väl omhändertagen och en del av vår fantastiska serviceorganisation med fler än 550 duktiga kollegor. Bohus uppdrag är att på bästa sätt serva våra kunder och det gör vi med allt från städ- och vaktmästeritjänster till uthyrnin... Visa mer
Letar du efter sommarjobbet där du under trygga anställningsförhållanden får utveckla din servicekänsla i ett varierande och självständigt arbete hos Göteborgs nöjdaste företagskunder? Sök sommarjobb hos oss på Bohus! Här blir du väl omhändertagen och en del av vår fantastiska serviceorganisation med fler än 550 duktiga kollegor.

Bohus uppdrag är att på bästa sätt serva våra kunder och det gör vi med allt från städ- och vaktmästeritjänster till uthyrning av kaffemaskiner och fruktleveranser. Bli en del av vårt härliga servicegäng och sök sommarjobb inom lokalvård redan idag! 

Som lokalvårdare arbetar du självständigt enligt schema hos en eller flera av våra företagskunder. I jobbet ingår daglig städning, skötsel av kaffemaskiner, beställning av material och såklart kontakt med våra trevliga kunder. Vi söker nu dig som kan jobba mellan juni och augusti på vardagar efter klockan 16.00.

Självklart får du en bra upplärning i arbetet och det finns alltid möjlighet att få kontakt och hjälp av en duktig kollega eller arbetsledare. Det viktigaste är inte tidigare arbetslivserfarenhet utan att du har en bra servicekänsla och är villig att lära dig!

Om rollen
Som sommarjobbare på kvällstid så jobbar du ett par dagar i veckan och du arbetar i Göteborg med omnejd. Efter sommarvikariatet finns det goda möjligheter att få fortsatt anställning. 

Vår kandidat
För att trivas som lokalvårdare är du serviceinriktad, ordningsam och trivs med att jobba självständigt. Du har lätt för att anpassa dig till kundernas önskemål och självklart förstår du vikten av att komma i tid och ta ansvar för att dina arbetsuppgifter utförs på bästa sätt.

För att sommarjobba hos oss:

- Arbetstiden är måndag-fredag på deltid med chans att jobba upp till 25 timmar per vecka, arbetstid från ca 16.00
- Förstår du och kan göra dig förstådd på svenska

Meriterande – men inte ett krav:
- Vana av yrkesmässig städning eller annat servicearbete

Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta personalassistent Cassandra Möller på e-post [email protected]. Vi ser fram emot din ansökan och du får alltid en bekräftelse på att vi mottagit den. Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!

Kort om Bohus- Ägarlett serviceföretag grundat 1986

- Västsveriges starkaste servicekoncept

- Över 2 000 nöjda företagskunder

- Fler än 550 anställda

- Finns i Göteborg med omnejd samt i Alingsås och Borås

- Certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö – ISO 9001, 14001 och 45001

- Kollektivavtalsbundet företag med de förmåner och försäkringar som en trygg anställning ska innebära.Några av våra populära tjänster- Städning

- Kaffemaskiner

- Frukt

- Växter

- Skrivare

- Vaktmästeritjänster

- Webbshop - allt till kontoret!

- Entrémattor Läs gärna mer om oss på vår hemsida: http://www.bohus.se Visa mindre

Städare - ????????????? (Göteborg) ????

Ansök    Jun 7    Hembry AB    Städare/Lokalvårdare
[English &Ukrainian; further down] As a cleaner at Hembry, you are responsible for ensuring that your recurring home cleaning customers are satisfied! In order for you to have the right conditions to do a good job, we deliver professional equipment directly to your home. You will also get work clothes, Service-ID and of course support from your colleagues and area manager. Clear information about procedures and your work is easily accessible in our syste... Visa mer
[English &Ukrainian; further down]

As a cleaner at Hembry, you are responsible for ensuring that your recurring home cleaning customers are satisfied!
In order for you to have the right conditions to do a good job, we deliver professional equipment directly to your home. You will also get work clothes, Service-ID and of course support from your colleagues and area manager. Clear information about procedures and your work is easily accessible in our systems that you see through the phone.
About you:
You have permit to live and work in Sweden
You speak Swedish or English.
You do not appear in the police's crime register.
A driving license and access to your own car are meritorious.

To get permanent employment with us, you need to have high competence in cleaning, have a good work ethic, support your colleagues, and communicate professionally.
As we offer basic training in connection with employment, we expect you to take responsibility for when you need further training or support.Your ordinary working hours are: Monday - Friday 07:30-17:30. There is also possibility to work evenings and weekends if you wish.
Our benefits:
Secure employment
Collective agreement through the union Kommunal Hemserviceföretagen
ISO 9001 and 14001 certified
Personnel insurance
Liability insurance
Service pension
Health care allowance SEK 1,500/year
Work clothes and contribution to good indoor shoes
Bonus when recruiting skilled cleaners
Wonderful colleagues

Next step:If you have the skills and experience we are looking for, you will be invited to an interview with our area manager. There you will have the opportunity to tell more about yourself and hear more about the position. Upon employment, we will request a copy of the ID card, residence permit and extract from the Police Register.
---Som städare på Hembry ansvarar du för att dina återkommande hemstädningskunder är nöjda!
För att du ska ha rätt förutsättningar att göra ett bra arbete skickas vi professionell utrustning direkt hem till dig. Av Hembry får du även arbetskläder, Service-ID, stöd av dina kollegor och din områdeschef samt bidrag till att köpa bra inneskor. Tydlig information om rutiner och ditt arbete finns lättillgängligt i våra system som du ser genom telefonen.
Om dig:
Du har tillstånd att visats och arbeta i Sverige.
Du talar svenska eller engelska.
Du förekommer inte i polisens belastningsregister.
Körkort och tillgång till egen bil är meriterande.

För att få en tillsvidareanställning hos oss behöver du ha hög kompetens inom städning, god arbetsmoral, samt ställa upp för dina kollegor och kommunicera professionellt.
Då vi erbjuder grundutbildning i samband med anställning har vi förväntningar på att du tar ansvar för när du behöver ytterligare utbildning eller stöd.Arbetstiden är förlagd till vardagar kl 07:30-17:00, men det finns möjlighet till att även arbeta kväll och helg.
Vi erbjuder en provanställning som efter 6 månader övergår i tillsvidareanställning.
Våra fördelar:
Trygg anställning
Kollektivavtal Kommunal Hemserviceföretag
ISO 9001- och 14001-certifierade
Personalförsäkring
Ansvarsförsäkring
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag 1 500 kr/år
Arbetskläder och bidrag till bra inneskor
Bonus vid rekrytering av duktiga städar
Underbara kollegor

Nästa steg:Har du de kompetenser och erfarenheter som vi eftersöker så kommer du att bli inbjuden till en intervju med vår områdeschef. Där får du möjlighet att berätta mer om du själv och höra mer om tjänsten. Vid anställning kommer vi att efterfråga kopia på ID-kort, ev. uppehållstillstånd samt utdrag från Polisregistret.
---?? ???????????? ? Hembry, ?? ???????????? ?? ??, ??? ???? ???????? ??????-??????? ???? ??????????! ??? ???? ??? ?? ???? ??????? ????? ??? ??????? ??????, ?? ? ?????? ??????? ???????????? ??? ??????????? ?? ???????????? ???????????. ??? Hembry ?? ????? ????????? ??????? ????, ???????? ???????????, ????????? ??? ????? ????? ? ????????????? ?????????, ? ????? ????? ?? ????????? ??????? ?????????? ??????. ????? ?????????? ??? ????????? ?? ????? ???????? ????? ???????? ? ????? ????????, ??? ?? ?????? ????? ???????.??? ???:
? ??? ? ?????? ?? ?????????? ? ?????? ? ??????
?? ??????????? ????????? ??? ???????????
?? ?? ????????? ? ????????????? ??????? ????????
????????? ??????????? ?? ?????? ?? ???????? ?????????? ?????????, ??? ?? ? ????'???????

??? ????, ??? ???????? ? ??? ???????? ??????, ?? ??????? ???? ??????? ?????? ??????????? ? ?????????? ?? ?????? ??????? ?????, ? ????? ???????????? ????? ????? ? ?????????? ????????????.
???????? ?? ?????????? ?????? ???????? ????? ????????????????, ?? ????????, ?? ?? ?????? ?????????? ?? ??? ??? ??????? ??????????? ???????? ?? ?????????, ??? ???? ????? ?????????? ??????? ??????? ??????.
?????? ?????? ??????????? ? ????? 7:30-17:00. ????? ? ?????????? ????????? ??????? ?? ? ???????.
?? ?????????? ?????? ? ?????????????? ???????? 6 ???????, ? ????????? ????????? ?????????????????.
???? ????????:
???????????????? ?????? ??????????????? ???????, ? ????????? ????????????????? ?? ????????? ??????
??????????? ??????? Kommunal Hemserviceföretag
?????????? ISO 9001 and 14001
??????????? ?????????
??????????? ????????????????
?????????? ??????
???????? ?? ???????????? ? ???? 1500 ????????? ???? ?? ???.
?????? ?? ????? ??????? ?????? ??? ??????
????? ??? ?????? ?????????????? ?????????????
?????? ??????

????????? ????:???? ? ??? ? ????????? ??????? ?? ??????, ??? ????????? ?? ?????????? ? ????? ???????????? ??????????. ??? ?? ???????? ?????????? ?????????? ?????? ??? ???? ?? ?????? ?????? ??? ???????. ??? ???????????????? ?? ????????? ??? ?????? ????? ??????????? ????? ???????? ?? ?????????? ?? ??????? ? ???????. Visa mindre

Lokalvårdare i Göteborg

Vi söker ett flertal personer som har erfarenhet av lokalvård. Du kommer att jobba med städning hos våra olika kunder runt om i Göteborgsområdet. Kunderna verkar i olika branscher såsom butik, kontor m.m. Start för jobbet är omgående. Arbetstiderna är schemalagda varierande under dag- och kvällstid alla dagar i veckan. Dina arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna innebär städning hos våra kunder i olika branscher. Du kommer ha ett team och en arbetsleda... Visa mer
Vi söker ett flertal personer som har erfarenhet av lokalvård. Du kommer att jobba med städning hos våra olika kunder runt om i Göteborgsområdet. Kunderna verkar i olika branscher såsom butik, kontor m.m.
Start för jobbet är omgående. Arbetstiderna är schemalagda varierande under dag- och kvällstid alla dagar i veckan.
Dina arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innebär städning hos våra kunder i olika branscher. Du kommer ha ett team och en arbetsledare bakom dig som finns där för att stötta, motivera och coacha dig för att du ska trivas och utvecklas i arbetet.

Vi söker efter nya kollegor som är tillgängliga att arbeta flexibelt mellan morgon och kvällstider hos våra kunder.Vem söker vi?
Du har B-Körkort
Har minst två års erfarenhet som lokalvård
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
God fysik då arbetet är rörligt och fysiskt krävande
Har ett giltigt arbetstillstånd
Du är resultatinriktad, samarbetsvillig och kan ta eget ansvar.
Har en SRY-utbildning - Meriterande
Har en INSTA- 800-utbildning - Meriterande
Vad erbjuder vi?

Vi erbjuder dig möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med kollegor från hela världen. Hos SOL Facility Services omfattas du av kollektivavtal med försäkringar, tjänstepension och du erbjuds fackliga relationer.
Urval sker löpande så tveka inte att söka rollen redan idag.
Välkommen med din ansökan!SOL Facility Services är ett facility serviceföretag som erbjuder städ-, underhålls-, bemannings- och affischeringstjänster till privata och offentliga uppdragsgivare. Vi har omfattande erfarenhet av att arbeta i besöksintensiva miljöer som kryssningsfartyg, tåg, processindustrin, hotell och offentliga lokaler. Som en del av den familjeägda servicekoncernen SOL, med bas i Finland, har vi över 14 000 medarbetare och bedriver verksamhet i Finland, Baltikum, Danmark och Sverige. I Sverige levererar vi tjänster i och runt Stockholm, Skåne, Göteborg och Östergötland.
Sökord: #Städ, #Lokalvård, #Cleaning, Visa mindre

Professional Home Cleaner at HomeWork® AB (Minimum Salary 156,80 SEK/h)

Ansök    Jun 5    Homework AB    Städare/Lokalvårdare
HomeWork® AB is one of Sweden’s largest home cleaning companies, with clients in Göteborg, Malmö, and Lund. We have focused exclusively on home cleaning since 2007, that is, for more than 16 years. As a professional home cleaner with HomeWork, your work consists of cleaning our clients’ homes weekly, biweekly, and four-weekly. Normally you have two clients per day, sometimes three, but never more. The clients remain the same and so become ’your’ clients. T... Visa mer
HomeWork® AB is one of Sweden’s largest home cleaning companies, with clients in Göteborg, Malmö, and Lund. We have focused exclusively on home cleaning since 2007, that is, for more than 16 years.
As a professional home cleaner with HomeWork, your work consists of cleaning our clients’ homes weekly, biweekly, and four-weekly. Normally you have two clients per day, sometimes three, but never more. The clients remain the same and so become ’your’ clients.
To work as a professional home cleaner with HomeWork, you should be motivated, and skilled in home cleaning, and, preferably, have professional experience as a cleaner. Being skilled in cleaning means you should have good knowledge about cleaning materials and cleaning methods, be able to work meticulously and efficiently, be organized, and have an eye for details.
In addition to cleaning skills, we look at your skills in communication, customer service, administration, and security. Because we only employ personnel who want to work with cleaning as a real profession, we request that you work a minimum of 25% of full-time (that is, at least about 10 hours per week).
If you have the skills we’re looking for, we can offer you a very stable job, friendly clients, and a well-organized and helpful administration. We can also offer better employment terms than many other cleaning companies, including:
• Higher salary than in collective agreements
• Full-time work if you want to work full-time
• Compensation for travel by car or public transportation
• Business phone with free calls and free internet
• Bonus program for recommendations to new clients and cleaners
• Healthcare/fitness subsidies
• Up to six weeks of vacation per year
We pay between 156,80 and 166,80 SEK/h (140 and 148,93 SEK/h + 12% vacation pay), depending primarily on your clients' ratings. Our minimum salary 156,80 SEK/h is higher than in collective agreements, and more than many other cleaning companies pay.
For those who aren't familiar with the salary system in Sweden, it's worth to add that we, like all employers in Sweden, also pay social fees of 31.42% of your salary, which include a fee for your retirement. The retirement fee is 10.21% of your salary, and is paid to you by the Swedish government when you retire, irrespective of whether you still live in Sweden or not.
To be eligible to apply, you should:
1. Be motivated, and skilled in home cleaning
2. Be reliable, friendly, and service-minded
3. Speak good Swedish or English (Please note that Swedish is NOT a requirement)
4. Have a residence or work permit in Sweden
5. Plan to work for HomeWork at least 25% of full-time for at least 12 months
6. If requested, present a certificate from the Swedish criminal registry (Belastningsregistret)
Please note that having a driver’s license is NOT a requirement.
To learn more about the position, and to apply online in less than three minutes, please visit homework.se/apply.
Please note that we confirm, read, and reply to ALL online applications.
We look forward to hearing from you. )
Lön
Between 156,80 and 166,80 SEK/h (140 and 148,93 SEK/h + 12% vacation pay) plus other compensation (see above) Visa mindre

Lokalvårdare för daglig städning i Hovås/Askim|18 timmar i veckan

Grand Service söker medarbetare för daglig städning 18 timmar i veckan (mån-fre). Tjänsten är en timanställning, arbetet utförs tidigt på morgonen dagtid, från kl 06:00. Vi söker dig som fyllt 18 år och uppåt, som har minst ett års erfarenhet av arbete som lokalvårdare och det är viktigt att du har en god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska. Det är meriterande om du har B körkort, genomgått INSTA 800, SRY, PRYL eller liknande utbildni... Visa mer
Grand Service söker medarbetare för daglig städning 18 timmar i veckan (mån-fre). Tjänsten är en timanställning, arbetet utförs tidigt på morgonen dagtid, från kl 06:00.
Vi söker dig som fyllt 18 år och uppåt, som har minst ett års erfarenhet av arbete som lokalvårdare och det är viktigt att du har en god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska. Det är meriterande om du har B körkort, genomgått INSTA 800, SRY, PRYL eller liknande utbildning. Personnummer eller samordningsnummer samt arbetstillstånd krävs. OBS! Skriv endast om du uppfyller alla krav. Vänligen skicka CV till [email protected] och ange referens ”Extra Askim” i din ansökan, skriv gärna några rader om dig själv i mejlet och varför du tycker du skulle passa in hos oss. Intervjuer sker fortlöpande.
Vi på Grand Service värdesätter positiva, pålitliga och målmedvetna medarbetare som fungerar bra i team såväl som självständigt. Våra medarbetare är kärnan i vår verksamhet och vi strävar alltid efter såväl nöjda kunder som nöjd personal.
Då Grand Service är placerat i Göteborg så ser vi självklart att även du har din bas här.
Om företaget:
Grand Service erbjuder behovsanpassade städtjänster till företag och privatpersoner i Göteborg med ambitionen att vara det ledande städföretaget som alltid levererar högkvalitativa städtjänster med fokus på miljö, trivsel och kundnöjdhet. Grand Service har i över 30 år specialiserat sig inom städning och rengöring av privata hushåll (hemstädning, flyttstädning, fönsterputs), företag (kontorsstädning, trappstädning, tvättstuga, golvvård, storstädning), visningsstädning och offentliga lokaler (kyrkor, församlingar och dagisverksamhet). Visa mindre

Servicepersonal inom städbranschen - Heltid

Engagerad servicepersonal inom städbranschen Är du en drivande och noggrann person som brinner för att skapa rena och trevliga miljöer? Har du öga för detaljer och vill utföra ettmeningsfullt arbete? Då kan du vara den vi söker för att förstärka vårt team som engagerad servicepersonal inom städbranschen! Om ossStädalliansen växer och vi söker nu fler duktiga medarbetare till Göteborg som vill jobba med städning. Städalliansen är ett medelstort västsvenskt... Visa mer
Engagerad servicepersonal inom städbranschen
Är du en drivande och noggrann person som brinner för att skapa rena och trevliga miljöer? Har du öga för detaljer och vill utföra ettmeningsfullt arbete? Då kan du vara den vi söker för att förstärka vårt team som engagerad servicepersonal inom städbranschen!
Om ossStädalliansen växer och vi söker nu fler duktiga medarbetare till Göteborg som vill jobba med städning.
Städalliansen är ett medelstort västsvenskt städföretag med inriktning både mot privat och företagstäd. Vi är ca 50 medarbetare på fält och vi erbjuder företag och privatpersoner allt inom städning.
Om rollenSom servicepersonal i vårt företag kommer du att spela en nyckelroll i att säkerställa att våra kunder alltid möts av ett rent och välkommande hem eller lokaler.Arbetsuppgifterna varierar från daglig underhållsstädning till större städprojekt och speciella uppdrag.
Vi söker dig som: Har erfarenhet av städarbete eller stark vilja att lära
Är noggrann, ansvarsfull och självgående
Har en positiv inställning och är serviceinriktad
Är flexibel och kan anpassa dig till skiftande arbetsuppgifter och arbetstider
Har grundläggande språkkunskaper isvenska och/eller engelska
Vi erbjuder: Omväxlande arbetsuppgifter inom en växande bransch
Härliga kollegor från hela världen
Marknadsmässig lön enligt kollektivavtal, utbildning samt möjlighet till personlig utveckling
Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring, pensionsförsäkring och friskvårdsbidrag
Flexibilitet i arbetsschema - Du kan välja att jobba vardag eller helg, förmiddag eller eftermiddag. Perfekt att kombinera med skola, exempelvis SFI


Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Vi ser fram emot att höra från dig och välkommen att bli en del av vårt engagerade team! Visa mindre

Service staff in the cleaning sector - Full time

Dedicated service staff in the cleaning sector Are you a driven and meticulous person who is passionate about creating clean and pleasant environments? Do you have an eye for detail and want to have a meaningful work? Then you may be the person we are looking for to strengthen our team as a dedicated service staff in the cleaning industry! About us Städalliansen is growing and we are now looking for more talented employees in Gothenburg who want to work wi... Visa mer
Dedicated service staff in the cleaning sector
Are you a driven and meticulous person who is passionate about creating clean and pleasant environments? Do you have an eye for detail and want to have a meaningful work? Then you may be the person we are looking for to strengthen our team as a dedicated service staff in the cleaning industry!
About us Städalliansen is growing and we are now looking for more talented employees in Gothenburg who want to work with cleaning.
Städalliansen is a medium-sized Swedish cleaning company specializing in both private and corporate cleaning. We are about 50 employees and we offer companies and private individuals everything in cleaning.
About the roleAs service personnel in our company, you will play a key role in ensuring that our customers are always met by a clean and welcoming home or premises. The tasks vary from daily maintenance cleaning to larger cleaning projects and special assignments.
We are looking for you who: Have experience in cleaning work or a strong desire to learn
Are thorough, responsible and self-motivated
Have a positive attitude and are service-oriented
Are flexible and can adapt to changing tasks and working hours
Have at leastbasic language skills in Swedish and/or English
We offer: Varied tasks in a growing industry
Great colleagues from all over the world
Good salary according to collective agreement, training and education and the possibility for personal development
Liability insurance, health insurance, pension insurance and wellness allowance
Flexible work schedule - You can choose to work weekdays or weekends, mornings or afternoons. Perfect to combine with school, such as SFI.

We process applications on an ongoing basis and the position may be filled before the deadline, so don't wait to send in your application!
We look forward to hearing from you and welcome you to join our dedicated team! Visa mindre

Servicepersonal inom städbranschen - Deltid

Engagerad servicepersonal inom städbranschen Är du en drivande och noggrann person som brinner för att skapa rena och trevliga miljöer? Har du öga för detaljer och vill göra ettmeningsfullt arbete? Då kan du vara den vi söker för att förstärka vårt team som engagerad servicepersonal inom städbranschen! Om ossStädalliansen växer och vi söker nu fler duktiga medarbetare till Göteborg som vill jobba med städning. Städalliansen är ett medelstort västsvenskt s... Visa mer
Engagerad servicepersonal inom städbranschen
Är du en drivande och noggrann person som brinner för att skapa rena och trevliga miljöer? Har du öga för detaljer och vill göra ettmeningsfullt arbete? Då kan du vara den vi söker för att förstärka vårt team som engagerad servicepersonal inom städbranschen!
Om ossStädalliansen växer och vi söker nu fler duktiga medarbetare till Göteborg som vill jobba med städning.
Städalliansen är ett medelstort västsvenskt städföretag med inriktning både mot privat och företagstäd. Vi är ca 50 medarbetare på fält och vi erbjuder företag och privatpersoner allt inom städning.
Om rollenSom servicepersonal i vårt företag kommer du att spela en nyckelroll i att säkerställa att våra kunder alltid möts av ett rent och välkommande hem eller lokaler.Arbetsuppgifterna varierar från daglig underhållsstädning till större städprojekt och speciella uppdrag.
Vi söker dig som: Har erfarenhet av städarbete eller stark vilja att lära
Är noggrann, ansvarsfull och självgående
Har en positiv inställning och är serviceinriktad
Är flexibel och kan anpassa dig till skiftande arbetsuppgifter och arbetstider
Har grundläggande språkkunskaper isvenska och/eller engelska
Vi erbjuder: Omväxlande arbetsuppgifter inom en växande bransch
Härliga kollegor från hela världen
Marknadsmässig lön enligt kollektivavtal, utbildning samt möjlighet till personlig utveckling
Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring, pensionsförsäkring och friskvårdsbidrag
Flexibilitet i arbetsschema - Du kan välja att jobba vardag eller helg, förmiddag eller eftermiddag. Perfekt att kombinera med skola, exempelvis SFI


Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Vi ser fram emot att höra från dig och välkommen att bli en del av vårt engagerade team! Visa mindre

Service staff in the cleaning sector - Part time

Dedicated service staff in the cleaning sector Are you a driven and meticulous person who is passionate about creating clean and pleasant environments? Do you have an eye for detail and want to have ameaningful work? Then you may be the person we are looking for to strengthen our team as a dedicated service staff in the cleaning industry! About us Städalliansen is growing and we are now looking for more talented employees in Gothenburg who want to work wit... Visa mer
Dedicated service staff in the cleaning sector
Are you a driven and meticulous person who is passionate about creating clean and pleasant environments? Do you have an eye for detail and want to have ameaningful work? Then you may be the person we are looking for to strengthen our team as a dedicated service staff in the cleaning industry!
About us Städalliansen is growing and we are now looking for more talented employees in Gothenburg who want to work with cleaning.
Städalliansen is a medium-sized Swedish cleaning company specializing in both private and corporate cleaning. We are about 50 employees and we offer companies and private individuals everything in cleaning.
About the roleAs service personnel in our company, you will play a key role in ensuring that our customers are always met by a clean and welcoming home or premises. The tasks vary from daily maintenance cleaning to larger cleaning projects and special assignments.
We are looking for you who: Have experience in cleaning work or a strong desire to learn
Are thorough, responsible and self-motivated
Have a positive attitude and are service-oriented
Are flexible and can adapt to changing tasks and working hours
Have at leastbasic language skills in Swedish and/or English
We offer: Varied tasks in a growing industry
Great colleagues from all over the world
Good salary according to collective agreement, training and education and the possibility for personal development
Liability insurance, health insurance, pension insurance and wellness allowance
Flexible work schedule - You can choose to work weekdays or weekends, mornings or afternoons. Perfect to combine with school, such as SFI.

We process applications on an ongoing basis and the position may be filled before the deadline, so don't wait to send in your application!
We look forward to hearing from you and welcome you to join our dedicated team! Visa mindre

Service staff in the cleaning sector - Temporary or hourly contract

Dedicated service staff in the cleaning sector Are you a driven and meticulous person who is passionate about creating clean and pleasant environments? Do you have an eye for detail and some extra time that you want to fill with meaningful work? Then you may be the person we are looking for to strengthen our team as a dedicated service staff in the cleaning industry! About us Städalliansen is growing and we are now looking for more talented employees in Go... Visa mer
Dedicated service staff in the cleaning sector
Are you a driven and meticulous person who is passionate about creating clean and pleasant environments? Do you have an eye for detail and some extra time that you want to fill with meaningful work? Then you may be the person we are looking for to strengthen our team as a dedicated service staff in the cleaning industry!
About us Städalliansen is growing and we are now looking for more talented employees in Gothenburg who want to work with cleaning.
Städalliansen is a medium-sized Swedish cleaning company specializing in both private and corporate cleaning. We are about 50 employees and we offer companies and private individuals everything in cleaning.
About the roleAs service personnel in our company, you will play a key role in ensuring that our customers are always met by a clean and welcoming home or premises. The tasks vary from daily maintenance cleaning to larger cleaning projects and special assignments. The position is flexible with the possibility of on-demand or hourly employment depending on your wishes and our customers' needs.
We are looking for you who: Have experience in cleaning work or a strong desire to learn
Are thorough, responsible and self-motivated
Have a positive attitude and are service-oriented
Are flexible and can adapt to changing tasks and working hours
Have at leastbasic language skills in Swedish and/or English
We offer: Varied tasks in a growing industry
Great colleagues from all over the world
Good salary according to collective agreement, training and education and the possibility for personal development
Liability insurance, health insurance, pension insurance and wellness allowance
Flexible work schedule - You can choose to work weekdays or weekends, mornings or afternoons. Perfect to combine with school, such as SFI.

We process applications on an ongoing basis and the position may be filled before the deadline, so don't wait to send in your application!
We look forward to hearing from you and welcome you to join our dedicated team! Visa mindre

Servicepersonal inom städbranschen - Behovs- eller timanställning

Engagerad servicepersonal inom städbranschen Är du en drivande och noggrann person som brinner för att skapa rena och trevliga miljöer? Har du öga för detaljer och lite extra tid över som du vill fylla med meningsfullt arbete? Då kan du vara den vi söker för att förstärka vårt team som engagerad servicepersonal inom städbranschen! Om ossStädalliansen växer och vi söker nu fler duktiga medarbetare till Göteborg som vill jobba med städning. Städalliansen är... Visa mer
Engagerad servicepersonal inom städbranschen
Är du en drivande och noggrann person som brinner för att skapa rena och trevliga miljöer? Har du öga för detaljer och lite extra tid över som du vill fylla med meningsfullt arbete? Då kan du vara den vi söker för att förstärka vårt team som engagerad servicepersonal inom städbranschen!
Om ossStädalliansen växer och vi söker nu fler duktiga medarbetare till Göteborg som vill jobba med städning.
Städalliansen är ett medelstort västsvenskt städföretag med inriktning både mot privat och företagstäd. Vi är ca 50 medarbetare på fält och vi erbjuder företag och privatpersoner allt inom städning.
Om rollenSom servicepersonal i vårt företag kommer du att spela en nyckelroll i att säkerställa att våra kunder alltid möts av ett rent och välkommande hem eller lokaler.Arbetsuppgifterna varierar från daglig underhållsstädning till större städprojekt och speciella uppdrag.Tjänsten är flexibel med möjlighet till behovs- eller timanställning beroende på dina önskemål och våra kunders behov.
Vi söker dig som: Har erfarenhet av städarbete eller stark vilja att lära
Är noggrann, ansvarsfull och självgående
Har en positiv inställning och är serviceinriktad
Är flexibel och kan anpassa dig till skiftande arbetsuppgifter och arbetstider
Har grundläggande språkkunskaper isvenska och/eller engelska
Vi erbjuder: Omväxlande arbetsuppgifter inom en växande bransch
Härliga kollegor från hela världen
Marknadsmässig lön enligt kollektivavtal, utbildning samt möjlighet till personlig utveckling
Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring, pensionsförsäkring och friskvårdsbidrag
Flexibilitet i arbetsschema - Du kan välja att jobba vardag eller helg, förmiddag eller eftermiddag. Perfekt att kombinera med skola, exempelvis SFI


Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Vi ser fram emot att höra från dig och välkommen att bli en del av vårt engagerade team! Visa mindre

Lokalvårdare

Vi söker en lokalvårdare till vårt team i Göteborg. Vi ser helst att du är en service inriktad person som har driv och god organisationsförmåga. Tjänsten är heltid måndag till fredag kl. 7-16. Vi utför kontorstäd, trappstäd, hemstäd, byggstäd, fönsterputs. God svenska samt B-körkort är ett KRAV. Du får gärna ha städerfarenhet men det är inget krav. Är man öppen för att lära sig nya saker och vill utvecklas inom branschen är det positivt.... Visa mer
Vi söker en lokalvårdare till vårt team i Göteborg.
Vi ser helst att du är en service inriktad person som har driv och god organisationsförmåga.
Tjänsten är heltid måndag till fredag kl. 7-16.
Vi utför kontorstäd, trappstäd, hemstäd, byggstäd, fönsterputs.
God svenska samt B-körkort är ett KRAV.
Du får gärna ha städerfarenhet men det är inget krav.
Är man öppen för att lära sig nya saker och vill utvecklas inom branschen är det positivt. Visa mindre

Sommarvikarierande lokalvårdare till Ada Service Partner

Vi söker nu sommarvikarierande lokalvårdare som vill arbeta under semesterperioden vecka 27-31. Ada Service Partner AB är ett familjeföretag som grundades 1984. Idag är vi drygt 300 medarbetare, med 40 olika nationaliteter som levererar städtjänster till drygt 1000 företag i Västsverige. Vi på Ada Service Partner erbjuder dig en dynamisk arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter. Det gemensamma för alla våra medarbetare är egenskaper som ansvarskänsla, k... Visa mer
Vi söker nu sommarvikarierande lokalvårdare som vill arbeta under semesterperioden vecka 27-31.
Ada Service Partner AB är ett familjeföretag som grundades 1984. Idag är vi drygt 300 medarbetare, med 40 olika nationaliteter som levererar städtjänster till drygt 1000 företag i Västsverige.
Vi på Ada Service Partner erbjuder dig en dynamisk arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter. Det gemensamma för alla våra medarbetare är egenskaper som ansvarskänsla, kommunikation, samarbete, respekt och arbetsglädje. Du kan utföra daglig städning, lägenhetsstädning, fönsterputsning, golvvård, mattvätt med mera hos våra kunder!
Du skall vara noggrann, serviceinriktad och självständig. Tycker du om städning och har ett sinne för detaljer?
Just nu söker vi ansvarsfulla och serviceinriktade medarbetare som kan arbeta i Göteborgsområdet.
Det finns möjlighet till förlängning och framtida arbete för dig som är intresserad. Visa mindre

Bohus söker: Lokalvårdare på heltid

Letar du efter ett jobb där du under trygga anställningsförhållanden får utveckla din servicekänsla i ett varierande och självständigt arbete hos Göteborgs nöjdaste företagskunder? Sök jobb hos oss på Bohus! Här blir du väl omhändertagen och en del av vår fantastiska serviceorganisation med fler än 550 duktiga kollegor. Bohus uppdrag är att på bästa sätt serva våra kunder och det gör vi med allt från städ- och vaktmästeritjänster till uthyrning av kaffe... Visa mer
Letar du efter ett jobb där du under trygga anställningsförhållanden får utveckla din servicekänsla i ett varierande och självständigt arbete hos Göteborgs nöjdaste företagskunder? Sök jobb hos oss på Bohus! Här blir du väl omhändertagen och en del av vår fantastiska serviceorganisation med fler än 550 duktiga kollegor.

Bohus uppdrag är att på bästa sätt serva våra kunder och det gör vi med allt från städ- och vaktmästeritjänster till uthyrning av kaffemaskiner och fruktleveranser. Bli en del av vårt härliga servicegäng och sök jobb inom lokalvård redan idag! 

Som lokalvårdare arbetar du självständigt enligt schema hos våra företagskunder. I jobbet ingår daglig städning, skötsel av kaffemaskiner, beställning av material och såklart kontakt med våra trevliga kunder. Du ansvarar också för att våra utrymmen hos kund, så som städrum och städvagn, alltid representerar Bohus på bästa sätt.  

Som ny på jobbet kommer du att få en introduktion i arbetet hos aktuella kunder men också gå våra internutbildningar. Där får du lära dig om allt från städning och service till hur vi arbetar med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Allt för att du ska kunna utföra ditt arbete på bästa sätt och känna dig trygg som anställd hos oss.

Just nu söker vi dig som önskar jobba på något av våra distrikt i Göteborg. Denna tjänst passar dig som vill arbeta heltid, måndag till fredag med start 06.00. Du kommer att arbeta hos flera av våra företagskunder och du samarbetar tätt med både chef och assistent på distriktet

Vår kandidat

Din servicekänsla är det viktigaste i vår leverans. Vi ska utföra våra arbetsuppgifter på bästa sätt men ditt bemötande är alltid viktigast. Du har många kundkontakter och måste vara uppmärksam på kundernas behov och alltid servicemedveten – inte minst när arbetet kräver snabba förändringar och problemlösning. Vi tror även att du är flexibel, noggrann och att du kan strukturera ditt arbete och trivs med att arbeta självständigt.

Krav för den aktuella tjänsten

- Arbete hos företagskunder i Göteborg med omnejd
- Arbetstiden är upplagd på vardagar, mån-fre med start 06.00 varje morgon
- Du förstår och kan göra dig förstådd på svenska.
- Meriterande med erfarenhet av yrkesmässig städning och/eller annat servicearbete

Vid frågor är du välkommen att kontakta personalassistent Cassandra Möller på e-post [email protected]. Urval och intervjuer sker löpande och vi ser framemot din ansökan så vänta inte med att söka!

 

 

Kort om Bohus- Ägarlett serviceföretag grundat 1986

- Västsveriges starkaste servicekoncept

- Över 2 000 nöjda företagskunder

- Fler än 550 anställda

- Finns i Göteborg med omnejd samt i Alingsås och Borås

- Certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö – ISO 9001, 14001 och 45001

- Kollektivavtalsbundet företag med de förmåner och försäkringar som en trygg anställning ska innebära.Några av våra populära tjänster- Städning

- Kaffemaskiner

- Frukt

- Växter

- Skrivare

- Vaktmästeritjänster

- Webbshop - allt till kontoret!

- Entrémattor Läs gärna mer om oss på vår hemsida: http://www.bohus.se Visa mindre

Lokalvårdare till Coor i Göteborg

Vill du jobba på lokalvårdens mest spännande, innovativa och framgångsrika företag? Då ska du söka dig till oss på Coor! Vår lokalvårdsleverans i Göteborg växer och vi söker därför en ny, härlig kollega till vårt team! Är du vår nästa servicestjärna? Om rollen  Som lokalvårdare hos oss på Coor kommer du tillsammans med kollegor och driftledare att bedöma, planera, utföra, följa upp och kvalitetssäkra den dagliga lokalvården hos våra kunder. Arbetet inne... Visa mer
Vill du jobba på lokalvårdens mest spännande, innovativa och framgångsrika företag? Då ska du söka dig till oss på Coor! Vår lokalvårdsleverans i Göteborg växer och vi söker därför en ny, härlig kollega till vårt team!

Är du vår nästa servicestjärna?

Om rollen 
Som lokalvårdare hos oss på Coor kommer du tillsammans med kollegor och driftledare att bedöma, planera, utföra, följa upp och kvalitetssäkra den dagliga lokalvården hos våra kunder. Arbetet innebär att på ett effektivt och tekniskt korrekt sätt, med hög kvalitet, utföra olika former av lokalvård.

Exempel på dagliga arbetsuppgifter: 


• Städning av kontor, hygienutrymmen och övriga personalytor
• Hantering av städvagnar och material
• Städning i produktionsmiljö

Vi söker dig som vill arbeta deltid, ca 10 tim/veckan med möjlighet till mer jobb och du behöver vara tillgänglig på morgonen från kl 06.00.

Vår kandidat
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete inom lokalvård. Har du dessutom någon yrkesutbildning och erfarenhet inom SRY eller PRYL så är det meriterande. För samtliga medarbetare som arbetar på Coor ställer vi krav på god svenska i både tal och skrift. Det är viktigt att du - både för din egen och andras säkerhet - kan göra dig förstådd i kontakt med andra, samt att du kan läsa och förstå skriftliga instruktioner på svenska. B-körkort är meriterande.

Personliga egenskaper 
Som person är du glad, positiv, lyhörd och har god samarbetsförmåga samt kan ta eget ansvar för att se var man behöver lägga fokus. Du är noggrann, social och serviceinriktad och bra på att skapa en trevlig stämning med både kunder och kollegor. Du trivs med ett högt tempo där du snabbt kan växla mellan olika arbetsuppgifter, prioritera samt lösa de problem som uppstår. Tillsammans med dina kollegor kommer du att arbeta med ständig förbättring och utveckling av vår leverans. 

Vi erbjuder 
Coor är en trygg, säker och trivsam arbetsplats. Vi erbjuder timlön enligt kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsbidrag. För dig som nyanställd har vi ett introduktionsprogram för att du ska få en så bra start som möjligt på din nya arbetsplats. Vi erbjuder vår egen utbildning "Cleaning the Coor way" för alla som arbetar med lokalvård hos Coor.

Kontakt och övrig information 
Vi hanterar löpande de ansökningar som kommer in och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan. För frågor om rollen är du välkommen att kontakta vår driftchef Linda Solvik på [email protected]  OBS - vi tar inte emot ansökningar via mail, tjänsten söker du via annonsen på vår hemsida. 

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Hemstädare / Home Cleaner - Hemfrid Landvetter

We are looking for new home cleaners to join our team in region Landvetter in Gothenburg.Are you our next star? Your profile We love making our customers’ everyday lives easier – and so should you. We are looking for someone who likes to work independently and is driven by quality and customer service. You are punctual and responsible, with an eye for details and a positive attitude. You should: Have previous experience from a service profession. Speak ... Visa mer
We are looking for new home cleaners to join our team in region Landvetter in Gothenburg.Are you our next star?
Your profile
We love making our customers’ everyday lives easier – and so should you. We are looking for someone who likes to work independently and is driven by quality and customer service. You are punctual and responsible, with an eye for details and a positive attitude.
You should:
Have previous experience from a service profession.
Speak and understand basic Swedish or English.
Be able to work flexible hours, Monday – Friday, between 7 – 17.
Have a valid B driving license.

It is a strong merit if you have worked as a home cleaner, housekeeper, or equivalent before.
We offer
Our goal is clear – we want to be the best employer in the industry. We believe our employees are the heart of the company, and we are dedicated to providing good working conditions.
Among others, we offer:
A permanent position with a 50-75 % employment rate.
Collective agreement and favorable terms of employment.
Liability insurance, health insurance, and pension insurance.
Wellness allowance.
Training in home cleaning, with a focus on your development.
Great career opportunities and growth within Hemfrid.
Free mobile subscription.
One of Sweden’s greatest teams of colleagues from all over the world.

About the role
As a home cleaner at Hemfrid, you are responsible for cleaning our customers’ homes to the highest quality. Your mission is always to provide the best service possible. You work independently and are responsible for your clients’ satisfaction.
Your work tasks include, among others:
Vacuuming and dusting.
Mopping floors and cleaning surfaces.
Strengthening, folding, and washing clothes.
Changing bedsheets and making the bed.
Give the customer’s home that little extra touch.

About Hemfrid
Hemfrid is Sweden's leading provider of home services. We help our customers with cleaning, laundry, ironing, moving, gardening, and more. By working as a team and providing easy access to first-class home services, we unlock people's quality of life.
Our process
After completing the application, you will be contacted by the HR department regarding the recruitment process for your application.
As part of our recruitment process, we always do a background check. You need to have a Swedish personal number or a coordination number to be eligible for this position.
Are you ready to unlock people's quality of life? Great! So are we. We look forward to your application.
Welcome to Hemfrid!

Vi letar efter nya hemstädare till vårt team i region Landvetter i Göteborg.Är du vår nästa stjärna?
Din profil
Vi älskar att göra våra kunders vardag enklare – det borde du också göra. Vi söker efter någon som tycker om att arbeta självständigt och som drivs av kvalitet och kundservice. Du är punktlig och ansvarstagande, med ett öga för detaljer och en positiv inställning.
Du bör:
Ha tidigare erfarenhet från ett serviceyrke.
Tala och förstå grundläggande svenska eller engelska.
Kunna arbeta flexibla timmar, måndag – fredag, mellan 7 – 17.
Ha ett giltigt B-körkort.

Det är starkt meriterande om du tidigare har arbetat som hemstädare, hushållerska eller motsvarande.
Vi erbjuder
Vårt mål är tydligt – vi vill vara branschens bästa arbetsgivare. Vi tror att våra anställda är företagets hjärta, och vi är dedikerade till att erbjuda bra arbetsförhållanden.
Bland annat erbjuder vi:
En tillsvidareanställning med 50- 75 % sysselsättningsgrad.
Kollektivavtal och bra anställningsvillkor
Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring och pensionsförsäkring.
Friskvårdsbidrag.
Utbildning inom hemstädning, med fokus på din utveckling.
Goda möjligheter att utvecklas och växa inom Hemfrid.
Gratis mobilabonnemang.
Ett av Sveriges härligaste team med kollegor från hela världen.

Om rollen
Som hemstädare på Hemfrid ansvarar du för att städa våra kunders hem med högsta kvalitet. Ditt uppdrag är att alltid erbjuda bästa möjliga service. Du arbetar självständigt och är ansvarig för att säkerställa att dina kunder är nöjda.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
Dammsugning och dammtorkning.
Moppning och rengöring av ytor.
Strykning, vikning och tvätta kläder.
Byta lakan och bädda.
Ge det där lilla extra till kundens hem.

Om Hemfrid
Hemfrid är Sveriges ledande aktör för tjänster i hemmet. Vi hjälper våra kunder med städning, tvätt, strykning, flytt, trädgårdsarbete och mycket mer. Genom att arbeta som ett team och ge våra kunder enkel tillgång till våra toppklassiga tjänster förbättrar vi deras livskvalitet.
Vår process
Efter genomförd ansökan kommer du att bli kontaktad av HR- avdelningen angående rekryteringsprocessen för din ansökan.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller. För att vara kvalificerad för den här tjänsten behöver du ha ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer.
Är du redo att förbättra människors livskvalitet? Bra! Det är vi också. Vi ser fram emot din ansökan.
Välkommen till Hemfrid! Visa mindre

Hem och kontorsstäd, körkort är ett krav

Vi söker en härlig person som vill samarbeta med oss. Vi är ett litet företag som städar hemma hos privatpersoner och på kontor i Göteborgs området. Det är ett krav att du har erfarenhet utav städ och körkort. Även kännedom om redskap och medel. Tjänsten startar omgående, vi ses för att gå igenom arbetssysslorna tillsammans så du är redo att ta eget ansvar. Det är krav att du innehar B-Körkort! Svensktalande eller engelsktalande Vi levererar en hög st... Visa mer
Vi söker en härlig person som vill samarbeta med oss. Vi är ett litet företag som städar hemma hos privatpersoner och på kontor i Göteborgs området.


Det är ett krav att du har erfarenhet utav städ och körkort. Även kännedom om redskap och medel.
Tjänsten startar omgående, vi ses för att gå igenom arbetssysslorna tillsammans så du är redo att ta eget ansvar.
Det är krav att du innehar B-Körkort!
Svensktalande eller engelsktalande
Vi levererar en hög standard på våra jobb så viktigt att du känner dig bekväm med din kvalitet.
Om du tycker om att åka omkring till människors hem och göra rent och fint samt ta eget ansvar så skriv gärna till oss.
Intervjuer sker under veckan
#jobbjustnu Visa mindre

Hemstädare/ Home cleaner - Hemfrid Göteborg

We are looking for new home cleaners to join our team in Gothenburg. Right now, we are hiring employees who can work in areas such as Mölndal, Örgryte, Partille & Askim.Are you our next star? Your profile We love making our customers’ everyday lives easier – and so should you. We are looking for someone who likes to work independently and is driven by quality and customer service. You are punctual and responsible, with an eye for details and a positive at... Visa mer
We are looking for new home cleaners to join our team in Gothenburg. Right now, we are hiring employees who can work in areas such as Mölndal, Örgryte, Partille & Askim.Are you our next star?
Your profile
We love making our customers’ everyday lives easier – and so should you. We are looking for someone who likes to work independently and is driven by quality and customer service. You are punctual and responsible, with an eye for details and a positive attitude.
You should:
Have previous experience from a service profession.
Speak and understand basic Swedish or English.
Be able to work flexible hours, Monday – Friday, between 7 – 17.
Have a valid B driving license.

It is a strong merit if you have worked as a home cleaner, housekeeper, or equivalent before.
We offer
Our goal is clear – we want to be the best employer in the industry. We believe our employees are the heart of the company, and we are dedicated to providing good working conditions.
Among others, we offer:
A permanent position with a 50-75 % employment rate.
Collective agreement and favorable terms of employment.
Liability insurance, health insurance, and pension insurance.
Wellness allowance.
Training in home cleaning, with a focus on your development.
Great career opportunities and growth within Hemfrid.
Free mobile subscription.
One of Sweden’s greatest teams of colleagues from all over the world.

About the role
As a home cleaner at Hemfrid, you are responsible for cleaning our customers’ homes to the highest quality. Your mission is always to provide the best service possible. You work independently and are responsible for your clients’ satisfaction.
Your work tasks include, among others:
Vacuuming and dusting.
Mopping floors and cleaning surfaces.
Strengthening, folding, and washing clothes.
Changing bedsheets and making the bed.
Give the customer’s home that little extra touch.

About Hemfrid
Hemfrid is Sweden's leading provider of home services. We help our customers with cleaning, laundry, ironing, moving, gardening, and more. By working as a team and providing easy access to first-class home services, we unlock people's quality of life.
Our process
After completing the application, you will be contacted by the HR department regarding the recruitment process for your application.
As part of our recruitment process, we always do a background check. You need to have a Swedish personal number or a coordination number to be eligible for this position.
Are you ready to unlock people's quality of life? Great! So are we. We look forward to your application.
Welcome to Hemfrid!

Vi letar efter nya hemstädare till vårt team iGöteborg.Just nu är vi i behov av medarbetare som kan arbeta iområdenMölndal, Örgryte, Partille & Askim.Är du vår nästa stjärna?
Din profil
Vi älskar att göra våra kunders vardag enklare – det borde du också göra. Vi söker efter någon som tycker om att arbeta självständigt och som drivs av kvalitet och kundservice. Du är punktlig och ansvarstagande, med ett öga för detaljer och en positiv inställning.
Du bör:
Ha tidigare erfarenhet från ett serviceyrke.
Tala och förstå grundläggande svenska eller engelska.
Kunna arbeta flexibla timmar, måndag – fredag, mellan 7 – 17.
Ha ett giltigt B-körkort.

Det är starkt meriterande om du tidigare har arbetat som hemstädare, hushållerska eller motsvarande.
Vi erbjuder
Vårt mål är tydligt – vi vill vara branschens bästa arbetsgivare. Vi tror att våra anställda är företagets hjärta, och vi är dedikerade till att erbjuda bra arbetsförhållanden.
Bland annat erbjuder vi:
En tillsvidareanställning med 50- 75 % sysselsättningsgrad.
Kollektivavtal och bra anställningsvillkor
Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring och pensionsförsäkring.
Friskvårdsbidrag.
Utbildning inom hemstädning, med fokus på din utveckling.
Goda möjligheter att utvecklas och växa inom Hemfrid.
Gratis mobilabonnemang.
Ett av Sveriges härligaste team med kollegor från hela världen.

Om rollen
Som hemstädare på Hemfrid ansvarar du för att städa våra kunders hem med högsta kvalitet. Ditt uppdrag är att alltid erbjuda bästa möjliga service. Du arbetar självständigt och är ansvarig för att säkerställa att dina kunder är nöjda.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
Dammsugning och dammtorkning.
Moppning och rengöring av ytor.
Strykning, vikning och tvätta kläder.
Byta lakan och bädda.
Ge det där lilla extra till kundens hem.

Om Hemfrid
Hemfrid är Sveriges ledande aktör för tjänster i hemmet. Vi hjälper våra kunder med städning, tvätt, strykning, flytt, trädgårdsarbete och mycket mer. Genom att arbeta som ett team och ge våra kunder enkel tillgång till våra toppklassiga tjänster förbättrar vi deras livskvalitet.
Vår process
Efter genomförd ansökan kommer du att bli kontaktad av HR- avdelningen angående rekryteringsprocessen för din ansökan.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller. För att vara kvalificerad för den här tjänsten behöver du ha ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer.
Är du redo att förbättra människors livskvalitet? Bra! Det är vi också. Vi ser fram emot din ansökan.
Välkommen till Hemfrid! Visa mindre

Driftledare till Coor i Göteborg

Som lokalvårdare på Coor gör du en stor skillnad för våra kunder varje dag. I vår verksamhet välkomnas idéer, initiativ och nya smarta sätt att jobba. Du får också stora möjligheter att utvecklas, utifrån vem du är och det du kan. Självklart kan du luta dig mot trygga och schyssta anställningsvillkorVill du jobba på FM-branschens mest spännande, innovativa och framgångsrika företag? Då ska du söka dig till oss på Coor! Vi söker nu en serviceinriktad drift... Visa mer
Som lokalvårdare på Coor gör du en stor skillnad för våra kunder varje dag.
I vår verksamhet välkomnas idéer, initiativ och nya smarta sätt att jobba. Du får också stora möjligheter att utvecklas, utifrån vem du är och det du kan. Självklart kan du luta dig mot trygga och schyssta anställningsvillkorVill du jobba på FM-branschens mest spännande, innovativa och framgångsrika företag? Då ska du söka dig till oss på Coor! Vi söker nu en serviceinriktad driftledare till vår leverans i Göteborg.

Om rollen
Som driftledare kommer du tillsammans med driftchefen att leda verksamheten och stötta våra medarbetare hos kunden samtidigt som du delvis själv är aktiv i leveransen och där teamet för hela leveransen är i fokus. Leveransen består idag av flera kunder inom både kontorsmiljö och industrimiljö där vi levererar lokalvård.

Dina huvudsakliga uppgifter utöver lokalvård är:


• Samordna den dagliga bemanningen
• Samla in och hantera återkoppling och idéer rörande leveransen
• Genomföra kvalitetskontroller ute hos kunderna
• Utveckla och upprätthålla en god relation med kunder och medarbetare
• Skapa merförsäljning genom att vara lyhörd för kundens behov
• Utveckla, driva och genomföra förbättringsförslag
• Välkomna och lära upp nya medarbetare och vikarier

Tjänsten är tillsvidareanställningar på heltid med inledande provanställning på sex månader. Du är placerad i Göteborg och rapporterar till driftchef. 

Vår kandidat


• Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av lokalvård
• Det är meriterande om du har tidigare arbetsledningserfarenhet
• Du behärskar svenska språket väl i tal och skrift av säkerhetsskäl
• Du har god datavana
• Du har B-körkort

 

Din personlighet
Som person ser vi att du har ett genuint intresse för att möta kunder och arbetsleda andra personer. Du är duktig på att planera och organisera ditt eget och andras arbete där en av dina styrkor är din förmåga att förstå och arbeta med arbetsflöden såsom t.ex. resursplanering. Du är glad och positiv med en god arbetsmoral och ett serviceinriktat sätt, både mot dina kollegor och våra kunder. Då vi löpande ställs inför olika förändringar ser vi att du är strukturerad, har en god anpassningsförmåga och att du är van och trivs med att arbeta i ett högt tempo där du snabbt måste kunna växla mellan olika arbetsuppgifter samt självständigt kunna prioritera och lösa de problem som uppstår. 

Vi erbjuder
Vi erbjuder en trygg, säker och trivsam arbetsplats som kännetecknas av en öppen, välkomnande och prestigelös kultur. Som driftledare får du en viktig och varierande roll med stort eget ansvar och vi erbjuder självklart fast lön enligt kollektivavtal, pension, försäkringar samt andra förmåner som utbildningar och friskvårdsbidrag. Coor arbetar aktivt med kompetens- och karriärsutveckling för att du ska få möjlighet att utvecklas och därmed nyttja din fulla potential.?Då vi är ett stort och expansivt företag finns möjligheter till utveckling både inom denna arbetsgrupp såväl som inom andra delar av verksamheten. 

Kontaktuppgifter och övrig information
Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta rekryterande chef Pernilla Wiman på [email protected] Vi hanterar löpande de ansökningar som kommer in och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan. Vi tar endast emot ansökningar via annonsen som du når genom att klicka på ansökningsknappen

Vi ser fram emot att höra från dig! Visa mindre

Hemstädare till Stor-flyttstäd i Göteborgs län - Hemfrid

We are looking forbig house- / house moving cleaners,to join our team in Gothenburg. Are you our next star? Your profile We love making our customers’ everyday lives easier – and so should you. We are looking for someone who likes to work independently and is driven by quality and customer service. You are punctual and responsible, with an eye for details and a positive attitude. You should: Have previous experience from working within service. A strong ... Visa mer
We are looking forbig house- / house moving cleaners,to join our team in Gothenburg. Are you our next star?
Your profile
We love making our customers’ everyday lives easier – and so should you. We are looking for someone who likes to work independently and is driven by quality and customer service. You are punctual and responsible, with an eye for details and a positive attitude.
You should:
Have previous experience from working within service. A strong merit within big house -/house moving cleaning and window cleaning.
Speak and understand basic Swedish or English.
Be able to work flexible hours, Monday – Friday, between 7 – 17. Weeked work may occur.
Have a valid B driving license.

We offer
Our goal is clear – we want to be the best employer in the industry. We believe our employees are the heart of the company, and we are dedicated to providing good working conditions.
Among others, we offer:
A permanent position with a 50-75 % employment rate.
Collective agreement and favorable terms of employment.
Liability insurance, health insurance, and pension insurance.
Wellness allowance.
Training in home cleaning, with a focus on your development.
Great career opportunities and growth within Hemfrid.
Free mobile subscription.
One of Sweden’s greatest teams of colleagues from all over the world.

About the role
As a big house- / house moving cleanerat Hemfrid, you are responsible for cleaning our customers’ homes to the highest quality. Your mission is always to provide the best service possible. Youareresponsible for your clients’ satisfaction.
Your work tasks include, among others:
Vacuuming and dusting.
Mopping floors and cleaning surfaces.
Cleaning windows and glazed balconies may occur.About Hemfrid

Hemfrid is Sweden's leading provider of home services. We help our customers with cleaning, laundry, ironing, moving, gardening, and more. By working as a team and providing easy access to first-class home services, we unlock people's quality of life.
Our process
After completing the application, you will be contacted by the HR department regarding the recruitment process for your application.
As part of our recruitment process, we always do a background check. You need to have a Swedish personal number or a coordination number to be eligible for this position.
Are you ready to unlock people's quality of life? Great! So are we. We look forward to your application.
Welcome to Hemfrid!
--------------------------------------------------------
Vi letar efter stor- flyttstädaretill vårt team i Göteborgs län. Är du vår nästa stjärna?
Din profil
Vi älskar att göra våra kunders vardag enklare – det borde du också göra. Vi söker efter någon som tycker om att arbeta självständigt och som drivs av kvalitet och kundservice. Du är punktlig och ansvarstagande, med ett öga för detaljer och en positiv inställning.
Du bör:
Ha tidigare erfarenhet av ett serviceyrke. En starkt merit inom stor- flyttstädningar och fönsterputs.
Tala och förstå grundläggande svenska eller engelska.
Kunna arbeta flexibla timmar, måndag – fredag, mellan 7 – 17. Viss helgjobb kan förekomma.
Ha ett giltigt B-körkort.

Vi erbjuder
Vårt mål är tydligt – vi vill vara branschens bästa arbetsgivare. Vi tror att våra anställda är företagets hjärta, och vi är dedikerade till att erbjuda bra arbetsförhållanden.
Bland annat erbjuder vi:
En tillsvidareanställning med 50- 75 % sysselsättningsgrad.
Kollektivavtal och bra anställningsvillkor
Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring och pensionsförsäkring.
Friskvårdsbidrag.
Utbildning inom hemstädning, med fokus på din utveckling.
Goda möjligheter att utvecklas och växa inom Hemfrid.
Gratis mobilabonnemang.
Ett av Sveriges härligaste team med kollegor från hela världen.

Om rollen
Som stor-flyttstädare påHemfrid ansvarar du för att städa våra kunders hem med högsta kvalitet. Ditt uppdrag är att alltid erbjuda bästa möjliga service. Du arbetar självständigt och i grupp och är ansvarig för att säkerställa att dina kunder är nöjda.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
Dammsugning och dammtorkning.
Moppning och rengöring av ytor.
Strykning, vikning och tvätta kläder.
Putsa /tvätta fönster, och även inglasade balkonger kan förekomma.

Om Hemfrid
Hemfrid är Sveriges ledande aktör för tjänster i hemmet. Vi hjälper våra kunder med städning, tvätt, strykning, flytt, trädgårdsarbete och mycket mer. Genom att arbeta som ett team och ge våra kunder enkel tillgång till våra toppklassiga tjänster förbättrar vi deras livskvalitet.
Vår process
Efter genomförd ansökan kommer du att bli kontaktad av HR- avdelningen angående rekryteringsprocessen för din ansökan.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller. För att vara kvalificerad för den här tjänsten behöver du ha ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer.
Är du redo att förbättra människors livskvalitet? Bra! Det är vi också. Vi ser fram emot din ansökan.
Välkommen till Hemfrid! Visa mindre

Lokalvårdare - Göteborg

Ansök    Maj 23    KLENI AB    Städare/Lokalvårdare
Beskrivning Just nu söker vi efter städpersonalen med erfarenhet av restaurangsstädning, kontorsstädning och trappstädning! Tjänsten är på deltid. Kan förekomma arbete under helger.  Som medarbetare inom lokalvård så kommer du att ingå i en arbetsgrupp som underhåller en offentlig lokal. Du kommer att arbeta med den dagliga underhållsstädningen. Arbetet inleds med introduktion samt arbetsbeskrivning vad som skall göras i varje område. Arbetsuppgifter ... Visa mer
Beskrivning
Just nu söker vi efter städpersonalen med erfarenhet av restaurangsstädning, kontorsstädning och trappstädning! Tjänsten är på deltid.

Kan förekomma arbete under helger. 

Som medarbetare inom lokalvård så kommer du att ingå i en arbetsgrupp som underhåller en offentlig lokal. Du kommer att arbeta med den dagliga underhållsstädningen. Arbetet inleds med introduktion samt arbetsbeskrivning vad som skall göras i varje område.

Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär städning av allmänna ytor som kontor/restaurang i Göteborgs område. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett brinnande intresse och engagemang för service och vet hur olika typer av människor skall bemötas. Som person är du social, utåtriktad, flexibel och du utför ditt jobb med god kvalité. Att forma ditt eget och gruppens arbete ser du som en självklarhet. Du strävar efter att göra ett noggrant arbete med ett bra bemötande där nöjd kund är i fokus.
Erfarenhet från andra serviceyrken eller det som arbetsgivaren bedömer som likvärdig är meriterande. 
Du har lätt att uttrycka dig i både svenskt tal och skrift.

Villkor
Anställning med timlön enligt vårt Kollektivavtal Visa mindre

Städare

Vi söker dig som är positiv och engagerad!! Du är ansvarsfull, lyhörd och professionell i ditt arbete. B-Körkort är meriterande. Du vill jobba i vårt glada team och ta väl hand om våra kunder! Vi har många spännande projekt på gång där vi söker efter dig som är entusiastisk, ansvarstagande, flexibel och älskar kundvård. Vi söker både tillsvidare och timanställda. Lediga tjänster är både heltid och deltid. Passar detta in på dig? Välkommen med din ansökan... Visa mer
Vi söker dig som är positiv och engagerad!!
Du är ansvarsfull, lyhörd och professionell i ditt arbete. B-Körkort är meriterande.
Du vill jobba i vårt glada team och ta väl hand om våra kunder!
Vi har många spännande projekt på gång där vi söker efter dig som är entusiastisk, ansvarstagande, flexibel och älskar kundvård.
Vi söker både tillsvidare och timanställda.
Lediga tjänster är både heltid och deltid.


Passar detta in på dig? Välkommen med din ansökan.


Ansökan via e-post [email protected]
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Visa mindre

Facility Service

Ansök    Maj 23    Recruitive AB    Städare/Lokalvårdare
Om tjänsten Älskar du att göra människors dag lite ljusare? Har du en passion för service och strävar efter att leverera utmärkt kundupplevelse? Då kan detta vara drömjobbet för dig! Vi söker efter en engagerad och serviceinriktad person för att ansluta sig till vår kund på Lindholmen. På vårt företag sätter vi kundnöjdhet i första rummet och strävar alltid efter att leverera resultat av högsta kvalitet. I din roll kommer du både sköta den dagliga städnin... Visa mer
Om tjänsten
Älskar du att göra människors dag lite ljusare? Har du en passion för service och strävar efter att leverera utmärkt kundupplevelse? Då kan detta vara drömjobbet för dig!

Vi söker efter en engagerad och serviceinriktad person för att ansluta sig till vår kund på Lindholmen. På vårt företag sätter vi kundnöjdhet i första rummet och strävar alltid efter att leverera resultat av högsta kvalitet. I din roll kommer du både sköta den dagliga städningen av kontorsutrymmen men även ta hand om alla hyresgäster och besökare på bästa sätt!

Dina arbetsuppgifter
- Utföra städning på ett noggrant och effektivt sätt för att säkerställa hög kvalitet på arbetet.
- Interagera professionellt med kunder och hyresgäster och ge enastående service vid varje tillfälle.
- Följa säkerhetsföreskrifter och använda lämplig utrustning för att utföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt.
- Samarbeta med teamet för att uppnå gemensamma mål och leverera en överlägsen kundupplevelse.

Din profil
- Erfarenhet av städning är ett krav för tjänsten men vi välkomnar alla som är villiga att lära och växa i rollen.
- Utmärkta kommunikationsförmåga i svenska och förmåga att arbeta väl i team.
- Serviceinriktad attityd och önskan att göra kunderna nöjda.
- Förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ när det behövs.

Om företaget
Vad vi erbjuder:

- En positiv arbetsmiljö: Vi värdesätter en positiv atmosfär där varje medlem i teamet känner sig uppskattad och motiverad att göra sitt bästa.
- Konkurrenskraftig ersättning: Vi erbjuder en konkurrenskraftig lön och förmåner för att erkänna ditt hårda arbete och engagemang.

Om oss
Recruitive är en tjänsteleverantör inom rekrytering och bemanning med ett heltäckande erbjudande inom tjänstemannasektorn i Stockholm, Göteborg, Borås, Eskilstuna, Örebro och Västerås.

Vi är ett auktoriserat Bemanning- & Rekryteringsföretag och har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbundet. Alla våra anställda erbjuds friskvårdsbidrag, företagshälsovård och AW varje månad. Som anställd på Recruitive får du även en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll och säkerställa att du trivs på din arbetsplats.

Vi rekryterar morgondagens kunder och tar din personlighet på allvar! Vi är därför alltid på jakt efter nya medarbetare som vill till ett spännande företag med personalen i första rummet! Visa mindre

Lokalvård / Städare (heltid)

Ansök    Maj 23    Sverige & Co HB    Städare/Lokalvårdare
* Vi kan INTE svara på några frågor via telefon * OM OSS: Sverige & Co har funnits sedan 2010. Vi arbetar inom städning och lokalvård i Göteborg samt närliggande städer och kommuner. Vi har en stor efterfrågan på våra tjänster och växer hela tiden. VI SÖKER: Lokalvårdare / städare Det gäller: hemstäd, kontorsstäd och trappstäd Talar svenska eller engelska Kan börja från 06.00 på morgonen Bosatt i Göteborg VI ERBJUDER: Heltidsjobb Tillsvidareanställn... Visa mer
* Vi kan INTE svara på några frågor via telefon *


OM OSS:
Sverige & Co har funnits sedan 2010. Vi arbetar inom städning och lokalvård i Göteborg samt närliggande städer och kommuner. Vi har en stor efterfrågan på våra tjänster och växer hela tiden.


VI SÖKER:
Lokalvårdare / städare
Det gäller: hemstäd, kontorsstäd och trappstäd
Talar svenska eller engelska
Kan börja från 06.00 på morgonen
Bosatt i GöteborgVI ERBJUDER:
Heltidsjobb
Tillsvidareanställning
Fast månadslön
Friskvårdsbidrag
Utbildning inom lokalvård och städmaskinerANSÖKAN
Skicka CV och personligt brev till [email protected]


* Vi kan INTE svara på några frågor via telefon * Visa mindre

Lokalvårdare till Studium

Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling. I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och ... Visa mer
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.

I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.

ARBETSUPPGIFTER
Serviceorganisationen ansvarar för lokal- och fastighetsfrågor, miljö, säkerhet, inventarier, lokalvård och vaktmästeri. Serviceorganisation hanterar även en del uthyrning till externa hyresgäster under verksamhetsåret samt ansvarar för bemanning vid cuper. Lokalvårdarna ingår i servicegruppen tillsammans med vaktmästare.
Besök gärna vår hemsida för mer information www.studiumgbg.se

ARBETSUPPGIFTER
Tjänsten som lokalvårdare är belägen på Styrmansgatan och Kviberg.
Serviceenheten är en stödjande funktion inom städ, vaktmästeri och fastighetsfrågor för alla som verkar eller besöker skolans lokaler och vill ge alla bästa möjliga service. Till vår serviceorganisation söker vi nu en lokalvårdare. Serviceorganisationen är en intern service- och stödfunktion till skolan, och står för gott bemötande såväl som upprätthållande av en god kvalitet. Vårt arbete gör skillnad, och vi söker dig som vill vara med att påverka så att studerande, elever och personal får en god lärande- och arbetsmiljö som möjligt. Du deltar tillsammans med dina kollegor i det dagliga arbetet för att, bland annat, upprätthålla rena och fräscha lokaler. Du har ett gott förhållningssätt mot dina kollegor inom lokalvårdsenheten och bidrar till att uppnå de gemensamma målen för verksamheten avseende städ, service och kvalité. Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan. Vi är miljödiplomerade och påverkar både val av kemikalier och hur det används i den dagliga städningen. De dagliga arbetsuppgifterna inom lokalvård består av städning av bland annat klassrum, toaletter, korridorer, arbets- och personalrum. Golvvård, avfallshantering, källsortering och återvinning är andra moment som förekommer. Tunga lyft kan förekomma.

Arbetet utförs dagtid kl. 06.00 till 14.30.


KVALIFIKATIONER
• SRY, PRYL, CLV, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig samt yrkeserfarenhet inom lokalvård ser vi som ett krav.

• Erfarenhet av att hantera olika städmetoder för olika typer av städning samt kunskap och erfarenhet av olika typer av golvvård. Hantera olika typer av städmaskiner så som exempelvis kombimaskin.

• Kunna planera och genomföra arbetsuppgifterna på ett strukturerat sätt för att kunna arbeta såväl i grupp som självständigt efter arbetsschema samt instruktioner.

• Kunna ta initiativ och vara stresstålig.

• Ett serviceinriktat förhållningssätt ser vi som en självklarhet.

• Kommunikation såväl som ett bra samarbete med medarbetare, chefer samt personal på skolan ser vi som en viktig del i uppdraget, därför ställs det krav på att du obehindrat behärskar det svenska språket i tal och skrift.

• Grundläggande IT/smartphonekunskaper krävs då du kommer att hantera e-post och personalsystem.

Tidigare erfarenhet av lokalvård inom skola eller liknande är meriterande.

Det är meriterande om du har körkort.

Vi ser det även som en självklarhet att du vill arbeta efter Göteborgs Stads gemensamma förhållningssätt:
• Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för
• Vi bryr oss
• Vi arbetar tillsammans
• Vi tänker nytt
Studium arbetar efter de gemensamma ledorden engagemang, samarbete, elevfokus och kompetens för att tillsammans utveckla och förbättra verksamheten och våra elevers lärande. För oss är det viktigt att sätta service i fokus varje dag.
Utbildningsförvaltningen erbjuder både friskvårdsersättning och cykelförmån.
Vi ser fram emot din ansökan

Intervjuer sker löpande

ÖVRIGT
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.

Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.

Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan. Visa mindre

Extraarbete som lokalvårdare

Ansök    Maj 23    Got Event AB    Städare/Lokalvårdare
Got Event är Göteborgs Stads evenemangs- och arenabolag och driver några av Sveriges mest älskade arenor: Scandinavium, Ullevi, Gamla Ullevi, Frölundaborg, Bravida Arena, Valhallarinken, Valhallabadet, Valhalla IP och Valhalla Sporthallar. Starka varumärken som alla bidrar till att Göteborg upplevs som en attraktiv och spännande stad att bo i, att arbeta i och att besöka. Vi arrangerar också, tillsammans med Svenska Ridsportförbundet, Gothenburg Horse Sho... Visa mer
Got Event är Göteborgs Stads evenemangs- och arenabolag och driver några av Sveriges mest älskade arenor: Scandinavium, Ullevi, Gamla Ullevi, Frölundaborg, Bravida Arena, Valhallarinken, Valhallabadet, Valhalla IP och Valhalla Sporthallar. Starka varumärken som alla bidrar till att Göteborg upplevs som en attraktiv och spännande stad att bo i, att arbeta i och att besöka.

Vi arrangerar också, tillsammans med Svenska Ridsportförbundet, Gothenburg Horse Show?som är en av världens främsta inomhustävlingar för ridsport.

Vi är Miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas sedan 2004 och bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete och allt vi gör genomsyras av hållbar utveckling.

Varje år besöker cirka 2 miljoner människor ungefär 400 idrotts- och underhållningsevenemang på någon av våra arenor. Dessutom välkomnar vi årligen nästan en halv miljon badbesökare till Valhallabadet.

Bolaget omsätter ungefär 300 miljoner kronor och vi är cirka 140 medarbetare som ger allt för att skapa bra förutsättningar för att genomföra evenemang i världsklass. Vi brukar säga att vi bidrar till att skapa magiska ögonblick!

ARBETSUPPGIFTER
Som lokalvårdare på Got Event utför du städning inomhus och utomhus på våra arenor. Du och dina kollegor ansvarar för att våra arenor är rena och hygieniska samt bidrar till att våra besökare får en minnesvärd upplevelse.

Som timavlönad arbetar du när verksamheten har behov och kommer därför arbeta varierat, såsom dag, kväll, natt och helgarbete.

KVALIFIKATIONER
Som lokalvårdare är du ansiktet utåt för vår verksamhet. Därför söker vi dig som är serviceinriktad och har ett gott bemötande. Det är också viktigt att du är noggrann och tar ansvar för att ditt arbete blir ordentligt utfört.

Som lokalvårdare arbetar du både enskilt och i grupp. Det är därför viktigt att du kan ta instruktioner och arbeta självständigt. Arbetet kräver att du kan samarbeta väl med dina kollegor och att du är flexibel.

För att arbeta som lokalvårdare hos oss på Got Event behöver du ha tidigare erfarenhet inom lokalvård, vara 18 år fyllda och behärska det svenska språket. Det är även meriterande om du har B-körkort.

ÖVRIGT
Som timavlönad på Got Event erbjuds du friskvårdsbidrag.

Har du skyddade personuppgifter och vill söka tjänsten? Kontakta då ansvarig rekryterare för vidare hjälp i rekryteringsprocessen. Fortsätt alltså då inte med din ansökan här. För mer information, läs nedan.

https://skatteverket.se/omoss/jobbahososs/ledigajobb/hurvibehandlardinapersonuppgifter.4.8cd61f61691938ed1a1e89.html

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Visa mindre

Gaturenhållare viss erfarenhet av grönskötsel (ogräsbekämpning)

Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 900 personer. Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en funge... Visa mer
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 900 personer.

Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.

ARBETSUPPGIFTER
Som gaturenhållare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter renhållning och ogräsbekämpning av stadens gator, torg, hållplatser, parker, lekplatser och återvinningsstationer. Det är både löpande turer med tömning av papperskorgar och plockning av skräp, renhållning runt återvinningsstationer, men också renhållning vid sommarens många evenemang i staden. Till din hjälp för att hitta destinationer har du ett kartunderlag. Arbetsuppgifter med handburna maskiner, till exempel trimmer förekommer. Som gaturenhållare syns du tydligt på stan och många besökare i Göteborg kan vända sig till dig för frågor av turistkaraktär. Det innebär att du kommer vara ansiktet utåt och representera Stadsmiljöförvaltningen och Göteborgs stad på gator och torg under säsongen. Arbetet sker i centrala Göteborg med omnejd och du använder ett något större fordon.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en avslutad gymnasieutbildning. För tjänsten som gaturenhållare krävs det att du har körkort B. Har du även BE-, C-körkort är det meriterande. Du behöver ha god körvana och vara bekväm med att framföra fordon i såväl centrala delar i Göteborg som i trånga utrymmen. Det krävs att du är noggrann, har en god samarbetsförmåga samt att du självständigt ansvarar för dina arbetsuppgifter. Du har ett gott bemötande och är mån om att göteborgare och besökare har en trevlig upplevelse. Har du tidigare arbetserfarenhet från liknande tjänster är det mycket meriterande.

God fysisk förmåga krävs då tjänsten innefattar tyngre arbetsuppgifter, även i kuperad terräng. Har du tidigare erfarenhet av att hantera handburna maskiner, exempelvis trimmer eller högtryckstvätt är det meriterande. Du behärskar svenska språket väl i både tal och skrift. Du behöver även kunna hantera digitala kanaler då du bland annat kommer använda dig av olika appar.


Förvaltningen har ett förhållningssätt som styrs av effektivitet, kompetens, engagemang och nyfikenhet som genomsyrar vår vardag i tanke och handling. Vi anser att mångfald bland våra medarbetare bidrar till att utveckla såväl vår verksamhet som gemenskapen på arbetsplatsen.


Varmt välkommen med din ansökan!


ÖVRIGT
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Hemstädning och kontorstädning, nya medarbetare sökes!

Ansök    Maj 21    Boleva AB    Städare/Lokalvårdare
Vi söker dig som tycker om att städa och pyssla om i både hem och på kontor! Boleva är ett företag som inriktar sig på hemstädning och en del kontorsstädning. Vi har varit aktiva i cirka 16 år och har i dagsläget kontor i Göteborg, Marstrand, Kungsbacka och i Falkenberg. Vi levererar våra tjänster runt våra kontor med omnejd. Vi är cirka 90 stycken fantastiska medarbetare i företaget och vi växer varje år med fler anställda och kunder. För oss är det vikti... Visa mer
Vi söker dig som tycker om att städa och pyssla om i både hem och på kontor!
Boleva är ett företag som inriktar sig på hemstädning och en del kontorsstädning. Vi har varit aktiva i cirka 16 år och har i dagsläget kontor i Göteborg, Marstrand, Kungsbacka och i Falkenberg. Vi levererar våra tjänster runt våra kontor med omnejd. Vi är cirka 90 stycken fantastiska medarbetare i företaget och vi växer varje år med fler anställda och kunder. För oss är det viktigt att alltid kämpa för att leverera det bästa vi kan och ge våra kunder en genuin känsla och ett rent hem och kontor att trivas i.
Vi arbetar hårt med att ge våra kunder en bra upplevelse och känsla när vi levererat våra städtjänster. Det innebär att kunderna ska känna sig nöjda med oss som företag och med dig som är vår ambassadör och representant för Boleva. Att alltid vara varm och trevlig mot dina kollegor och kunder är något som vi värderar mycket högt.
För att du skall kunna ta dig runt bland våra kunder kan du behöva ha körkort. Har du erfarenhet av städning är det ett plus men inget krav eftersom vi utbildar dig och guidar dig tills du är redo att arbeta själv. Känslan av att kunna göra ett riktigt bra arbete hos en kund är härlig och det vill vi att du ska få möjlighet att uppleva.
För att kunna utföra ett bra arbete är det viktigt att du är noggrann med detaljer och tar till dig den information och de instruktioner som tilldelas dig. För att underlätta detta ser vi att du kan kommunicera på svenska eller engelska.
Som du säkert förstår är det just dig som vi söker, därför ser vi med stor glädje fram emot att du kontaktar oss så snart du kan så kan vi boka in en intervju!
Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Primär söker lokalvårdare

RIMÄR är en koncern bestående av Primär Service Management, Primär Fastighetsförvaltning och Primär Lokalvård. Primär som koncern är tillräckligt stor för att ha resurser att leverera till alla typer av kunder, men tillräckligt små för att vara kundnära och flexibla över hela Sverige. Vi är både specialister och generalister – våra olika verksamhetsområden ligger i framkant inom sina respektive områden – oavsett om det handlar om kaffe på jobbet, specialis... Visa mer
RIMÄR är en koncern bestående av Primär Service Management, Primär Fastighetsförvaltning och Primär Lokalvård.
Primär som koncern är tillräckligt stor för att ha resurser att leverera till alla typer av kunder, men tillräckligt små för att vara kundnära och flexibla över hela Sverige. Vi är både specialister och generalister – våra olika verksamhetsområden ligger i framkant inom sina respektive områden – oavsett om det handlar om kaffe på jobbet, specialiststäd, ventilation eller att installera koaxial/fiberkabel från vår teknikavdelning.
PRIMÄR har sedan starten 1987 vuxit till ett rikstäckande bolag och är idag ett av Sveriges största förvaltnings- och fastighetsserviceföretag. För närvarande är vi ca 800 anställda och omsätter närmare 700 Mkr. Vårt huvudkontor finns i Göteborg men vi är verksamma i stora delar av landet.

Nu söker vi flertal lokalvårdare som vill vara med om uppstart och arbeta inom vården

Vi söker dig med tidigare erfarenhet som lokalvårdare och med relevant yrkeskompetens. Du är ansvarstagande och kan lätt se hur din arbetstillsats bidrar till att Primär kan leverera en god service till våra kunder. Du är noggrann och har god samarbetsförmåga, du tycker om kundkontakt, är engagerad och kan jobba både självständigt och i team med dina kollegor.

Kompetenskrav för tjänsten är:

• Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
• Körkort och egen bil är önskvärt
• Det läggs stor vikt av att ha erfarenhet av att ha arbetat inom vårdmiljö så man är införstådd i de krav som ställs

Utöver CV och personligt brev vi vill även att du bifogar eventuella intyg som styrker dina kunskaper/meriter/certifikat

På Primär arbetar vi utifrån våra värderingar Tillsammans, Framåt och Kul och vi vill givetvis att du delar dessa värderingar med oss.

Information

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta regionchef Amra Insanuc via mail [email protected]

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt dock senast 2024-06-15

Observera att vi söker flera personer så tveka inte att söka ???? Visa mindre

Semester vikariat Lokalvårdare Gbg Nordstan,Partille, Kungsbacka.

Butiksstäd 3-4 dagara i veckan. Måndag till lördag. 2,5 -5 timmar per dag Start omgående. vikariat veckor 28-32 Kan leda till fortsatt anställning Tristar Clean AB Erbjuder kundunika lösningar för alla branscher. Familjeägt företag med huvudkontoret i Vänersborg ca 100 anställda med kunder i hela södra Sverige. Från Västerås till Malmö. Tjänster vi erbjuder: hemstäd, flyttstäd, företagsstäd, golvård, fönsterputs, frukt och material leveranser, uthyrning av... Visa mer
Butiksstäd 3-4 dagara i veckan.
Måndag till lördag. 2,5 -5 timmar per dag Start omgående.
vikariat veckor 28-32
Kan leda till fortsatt anställning
Tristar Clean AB Erbjuder kundunika lösningar för alla branscher. Familjeägt företag med huvudkontoret i Vänersborg ca 100 anställda med kunder i hela södra Sverige. Från Västerås till Malmö.
Tjänster vi erbjuder: hemstäd, flyttstäd, företagsstäd, golvård, fönsterputs, frukt och material leveranser, uthyrning av entrémattor och kaffe maskiner.
Vill du läsa mer om oss gå till:
http://www.tristarab.se Söker ansvarsfulla medarbetare som lokalvårdare. Du är en gladlynt person som tycker om att städa och hålla ordning. Är noggrann, engagerad, lyhörd, ärlig samt har en hög servicenivå och stor ansvarskänsla. Du har blick för kvalitet och lätt för att kommunicera.
Arbetet kan kräva högt tempo, varför du bör vara stresstålig, tycka om att arbeta självständigt, kunna planera, och ej vara rädd för förändringar i dagens arbete. Du ser möjligheter istället för problem.
För att kunna läsa och förstå arbetsinstruktioner, säkerhetsdatablad samt kommunicera med våra kunder, skall du ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. SRY- el PRYL utbildning ses som en merit. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.


Du skall:


Vara bosatt i staden/orten.
Detta kräver att du kan ta dig till de olika arbetsplatserna på egen hand.


Mejla in foto, meritlista i form av vilka utbildningar och tidigare arbetsplatser.
De ansökningar som inte är kompletta kommer ej att granskas.
Tjänsten innebär att utföra daglig lokalvård som att torka golv, städa toaletter, lunch rum, kontor, putsa fönster, stor städning, hemstäd, flyttstäd, kontorsstädning, butiksstädning, trappstädning m.m. hos våra kunder.


Butiksstäd 3-4 dagara i veckan.
Måndag till lördag. 2,5 -5 timmar per dag Start omgående.
vikariat veckor 26-34
Kan leda till fortsatt anställning Visa mindre

Erfaren lokalvårdare sökes till Katrinelundsgymnasiet!

Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling. I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och ... Visa mer
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.

I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.

ARBETSUPPGIFTER
Vi är Sveriges största elitidrottsgymnasium. Av skolans ca 900 elever är cirka hälften elitidrottselever. Ett av skolans uppdrag är att ge dessa idrottstalanger mycket goda möjligheter att kombinera elitsatsning och studier. Eleverna på Katrinelundsgymnasiet läser på ekonomi-, samhälls-, naturprogrammen. Vi har också hörselklasser. På Katrinelundsgymnasiet möts du av engagerade och kunniga kollegor och elever.

Vill du veta mer om Katrinelundsgymnasiet, besök gärna vår hemsida
http://www.goteborg.se/katrinelund .

Vi söker nu en lokalvårdare till vårt lokalvårdsteam, som leds av en samordnande lokalvårdare.

Du kommer att ingå i serviceenheten för Katrinelund- och Bernadottegymnasiet som är en stödjande funktion inom lokalvård, vaktmästeri och fastighetsfrågor. Serviceenheten arbetar för att arbetsmiljön skall vara god för alla som verkar och vistas i skolarnas lokaler. Vårt arbete kännetecknas även av god serviceanda och kvalité.

Serviceorganisationen på Katrinelundsgymnasiet ansvarar för lokal- och fastighetsfrågor, inventarier, lokalvård, vaktmästeri. Till organisationen hör fem lokalvårdare. Du deltar tillsammans med dina kollegor i det dagliga arbetet för att, bland annat, upprätthålla rena och fräscha lokaler. Du har ett gott förhållningssätt gentemot dina kollegor inom lokalvårdsteamet och bidrar till att uppnå de gemensamma målen för verksamheten avseende städ, service och kvalité. Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan.

De dagliga arbetsuppgifterna inom lokalvård består av städning av bland annat klassrum, toaletter, korridorer, arbets- och personalrum. Golvvård, avfallshantering, källsortering och återvinning är andra moment som förekommer. Tunga lyft förekommer vilket kräver att du är i god fysisk form. Arbetstempot kan stundtals vara högt och arbetet medför att du är självständig och kan planera din arbetsdag utifrån verksamhetens behov.

Arbetet utförs dagtid enligt schema mellan kl. 06.00 till 14.30. Vid uthyrningar och evenemang på skolan kan det innebära förskjuten arbetstid med kvälls- och helgarbete.


KVALIFIKATIONER
För att bli aktuell för tjänsten är tidigare erfarenhet av lokalvård ett krav. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av att hantera olika städmetoder, samt kunskap och erfarenhet av olika typer av golvvård. Du har även erfarenhet av olika städmaskiner så som exempelvis kombiskurmaskin. Lokalvårdserfarenhet inom förskola, skola, kontor, äldrevård eller dylikt är meriterande. Likaså ser vi erfarenhet från arbete med ungdomar som ett plus.

SRY (Städ- och Rengöringsbranschens Yrkesnämnd/yrkesbevis), PRYL (Projekt Yrkesbevis Lokalvårdare) eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig är meriterande, eftersom det visar på att du både har praktisk och teoretisk kunskap kring hur städarbetet skall utföras på ett professionellt sätt.

Du är kommunikativ, serviceinriktad, flexibel och samarbetsvillig samtidigt som du kan arbeta självständigt och tar egna initiativ. Du kan följa instruktioner samt har grundläggande IT-/smartphonekunskaper. Du visar hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde har en öppen och positiv attityd. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du har goda kunskaper i svenska språket, såväl muntligt som skriftligt.

Varmt välkommen med din ansökan!


ÖVRIGT
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.

Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.

Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan. Visa mindre

Hemstädning!

Vi söker dig som är ny i Sverige och vill arbeta med städning!   Vi söker personer som vill arbeta med att städa och göra fint hemma hos människor.   Du kommer arbeta med att dammsuga, torka golv, städa badrum, damma och göra annat som människor behöver hjälp med för att hålla sina hem rena och fina.    Du kommer att arbeta  75% måndag till fredag mellan klockan 8.00 och 17.00.      Du behöver inte ha någon utbildning eller erfarenhet, vi kommer att utbild... Visa mer
Vi söker dig som är ny i Sverige och vill arbeta med städning!
 
Vi söker personer som vill arbeta med att städa och göra fint hemma hos människor.
 
Du kommer arbeta med att dammsuga, torka golv, städa badrum, damma och göra annat som människor behöver hjälp med för att hålla sina hem rena och fina. 
 
Du kommer att arbeta  75% måndag till fredag mellan klockan 8.00 och 17.00. 
 
 
Du behöver inte ha någon utbildning eller erfarenhet, vi kommer att utbilda dig hos oss. 
 
DET ÄR EN STOR MERIT OM DU HAR KÖRKORT OCH TILLGÅNG TILL BIL!
 
Du behöver inte kunna prata perfekt svenska, lite svenska eller lite engelska räcker.
 
Det kommer finnas hundar och katter på några av platserna så du måste kunna arbeta där det finns husdjur.
 
För oss är det mycket viktigt att du vill arbeta, att du vill lära dig arbetet och att du vill utvecklas.
Det är viktigt att du är en positiv person, som har mycket energi och tycker om att arbeta med andra människor.
 
 

Mångfaldsbyrån hjälper nyanlända att hitta arbete i Sverige. Är du inskriven på Arbetsförmedlingen? Då kan vi hjälpa dig att hitta ett jobb!
Mångfaldsbyrån hjälper nyanlända att hitta arbete i Sverige. Är du inskriven på Arbetsförmedlingen? Då kan vi hjälpa dig att hitta ett jobb! Visa mindre

Hemstädare/ Home cleaner - Hemfrid Göteborg

We are looking for new home cleaners to join our team in Gothenburg. Right now, we are hiring employees who can work in areas such as Mölndal, Örgryte, Partille & Askim.Are you our next star? Your profile We love making our customers’ everyday lives easier – and so should you. We are looking for someone who likes to work independently and is driven by quality and customer service. You are punctual and responsible, with an eye for details and a positive at... Visa mer
We are looking for new home cleaners to join our team in Gothenburg. Right now, we are hiring employees who can work in areas such as Mölndal, Örgryte, Partille & Askim.Are you our next star?
Your profile
We love making our customers’ everyday lives easier – and so should you. We are looking for someone who likes to work independently and is driven by quality and customer service. You are punctual and responsible, with an eye for details and a positive attitude.
You should:
Have previous experience from a service profession.
Speak and understand basic Swedish or English.
Be able to work flexible hours, Monday – Friday, between 7 – 17.
Have a valid B driving license.

It is a strong merit if you have worked as a home cleaner, housekeeper, or equivalent before.
We offer
Our goal is clear – we want to be the best employer in the industry. We believe our employees are the heart of the company, and we are dedicated to providing good working conditions.
Among others, we offer:
A permanent position with a 50-75 % employment rate.
Collective agreement and favorable terms of employment.
Liability insurance, health insurance, and pension insurance.
Wellness allowance.
Training in home cleaning, with a focus on your development.
Great career opportunities and growth within Hemfrid.
Free mobile subscription.
One of Sweden’s greatest teams of colleagues from all over the world.

About the role
As a home cleaner at Hemfrid, you are responsible for cleaning our customers’ homes to the highest quality. Your mission is always to provide the best service possible. You work independently and are responsible for your clients’ satisfaction.
Your work tasks include, among others:
Vacuuming and dusting.
Mopping floors and cleaning surfaces.
Strengthening, folding, and washing clothes.
Changing bedsheets and making the bed.
Give the customer’s home that little extra touch.

About Hemfrid
Hemfrid is Sweden's leading provider of home services. We help our customers with cleaning, laundry, ironing, moving, gardening, and more. By working as a team and providing easy access to first-class home services, we unlock people's quality of life.
Our process
After completing the application, you will be contacted by the HR department regarding the recruitment process for your application.
As part of our recruitment process, we always do a background check. You need to have a Swedish personal number or a coordination number to be eligible for this position.
Are you ready to unlock people's quality of life? Great! So are we. We look forward to your application.
Welcome to Hemfrid!

Vi letar efter nya hemstädare till vårt team iGöteborg.Just nu är vi i behov av medarbetare som kan arbeta iområdenMölndal, Örgryte, Partille & Askim.Är du vår nästa stjärna?
Din profil
Vi älskar att göra våra kunders vardag enklare – det borde du också göra. Vi söker efter någon som tycker om att arbeta självständigt och som drivs av kvalitet och kundservice. Du är punktlig och ansvarstagande, med ett öga för detaljer och en positiv inställning.
Du bör:
Ha tidigare erfarenhet från ett serviceyrke.
Tala och förstå grundläggande svenska eller engelska.
Kunna arbeta flexibla timmar, måndag – fredag, mellan 7 – 17.
Ha ett giltigt B-körkort.

Det är starkt meriterande om du tidigare har arbetat som hemstädare, hushållerska eller motsvarande.
Vi erbjuder
Vårt mål är tydligt – vi vill vara branschens bästa arbetsgivare. Vi tror att våra anställda är företagets hjärta, och vi är dedikerade till att erbjuda bra arbetsförhållanden.
Bland annat erbjuder vi:
En tillsvidareanställning med 50- 75 % sysselsättningsgrad.
Kollektivavtal och bra anställningsvillkor
Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring och pensionsförsäkring.
Friskvårdsbidrag.
Utbildning inom hemstädning, med fokus på din utveckling.
Goda möjligheter att utvecklas och växa inom Hemfrid.
Gratis mobilabonnemang.
Ett av Sveriges härligaste team med kollegor från hela världen.

Om rollen
Som hemstädare på Hemfrid ansvarar du för att städa våra kunders hem med högsta kvalitet. Ditt uppdrag är att alltid erbjuda bästa möjliga service. Du arbetar självständigt och är ansvarig för att säkerställa att dina kunder är nöjda.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
Dammsugning och dammtorkning.
Moppning och rengöring av ytor.
Strykning, vikning och tvätta kläder.
Byta lakan och bädda.
Ge det där lilla extra till kundens hem.

Om Hemfrid
Hemfrid är Sveriges ledande aktör för tjänster i hemmet. Vi hjälper våra kunder med städning, tvätt, strykning, flytt, trädgårdsarbete och mycket mer. Genom att arbeta som ett team och ge våra kunder enkel tillgång till våra toppklassiga tjänster förbättrar vi deras livskvalitet.
Vår process
Efter genomförd ansökan kommer du att bli kontaktad av HR- avdelningen angående rekryteringsprocessen för din ansökan.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller. För att vara kvalificerad för den här tjänsten behöver du ha ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer.
Är du redo att förbättra människors livskvalitet? Bra! Det är vi också. Vi ser fram emot din ansökan.
Välkommen till Hemfrid! Visa mindre

Gaturenhållare säsong 2024

Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 900 personer. Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en funge... Visa mer
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 900 personer.

Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.

ARBETSUPPGIFTER
Ta chansen att arbeta som gaturenhållare i sommar!

Vill du arbeta utomhus och hjälpa till att hålla Göteborg rent och snyggt i sommar? Då ska du söka jobbet som gaturenhållare.

Dina arbetsuppgifter som gaturenhållare
Som gaturenhållare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter renhållning och ogräsbekämpning av stadens gator, torg, hållplatser, parker och lekplatser. Du kommer använda ett något större fordon.
Uppgifterna innebär till exempel:
• Tömma papperskorgar.
• Plocka skräp.
• Renhållning vid sommarens många evenemang i staden.
• Hantera småmaskiner som exempelvis trimmer.

Ett socialt arbete utomhus
Du arbetar oftast tillsammans med en eller flera kollegor. Arbetet sker i centrala Göteborg med omnejd och som gaturenhållare syns du tydligt på stan. Det betyder att besökare i Göteborg kan vända sig till dig för frågor. Du kommer därför att vara en stadsmiljöförvaltningens och Göteborgs Stads ansikten utåt under ditt arbete.

Vi förstärker verksamheten med säsongsanställningar under perioden juni-september. Start och slutdatum och arbetstider kan variera. Tjänster med både vardag och helg, samt tidig morgon och sen kväll finns.

KVALIFIKATIONER
Vilka egenskaper krävs för att bli gaturenhållare?
Som person behöver du vara självständig och ha en god samarbetsförmåga då du jobbar tillsammans med andra. Du behöver ta ansvar för dina egna och gemensamma arbetsuppgifter. Då du arbetar synligt i staden behöver du ha ett gott bemötande och är mån om att göteborgarna och besökarna har en trevlig upplevelse.

Har du tidigare arbetserfarenhet från liknande tjänster är det meriterande. Har du tidigare erfarenhet av att hantera handburna maskiner, exempelvis trimmer eller högtryckstvätt är det också meriterande.

Krav för gaturenhållare
• Svenska språket väl i både tal och skrift. Du behöver även kunna hantera digitala kanaler då du bland annat kommer använda dig av olika appar.
• Krav på B-körkort, har du BE-, C-körkort, giltigt yrkeskompetensbevis eller klass 8 är det meriterande.
• God körvana och bekväm att framför fordon i centrala staden och trånga utrymmen.
• God fysisk förmåga då tjänsten har tyngre arbetsuppgifter.
• Avslutad gymnasieutbildning.

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Vi erbjuder en arbetsplats i en förvaltning där utveckling står i fokus, både internt hos oss och även i flertalet av de uppdrag vi bedriver i staden. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser.

Vi erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid (undantag på vissa avdelningar), friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Ett hållbart arbetsliv är viktigt för oss där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ditt privatliv. Vi vill att våra arbetsplatser ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

Ansökningarna hanterar vi löpande och kan komma att bjuda in till intervjuer innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/stadsmiljo-goteborgs-stad/ Visa mindre

Bohus söker: Lokalvårdare på deltid i Mölndal

Letar du efter ett jobb där du under trygga anställningsförhållanden får utveckla din servicekänsla i ett varierande och självständigt arbete hos Göteborgs nöjdaste företagskunder? Sök jobb hos oss på Bohus! Här blir du väl omhändertagen och en del av vår fantastiska serviceorganisation med fler än 550 duktiga kollegor. Bohus uppdrag är att på bästa sätt serva våra kunder och det gör vi med allt från städ- och vaktmästeritjänster till uthyrning av kaffe... Visa mer
Letar du efter ett jobb där du under trygga anställningsförhållanden får utveckla din servicekänsla i ett varierande och självständigt arbete hos Göteborgs nöjdaste företagskunder? Sök jobb hos oss på Bohus! Här blir du väl omhändertagen och en del av vår fantastiska serviceorganisation med fler än 550 duktiga kollegor.

Bohus uppdrag är att på bästa sätt serva våra kunder och det gör vi med allt från städ- och vaktmästeritjänster till uthyrning av kaffemaskiner och fruktleveranser. Bli en del av vårt härliga servicegäng och sök jobb inom lokalvård redan idag! 

Som lokalvårdare arbetar du självständigt enligt schema hos våra företagskunder. I jobbet ingår daglig städning, skötsel av kaffemaskiner, beställning av material och såklart kontakt med våra trevliga kunder. Du ansvarar också för att våra utrymmen hos kund, så som städrum och städvagn, alltid representerar Bohus på bästa sätt.  

Som ny på jobbet kommer du att få en introduktion i arbetet hos aktuella kunder men också gå våra internutbildningar. Där får du lära dig om allt från städning och service till hur vi arbetar med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Allt för att du ska kunna utföra ditt arbete på bästa sätt och känna dig trygg som anställd hos oss.

Just nu söker vi dig som önskar jobba på vårt distrikt i Mölndal. Denna tjänst passar dig som vill arbeta deltid, måndag till fredag med start 06.00. Du kommer att arbeta hos flera av våra företagskunder och du samarbetar tätt med både chef och assistent på distriktet

Vår kandidat

Din servicekänsla är det viktigaste i vår leverans. Vi ska utföra våra arbetsuppgifter på bästa sätt men ditt bemötande är alltid viktigast. Du har många kundkontakter och måste vara uppmärksam på kundernas behov och alltid servicemedveten – inte minst när arbetet kräver snabba förändringar och problemlösning. Vi tror även att du är flexibel, noggrann och att du kan strukturera ditt arbete och trivs med att arbeta självständigt.

Krav för den aktuella tjänsten

- Arbete hos företagskunder i Mölndal
- Arbetstiden är upplagd på vardagar, mån-fre med start 06.00 varje morgon
- Du förstår och kan göra dig förstådd på svenska.
- Meriterande med erfarenhet av yrkesmässig städning och/eller annat servicearbete

Vid frågor är du välkommen att kontakta personalassistent Cassandra Möller på e-post [email protected]. Urval och intervjuer sker löpande och vi ser framemot din ansökan så vänta inte med att söka!

 

 

Kort om Bohus- Ägarlett serviceföretag grundat 1986

- Västsveriges starkaste servicekoncept

- Över 2 000 nöjda företagskunder

- Fler än 550 anställda

- Finns i Göteborg med omnejd samt i Alingsås och Borås

- Certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö – ISO 9001, 14001 och 45001

- Kollektivavtalsbundet företag med de förmåner och försäkringar som en trygg anställning ska innebära.Några av våra populära tjänster- Städning

- Kaffemaskiner

- Frukt

- Växter

- Skrivare

- Vaktmästeritjänster

- Webbshop - allt till kontoret!

- Entrémattor Läs gärna mer om oss på vår hemsida: http://www.bohus.se Visa mindre

Städerska för extra timmar

Ansök    Maj 18    Tryfoni, Elena    Städare/Lokalvårdare
**Städerska sökes för extrajobb!** Vi söker städerska som vill jobba extra. Ska börja först med 12 timmar i månaden. Ingen tidigare erfarenhet krävs, men körkort B är ett plus. Du måste kunna prata engelska eller svenska. Krav: - Kunna prata engelska eller svenska - Körkort B (meriterande) Vi erbjuder: - Flexibla arbetstider - Trevlig arbetsmiljö Intresserad? Skicka din ansökan till [email protected] senast den 20 juni. Välkommen med din ansökan!... Visa mer
**Städerska sökes för extrajobb!**


Vi söker städerska som vill jobba extra. Ska börja först med 12 timmar i månaden. Ingen tidigare erfarenhet krävs, men körkort B är ett plus. Du måste kunna prata engelska eller svenska.


Krav:
- Kunna prata engelska eller svenska
- Körkort B (meriterande)


Vi erbjuder:
- Flexibla arbetstider
- Trevlig arbetsmiljö


Intresserad? Skicka din ansökan till [email protected] senast den 20 juni.


Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Sommarvikarier till Sodexos städverksamhet i Göteborg

Ansök    Maj 20    Sodexo AB    Städare/Lokalvårdare
Vill du vara en del av något större? Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, Om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du välkommen till Sodexo! Vi söker nu sommarvikarier till vår städverksamhet i Göteborg. Som städare på Sodexo är du en hygienhjälte och planetbeskyddare! Du kommer att leverera en högkvalitativ städtjänst för att skapa e... Visa mer
Vill du vara en del av något större?
Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, Om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du välkommen till Sodexo!

Vi söker nu sommarvikarier till vår städverksamhet i Göteborg.

Som städare på Sodexo är du en hygienhjälte och planetbeskyddare! Du kommer att leverera en högkvalitativ städtjänst för att skapa en säker och hälsosam miljö. Din städning har en positiv inverkan på omgivningen.

Jobba hos oss på Sodexo och bli en del av något större. Du kommer att tillhöra ett företag och ett team som värdesätter dig för dig, du kommer att kunna agera målmedvetet och påverka genom dina dagliga handlingar, och utvecklas i din egen takt.  

Våra uppdrag hos våra kunder i Göteborg består främst av kontorsstädning men även inom andra verksamheter, och vi söker nu sommarpersonal på både hel och deltid som kan ersätta våra ordinarie städare under deras välförtjänta semester.

Vad du kommer att jobba med: 


• Genomföra schemalagda städuppgifter
• Säkerställa att alla ytor på arbetsplatsen är rena och fräscha 
• Påfyllning förbrukningsmaterial  
• Vara en förkämpe för hälsa och säkerhet 

Vad du bidrar med: 


• Erfarenhet av yrkesmässig städning eller annat servicearbete 
• God servicekänsla och förmåga att möta olika människor  
• Noggrann och strukturerad i ditt arbete 
• Kan arbeta i högt tempo och anpassa sig till förändringar när det behövs 
• God förmåga att ta instruktioner 
• En lagspelare som bidrar med positivitet till teamet  

Vad vi erbjuder: 


• Flexibel och dynamisk arbetsmiljö 
• Tillgång till löpande utbildning och utvecklingsprogram 
• Möjligheter att växa inom företaget 
• Stort fokus på hälsa och säkerhet  
• Volontärarbete på betald arbetstid 

Om tjänsten 

Sommarvikariat. Hel och deltid. Uppge gärna i din ansökan om du främst vill arbeta hel eller deltid.

Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av Annika mauritzen [email protected]. Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.

Din ansökan vill vi ha senast 24-06-01. 

Mer om Sodexo och vilka vi är 


• Vårt syfte, hållbarhetsarbete och våra tjänster 
• Medarbetarsidorna Mitt Sodexo 

Redo att vara en del av något större? Ansök idag! 


Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är världsledande inom hållbar mat och erbjudanden inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, sin hållbara affärsmodell och serviceutbudet med måltidstjänster och FM-tjänster. Dessa erbjudanden möter alla utmaningar i vardagen med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och dem vi erbjuder våra tjänster, och att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Visa mindre

Experienced House Cleaners Needed

We are seeking experienced house cleaners to join our team. This is a full-time position adhering to Swedish working standards. Accommodation will be provided and the cost will be deducted from your compensation. If you are detail-oriented, reliable, and have a strong work ethic, we would love to hear from you. We prefer someone can speak or understand English, Albanian languages. Visa mer
We are seeking experienced house cleaners to join our team. This is a full-time position adhering to Swedish working standards. Accommodation will be provided and the cost will be deducted from your compensation.
If you are detail-oriented, reliable, and have a strong work ethic, we would love to hear from you.
We prefer someone can speak or understand English, Albanian languages. Visa mindre

Lokalvårdare inom butiksstädning kvällstid - Göteborg

Serviceföretaget PIMA AB levererar auktoriserad- och ISO-certifierad lokalvård och mjuka FM-tjänster till verksamheter i Sverige. Bland företagets kunder finns många välkända och marknadsledande varumärken, offentlig verksamhet samt lokala företag. Verksamheten präglas av hög kompetens och innovationskraft med hållbarhet i fokus. Bolaget med dotterbolag sysselsätter idag kring 400 medarbetare. Beskrivning Har du tidigare erfarenhet av butiksstädni... Visa mer
Serviceföretaget PIMA AB levererar auktoriserad- och ISO-certifierad lokalvård och mjuka FM-tjänster till verksamheter i Sverige. Bland företagets kunder finns många välkända och marknadsledande varumärken, offentlig verksamhet samt lokala företag. Verksamheten präglas av hög kompetens och innovationskraft med hållbarhet i fokus.Bolaget med dotterbolag sysselsätter idag kring 400 medarbetare.Beskrivning

Har du tidigare erfarenhet av butiksstädning eller lokalvård? Vill du arbeta under kvällstid, minst 2 kvällar i veckan? Bor du i Göteborg eller kan tänka dig att arbeta där? Beskriver dina bekanta dig som en stresstålig, flexibel och noggrann person? Då kan det vara dig som vi söker!

Pima söker en medarbetare som vill vara med och stärka upp teamet då ordinarie personal går på semesterledighet.

Vi söker dig som vill arbeta minst 2 kvällar i veckan mellan v.25-28, för att vidare gå över till en timanställning/vid behov därefter. Arbetet kommer att vara förlagt under minst 2 kvällar per vecka, både under vardagar och helger. Arbetstiderna föreligger mellan klockan 19:00-01:00.

För att arbeta hos oss är det viktigt att du har sinne för detaljer och brinner för att leverera god kvalitet. Vi värdesätter att du som anställd innehar en positiv attityd och tycker om att ha roligt på arbetet.

Arbetsuppgifter

En typisk arbetsdag innefattar bland annat att soppa, moppa och damma vår kunds olika butiksytor. Vi tillhandahåller arbetsredskap som brukas i tjänsten. 

Kvalifikationer

Vi ser att du som söker:

- Har tidigare erfarenhet av lokalvård
- Är noggrann och stresstålig
- Kan arbeta ensam och i grupp
- Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
- Har dator/telefonvana för att kunna läsa digitala scheman och instruktioner

Meriterande

- Tidigare erfarenhet av hemstädning
- Innehar B-körkort och tillgång till egen bil

Låter tjänsten intressant? Inkom med din ansökan snarast!

Villkor

- Visstidsanställning mellan v.25-28, timanställning/vid behov därefter
- Arbetstid minst två kvällar i veckan mellan klockan 19:00-01:00. Arbete förekommer både vardagar och helger
- Vid anställning får du ta del av vår digitala utbildningsplattform
- Avtalsenliga löner
- Friskvårdsbidrag
- Start enligt överenskommelse Visa mindre

Extrastädning vardagar tidigt på morgonen (06:00) i centrala Göteborg

Uppdraget: Är du vår nya Service champion? Grand Service söker medarbetare för extrastädning (ex. kontorsstädning, förskolor etc.). Tjänsten är en timanställning vid behov, arbetet utförs tidigt (06:00) på morgonen under vardagar OBS! endast vardagar, ej helger! Det är dock väldigt viktigt med flexibilitet tidsmässigt eftersom tiderna kan variera då ditt arbete styrs av dina kunders och personals behov. Vi söker dig som har minst ett års tidigare erfarenhe... Visa mer
Uppdraget:
Är du vår nya Service champion? Grand Service söker medarbetare för extrastädning (ex. kontorsstädning, förskolor etc.). Tjänsten är en timanställning vid behov, arbetet utförs tidigt (06:00) på morgonen under vardagar OBS! endast vardagar, ej helger! Det är dock väldigt viktigt med flexibilitet tidsmässigt eftersom tiderna kan variera då ditt arbete styrs av dina kunders och personals behov.
Vi söker dig som har minst ett års tidigare erfarenhet av arbete som lokalvårdare och det är viktigt att du har en god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska. Det är ett krav att du har genomgått INSTA 800, SRY, PRYL eller liknande utbildning.
Vi på Grand Service värdesätter positiva, pålitliga och målmedvetna medarbetare som fungerar bra i team såväl som självständigt. Våra medarbetare är kärnan i vår verksamhet och vi strävar alltid efter såväl nöjda kunder som nöjd personal.
Då Grand Service är placerat i Göteborg så ser vi självklart att även du har din bas här.
Om företaget:
Grand Service grundades 1987 och byggde snabbt upp ett gott rykte om att alltid leverera god kvalité och service.
Vår ständiga strävan efter perfektion har resulterat i god tillväxt. Vårt fokus är att lyssna på våra kunder, förstå deras behov och tillhandahålla en exceptionell nivå av städtjänster. Grand Service specialiserar sig inom städning och rengöring av privata hushåll (hemstädning, flyttstädning, fönsterputs), företag (kontorsstädning, trappstädning, tvättstuga, golvvård, storstädning), visningsstädning och offentliga lokaler (kyrkor, församlingar och dagisverksamhet). Visa mindre

Lokalvårdare till HSB Göteborg

Vill du vara med och bidra tillmorgondagens goda boende?Vi söker dig som vill ha ett självständigt arbete som lokalvårdare, för närvarande med utgångspunkt i Kungälv, marknadsområde norr/centrum.Tjänsten är på heltid, med löpande tillsättning. ArbetsuppgifterTyngdpunkten på arbetsuppgifterna i denna tjänst ligger påtrappstädning och övrig lokalvård i allmänna utrymmen. Genom dina arbetsuppgifter bidrar du till en trygg och snygg boendemiljö för våra kunder... Visa mer
Vill du vara med och bidra tillmorgondagens goda boende?Vi söker dig som vill ha ett självständigt arbete som lokalvårdare, för närvarande med utgångspunkt i Kungälv, marknadsområde norr/centrum.Tjänsten är på heltid, med löpande tillsättning.
ArbetsuppgifterTyngdpunkten på arbetsuppgifterna i denna tjänst ligger påtrappstädning och övrig lokalvård i allmänna utrymmen.
Genom dina arbetsuppgifter bidrar du till en trygg och snygg boendemiljö för våra kunder och medlemmar.
KvalifikationerVi söker dig som har erfarenhet av lokalvård, har du tidigare arbetat medtrappstädning inom fastighetsbranschen så är det meriterande. Du ska behärska svenska språket i tal och skrift, och vara bekväm i att möta människorna som bor i fastigheterna.
B körkort är ett krav.
Personliga egenskaperArbetet innebär att man arbetar nära kunden och är vårt ansikte utåt. Vi lägger därför stor vikt vid den sociala kompetensen. Du skall ha förmåga att kunna arbeta självständigt såväl som i grupp. Vidare förutsätter vi att du känner till och delar våra värderingar och att ditt agerande gentemot medlemmar och kunder utgår ifrån dem. Noggrannhet och ansvarskänsla är viktiga egenskaper för att kunna fullgöra uppdraget och leverera med hög kvalité.
Vi erbjuderEtt stimulerande arbete i en utvecklingsdriven organisation. Hos oss får du arbeta i en dynamisk verksamhet med värderingarna i centrum och med fokus på att ständigt utveckla det goda boendet.
För att säkerställa att vi upprätthåller en säker och hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare och kunder tillämpar vi drogtestning som en del av vår rekryteringsprocess. Vi på HSB Göteborg har nolltolerans gällande droger och alkohol på arbetsplatsen och testningen är en standardprocedur som används för att säkerställa att våra nya medarbetare är redo att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert och professionellt sätt. Om du har frågor eller oro kring detta, tveka inte att ta kontakt med oss. Vi utför även bakgrundskontroller.
Sista ansökningsdag 22maj2024, vi kan komma att hålla intervjuer löpande under ansökningstiden.
Vi tar endast emot ansökan via nedan länk. Välkommen med din ansökan!
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
HSB Göteborg är Västsveriges största bostadskooperativa företag. Vi ägs av 75 000 medlemmar och all vinst går till att utveckla framtidens boende, bland annat genom att producera tjänster och bostäder som ligger i framkant. Inom HSB Göteborg finns drygt 350 bostadsrättsföreningar och vi äger samt förvaltar även hyresrätter och lokaler. Vår vision är att höja kvaliteten på allt från grannskap och gemenskap till arkitektur och boendeekonomi. Vägen dit ska vara hållbar enligt ISO 26000 och visa att vi tar vårt miljömässiga, ekonomiska och sociala ansvar för framtiden. HSBGöteborg har utsetts till bästa arbetsgivare i branschen och fått hedersomnämnande för att vi arbetar föredömligt med mångfald och likabehandling. Visa mindre

Vikarier

Vi söker personal till städning för hemtjänsten. Vi söker både efter personal som kan vara med hela sommaren men även personal som på väldigt kort varsel kan hoppa in vid sjukdom. Städning i hemmen för de äldre kräver att man trivs med att vara de äldre till hjälp. En ödmjuk inställning till åldrande och deras vardag. Städning i våra hemtjänstlag kräver erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och körkort och SFI D. Visa mer
Vi söker personal till städning för hemtjänsten.
Vi söker både efter personal som kan vara med hela sommaren men även personal som på väldigt kort varsel kan hoppa in vid sjukdom.
Städning i hemmen för de äldre kräver att man trivs med att vara de äldre till hjälp. En ödmjuk inställning till åldrande och deras vardag.


Städning i våra hemtjänstlag kräver erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och körkort och SFI D. Visa mindre

Lokalvårdare 100%, sommarjobb v 23-33

Städgruppen har funnits sedan 1984 och vi arbetar ständigt för att minska vår miljöpåverkan. Vi jobbar bara med abonnemangskunder vilket ger en arbetsplats där kunderna är samma från vecka till vecka. Vi söker dig som gillar att: Städa Köra bil i stan Lösa problem som kan uppstå under dagen Strukturera upp en arbetsplats för att uppnå bästa resultat. Träffa nya människor I denna tjänsten behöver man vara: Morgonpigg Noggrann, organiserad och struktur... Visa mer
Städgruppen har funnits sedan 1984 och vi arbetar ständigt för att minska vår miljöpåverkan.
Vi jobbar bara med abonnemangskunder vilket ger en arbetsplats där kunderna är samma från vecka till vecka.


Vi söker dig som gillar att:
Städa
Köra bil i stan
Lösa problem som kan uppstå under dagen
Strukturera upp en arbetsplats för att uppnå bästa resultat.
Träffa nya människorI denna tjänsten behöver man vara:
Morgonpigg
Noggrann, organiserad och strukturerad.
Social
Mycket bra på svenska i både tal och skrift.Tjänsten kräver:
KörkortTjänsten innebär:
Både självständigt arbete och arbete i team.
Städning hos våra kunder som är både företag och privatpersoner.
Vanlig återkommande daglig städning och ej flyttstädning eller storstädning.
Arbete 06:00-ca 15:00 måndag-fredag.
Månadslönen vid 22 års ålder är 26 979 kr (utan erfarenhet). Vid erfarenhet tillkommer tillägg.
Arbetskläder, friskvårdsbidrag och skobidrag.Ansökan ska innehålla:
Personligt brev
Cv
Foto
Minst en referens
Mobilnummer
Ange vilka veckor du har möjlighet att jobbaTillträde omgående
#jobbjustnu Visa mindre

Lokalvårdare sökes till vår verksamhet på Ågrenska

Om Ågrenska Ågrenska är en unik, utvecklande mötesplats och ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser. Vi bedriver verksamheter utifrån ett helhetsperspektiv för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras anhöriga samt professionella. Ågrenska ligger naturskönt på Lilla Amundön, 1,5 mil söder om Göteborg och ägs av Ågrenska Stiftelsen, som är en non profit organisation. Ågrenska har närmare 90 tillsvidareanställda och bedriv... Visa mer
Om Ågrenska

Ågrenska är en unik, utvecklande mötesplats och ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser. Vi bedriver verksamheter utifrån ett helhetsperspektiv för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras anhöriga samt professionella.

Ågrenska ligger naturskönt på Lilla Amundön, 1,5 mil söder om Göteborg och ägs av Ågrenska Stiftelsen, som är en non profit organisation. Ågrenska har närmare 90 tillsvidareanställda och bedriver förutom personlig assistans även korttidsvistelser, familjeverksamhet, vuxenverksamhet, daglig verksamhet, familjestöd samt kurser och utbildningar.


Som anställd på Ågrenska omfattas du av kollektivavtal ochhar rätt till ersättning för friskvård.
Läs mer på www.agrenska.se
------------------------------------------------------------------------------------
Vart ska du jobba?
Ågrenska är en stor verksamhet med många olika typer av fastigheter, både äldre och mer nybyggda. Det är en känsla av hemmamiljö då vi arbetar med familjer, barn och ungdomar som bor här veckovis. Det innebär att vi lokalvårdare arbetar nära verksamheterna och utför städ i boenderum, skolsalar, lekrum, allmänna utrymmen, toaletter, kontor och personalutrymmen.
Du kommer att vara en del av vårt serviceteam där vi värdesätter gott samarbete och kommunikation. Vi håller en högservicenivå och möter alltidvåra gäster och personal på ett professionellt och trevligt sätt.
Vem är du som söker jobbet? Då vårt arbete är i direkt kontakt med verksamheterna som sker på ön så ska du vara en positiv och observant person som är mån om att ditt arbete blir korrekt och grundligt utfört. Vi ser även att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig och ditt arbete utifrån förändrade förutsättningar. Du är i god fysisk form eftersom städyrket stundtals är fysiskt krävande. Vi värdesätter om du har goda kunskaper eller erfarenhet av lokalvård.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet ochdet ären fördel om du har goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
Varmt välkommen att söka så snart som möjligt, urval sker löpande!
Arbetstid/Varaktighet
100 % vikariatsanställning, 3 månader med god chans till förlängning därefter.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön
Fast månadslön.
Inför anställningen kräver vi att du uppvisar utdrag från belastningsregistret. Ansök gärna om utdrag redan nu.
När du söker denna tjänst godkänner du att vi registrerar dina personuppgifter enligt Ågrenskas personuppgiftspolicy Visa mindre

Städare för deltidstjänst

OBS! När ni ansöker måste ni registrera hela er profil på vår plattform och helst med ert CV, ej enbart med email. Anställningsformen är dagar där du själv väljer hur mycket du vill jobba som passar just dig och dina villkor, oavsett om du vill jobba hela tiden eller endast extra vid sidan av annat jobb eller studier. Arbetstiderna är varierande, dagtid. Du tycker om att ta ansvar och att arbeta både självständigt och i grupp. Du ser möjligheter, har en po... Visa mer
OBS! När ni ansöker måste ni registrera hela er profil på vår plattform och helst med ert CV, ej enbart med email.
Anställningsformen är dagar där du själv väljer hur mycket du vill jobba som passar just dig och dina villkor, oavsett om du vill jobba hela tiden eller endast extra vid sidan av annat jobb eller studier. Arbetstiderna är varierande, dagtid.
Du tycker om att ta ansvar och att arbeta både självständigt och i grupp.
Du ser möjligheter, har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor. Arbetet kräver att du är ansvarskännande och har en personlig mognad. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor och ser som självklart att bidra till ett positivt arbetsklimat. Visa mindre

Lokalvårdare till HSB Göteborg

Vill du vara med och bidra tillmorgondagens goda boende?Vi söker dig som vill ha ett självständigt arbete som lokalvårdare, för närvarande med utgångspunkt i Kungälv, marknadsområde norr/centrum.Tjänsten är på heltid, med löpande tillsättning. ArbetsuppgifterTyngdpunkten på arbetsuppgifterna i denna tjänst ligger påtrappstädning och övrig lokalvård i allmänna utrymmen. Genom dina arbetsuppgifter bidrar du till en trygg och snygg boendemiljö för våra kunder... Visa mer
Vill du vara med och bidra tillmorgondagens goda boende?Vi söker dig som vill ha ett självständigt arbete som lokalvårdare, för närvarande med utgångspunkt i Kungälv, marknadsområde norr/centrum.Tjänsten är på heltid, med löpande tillsättning.
ArbetsuppgifterTyngdpunkten på arbetsuppgifterna i denna tjänst ligger påtrappstädning och övrig lokalvård i allmänna utrymmen.
Genom dina arbetsuppgifter bidrar du till en trygg och snygg boendemiljö för våra kunder och medlemmar.
KvalifikationerVi söker dig som har erfarenhet av lokalvård, har du tidigare arbetat medtrappstädning inom fastighetsbranschen så är det meriterande. Du ska behärska svenska språket i tal och skrift, och vara bekväm i att möta människorna som bor i fastigheterna.
B körkort är ett krav.
Personliga egenskaperArbetet innebär att man arbetar nära kunden och är vårt ansikte utåt. Vi lägger därför stor vikt vid den sociala kompetensen. Du skall ha förmåga att kunna arbeta självständigt såväl som i grupp. Vidare förutsätter vi att du känner till och delar våra värderingar och att ditt agerande gentemot medlemmar och kunder utgår ifrån dem. Noggrannhet och ansvarskänsla är viktiga egenskaper för att kunna fullgöra uppdraget och leverera med hög kvalité.
Vi erbjuderEtt stimulerande arbete i en utvecklingsdriven organisation. Hos oss får du arbeta i en dynamisk verksamhet med värderingarna i centrum och med fokus på att ständigt utveckla det goda boendet.
För att säkerställa att vi upprätthåller en säker och hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare och kunder tillämpar vi drogtestning som en del av vår rekryteringsprocess. Vi på HSB Göteborg har nolltolerans gällande droger och alkohol på arbetsplatsen och testningen är en standardprocedur som används för att säkerställa att våra nya medarbetare är redo att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert och professionellt sätt. Om du har frågor eller oro kring detta, tveka inte att ta kontakt med oss. Vi utför även bakgrundskontroller.
Sista ansökningsdag 22maj2024, vi kan komma att hålla intervjuer löpande under ansökningstiden.
Vi tar endast emot ansökan via nedan länk. Välkommen med din ansökan!
Fastighetsklubbens representant är Maria Thelin, [email protected]
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
HSB Göteborg är Västsveriges största bostadskooperativa företag. Vi ägs av 75 000 medlemmar och all vinst går till att utveckla framtidens boende, bland annat genom att producera tjänster och bostäder som ligger i framkant. Inom HSB Göteborg finns drygt 350 bostadsrättsföreningar och vi äger samt förvaltar även hyresrätter och lokaler. Vår vision är att höja kvaliteten på allt från grannskap och gemenskap till arkitektur och boendeekonomi. Vägen dit ska vara hållbar enligt ISO 26000 och visa att vi tar vårt miljömässiga, ekonomiska och sociala ansvar för framtiden. HSBGöteborg har utsetts till bästa arbetsgivare i branschen och fått hedersomnämnande för att vi arbetar föredömligt med mångfald och likabehandling. Visa mindre

Lokalvårdare på gym deltid

Städgruppen i Göteborg AB har varit verksamma sedan 1984. Vi har kollektivavtal och arbetar löpande för att minska vår miljöpåverkan. Vi söker dig som är ordningsam, morgonpigg och strukturerad. Det är även bra om du har tidigare städerfarenhet och föredrar att jobba självständigt. Tjänsten innebär: Städning på ett gym i centrala Göteborg på Viktoriagatan. Städning här utförs söndag-fredag och tjänsten omfattar 3-4 av de dagarna. All utrustning för att ut... Visa mer
Städgruppen i Göteborg AB har varit verksamma sedan 1984.
Vi har kollektivavtal och arbetar löpande för att minska vår miljöpåverkan.
Vi söker dig som är ordningsam, morgonpigg och strukturerad.
Det är även bra om du har tidigare städerfarenhet och föredrar att jobba självständigt.
Tjänsten innebär:
Städning på ett gym i centrala Göteborg på Viktoriagatan.
Städning här utförs söndag-fredag och tjänsten omfattar 3-4 av de dagarna.
All utrustning för att utföra arbetsuppgifterna finns på plats.
Arbetstiderna är 6:00-9:00
Man kan även börja tidigare om man önskar men arbetet måste vara klart senast kl. 9:30
Timlön
160,58 kr vid 22 års ålder och utan erfarenhet.
Tillträde inom kort. Visa mindre

Lokalvårdare till skolor inom Hisingen 1 (Torslanda området)

I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen. Bli en av oss! Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att: • öka kvaliteten i undervisningen för att ö... Visa mer
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, anpassad grundskola, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 138 kommunala grundskolor där nästan 47 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi en lokalvårdare till skolor inom Hisingen 1 (Torslanda området). Vårt arbete gör skillnad och vi söker dig som vill vara med på vår resa. Vi erbjuder dig ett roligt arbete med trevliga arbetskollegor.

Som lokalvårdare är dina arbetsuppgifter att utföra dagliga arbetsuppgifter i skolans lokaler. Du arbetar utifrån fastställda metoder och instruktioner för att säkerställa kvalitén och du bidrar till välstädade och trivsamma lokaler. Vi arbetar utifrån att elever och personal på skolorna ska må bra. Vi vill därför att du tänker utifrån ett ergonomiskt och miljömedvetet perspektiv. Vi följer givna hygienregler och förser dig med arbetskläder för ett proffsigt intryck gentemot kund.

Det är viktigt att du har god servicekänsla och trivs med ansvaret att vara en god vuxen förebild på skolan. Bra kommunikation och samarbete med såväl elever som kollegor inom lokalvården och andra roller på skolan är en förutsättning för att du ska trivas. Tillsammans hittar vi det bästa upplägget för att elever ska få en så god lärandemiljö som möjligt!

Vi jobbar tillsammans även i det större perspektivet och hjälper varandra vid behov, så det kan även förekomma arbete på andra skolor.

Arbetet utförs dagtid enligt schema efter skolans behov.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Urval och intervjuer sker löpande.

Välkommen med din ansökan!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har SRY-utbildning eller annan yrkesutbildning inom lokalvård som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har flera års erfarenhet inom lokalvård samt erfarenhet av storstädning och golvvård.

Eftersom en del av arbetet som lokalvårdare innebär att ha kontakt med våra kunder samt att kunna arbeta efter en arbetsbeskrivning krävs goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift. Grundläggande kunskaper med att hantera smartphone för att använda personalsystem samt kommunicera via mail med chef, samordnare och kollegor. Körkort är ett krav då det förekommer resande mellan skolor och pooltjänstgöring.

Som person är du serviceinriktad och har ett bra kundbemötande. För dig är det självklart att vara ett ansikte utåt för verksamheten och att sätta kunden i fokus. Du är noggrann i ditt arbete och tar ansvar för att arbetet blir utfört enligt schema och frekvens. Du har lätt för att samarbeta med andra och skapa goda relationer till både kollegor och verksamheten. Tjänsten kräver att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig efter ändrade förutsättningar i arbetet.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.

Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Visa mindre

Städare (100%)

Städföretag Housekeeping Långedrag AB söker städare/lokalvårdare (tillsvidare anställning på heltid, Måndag - Fredag, kl.08:00-17:00) Gillar du att städa, vill ha ett heltidsjobb måndag till fredag, bra och stöttande team, fast månadslön, stabilitet och tillväxtmöjligheter, då är det här jobbet för dig! Om du talar engelska, har erfarenhet av hemstädning och B-körkort (personbil behövs ej), ansök genom att skicka ditt CV till [email protected] OBS! Engels... Visa mer
Städföretag Housekeeping Långedrag AB söker städare/lokalvårdare (tillsvidare anställning på heltid, Måndag - Fredag, kl.08:00-17:00)
Gillar du att städa, vill ha ett heltidsjobb måndag till fredag, bra och stöttande team, fast månadslön, stabilitet och tillväxtmöjligheter, då är det här jobbet för dig!
Om du talar engelska, har erfarenhet av hemstädning och B-körkort (personbil behövs ej), ansök genom att skicka ditt CV till [email protected]
OBS! Engelska och B-körkort är ett krav!
Hoppas vi ses snart! Visa mindre

Cleaner (100%)

Cleaning company Housekeeping Långedrag AB is looking for full-time cleaners in Gothenburg. Work Monday-Friday (08:00-17:00) If you like cleaning, want to have full-time job Monday to Friday, great and supportive team, fixed monthly salary, stability and growth opportunities, then this job is for you! If you speak English, have cleaning experience (private home cleaning, not office cleaning) and B category driver’s license (personal car is not needed), app... Visa mer
Cleaning company Housekeeping Långedrag AB is looking for full-time cleaners in Gothenburg. Work Monday-Friday (08:00-17:00)
If you like cleaning, want to have full-time job Monday to Friday, great and supportive team, fixed monthly salary, stability and growth opportunities, then this job is for you!
If you speak English, have cleaning experience (private home cleaning, not office cleaning) and B category driver’s license (personal car is not needed), apply by sending your CV to [email protected]
The application review process is ongoing, so do not hesitate and apply now.
OBS! B category driver’s license and English language are obligatory requirements.
Hope to see you soon! Visa mindre

Cleaner - ????????????? (Gothenburg) ????

Ansök    Maj 13    Hembry AB    Städare/Lokalvårdare
[Svenska & Ukrainian further down] As a cleaner at Hembry, you are responsible for ensuring that your recurring home cleaning customers are satisfied! In order for you to have the right conditions to do a good job, we deliver professional equipment directly to your home. You will also get work clothes, Service-ID and of course support from your colleagues and area manager. Clear information about procedures and your work is easily accessible in our syste... Visa mer
[Svenska & Ukrainian further down]

As a cleaner at Hembry, you are responsible for ensuring that your recurring home cleaning customers are satisfied!
In order for you to have the right conditions to do a good job, we deliver professional equipment directly to your home. You will also get work clothes, Service-ID and of course support from your colleagues and area manager. Clear information about procedures and your work is easily accessible in our systems that you see through the phone.
About you:
You have permit to live and work in Sweden
You speak Swedish or English.
You do not appear in the police's crime register.
A driving license and access to your own car are meritorious.

To get permanent employment with us, you need to have high competence in cleaning, have a good work ethic, support your colleagues, and communicate professionally.
As we offer basic training in connection with employment, we expect you to take responsibility for when you need further training or support.Your ordinary working hours are: Monday - Friday 07:30-17:30. There is also possibility to work evenings and weekends if you wish.
Our benefits:
Secure employment
Collective agreement through the union Kommunal Hemserviceföretagen
ISO 9001 and 14001 certified
Personnel insurance
Liability insurance
Service pension
Health care allowance SEK 1,500/year
Work clothes and contribution to good indoor shoes
Bonus when recruiting skilled cleaners
Wonderful colleagues

Next step:If you have the skills and experience we are looking for, you will be invited to an interview with our area manager. There you will have the opportunity to tell more about yourself and hear more about the position. Upon employment, we will request a copy of the ID card, residence permit and extract from the Police Register.
---Som städare på Hembry ansvarar du för att dina återkommande hemstädningskunder är nöjda!
För att du ska ha rätt förutsättningar att göra ett bra arbete skickas vi professionell utrustning direkt hem till dig. Av Hembry får du även arbetskläder, Service-ID, stöd av dina kollegor och din områdeschef samt bidrag till att köpa bra inneskor. Tydlig information om rutiner och ditt arbete finns lättillgängligt i våra system som du ser genom telefonen.
Om dig:
Du har tillstånd att visats och arbeta i Sverige.
Du talar svenska eller engelska.
Du förekommer inte i polisens belastningsregister.
Körkort och tillgång till egen bil är meriterande.

För att få en tillsvidareanställning hos oss behöver du ha hög kompetens inom städning, god arbetsmoral, samt ställa upp för dina kollegor och kommunicera professionellt.
Då vi erbjuder grundutbildning i samband med anställning har vi förväntningar på att du tar ansvar för när du behöver ytterligare utbildning eller stöd.Arbetstiden är förlagd till vardagar kl 07:30-17:00, men det finns möjlighet till att även arbeta kväll och helg.
Vi erbjuder en provanställning som efter 6 månader övergår i tillsvidareanställning.
Våra fördelar:
Trygg anställning
Kollektivavtal Kommunal Hemserviceföretag
ISO 9001- och 14001-certifierade
Personalförsäkring
Ansvarsförsäkring
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag 1 500 kr/år
Arbetskläder och bidrag till bra inneskor
Bonus vid rekrytering av duktiga städar
Underbara kollegor

Nästa steg:Har du de kompetenser och erfarenheter som vi eftersöker så kommer du att bli inbjuden till en intervju med vår områdeschef. Där får du möjlighet att berätta mer om du själv och höra mer om tjänsten. Vid anställning kommer vi att efterfråga kopia på ID-kort, ev. uppehållstillstånd samt utdrag från Polisregistret.
---?? ???????????? ? Hembry, ?? ???????????? ?? ??, ??? ???? ???????? ??????-??????? ???? ??????????! ??? ???? ??? ?? ???? ??????? ????? ??? ??????? ??????, ?? ? ?????? ??????? ???????????? ??? ??????????? ?? ???????????? ???????????. ??? Hembry ?? ????? ????????? ??????? ????, ???????? ???????????, ????????? ??? ????? ????? ? ????????????? ?????????, ? ????? ????? ?? ????????? ??????? ?????????? ??????. ????? ?????????? ??? ????????? ?? ????? ???????? ????? ???????? ? ????? ????????, ??? ?? ?????? ????? ???????.??? ???:
? ??? ? ?????? ?? ?????????? ? ?????? ? ??????
?? ??????????? ????????? ??? ???????????
?? ?? ????????? ? ????????????? ??????? ????????
????????? ??????????? ?? ?????? ?? ???????? ?????????? ?????????, ??? ?? ? ????'???????

??? ????, ??? ???????? ? ??? ???????? ??????, ?? ??????? ???? ??????? ?????? ??????????? ? ?????????? ?? ?????? ??????? ?????, ? ????? ???????????? ????? ????? ? ?????????? ????????????.
???????? ?? ?????????? ?????? ???????? ????? ????????????????, ?? ????????, ?? ?? ?????? ?????????? ?? ??? ??? ??????? ??????????? ???????? ?? ?????????, ??? ???? ????? ?????????? ??????? ??????? ??????.
?????? ?????? ??????????? ? ????? 7:30-17:00. ????? ? ?????????? ????????? ??????? ?? ? ???????.
?? ?????????? ?????? ? ?????????????? ???????? 6 ???????, ? ????????? ????????? ?????????????????.
???? ????????:
???????????????? ?????? ??????????????? ???????, ? ????????? ????????????????? ?? ????????? ??????
??????????? ??????? Kommunal Hemserviceföretag
?????????? ISO 9001 and 14001
??????????? ?????????
??????????? ????????????????
?????????? ??????
???????? ?? ???????????? ? ???? 1500 ????????? ???? ?? ???.
?????? ?? ????? ??????? ?????? ??? ??????
????? ??? ?????? ?????????????? ?????????????
?????? ??????

????????? ????:???? ? ??? ? ????????? ??????? ?? ??????, ??? ????????? ?? ?????????? ? ????? ???????????? ??????????. ??? ?? ???????? ?????????? ?????????? ?????? ??? ???? ?? ?????? ?????? ??? ???????. ??? ???????????????? ?? ????????? ??? ?????? ????? ??????????? ????? ???????? ?? ?????????? ?? ??????? ? ???????. Visa mindre

Home cleaner to Freska Gothenburg!

Do you have experience in home cleaning and want to work within a company that gives the opportunity to grow and develop? Or are you in the beginning of your career and want to work in a company that offers high quality training and a safe employment? Apply to become one of our amazing home cleaners! Freska - More than just a cleaning company ???? Freska is one of the fastest growing companies with one goal in mind; to make Freska the best, most recommende... Visa mer
Do you have experience in home cleaning and want to work within a company that gives the opportunity to grow and develop? Or are you in the beginning of your career and want to work in a company that offers high quality training and a safe employment? Apply to become one of our amazing home cleaners!
Freska - More than just a cleaning company ????
Freska is one of the fastest growing companies with one goal in mind; to make Freska the best, most recommended workplace for service workers in Europe. In fact, our values; People first, Growth and Responsibility symbolize ways that we are working to make Freska a better workplace. Your day to day work, future goals and ambitions matter to us. Among other things we have developed a career path for our home cleaners as well as a support system to try to make everyday work life run as smoothly as possible. No matter if this is a job for you who wants to advance in your career, a safe employment or even start your first job here in Sweden, we are here for you!
We have come a long way to reach our goal and are always striving to find ways to improve. So far we have the possibility to offer our employees:
Collective agreement
Health benefits
Paid travel time between customers
Career opportunities
Training and coaching in home cleaning
A tight-knit team with a team leader to support you in the daily work
Immediate support from the office during your working day
Possibility to affect your salary through bonuses
Steady schedule that locks seven days prior
Overtime is always paid every month, no timebank!
An hourly contract with possibility to get guaranteed hours

About the job ????
You will work in our customers most beloved place - their home. A home cleaning includes dusting, vacuuming and mopping. It is of great advantage if you have a sense of details. Your primary work tool will be our Freska Pro app where you will be able to see your schedule, customer information and general information about Freska.
With that being said, being a home cleaner also comes with some responsibility, therefore we are looking for someone who:
Speaks Swedish or English
Can work flexibly between our working hours 07.00-18.00.
Has a valid working permit
Has experience in cleaning, advantage but no requirement

So where do we go from here?
1. Apply!
2. Chat to our friend Hubert so we can get to know you better
3. Book your time and come to the office for an interview
4. Show us your cleaning skills
5. You’re hired!
6. Watch our digital onboarding
7. Come to the office for an onboarding
8. Go for training with your team leader
9. Start working, good luck!
Apply now! Visa mindre

Hemstädare till Freska Göteborg!

Har du erfarenhet av hemstädning och vill arbeta inom ett företag som ger dig möjlighet att växa och utvecklas? Eller är du i början av din karriär och vill arbeta på ett företag som erbjuder högkvalitativ utbildning och en trygg anställning? Ansök om att bli en av våra fantastiska hemstädare! Freska - Mer än bara en städfirma ???? Freska är ett av de snabbast växande företagen med ett mål i sikte; att göra Freska till den bästa och mest rekommenderade arb... Visa mer
Har du erfarenhet av hemstädning och vill arbeta inom ett företag som ger dig möjlighet att växa och utvecklas? Eller är du i början av din karriär och vill arbeta på ett företag som erbjuder högkvalitativ utbildning och en trygg anställning? Ansök om att bli en av våra fantastiska hemstädare!
Freska - Mer än bara en städfirma ????
Freska är ett av de snabbast växande företagen med ett mål i sikte; att göra Freska till den bästa och mest rekommenderade arbetsplatsen för hemstädare i Europa. Faktum är att våra värderingar; Människor först, Tillväxt och Ansvarstagande symboliserar hur vi arbetar för att göra Freska till den bästa arbetsplatsen. Ditt dagliga arbete, framtida mål och ambitioner är viktiga för oss. Vi har bland annat utvecklat en karriärväg för våra hemstädare samt daglig support för att få arbetet att fungera så smidigt som möjligt. Oavsett om detta är ett jobb för dig som vill avancera i din karriär, en trygg anställning eller till och med börja ditt första jobb här i Sverige, vi finns här för dig!
Vi har kommit en lång väg för att nå vårt mål och strävar alltid efter att hitta vägar för att utvecklas. Hittills har vi möjlighet att erbjuda våra anställda:
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Betald restid mellan kunder
Karriärmöjligheter
Utbildning och coachning inom hemstädning
Ett sammansvetsat team med en teamledare som stödjer dig i det dagliga arbetet
Omedelbart stöd från kontoret under din arbetsdag
Möjlighet att påverka din lön genom bonus
Stadigt schema som låses sju dagar innan
Övertid betalas alltid ut varje månad, ingen tidsbank!
Ett timkontrakt med möjlighet att få garanterade timmar

Om jobbet ????
Du kommer att arbeta i våra kunders mest älskade plats - deras hem. En hemstädning inkluderar att damma, dammsuga och moppa. Det är en stor fördel om du har känsla för detaljer. Ditt primära arbetsverktyg är vår Freska Pro-app där du kommer att se ditt schema, information om kunden och allmän information om Freska.
Med det sagt, att vara hemstädare kommer också med ett visst ansvar därför söker vi någon som:
talar svenska eller engelska
kan arbeta flexibelt mellan våra arbetstider 07.00-18.00
har ett giltigt arbetstillstånd
har körkort och tillgång till bil, fördel men inget krav
Har erfarenhet av städning, meriterande men inget krav

Så vad är nästa steg?
1. Ansök!
2. Chatta med vår vän Hubert så att vi kan lära känna dig bättre
3. Boka din tid och kom till kontoret för en intervju
4. Visa oss dina städkunskaper
5. Du får jobbet!
6. Se vår digitala onboarding
7. Onboarding med din arbetsledare
8. Utbildning med din teamledare
9. Börja jobba, lycka till!
Ansök nu! Visa mindre

Lokalvårdare

Vi söker nu en medarbetare till vårt städteam. Vi söker dig med ett glatt humör som har vana av att jobba i grupp samt självständigt. Vi ser gärna att du har god erfarenhet av städning samt vana av att planera och utföra uppdragen självständigt och i grupp. Du bör ha vana av följande: Flyttstäd Hemstäd Trappstäd Kontorsstäd Fönsterputs Golvvård Körkort är ett krav. Vi utför jobb i västra götaland bohuslän och delar av småland. Söker i göteborg med omnejd V... Visa mer
Vi söker nu en medarbetare till vårt städteam.
Vi söker dig med ett glatt humör som har vana av att jobba i grupp samt självständigt.
Vi ser gärna att du har god erfarenhet av städning samt vana av att planera och utföra uppdragen självständigt och i grupp.
Du bör ha vana av följande:
Flyttstäd
Hemstäd
Trappstäd
Kontorsstäd
Fönsterputs
Golvvård
Körkort är ett krav.
Vi utför jobb i västra götaland bohuslän och delar av småland.
Söker i göteborg med omnejd
Välkommen att söka. Visa mindre

Koordinator till Coor i Göteborg

Vi söker nu en lokalvårdare med extra ansvar som koordinator. Är du den vi söker? Om rollen Som koordinator kommer du tillsammans med driftledare och driftchef att leda den dagliga verksamheten och stötta våra medarbetare hos kunden samtidigt som du själv är aktiv i leveransen.   Dina huvudsakliga uppgifter utöver lokalvård är: • Samordna bemanningen för den dagliga leveransen inklusive sjukfrånvarohantering • Utveckla och upprätthålla en god kommun... Visa mer
Vi söker nu en lokalvårdare med extra ansvar som koordinator. Är du den vi söker?

Om rollen
Som koordinator kommer du tillsammans med driftledare och driftchef att leda den dagliga verksamheten och stötta våra medarbetare hos kunden samtidigt som du själv är aktiv i leveransen.  

Dina huvudsakliga uppgifter utöver lokalvård är:


• Samordna bemanningen för den dagliga leveransen inklusive sjukfrånvarohantering
• Utveckla och upprätthålla en god kommunikation med kund och medarbetare
• Identifiera merförsäljning genom att vara lyhörd för kundens behov
• Utveckla, driva och genomföra förbättringsförslag
• Välkomna och lära upp nya medarbetare och vikarier

Tjänsten är en visstidsanställning på heltid med chans till förlängning. Du anställs som lokalvårdare och erhåller ett koordinatortillägg där tjänsten fördelas 50% mellan lokalvård och 50% koordinator. Du rapporterar till driftledare. 

Vår kandidat


• Du har minst 1 års erfarenhet av arbete som lokalvårdare
• Du behärskar svenska språket väl i tal och skrift av säkerhetsskäl
• Du har B-körkort
• Det är meriterande om du har genomfört någon lokalvårdsutbildning som SRY, PRYL eller annan likvärdig utbildning
• Det är meriterande om du har tidigare arbetsledningserfarenhet

I ditt dagliga arbete kommer du att möta både kunder och dina kollegor, varför det är viktigt att du är ödmjuk, trygg i dig själv och tycker om att möta människor. Du är positiv och har en stark drivkraft av att leverera god service till våra kunder genom att möta deras krav och förväntningar. Då vi löpande ställs inför olika förändringar ser vi att du har en god anpassningsförmåga. Vidare ser vi att du är noggrann, strukturerad samt är duktig på att planera och organisera ditt och andras arbete. 

Vi erbjuder
Tjänsten är en visstidsanställning till 1 september med chans till förlängning. Vi erbjuder vår egen utbildning ”Cleaning the Coor way” för dig som inte har en genomförd lokalvårdsutbildning sedan tidigare.

Coor är en trygg, säker och trivsam arbetsplats. Vi erbjuder lön enligt kollektivavtal med avtalspension, försäkringar, utbildningar och andra förmåner såsom föräldralön och friskvårdsbidrag. För dig som nyanställd har vi ett introduktionsprogram för att du ska få en så bra start som möjligt på din nya arbetsplats.

Kontaktuppgifter och övrig information
Vi hanterar löpande de ansökningar som kommer in och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan. Vi tar endast emot ansökningar via ansökningsknappen i annonsen med hänsyn till GDPR. Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta driftchef Nela Andric på [email protected]

 

 

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Städare - ????????????? (Göteborg) ????

Ansök    Maj 13    Hembry AB    Städare/Lokalvårdare
[English &Ukrainian; further down] As a cleaner at Hembry, you are responsible for ensuring that your recurring home cleaning customers are satisfied! In order for you to have the right conditions to do a good job, we deliver professional equipment directly to your home. You will also get work clothes, Service-ID and of course support from your colleagues and area manager. Clear information about procedures and your work is easily accessible in our syste... Visa mer
[English &Ukrainian; further down]

As a cleaner at Hembry, you are responsible for ensuring that your recurring home cleaning customers are satisfied!
In order for you to have the right conditions to do a good job, we deliver professional equipment directly to your home. You will also get work clothes, Service-ID and of course support from your colleagues and area manager. Clear information about procedures and your work is easily accessible in our systems that you see through the phone.
About you:
You have permit to live and work in Sweden
You speak Swedish or English.
You do not appear in the police's crime register.
A driving license and access to your own car are meritorious.

To get permanent employment with us, you need to have high competence in cleaning, have a good work ethic, support your colleagues, and communicate professionally.
As we offer basic training in connection with employment, we expect you to take responsibility for when you need further training or support.Your ordinary working hours are: Monday - Friday 07:30-17:30. There is also possibility to work evenings and weekends if you wish.
Our benefits:
Secure employment
Collective agreement through the union Kommunal Hemserviceföretagen
ISO 9001 and 14001 certified
Personnel insurance
Liability insurance
Service pension
Health care allowance SEK 1,500/year
Work clothes and contribution to good indoor shoes
Bonus when recruiting skilled cleaners
Wonderful colleagues

Next step:If you have the skills and experience we are looking for, you will be invited to an interview with our area manager. There you will have the opportunity to tell more about yourself and hear more about the position. Upon employment, we will request a copy of the ID card, residence permit and extract from the Police Register.
---Som städare på Hembry ansvarar du för att dina återkommande hemstädningskunder är nöjda!
För att du ska ha rätt förutsättningar att göra ett bra arbete skickas vi professionell utrustning direkt hem till dig. Av Hembry får du även arbetskläder, Service-ID, stöd av dina kollegor och din områdeschef samt bidrag till att köpa bra inneskor. Tydlig information om rutiner och ditt arbete finns lättillgängligt i våra system som du ser genom telefonen.
Om dig:
Du har tillstånd att visats och arbeta i Sverige.
Du talar svenska eller engelska.
Du förekommer inte i polisens belastningsregister.
Körkort och tillgång till egen bil är meriterande.

För att få en tillsvidareanställning hos oss behöver du ha hög kompetens inom städning, god arbetsmoral, samt ställa upp för dina kollegor och kommunicera professionellt.
Då vi erbjuder grundutbildning i samband med anställning har vi förväntningar på att du tar ansvar för när du behöver ytterligare utbildning eller stöd.Arbetstiden är förlagd till vardagar kl 07:30-17:00, men det finns möjlighet till att även arbeta kväll och helg.
Vi erbjuder en provanställning som efter 6 månader övergår i tillsvidareanställning.
Våra fördelar:
Trygg anställning
Kollektivavtal Kommunal Hemserviceföretag
ISO 9001- och 14001-certifierade
Personalförsäkring
Ansvarsförsäkring
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag 1 500 kr/år
Arbetskläder och bidrag till bra inneskor
Bonus vid rekrytering av duktiga städar
Underbara kollegor

Nästa steg:Har du de kompetenser och erfarenheter som vi eftersöker så kommer du att bli inbjuden till en intervju med vår områdeschef. Där får du möjlighet att berätta mer om du själv och höra mer om tjänsten. Vid anställning kommer vi att efterfråga kopia på ID-kort, ev. uppehållstillstånd samt utdrag från Polisregistret.
---?? ???????????? ? Hembry, ?? ???????????? ?? ??, ??? ???? ???????? ??????-??????? ???? ??????????! ??? ???? ??? ?? ???? ??????? ????? ??? ??????? ??????, ?? ? ?????? ??????? ???????????? ??? ??????????? ?? ???????????? ???????????. ??? Hembry ?? ????? ????????? ??????? ????, ???????? ???????????, ????????? ??? ????? ????? ? ????????????? ?????????, ? ????? ????? ?? ????????? ??????? ?????????? ??????. ????? ?????????? ??? ????????? ?? ????? ???????? ????? ???????? ? ????? ????????, ??? ?? ?????? ????? ???????.??? ???:
? ??? ? ?????? ?? ?????????? ? ?????? ? ??????
?? ??????????? ????????? ??? ???????????
?? ?? ????????? ? ????????????? ??????? ????????
????????? ??????????? ?? ?????? ?? ???????? ?????????? ?????????, ??? ?? ? ????'???????

??? ????, ??? ???????? ? ??? ???????? ??????, ?? ??????? ???? ??????? ?????? ??????????? ? ?????????? ?? ?????? ??????? ?????, ? ????? ???????????? ????? ????? ? ?????????? ????????????.
???????? ?? ?????????? ?????? ???????? ????? ????????????????, ?? ????????, ?? ?? ?????? ?????????? ?? ??? ??? ??????? ??????????? ???????? ?? ?????????, ??? ???? ????? ?????????? ??????? ??????? ??????.
?????? ?????? ??????????? ? ????? 7:30-17:00. ????? ? ?????????? ????????? ??????? ?? ? ???????.
?? ?????????? ?????? ? ?????????????? ???????? 6 ???????, ? ????????? ????????? ?????????????????.
???? ????????:
???????????????? ?????? ??????????????? ???????, ? ????????? ????????????????? ?? ????????? ??????
??????????? ??????? Kommunal Hemserviceföretag
?????????? ISO 9001 and 14001
??????????? ?????????
??????????? ????????????????
?????????? ??????
???????? ?? ???????????? ? ???? 1500 ????????? ???? ?? ???.
?????? ?? ????? ??????? ?????? ??? ??????
????? ??? ?????? ?????????????? ?????????????
?????? ??????

????????? ????:???? ? ??? ? ????????? ??????? ?? ??????, ??? ????????? ?? ?????????? ? ????? ???????????? ??????????. ??? ?? ???????? ?????????? ?????????? ?????? ??? ???? ?? ?????? ?????? ??? ???????. ??? ???????????????? ?? ????????? ??? ?????? ????? ??????????? ????? ???????? ?? ?????????? ?? ??????? ? ???????. Visa mindre

Bohus söker: Resurs lokalvård på heltid med körkort och bil i Mölndal

Letar du efter ett jobb där du under trygga anställningsförhållanden får utveckla din servicekänsla i ett varierande och självständigt arbete hos Göteborgs nöjdaste företagskunder? Sök jobb hos oss på Bohus! Här blir du väl omhändertagen och en del av vår fantastiska serviceorganisation med fler än 550 duktiga kollegor. Bohus uppdrag är att på bästa sätt serva våra kunder och det gör vi med allt från städ- och vaktmästeritjänster till uthyrning av kaffe... Visa mer
Letar du efter ett jobb där du under trygga anställningsförhållanden får utveckla din servicekänsla i ett varierande och självständigt arbete hos Göteborgs nöjdaste företagskunder? Sök jobb hos oss på Bohus! Här blir du väl omhändertagen och en del av vår fantastiska serviceorganisation med fler än 550 duktiga kollegor.

Bohus uppdrag är att på bästa sätt serva våra kunder och det gör vi med allt från städ- och vaktmästeritjänster till uthyrning av kaffemaskiner och fruktleveranser. Bli en del av vårt härliga servicegäng och sök jobb inom lokalvård redan idag! 

Som resursmedarbetare inom lokalvård hos oss arbetar du hos olika företagskunder. Dagarna kan se väldigt olika ut så det krävs att du kan vara flexibel i ditt arbete. I jobbet ingår daglig städning, skötsel av kaffemaskiner, beställning av material och såklart kontakt med våra trevliga kunder. Du ansvarar också för att våra utrymmen hos kund, så som städrum och städvagn, alltid representerar Bohus på bästa sätt.  

Som ny på jobbet kommer du att få en introduktion i arbetet hos aktuella kunder men också gå våra internutbildningar. Där får du lära dig om allt från städning och service till hur vi arbetar med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Allt för att du ska kunna utföra ditt arbete på bästa sätt och känna dig trygg som anställd hos oss.

Just nu söker vi dig som önskar jobba på vårt distrikt i Mölndal. Denna tjänst passar dig som har körkort och bil och som vill arbeta, måndag till fredag med start 06.00. Du kommer att arbeta hos flera av våra företagskunder och du samarbetar tätt med både chef och assistent på distriktet.

Vår kandidat

Din servicekänsla är det viktigaste i vår leverans. Vi ska utföra våra arbetsuppgifter på bästa sätt men ditt bemötande är alltid viktigast. Du har många kundkontakter och måste vara uppmärksam på kundernas behov och alltid servicemedveten – inte minst när arbetet kräver snabba förändringar och problemlösning. Vi tror även att du är flexibel, noggrann och att du kan strukturera ditt arbete och trivs med att arbeta självständigt.

Krav för den aktuella tjänsten

- Arbete hos företagskunder i Mölndal
- Arbetstiden är upplagd på vardagar, mån-fre med start 06.00 varje morgon
- Du förstår och kan göra dig förstådd på svenska.
- Körkort och tillgång till egen bil
- Meriterande med erfarenhet av yrkesmässig städning och/eller annat servicearbete

Vid frågor är du välkommen att kontakta personalassistent Cassandra Möller på e-post [email protected]. Urval och intervjuer sker löpande och vi ser framemot din ansökan så vänta inte med att söka!

 

 

Kort om Bohus- Ägarlett serviceföretag grundat 1986

- Västsveriges starkaste servicekoncept

- Över 2 000 nöjda företagskunder

- Fler än 550 anställda

- Finns i Göteborg med omnejd samt i Alingsås och Borås

- Certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö – ISO 9001, 14001 och 45001

- Kollektivavtalsbundet företag med de förmåner och försäkringar som en trygg anställning ska innebära.Några av våra populära tjänster- Städning

- Kaffemaskiner

- Frukt

- Växter

- Skrivare

- Vaktmästeritjänster

- Webbshop - allt till kontoret!

- Entrémattor Läs gärna mer om oss på vår hemsida: http://www.bohus.se Visa mindre

Servicemedarbetare - Flyttstäd

Vi älskar att ge service och skapa goda inom- och utomhusmiljöer! Vi söker just nu servicemedarbetare för att komplettera vårt flyttstädsteam som har kompetens inom lokalvård och som har erfarenhet från flyttstäd. Vi har ett framarbetat arbetssätt som gör oss unika för uppdraget och för att matcha vårt team brinner du för att göra det fint för andra och har god förståelse för kvalité och organiserat arbete. Tycker om att ha tydliga mål samt att arbeta i te... Visa mer
Vi älskar att ge service och skapa goda inom- och utomhusmiljöer!
Vi söker just nu servicemedarbetare för att komplettera vårt flyttstädsteam som har kompetens inom lokalvård och som har erfarenhet från flyttstäd.
Vi har ett framarbetat arbetssätt som gör oss unika för uppdraget och för att matcha vårt team brinner du för att göra det fint för andra och har god förståelse för kvalité och organiserat arbete. Tycker om att ha tydliga mål samt att arbeta i team.
Tjänsten innefattar hög arbetsbelastning under slutet av månaden när hyresgäster flyttar in och ut från deras bostäder och lite mindre under resten av månaden.
Tjänsterna utförs i centrala Göteborg.
Krav
* Minst 18 år
* Talar och förstår svenska och/eller engelska i tal och skrift,
* Erfarenhet inom service och lokalvård
Meriterande, utbildning i SRY/Pryl eller liknande utbildning samt bilkörkort.
Vi följer gällande kollektivavtal Kommunal- och fastighetsanställdas avtal och är medlem hos Almega.
Välkommen in med din ansökan. Visa mindre

Extrajobb som lokalvårdare sökes!

Har du redan heltidsjobb och vill jobba extra, eller pluggar du och söker extrajobb? Ta chansen att ansluta till GR8 Partner Group och utforska spännande möjligheter inom städning. Hos GR8 Partner Group välkomnar vi dig som är redo för en mångfald av utmaningar inom städsektorn. Oavsett om du är intresserad av byggstäd eller kontorsstäd, så har vi möjligheter som passar dig. Vi söker dig som är engagerad och villig att göra det lilla extra inom städbransch... Visa mer
Har du redan heltidsjobb och vill jobba extra, eller pluggar du och söker extrajobb? Ta chansen att ansluta till GR8 Partner Group och utforska spännande möjligheter inom städning. Hos GR8 Partner Group välkomnar vi dig som är redo för en mångfald av utmaningar inom städsektorn. Oavsett om du är intresserad av byggstäd eller kontorsstäd, så har vi möjligheter som passar dig. Vi söker dig som är engagerad och villig att göra det lilla extra inom städbranschen.


Krav:
Flytande i svenska eller engelska
Förmåga att arbeta självständigt och i grupp.
Fokus på kvalitet och detaljer.
Körkort är meriterande.Om oss:
Vi på Gr8 Partner Group arbetar med bemanning och rekrytering, vi levererar flexibla personallösningar när behovet uppstår. Då företaget befinner sig i en expansiv fas söker vi nu nya medarbetare för att förstärka vårt team. Gr8 Partner Group ser till att du får lära dig allt som behövs för att du ska nå din nästa anställning. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Som ett ytterligare stöd erbjuder vi alla våra arbetssökanden vårt breda kontaktnät. Ett nät som blir större och större för varje dag. Tillsammans vill vi skapa rätt förutsättningar och en hållbar framtid för dig.


Varmt välkommen med din ansökan!
Märk din ansökan med: Lokalvårdare Visa mindre

Fönsterputsare / Window cleaners till ett av Sveriges största städbolag

Ansök    Maj 10    Recruitive AB    Städare/Lokalvårdare
Om tjänsten Älskar du att göra människors dag lite ljusare? Har du en passion för service och strävar efter att leverera utmärkt kundupplevelse? Då kan detta vara drömjobbet för dig! Vi söker efter en engagerad och serviceinriktad fönsterputsare för att ansluta sig till vårt team. På vårt företag sätter vi kundnöjdhet i första rummet och strävar alltid efter att leverera resultat av högsta kvalitet. Som en del av vårt team kommer du att få chansen att gör... Visa mer
Om tjänsten
Älskar du att göra människors dag lite ljusare? Har du en passion för service och strävar efter att leverera utmärkt kundupplevelse? Då kan detta vara drömjobbet för dig!

Vi söker efter en engagerad och serviceinriktad fönsterputsare för att ansluta sig till vårt team. På vårt företag sätter vi kundnöjdhet i första rummet och strävar alltid efter att leverera resultat av högsta kvalitet. Som en del av vårt team kommer du att få chansen att göra verklig skillnad genom att förvandla våra kunders hem och arbetsplatser till skinande rena utrymmen.

Dina arbetsuppgifter
- Utföra fönsterputsning på ett noggrant och effektivt sätt för att säkerställa hög kvalitet på arbetet.
- Interagera professionellt med kunder och ge enastående kundservice vid varje tillfälle.
- Följa säkerhetsföreskrifter och använda lämplig utrustning för att utföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt.
- Samarbeta med teamet för att uppnå gemensamma mål och leverera en överlägsen kundupplevelse.

Din profil
- Erfarenhet av fönsterputsning är en fördel men inte ett krav. Vi välkomnar alla som är villiga att lära och växa i rollen.
- Utmärkta kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta väl i team.
- Serviceinriktad attityd och önskan att göra kunderna nöjda.
- Förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ när det behövs.
- Körkort är fördelaktigt men inte ett absolut krav.

Om företaget
Vad vi erbjuder:

- En positiv arbetsmiljö: Vi värdesätter en positiv atmosfär där varje medlem i teamet känner sig uppskattad och motiverad att göra sitt bästa.
- Utbildning och utveckling: Vi investerar i våra anställdas kunskap och erbjuder kontinuerlig träning för att säkerställa att du är utrustad med de färdigheter som behövs för att lyckas.
- Konkurrenskraftig ersättning: Vi erbjuder en konkurrenskraftig lön och förmåner för att erkänna ditt hårda arbete och engagemang.
- Flexibilitet: Vi förstår vikten av balans mellan arbete och liv och strävar efter att erbjuda flexibla arbetstider för att passa dina behov.

Om oss
Recruitive är en tjänsteleverantör inom rekrytering och bemanning med ett heltäckande erbjudande inom tjänstemannasektorn i Stockholm, Göteborg, Borås, Eskilstuna, Örebro och Västerås.

Vi är ett auktoriserat Bemanning- & Rekryteringsföretag och har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbundet. Alla våra anställda erbjuds friskvårdsbidrag, företagshälsovård och AW varje månad. Som anställd på Recruitive får du även en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll och säkerställa att du trivs på din arbetsplats.

Vi rekryterar morgondagens kunder och tar din personlighet på allvar! Vi är därför alltid på jakt efter nya medarbetare som vill till ett spännande företag med personalen i första rummet! Visa mindre

Lokalvårdare sökes till område Vuxenutbildning/Yrkeshögskola

Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling. I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och ... Visa mer
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.

I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.

ARBETSUPPGIFTER
Yrgo, högre yrkesutbildning, bedriver yrkeshögskoleutbildning inom områden där näringslivet uttryckt behov av engagerade och kompetenta medarbete. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där medarbetare, studerande och yrkesverksamma i branschen är gemensamt delaktiga. Vi har totalt ca 2000 studerande, 80 medarbetare och ett stort antal gästföreläsare. Våra verksamheter är lokaliserade på fyra olika adresser i Göteborg. Besök gärna vår hemsida för mer information, www.yrgo.se

Denna tjänst är placerad inom serviceorganisationen på Molinsgatan där det finns flera olika aktörer och med olika behov, här finns Yrgo högre yrkesutbildning, AG Anpassad gymnasieskola, Hvitfeldtska Gymnasiet, ISGR internationell skolan och Humlan psykoterapimottagning för gymnasieskolor.
Som lokalvårdare ingår du i servicearbetslaget tillsammans med vaktmästare och lokalvårdare.

Serviceenheten är en stödjande funktion inom städ, vaktmästeri och fastighetsfrågor för alla som verkar eller besöker skolans lokaler och vi vill ge alla bästa möjliga service.
Till vår serviceorganisation söker vi nu en lokalvårdare. Serviceorganisationen är en intern service- och stödfunktion till skolan, och står för ett gott bemötande såväl som upprätthållandet av en god kvalitet. Vårt arbete gör skillnad, och vi söker dig som vill vara med att påverka så att studerande, elever och personal får en så god lärande- och arbetsmiljö som möjligt.

Du deltar tillsammans med dina kollegor i det dagliga arbetet för att, bland annat, upprätthålla rena och fräscha lokaler. Du har ett gott förhållningssätt mot dina kollegor inom lokalvårdsenheten och bidrar till att uppnå de gemensamma målen för verksamheten avseende städ, service och kvalité. Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan. Yrgo är miljödiplomerade sedan 2011 och det påverkar både val av kemikalier och hur det används i den dagliga städningen.

De dagliga arbetsuppgifterna inom lokalvård består av städning av bland annat klassrum, toaletter, korridorer, arbets- och personalrum. Golvvård, avfallshantering, källsortering och återvinning är andra moment som förekommer. Tunga lyft kan förekomma.

Arbetet utförs dagtid kl. 06.00 till 14.30.


KVALIFIKATIONER
• SRY, PRYL, CLV, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig samt yrkeserfarenhet inom lokalvård ser vi som ett krav.
• Erfarenhet av att hantera olika städmetoder för olika typer av städning samt kunskap och erfarenhet av olika typer av golvvård. Hantera olika typer av städmaskiner så som exempelvis kombimaskin.
• Kunna planera och genomföra arbetsuppgifterna på ett strukturerat sätt för att kunna arbeta såväl i grupp som självständigt efter arbetsschema samt instruktioner.
• Kunna ta initiativ och vara stresstålig.
• Ett serviceinriktat förhållningssätt ser vi som en självklarhet.
• Kommunikation såväl som ett bra samarbete med medarbetare, chefer samt personal på skolan ser vi som en viktig del i uppdraget, därför ställs det krav på att du obehindrat behärskar det svenska språket i tal och skrift.
• Grundläggande IT/smartphonekunskaper krävs då du kommer att hantera e-post och personalsystem.

Tidigare erfarenhet av lokalvård inom skola eller liknande är meriterande.

Vi ser det även som en självklarhet att du vill arbeta efter Göteborgs Stads gemensamma förhållningssätt:
• Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för
• Vi bryr oss
• Vi arbetar tillsammans
• Vi tänker nytt

Utbildningsförvaltningen erbjuder både friskvårdsersättning och cykelförmån.

Vi ser fram emot din ansökan!


ÖVRIGT
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.

Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.

Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan. Visa mindre

Lokalvård / Städare (B-körkort)

* * * OBS! Krav på körkort * * * OM OSS Sverige & Co har funnits sedan 2010. Vi arbetar inom städning och lokalvård i Göteborg samt närliggande städer och kommuner. Vi har en stor efterfrågan på våra tjänster och växer hela tiden. Vi söker: Lokalvårdare / städare med körkort Kan arbeta heltid, måndag till fredag Talar svenska eller engelska Kan börja 07.30 på morgonen Bosatt i Göteborg Erfarenhet är inget krav men stort plus Vi erbjuder: Heltidsjobb T... Visa mer
* * * OBS! Krav på körkort * * *
OM OSS
Sverige & Co har funnits sedan 2010. Vi arbetar inom städning och lokalvård i Göteborg samt närliggande städer och kommuner. Vi har en stor efterfrågan på våra tjänster och växer hela tiden.


Vi söker:
Lokalvårdare / städare med körkort
Kan arbeta heltid, måndag till fredag
Talar svenska eller engelska
Kan börja 07.30 på morgonen
Bosatt i Göteborg
Erfarenhet är inget krav men stort plusVi erbjuder:
Heltidsjobb
Tillsvidareanställning
Fast månadslön
Friskvårdsbidrag
Utbildning inom lokalvård och städmaskinerANSÖKAN
Skicka CV och personligt brev till [email protected]


Vi kan tyvärr INTE svara på några frågor via telefon.
* Visa mindre

Cleaner - ????????????? (Gothenburg) ????

Ansök    Maj 8    Hembry AB    Städare/Lokalvårdare
[Svenska & Ukrainian further down] As a cleaner at Hembry, you are responsible for ensuring that your recurring home cleaning customers are satisfied! In order for you to have the right conditions to do a good job, we deliver professional equipment directly to your home. You will also get work clothes, Service-ID and of course support from your colleagues and area manager. Clear information about procedures and your work is easily accessible in our syste... Visa mer
[Svenska & Ukrainian further down]

As a cleaner at Hembry, you are responsible for ensuring that your recurring home cleaning customers are satisfied!
In order for you to have the right conditions to do a good job, we deliver professional equipment directly to your home. You will also get work clothes, Service-ID and of course support from your colleagues and area manager. Clear information about procedures and your work is easily accessible in our systems that you see through the phone.
About you:
You have permit to live and work in Sweden
You speak Swedish or English.
You do not appear in the police's crime register.
A driving license and access to your own car are meritorious.

To get permanent employment with us, you need to have high competence in cleaning, have a good work ethic, support your colleagues, and communicate professionally.
As we offer basic training in connection with employment, we expect you to take responsibility for when you need further training or support.Your ordinary working hours are: Monday - Friday 07:30-17:30. There is also possibility to work evenings and weekends if you wish.
Our benefits:
Secure employment
Collective agreement through the union Kommunal Hemserviceföretagen
ISO 9001 and 14001 certified
Personnel insurance
Liability insurance
Service pension
Health care allowance SEK 1,500/year
Work clothes and contribution to good indoor shoes
Bonus when recruiting skilled cleaners
Wonderful colleagues

Next step:If you have the skills and experience we are looking for, you will be invited to an interview with our area manager. There you will have the opportunity to tell more about yourself and hear more about the position. Upon employment, we will request a copy of the ID card, residence permit and extract from the Police Register.
---Som städare på Hembry ansvarar du för att dina återkommande hemstädningskunder är nöjda!
För att du ska ha rätt förutsättningar att göra ett bra arbete skickas vi professionell utrustning direkt hem till dig. Av Hembry får du även arbetskläder, Service-ID, stöd av dina kollegor och din områdeschef samt bidrag till att köpa bra inneskor. Tydlig information om rutiner och ditt arbete finns lättillgängligt i våra system som du ser genom telefonen.
Om dig:
Du har tillstånd att visats och arbeta i Sverige.
Du talar svenska eller engelska.
Du förekommer inte i polisens belastningsregister.
Körkort och tillgång till egen bil är meriterande.

För att få en tillsvidareanställning hos oss behöver du ha hög kompetens inom städning, god arbetsmoral, samt ställa upp för dina kollegor och kommunicera professionellt.
Då vi erbjuder grundutbildning i samband med anställning har vi förväntningar på att du tar ansvar för när du behöver ytterligare utbildning eller stöd.Arbetstiden är förlagd till vardagar kl 07:30-17:00, men det finns möjlighet till att även arbeta kväll och helg.
Vi erbjuder en provanställning som efter 6 månader övergår i tillsvidareanställning.
Våra fördelar:
Trygg anställning
Kollektivavtal Kommunal Hemserviceföretag
ISO 9001- och 14001-certifierade
Personalförsäkring
Ansvarsförsäkring
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag 1 500 kr/år
Arbetskläder och bidrag till bra inneskor
Bonus vid rekrytering av duktiga städar
Underbara kollegor

Nästa steg:Har du de kompetenser och erfarenheter som vi eftersöker så kommer du att bli inbjuden till en intervju med vår områdeschef. Där får du möjlighet att berätta mer om du själv och höra mer om tjänsten. Vid anställning kommer vi att efterfråga kopia på ID-kort, ev. uppehållstillstånd samt utdrag från Polisregistret.
---?? ???????????? ? Hembry, ?? ???????????? ?? ??, ??? ???? ???????? ??????-??????? ???? ??????????! ??? ???? ??? ?? ???? ??????? ????? ??? ??????? ??????, ?? ? ?????? ??????? ???????????? ??? ??????????? ?? ???????????? ???????????. ??? Hembry ?? ????? ????????? ??????? ????, ???????? ???????????, ????????? ??? ????? ????? ? ????????????? ?????????, ? ????? ????? ?? ????????? ??????? ?????????? ??????. ????? ?????????? ??? ????????? ?? ????? ???????? ????? ???????? ? ????? ????????, ??? ?? ?????? ????? ???????.??? ???:
? ??? ? ?????? ?? ?????????? ? ?????? ? ??????
?? ??????????? ????????? ??? ???????????
?? ?? ????????? ? ????????????? ??????? ????????
????????? ??????????? ?? ?????? ?? ???????? ?????????? ?????????, ??? ?? ? ????'???????

??? ????, ??? ???????? ? ??? ???????? ??????, ?? ??????? ???? ??????? ?????? ??????????? ? ?????????? ?? ?????? ??????? ?????, ? ????? ???????????? ????? ????? ? ?????????? ????????????.
???????? ?? ?????????? ?????? ???????? ????? ????????????????, ?? ????????, ?? ?? ?????? ?????????? ?? ??? ??? ??????? ??????????? ???????? ?? ?????????, ??? ???? ????? ?????????? ??????? ??????? ??????.
?????? ?????? ??????????? ? ????? 7:30-17:00. ????? ? ?????????? ????????? ??????? ?? ? ???????.
?? ?????????? ?????? ? ?????????????? ???????? 6 ???????, ? ????????? ????????? ?????????????????.
???? ????????:
???????????????? ?????? ??????????????? ???????, ? ????????? ????????????????? ?? ????????? ??????
??????????? ??????? Kommunal Hemserviceföretag
?????????? ISO 9001 and 14001
??????????? ?????????
??????????? ????????????????
?????????? ??????
???????? ?? ???????????? ? ???? 1500 ????????? ???? ?? ???.
?????? ?? ????? ??????? ?????? ??? ??????
????? ??? ?????? ?????????????? ?????????????
?????? ??????

????????? ????:???? ? ??? ? ????????? ??????? ?? ??????, ??? ????????? ?? ?????????? ? ????? ???????????? ??????????. ??? ?? ???????? ?????????? ?????????? ?????? ??? ???? ?? ?????? ?????? ??? ???????. ??? ???????????????? ?? ????????? ??? ?????? ????? ??????????? ????? ???????? ?? ?????????? ?? ??????? ? ???????. Visa mindre

Städare - ????????????? (Göteborg) ????

Ansök    Maj 8    Hembry AB    Städare/Lokalvårdare
[English &Ukrainian; further down] As a cleaner at Hembry, you are responsible for ensuring that your recurring home cleaning customers are satisfied! In order for you to have the right conditions to do a good job, we deliver professional equipment directly to your home. You will also get work clothes, Service-ID and of course support from your colleagues and area manager. Clear information about procedures and your work is easily accessible in our syste... Visa mer
[English &Ukrainian; further down]

As a cleaner at Hembry, you are responsible for ensuring that your recurring home cleaning customers are satisfied!
In order for you to have the right conditions to do a good job, we deliver professional equipment directly to your home. You will also get work clothes, Service-ID and of course support from your colleagues and area manager. Clear information about procedures and your work is easily accessible in our systems that you see through the phone.
About you:
You have permit to live and work in Sweden
You speak Swedish or English.
You do not appear in the police's crime register.
A driving license and access to your own car are meritorious.

To get permanent employment with us, you need to have high competence in cleaning, have a good work ethic, support your colleagues, and communicate professionally.
As we offer basic training in connection with employment, we expect you to take responsibility for when you need further training or support.Your ordinary working hours are: Monday - Friday 07:30-17:30. There is also possibility to work evenings and weekends if you wish.
Our benefits:
Secure employment
Collective agreement through the union Kommunal Hemserviceföretagen
ISO 9001 and 14001 certified
Personnel insurance
Liability insurance
Service pension
Health care allowance SEK 1,500/year
Work clothes and contribution to good indoor shoes
Bonus when recruiting skilled cleaners
Wonderful colleagues

Next step:If you have the skills and experience we are looking for, you will be invited to an interview with our area manager. There you will have the opportunity to tell more about yourself and hear more about the position. Upon employment, we will request a copy of the ID card, residence permit and extract from the Police Register.
---Som städare på Hembry ansvarar du för att dina återkommande hemstädningskunder är nöjda!
För att du ska ha rätt förutsättningar att göra ett bra arbete skickas vi professionell utrustning direkt hem till dig. Av Hembry får du även arbetskläder, Service-ID, stöd av dina kollegor och din områdeschef samt bidrag till att köpa bra inneskor. Tydlig information om rutiner och ditt arbete finns lättillgängligt i våra system som du ser genom telefonen.
Om dig:
Du har tillstånd att visats och arbeta i Sverige.
Du talar svenska eller engelska.
Du förekommer inte i polisens belastningsregister.
Körkort och tillgång till egen bil är meriterande.

För att få en tillsvidareanställning hos oss behöver du ha hög kompetens inom städning, god arbetsmoral, samt ställa upp för dina kollegor och kommunicera professionellt.
Då vi erbjuder grundutbildning i samband med anställning har vi förväntningar på att du tar ansvar för när du behöver ytterligare utbildning eller stöd.Arbetstiden är förlagd till vardagar kl 07:30-17:00, men det finns möjlighet till att även arbeta kväll och helg.
Vi erbjuder en provanställning som efter 6 månader övergår i tillsvidareanställning.
Våra fördelar:
Trygg anställning
Kollektivavtal Kommunal Hemserviceföretag
ISO 9001- och 14001-certifierade
Personalförsäkring
Ansvarsförsäkring
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag 1 500 kr/år
Arbetskläder och bidrag till bra inneskor
Bonus vid rekrytering av duktiga städar
Underbara kollegor

Nästa steg:Har du de kompetenser och erfarenheter som vi eftersöker så kommer du att bli inbjuden till en intervju med vår områdeschef. Där får du möjlighet att berätta mer om du själv och höra mer om tjänsten. Vid anställning kommer vi att efterfråga kopia på ID-kort, ev. uppehållstillstånd samt utdrag från Polisregistret.
---?? ???????????? ? Hembry, ?? ???????????? ?? ??, ??? ???? ???????? ??????-??????? ???? ??????????! ??? ???? ??? ?? ???? ??????? ????? ??? ??????? ??????, ?? ? ?????? ??????? ???????????? ??? ??????????? ?? ???????????? ???????????. ??? Hembry ?? ????? ????????? ??????? ????, ???????? ???????????, ????????? ??? ????? ????? ? ????????????? ?????????, ? ????? ????? ?? ????????? ??????? ?????????? ??????. ????? ?????????? ??? ????????? ?? ????? ???????? ????? ???????? ? ????? ????????, ??? ?? ?????? ????? ???????.??? ???:
? ??? ? ?????? ?? ?????????? ? ?????? ? ??????
?? ??????????? ????????? ??? ???????????
?? ?? ????????? ? ????????????? ??????? ????????
????????? ??????????? ?? ?????? ?? ???????? ?????????? ?????????, ??? ?? ? ????'???????

??? ????, ??? ???????? ? ??? ???????? ??????, ?? ??????? ???? ??????? ?????? ??????????? ? ?????????? ?? ?????? ??????? ?????, ? ????? ???????????? ????? ????? ? ?????????? ????????????.
???????? ?? ?????????? ?????? ???????? ????? ????????????????, ?? ????????, ?? ?? ?????? ?????????? ?? ??? ??? ??????? ??????????? ???????? ?? ?????????, ??? ???? ????? ?????????? ??????? ??????? ??????.
?????? ?????? ??????????? ? ????? 7:30-17:00. ????? ? ?????????? ????????? ??????? ?? ? ???????.
?? ?????????? ?????? ? ?????????????? ???????? 6 ???????, ? ????????? ????????? ?????????????????.
???? ????????:
???????????????? ?????? ??????????????? ???????, ? ????????? ????????????????? ?? ????????? ??????
??????????? ??????? Kommunal Hemserviceföretag
?????????? ISO 9001 and 14001
??????????? ?????????
??????????? ????????????????
?????????? ??????
???????? ?? ???????????? ? ???? 1500 ????????? ???? ?? ???.
?????? ?? ????? ??????? ?????? ??? ??????
????? ??? ?????? ?????????????? ?????????????
?????? ??????

????????? ????:???? ? ??? ? ????????? ??????? ?? ??????, ??? ????????? ?? ?????????? ? ????? ???????????? ??????????. ??? ?? ???????? ?????????? ?????????? ?????? ??? ???? ?? ?????? ?????? ??? ???????. ??? ???????????????? ?? ????????? ??? ?????? ????? ??????????? ????? ???????? ?? ?????????? ?? ??????? ? ???????. Visa mindre

Bohus söker: Lokalvårdare på heltid till lager/logistik på Hisingen

Letar du efter ett jobb där du under trygga anställningsförhållanden får utveckla din servicekänsla i ett varierande och självständigt arbete hos Göteborgs nöjdaste företagskunder? Sök jobb hos oss på Bohus! Här blir du väl omhändertagen och en del av vår fantastiska serviceorganisation med fler än 550 duktiga kollegor. Bohus uppdrag är att på bästa sätt serva våra kunder och det gör vi med allt från städ- och vaktmästeritjänster till uthyrning av kaffe... Visa mer
Letar du efter ett jobb där du under trygga anställningsförhållanden får utveckla din servicekänsla i ett varierande och självständigt arbete hos Göteborgs nöjdaste företagskunder? Sök jobb hos oss på Bohus! Här blir du väl omhändertagen och en del av vår fantastiska serviceorganisation med fler än 550 duktiga kollegor.

Bohus uppdrag är att på bästa sätt serva våra kunder och det gör vi med allt från städ- och vaktmästeritjänster till uthyrning av kaffemaskiner och fruktleveranser. Bli en del av vårt härliga servicegäng och sök jobb inom lokalvård redan idag! 

Som lokalvårdare arbetar du självständigt enligt schema hos en större kund inom lager/logistik på Hisingen. I jobbet ingår daglig städning, skötsel av kaffemaskiner, beställning av material, skurning med skurmaskin och såklart kontakt med våra trevliga kunder. Du ansvarar också för att våra utrymmen hos kund, så som städrum och städvagn, alltid representerar Bohus på bästa sätt.  

Som ny på jobbet kommer du att få en introduktion i arbetet hos aktuella kunder men också gå våra internutbildningar. Där får du lära dig om allt från städning och service till hur vi arbetar med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Allt för att du ska kunna utföra ditt arbete på bästa sätt och känna dig trygg som anställd hos oss.

Just nu söker vi dig som önskar jobba på vårt distrikt i Hisingen med start omgående. Denna tjänst passar dig som vill arbeta hos en större kund, måndag till fredag med start 06.00. Det finns bra förbindelser med kollektivtrafik för att ta sig till kunden och du har ett nära samarbete med både din assistent och distriktschef.

Vår kandidat

Din servicekänsla är det viktigaste i vår leverans. Vi ska utföra våra arbetsuppgifter på bästa sätt men ditt bemötande är alltid viktigast. Du har många kundkontakter och måste vara uppmärksam på kundernas behov och alltid servicemedveten – inte minst när arbetet kräver snabba förändringar och problemlösning. Vi tror även att du är flexibel, noggrann och att du kan strukturera ditt arbete och trivs med att arbeta självständigt.

Krav för den aktuella tjänsten

- Arbete hos större kund inom lager/logistik på Hisingen
- Arbetstiden är upplagd på vardagar, mån-fre med start 06.00 varje morgon
- Du förstår och kan göra dig förstådd på svenska.

Meriterande med

- Erfarenhet av yrkesmässig städning och/eller annat servicearbete
- Erfarenhet av att köra och sköta skurmaskin

Vid frågor är du välkommen att kontakta personalassistent Cassandra Möller på e-post [email protected]. Urval och intervjuer sker löpande och vi ser framemot din ansökan så vänta inte med att söka!

 

 

Kort om Bohus- Ägarlett serviceföretag grundat 1986

- Västsveriges starkaste servicekoncept

- Över 2 000 nöjda företagskunder

- Fler än 550 anställda

- Finns i Göteborg med omnejd samt i Alingsås och Borås

- Certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö – ISO 9001, 14001 och 45001

- Kollektivavtalsbundet företag med de förmåner och försäkringar som en trygg anställning ska innebära.Några av våra populära tjänster- Städning

- Kaffemaskiner

- Frukt

- Växter

- Skrivare

- Vaktmästeritjänster

- Webbshop - allt till kontoret!

- Entrémattor Läs gärna mer om oss på vår hemsida: http://www.bohus.se Visa mindre

Städare till Västra Frölunda

Vi söker nu lokalvåradare till Västra Frölunda. Som individ är du fokuserad på service, noggrannhet och ansvarstagande.Du är van att planera dina arbetsuppgifter. Det är fördelaktigt om du har städutbildning exempelvis SRY. Anställningen är en deltidstjänst med arbetstider både dag- och kvällstid. Innan anställning kommer en kontroll av belastningsregistret att utföras. Visa mer
Vi söker nu lokalvåradare till Västra Frölunda.


Som individ är du fokuserad på service, noggrannhet och ansvarstagande.Du är van att planera dina arbetsuppgifter.
Det är fördelaktigt om du har städutbildning exempelvis SRY.
Anställningen är en deltidstjänst med arbetstider både dag- och kvällstid.
Innan anställning kommer en kontroll av belastningsregistret att utföras. Visa mindre

Flyttkarlar Flyttstädare/ Städerska

Ansök    Maj 7    R & K Grupp HB    Städare/Lokalvårdare
Flyttkarl samt flyttstädning . Göteborg med omnejd. Stress tålig snabbt och uthärdig. God humör och fysik är viktig. Kan ställa med kort varsel. Visa mer
Flyttkarl samt flyttstädning . Göteborg med omnejd. Stress tålig snabbt och uthärdig. God humör och fysik är viktig. Kan ställa med kort varsel. Visa mindre

Lokalvårdare till Citygate i Göteborg

Tillsvidare, heltid 100% Tillträde enligt överenskommelse Vem söker vi? Nu söker vi en noggrann och erfaren lokalvårdare till vårt team där serviceanda och resultat står i fokus. Vi erbjuder ett viktigt arbete som bidrar till ökad trivsel hos våra kunder där serviceleveransen håller god kvalitet vilket leder till hög kundnöjdhet. Vi söker en person som drivs av att arbete med människor och service och som tycker om att ha många bollar i luften. Andra v... Visa mer
Tillsvidare, heltid 100%
Tillträde enligt överenskommelse

Vem söker vi?

Nu söker vi en noggrann och erfaren lokalvårdare till vårt team där serviceanda och resultat står i fokus. Vi erbjuder ett viktigt arbete som bidrar till ökad trivsel hos våra kunder där serviceleveransen håller god kvalitet vilket leder till hög kundnöjdhet.

Vi söker en person som drivs av att arbete med människor och service och som tycker om att ha många bollar i luften. Andra viktiga egenskaper är att du ska vara positiv, handlingskraftig, självgående, utåtriktad, professionell, ordningsam, kommunikativ samt att ha ett öga för detaljer.

Vi driver reception, café, restaurang, konferens, lokalvård samt Co-working i Citygate och har ett starkt team på plats som samarbetar för att nå bästa resultat, du behöver vara en lagspelare som tillsammans med oss driver vårat gemensamma mål. Att få husets hyresgäster att trivas och må bra på jobbet varje dag.

I tjänsten ingår bland annat städ inom kontor, trapphus och entréplan samt uppgifter som att tömma kontorsavfall, byta glödlampor, fönsterputs och hålla städvagn och skurmaskiner rena.

Om oss i Citygate

Citygate är nordens högsta kontorsbyggnad med en härlig inomhusmiljö. Vi på Compass-group är stolta över att ha fått uppdraget att ge Citygates alla gäster och besökare förstklassig service och bemötande i den anda huset är skapat.
Den primära arbetstiden är 05:00-14:00 eller 05:30-14:30 tiderna varierar beroende på vilken veckodag det är.

Eftersom vi verkar inom ett skyddsobjekt så krävs registerutdrag och sekretessintyg. Registerutdraget måste vara utan anmärkningar.

Vem är du?

• Du är över 18 år
• Krav för tjänsten är att du har SRY yrkesbevis eller liknande utbildning så som PRYL eller motsvarande
• Du har erfarenhet av arbete inom professionell städning sedan tidigare
• Har du erfarenhet av golvvård är det ett plus
• Med din positivitet tar du ansvar för att hålla en hög servicenivå genom hela dagen
• God service är viktigt för dig där ett leende och ögonkontakt är en självklarhet
• Du ser din betydelse i nöjda kunder, är positiv, stresstålig och har lätt för att samarbeta och kommunicera
• Du kan ta egna initiativ och är flexibel i din yrkesroll
• Du tycker om att planera och strukturera ditt arbete så att det blir effektivt
• Du talar svenska

Om Compass Group

Vi är en del av Compass Group som är en världsledande leverantör inom mat, dryck och supportservice. Över hela världen har vi över 500 000 kollegor. I Sverige har vi cirka 450 verksamheter runt om i landet, vilket gör att det finns fantastiska utvecklingsmöjligheter hos oss. Vi har förmåner genom kollektivavtal som årlig löneökning, försäkringar och tjänstepension.

Compass Group i Sverige omsätter cirka 3 miljarder kronor och drivs under varumärken som Food & Co, Marketplace, Medirest, Amica, Chartwells, Levy Restaurants, UNISON, Eurest och fler. Compass Group Sverige är en del i koncernen Compass Group PLC. Koncernens omsättning uppgår globalt till 250 miljarder SEK (2022). Våra kunder är företag, arenor, universitet, skolor, vård och omsorg med flera. Vi tillhandahåller service såsom mat och dryck, konferens, reception, lokalvård, vaktmästeri med mera. Vill du läsa mer om Compass Group, besök gärna vår hemsida.

Varför ska du välja oss?

• Vi rekryterar schysst! Vi tror att mångfald, olika erfarenheter och kompetenser gör den bästa stjärnhimlen.
• Vi älskar service och vi vill leverera service i världsklass genom att alltid ge det lilla extra.
• Vi tror på hållbarhet! Både när det gäller vår planet och våra kollegor.
• Vi levererar kvalitet i allt vi gör!

Rekrytering på Compass Group

Rekryteringen sker löpande så varmt välkommen in med din ansökan idag! Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte. För mer information om hur Compass Group AB behandlar dina personuppgifter, klicka här. Visa mindre

Sommarjobb i Göteborg - Lokalvårdare kväll

Letar du efter sommarjobbet där du under trygga anställningsförhållanden får utveckla din servicekänsla i ett varierande och självständigt arbete hos Göteborgs nöjdaste företagskunder? Sök sommarjobb hos oss på Bohus! Här blir du väl omhändertagen och en del av vår fantastiska serviceorganisation med fler än 550 duktiga kollegor. Bohus uppdrag är att på bästa sätt serva våra kunder och det gör vi med allt från städ- och vaktmästeritjänster till uthyrnin... Visa mer
Letar du efter sommarjobbet där du under trygga anställningsförhållanden får utveckla din servicekänsla i ett varierande och självständigt arbete hos Göteborgs nöjdaste företagskunder? Sök sommarjobb hos oss på Bohus! Här blir du väl omhändertagen och en del av vår fantastiska serviceorganisation med fler än 550 duktiga kollegor.

Bohus uppdrag är att på bästa sätt serva våra kunder och det gör vi med allt från städ- och vaktmästeritjänster till uthyrning av kaffemaskiner och fruktleveranser. Bli en del av vårt härliga servicegäng och sök sommarjobb inom lokalvård redan idag! 

Som lokalvårdare arbetar du självständigt enligt schema hos en eller flera av våra företagskunder. I jobbet ingår daglig städning, skötsel av kaffemaskiner, beställning av material och såklart kontakt med våra trevliga kunder. Vi söker nu dig som kan jobba mellan juni och augusti på vardagar efter klockan 16.00.

Självklart får du en bra upplärning i arbetet och det finns alltid möjlighet att få kontakt och hjälp av en duktig kollega eller arbetsledare. Det viktigaste är inte tidigare arbetslivserfarenhet utan att du har en bra servicekänsla och är villig att lära dig!

Om rollen
Som sommarjobbare på kvällstid så jobbar du ett par dagar i veckan och du arbetar i Göteborg med omnejd. Efter sommarvikariatet finns det goda möjligheter att få fortsatt anställning. 

Vår kandidat
För att trivas som lokalvårdare är du serviceinriktad, ordningsam och trivs med att jobba självständigt. Du har lätt för att anpassa dig till kundernas önskemål och självklart förstår du vikten av att komma i tid och ta ansvar för att dina arbetsuppgifter utförs på bästa sätt.

För att sommarjobba hos oss:

- Arbetstiden är måndag-fredag på deltid med chans att jobba upp till 25 timmar per vecka, arbetstid från ca 16.00
- Förstår du och kan göra dig förstådd på svenska

Meriterande – men inte ett krav:
- Vana av yrkesmässig städning eller annat servicearbete

Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta personalassistent Cassandra Möller på e-post [email protected]. Vi ser fram emot din ansökan och du får alltid en bekräftelse på att vi mottagit den. Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!

Kort om Bohus- Ägarlett serviceföretag grundat 1986

- Västsveriges starkaste servicekoncept

- Över 2 000 nöjda företagskunder

- Fler än 550 anställda

- Finns i Göteborg med omnejd samt i Alingsås och Borås

- Certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö – ISO 9001, 14001 och 45001

- Kollektivavtalsbundet företag med de förmåner och försäkringar som en trygg anställning ska innebära.Några av våra populära tjänster- Städning

- Kaffemaskiner

- Frukt

- Växter

- Skrivare

- Vaktmästeritjänster

- Webbshop - allt till kontoret!

- Entrémattor Läs gärna mer om oss på vår hemsida: http://www.bohus.se Visa mindre

Lokalvårdare (vikariat)

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid Serviceenheten vid Göteborgs universitet samlas kompetens inom en rad olika områden. Tillsammans erbjude... Visa mer
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid Serviceenheten vid Göteborgs universitet samlas kompetens inom en rad olika områden. Tillsammans erbjuder enheten expertstöd och levererar service och tjänster till hela universitetet. Närservice bedrivs utifrån campusområden som utgår från de geografiska områden där Göteborgs universitetets verksamhet bedrivs.

Campusservice Haga ger i huvudsak service till de verksamheter och fastigheter som återfinns i områdena Haga och Linné, dvs. Handelshögskolan och Samhällsvetenskapliga fakulteterna. Servicen syftar främst till att hjälpa verksamheten att få så mycket ut av sina lokaler som möjligt samt till att skapa en god arbetsmiljö för studenter och anställda.

Nu söker Campusservice Haga två lokalvårdare för vikariat på 50 % omfattning.

 

Arbetsuppgifter 
Städning av undervisningslokaler såsom hörsalar, lärosalar och grupprum. Städning kommer även ske på uppehållsytor, lunchrum, toaletter, kontor och andra lokalytor där studenter, personal och besökare vistas.

Enklare administrativa arbetsuppgifter ingår också i tjänsten där ditt arbetsverktyg är en läsplatta, såsom felrapportering, veckoplanering, mailhantering och registrering i egenrapporteringssystem.

 

Kvalifikationer 

• Tjänsten ställer krav på goda kunskaper i svenska, såväl i tal som i skrift.
• Krav att ha arbetserfarenhet av lokalvårdsyrket sedan tidigare.
• Certifiering såsom SRY eller motsvarande samt erfarenhet av lokalvårdsarbete i undervisningsmiljöer är meriterande.
• Det krävs att du ej har någon form av allergi som påverkar arbetets utförande
• Stor vikt läggs vid personlig lämplighet där god samarbetsförmåga, noggrannhet, självständighet och ansvarstagande i arbetet samt förmåga att ge kvalitativ service värderas högt.

 

Anställning 
Anställningen avser vikariat under sex månader med en omfattning av 50%, med placering vid Campusservice Haga, Serviceenheten, vid Göteborgs universitet. Tillträde för vikariat är 2024-07-01 eller enligt överenskommelse, till och med 2024-12-31. Vikariatet kan komma att förlängas.

 

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:

Lokalvårdssamordnare Mirjana Djujic, [email protected], 031 786 13 24Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Bifoga i ansökan:


• CV
• Personligt brev
• Övriga dokument relevanta för ansökan (frivilligt)Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-05-26

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Visa mindre

Lokalvårdare sökes!

Vi söker medarbetare! Hos oss får du ett varierande och roligt jobb mellan kl 06:45-15:45. Du kommer att få möta många människor och skapa en ren miljö på byggen, kontor och privata hem. Du blir vårt ansiktet utåt kund och det är därför viktigt att du är social och bra på att samarbeta. Du har ett öga för detaljer och tycker om att få tydliga resultat. Vi letar efter dig som; · Har B-körkort · Drivs av kvalitet och nöjda kunder · Har en positi... Visa mer
Vi söker medarbetare!
Hos oss får du ett varierande och roligt jobb mellan kl 06:45-15:45. Du kommer att få möta många människor och skapa en ren miljö på byggen, kontor och privata hem. Du blir vårt ansiktet utåt kund och det är därför viktigt att du är social och bra på att samarbeta. Du har ett öga för detaljer och tycker om att få tydliga resultat.
Vi letar efter dig som;
· Har B-körkort
· Drivs av kvalitet och nöjda kunder
· Har en positiv attityd Visa mindre

Städare (100%)

Städföretag Housekeeping Långedrag AB söker städare/lokalvårdare (tillsvidare anställning på heltid, Måndag - Fredag, kl.08:00-17:00) Gillar du att städa, vill ha ett heltidsjobb måndag till fredag, bra och stöttande team, fast månadslön, stabilitet och tillväxtmöjligheter, då är det här jobbet för dig! Om du talar engelska, har erfarenhet av hemstädning och B-körkort (personbil behövs ej), ansök genom att skicka ditt CV till [email protected] OBS! Engels... Visa mer
Städföretag Housekeeping Långedrag AB söker städare/lokalvårdare (tillsvidare anställning på heltid, Måndag - Fredag, kl.08:00-17:00)
Gillar du att städa, vill ha ett heltidsjobb måndag till fredag, bra och stöttande team, fast månadslön, stabilitet och tillväxtmöjligheter, då är det här jobbet för dig!
Om du talar engelska, har erfarenhet av hemstädning och B-körkort (personbil behövs ej), ansök genom att skicka ditt CV till [email protected]
OBS! Engelska och B-körkort är ett krav!
Hoppas vi ses snart! Visa mindre

Sommarjobb i Göteborg - Lokalvårdare kväll med körkort och bil

Letar du efter sommarjobbet där du under trygga anställningsförhållanden får utveckla din servicekänsla i ett varierande och självständigt arbete hos Göteborgs nöjdaste företagskunder? Sök sommarjobb hos oss på Bohus! Här blir du väl omhändertagen och en del av vår fantastiska serviceorganisation med fler än 550 duktiga kollegor. Bohus uppdrag är att på bästa sätt serva våra kunder och det gör vi med allt från städ- och vaktmästeritjänster till uthyrnin... Visa mer
Letar du efter sommarjobbet där du under trygga anställningsförhållanden får utveckla din servicekänsla i ett varierande och självständigt arbete hos Göteborgs nöjdaste företagskunder? Sök sommarjobb hos oss på Bohus! Här blir du väl omhändertagen och en del av vår fantastiska serviceorganisation med fler än 550 duktiga kollegor.

Bohus uppdrag är att på bästa sätt serva våra kunder och det gör vi med allt från städ- och vaktmästeritjänster till uthyrning av kaffemaskiner och fruktleveranser. Bli en del av vårt härliga servicegäng och sök sommarjobb inom lokalvård redan idag! 

Som lokalvårdare arbetar du självständigt enligt schema hos en eller flera av våra företagskunder. I jobbet ingår daglig städning, skötsel av kaffemaskiner, beställning av material och såklart kontakt med våra trevliga kunder. Vi söker nu dig som kan jobba mellan juni och augusti på vardagar efter klockan 16.00.

Självklart får du en bra upplärning i arbetet och det finns alltid möjlighet att få kontakt och hjälp av en duktig kollega eller arbetsledare. Det viktigaste är inte tidigare arbetslivserfarenhet utan att du har en bra servicekänsla och är villig att lära dig!

Om rollen
Som sommarjobbare på kvällstid så jobbar du ett par dagar i veckan och du arbetar i Göteborg med omnejd. Efter sommarvikariatet finns det goda möjligheter att få fortsatt anställning. Vi söker dig med körkort och tillgång till egen bil då det behövs för att ta sig mellan kunderna. 

Vår kandidat
För att trivas som lokalvårdare är du serviceinriktad, ordningsam och trivs med att jobba självständigt. Du har lätt för att anpassa dig till kundernas önskemål och självklart förstår du vikten av att komma i tid och ta ansvar för att dina arbetsuppgifter utförs på bästa sätt.

För att sommarjobba hos oss:

- Arbetstiden är måndag-fredag på deltid med chans att jobba upp till 25 timmar per vecka, arbetstid från ca 16.00
- Förstår du och kan göra dig förstådd på svenska
- Körkort och tillgång till egen bil

Meriterande – men inte ett krav:
- Vana av yrkesmässig städning eller annat servicearbete

Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta personalassistent Cassandra Möller på e-post [email protected]. Vi ser fram emot din ansökan och du får alltid en bekräftelse på att vi mottagit den. Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!

Kort om Bohus- Ägarlett serviceföretag grundat 1986

- Västsveriges starkaste servicekoncept

- Över 2 000 nöjda företagskunder

- Fler än 550 anställda

- Finns i Göteborg med omnejd samt i Alingsås och Borås

- Certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö – ISO 9001, 14001 och 45001

- Kollektivavtalsbundet företag med de förmåner och försäkringar som en trygg anställning ska innebära.Några av våra populära tjänster- Städning

- Kaffemaskiner

- Frukt

- Växter

- Skrivare

- Vaktmästeritjänster

- Webbshop - allt till kontoret!

- Entrémattor Läs gärna mer om oss på vår hemsida: http://www.bohus.se Visa mindre

Lokalvårdare

Vi söker lokalvårdare åt vår kund i Göteborg för arbete på tre olika kontorsplatser Vi är ett rekryteringsbolag som arbetar annorlunda jämfört med andra rekryteringsbolag. Vi tror på att skapa meningsfulla relationer och skräddarsydda strategier för varje individ. Med vår dedikerade och erfarna personal kommer du att få den personliga uppmärksamhet du förtjänar. Vi söker pålitliga och effektiva lokalvårdare i Göteborg. Med fokus på att du har rätt till ru... Visa mer
Vi söker lokalvårdare åt vår kund i Göteborg för arbete på tre olika kontorsplatser
Vi är ett rekryteringsbolag som arbetar annorlunda jämfört med andra rekryteringsbolag.
Vi tror på att skapa meningsfulla relationer och skräddarsydda strategier för varje individ. Med vår dedikerade och erfarna personal kommer du att få den personliga uppmärksamhet du förtjänar.
Vi söker pålitliga och effektiva lokalvårdare i Göteborg. Med fokus på att du har rätt till rusta och matcha.
Som lokalvårdare kommer du att tillhandahålla renhållningstjänster till företagskunder. Det innebär att du ansvarar för att de ska känna sig trygga. Du ska värna om deras integritet och arbeta för deras välbefinnande.
Viktigt är att du har ett genuint intresse och engagemang för människor och att du är serviceinriktad. Du ska kunna arbeta självständigt men också trivas med att samarbeta med andra i team.
Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Cleaner (100%)

Cleaning company Housekeeping Långedrag AB is looking for full-time cleaners in Gothenburg. Work Monday-Friday (08:00-17:00) If you like cleaning, want to have full-time job Monday to Friday, great and supportive team, fixed monthly salary, stability and growth opportunities, then this job is for you! If you speak English, have cleaning experience (private home cleaning, not office cleaning) and B category driver’s license (personal car is not needed), app... Visa mer
Cleaning company Housekeeping Långedrag AB is looking for full-time cleaners in Gothenburg. Work Monday-Friday (08:00-17:00)
If you like cleaning, want to have full-time job Monday to Friday, great and supportive team, fixed monthly salary, stability and growth opportunities, then this job is for you!
If you speak English, have cleaning experience (private home cleaning, not office cleaning) and B category driver’s license (personal car is not needed), apply by sending your CV to [email protected]
The application review process is ongoing, so do not hesitate and apply now.
OBS! B category driver’s license and English language are obligatory requirements.
Hope to see you soon! Visa mindre

Hemstädare / Home Cleaners – The Best Paid Maid® for Servia® AB

Ansök    Apr 30    Servia AB    Städare/Lokalvårdare
SVENSKA NEDAN WE NOW LAUNCH THE CLEANING COMPANY with Sweden's highest salary for home cleaning maids, Servia® AB. The salary we offer is a full 210 kr per hour (187 kr plus 23 kr in vacation salary) plus 31.42% in social security charges, that is, a total of 276 kr per hour. (To get the approximate amounts in euros, divide the numbers by ten.) That’s 40% higher salary than in collective agreements. For full-time work of 40 hours per week, that means a sa... Visa mer
SVENSKA NEDAN
WE NOW LAUNCH THE CLEANING COMPANY with Sweden's highest salary for home cleaning maids, Servia® AB.
The salary we offer is a full 210 kr per hour (187 kr plus 23 kr in vacation salary) plus 31.42% in social security charges, that is, a total of 276 kr per hour. (To get the approximate amounts in euros, divide the numbers by ten.)
That’s 40% higher salary than in collective agreements.
For full-time work of 40 hours per week, that means a salary of 36,083 kr per month (32,217 kr plus 3,866 kr in vacation salary) plus 31.42% in social security charges, that is, a total of 47,421 kr per month).
As far as we know, there is no other cleaning company in Sweden, or, if we take into account the full salary cost, possibly even in the world, that pays its cleaning maids better than Servia does.
If you’re currently working as a cleaner – as an employee, or through your own individual enterprise with your own clients – and you receive exceptionally good feedback from your clients, and you want to substantially increase your salary by becoming a part of Servia, you’re most welcome to apply to us.
You can work as much or as little as you want, and you can freely choose whether you want to be employed, or work as a subcontractor through your own individual enterprise or company, for 276 kr per hour plus VAT.
Not the least, we allow you to continue to work for your own clients, or the company where you are currently employed as much as you want, and as much as you want for Servia.
To apply, simply fill out our basic application at servia.com. It takes less than three minutes.
Since we receive many applications for these best paid home cleaner jobs in Sweden, we kindly ask you for a small service: refrain from calling us, and instead wait for us to contact you. Because we will contact you. We read, and we answer every single application we receive – always.
We look forward to hearing from you.
Many thanks!
Servia® AB
The Best Paid Maid®
© COPYRIGHT SERVIA® AB 2023.
SERVIA® AND THE BEST PAID MAID® ARE REGISTERED TRADEMARKS IN THE EUROPEAN UNION.
********************************
NU LANSERAR VI STÄDFÖRETAGET med Sveriges högsta lön för hemstädare, Servia® AB.
Lönen vi erbjuder är hela 210 kr per timme (187 kr plus 23 kr i semesterersättning) plus 31,42% i sociala avgifter, alltså totalt 276 kr per timme.
Det är 40% högre lön än i kollektivavtal.
För heltidsarbete om 40 h i veckan blir det en lön på 36 083 kr per månad (32 217 kr plus 3 866 kr i semesterersättning) plus 31,42% i sociala avgifter, alltså totalt 47 421 kr per månad.
Så långt vi vet, finns det inget annat städföretag i Sverige eller, sett till hela lönekostnaden, förmodligen ens i världen, som betalar sina hemstädare högre lön än Servia.
Om du idag arbetar som städare – som anställd eller i egen städfirma med egna kunder – och du får exceptionellt fina omdömen av dina kunder, och du vill höja din lön markant genom att bli en del av Servia, är du varmt välkommen att ansöka till oss.
Du kan jobba så mycket eller så litet som du vill, och du kan fritt välja om du vill vara anställd eller arbeta som underleverantör genom en egen firma eller bolag, för 276 kr per timme plus moms.
Inte minst: vi tillåter dig att fortsätta att arbeta för dina egna kunder eller på det företag där du idag är anställd i den utsträckning som du själv vill, och så mycket som du själv vill för oss.
För att ansöka, fyll i vår enkla ansökan på servia.com. Det tar mindre än tre minuter.
Eftersom vi får många ansökningar till dessa högst betalda jobb som städare i Sverige, ber vi dig om en tjänst: undvik att ringa till oss och vänta istället på att vi kontaktar dig. För det kommer vi att göra. Vi läser och vi besvarar nämligen varje ansökning vi får – alltid.
Vi ser fram emot att höra av dig.
Stort tack!
Servia® AB
The Best Paid Maid®
© COPYRIGHT SERVIA® AB 2023.
SERVIA® AND THE BEST PAID MAID® ARE REGISTERED TRADEMARKS IN THE EUROPEAN UNION. Visa mindre

Hemstädning och kontorstädning, nya medarbetare sökes!

Ansök    Apr 30    Boleva AB    Städare/Lokalvårdare
Vi söker dig som tycker om att städa och pyssla om i både hem och kontor! Boleva är ett företag som inriktar sig på hemstädning och en del kontorsstädning. Vi är har varit aktiva i ca 14 år och har i dagsläget kontor i både Göteborg, Marstrand, Kungsbacka och ner till Falkenberg. Vi levererar våra tjänster runt våra kontor med omnejd. Vi är ca 75 stycken fantastiska medarbetare i företaget och vi växer varje år och blir fler och fler både anställda och kun... Visa mer
Vi söker dig som tycker om att städa och pyssla om i både hem och kontor!
Boleva är ett företag som inriktar sig på hemstädning och en del kontorsstädning. Vi är har varit aktiva i ca 14 år och har i dagsläget kontor i både Göteborg, Marstrand, Kungsbacka och ner till Falkenberg. Vi levererar våra tjänster runt våra kontor med omnejd. Vi är ca 75 stycken fantastiska medarbetare i företaget och vi växer varje år och blir fler och fler både anställda och kunder. För oss är det viktigt att alltid kämpa för att leverera det bästa man kan och ge våra kunder en genuin känsla och ett rent hem och kontor att trivas i.
Vi arbetar hårt med att ge våra kunder en bra upplevelse och känsla när vi varit där. Det innebär att dom ska känna sig nöjda med oss som företag och er som är våra ambassadörer där ute och representerar Boleva. Att alltid vara trevlig mot dina kollegor och kunder är något som vi värderar mycket högt.
För att kunna ta sig runt bland våra kunder kan du behöva ha körkort. Har du erfarenhet av städning är det ett plus men inget krav eftersom vi utbildar dig och guidar dig tills du är redo att arbeta själv. Känslan av att kunna göra ett riktigt bra arbete hos en kund är härlig och det vill vi att du ska få möjlighet att uppleva.
För att kunna utföra ett bra arbete är det viktigt att man är noggrann med detaljer och tar till sig informationen och de instruktioner som tilldelas. För att kunna göra detta behöver man kunna förstå svenska och om det är svårt i vissa fall alltid ta reda på vad det står om man inte förstår. Talar du engelska har vi möjlighet att hjälpa till med översättningen. I vissa fall finns det möjlighet att hjälpa till att översätta även andra språk.
Som du säkert förstår är det just dig som vi söker, därför ser vi med stor glädje fram emot att du kontaktar oss så snart du kan så kan vi boka in en intervju!
Önskar dig en fin vår! Visa mindre

Lokalvårdare

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid Serviceenheten arbetar ca 300 personer som tillsammans erbjuder expertstöd och levererar service och tjä... Visa mer
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid Serviceenheten arbetar ca 300 personer som tillsammans erbjuder expertstöd och levererar service och tjänster till hela universitetet. Inom enheten finns Campusservice som är den serviceorganisation som säkerställer att lokal service med samlad kompetens finns på de olika geografiska områdena inom universitetet.

Campus Medicinareberget omfattar den del av Göteborgs universitet som är etablerat på Medicinareberget och utgörs av Sahlgrenska akademin, i anslutning till Sahlgrenska universitetssjukhuset. Verksamhetsområdet omfattar de medicinska fakulteternas lokaler, men även delar av Naturvetenskapliga fakulteten.

Vi söker nu en medarbetare inom lokalvård för en tillsvidareanställning, med placering på Campus Medicinareberget. 

Arbetsuppgifter 
Lokalvård av undervisningslokaler, kontor, forsknings- och laboratoriemiljöer, samt andra lokaltyper där personal och studenter vistas.   

Kvalifikationer 
Att tala och förstå svenska är ett krav för att kunna möta verksamheten samt goda kunskaper inom lokalvårdsyrket. Det krävs att du ej har någon form av allergi som påverkar arbetets utförande.

Certifiering som till exempel SRY eller motsvarande är meriterande.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, noggrannhet, vana vid självständigt arbete samt förmåga att ge god kvalitativ service.

Anställning 
Anställningen avser tillsvidareanställning med omfattning 50%. Tillträde till anställningen är snarast eller enligt överenskommelse. Placering är vid Campus Medicinareberget, Serviceenheten vid Göteborgs universitet. 

Kontaktuppgifter för anställningen 
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:

Beatriz Tomaduz,
Lokalvårdssamordnare
031-786 3131

José Jara
Lokalvårdssamordnare
031-786 6600

 

Fackliga?organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Bifoga i ansökan:
- CV
- Personligt brev
- Övriga dokument relevanta för ansökan

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-05-20

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Visa mindre

Lokalvårdare 80-100%(krav på körkort) 26 049-27 549 kr/månad

Städgruppen har funnits sedan 1984 och vi arbetar ständigt för att minska vår miljöpåverkan. Vi jobbar bara med abonnemangskunder vilket ger en arbetsplats där kunderna är samma från vecka till vecka. Vi söker dig som gillar att: Städa Köra bil i stan Lösa problem som kan uppstå under dagen Strukturera upp en arbetsplats för att uppnå bästa resultat. Träffa nya människor I denna tjänsten behöver man vara: Morgonpigg Noggrann, organiserad och struktur... Visa mer
Städgruppen har funnits sedan 1984 och vi arbetar ständigt för att minska vår miljöpåverkan.
Vi jobbar bara med abonnemangskunder vilket ger en arbetsplats där kunderna är samma från vecka till vecka.


Vi söker dig som gillar att:
Städa
Köra bil i stan
Lösa problem som kan uppstå under dagen
Strukturera upp en arbetsplats för att uppnå bästa resultat.
Träffa nya människorI denna tjänsten behöver man vara:
Morgonpigg
Noggrann, organiserad och strukturerad.
Social
Mycket bra på svenska i både tal och skrift.Tjänsten kräver:
KörkortTjänsten innebär:
Både självständigt arbete och arbete i team.
Städning hos våra kunder som är både företag och privatpersoner.
Vanlig återkommande daglig städning och ej flyttstädning eller storstädning.
Arbete 06:00-ca 14:30 måndag-fredag.
Månadslön heltid från 26 049 kr utan erfarenhet. Vid erfarenhet tillkommer tillägg. 1 juni löneökning enligt avtal.
Arbetskläder, friskvårdsbidrag och skobidrag.Ansökan ska innehålla:
Personligt brev
Cv
Foto
Minst en referens
MobilnummerTillträde omgående
#jobbjustnu Visa mindre

Ekonomistäd söker lokalvårdare med B-körkort

Platsbeskrivning: Ekonomistäd erbjuder total städservice och fastighetsskötsel inriktad mot företag och privatpersoner. Kvalitet, ansvar och goda relationer till kunder såväl som till personal är viktiga komponenter i detta väletablerade företag. Ekonomistäd grundades 1990 i Jönköping och växer kraftigt. Vi har kollektivavtal och är certifierade enligt ISO 9001 samt 14001. Arbetsuppgifter: Vi ser att du har erfarenhet av lokalvård så som hemstädning, konto... Visa mer
Platsbeskrivning:
Ekonomistäd erbjuder total städservice och fastighetsskötsel inriktad mot företag och privatpersoner. Kvalitet, ansvar och goda relationer till kunder såväl som till personal är viktiga komponenter i detta väletablerade företag. Ekonomistäd grundades 1990 i Jönköping och växer kraftigt. Vi har kollektivavtal och är certifierade enligt ISO 9001 samt 14001.
Arbetsuppgifter:
Vi ser att du har erfarenhet av lokalvård så som hemstädning, kontorsstädning, trappstädning, flyttstädning. Vi ser även att du är självgående och ser det som utvecklande att göra en bra arbetsinsats för våra kunder.
Arbetsuppgifterna är varierande. Under en arbetsdag åker du runt till kunder enligt schema och sköter hand om städningen. Därför är körkort ett krav för denna tjänst.
Om Dig:
Vi ser att du har erfarenhet inom lokalvård så som kontorsstädning, hemstädning, byggstädning, flyttstädning osv. och att du är självgående och ser det som utvecklande att göra en bra arbetsinsats för våra kunder. Som person är du positiv, kommunikativ, noggrann och samarbetsvillig. Vi vill att du har blick för helhet och sammanhang. Vid anställning kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Tjänsten är på ca 70%
Tillträde: Snarast
OBS! För denna tjänsten är B-körkort ett krav
Kompetens: Kontorsstädning, Hemstädning, Flyttstädning, Trappstädning
OBS! Endast skriftliga ansökningar till: [email protected] Visa mindre

Städare (100%)

Städföretag Housekeeping Långedrag AB söker städare/lokalvårdare (tillsvidare anställning på heltid, Måndag - Fredag, kl.08:00-17:00) Gillar du att städa, vill ha ett heltidsjobb måndag till fredag, bra och stöttande team, fast månadslön, stabilitet och tillväxtmöjligheter, då är det här jobbet för dig! Om du talar engelska, har erfarenhet av hemstädning och B-körkort (personbil behövs ej), ansök genom att skicka ditt CV till [email protected] OBS! Engels... Visa mer
Städföretag Housekeeping Långedrag AB söker städare/lokalvårdare (tillsvidare anställning på heltid, Måndag - Fredag, kl.08:00-17:00)
Gillar du att städa, vill ha ett heltidsjobb måndag till fredag, bra och stöttande team, fast månadslön, stabilitet och tillväxtmöjligheter, då är det här jobbet för dig!
Om du talar engelska, har erfarenhet av hemstädning och B-körkort (personbil behövs ej), ansök genom att skicka ditt CV till [email protected]
OBS! Engelska och B-körkort är ett krav!
Hoppas vi ses snart! Visa mindre

Vill du bli vår nästa lokalvårdare?

Vill du ha ett flexibelt lokalvårdsarbete med härliga kollegor där du bidrar till att göra skillnad varje dag? Vi söker nu flera kvalitetsmedvetna och serviceinriktade kollegor till vår driftenhet i Göteborg, där tidigare erfarenhet inom lokalvård är ett krav. Är du den vi söker kan vi erbjuda en arbetsplats med frihet under ansvar och möjlighet att skapa balans mellan arbete och fritid. På Dannebacken Service arbetar vi med hållbara servicetjänster med ku... Visa mer
Vill du ha ett flexibelt lokalvårdsarbete med härliga kollegor där du bidrar till att göra skillnad varje dag? Vi söker nu flera kvalitetsmedvetna och serviceinriktade kollegor till vår driftenhet i Göteborg, där tidigare erfarenhet inom lokalvård är ett krav. Är du den vi söker kan vi erbjuda en arbetsplats med frihet under ansvar och möjlighet att skapa balans mellan arbete och fritid. På Dannebacken Service arbetar vi med hållbara servicetjänster med kunden i fokus!
Ditt uppdrag
I rollen som lokalvårdare hos Dannebacken Service ingår du i ett team med flera lokalvårdskollegor. Du är en viktig del av verksamheten och bidrar till att Dannebacken Service kan utföra uppdraget hos vår kund. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till en god arbetsmiljö. Arbetsgruppen verkar för ett öppet klimat med god kultur där vi sätter kvalitet och service högt på agendan. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av lokalvård i hos vår kund. Arbetet är förlagt till dagtid, måndag till fredag under helgfria vardagar men kvällar, nätter och helger kan förekomma.
På Dannebacken Service tror vi att frihet under ansvar, gott samarbete och flexibilitet bidrar till välmående personal och en god balans mellan arbete och fritid. Vi värdesätter god hälsa hos våra medarbetare och erbjuder bland annat friskvårdbidrag.
Som lokalvårdare på Dannebacken Service i Göteborg blir du del av driftsenheten, som består av drygt 40 medarbetare i varierande åldrar och där könsfördelningen är jämn. Du rapporterar och arbetar i det dagliga arbetet närmast Servicechefen. Vi är ett glatt gäng som drivs av samarbete och tror på att hjälpa och stötta varandra samt vara trygga i att lära oss av våra misstag.
Du kan
För att vara trivas och vara den vi söker för tjänsten krävs det att du har körkort och behärskar svenska såväl i tal som i skrift. Vi ser det även som meriterande om du har erfarenhet eller kunskap inom ett eller flera av följande områden:
Tidigare erfarenhet från serviceyrke.
Arbetslivserfarenhet från lokalvård.
Arbetslivserfarenhet av hemstäd.
Arbetslivserfarenhet lokalvård på myndighet
Genomgått en städutbildning SRY/PRYL.
Vana av att arbeta med städmaskiner.Du är
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som kan arbeta både självständigt och i grupp och inte är främmande för att ta egna initiativ när så behövs. Du älskar att städa och ser en stor yrkesstolthet i det du gör. I arbetet motiveras du av att nå goda resultat med kunden i focus. Du tar har förmågan att strukturera ditt arbete men kan även snabbt ställa om vid behov och anpassa dig efter nya förutsättningar.
Med en förståelse för verksamhetens strategier och prioriteringar arbetar du effektivt för att nå verksamhetens såväl som dina egna mål. För att trivas i rollen är det viktigt att du har en god känsla för service och prioriterar kundnöjdhet. Att du och teamet ska lyckas är en självklarhet. Rätt kandidat bidrar med en positiv attityd till verksamheten, energi och engagemang i arbetsgruppen. Vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Om Dannebacken Service
Dannebacken service erbjuder hållbara servicetjänster för arbetsplatser, fastigheter och hem. Under årtionden har vi genom kunnighet och engagemang levererat rena, trivsamma och säkra miljöer till våra kunder. Vi skapar mervärde genom att värna om kvalitet i alla led.
Vi är verksamma i Västra Götaland och de flesta verksamhetsområden finns representerade i våra uppdrag såsom; kontor, fastigheter, utbildning, industri, handel, vård och privata hem med mera. Vi har kontor i Göteborg, Trollhättan, Skövde och Borås.
Vi är över 200 medarbetare som tillsammans ser till att göra våra kunder nöjda. När du väljer Dannebacken service får du en pålitlig, kunnig och engagerad leverantör. En leverantör som skapar ett mervärde för kunden.
Vår vision är att bli Sveriges mest renommerade serviceföretag. Ett företag där medarbetarnas kompetens och engagemang bidrar till företagets tillväxt och hållbara utveckling.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen på olika platser i Göteborg, Kungälv och Landvetter. Vi kommer tillämpa sex månaders provanställning, i väntan på godkänd säkerhetsprövning. För mer information är du välkommen att kontakta oss på mail:
[email protected]
Vi tar emot ansökningar via [email protected] Vi kommer gå igenom ansökningarna löpande och är du en av de kandidater som bäst matchar kravprofilen kontaktar vi dig för en kort telefonintervju. Ansök senast 2024-06-30.
Referens: Kontorsstäd.
Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Cleaner (100%)

Cleaning company Housekeeping Långedrag AB is looking for full-time cleaners in Gothenburg. Work Monday-Friday (08:00-17:00) If you like cleaning, want to have full-time job Monday to Friday, great and supportive team, fixed monthly salary, stability and growth opportunities, then this job is for you! If you speak English, have cleaning experience (private home cleaning, not office cleaning) and B category driver’s license (personal car is not needed), app... Visa mer
Cleaning company Housekeeping Långedrag AB is looking for full-time cleaners in Gothenburg. Work Monday-Friday (08:00-17:00)
If you like cleaning, want to have full-time job Monday to Friday, great and supportive team, fixed monthly salary, stability and growth opportunities, then this job is for you!
If you speak English, have cleaning experience (private home cleaning, not office cleaning) and B category driver’s license (personal car is not needed), apply by sending your CV to [email protected]
The application review process is ongoing, so do not hesitate and apply now.
OBS! B category driver’s license and English language are obligatory requirements.
Hope to see you soon! Visa mindre

Gaturenhållare/maskinförare till nystartad enhet, Maskin och evenemang

Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 900 personer. Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en funge... Visa mer
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 900 personer.

Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.

ARBETSUPPGIFTER
Göteborg ska vara en grön, ren och vacker stad. Du kan vara med och skapa härliga utomhusmiljöer, som både göteborgare och besökare kan njuta av. Vi söker nu en maskinförare/gaturenhållare till vikariat och det finns ett behov av tillsättning snarast.

Som maskinförare arbetar du självständigt enligt schema för att sopa fint stadens ytor. Du ser till att maskinen, dess redskap och tillbehör alltid är i bästa skick och att förebyggande underhåll fungerar väl och i förekommande fall att service sker enligt rutin. Tidrapportering av maskin och utrustning är en viktig del i arbetet.

Din huvudsakliga arbetsuppgift är att köra sopmaskin och arbetsuppgifter som tex tömning av papperskorgar, plocka skräp och bekämpa ogräs med hjälp av handburna maskiner kan förekomma.

Arbetet kan vara förlagt på både vardagar och helger och kan variera under säsonger, då behovet kan se lite olika ut. Under sommarsäsongen kan du växla mellan att köra sopmaskin och gaturenhållning utefter behov.

KVALIFIKATIONER
Du är en van bilförare som har ett brinnande intresse för att lära dig att bli en yrkesskicklig maskinförare av sopmaskin och trivs med frihet under ansvar. Om du redan är en yrkesskicklig sopmaskinförare, har tidigare erfarenhet av gaturenhållning, kunskap inom maskinkörning, eller tidigare arbete med olika typer av maskiner, är det meriterande.
För att kunna utföra arbetet med gott resultat krävs det att du är noggrann, har god samarbetsförmåga, samt att du självständigt ansvarar för utförandet av dina arbetsuppgifter. Det krävs flexibilitet att arbetsuppgifter kan förändras eller kompletteras. Du kan med lätthet samarbeta med kollegor som utför samma arbetsuppgifter och kan varva mellan arbetsuppgifter som gaturenhållare och arbetsuppgifter med maskinkörning.

Du har ett stort engagemang för renhållningen i staden och en vilja att vara med och utveckla den. Du kan jobba ensam utan att tappa fart och fokus och har förmåga att ta ansvar för utförandet av dina arbetsuppgifter. Du kan se hur du bidrar till helheten och är också delaktig i att helheten fungerar.

Som maskinförare/gaturenhållare har du många kontaktytor både internt och med allmänheten. Vi söker därför dig som möter allmänheten på ett professionellt sätt och kan göra dig förstådd på svenska både i tal och skrift. Du behöver också ha tillräckliga IT-kunskaper för att kunna hantera arbetet i vardagen vilket bl. a kan innebära att hantera mail, hantera och läsa kartmaterial, göra tidsredovisningar eller kortare rapporter.

B-Körkort är ett krav.

Det är meriterande med:
• Erfarenhet av att köra sopmaskin
• BE-behörighet på körkort
• Arbete på väg
• Hjullastarekort
• C-körkort

Urval sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Vi erbjuder en arbetsplats i en förvaltning där utveckling står i fokus, både internt hos oss och även i flertalet av de uppdrag vi bedriver i staden. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vi erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid (undantag på vissa avdelningar), friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Ett hållbart arbetsliv är viktigt för oss där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ditt privatliv. Vi vill att våra arbetsplatser ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Ansökningarna hanterar vi löpande och kan komma att bjuda in till intervjuer innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/stadsmiljo-goteborgs-stad/ Visa mindre

Hemstädare / Lokalvårdare med B-körkort

Om oss: Amhult Entreprenadservice AB är ett tjänsteservicebolag som arbetar inom hemstäd, fönsterputs, storstäd, flyttstäd, trappstäd, kontorsstäd, bygg, renovering, måleri etc. Vi är ett tight team som arbetar nära varandra, från administration till arbetare. För högre tjänster rekryterar vi främst inom bolaget (visar man gott driv, samt engagemang, finns fina möjligheter för vidareutveckling). Amhult Entreprenadservice AB är anslutna till Kollektivavtal ... Visa mer
Om oss:
Amhult Entreprenadservice AB är ett tjänsteservicebolag som arbetar inom hemstäd, fönsterputs, storstäd, flyttstäd, trappstäd, kontorsstäd, bygg, renovering, måleri etc.
Vi är ett tight team som arbetar nära varandra, från administration till arbetare.
För högre tjänster rekryterar vi främst inom bolaget (visar man gott driv, samt engagemang, finns fina möjligheter för vidareutveckling).
Amhult Entreprenadservice AB är anslutna till Kollektivavtal Almega / Kommunal Hemserviceavtal och följer alla dess normer.

Dina arbetsuppgifter:
I din roll hos Amhult Entreprenadservice AB kommer du arbeta deltid med möjlighet att utöka till högre % eller en heltidstjänst. Arbetet omfattar primärt hemstädning ute hos våra privata kunder. Rollen som hemstädare/ lokalvårdare innebär också att du kommer arbeta med fönsterputs, storstäd, flyttstäd, trappstäd och kontorsstäd efter behov.


KRAV: B-körkort
KRAV: Gymnasial utbildning
KRAV: Kan läsa, tala och förstå Svenska mycket bra
MERITERANDE: Tidigare yrkeserfarenhet inom professionell städning
Din profil:
Som person är du utåtgående med glimten i ögat, ett leende på läpparna och du kan tilltala våra kunder på ett bra sätt och få ett mycket bra första intryck. Du är ordningsam, ser till att dina arbetskläder är rena och hela vid början av varje arbetsdag, arbetar alltid i loggade arbetskläder. Du har inga problem att hålla koll på nycklar, schema, tider, kontakta kund via samtal/sms för att stänga av/sätta på hus larm. Du kan arbeta enligt våra svenska checklistor och kommer även ha ansvar för att kvalitén på städningen håller de normer och krav som våra kunder är vana vid.
Du lämnar aldrig ett städ ofärdigt oavsett anledning. På Amhult Entreprenadservice AB har vi en väldigt öppen kommunikation mellan varandra.


Amhult Entreprenadservice AB erbjuder:
Betald städutbildning enligt våra kvalitetsnormer
Loggade arbetskläder. Påfyllnad vid behov.
Ett härligt team som arbetar tillsammans för att upprätthålla städkvalitén hos kunder
Självständigt arbete med ett team som står bakom dig
Tämligen egen kontroll av arbetsdag, förutom förväntade tider hos kunder


Ansökning:
Rekrytering sker löpande. Det kan hända att tjänsterna är tillsatta innan sista ansökningsdatum.
Enbart ansökningar via e-post [email protected] är godkända. Visa mindre

Lokalvårdare 75 %

Ansök    Apr 23    Hagabadet AB    Städare/Lokalvårdare
Hjälp oss hålla vårt spa skinande fint Vi har höga ambitioner vad gäller vår städning och nu behöver vi bli fler som hjälps åt att hålla vårt fina spa skinande! På Hagabadet städar vi duschar, omklädningsrum, badområden, trappor, lounger/soffmiljöer, träningssalar och receptioner. Du behöver ha öga för det lilla extra och gilla att lämna rummet när det ser mysigt ut – inte bara när rutinlistan är avprickad. Känsla, värme och leende ögon vill vi ha. Du är e... Visa mer
Hjälp oss hålla vårt spa skinande fint
Vi har höga ambitioner vad gäller vår städning och nu behöver vi bli fler som hjälps åt att hålla vårt fina spa skinande!
På Hagabadet städar vi duschar, omklädningsrum, badområden, trappor, lounger/soffmiljöer, träningssalar och receptioner. Du behöver ha öga för det lilla extra och gilla att lämna rummet när det ser mysigt ut – inte bara när rutinlistan är avprickad. Känsla, värme och leende ögon vill vi ha. Du är en i teamet som är en viktig pusselbit för att våra gäster ska bli nöjda och återkomma igen och igen. Vi erbjuder en rolig arbetsplats med trevliga kollegor.
Är du rätt person?Vi söker dig som kan arbeta 75 % förlagt på vardagar samt varannan helg.Du kommer arbeta morgonpasskl 05.00 - 14.00 eller kvällspass 14.00 - 23.30.
Har du den erfarenhet vi vill ha? Har du starka ben? Du får gärna vara intresserad av hälsa och träna några gånger i veckan med du behöver inte vara superatleten och hälsonörd.
Vår ambition är att förbättra vårt miljöarbete och är det något självklart för dig så är det såklart bra men inte nödvändigt. Det viktiga är att du är nyfiken och vill lära och göra. Har du tidigare erfarenhet som lokalvårdare är det ett plus.
Lön enligt kollektivavtal - HRF
Skriv några rader om dig själv i ett personligt brev och motivera varför just du skulle passa för denna tjänst.
Vi vill inte att du röker – OM du röker får du vara något alldeles alldeles extra för att vi ska ta dig. Och då kan du räkna med att vi kommer jobba ihjäl oss för att du ska bli rökfri. (Bara så att du vet)
Vi hoppas att du vill bli en del av vårt team! /Hagabadet i Haga
Sista ansökningsdagen den 10 maj, men intervjuer sker löpandeför att hitta rätt kandidat så vänta inte med din ansökan. Start efter överenskommelse. Visa mindre

Städare sökes

Judit Hemservice växer så därför söker vi en duktig, trevlig och pålitlig städerska som kan vara flexible, vill lära sig hur ska man bli en proffs städare. Just nu behöver vi medarbetare som kan prata och förstår svenska för att kunna kommunicera med kunden om det behövs. Vi finns på Vrångö, arbetar främst i Södra Skärgården och på den västra delen av Göteborg. Arbetsplats: Göteborgs Södra Skärgård, Göteborg Arbetsuppgifter: hemstädning, storstädning Arbet... Visa mer
Judit Hemservice växer så därför söker vi en duktig, trevlig och pålitlig städerska som kan vara flexible, vill lära sig hur ska man bli en proffs städare. Just nu behöver vi medarbetare som kan prata och förstår svenska för att kunna kommunicera med kunden om det behövs.
Vi finns på Vrångö, arbetar främst i Södra Skärgården och på den västra delen av Göteborg.
Arbetsplats: Göteborgs Södra Skärgård, Göteborg
Arbetsuppgifter: hemstädning, storstädning
Arbetstid: varierande arbetstid
Antal timmar/vecka: vid behov (ca 15-20 timmar/vecka)
Referenser krävs.
Tveka inte! Ansök via mejl nu!
#jobbjustnu Visa mindre

Lokalvårdare till semestervikariat 2024

Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10?000 kollegor vill vara med och göra det möjligt –?i både handling och bemötande. ? Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss.?Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi ä... Visa mer
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10?000 kollegor vill vara med och göra det möjligt –?i både handling och bemötande. ?

Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss.?Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord!?

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu dig som vill jobba sommaren 2024 som lokalvårdare inom äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen!

Våra uppdrag inom lokalvård finns på olika verksamheter som vård- och omsorgsboende, dagliga verksamheter och kontor. Det kan hända att du jobbar på olika arbetsplatser under dagen.

Det är viktigt att du tycker om att ditt jobb varierar och att du kan snabbt ta till dig nya arbetsuppgifter. Du ska också tycka om att jobba både självständigt och tillsammans med andra. För oss är det viktigt att du mår bra på jobbet och därför är det viktigt att du jobbar ergonomiskt och miljömedvetet.

Du jobbar dagtid på vardagar och i vissa fall även helg. Tjänsterna avser timanställningar.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet inom lokalvård
• Har utbildning inom lokalvård, men det är inget krav.

Det är viktigt att du behärskar svenska såväl i tal som i skrift och som gärna har grundläggande IT-kunskaper för hantering av personalsystem och e-post.

Du har lätt för att kommunicera med både kollegor, kund och andra människor du kan möta i din tjänst. Du är serviceinriktad, positiv och har en god samarbetsförmåga. Vidare är du ansvarsfull och flexibel då arbetsuppgifterna kan förändras med kort varsel.

I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Städpersonal sökes

Vi söker dig som har några års erfarenhet av städuppdrag. Egenskaper som är meriterande är att du är snabb, noggrann ihop med en bra attityd samt att du är organiserad. Körkort är meriterande men inget krav då städutrustningen finns hos kunden. uppdragen finns inom Göteborg . Visa mer
Vi söker dig som har några års erfarenhet av städuppdrag. Egenskaper som är meriterande är att du är snabb, noggrann ihop med en bra attityd samt att du är organiserad. Körkort är meriterande men inget krav då städutrustningen finns hos kunden. uppdragen finns inom Göteborg . Visa mindre

Cleaner - ????????????? (Gothenburg) ????

Ansök    Apr 22    Hembry AB    Städare/Lokalvårdare
[Svenska & Ukrainian further down] As a cleaner at Hembry, you are responsible for ensuring that your recurring home cleaning customers are satisfied! In order for you to have the right conditions to do a good job, we deliver professional equipment directly to your home. You will also get work clothes, Service-ID and of course support from your colleagues and area manager. Clear information about procedures and your work is easily accessible in our syste... Visa mer
[Svenska & Ukrainian further down]

As a cleaner at Hembry, you are responsible for ensuring that your recurring home cleaning customers are satisfied!
In order for you to have the right conditions to do a good job, we deliver professional equipment directly to your home. You will also get work clothes, Service-ID and of course support from your colleagues and area manager. Clear information about procedures and your work is easily accessible in our systems that you see through the phone.
About you:
You have permit to live and work in Sweden
You speak Swedish or English.
You do not appear in the police's crime register.
A driving license and access to your own car are meritorious.

To get permanent employment with us, you need to have high competence in cleaning, have a good work ethic, support your colleagues, and communicate professionally.
As we offer basic training in connection with employment, we expect you to take responsibility for when you need further training or support.Your ordinary working hours are: Monday - Friday 07:30-17:30. There is also possibility to work evenings and weekends if you wish.
Our benefits:
Secure employment
Collective agreement through the union Kommunal Hemserviceföretagen
ISO 9001 and 14001 certified
Personnel insurance
Liability insurance
Service pension
Health care allowance SEK 1,500/year
Work clothes and contribution to good indoor shoes
Bonus when recruiting skilled cleaners
Wonderful colleagues

Next step:If you have the skills and experience we are looking for, you will be invited to an interview with our area manager. There you will have the opportunity to tell more about yourself and hear more about the position. Upon employment, we will request a copy of the ID card, residence permit and extract from the Police Register.
---Som städare på Hembry ansvarar du för att dina återkommande hemstädningskunder är nöjda!
För att du ska ha rätt förutsättningar att göra ett bra arbete skickas vi professionell utrustning direkt hem till dig. Av Hembry får du även arbetskläder, Service-ID, stöd av dina kollegor och din områdeschef samt bidrag till att köpa bra inneskor. Tydlig information om rutiner och ditt arbete finns lättillgängligt i våra system som du ser genom telefonen.
Om dig:
Du har tillstånd att visats och arbeta i Sverige.
Du talar svenska eller engelska.
Du förekommer inte i polisens belastningsregister.
Körkort och tillgång till egen bil är meriterande.

För att få en tillsvidareanställning hos oss behöver du ha hög kompetens inom städning, god arbetsmoral, samt ställa upp för dina kollegor och kommunicera professionellt.
Då vi erbjuder grundutbildning i samband med anställning har vi förväntningar på att du tar ansvar för när du behöver ytterligare utbildning eller stöd.Arbetstiden är förlagd till vardagar kl 07:30-17:00, men det finns möjlighet till att även arbeta kväll och helg.
Vi erbjuder en provanställning som efter 6 månader övergår i tillsvidareanställning.
Våra fördelar:
Trygg anställning
Kollektivavtal Kommunal Hemserviceföretag
ISO 9001- och 14001-certifierade
Personalförsäkring
Ansvarsförsäkring
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag 1 500 kr/år
Arbetskläder och bidrag till bra inneskor
Bonus vid rekrytering av duktiga städar
Underbara kollegor

Nästa steg:Har du de kompetenser och erfarenheter som vi eftersöker så kommer du att bli inbjuden till en intervju med vår områdeschef. Där får du möjlighet att berätta mer om du själv och höra mer om tjänsten. Vid anställning kommer vi att efterfråga kopia på ID-kort, ev. uppehållstillstånd samt utdrag från Polisregistret.
---?? ???????????? ? Hembry, ?? ???????????? ?? ??, ??? ???? ???????? ??????-??????? ???? ??????????! ??? ???? ??? ?? ???? ??????? ????? ??? ??????? ??????, ?? ? ?????? ??????? ???????????? ??? ??????????? ?? ???????????? ???????????. ??? Hembry ?? ????? ????????? ??????? ????, ???????? ???????????, ????????? ??? ????? ????? ? ????????????? ?????????, ? ????? ????? ?? ????????? ??????? ?????????? ??????. ????? ?????????? ??? ????????? ?? ????? ???????? ????? ???????? ? ????? ????????, ??? ?? ?????? ????? ???????.??? ???:
? ??? ? ?????? ?? ?????????? ? ?????? ? ??????
?? ??????????? ????????? ??? ???????????
?? ?? ????????? ? ????????????? ??????? ????????
????????? ??????????? ?? ?????? ?? ???????? ?????????? ?????????, ??? ?? ? ????'???????

??? ????, ??? ???????? ? ??? ???????? ??????, ?? ??????? ???? ??????? ?????? ??????????? ? ?????????? ?? ?????? ??????? ?????, ? ????? ???????????? ????? ????? ? ?????????? ????????????.
???????? ?? ?????????? ?????? ???????? ????? ????????????????, ?? ????????, ?? ?? ?????? ?????????? ?? ??? ??? ??????? ??????????? ???????? ?? ?????????, ??? ???? ????? ?????????? ??????? ??????? ??????.
?????? ?????? ??????????? ? ????? 7:30-17:00. ????? ? ?????????? ????????? ??????? ?? ? ???????.
?? ?????????? ?????? ? ?????????????? ???????? 6 ???????, ? ????????? ????????? ?????????????????.
???? ????????:
???????????????? ?????? ??????????????? ???????, ? ????????? ????????????????? ?? ????????? ??????
??????????? ??????? Kommunal Hemserviceföretag
?????????? ISO 9001 and 14001
??????????? ?????????
??????????? ????????????????
?????????? ??????
???????? ?? ???????????? ? ???? 1500 ????????? ???? ?? ???.
?????? ?? ????? ??????? ?????? ??? ??????
????? ??? ?????? ?????????????? ?????????????
?????? ??????

????????? ????:???? ? ??? ? ????????? ??????? ?? ??????, ??? ????????? ?? ?????????? ? ????? ???????????? ??????????. ??? ?? ???????? ?????????? ?????????? ?????? ??? ???? ?? ?????? ?????? ??? ???????. ??? ???????????????? ?? ????????? ??? ?????? ????? ??????????? ????? ???????? ?? ?????????? ?? ??????? ? ???????. Visa mindre